Zapytanie: EUR J BIOCHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/6

Autorzy: A[gnieszka] Kobylańska, M[ałgorzata] Rogalińska, M[ałgorzata] Hanausek, J. Z. Błoński, T. Robak, Z[ofia] M[aria] Kiliańska.
Tytuł: Cladribine combination therapy for B-cell chronic lymphocytic leukemia; studies in vivo and in vitro..
Czasopismo: Eur J Biochem
Szczegóły: 2004 : Vol. 271 suppl. 1, poz. P1.2-19
Uwagi: 29th Meeting of the Federation of the European Biochemical Societies Warsaw, Poland 26 June - 1 July 2004
ISSN: 0014-2956
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.001
Punktacja Min. Nauki: 13.000

2/6
Autorzy: A[nna] Lipińska, Z[uzanna] Gaj, L[ech] Pomorski, A[gnieszka] Krzesiak.
Tytuł: Cytosolic glycoproteins in thyroid pathology, detection of putative ligands for galectin 1.
Czasopismo: Eur J Biochem
Szczegóły: 2004 : Vol. 271 suppl. 1, s. 156
Uwagi: 29th Meeting of the Federation of the European Biochemical Societies Warsaw, Poland 26 June - 1 July 2004
ISSN: 0014-2956
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.001
Punktacja Min. Nauki: 13.000

3/6
Autorzy: M[ałgorzata] Rogalińska, A[gnieszka] Kobylańska, P[aweł] Góralski, J. Z. Błoński, Z[bigniew] Walaszek, T. Robak, Z[ofia] M[aria] Kiliańska.
Tytuł: Differential scanning calorimetry study of cladribine and its combination with cyclophosphamide/mitoxantrone on leukemic cell nuclei.
Czasopismo: Eur J Biochem
Szczegóły: 2004 : Vol. 271 suppl. 1, poz. PS4-02
Uwagi: 29th Meeting of the Federation of the European Biochemical Societies Warsaw, Poland 26 June - 1 July 2004
ISSN: 0014-2956
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.001
Punktacja Min. Nauki: 13.000

4/6
Autorzy: L[idia] Michalec, K[amila] Krupska, N[atalia] Baltrukovich, S[zymon] Skurzyński, C[zesław] S[tanisław] Cierniewski.
Tytuł: Monitoring of structural changes during the refolding of recombinant fragment beta 3 by tryptofan fluorescence.
Czasopismo: Eur J Biochem
Szczegóły: 2004 : Vol. 271 suppl. 1, s. 67
Uwagi: 29th Meeting of the Federation of the European Biochemical Societies Warsaw, Poland 26 June - 1 July 2004
ISSN: 0014-2956
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.001
Punktacja Min. Nauki: 13.000

5/6
Autorzy: J[adwiga] Para, M[arta] Michalska, K[atarzyna] Prączko, W. Drygas, T[omasz] Kostka, B[arbara] Kostka.
Tytuł: Plasma fibrinogen levels in a random sample of elderly inhabitants of Lodz (Poland).
Czasopismo: Eur J Biochem
Szczegóły: 2004 : Vol. 271, suppl. 1, s. 222
ISSN: 0014-2956
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst6/6
Autorzy: Z. Pawłowska, P[atrycja] Barańska, H[anna] Jerczyńska, W[iktor] Koziołkiewicz, C[zesław] S[tanisław] Cierniewski.
Tytuł: Upregulation of cellular machinery for protein synthesis upon activation of human endothelial cells by VEGF.
Czasopismo: Eur J Biochem
Szczegóły: 2004 : Vol. 271, suppl. 1, s. 124
ISSN: 0014-2956
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi