Zapytanie: EUR J CANCER
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/28

Autorzy: Piotr Smolewski, Paweł Robak, Barbara Cebula-Obrzut, Małgorzata Misiewicz, Aleksandra Mędra, Agata Majchrzak, Magdalena Witkowska, Scott Stromatt, Tadeusz Robak.
Tytuł: Pro-apoptotic effect of an anti-CD37 scFv-Fc fusion protein, in combination with the anti-CD20 antibody, ofatumumab, on tumour cells from B-cell malignancies
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2014 : Vol. 50, nr 15, s. 2677-2684, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.417
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/28
Autorzy: Elżbieta Płuciennik, Magdalena Nowakowska, Karolina Pośpiech, Izabela Baryła, Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Andrzej Bieńkiewicz, Małgorzata Gałdyszyńska, Marta Popęda, Andrzej Bednarek.
Tytuł: The role of WWOX gene in EMT process in endometrial cancer
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2014 : Vol. 50, supl. 5, s. 23-242
Uwagi: 23rd Biennal Congress of the European Association for Cancer Research 5-8 July Germany
Typ publikacji: ZSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: EN, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/28
Autorzy: Katarzyna Kośla, Ewa Styczeń-Binkowska, Magdalena Nowakowska, Karolina Pośpiech, Elżbieta Płuciennik, Izabela Baryła, Andrzej Bednarek.
Tytuł: The WWOX gene modulates the adhesion of neural cells to ECM
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2014 : Vol. 50, supl. 5, s. 23-242
Uwagi: 23rd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research 5-9 July Germany
Typ publikacji: ZRZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: EN, EN
Praca afiliowana przez UMED

4/28
Autorzy: G. Comito, C. Pons Segura, Katarzyna Sobierajska, L. Ippolito, M. L. Taddei, E Giannoni, P Chiarugi.
Tytuł: Zoledronic acid impairs stromal reactivity by inhibiting M2-macrophages polarization and prostate cancer-associated fibroblasts.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2014 : Vol. 50, suppl. 5, s. 74
Uwagi: 23rd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research, 5-8 July 2014, Munich, Germany
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/28
Autorzy: Karolina Pośpiech, Magdalena Nowakowska, Elżbieta Płuciennik, Katarzyna Kośla, Andrzej Kazimierz Bednarek.
Tytuł: Biological characteristics of the WWOX tumour suppressor gene transduced MDA-MD-231 breast cancer cell line
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2012 : Vol. 48, suppl 5, s.167, Sum., Streszcz.
Uwagi: 22nd Biennial Congress of European Association for Cancer Research 7-10 July 2012, Barceona, Spain
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/28
Autorzy: Elżbieta Płuciennik, Katarzyna Kośla, Karolina Pośpiech, Magdalena Nowakowska, Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Andrzej Bieńkiewicz, Andrzej Kazimierz Bednarek.
Tytuł: Determination of gene expression in endometrial cancer using real-time RT-PCR
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2012 : Vol. 48, suppl 5, s.168, Sum., Streszcz.
Uwagi: 22nd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research 7-10 July, Barcelona, Spain
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

7/28
Autorzy: Magdalena Nowakowska, Karolina Pośpiech, Urszula Lewandowska, Elżbieta Płuciennik, Katarzyna Kośla, Andrzej Kazimierz Bednarek.
Tytuł: The influence of WWOX tumor suppressor gene on colorectal carcinogenesis - : a microarray study on SW480 colon cancer cell line
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2012 : Vol. 48, suppl 5, s.168, Sum., Streszcz.
Uwagi: 22nd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research 7-10 July, Barcelona, Spain
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/28
Autorzy: Katarzyna Kośla, Magdalena Nowakowska, Karolina Pośpiech, Elżbieta Płuciennik, Andrzej Kazimierz Bednarek.
Tytuł: WWOX modulates gene expression profile in glioblastoma T98G cell line
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2012 : Vol. 48, suppl 5, s.168, Sum., Streszcz.
Uwagi: 22nd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research 7-10 July, Barcelona, Spain
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

9/28
Autorzy: Olga Grzybowska-Izydorczyk, Barbara Cebula, Tadeusz Robak, Piotr Smolewski.
Tytuł: Expression and prognostic significance of the inhibitor of apoptosis protein (IAP) family and its antagonists in chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2010 : Vol. 46, nr 4, s. 800-810, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.944
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/28
Autorzy: M[aciej] Żelazowski, Elżbieta Płuciennik, M[agdalena] Nowakowska, K[arolina] Seta, K[atarzyna] Kośla, G[rażyna] Pasz-Walczak, P[iotr] Potemski, R[adzisław] Kordek, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: The expression of WWOX tumour suppressor gene in colorectal cancer.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2010, nr 5 Suppl. 8, s. 186
Uwagi: 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, , 26-29 June 2010, Oslo, Norway
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

11/28
Autorzy: M[agdalena] Nowakowska, K[arolina] Seta, U[rszula] Lewandowska, Elżbieta Płuciennik, M[aciej] Żelazowski, K[atarzyna] Kośla, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: The role of WWOX tumour suppressor gene in colorectal cancerogenesis - a microarray study on HT29 colon cancer cell line.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2010, nr 5 Suppl. 8, s. 186
Uwagi: 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, , 26-29 June 2010, Oslo, Norway
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

12/28
Autorzy: K[arolina] Seta, M[agdalena] Nowakowska, U[rszula] Lewandowska, E[lżbieta] Płuciennik, K[atarzyna] Kośla, Andrzej K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: The role of WWOX, a tumour suppressor gene in breast cancer - a microarray study of MDA-MB-231 cell line.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2010, nr 5 Suppl. 8, s. 173
Uwagi: 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, , 26-29 June 2010, Oslo, Norway
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

13/28
Autorzy: K[atarzyna] Kośla, E[lżbieta] Płuciennik, K[arolina] Seta, M[agdalena] Nowakowska, M[aciej] Żelazowski, A[gata] Kurzyk, D[orota] Jesionek-Kupnicka, R[adzisław] Kordek, P[aweł] Liberski, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: WWOX tumour suppressor gene is affected in glioblastoma multiforme.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2010, nr 5 Suppl. 8, s. 186-187
Uwagi: 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, , 26-29 June 2010, Oslo, Norway
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

14/28
Autorzy: W[ioletta] I[zabela] Wujcicka, Elżbieta Płuciennik, E[lżbieta] Zielińska, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: WWOX tumour suppressor gene is involved in Wilms tumour cancerogenesis in a haploinsufficiency way.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2010, nr 5 Suppl. 8, s. 188
Uwagi: 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, , 26-29 June 2010, Oslo, Norway
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

15/28
Autorzy: H[anna] Saryusz-Wolska.
Tytuł: "Enforced manageability" - the strategy of breast cancer patients caused by limited access to oncology care.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2008 : Vol. 6, nr 7 suppl., s. 75
Uwagi: EBCC-6 European Breast Cancer Conference Berlin Germany 15-19 April 2008
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/28
Autorzy: E[lżbieta] Pastwa, R[onald] Neumann, T[homas] A. Winters.
Tytuł: Influence of wortmannin on non-homologous DNA end joining in human normal and cancer cells.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2007 : Vol. 5, nr 4, s. 82
Uwagi: ECCO 14 the European Cancer Conference
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.167

Pełny tekst17/28
Autorzy: Leilani Morales, Peter Canney, Jarosław Dyczka, Emiel Rutgers, Robert Coleman, Tanja Cufer, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Johan Nortier, Jan Bogaerts, Patrick Therasse, Robert Paridaens.
Tytuł: Postoperative adjuvant chemotherapy followed by adjuvant tamoxifen versus nil for patients with operable breast cancer : a randomised phase III trial of the European organisation for research and treatment of cancer breast group.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2007 : Vol. 5, nr 2, s. 331-340, tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: powinien być vol 43
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.167
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst18/28
Autorzy: J. Piekarski, P[iotr] Pluta, D[ariusz] Nejc, A[rkadiusz] Jeziorski.
Tytuł: How often unsuspected cytologically nipple discharge is a symptom of underlying breast cancer.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2004 : Vol. 2, nr 3 suppl., s. 98
Uwagi: 4th European Breast Cancer Conference Hamburg, Germany, 16-20 march 2004
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.694
Punktacja Min. Nauki: 14.000

Pełny tekst19/28
Autorzy: D[ariusz] Nejc, T[omasz] Jastrzębski, J. Piekarski, G[rażyna] Pasz-Walczak, A[rkadiusz] Jeziorski.
Tytuł: Imprint cytology of sentinel lymph node in patients with breast cancer is a reliable method.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2004 : Vol. 2, nr 3 suppl., s. 82
Uwagi: 4th European Breast Cancer Conference Hamburg, Germany, 16-20 march 2004
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.694
Punktacja Min. Nauki: 14.000

Pełny tekst20/28
Autorzy: A. J. Kowalski, J[akub] Welfel, J[acek] Suzin.
Tytuł: IUMPA-2 as a modulator of the expression of the estrogen and progesterone receptors in endometrial hyperplasia simplex.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2004 : Vol. 2, nr 9, s. 106
Uwagi: Endocrine treatment and prevention of breast and gynaecological cancers
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.302

Pełny tekst21/28
Autorzy: A. J. Kowalski, J[akub] Welfel, J[acek] Suzin.
Tytuł: IUMPA-2 : progesterone receptor level in endometrial hyperplasia simplex as a prognosis for the local effect of intrauterine drug delivery system.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2004 : Vol. 2, nr 9, s. 111, bibliogr.
Uwagi: Endocrine treatment and prevention of breast and gynaecological cancers
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.302

Pełny tekst22/28
Autorzy: J. Piekarski, P[iotr] Pluta, D[ariusz] Nejc, A[rkadiusz] Jeziorski.
Tytuł: Metastases of adenocarcinoma in axillary lymph nodes of unknown origin.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2004 : Vol. 2, nr 3 suppl., s. 128
Uwagi: 4th European Breast Cancer Conference Hamburg, Germany, 16-20 march 2004
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.694
Punktacja Min. Nauki: 14.000

Pełny tekst23/28
Autorzy: J. Piekarski, W[iesław] Szymczak, P[iotr] Sęk, D[ariusz] Nejc, A[rkadiusz] Jeziorski.
Tytuł: Results of surgical treatment of patients with breast sarcoma in relation to tumor size.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2004 : Vol. 2, nr 3 suppl., s. 177
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst24/28
Autorzy: T. Robak, J. Z. Błoński, J[oanna] Góra-Tybor, M[arek] Kasznicki, L[ech] Konopka, B[ernadeta] Ceglarek, M[ieczysław] Komarnicki, K[rzysztof] [Poznań] Lewandowski, A[ndrzej] Hellmann, K[rzysztof] [Gdańsk] Lewandowski, A[ndrzej] Moskwa, A[nna] Dmoszyńska, B[ożena] Sokołowska, A[nna] Dwilewicz-Trojaczek, A[gnieszka] Tomaszewska, K[azimierz] Sułek, M[ałgorzata] Całbecka.
Tytuł: Second malignancies and Richter's syndrome in patients with chronic lymphocytic leukaemia treated with cladribine.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2004 : Vol. 2, nr 3, s. 383-389, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.694
Punktacja Min. Nauki: 14.000

Pełny tekst25/28
Autorzy: G[rażyna] Rolka-Stepniewicz, K[rzysztof] W[łodzimierz] Zieliński, A[ndrzej] Roszkiewicz, J[anusz] Wojtacki, E. Nowicka.
Tytuł: Tumor angiogenesis as a prognostic indicator in node-negative breast carcinoma.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2004 : Vol. 2, nr 3 suppl., s. 182
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst26/28
Autorzy: C. Rose, O. Vtoraya, A[nna] Płużańska, N. Davidson, M[ikhail] Gershanovich, R. Thomas, S. Johnson, J. J. Caicedo, H. Gervasio, G[eorgy] Manikhas, F. Ben Ayed, S. Burdette-Radoux, H[ilary] A. Chaudri-Ross, R[aquel] Lang.
Tytuł: An open randomised trial of second-line endocrine therapy in advanced breast cancer : comparison of the aromatase inhibitors letrozole and anastrozole.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2003 : Vol. 39, nr 16, s. 2318-2327, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.562
Punktacja Min. Nauki: 14.000

Pełny tekst27/28
Autorzy: J[erzy] Wojtacki, K[rzysztof] W[łodzimierz] Zieliński, R[obert] Wiraszka, G[rażyna] Rolka-Stepniewicz, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak.
Tytuł: Effect of anastrozole therapy on bone : preliminary results on digital radiometrical analysis of clavicle and rib.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2003 : Vol. 1, nr 5 suppl., s. S120
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst28/28
Autorzy: M[inna]-L[iisa] Luoma, L[iisa] Hakamies-Blomqvist, J[ohanna] Sjostrom, A[nna] Płużańska, S. Ottoson, H[enning] Mouridsen, N[ils]-O[lof] Bengtsson, J. Bergh, P[er] Malmstrom, V[ahur] Valvere, L . Tennvall, C[arl] Blomqvist.
Tytuł: Prognostic value of quality of life scores for time to progression (TTP) and overall survival time (OS) in advanced breast cancer.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2003 : Vol. 39, nr 10, s. 1370-1376, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.562
Punktacja Min. Nauki: 14.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi