Zapytanie: ENDOKRYNOL DIABETOL
Liczba odnalezionych rekordów: 45Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/45

Autorzy: Olga Wegner, Krystyna Wyka, Elżbieta Czerniawska, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Analiza tkankowo swoistej odpowiedzi humoralnej u chorych z cukrzycą idiopatyczną typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14, nr 1, s. 19-22, wykr., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst2/45
Autorzy: Agnieszka Gach, Anna Gadzicka, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Cukrzyca noworodkowa o znanym podłożu genetycznym : zastosowanie leków doustnych w terapii cukrzycy u dzieci.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : Vol. 14, nr 1, s. 45-49, tab., ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst3/45
Autorzy: Anna Gadzicka, Agnieszka Gach, Maciej Małecki, Maciej Borowiec, Joanna Nazim, Iwona Pietrzak, Anna Noczyńska, Jerzy Bodalski, Jadwiga Peczyńska, Mieczysław Szalecki, Wojciech Młynarski, Andrew Hattersley.
Tytuł: Czy hormony płciowe wpływają na wiek zachorowania dziecka na przetrwałą cukrzycę noworodkową?
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 22
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/45
Autorzy: Krystyna Wyka, Agnieszka Cieślik-Heinrich, Agnieszka Szadkowska, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Czy wzajemna kooperacja zmienności genu CTLA4 i ICOS oraz genów HLA klasy 2 determinuje predyspozycję genetyczną do zachorowania na cukrzycę typu 1?
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 12
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/45
Autorzy: Olga Wegner, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Idiopatyczna postać cukrzycy typu 1 : heterogenna jednostka chorobowa czy wynik naszej niewiedzy?
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : Vol. 14, nr 1, s. 37-40, bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst6/45
Autorzy: Ewa Polakowska, Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Istnienie alternatywnych transkryptów genów CTLA4 i ICOS jako nowy mechanizm wiążący region 2q33-34 z predyspozycją do zachorowania na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 38
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/45
Autorzy: Maciej Małecki, Maciej Borowiec, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Obecność reakcji humoralnej w cukrzycy typu MODY.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 2008 supl. 1, s. 14
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/45
Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Grzegorz Misiak, Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Ocena czynników wpływających na występowanie mikroalbuminurii powysiłkowej u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 2008 supl. 1, s. 23
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/45
Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Elżbieta Czerniawska, Olga Wegner, Agnieszka Zmysłowska, Krystyna Wyka, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Przeciwciała przeciwinsulinowe w pierwszych dwóch latach cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 16
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/45
Autorzy: Beata Mianowska, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Przetrwała reakcja przeciwwyspowa ICA wśród dzieci chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 2008 supl. 1, s. 16
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/45
Autorzy: Izabela Klich, Agnieszka Gach, Maciej Małecki, Maciej Borowiec, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Rola genu Nkx2.2 w niezdefiniowanej genetycznie przetrwałej cukrzycy noworodków.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 12
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/45
Autorzy: Maciej Małecki, Agnieszka Gach, Małgorzata Myśliwiec, Maciej Borowiec, Izabela Klich, Małgorzata Szałapska, Tomasz Klupa, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Różne mechanizmy inaktywacji genu glukokinazy w patogenezie cukrzycy noworodkowej.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 11
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/45
Autorzy: Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Rzadko występujące zespoły cukrzycy monogenowej w wieku rozwojowym.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : Vol. 14, nr 1, s. 41-43, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst14/45
Autorzy: Elżbieta Czerniawska, Marianna Bukowska, Sławomir Chrul, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Stężenie cystatyny C u chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 20
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/45
Autorzy: Krystyna Wyka, Iwona Pietrzak, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Stężenie leptyny u młodych dorosłych chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 25
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/45
Autorzy: Elżbieta Czerniawska, Iwona Pietrzak, Małgorzata Szałapska, Beata Mianowska, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Zmiana zapadalności na cukrzycę typu 1 wśród dzieci regionu łódzkiego w ciągu 25 lat.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 21
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/45
Autorzy: Filip Pierlejewski, Krystyna Wyka, Iwona Pietrzak, Izabela Klich, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Związek funkcjonalnego polimorfizmu genu interleukiny 6 z insulinowrażliwością u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 - wyniki wstępne.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 11
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1 Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/45
Autorzy: Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska, Joanna Szlawska, Alicja Kozera, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Związek porannego wzrostu ciśnienia tętniczego z parametrami zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2008 : T. 14 supl. 1, s. 20
Uwagi: XI Konferencja Cukrzycy Typu 1. Sekcja Pediatryczna PTD, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakopane 10 -12 kwietnia 2008
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/45
Autorzy: Beata Mianowska, Agnieszka Szadkowska, Elżbieta Czerniawska, Iwona Pietrzak, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Insulin glargine improves fasting blood glucose levels in prepubertal children with unsatisfactorily controlled type 1 diabetes.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2007 : T. 13, nr 4, s. 189-193, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst20/45
Autorzy: Jolanta Słowikowska-Hilczer.
Tytuł: Patogeneza zmian nowotworowych z komórek płciowych w aspekcie rozwojowym.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2007 : T. 13, nr 1, s. 37-42, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst21/45
Autorzy: Agnieszka Zmysłowska, Wojciech Młynarski, Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Prediction of the clinical remission using the C-peptide level in type 1 diabetes in children.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2007 : T. 13, nr 2, s. 71-74, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst22/45
Autorzy: Łukasz Walenciak, Wojciech Fendler, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Proinsulinowy peptyd C - bioaktywny peptyd z wielkim potencjałem.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2007 : T. 13, nr 2, s. 95-98, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst23/45
Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Beata Mianowska, Elżbieta Czerniawska, Joanna Bodalska-Lipińska, Sławomir Chrul, Leszek Markuszewski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2007 : T. 12, nr 4, s. 286-291, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst24/45
Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski, Iwona Pietrzak, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Stężenie leptyny a insulinowrażliwość u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2007 : T. 13, nr 4, s. 194-200, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst25/45
Autorzy: Renata Stawerska, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Katarzyna Cypryk, Jolanta Lukamowicz, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Glucose and insulin concentrations during oral glucose tolerance test in healthy children - application of insulin resistance index according to Belfiore in the developmental age.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2006 : T. 12, nr 4, s. 251-256, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst26/45
Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Beata Mianowska, Leszek Markuszewski, Joanna Bodalska-Lipińska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Wskaźnik insulinooporności u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 - uproszczony sposób oceny.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2006 : T. 12, nr 2, s. 109-115, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst27/45
Autorzy: Agnieszka Siejka, Jan Ruxer, Jerzy Loba.
Tytuł: Ghrelina - znaczenie w zaburzeniach równowagi energetycznej i metabolizmie węglowodanów.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2005 : T. 11, nr 3, s. 181-185, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst28/45
Autorzy: Agnieszka Zmysłowska, Agnieszka Szadkowska, Witalij Andrzejewski, Olga Wegner, Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Uwarunkowania stężenia peptydu C w pierwszym roku klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2004 : Vol. 10, nr 2, s. 103-111, Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst29/45
Autorzy: Beata Mianowska, Małgorzata Perenc, Agnieszka Heinrich, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Ciężkie hipoglikemie a poziom przeciwciał przeciwinsulinowych u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 1, s. 29-34, Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst30/45
Autorzy: Wojciech Młynarski, Agnieszka Zmysłowska, Izabela Kubryn, Małgorzata Perenc, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Czynniki warunkujące wystąpienie kwasicy ketonowej w momencie klinicznego rozpoznania cukrzycy typu 1 u dzieci.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 1, s. 23-28, Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst31/45
Autorzy: Wojciech Młynarski, Krystyna Wyka, Joanna Bodalska-Lipińska, Witalij Andrzejewski, Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Wartość prognostyczna humoralnych i metabolicznych markerów w ocenie ryzyka rozwoju klinicznej postaci cukrzycy typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 1, s. 17-22, Sum.
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst32/45
Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, M[irosława] Grałek, I[wona] Pietrzak, W[italij] Andrzejewski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Częstość występowania powikłań mikronaczyniowych u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
Czasopismo: Endokrynol Diabetol
Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 40
Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  33/45
  Autorzy: K[rystyna] Wyka, W[italij] Andrzejewski, A[leksandra] Teodorczyk-Winnicka, M. Przekwas, A[gnieszka] Heinrich, W[ojciech] Młynarski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Markery genetyczne i humoralne ryzyka rozwoju klinicznie jawnej cukrzycy typu 1.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 26
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  34/45
  Autorzy: H[anna] Trippenbach-Dulska, M[ieczysław] Szalecki, W[ojciech] Młynarski, K[rystyna] Wyka, W[italij] Andrzejewski, L[ucyna] Lisowicz, P. Surdej, O[lgierd] Pilecki, A[leksandra] Teodorczyk-Winnicka, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Obecność przeciwciał ICA, anty-GAD i IA2 wśród krewnych chorych na cukrzycę typu 1 w rodzinach wieloprzypadkowych. Badania wieloośrodkowe.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 25
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  35/45
  Autorzy: B[eata] Mianowska, I[wona] Pietrzak, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Ocena wpływu ciężkich hipoglikemii na zapis elektroencefalograficzny u dzieci chorych na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 39
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  36/45
  Autorzy: J[oanna] Bodalska-Lipińska, A[gnieszka] Szadkowska, K[rystyna] Wyka, W[italij] Andrzejewski, A[gnieszka] Zmysłowska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Przebieg kliniczny idiopatycznej cukrzycy typu 1.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 30
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  37/45
  Autorzy: E[lżbieta] Czerniawska, W[ojciech] Młynarski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Przeciwciała przeciw antygenom tarczycowym w momencie rozpoznania cukrzycy typu 1 u dzieci.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 46
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  38/45
  Autorzy: E[lżbieta] Czerniawska, J[oanna] Bodalska-Lipińska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Przypadek cukrzycy typu 2 u 13-letniej dziewczynki.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 43
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  39/45
  Autorzy: A[gnieszka] Zmysłowska, W[ojciech] Młynarski, A[gnieszka] Szadkowska, K[rystyna] Wyka, W[italij] Andrzejewski, Michał Abel, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Remisja kliniczna w cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 30
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  40/45
  Autorzy: I[wona] Pietrzak, E[lżbieta] Czerniawska, B. Gębora-Kowalska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Skojarzone występowanie cukrzycy typu 1 z młodzieńczą niedokrwistością złośliwą i niedoborem IgA - opis przypadku.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 47
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  41/45
  Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, I[wona] Kozak-Michałowska, J[ózefa] Lorenc, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Współwystępowanie cukrzycy typu 1 z łuszczycą u chorego z hipobetalipoproteinemią.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, supl. 1, s. 49
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  42/45
  Autorzy: A[leksandra] Teodorczyk-Winnicka, K[rystyna] Wyka, A[gnieszka] Zmysłowska, W[ojciech] Młynarski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Wydzielanie proinsuliny u dzieci w okresie prediabetes oraz u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 29
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  43/45
  Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, M[arian] J[ózef] Surma, E[wa] Młodkowska, I[wona] Pietrzak, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Wyrównanie metaboliczne cukrzycy a przebieg zaburzeń odpływu moczu z nerek u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, supl. 1, s. 38
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  44/45
  Autorzy: I[zabela] Kubryn, W[ojciech] Młynarski, H[anna] Trippenbach-Dulska, M[ieczysław] Szalecki, L[ucyna] Lisowicz, P. Surdej, O[lgierd] Pilecki, A[gnieszka] Heinrich, A[leksandra] Teodorczyk-Winnicka, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Związek genów HLA-DRB1, DQA1 i DQB1 z rodzinnym występowaniem cukrzycy typu 1. Badania wieloośrodkowe.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 25
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Cedzyna, 2002.
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  45/45
  Autorzy: W[ojciech] Młynarski, A[gnieszka] Szadkowska, A[gnieszka] Zmysłowska, Michał Abel, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Związek polimorfizmu Pro12Ala genu PPARgamma2 z resztkową insulinosekrecją i BMI w cukrzycy typu 1.
  Czasopismo: Endokrynol Diabetol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. 1, s. 26
  Konferencja: Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  ISSN: 1234-625X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi