Zapytanie: EUR J HEART FAIL SUPPL
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/21

Autorzy: Agata Bielecka-Dąbrowa, Jacek Rysz, Maciej Banach.
Tytuł: Analysis of potential heart failure biomarkers in patients with dilated cardiomyopathy.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2012 : Vol. 11, suppl. 1, s. S160
Uwagi: Heart Failure Congress 2012, 19 May 2012 - 22 May 2012 , Belgrade - Serbia
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/21
Autorzy: Agata Bielecka-Dąbrowa, Jacek Rysz, Maciej Banach.
Tytuł: The influence of atorvastatin on the parameters of inflammation, the function of left ventricle, hospitalizations and mortality in patients with dilated cardiomyopathy in five years follow up.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2012 : Vol. 11, suppl. 1, s. S76
Uwagi: Heart Failure Congress 2012, 19 May 2012 - 22 May 2012 , Belgrade - Serbia
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/21
Autorzy: K[rzysztof] Gwoździński, A[nna] Pieniążek, J[oanna] Brzeszczyńska, A. Jegier.
Tytuł: Changes in properties of internal components of red blood cells after's of exercise in healthy and untrained subjects.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2009 : Vol. 8, suppl., poz. 1236
Uwagi: Heart Failure 2009, Nice - France 30 May - 2 June 2009
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/21
Autorzy: K[rzysztof] Chiżyński, I. Szadkowska.
Tytuł: Elevated NT-proBNP levels on the 4-th day of STEMI has prognostic value in reduced ejection fraction development in patients treated with primary angioplasty.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2009 : Vol. 8, suppl. 2, poz. 823
Uwagi: Heart Failure, Nice 30.05-02.06.2009
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/21
Autorzy: Ł[ukasz] Polak, J. Drożdż, I. Szadkowska, K[rzysztof] Chiżyński.
Tytuł: The influence of I/D ACE gene polymorphism on symptoms of heart failure In patients after myocardial infarction treated with primary coronary angioplasty.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2009 : Vol. 8, suppl. 2, poz. 1503
Uwagi: Heart Failure, Nice 30.05-02.06.2009
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/21
Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, K[rzysztof] Kaczmarek, J[an] Ruta, R[yszard] Jaszewski, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz.
Tytuł: The risk of atrial fibrillation after coronary surgery in patients with heart failure treated with beta-blockers.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2009 : Vol. 8, suppl., poz. 72
Uwagi: Scientific Programme Online Heart Failure 2009, Nice-France 30 May - 2 June 2009
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/21
Autorzy: M[arcin] A. Makowski, I[reneusz] Smorąg, A[ndrzej] Bissinger, T. Grycewicz, W. Grabowicz, K[onrad] Masiarek, A. Lubiński, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: Effect of sinus rhythm restoration in patients with atrial fibrillation on platelets function.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2008 : Vol. 7, suppl. 1, s. 107
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure Congress 2008 Milan, Italy, 14-17 June, 2008
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst8/21
Autorzy: M[aciej] Banach, A[leksander] Goch, P[iotr] Okoński, M[arcin] Barylski, J[acek] Rysz, R[yszard] Jaszewski, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: Low BMI as an independent risk factor of death in patients with severe heart failure subjected to aortic valve replacement.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2007 : Vol. 6, suppl. 1, s. 21
Uwagi: Heart Failure Congress 2007, Hamburg, Germany, 9-12 June 2007
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst9/21
Autorzy: M[aciej] Banach, R[obert] Irzmański, M[arcin] Barylski, M[ałgorzata] Misztal, J[acek] Rysz, J. Drożdż, P[iotr] Okoński, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Can we prevent atrial fibrillation following surgical revascularization?
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5 suppl. 1, s. 51
Uwagi: Heart Failure Congress 2006, Helsinki, Finland 17-20 June, 2006
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/21
Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, M[aciej] Banach, M[aciej] Kośmider.
Tytuł: Effect of myocardial revascularization on left ventricular systolic function in patients with heart failure.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, suppl. 1, s. 13
Uwagi: Heart Failure Congress 2006, Helsinki, Finland 17-20 June, 2006
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst11/21
Autorzy: J. Kowalski, L[ucjan] Pawlicki, R[obert] Irzmański, M[arcin] Barylski, M[aciej] Banach.
Tytuł: Estimation of antioxidative effect of carvedilol in patients with ischaemic heart failure.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, suppl. 1, s. 124
Uwagi: Heart Failure Congress 2006, Helsinki, Finland 17-20 June, 2006
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst12/21
Autorzy: M[aciej] Banach, J. Drożdż, R[obert] Irzmański, M[arcin] Barylski, J[acek] Rysz, P[iotr] Okoński, J. Kowalski, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Postoperative mortality and preoperative atrial fibrillation, is there a significant link?
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, suppl. 1, s. 51-52
Uwagi: Heart Failure Congress 2006, Helsinki, Finland 17-20 June, 2006
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst13/21
Autorzy: I[wona] Kośka, J[an] H[enryk] Goch, Ł[ukasz] Polak, M[arek] Maciejewski, K[rzysztof] Chiżyński.
Tytuł: Serum NT-proBNP measured 4-5 days after ST-elevation myocardial infarction is the best marker of early left ventricular dysfunction in patients treated with primary coronary angioplasty.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, suppl. 1, s. 181-182
Uwagi: Heart Failure Congress 2006, Helsinki, Finland 17-20 June, 2006
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/21
Autorzy: M[aciej] Banach, A[nna] Kośmider, R. Zwoliński, P[iotr] Kula, S. Ostrowski, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, P[iotr] Okoński.
Tytuł: Early and long-term results of mechanical aortic valve replacement in patients with stenosis or aortic valve regurgitation. the influence on improvement of haemodynamic parameters of heart.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4 suppl. 1, s. 168
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure 2005 Lisbon, Portugal, 11-16 June, 2005
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/21
Autorzy: M[aciej] Banach, S. Ostrowski, R[yszard] Jaszewski, J[erzy] Knopik, J[anusz] Zasłonka, P[iotr] Okoński.
Tytuł: Risk factors of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, suppl. 1, s. 18
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure 2005 Lisbon, Portugal, 11-16 June, 2005
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/21
Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, A[ndrzej] Walczak, S[ławomir] Jander, J[acek] Gruda, W[itold] Pawłowski, M[aciej] Kośmider.
Tytuł: Effect of myocardial revascularization on left ventricular systolic function in patients with ischemic cardiomyopathy.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2004 : Vol 3 suppl. 1, s. 21-22
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure Update Wroclaw, Poland, 12-15 June, 2004
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/21
Autorzy: M[aciej] Banach, A[nna] Kośmider, R. Zwoliński, A[ndrzej] Walczak, P[iotr] Okoński, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Mechanical aortic valve replacement in patients with stenosis or aortic valve regurgitation. The influence on improvement of haemodynamic parameters of heart.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2004 : Vol 3 suppl. 1, s. 100
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure Update Wroclaw, Poland, 12-15 June, 2004
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/21
Autorzy: M. Plewka, J. Drożdż, M[ichał] Ciesielczyk, P[iotr] Lipiec, Ł[ukasz] Chrzanowski, E[milia] Dobrowolska, B[arbara] Uznańska, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
Tytuł: Quantification of local left ventricular function and ventricular asynchrony in patients with chronic heart failure using pulsed-wave tissue Doppler echocardiography.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2004 : Vol 3, suppl. 1, s. 20
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst19/21
Autorzy: M. Plewka, J. D. Kasprzak, J. Drożdż, J. Z. Peruga, B[arbara] Plewka, B[arbara] Uznańska, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Depressed systolic myocardial velocity assessed by spectral tissue Doppler echocardiography as a powerful index of global left ventricular dysfunction.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2002 : Vol. 1, suppl. 1, s. 11-12
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst20/21
Autorzy: M[arcin] Fiutowski, T[omasz] Waszyrowski, J. D. Kasprzak.
Tytuł: Predictors of short-term prognosis in patients with acute pulmonary oedema.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2002 : Vol. 1, suppl. 1, s. 16
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst21/21
Autorzy: M. Plewka, J. Drożdż, J. D. Kasprzak, J. Z. Peruga, M[ichał] Ciesielczyk, B[arbara] Plewka, E[milia] Dobrowolska, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Quantification of myocardial contractility using spectral tissue Doppler echocardiography in patients with ischemic and nonischemic cardiomyopathy.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2002 : Vol. 1, suppl. 1, s. 33
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi