Zapytanie: FOL CARDIOL
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/11

Autorzy: Justyna Zamojska, Piotr Kędziora, Marta Gruca, Dominika Tomecka-Głogowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Małgorzata Głowaty, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Evaluation of selected indicators of health status as risk factors for the development of cardiovascular diseases in children from Kutno district
Tytuł angielski: Ocena wybranych wskaźników stanu zdrowia populacji dziecięcej powiatu kutnowskiego pod kątem ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego
Czasopismo: Fol Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol.13, nr 5, s. 395-401
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/11
Czasopismo: Fol. Cardiol.
Rok: 2019 : - (1-6)
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: ZE
Język publikacji: PL, EN

3/11
Autorzy: Filip Dybowski, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Nowoczesne leczenie pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i bardzo wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych
Tytuł angielski: Modern treatment for a very high cardiovascular risk patient with arterial hypertension
Czasopismo: Fol Cardiol
Szczegóły: 2019 : Vol. 14, nr 6, s. 112-119
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/11
Autorzy: Agnieszka Komorowska, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Przerwa w terapii empagliflozyną u pacjenta z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową i hospitalizacja z powodu zaostrzenia niewydolności serca
Tytuł angielski: A break in pharmacotherapy with empagliflozin in a patient with heart failure with reduce ejection fraction and hospitalization caused by exaceration of heart failure
Czasopismo: Fol Cardiol
Szczegóły: 2019 : Vol. 14, nr 2, s. 199-205
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

5/11
Autorzy: Małgorzata Lelonek, Paweł Rubiś, Jakub Gierczyński, Agnieszka Pawlak.
Tytuł: Sakubitryl/walsartan w praktyce klinicznej
Tytuł angielski: Sacubitryl/valsartan in clinical practice
Czasopismo: Fol Cardiol
Szczegóły: 2019 : Vol. 14, nr 1, s. 95-105
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

6/11
Autorzy: Filip Dybowski, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Młody pacjent, częstoskurcz komorowy, rezonans magnetyczny serca i zapalenie mięśnia sercowego
Tytuł angielski: Young patient, ventricular tachycardia, magnetic resonance of the heart and myocarditis
Czasopismo: Fol Cardiol
Szczegóły: 2018 : vol. 13, nr 6, s. 575-577
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/11
Autorzy: Magdalena Brzęczek, Michał Kidawa, Anna Ledakowicz-Polak, Marzenna Zielińska.
Tytuł: Myocardial infarction with simultaneous acute stroke in patient with prior aortic graft replacement - what is the origin of the embolic incident?
Tytuł angielski: Przypadek pacjenta z zawałem serca i współistniejącym udarem po wszczepieniu protezy aorty wstępującej z powodu ostrego rozwarstwienia typu A - jakie jest źródło materiału zatorowego?
Czasopismo: Fol Cardiol
Szczegóły: 2018 : -, -, 8 s.
Uwagi: ONLINE FIRST
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/11
Autorzy: Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory - jakich informacji dostarczył rejestr QUALIFY
Tytuł angielski: Heart failure with reduced ejection fraction - what do we know from QUALIFY registry?
Czasopismo: Fol Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 3, s. 259-262
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

9/11
Autorzy: Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Niewydolność serca - okres okołowypisowy kluczowym elementem postępowania
Tytuł angielski: Heart failure - discharge management the crucial point in heart failure care
Czasopismo: Fol Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 4, s. 283-289
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/11
Autorzy: Marcin Barylski, Małgorzata Lelonek, Artur Mamcarz, Agnieszka Mastalerz-Migas.
Tytuł: Stanowisko grupy ekspertów dotyczące miejsca iwabradyny w optymalizacji terapii u chorych z przewlekłą niewydolnością serca
Tytuł angielski: Expert group consensus regarding the place of ivabradine in therapy optimization in patients with chronic heart failure
Czasopismo: Fol Cardiol
Szczegóły: 2018 : vol. 13, nr 6, s. 534-544
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

11/11
Autorzy: Joanna Berner, Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Wpływ leku sakubitryl/walsartan na funkcjonalną niedomykalność zastawki mitralnej w HFrEF
Tytuł angielski: The impact of sacubitril/valsartan on functional mitral regurgitation in HFrEF
Czasopismo: Fol Cardiol
Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 4, s. 474-480
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi