Zapytanie: FOLIA CARDIOL
Liczba odnalezionych rekordów: 97Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/97

Autorzy: Karolina Misztal, Dawid Miśkowiec, Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Bezobjawowy pacjent w wieku 79 lat z dużą torbielą śródpiersia
Tytuł angielski: 79-year-old asymptomatic patient with mediastinal cyst
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 2, s. 173
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/97
Autorzy: Piotr Koprowicz, Jakub Włodarczyk, Małgorzata Kurpesa, Jarosław Damian Kasprzak, Urszula Cieślik-Guerra, Tomasz Rechciński.
Tytuł: Comparison of the improvement in exercise tolerance in patients undergoing a cardiac rehabilitation program treated with beta-blockers alone or ivabradine
Tytuł angielski: Porównanie poprawy tolerancji wysiłku u pacjentów poddanych rehabilitacji kardiologicznej leczonych beta-adrenolitykami lub iwabradyną
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 1, s. 15-20
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/97
Autorzy: Anna Kawińska-Hamala, Adam Pagórek, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Czy powinnyśmy zawsze ufać dokumentacji medycznej? Analiza przypadku chorej po implantacji kardiostymulatora z podejrzeniem jego dysfunkcji
Tytuł angielski: Should we always trust medical records? Analysis of the case of a patient after cardiac pacemaker implantation with suspected device dysfunction
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : vol. 13, nr 4, s. 283-286
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/97
Autorzy: Mateusz Jan Kotecki, Michał Poznański.
Tytuł: Granulomatosis with polyangiitis complicated by myocardial infarction: case report
Tytuł angielski: Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń powikłana zawałem serca - opis przypadku
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 1, s. 44-46, streszcz.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/97
Autorzy: Robert Morawiec, Anna Cichocka-Radwan, Marek Maciejewski, Urszula Faflik, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Hypertrophic cardiomyopathy in asymptomatic 24-year-old pregnant woman - management according to ESC Guidelines
Tytuł angielski: Kardiomiopatia przerostowa u bezobjawowej 24-letniej kobiety w ciąży - postępowanie według wytycznych ESC
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 1, s. 55-58
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/97
Autorzy: Błażej Michalski.
Tytuł: Kardiologia prewencyjna w świetle najnowszych doniesień z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie, 26-30 sierpnia 2017 roku
Tytuł angielski: Preventive cardiology in the aspect of recent reports from the Congress of the European Society of Cardiology in Barcelona, August 26-30, 2017
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 1, s. 101-103
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/97
Autorzy: Błażej Michalski, Karolina Kupczyńska, Ewa Szymczyk, Jan Zbigniew Peruga, Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Masywne zwapnienie koniuszka lewej komory jako powikłanie po zawale serca
Tytuł angielski: Massive apex calcification of the left ventricle as a complication after myocardial infarction
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 3, s. 258
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/97
Autorzy: Dariusz Andrzej Sławek, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Morphometry of peripheral arteries in the assessment of the cardiovascular risk
Tytuł angielski: Parametry morfologiczne tętnic obwodowych w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : -, -, 21 s., streszcz.
Uwagi: Epub ahead of print
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

9/97
Autorzy: Katarzyna Matyjas, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Pacjent z niewydolnością serca w okresie vulnerable phase
Tytuł angielski: Patient with heart failure in vulnerable phase
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 1, s. 71-78
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/97
Autorzy: Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Relacja z kongresu ACC 2018. Late Breaking Clinical Trials at ACC Congress 2018
Tytuł angielski: Late Breaking Clinical Trials at ACC Congress 2018
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 4, s. 386-390, summ.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

11/97
Autorzy: Tomasz Rechciński, Aneta Kosiorek, Urszula Cieślik-Guerra, Jarosław Damian Kasprzak, Barbara Uznańska-Loch, Janusz Wróblewski, Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Screening in patients with coronary heart disease for severity of night episodes of obstructive sleep apnea and its impact on heart rate variability
Tytuł angielski: Badanie przesiewowe pacjentów z chorobą wieńcową w kierunku obturacyjnego bezdechu sennego i ocena jego wpływu na zmienność rytmu zatokowego
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 2, s. 114-121
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

12/97
Autorzy: Marcin Barylski, Krzysztof Jerzy Filipiak, Bogusław Okopień, Filip Marcin Szymański, Beata Wożakowska-Kapłon, Artur Mamcarz.
Tytuł: Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące miejsca standaryzowanej kompozycji polifenoli z bergamoty w terapii dyslipidemii oraz jej innego potencjalnego zastosowania w praktyce klinicznej
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 3, s. 222-235
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

13/97
Autorzy: Paulina Gąsiorek, Maciej Banach, Marek Maciejewski, Andrzej Głąbiński, Aleksandra Paduszyńska, Agata Bielecka-Dąbrowa.
Tytuł: Stroke as a result of cardioembolism - characteristic features in the context of diagnostic methods and secondary prevention
Tytuł angielski: Udar jako wynik zatoru kardiogennego - charakterystyczne cechy w kontekście diagnostyki i wtórnej prewencji
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 1, s. 21-28
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

14/97
Autorzy: Barbara Zając, Ewa Szymczyk, Tomasz Kaszczyński, Jarosław D. Kasprzak, Arkadiusz Ammer, Daniel Steter, Tomasz Stanisławski, Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec, Grzegorz Religa.
Tytuł: Tętniak prawdziwy po bezobjawowym zawale dolnej ściany lewej komory jako podłoże ciężkiej wtórnej niedomykalności mitralnej
Tytuł angielski: A true aneurysm after asymptomatic inferior wall myocardial infarction of the left ventricle as the basis of severe secondary mitral regurgitation
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 1, s. 70
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

15/97
Autorzy: Karolina Misztal, Błażej Michalski, Ewa Szymczyk, Jan Zbigniew Peruga, Piotr Lipiec, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Thrombus in the left ventricle in patient after anterior wall myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention and dual antiplatelet therapy
Tytuł angielski: Zorganizowana skrzeplina w lewej komorze powstała po zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej mimo stosowanej podwójnej terapii przeciwpłytkowej
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 2, s. 166-168, streszcz.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

16/97
Autorzy: Katarzyna Wdowiak-Okrojek, Paulina Wejner-Mik, Jarosław Damian Kasprzak, Piotr Lipiec.
Tytuł: Tissue mitral annular displacement - a novel technique for rapid quantitative assessment of global left ventricular systolic function based on speckle-tracking algorithm
Tytuł angielski: Skurczowe przemieszczenie pierścienia mitralnego - nowa technika szybkiej oceny globalnej funkcji skurczowej lewej komory oparta na algorytmie śledzenia markerów akustycznych
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 2, s. 122-127
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

17/97
Autorzy: Michał Chudzik.
Tytuł: Co nowego w leczeniu zaburzeń rytmu serca? Najnowsze doniesienia z Kongresu Asocjacji Zaburzeń Rytmu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EHRA ESC) Wiedeń, 18-21 czerwca 2017.
Tytuł angielski: What is new in arrhythmia management? Congress report EUROPACE 2017? Recent reports from the European Heart Rhythm Association of the European Society of Cardiology (EHRA ESC) Congress Vienna, June 18-21 2017.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 4, s. 436-437
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

18/97
Autorzy: Jan Zbigniew Peruga, Łukasz Figiel, Ludomir Stefańczyk, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Coarctation evolving into complete aortic isthmus obstruction.
Tytuł angielski: Proces ewolucji koarktacji w pełną niedrożność cieśni aorty
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 2, s. 215
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

19/97
Autorzy: Ewa Szymczyk, Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec, Grzegorz Religa, Tomasz Kaszczyński, Błażej Michalski, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena złożonego mechanizmu ciężkiej niedomykalności mitralnej u pacjentki 59-letniej - współistnienie wypadania segmentu P2 z częściowym rozszczepem tylnego płatka zastawki mitralnej.
Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of complex mechanism of severe mitral regurgitation in 59-years old patient - coexistence of P2 segment prolapse with partial cleft of the posterior mitral valve leaflet.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 1, s. 103
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

20/97
Autorzy: Tomasz Wcisło, Jarosław Damian Kasprzak, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Effects of atorvastatin treatment in middle-aged patients with advanced idiopathic dilated cardiomyopathy - a randomized prospective single centre study.
Tytuł angielski: Efekty leczenia atorwastatyną chorych w średnim wieku z zaawansowaną kardiomiopatią rozstrzeniową - prospektywne randomizowane badanie jednoośrodkowe.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 2, s. 143-153
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

21/97
Autorzy: Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Elektroterapia, interwencje, leki… Migawki z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie, 26-30 sierpnia 2017 roku.
Tytuł angielski: Electrotherapy, intervention, therapy... Snapshots from the Congress of the European Society of Cardiology in Barcelona, August 26-30, 2017.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 6, s. 625-628
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

22/97
Autorzy: Artur Łagodziński, Tomasz Górnik, Agnieszka Dębska-Kozłowska, Włodzimierz Grabowicz, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Idiosyncratic reaction to contrast during angiography manifested by hyperthermia with sensorimotor aphasia.
Tytuł angielski: Idiosynkratyczna reakcja na kontrast podczas koronarografii pod postacią hipertermii oraz afazji czuciowo-ruchowej.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 1, s. 78-80, Streszcz.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
DOI:
Adres url:

23/97
Autorzy: Zbigniew Bednarkiewicz, Jarosław Damian Kasprzak, Jan Bednarkiewicz.
Tytuł: Inhibitory konwertazy proproteinowej subtilizyny/kexiny 9 (PCSK-9) - nowe możliwości leczenia zaburzeń lipidowych
Tytuł angielski: Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK-9) - new perspective in treatment lipid disorders.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 5, s. 528-531
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

24/97
Autorzy: Anna Chuda, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Kandydat do nowej terapii niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową - ARNI (angiotensin receptor-nephrilysin inhibitor). Przewodnik klinicysty.
Tytuł angielski: Candidate for new heart failure and reduced ejection fraction therapy - angiotensin receptor-neprilysin inhibitor (ARNI). Clinician's guide.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 4, s. 397-404, Sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

25/97
Autorzy: Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Komentarz do art.: Praska-Ogińska A., Bednarski J.: Clinical characteristic of 100 patients from pilot registry of heart failure patients hospitalized in the district hospital in Poland. Folia Cardiol 2017; 12 (4) : 337-341
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : vol. 12, nr 4, s. 342-343
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

26/97
Autorzy: Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Najnowsze doniesienia kardiologiczne z kolebki światowego jazzu - relacja z AHA Scientific Sessions 2016 w Nowym Orleanie.
Tytuł angielski: Latest clinical trials from the birthplace of Jazz - Late Breaking Clinical Trials at AHA Scientific Sessions 2016 in New Orleans.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 1, s. 118-123
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

27/97
Autorzy: Aleksandra Mamzer-Dachnowska, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Najnowsze doniesienia kardiologiczne znad Potomaku - relacja z kongresu American College of Cardiology Waszyngton, 17-19 marca 2017.
Tytuł angielski: Cardiology news from the Potomac River - late breaking clinical trials at 66th annual Scientific Sessions of the American College of Cardiology March 17-19, 2017, Washington, DC.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 4, s. 431-435
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

28/97
Autorzy: Katarzyna Wdowiak-Okrojek, Ewa Szymczyk, Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Nietypowa fala zwrotna po złożonym zabiegu naprawczym zastawki mitralnej.
Tytuł angielski: Unusual regurgitant jet after complex mitral repair.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 6, s. 604
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

29/97
Autorzy: Marta Nowakowska, Karolina Frynas-Jończyk, Małgorzata Kurpesa, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Niewinne czy obciążające rokowanie zmiany odcinka ST? Przypadek 54-letniego chorego po nagłym zatrzymaniu krążenia, bez zmian w naczyniach wieńcowych - zespół Haissaguerre'a.
Tytuł angielski: ST segment's changes - harmless or malignant influence on the prognosis? Case report of 54-years-old patient after sudden cardiac arrest, without coronary artery lesion - Haissaguerre syndrome.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 3, s. 281-284, Sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

30/97
Autorzy: Michał Plewka.
Tytuł: Nowoczesne technologie w kardiologii interwencyjnej w świetle najnowszych badań.
Tytuł angielski: New technologies in interventional cardiology in the light of the latest research.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 4, s. 438-439
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

31/97
Autorzy: Krzysztof Jerzy Filipiak, Filip Marcin Szymański, Marcin Barylski, Artur Mamcarz, Beata Wożakowska-Kapłon.
Tytuł: Optymalizacja terapii niewydolności serca w Polsce - opinia prezesów Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 5, s. 533-535
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
DOI:
Adres url:

32/97
Autorzy: Ewelina Kowalczyk, Dominika Filipiak-Strzecka, Piotr Hamala, Nina Śmiech, Jarosław D. Kasprzak, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Piotr Lipiec.
Tytuł: Prognostic utility of 99mTc-MIBI single-photon emission computed tomography (SPECT)in post-myocardial infarction patients.
Tytuł angielski: Wartość prognostyczna scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego metodą SPECT z użyciem 99mTc-MIBI w grupie pacjentów po przebytym w przeszłości zawale serca.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 5, s. 447-452
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

33/97
Autorzy: Ewelina Kowalczyk, Jarosław Damian Kasprzak, Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec.
Tytuł: Przezklatkowa ocena echokardiograficzna serca trójprzedsionkowego lewego z wykorzystaniem obrazowania trójwymiarowego.
Tytuł angielski: Transthoracic echocardiographic assessment of cor triatriatum sinister with three dimensional imaging.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 5, s. 501
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

34/97
Autorzy: Kamil Janikowski, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Skuteczna terapia lewosimendanem u chorego z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.
Tytuł angielski: Effective levosimendan therapy in patient with exacerbation of chronic heart failure with reduced left ventricular ejection fraction.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 4, s. 378-385, Sum.
Uwagi: Online: 2016.09.14
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

35/97
Autorzy: Filip Pawliczak, Jarosław Damian Kasprzak, Piotr Lipiec, Radosław Kręcki.
Tytuł: 50-year-old male with recurrent non-ST segment elevation myocardial infarction with borderline lesions in angiography - the importance of functional diagnostics
Tytuł angielski: 50-letni mężczyzna z nawracającymi zawałami bez uniesienia odcinka ST i granicznymi zmianami w koronarografii - znaczenie diagnostyki czynnościowej - znaczenie diagnostyki czynnościowej
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 1, s. 57-60
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

36/97
Autorzy: Dawid Miśkowiec, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Ablacja napadowego migotania przedsionków opornego na farmakoterapię - przegląd piśmiennictwa dotyczący porównania skuteczności i bezpieczeństwa współcześnie dostępnych technik.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 5, s. 494-496
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

37/97
Autorzy: Ewa Szymczyk, Piotr Lipiec, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Czteropłatkowa zastawka aortalna - rzadki wariant anatomiczny u 70-letniej pacjentki z objawami niewydolności serca.
Tytuł angielski: Quadricuspid aortic valve - rare anatomical variant in 70-year-old patient with symptoms of heart failure.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 5, s. 480
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

38/97
Autorzy: Jarosław Damian Kasprzak, Rafał Dąbrowski, Marcin Barylski, Artur Mamcarz, Marcin Wełnicki, Krzysztof J. Filipiak, Piotr Lodziński, Dariusz Kozłowski, Beata Wożakowska-Kapłon.
Tytuł: Doustne antykoagulanty nowej generacji - aspekty praktyczne. Stanowisko Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Tytuł angielski: Novel oral anticoagulants - practical aspects consensus from cardiovascular pharmacotherapy Section of the Polish Cardiac Sociecty.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 5, s. 377- 393, Sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

39/97
Autorzy: Łukasz Figiel, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Elektroterapia, interwencje, leki... Migawki z Kongresu ESC 2016 w Rzymie.
Tytuł angielski: Electroteraphy, interventions, drugs... Snapshots of ESC Congress 2016 in Rome.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 5, s. 491-493
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

40/97
Autorzy: Katarzyna Piestrzeniewicz, Ilona Kurnatowska, Tomasz Ciurus, Katarzyna Łuczak, Jarosław Drożdż.
Tytuł: Giant T-wave inversion with QT prolongation in a patient with and stage renal disease and hypelcalcemia
Tytuł angielski: Odwrócenie olbrzymiego załamka T z wydłużeniem odstępu QT u chorych z krańcową niewydolnością nerek i hipokalcemią
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 4, s. 327-329
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

41/97
Autorzy: Kamil Wikło, Barbara Uznańska-Loch, Karolina Leń, Agnieszka Dyduła, Ewa Trzos, Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Holter assessment of sleep-disordered breathing in pulmonary arterial hypertension and in pulmonary hypertension due to left ventricular dysfunction.
Tytuł angielski: Ocena zaburzeń oddychania w czasie snu z wykorzystaniem rejestracji holterowskiej u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym oraz nadciśnieniem płucnym wtórnym do dysfunkcji lewej komory serca.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 6, s. 504-510, Streszcz.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

42/97
Autorzy: Barbara Uznańska-Loch, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Hope-3 - "nowa nadzieja" dla polypill?
Tytuł angielski: HOPE-3: truly a 'new hope' for polypill?
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 4, s. 359-362
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

43/97
Autorzy: Ewelina Kowalczyk, Jarosław Damian Kasprzak, Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec.
Tytuł: Ilościowa ocena funkcji mięśnia sercowego techniką śledzenia markerów akustycznych u pacjenta z akromegalią i chorobą wieńcową.
Tytuł angielski: Quantitative assessment of myocardial function with the use of speckle tracking echocardiography in a patient with acromegaly and coronary artery disease.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 6, s. 562
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

44/97
Autorzy: Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Niewydolność serca i powtarzające się hospitalizacje
Tytuł angielski: Heart failure and rehospitalization
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 1, s. 37-46
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

45/97
Autorzy: Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Od Redaktora działu
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 4, s. 346
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PG
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

46/97
Autorzy: Beata Wożakowska-Kapłon, Marcin Barylski, Artur Mamcarz, Barbara Cybulska, Zbigniew Kalarus, Jacek Legutko, Wojciech Wojakowski, Grzegorz Gajos, Krzysztof J. Filipiak.
Tytuł: Poprawa skuteczności osiągania celu terapeutycznego w zakresie docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej i Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Tytuł angielski: Improving the effectiveness of achieving therapeutic LDL cholesterol level in patients after acute coronary syndrome Experts' Group Consensus endorsed by the Polish Cardiac Society Working Group.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 4, s. 310-317
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

47/97
Autorzy: Joanna Berner, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Serelaksyna i jej ochronne działanie narządowe w ostrej niewydolności serca
Tytuł angielski: Serelaxin and its organ protective activity in acute heart failure
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 3, s. 194-201, summ.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

48/97
Autorzy: Paulina Wejner-Mik, Dominika Filipiak-Strzecka, Jarosław Damian Kasprzak, Piotr Lipiec.
Tytuł: Skrzepliny wewnątrzsercowe u pacjenta z zatorowością płucną - zastosowanie kieszonkowego ultrasonografu.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 4, s. 347
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

49/97
Autorzy: Łukasz Figiel, Mateusz Jaśkowski, Przemysław Trzciński, Piotr Lipiec, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Zawał serca u 34-letniej pacjentki. Czy terapia przeciwtrądzikowa niesie ze sobą zwiększone ryzyko zakrzepicy i nagłego zatrzymania krążenia?
Tytuł angielski: Myocardial infraction in 34-year-old patient. May acne medications promote thrombosis and cardiac arrest?
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 5, s. 451-454
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

50/97
Autorzy: Anna Chuda, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Zespół Goodpasture'a wyzwaniem diagnostycznym i terapeutycznym dla lekarza kardiologa
Tytuł angielski: Goodpasture's syndrome as a diagnostic and therapeutic challenge for cardiologist
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 11, nr 5, s. 433-439
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

51/97
Autorzy: Robert Morawiec, Kamil Janikowski, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: 30-letnie ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w populacji studentów 5 i 6 roku wydziałów lekarskich UM w Łodzi.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2015 : Vol. 10, suppl. A, s. 12
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

52/97
Autorzy: Anna Chuda, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: A survey of energy drink consumption patterns among 4th and 5th year students of Faculty of Medicine, Medical University of Lodz.
Tytuł angielski: Badanie spożycia napojów energetyzujących wśród studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2015 : Vol. 10, nr 3, s. 149-156
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

53/97
Autorzy: Anna Nowek, Bożena Urbanek, Joanna Lewek, Beata Mańkowska-Załuska, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Czy pacjent z prawidłową stymulacją BIV w EKG będzie responderem?
Czasopismo: Folia Cardiol
Szczegóły: 2015 : Vol. 10, suppl. B, s.19
Konferencja: PolskieTowarzystwo Kardiologiczne, Gdańsk, 2015.05.28
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  54/97
  Autorzy: Marcin Konopka, Maciej Banach, Krystyna Burkhard-Jagodzińska, Wojciech Król, Krystyna Anioł, Dariusz Sitkowski, Andrzej Pokrywka, Andrzej Klusiewicz, Maria Ładyga, Joanna Orysiak, Mirosław Dłużniewski, Wojciech Braksator.
  Tytuł: Echocardiographic evaluation of cardiovascular system in adolescent athletes in view of physiological adaptation to physical training.
  Tytuł angielski: Echokardiograficzna ocena układu krążenia młodzieży uprawiającej sport wyczynowy w aspekcie rozwoju mechanizmów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, nr 4, s, 233-241
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  55/97
  Autorzy: Kamil Janikowski, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Inhibitory PCSK9 - nowa terapia hipolipemizująca.
  Tytuł angielski: PCSK9 inhibitors - a new lipid-lowering therapy.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, nr 3, s. 178-182
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  56/97
  Autorzy: Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Komentarz do art.: Aortic stenosis severity has no influence on automatically measured standard platelet parameters - other cardiovascular risk factors play crucial role.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : vol. 10, nr 5, s. 322
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  57/97
  Autorzy: Marzenna Zielińska.
  Tytuł: Komentarz do art.: Gach D., Jaszczurowski W., Krzych Ł.J.: Nagłe zatrzymanie krążenia u młodej osoby dorosłej - studium przypadku. Folia Cardiol 2015; 10 (3) : 204-208
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : vol. 10, nr 3, s. 208-209
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  58/97
  Autorzy: Michał Chudzik.
  Tytuł: Komentarz do art.: Karkowski G., Kuniewicz M., Ząbek A., Bednarek J., Lelakowski J.:. Rytm z szerokimi zespołami QRS - trudności diagnostyczne. Folia Cardiol 2015; 10 (2) : 122-126
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : vol. 10, nr 2, s. 126-128
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  59/97
  Autorzy: Sebastian Sobczak, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: LCZ696 przełomem w leczeniu przewlekłej niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.
  Tytuł angielski: LCZ696 breakthrough in the treatment of chronic heart failure with reduced left ventricular ejection fraction.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, nr 6, s. 403-409
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  60/97
  Autorzy: Bożena Urbanek, Anna Nowek, Michał Chudzik, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Ocena czynników wpływających na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na terapię CRT w 1-rocznej obserwacji.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, suppl. B, s. 15
  Konferencja: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdańsk, 2015.05.28
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  61/97
  Autorzy: Beata Mańkowska-Załuska, Bożena Urbanek, Anna Nowek, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Ocena wartości prognostycznej parametrów uzyskanych za pomocą telemonitoringu w przewidywaniu jednorocznej śmiertelności pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, suppl. A, s. 15
  Konferencja: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane, 2015.03.04
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  62/97
  Autorzy: Kamil Janikowski, Robert Morawiec, Bogdan Jegier, Ryszard Jaszewski, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Porównanie wartości predykcyjnych modeli EuroSCORE na podstawie danych jednego ośrodka.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, suppl. A, s. 11
  Uwagi: XXI Konferencja Szkoleniowa. XVII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Zakopane 4-7 marca 2015 roku
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  63/97
  Autorzy: Andrzej Oszczygieł, Andrzej Kutarski, Ewa Topolska, Michał Chudzik, Beata Mańkowska-Załuska, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Powikłania elektroterapii: Analiza kliniczna wskazań i wyniki przeżylnego usunięcia elektrod (TLE) w ośrodku o wysokim stopniu referencyjności.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, suppl. B, s. 5
  Konferencja: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdańsk, 2015.05.28
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  64/97
  Autorzy: Beata Mańkowska-Załuska, Anna Nowek, Ewa Topolska, Andrzej Oszczygieł, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Problemy psychologiczne pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora serca.
  Tytuł angielski: Psychological problems of patients after implantation of a cardioverter-defibrillator.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, nr 5, s. 342-347
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  65/97
  Autorzy: Anna Nowek, Joanna Lewek, Beata Mańkowska, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Analiza czynników ryzyka wystąpienia migotania przedsionków u pacjentów po implantacji dwujamowego stymulatora serca - obserwacja 1-roczna
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 10 streszcz. 19
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE. Kościelisko 5-8 marca 2014.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  66/97
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Joanna Berner.
  Tytuł: Bezdech senny jako czynnik ryzyka u pacjentów z chorobą wieńcową
  Tytuł angielski: Sleep apnea as a risk factor in patients with coronary artery disease
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 2, s. 157-163
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED

  67/97
  Autorzy: Izabela Poddębska, Marcin Rosiak, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
  Tytuł: Bezpieczeństwo uprawiania sportu przez pacjentów z wszczepionym kardiowertsterem-defibrylatorem.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 2, s. 146-150, Sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED

  68/97
  Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Krzysztof Kaczmarek, Sebastian Stec, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Burza elektryczna - ocena kliniczna i postępowanie na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 3, s. 254-262, Sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED

  69/97
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Sebastian Sobczak, Karolina Wojtczak-Soska, Agata Sakowicz, Tadeusz Pietrucha.
  Tytuł: Charakterystyka pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca oraz ciężką dysfunkcją skurczową lewej komory z uwzględnieniem strategii wielomarkerowej oraz niekorzystnych zdarzeń sercowych w rocznej obserwacji od hospitalizacji
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 5 streszcz. 10
  Uwagi: XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 5-8.03.2014
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  70/97
  Autorzy: Urszula Cieślik-Guerra, Michał Kamiński, Rwa Trzos, Rafał Kotas, Barbara Uznańska-Loch, Tomasz Rechciński, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Correlation of arterial stiffness and heart rate variability.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 4-5
  Konferencja: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane, 2014.03.05
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  71/97
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Karolina Wojtczak-Soska, Agata Sakowicz, Tadeusz Pietrucha.
  Tytuł: Czas trwania zespołu QRS niezależnym czynnikiem powiązanym z białkiem sST2 w przewlekłej niewydolności serca
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 5-6 streszcz. 11
  Uwagi: XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 5-8.03.2014
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  72/97
  Autorzy: Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Czy możliwość wyboru konfiguracji stymulacji lewokomorowej zapewnia lepsze parametry hemodynamiczne u pacjentów z terapią resynchronizującą
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 15-16 streszcz. 31
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE. Kościelisko 5-8 marca 2014.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  73/97
  Autorzy: Marta Rek, Kamil Paszowski, Łukasz Mokros, Wojciech Pluta, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Czy na podstawie REKG możemy przewidzieć korzystny efekt CRT?
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 19-20 streszcz. 39
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE. Kościelisko 5-8 marca 2014.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  74/97
  Autorzy: Bożena Urbanek, Michał Chudzik, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jerzy K. Wranicz.
  Tytuł: Czy stymulacja czteropolowa elektrodą lewokomorową poprawia parametry hemodynamiczne u pacjentów po implantacji układu resynchronizującego serca?
  Tytuł angielski: Does quadripolar left ventricular pacing improve hemodynamics parameters in patients with cardiac resynchronization therapy?
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : T. 9, Supl. B, s. 1, poz. 1
  Konferencja: , Łódź, 2014.06.05
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  75/97
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Tomasz Ciurus.
  Tytuł: Czynniki ryzyka niestabilnej antykoagulacji u pacjentów przewlekle leczonych warfaryną
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 11
  Uwagi: XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 5-8.03.2014
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  76/97
  Autorzy: Beata Mańkowska, Michał Chudzik, Sławomir Łobodziński, Anna Nowek, Bożena Urbanek, Ewa Topolska, Andrzej Oszczygieł, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Czynniki ryzyka zdarzeń niepożądanych i śmiertelności jednorocznej o wszczepieniu stymulatora serca w trybie pilnym.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 15 streszcz. 30
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE. Kościelisko 5-8 marca 2014.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  77/97
  Tytuł: EKG z dwudziestką w tle: najciekawsze przypadki EKG opatrzone komentarzem eksperckim : Na podstawie przypadków prezentowanych w ramach "Maratonu EKG" podczas XX Jubileuszowej Konferencji Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK Kościelisko, 5-8 marca 2014
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. C, s. 1-65
  Uwagi: Red : Iwona Cygankiewicz Klinika Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rafał Baranowski Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  78/97
  Autorzy: Ewa Trzos, Barbara Uznańska-Loch, Urszula Cieślik-Guerra, Tomasz Rechciński, Jarosław Damian Kasprzak, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Epizody nieutrwalonych częstoskurczów komorowych w ambulatoryjnym monitorowaniu EKG i ich rola w stratyfikacji ryzyka.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. B, s. 18
  Konferencja: Sekcj Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Łódź, 2014.06.05
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  79/97
  Autorzy: Beata Mańkowska, Michał Chudzik, Anna Nowek, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Jakość życia u pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 14-15 streszcz. 29
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE. Kościelisko 5-8 marca 2014
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  80/97
  Autorzy: Paweł Ptaszyński.
  Tytuł: Komentarz do art.: Przyspieszony rytm z węzła przedsionkowo-komorowego u 20-latka
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : vol. 9, suppl. C, s. 30
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0

  81/97
  Autorzy: Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Komentarz do art.: Wesołowska K., Bąkowski D., Dąbkowski P., Wożakowska-Kapłon B.: Obrzęk naczynioruchowy Quinckego podczas terapii kandesartanem u chorego z niedoczynnością przytarczyc i hipokalcemią. Folia Cardiol 2014; 9 (2) : 182-184
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : vol. 9, nr 2, s. 185
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  82/97
  Autorzy: Jan Ruta.
  Tytuł: Komentarz do art.: Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego po propafenonie u chorej z przewlekła niewydolnością serca i frakcją wyrzutową lewej komory 20%. Folia Cardiol 2014
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. C, s. 61
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0

  83/97
  Tytuł: Komentarz do art.: Zaburzenia repolaryzacji i przewodzenia przedsionkowo-komorowego u chorej z ostrym niedokrwiennym udarem mózgu. Folia Cardiol 2014
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : vol. 9, suppl. C, s. 17
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0

  84/97
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Anna Cichocka-Radwan.
  Tytuł: Migotanie przedsionków a rokowanie pacjentów w 9 dekadzie życia & 8232;z przewlekłą niewydolnością serca w obserwacji rocznej od hospitalizacji
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 10 streszcz. 20
  Uwagi: XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 5-8.03.2014
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  85/97
  Autorzy: Irmina Urbanek, Paweł Ptaszyński.
  Tytuł: Nieskuteczna stymulacja zewnętrzna po operacji kardiochirurgicznej - 10 × 20 pauz powyżej 2 sekund.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. C, s. 6-8, Sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED

  86/97
  Autorzy: Izabela Poddębska, Joanna Lewek, Marek Maciejewski, Marcin Rosiak, Paweł Ptaszyński, Wojciech Stolarczyk, Krzysztof Wranicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Iwona Cygankiewicz.
  Tytuł: Ocena stanu układu krążenia u amatorów uprawiających intensywny wysiłek fizyczny pod postacią ultramaratonów górskich
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 2
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  87/97
  Autorzy: Kamil Paszowski, Marta Rek, Łukasz Mokros, Adam Miller, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Porównanie różnych sposobów wyznaczania czasu trwania zespołu QRS u pacjentów kwalifikowanych do terapii resynchronizującej serca
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 19 streszcz. 38
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE. Kościelisko 5-8 marca 2014.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  88/97
  Autorzy: Małgorzata Lelonek, Inga Huziuk, Tadeusz Pietrucha, Agata Sakowicz.
  Tytuł: Powszechnie oznaczana hsTnT i glukoza na czczo a nie częstość rytmu serca niezależnymi zmiennymi wielonaczyniowej stabilnej choroby wieńcowej
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 6 streszcz. 12
  Uwagi: XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 5-8.03.2014
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  89/97
  Autorzy: Izabela Poddębska, Iwona Cygankiewicz.
  Tytuł: Przyspieszony rytm z węzła przedsionkowo-komorowego u 20-latka
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. C, s. 26-29
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED

  90/97
  Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Irmina Urbanek, Jan Ruta, Iwona Cygankiewicz, Paweł Ptaszyński.
  Tytuł: Pseudodysfunkcja układu kardiostymulatora dwujamowego - nietypowa zmiana stymulacji przedsionkowej na komorową i vice versa obserwowana w długoterminowym zapisie elektrokardiograficznym metodą Holtera.
  Tytuł angielski: A pseudodysfunction of dual chamber pacemaker - an unusual switch of atrial to ventricular pacing and vice versa observed in Holter monitoring
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 4, s. 375-378, Sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  91/97
  Autorzy: Magdalena Wirtek, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Serelaksyna - nowe nadzieje w terapii ostrej niewydolności serca
  Tytuł angielski: Serelaxin - new hopes in therapy of acute heart failure
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 1, s. 27-32, Sum.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  92/97
  Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Małgorzata Kurpesa, Urszula Cieślik-Guerra, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński, Barbara Uznańska-Loch, Jarosław Damian Kasprzak.
  Tytuł: The diagnostic value of ST depression in ECG and chest pain in the assessment of dobutamine stress echocardiography (DSE) in women and men.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 6-7
  Konferencja: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane, 2014.03.05
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  93/97
  Autorzy: Anna Kosiorek, Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński.
  Tytuł: Wpływ nocnych epizodów obturacyjnego bezdechu sennego na zmienność rytmu serca u pacjentów z chorobą wieńcową - analiza casowa i częstotliwościowa HRV 24-godzinnych zapisów EKG.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 20
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane, 2014.03.05
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  94/97
  Autorzy: Anna Bartczak, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Wpływ wczesnej repolaryzacji na wynik testu pochyleniowego
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 11-12 streszcz. 23
  Uwagi: XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 5-8.03.2014: abstract book
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  95/97
  Autorzy: Przemysław Trzciński, Mateusz Jankowski, Justyna Nowak, Małgorzata Pawlus, Łukasz Figiel.
  Tytuł: Wśród pacjentów z zawałem z uniesieniem odcinka ST istnieją różnice w HR przy przyjęciu w zależności od lokalizacji STEMI.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. A, s. 21-22
  Uwagi: XX Konferencja Szkoleniowa XVI, XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Zakopane Kościelisko 5-8 marca 2014 roku
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  96/97
  Autorzy: Iwona Cygankiewicz.
  Tytuł: Zaburzenia repolaryzacji i przewodzenia przedsionkowo-komorowego u chorej z ostrym niedokrwiennym udarem mózgu
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : vol. 9, suppl. C, s. 17
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  97/97
  Autorzy: Anna Nowek, Rafał Krysiński.
  Tytuł: Zwolnienie częstości rytmu poniżej zaprogramowanej wartości u pacjenta z CRT i LVEF 20%.
  Tytuł angielski: Decrease in heart rate below the programmed value in a patient with CRT and LVEF of 20%
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, suppl. C, s. 23-25
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi