Zapytanie: FARMAKOTER PSYCHIATR NEUROL
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/43

Autorzy: Wioletta Rozpędek, Justyna Basak, Igor Sokołowski, Radosław Wojtczak, Dariusz Pytel, Alan J. Diehl, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Inhibitor of pro-apoptotic PERK-dependent signalling pathway as a novel treatment strategy in Alzheimer's disease treatment
Tytuł angielski: Inhibitor pro-apoptotycznego szlaku sygnałowego zależnego od kinazy PERK jako nowa strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2019 : Vol. 35, nr 1, s. 25-36, streszcz.
Uwagi: NCN 2015/19/N/NZ3/00055, NCN 2016/21/B/NZ5/01411, NCN 2013/10/M/NZ1/00280, UMED 502-03/5-108-05/502-54-224-18
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/43
Autorzy: Jolanta Barbara Zawilska, Maria Człapińska.
Tytuł: Pharmacological cognitive enhancement - non medical use of psychostimulatory drugs
Tytuł angielski: Farmakologiczne wzmocnienie procesów kognitywnych - pozamedyczne wykorzystanie leków psychostymulujących
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2018 : vol. 34, nr 1, s. 23-32, bibliogr., streszcz.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/43
Autorzy: Dominik Strzelecki.
Tytuł: Effects of glutamatergic modulators in the treatment of schizophrenia. The results of our two studies
Tytuł angielski: Wpływ substancji modulujących funkcję układu glutaminianergicznego na symptomatologię schizofrenii - wyniki dwóch badań własnych.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2016 : T. 32, nr 4, s. 221-229, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/43
Autorzy: Natalia Obsada, Jadwiga T. Zalewska-Kaszubska.
Tytuł: May side effects be a reason for withdrawing bupropion and varenicline from the market?
Tytuł angielski: Czy objawy niepożądane mogą być przyczyną zniknięcia z rynku bupropionu i warenikliny?
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2017 : T. 33, nr 2, s. 111-120
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/43
Autorzy: Maria Filip, Maciej Kuśmierek, Kinga Bobińska, Piotr Gałecki.
Tytuł: Rola sirtuin w wybranych zaburzeniach psychicznych
Tytuł angielski: The role of sirtuins in selected mental disorders
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2016 : T. 32, nr 2, s. 33-39
Uwagi: Epub 16 May 2016
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/43
Autorzy: Agnieszka Moler, Elżbieta Dorota Miller, Joanna Saluk.
Tytuł: Multiple sclerosis - new treatment options and hope for the future.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2015 : Vol. 31, nr 1, s. 9-28
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/43
Autorzy: Piotr Czarny, Piotr Gałecki, Tomasz Śliwiński.
Tytuł: Stres oksydacyjny oraz uszkodzenia i naprawa DNA w zaburzeniach depresyjnych.
Tytuł angielski: Oxidative stress, DNA damage and repair in depression disorders.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2015 : T. 31, nr 3/4, s. 243-249
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/43
Autorzy: Adam Wysokiński, Tomasz Sobów.
Tytuł: Powikłania krwotoczne w przebiegu leczenia przeciwdepresyjnego u pacjentów w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Bleeding complications in the course of treatment with antidepressants in elderly patients
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2014 : T. 30, nr 1, s. 29-35, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

9/43
Autorzy: Adam Wysokiński, Tomasz Sobów.
Tytuł: Why patients taking antipsychotics gain weight?
Tytuł angielski: Dlaczego pacjenci przyjmujący leki przeciwpsychotyczne tyją?
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2014 : T. 23, nr 3/4, s. 177-190
Uwagi: REGPOT-2012-2013-1, 7FP
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

10/43
Autorzy: Adam Wysokiński, Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zastosowanie tetrabenazyny w leczeniu późnych dyskinez polekowych - opis dwóch przypadków.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2014 : T. 40, nr 1, 43-48
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

11/43
Autorzy: Dominika Berent, Piotr Gałecki.
Tytuł: Psychofarmakologia kobiet w ciąży.
Tytuł angielski: Psychopharmacology in pregnancies.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2013 : T. 29, nr 1, s. 13-19
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/43
Autorzy: Dariusz Kaczmarek, Jadwiga Zalewska-Kaszubska.
Tytuł: Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w terapii zespołu zależności alkoholowej: przegląd randomizowanych badań klinicznych.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 28, nr 1, s. 25-31, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

13/43
Autorzy: Marcin Flirski, Tomasz Sobów.
Tytuł: Memantyna i inhibitory chlinesteraz: terapia skojarzona choroby Alzheimera
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 27, nr 2, s. 75-83, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

14/43
Autorzy: Adrianna Grzesiak, Jadwiga Zalewska-Kaszubska.
Tytuł: Topiramat, lek przeciwpadaczkowy II generacji - nowe możliwości zastosowania terapeutycznego
Tytuł angielski: Topiramate, antiepileptic drug of second generation - new applications
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 28, nr 2, s. 67-74, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

15/43
Autorzy: Oliwia Gawlik, Wojciech Mielicki, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Wpływ litu na równowagę pro- i antyoksydacyjną in vitro
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 27, nr 2, s. 95-104, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

16/43
Autorzy: Dominika Berent, Monika Talarowska, Krzysztof Zboralski, Maciej Wojdyn, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Cerebrolizyna w psychiatrii i neurologii - skuteczność i bezpieczeństwo leczenia wybranych jednostek chorobowych.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 26, nr 2, s. 101-109, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst17/43
Autorzy: Jolanta B. Zawilska, Jakub Wojcieszak, Paulina Kuna.
Tytuł: Salwinoryna A: działania farmakologiczne, konsekwencje kliniczne.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 26, nr 2, s. 91-100, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst18/43
Autorzy: Dominik Strzelecki.
Tytuł: Sprawozdanie z 2. edycji Szkoły European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 26, nr 3/4, s. 181-183
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst19/43
Autorzy: Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Sprawozdanie z sesji: Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń psychicznych. 43. Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Poznań, 23-26.06.2010.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 26, nr 2, s. 71-77
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst20/43
Autorzy: Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Wpływ augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego glicyną na funkcje poznawcze u chorych na schizofrenię z dominującymi objawami negatywnymi.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 26, nr 1, s. 15-21, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst21/43
Autorzy: Dominika Berent, Andrzej Depko, Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Współczesne metody postępowania terapeutycznego w pedofilii.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2010 : T. 26, nr 3/4, s. 165-172, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst22/43
Autorzy: Dominik Strzelecki.
Tytuł: Ampakiny. Zastosowanie CX516 w leczeniu schizofrenii.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 25, nr 1, s. 31-35, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst23/43
Autorzy: Dominik Strzelecki.
Tytuł: Możliwości oddziaływania terapeutycznego na receptor NMDA układu glutaminergicznego w leczeniu schizofrenii.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 4, s. 243-248, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst24/43
Autorzy: Tomasz Szafrański, Marek Jarema, Marcin Olajossy, Jolanta Rabe-Jabłońska, Janusz Rybakowski.
Tytuł: Objawy depresyjne w pierwszym epizodzie schizofrenii - analiza polskich wyników badania EUFEST.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 25, nr 3/4, s. 147-154, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst25/43
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Wiesław Jerzy Cubała.
Tytuł: Pierwsza Szkoła Neuropsychofarmakologii (5-10 czerwca 2009, Oxford, Wielka Brytania).
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 25, nr 3/4, s. 199-206, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst26/43
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk, Marek Jarema, Marcin Olajossy, Janusz Rybakowski.
Tytuł: Polscy pacjenci EUFEST (European First Episode Trial) po rocznym leczeniu przeciwpsychotycznym: ryzyko odstawienia leku i składowe zespołu metabolicznego.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 25, nr 2, s. 75-83, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst27/43
Autorzy: Marcin Olajossy, Marek Masiak, Marek Jarema, Jolanta Rabe-Jabłońska, Janusz Rybakowski.
Tytuł: Polscy pacjenci z I epizodem schizofrenii w badaniu EUFEST: zmiana nasilenia objawów psychopatologicznych zależnie od stosowanych leków przeciwpsychotycznych.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 25, nr 2, s. 85-93, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst28/43
Autorzy: Jerzy Z[ygmunt] Nowak.
Tytuł: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3: aspekty biochemiczne, funkcjonalne i praktyczne.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 25, nr 3/4, s. 127-146, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst29/43
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk, Kamila Wojtczak.
Tytuł: Wpływ leków przeciwpsychotycznych na jakość funkcjonowania szkolnego/akademickiego osób w rok po I epizodzie schizofrenii.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 3, s. 141-148, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst30/43
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk, Cezary Żechowski, Marek Jarema.
Tytuł: Standardy leczenia zaburzeń odżywiania.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 3, s. 125-151
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst31/43
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia metabolizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w schizofrenii : możliwe implikacje etiopatogenetyczne.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 4, s. 195-205, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst32/43
Autorzy: Marcin Flirski, Tomasz Sobów.
Tytuł: Memantyna - strategia glutaminergiczna w leczeniu choroby Alzheimera.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 22, nr 3/4, s. 177-186, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst33/43
Autorzy: Tomasz Sobów, Agata Roszkowska.
Tytuł: Ocena skuteczności i tolerancji leczenia olanzapiną u chorych ze schizofrenią : wyniki otwartego nieinterwencyjnego, wieloośrodkowego badania prospektywnego w warunkach rutynowej praktyki lekarskiej.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 22, nr 3/4, s. 151-157, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst34/43
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Dominik Strzelecki.
Tytuł: Rola koagonistów receptora NMDA i transporterów glicyny w normalizacji funkcji układu glutaminergicznego w schizofrenii.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 22, nr 2, s. 103-110, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst35/43
Autorzy: Dominik Strzelecki.
Tytuł: Zaburzenia hormonalne i metaboliczne związane ze stosowaniem litu.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 22, nr 3/4, s. 159-166, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst36/43
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Leczenie "depresji poudarowej".
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 21, nr 4, s. 321-328, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst37/43
Autorzy: Adam Miller, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Leki przeciwdepresyjne w leczeniu zespołów bólowych.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 21, nr 4, s. 329-342, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst38/43
Autorzy: Emilia Kołodziej-Kowalska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Przerwanie leczenia selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2005 : T. 21, nr 4, s. 343-354, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst39/43
Autorzy: Iwona Makowska, Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Trazodon w leczeniu zaburzeń zachowania i objawów psychotycznych towarzyszących otępieniu.
Tytuł angielski: Trazodone in the treatment oj BPSD
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 20, nr 4, s. 485-494, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Adres url:

Pełny tekst40/43
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Krzysztof Jęczkowski, Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Dominik Strzelecki.
Tytuł: Wpływ łączonej terapii lekami przeciwpsychotycznymi II generacji (risperidonem, olanzapiną) i donepezilem na stan psychiczny i poznawczy pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 20, nr 3, s. 367-375, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst41/43
Autorzy: Tadeusz Pietras, Paweł Górski.
Tytuł: Czy preparaty miłorzębu mają znaczenie w opóźnieniu rozwoju otępienia?
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2002 : T. 18, nr 3, s. 299-308, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst42/43
Autorzy: Małgorzata Rzewuska, Alina Borkowska, Andrzej Czernikiewicz, Andrzej Czerwiński, Dominika Dudek, Joanna Hauser, Marek Jarema, Iwona Kłoszewska, Andrzej Kokoszka, Irena Krupka-Matuszczyk, Jerzy Landowski, Joanna Meder, Marcin Olajossy, Stanisław Pużyński, Jolanta Rabe-Jabłońska, Maria Rostworowska, Janusz Rybakowski, Stanisław Urban, Jacek Wciórko, Maria Załuska, Andrzej Zięba.
Tytuł: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2002 : T. 18, nr 3, s. 209-247
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst43/43
Autorzy: Tadeusz Pietras, Paweł Górski.
Tytuł: Znaczenie tokoferolu i deperenylu w leczeniu otępień.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2002 : T. 18, nr 3, s. 287-298, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi