Zapytanie: DIABETOL POL
Liczba odnalezionych rekordów: 130Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/130

Autorzy: Jerzy Loba.
Tytuł: Eksenatyd-analog GLP-1-nowe możliwości terapeutyczne w cukrzycy typu 2.
Czasopismo: Diabetol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 15, nr 2, s. 85-90, bibliogr.
ISSN: 1233-4723
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

2/130
Autorzy: Agnieszka Bajkowska-Fiedziukiewicz, Tomasz Kozdraj, Anna Mikołajczyk-Swatko, Katarzyna Cypryk.
Tytuł: Częstość samokontroli glikemii a stopień jej wyrównania u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Czasopismo: Diabetol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 75
Konferencja: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Wisła, 2007.05.10
ISSN: 1233-4723
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  3/130
  Autorzy: Karolina Kołodziej, Janusz Strzelczyk.
  Tytuł: Czynniki determinujące stopień otyłości wśród pacjentów poradni leczenia chorób metabolicznych i otyłości.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 14, nr 2, s. 99-103, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  4/130
  Autorzy: Katarzyna Cypryk, Agnieszka Bajkowska-Fiedziukiewicz, Marcin Kosiński, Andrzej Lewiński.
  Tytuł: Jakość życia i samoocena choroby u kobiet z cukrzycą typu 1 leczonych w Poradni Diabetologicznej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 3/4, s. 140-144, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL

  5/130
  Autorzy: Michał Możdżan, Michał Barański, Danuta Mikinka, Leszek Markuszewski, Jerzy Loba, Monika Ruxer, Jan Ruxer.
  Tytuł: Redukcja masy ciała i zjawisko non-compliance u otylych chorych na cukrzycę typu 2 poddanych odchudzaniu dietami specjalnymi- obserwacja 6- miesięczna.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 31
  Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 10-13 maj 2007 r. Wisła
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  6/130
  Autorzy: Iwona Szymańska, Witold Olejniczak.
  Tytuł: Świadomość uwarunkowań otyłości i związanych z nią problemów zdrowotnych wśród studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 14, nr 2, s. 104-109, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  7/130
  Autorzy: Maciej Pawłowski, Magdalena Rembek, Leszek Czupryniak, Jan Goch, Jerzy Loba.
  Tytuł: Uwarunkowania hiperglikemii w ostrej fazie zawału serca.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 32
  Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 10-13 maj 2007 r. Wisła
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  8/130
  Autorzy: Elektra Szymańska-Garbacz, Leszek Czupryniak, Małgorzata Saryusz-Wolska, Maciej Pawłowski, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Anna Borkowska, Aleksandra Omulecka, Jerzy Loba.
  Tytuł: Uwarunkowania rozwoju zaburzeń gospodarki węglowodanowej w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 46
  Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 10-13 maj 2007 r. Wisła
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  9/130
  Autorzy: Anna Ośródka, Leszek Czupryniak, Maciej Pawłowski, Małgorzata Saryusz-Wolska, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wpływ intensywnej insulinoterapii metodą ciągłego wlewu dożylnego na regulację ciśnienia tętniczego.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 6-7
  Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 10-13 maj 2007 r. Wisła
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  10/130
  Autorzy: Katarzyna Cypryk, Marcin Kosiński, Andrzej Lewiński.
  Tytuł: Wyniki położnicze w ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 leczonych ciągłym podskórnym wlewem insuliny lub tradycyjną insulinoterapią.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 7
  Konferencja: Polskie Towarszystwo Diabetologiczne, Wisła, 2007.05.10
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  11/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Wojciech Młynarski, Maciej Pawłowski, Małgorzata Saryusz-Wolska, Anna Borkowska, Izabela Klich, Jerzy Bodalski, Jerzy Loba.
  Tytuł: Zaburzenia rytmu dobowego ciśnienia tętniczego a polimorfizm genu ACE.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 73
  Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 10-13 maj 2007 r. Wisła
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  12/130
  Autorzy: Grażyna Zasadzińska, Ewa Bilińska, Leszek Czupryniak, Danuta Miłosz, Małgorzata Saryusz-Wolska, Wojciech Omulecki, Jerzy Loba.
  Tytuł: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem powikłania oczne początkowego okresu nietolerancji glukozy?
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 65-66
  Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 10-13 maj 2007 r. Wisła
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  13/130
  Autorzy: I[zabela] Klich, A[gnieszka] Heinrich, J[erzy] Bodalski, W[ojciech] Młynarski.
  Tytuł: Analiza interakcji polimorfizmu genu CTLA4 ze zmiennością regionu HLA klasy II w predyspozycji do zachorowania na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 79
  Uwagi: Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Cukrzyca typu 1 - od patogenezy do powikłań 12-14 października 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: An analysis of CTLA4 gene and HLA class 2 region interaction in pathogenesis of type 1 diabetes. Tamże s. 79
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  14/130
  Autorzy: K[rystyna] Wyka, O[lga] Wegner, A[gnieszka] Heinrich, J[erzy] Bodalski, W[ojciech] Młynarski.
  Tytuł: Analiza porównawcza komercyjnych testów stosowanych do wykrywania autoprzeciwciał w cukrzycy typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 85
  Uwagi: Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Cukrzyca typu 1 - od patogenezy do powikłań 12-14 października 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: Evaluation of commercially available tests for diabetes-associated antibodies detection. Tamże s. 85
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  15/130
  Autorzy: Grażyna Zasadzińska, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Cukrzyca steroidowa - od patogenezy do leczenia.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol .13, nr 3/4, s. 167-172, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  16/130
  Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, I[wona] Pietrzak, J[oanna] Bodalska-Lipińska, M[arianna] Włodarczyk, E[lżbieta] Czerniawska, L[eszek] Markuszewski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Częstość występowania zespołu metabolicznego u chorych na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 108
  Uwagi: Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Cukrzyca typu 1 - od patogenezy do powikłań 12-14 października 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: Prevalence of the metabolic syndrome in type 1 diabetic patients. Tamże s. 108
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  17/130
  Autorzy: Katarzyna Cypryk, Agnieszka Bajkowska-Fiedziukiewicz, Marcin Kosiński, Andrzej Lewiński.
  Tytuł: Jakość życia i samoocena choroby u kobiet z cukrzycą typu 1 leczonych w Poradni Diabetologicznej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 3/4, s. 140-144, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  18/130
  Autorzy: Wiesław Tryniszewski, Andrzej Zając, Zbigniew Maziarz.
  Tytuł: Ocena perfuzji mieśni kończyn dolnych w spoczynku i po wysiłku u chorych na cukrzyce typu 2.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 3/4, s. 140-144, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  19/130
  Autorzy: Piotr Grzelak, Marek Olszycki, Agata Majos, Leszek Czupryniak, Janusz Strzelczyk, Maciej Pawłowski, Ludomir Stefańczyk.
  Tytuł: Porównanie kontrolowanych kolorowym Dopplerem prób czynnościowych : wysiłkowej i ischemicznej w ocenie funkcji obwodowego łożyska naczyniowego.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 3/4, s. 157-163, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  20/130
  Autorzy: S[ławomir] Chrul, E[wa] Polakowska, E[lżbieta] Czerniawska, K[rystyna] Wyka, W[ojciech] Młynarski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: sCD30 i neopteryna u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 82
  Uwagi: Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Cukrzyca typu 1 - od patogenezy do powikłań 12-14 października 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: sCD30 and neopterin in patients with type 1 diabetes. Tamże s. 82
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  21/130
  Autorzy: A[gnieszka] Gach, K[rystyna] Wyka, M[aciej] T. Małecki, J[oanna] Nazim, A[nna] Noczyńska, M[ieczysław] Szalecki, J[erzy] Bodalski, W[ojciech] Młynarski.
  Tytuł: Serokonwersja w zakresie przeciwciał przeciwwyspowych u pacjentów z wieloletnim przebiegiem cukrzycy noworodkowej uwarunkowanej mutacjami w genie KCNJ11.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 90
  Uwagi: Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Cukrzyca typu 1 - od patogenezy do powikłań 12-14 października 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: Islet specific antibodies seroconversion in patients with long duration of PNDM caused by mutations in KCNJ11 gene. Tamże s. 79
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  22/130
  Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, I[wona] Pietrzak, B[eata] Mianowska, W[ojciech] Młynarski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Stężenie fibrynogenu a insulinooporność u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 107
  Uwagi: Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Cukrzyca typu 1 - od patogenezy do powikłań 12-14 października 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: Fibrinogen level and insulin resistance in type 1 diabetic children and adolescents. Tamże s. 107
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  23/130
  Autorzy: Marek Juszczak, Tadeusz Pietras, Paweł Górski.
  Tytuł: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u pacjentów leczonych neuroleptykami drugiej generacji.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol .13, nr 3/4, s. 365-368, Sum.,
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  24/130
  Autorzy: W[ojciech] Młynarski, A[gnieszka] Zmysłowska, A[gnieszka] Szadkowska, I[zabela] Klich, K[rystyna] Wyka, F[ilip] Pierlejewski, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Związek polimorfizmu genu IRS1 z zapotrzebowaniem na insulinę u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 80
  Uwagi: Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Cukrzyca typu 1 - od patogenezy do powikłań 12-14 października 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: An association between IRS1 gene polymorphism and insulin requirement in children with type 1 diabetes. Tamże s. 80
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  25/130
  Autorzy: W[ojciech] Młynarski, A[gnieszka] Zmysłowska, K[rystyna] Wyka, A[gnieszka] Szadkowska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Związek stężenia wolnych kwasów tłuszczowych z resztkową insulinosekrecją w cukrzycy typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 2, s. 84
  Uwagi: Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Cukrzyca typu 1 - od patogenezy do powikłań 12-14 października 2006 r. ; Toż w jęz. ang.: The free fatty acids level is associated with residual insulin secretion in type 1 diabetes. Tamże s. 84
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  26/130
  Autorzy: S[ławomir] Chrul, E[wa] Polakowska, A[gnieszka] Szadkowska, B[eata] Mianowska, E[wa] Chrul, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Aktywacja komórek NK (Natural Killer Cells) interleukinami : IL-2, IL-12 i IL-18 u dzieci chorych na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 091
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Activation of NK cells by IL-2 and IL12+IL-18 in patients with type 1 diabetes. Tamże s. 091 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  27/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Maciej Pawłowski, Małgorzata Saryusz-Wolska, Joanna Wójcik, Jerzy Loba.
  Tytuł: Ciśnienie tętnicze u osób z nieprawidłową glikemią na czczo (IFG).
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 65
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Blood pressure in impaired fasting glucose (IFG) subjects. Tamże s. 65 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  28/130
  Autorzy: Michał Wilczyński.
  Tytuł: Czynniki angiogenne w patogenezie neowaskulatyzacji w retinopatii cukrzycowej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 2, s. 286-297, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  29/130
  Autorzy: Jan Ruxer, Michał Możdżan, Agnieszka Siejka, Dominik Pińkowski, Urszula Sosnowska-Woźniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Doposiłkowe bolusy insuliny - szybka, ambulatoryjna metoda przełamywania późnej nieskuteczności pochodnych sulfonylomocznika?
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 226
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Prandial boluses of insulin - the quick, ambulant method of breaking the secondary failure of oral drugs? Tamże s. 226 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  30/130
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Małgorzata Kuberska-Kędzierska, Jan Ruxer, Joanna Bodalska, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: HbA1c jako niezależny czynnik ryzyka ostrego zespołu wieńcowego.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 159
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: HBA1C as independent risk factor of coronary acute syndrom. Tamże s. 159 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  31/130
  Autorzy: Katarzyna Cypryk, Agnieszka Bajkowska-Fiedziukiewicz, Andrzej Lewiński.
  Tytuł: Jakość życia i samoocena choroby u kobiet z cukrzycą typu 1 leczonych w ICZMP.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 24
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Quality of life and self-evaluation of the disease in women with diabetes type 1 treated in RI PMMH. Tamże s. 24 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  32/130
  Autorzy: Joanna Wójcik, Leszek Czupryniak, Danuta Miłosz, Małgorzata Saryusz-Wolska, Jerzy Loba.
  Tytuł: Nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG) jako czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 101
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Impaired fasting glucose as a risk factor for diabetes - preliminary report of five-year follow-up. Tamże s. 101 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  33/130
  Autorzy: Jan Ruxer, Michał Możdżan, Agnieszka Siejka, Jerzy Loba.
  Tytuł: Nitrofurantoina, fosfomycyna i kotrimoksazol w leczeniu przewlekłych zakażeń dolnych dróg moczowych u chorych na cukrzycę typu 2
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 230
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Introfurantonin, fosfomycin and cotrimoxazole in the treatment of lower urinary tract infections in type 2 diabetes patients. Tamże s. 230 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  34/130
  Autorzy: Ludomir Stefańczyk, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba, Maciej Pawłowski, Janusz Strzelczyk, Bartłomiej Woźniakowski, Piotr Grzelak.
  Tytuł: Ocena reaktywności obwodowych naczyń tętniczych w teście z zastosowaniem egzogennego NO - ocena zależności przebiegu próby od wieku osoby badanej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 2, s. 261-266, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  35/130
  Autorzy: Jacek Kasznicki, Agnieszka Głowacka, Józef Drzewoski.
  Tytuł: Ocena realizowania przez chorych na cukrzycę typu 2 zaleceń lekarskich dotyczących farmakoterapii - badanie kwestionariuszowe.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 27
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Adherence to pharmacologic interventions in type 2 diabetic patients measured by self-report questionaire. Tamże s. 27 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  36/130
  Autorzy: Katarzyna Cypryk, Małgorzata Pertyńska-Marczewska, Małgorzata Sobczak, Jan Wilczyński, Andrzej Lewiński.
  Tytuł: Porównanie wyników położniczych w populacji ciężarnych z cukrzycą ciążową w zależnosci od sposobu leczenia.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 35
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Comparison of obstetrical outcomes in the population of pregnant women with gestational diabetes regarding the implemented treatment. Tamże s. 35 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  37/130
  Autorzy: Anna Beata Sobol, Anna Kumor, Alina Mochecka, Jerzy Loba.
  Tytuł: Problem oporności na aspirynę u chorych na cukrzycę typu 2 z niedokrwiennym udarem mózgu.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 166
  Uwagi: Toż w jęz.ang.: Problem of aspiryn resistance in type 2 diabetic stroke patients. Tamże s. 166 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  38/130
  Autorzy: Agnieszka Głowacka, Jacek Kasznicki, Józef Drzewoski.
  Tytuł: Przestrzeganie przez chorych na cukrzycę typu 2 zaleceń lekarskich dotyczących wysiłku fizycznego jako formy terapii.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 194
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Compliance to physical, activity in type 2 diabetic patients measured by self-report questionaire. Tamże s. 194 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  39/130
  Autorzy: Michał Wilczyński.
  Tytuł: Rola czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGB) w indukowaniu angiogenezy w retinopatii cukrzycowej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 2, s. 298-310, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  40/130
  Autorzy: Michał Możdżan, Jan Ruxer, Monika Ruxer, Leszek Markuszewski, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wartości glukozy uzyskane za pomocą indywidualnego miernika glikemii.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 210
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Glucose values outcome performed with personal glucose meter. Tamże s. 210 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  41/130
  Autorzy: Michał Możdżan, Jan Ruxer, Monika Ruxer, Leszek Markuszewski, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wiarygodność wartości glukozy uzyskanych z różnych okolic ciała za pomocą indywidualnego miernika glikemii.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 211
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Accuracy of glucose values outcome performed at various skin sites with personal glucose meter. Tamże s. 211 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  42/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Janusz Strzelczyk, Maciej Pawłowski, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wlew glukozy do żołądka i jelita czczego w trakcie operacji typu gastric bypass a mechanizm uczucia sytości u osób z otyłością olbrzymią.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 47
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Stomach and jejunum glucose infusion during gastric bypass surgery - implications for early satiety effect of bariatric surgery. Tamże s. 47 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  43/130
  Autorzy: Jan Ruxer, Michał Możdżan, Agnieszka Siejka, Dominik Pińkowski, Urszula Sosnowska-Woźniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wpływ bolusów doposiłkowych insuliny na wydzielanie peptydów hipoglikemizujących u niewyrównanych metabolicznie chorych na cukrzycę typu 2 leczonych dużymi dawkami glimepirydu.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 41
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: The influence ofprandial insulin boluses on the secretion of hypoglycaemic peptides in poorly-controlled type 2 diabetes patients treated with high doses of glimepiryd. Tamże s. 41 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  44/130
  Autorzy: Maciej Pawłowski, Leszek Czupryniak, Janusz Strzelczyk, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wpływ chirurgicznego leczenia otyłości na gospodarkę węglowodanową i tłuszczową u osób z otyłością olbrzymią w wieku poniżej 25 lat.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 48
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Effects of gastric bypass surgery on carbohydrate and lipid metabolism in morbidly obese subjects aged <25 years. Tamże s. 48 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  45/130
  Autorzy: Małgorzata Sobczak, Katarzyna Cypryk, Magdalena Pertyńska-Marczewska, Jan Wilczyński.
  Tytuł: Wpływ zaawansowania cukrzycy przedciążowej na wyniki położnicze.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 205
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Effect of pregestational diabetes progression on obstetrical outcomes. Tamże s. 205 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  46/130
  Autorzy: Grażyna Zasadzińska, Małgorzata Saryusz-Wolska, Danuta Miłosz, Jerzy Loba.
  Tytuł: Adiponektyna - czy tylko kolejna cytokina wydzielana przez tkankę tłuszczową.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 3, s. 208-213, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  47/130
  Autorzy: Anna Beata Sobol, Alina Mochecka, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Aspiryna w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu u chorych na cukrzycę typu 2 - doniesienie wstępne .
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1, s. 32-38, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  48/130
  Autorzy: Edward Jabłoński, Urszula Kaźmierczak, Katarzyna Cypryk.
  Tytuł: Leczenie dietetyczne chorych na cukrzycę przy współistnieniu innych schorzeń lub dolegliwości. Cześć I. Dieta niskoenergetyczna w leczeniu nadwagi i nadciśnienia tętniczego chorych na cukrzycę.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1, s. 44-49, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  49/130
  Autorzy: Grażyna Heleniak, Edward Jabłoński, Katarzyna Cypryk.
  Tytuł: Leczenie dietetyczne chorych na cukrzycę przy współistnieniu innych schorzeń lub dolegliwości. Cześć II. Składniki mineralne : sód, potas, wapń i magnez w diecie osób z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym i nadwagą.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1, s. 50-57, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  50/130
  Autorzy: Edward Jabłoński, Grażyna Heleniak, Katarzyna Cypryk.
  Tytuł: Leczenie dietetyczne chorych na cukrzycę przy współistnieniu innych schorzeń lub dolegliwości. Cześć III. Dieta niskocholesterolowa u osób chorych na cukrzycę.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1, s. 58-66, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  51/130
  Autorzy: Edward Jabłoński, Katarzyna Cypryk.
  Tytuł: Leczenie dietetyczne chorych na cukrzycę przy współistnieniu innych schorzeń lub dolegliwości. Cześć IV. Cukrzyca i choroby przewodu pokarmowego.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1, s. 67-71, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  52/130
  Autorzy: Anna Kurnatowska, Ewa Bieniek.
  Tytuł: Ocena stanu przyzębia dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1, s. 23-25, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  53/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak.
  Tytuł: Opieka diabetologiczna w Europie Środkowej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 2, s. 83-87, Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  54/130
  Autorzy: Piotr Grzelak, Magdalena Marchwicka-Wasiak, Leszek Czupryniak, Grażyna Zasadzińska, Jerzy Loba, Ludomir Stefańczyk.
  Tytuł: Reakcja obwodowych naczyń tętniczych na bodziec nitratowy - ocena parametrów przepływu metodą kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1, s. 26-31, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  55/130
  Autorzy: Izabela Kubryn, Wojciech Młynarski, Krzysztof Andrzejewski, Agnieszka Heinrich, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Analiza związku polimorfizmu genu ICOS z predyspozycją do zachorowania na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Association studies of ICOS gene polymorphism with type 1 diabetes
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 64
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  56/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Maciej Pawłowski, Jerzy Loba.
  Tytuł: Analogi insuliny ludzkiej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 4, s. 410-416, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  57/130
  Autorzy: Joanna Bodalska-Lipińska, Izabela Kubryn, Olga Wegner, Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Badania nad podłożem genetycznym cukrzycy idiopatycznej.
  Tytuł angielski: The studies of genetic background of idiopathic diabetes
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 68
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  58/130
  Autorzy: Jan Ruxer, Michał Możdżan, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Bezpieczeństwo intensywnej insulinoterapii podskórnej metodą pompy (CSII)i wielokrotnych wstrzyknięć (MDI) w świetle danych z ,,Holtera glikemii".
  Tytuł angielski: Safety of continuous subcutanoeus insulin infusion (CSII) and multiple dose injection (MDI) insulin therapy as assessed with the continuous glucose monitoring system (CGMS)
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 32
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  59/130
  Autorzy: Elżbieta Czerniawska, Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Ciągła podskórna insulinoterapia w leczeniu cukrzycy typu 1 u małych dzieci.
  Tytuł angielski: Continuous subcutaneous insulin infusion in preschool children
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 31
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  60/130
  Autorzy: Anna Broniarczyk-Loba, Olimpia Nowakowska, Małgorzata Stręk, Jerzy Loba, Wojciech Omulecki.
  Tytuł: Cukrzycowe porażenie IV nerwu czaszkowego - leczenie podwójnego widzenia.
  Tytuł angielski: Diabetic sixth nerve palsy - management of diplopia
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 123
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  61/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Małgorzata Saryusz-Wolska, Maciej Pawłowski, Jan Ruxer, Jerzy Loba.
  Tytuł: Częstość występowania elementów zespołu metabolicznego a jego rozpoznanie w populacji miejskiej.
  Tytuł angielski: Prevalence of metabolic syndrome elements and its diagnosis in urban population
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 150, tab.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  62/130
  Autorzy: Joanna Bodalska-Lipińska, Krystyna Wyka, Olga Wegner, Leszek Markuszewski, Izabela Kubryn, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Częstość występowania przeciwciał ICA i anty-GAD u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: The frequency of islet cell antibodies and antibodies to glutamic acid decarboxylase in adult diabetic type 1 patients
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 70
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  63/130
  Autorzy: Beata Mianowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Czy wysokie stężenie przeciwciał przeciwinsulinowych u dzieci chorych na cukrzycę typu 1 może predysponować do hipoglikemii?
  Tytuł angielski: Can high insulin antibodies predispose young type 1 diabetic patients to severe hypoglycemia?
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 70
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  64/130
  Autorzy: Krzysztof Chiżyński.
  Tytuł: Czynniki ryzyka miażdżycy u chorych z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą
  Tytuł angielski: Atherosclerosis risk factors in patients whit ischemic heart disease and diabetes
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 134
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  65/130
  Autorzy: Krzysztof Chiżyński.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca u chorych z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Ischemic heart disease diagnosis and treatment in diabetic patients
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 24, tab.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  66/130
  Autorzy: Michał Możdżan, Jan Ruxer, Małgorzata Saryusz-Wolska, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Dwadzieścia minut dla "nóg chorego na cukrzycę"
  Tytuł angielski: Twenty minutes for diabetic feet
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 118
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  67/130
  Autorzy: Joanna Narbutt, Jolanta Dorota Torzecka.
  Tytuł: Fotochemoterapia w leczeniu wybranych zmian skórnych w przebiegu cukrzycy.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 233
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  68/130
  Autorzy: Joanna Sawer-Szewczyk, Andrzej Olszewski, Józef Drzewoski.
  Tytuł: Glikemia na czczo i poposiłkowa u chorych na cukrzycę typu 2 mieszkańców miasta i wsi - znaczenie wypełniania przez chorych zaleceń lekarskich.
  Tytuł angielski: Fasting and postprandial glycemia in type 2 diabetes patients from urban and rural area - the importance of "non compilance" phenomenon
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 114
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  69/130
  Autorzy: Józef Drzewoski, Joanna Sawer-Szewczyk, Andrzej Olszewski.
  Tytuł: Hemoglobina glikowana a częstość hospitalizacji chorych na cukrzycę typu 2, mieszkańców Łęczycy i okolicznych regionów wiejskich.
  Tytuł angielski: Relationship between the frequency of hospitalization and the level of glycated hemoglobin in patients with type 2 diabetes living in the city of Leczyca and surroundsings villages
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 101
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  70/130
  Autorzy: Michał Możdżan, Jan Ruxer, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Hipoglikemie nieuświadomione - poważny problem intensywnej insulinoterapii.
  Tytuł angielski: Hypoglycemia unawareness - a serious issue in intensive insulin therapy
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 57
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  71/130
  Autorzy: A. B. Sobol, G[rażyna] Chwatko, K[rzysztof] Kuśmierek, I[wona] Michałowska, E[dward] Bald.
  Tytuł: Homocysteina całkowita i jej frakcje u pacjentów z cukrzycą i niedokrwiennym udarem mózgu.
  Tytuł angielski: Total plasma homocysteine and its fractions in diabetic petients with ischemic stroke
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 161
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  72/130
  Autorzy: Wojciech Młynarski, Krystyna Wyka, Witalij Andrzejewski, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Immunologiczne i hormonalne czynniki ryzyka rozwoju klinicznie jawnej cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Immunological and hormonal risk factors of clinical onset of type 1 diabetes
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 69
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  73/130
  Autorzy: Maciej Pawłowski, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Insulina wziewna.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 3, s. 351-357, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  74/130
  Autorzy: Wojciech Zieleniewski, Jolanta Kunert-Radek, Hanna Kołodziej-Maciejewska, Zbigniew K. Krawczyk.
  Tytuł: Insulinooporność u chorych z nieczynnymi hormonalnie gruczolakami nadnerczy.
  Tytuł angielski: Insulin resistance in patients with adrenal incidentalomas
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 156
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  75/130
  Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Agnieszka Zmysłowska, Krystyna Wyka, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Insulinooporność u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Insulin resistance in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 37
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  76/130
  Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Leczenie operacyjne choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Coronary surgery in diabetic patients
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 137
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  77/130
  Autorzy: Joanna Sawer-Szewczyk, Andrzej Olszewski, Józef Drzewoski.
  Tytuł: Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi u chorych na cukrzycę typu 2 zamieszkujących ośrodek miejski i wiejski.
  Tytuł angielski: Blood pressure monitoring in type 2 diabetic patients living in urban and rural area
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 108
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  78/130
  Autorzy: Grażyna Broniarczyk-Dyła, Magdalena Prusińska-Bratoś, Anna Wawrzycka.
  Tytuł: Najczęstsze zmiany skórne towarzyszące cukrzycy.
  Tytuł angielski: The most common manifestations of diabetes mellitus
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 144
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  79/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Janusz Strzelczyk, Maciej Pawłowski, Jan Ruxer, Jerzy Loba.
  Tytuł: Nieprawidłowa glikemia na czczo a powikłania pooperacyjne w chirurgii bariatrycznej.
  Tytuł angielski: Impaired fasting glucose and postoperative complications in obesity surgery
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 153
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  80/130
  Autorzy: Tomasz Gaszyński, Janusz Strzelczyk, Wojciech Gaszyński.
  Tytuł: Nowoczesne metody znieczulenia ogólnego u pacjentów otyłych.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 2, s. 229-231, bibliogr.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  81/130
  Autorzy: Dominik Pińkowski, Jan Ruxer, Małgorzata Saryusz-Wolska, Leszek Czupryniak, Michał Możdżan, Jerzy Loba.
  Tytuł: Ocena ,,zadowolenia z leczenia" w zależności od formy stosowanej intensywnej insulinoterapii u pacjentów hospitalizowanych z powodu dekompensacji cukrzycy.
  Tytuł angielski: Satisfaction from intensive insulin treatment in poorly controlled diabetes patients treated in hospital
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 58, tab.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  82/130
  Autorzy: Jan Ruxer, Michał Możdżan, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Ocena skuteczności fosfomycyny w leczeniu przewlekłych zakażeń dróg moczowych u chorych na cukrzycę typu 2 - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Fosfomycin in the treatment of chronic urinary tract infections in type 2 diabetes - preliminary results
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 144
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  83/130
  Autorzy: Janusz Strzelczyk.
  Tytuł: Ocena wczesnych wyników chirurgicznego leczenia otyłości metodą ominięcia żołądka według Masona oraz propozycja własnego sposobu zamknięcia rany z zastosowaniem siatki polipropylenowej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10 supl. 1, 46 s., tab., bibliogr. ; 25 cm
  Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  84/130
  Autorzy: R[obert] Błaszczak, J[ózef] Kędziora, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, T[omasz] Kornatowski, J[adwiga] Motyl.
  Tytuł: Ocena wybranych parametrów pro- i antyoksydacyjnych u chorych z cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: Review selected parameters of pro- and antyoxydative in patients with diabetes mellitus type 2
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 106
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  85/130
  Autorzy: Małgorzata Saryusz-Wolska, Leszek Czupryniak, Maciej Pawłowski, Jan Ruxer, Jerzy Loba.
  Tytuł: Otyłość brzuszna jako czynnik ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Abdominal obesity as a risk factor for type 2 diabetes mellitus
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 149
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  86/130
  Autorzy: Michał Możdżan, Jan Ruxer, Leszek Czupryniak, Małgorzata Saryusz-Wolska, Jerzy Loba.
  Tytuł: Porównanie liczby hipoglikemii, wykrytych systemem ciągłego monitorowania glikemii i glukometrem.
  Tytuł angielski: Comparison of number of hypoglycemic episodes detection with glucose meter and continuous glucose monitoring system (CGMS)
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 98
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  87/130
  Autorzy: Jan Ruxer, Michał Możdżan, Leszek Czupryniak, Małgorzata Saryusz-Wolska, Jerzy Loba.
  Tytuł: Porównanie wartości glikemii, uzyskanych za pomocą glukometru i systemu ciągłego podskórnego monitorowania glikemii.
  Tytuł angielski: Comparison of blood glucose values measures with glucose meter and continuous glucose monitoring system (CGMS)
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 97
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  88/130
  Autorzy: Joanna Sawer-Szewczyk, Andrzej Olszewski, Józef Drzewoski.
  Tytuł: Postawa pacjentów z cukrzycą typu 2 zamieszkujących ośrodek miejski i wiejski wobec programu edukacyjnego.
  Tytuł angielski: Attitude of type diabetic patients living in the rural area to the teaching programe
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 113
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  89/130
  Autorzy: Beata Orawiec, Agnieszka Szadkowska, Anna Niwald, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Powikłania w narządzie wzroku u młodzieży z cukrzycą typu 1 (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Retinopathy and cataract in young type 1 diabetic patients (preliminary results)
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 18
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  90/130
  Autorzy: Joanna Bodalska-Lipińska, Leszek Markuszewski, Krystyna Wyka, Izabela Kubryn, Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Reakcja humoralna przeciw antygenom wysp trzustkowych w cukrzycy typu 1 i typu 2.
  Tytuł angielski: Humoral islet autoimmunity in type 1 and type 2 diabetes patients
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 87
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  91/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Małgorzata Saryusz-Wolska, Maciej Pawłowski, Jan Ruxer, J[erzy] Loba.
  Tytuł: Skurczowe nadciśnienie tętnicze u chorych z nowo rozpoznaną cukrzycą.
  Tytuł angielski: Systolic hypertension in newly diagnosed diabetes mellitus
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 46
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  92/130
  Autorzy: R[obert] Błaszczak, J[ózef] Kędziora, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, T[omasz] Kornatowski, K[rzysztof] Kujawski.
  Tytuł: Stężenie ATP w krwinkach czerwonych i całkowita zdolność antyoksydacyjna osocza u chorych z cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: The ATP concentration in red blood and the total antioxodant plasma ability in patients with diabetes mellitus type 2
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 107
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  93/130
  Autorzy: Joanna Sawer-Szewczyk, Andrzej Olszewski, Józef Drzewoski.
  Tytuł: Stężenie cholesterolu w surowicy oraz stosowanie leków hipoglikemizujących i kwasu acetylosalicylowego u chorych na cukrzycę typu 2 mieszkańców Łęczycy i okolicznego regionu wiejskiego.
  Tytuł angielski: Serum cholersterol level among type 2 diabetes patients living in urban and rural area acetylosalicylic and hypolipaemic drugs use
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s.105
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  94/130
  Autorzy: Anna Kumor, Janusz Strzelczyk, Iwona Kozak-Michałowska, Józefa Lorenc.
  Tytuł: Stężenie leptyny u chorych ze skarajną otyłością przed i po operacji bariatrycznej typu gastric by-pass.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 2, s. 254-258, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  95/130
  Autorzy: Józef Drzewoski, Anna Stępień, Joanna Sawer-Szewczyk, Andrzej Olszewski.
  Tytuł: Stosowanie kwasu acetylosalicylowego przez chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Acetylosalicylic acid use amoung patients with type 2 diabetes mellitus
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 105, 108
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  96/130
  Autorzy: Janusz Strzelczyk, Leszek Czupryniak, Maciej Pawłowski, Dariusz Szymański, Michał E. Nowicki, Tomasz Gaszyński, Urszula Woźniak-Sosnowska, Janusz Wasiak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wczesne wyniki operacyjnego leczenia otyłości.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 2, s. 246-253, tab., bibliogr,. Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  97/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Katarzyna Cypryk, Janusz Strzelczyk, Maciej Pawłowski, Jan Ruxer, Andrzej Lewiński, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wpływ chirurgicznego leczenia otyłości metodą operacji typu gastric by-pass na kontrolę metaboliczną cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Effect of obesity surgery on metabolic control of obese type 1 diabetes mellitus patients
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 74
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  98/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Katarzyna Cypryk, Janusz Strzelczyk, Maciej Pawłowski, Jan Ruxer, Andrzej Lewiński, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wpływ chirurgicznego leczenia otyłości metodą operacji typu gastric by-pass na kontrolę metaboliczną cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Effect of obesity surgery on metabolic cpntrol of obese type 1 diabetes mellitus patients
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 74
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  99/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Janusz Strzelczyk, Maciej Pawłowski, Małgorzata Saryusz-Wolska, Jan Ruxer, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wpływ chirurgicznego leczenia otyłości na metabolizm węglowodanów.
  Tytuł angielski: Obesity surgery and carbohydrate metabolism
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 16, tab.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  100/130
  Autorzy: Jan Ruxer, Michał Możdżan, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wpływ krótkotrwałej intensywnej insulinoterapii podskórnej na dobowe zapotrzebowanie na insulinę u chorych w okresie dekompensacji cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Effect of short-term intensive insulin therapy on insulin requirement in poorly controlled type 2 diabetes patients
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 96, tab.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  101/130
  Autorzy: Izabela Papierz, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba.
  Tytuł: Wpływ regularnego wysiłku fizycznego na wybrane parametry metaboliczne.
  Tytuł angielski: Effect of regular physical exercise on selected metabolic parameters
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 93
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  102/130
  Autorzy: Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki.
  Tytuł: Współczesne poglądy na patogenezę i leczenie makulopatii cukrzycowej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 3, s. 332-337, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  103/130
  Autorzy: Krzysztof Chiżyński.
  Tytuł: Wyniki leczenia choroby niedokrwiennej serca metodą angioplastyki wieńcowej u chorych z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Results of ischemic heart disease treatment with coronary angioplasty in diabetic patients
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 26
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  104/130
  Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Występowanie hypolaktazji u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Incidence of hypolactasia in children with type 1 diabetes mellitus
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 72
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  105/130
  Autorzy: Elżbieta Czerniawska, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski, Andrzej Lewiński.
  Tytuł: Występowanie przeciwciał przeciwtarczycowych (TPO i ATG) u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Prevalence of thyroid antibodies (TPO and ATG) at the onset of type 1 diabetes mellitus in children
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 48
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  106/130
  Autorzy: Anita Gąsiorowska, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba, Ewa Małecka-Panas.
  Tytuł: Zaburzenia funkcji endokrynnej trzustki w przebiegu przewlekłego zapalenia tego narządu.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 172-178, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  107/130
  Autorzy: A. Gąsiorowska, A. Mokrowiecka, J[ózef] Drzewoski, E. Małecka-Panas.
  Tytuł: Zaburzenia funkcji wewnątrzwydzielniczej trzustki u pacjentów po przebyciu ostrego zapalenia tego narządu.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 165-171, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  108/130
  Autorzy: Jerzy Bodalski, Krystyna Wyka, Agnieszka Zmysłowska, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Zdolność sekrecyjna komórek beta trzustki w okresie przed- oraz klinicznym cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Secretion function of pancreas beta-cell at prediabetes stage and in clinical type 1 diabetes
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 36
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  109/130
  Autorzy: Wojciech Młynarski, Izabela Kubryn, Agnieszka Zmysłowska, Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Zmienność genów związanych z insulinoopornością może modulować przebieg kliniczny cukrzycy typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 65
  Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Łódź, 22-25 maja 2003 - Toż w jęz. ang.: Polymorphism of genes associated with insulin signaling and insulin resistance may also involve clinical outcome of type 1 diabetes. Tamże s. 65
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  110/130
  Autorzy: Leszek Czupryniak, Janusz Strzelczyk, Urszula Woźniak-Sosnowska, Jerzy Loba.
  Tytuł: Zmienność rytmu dobowego ciśnienia tętniczego w skrajnej otyłości.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 2, s. 259-262, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  111/130
  Autorzy: Agnieszka Zmysłowska, Izabela Kubryn, Olga Wegner, Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Związek polimorfizmu - 23 Hphl genu insuliny z przebiegiem klinicznym cukrzycy typu 1 u dzieci.
  Tytuł angielski: The-23 Hphl polymorphism in clinical course of type 1 diabetes in children
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 65
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  112/130
  Autorzy: W[ojciech] Młynarski, P. Wołkow, A. Bocheński, J. Smiles, A. S. Warram, A[ndrzej] S. Krolewski.
  Tytuł: Związek polimorfizmu genów kodujących MCP-1 i RANTES oraz ich receptory ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Polymorphisms in genes encoding for MCP-1 and RANTES and their receptors may contribute to end-stage renal disease in type 1 diabetes
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 63
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  113/130
  Autorzy: Izabela Kubryn, Wojciech Młynarski, Hanna Trippenbach-Dulska, Mieczysław Szalecki, Lucyna Lisowicz, Barbara Surdej, Olgierd Pilecki, Agnieszka Heinrich, Krystyna Wyka, Małgorzata Perenc, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Związek pomiędzy wybranymi haplotypami genów HLA klasy II a rodzinnym występowaniem cukrzycy typu I.
  Tytuł angielski: Family-based association of HLA class II haplotypes with type 1 diabetes in polish population
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 64
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  114/130
  Autorzy: Jerzy Bodalski, Agnieszka Zmysłowska, Beata Mianowska, Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski.
  Tytuł: Związek reakcji humoralnej ze stężeniem peptydu C i obecnością remisji klinicznej we wczesnym okresie cukrzycy typu 1 u dzieci.
  Tytuł angielski: The influence of the humoral reaction on the C-peptide levels and clinical remission in children with newly diagnosed type 1 diabetes
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 69
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  115/130
  Autorzy: Bogusława Cyranowicz, Ewa Gulczyńska, Małgorzata Sobczak, Katarzyna Cypryk, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
  Tytuł: Analiza wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 208-211, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  116/130
  Autorzy: Katarzyna Cypryk, Jan Wilczyński.
  Tytuł: Czy oznaczanie glikemii na czczo jest wystarczające do wykluczenia cukrzycy ciążowej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 155-159, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  117/130
  Autorzy: Józef Drzewoski, Katarzyna Cypryk, Leszek Czupryniak, Jan Ruxer.
  Tytuł: Kompleksowy model edukacji pielęgniarek w dziedzinie diabetologii jako sposób realizacji wtórnej prewencji cukrzycy.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 1, s. 19-22, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  118/130
  Autorzy: Katarzyna Cypryk, Wiesław Szymczak, Małgorzata Sobczak, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Elżbieta Jędrzejewska, Andrzej Lewiński, Jan Wilczyński.
  Tytuł: Makrosomia - istotny problem noworodków matek z cukrzycą ciążową.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 198-203, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  119/130
  Autorzy: Małgorzata Sobczak, Magdalena Pertyńska, Barbara Pawłowska, Jan Wilczyński.
  Tytuł: Makrosomia u dzieci matek z cukrzycą przedciążową - nadal aktualny problem.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 192-197, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  120/130
  Autorzy: Dorota Nowakowska, Jan Wilczyński, Alicja Kurnatowska.
  Tytuł: Ocena wpływu stężenia glukozy we krwi na częstość występowania zarażeń grzybami pochwy, jamy ustnej i odbytu u kobiet ciężarnych z cukrzycą.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 175-180, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  121/130
  Autorzy: Katarzyna Cypryk, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Jan Wilczyński.
  Tytuł: Oznaczenie glikemii na czczo jest niewystarczajace dla rozpoznania zaburzeń gospodarki węglowodanowej u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 2, s. 88-91, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  122/130
  Autorzy: Małgorzata Sobczak, Bogusława Cyranowicz, Katarzyna Cypryk, Jan Wilczyński.
  Tytuł: Powikłania ciąży u kobiet z cukrzycą przedciążową
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 160-164, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  123/130
  Autorzy: Magdalena Pertyńska-Marczewska, Henryk Tchórzewski, Maciej Cedzyński, Małgorzata Sobczak, Przemysław Lewkowicz, Katarzyna Cypryk, Leszek Podciechowski, Jan Wilczyński.
  Tytuł: Reactive oxygen intermediates production and mannan binding lectin concentration in early pregnancy complicated by type 1 diabetes mellitus-preliminary report.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 181-186, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  Uwagi: III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź, 25-27 września 2002
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  124/130
  Autorzy: Elżbieta Jędrzejewska, Jan Wilczyński, Zofia Lubińska-Rosset, Janusz Gadzinowski.
  Tytuł: Rozwój somatyczny noworodków kobiet z cukrzycą ciążową.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 239-245, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  125/130
  Autorzy: Jolanta Kaźmierczak, Wiesław Szymański, Piotr Korbal, Bogusław Koczorowski, Zofia Ruprecht, Alicja Graczykowska-Koczorowska, Elżbieta Jędrzejewska, Jan Wilczyński, Lech Podciechowski.
  Tytuł: Wartość kliniczna zastosowania syntetycznego wskaźnika wyrównania glikemii (GCI) jako metody oceny wyrównania metabolicznego u ciężarnych chorych na cukrzycę w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 212-216, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  126/130
  Autorzy: Elżbieta Jędrzejewska, Jan Wilczyński, Iwona Maroszyńska, Katarzyna Cypryk, Janusz Gadzinowski.
  Tytuł: Wartość prognostyczna wybranych matczynych czynników ryzyka występowania kardiomiopatii u noworodków kobiet z cukrzyca ciążową.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 227-232, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  127/130
  Autorzy: Katarzyna Cypryk, Wiesława Torzecka, Jan Wilczyński, Małgorzata Zawodniak-Szałapska.
  Tytuł: Założenia programowe i organizacyjne nauczania diabetologii w ramach specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 1, s. 15-18, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  128/130
  Autorzy: Ryszard Markert, Małgorzata Gryszkiewicz.
  Tytuł: Stopa cukrzycowa - dlaczego nadal problem chirurgiczny?
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2001 : Vol. 8, nr 3/4, s. 282-285, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  129/130
  Autorzy: Agnieszka Pawełczyk, Katarzyna Cypryk, Eleonora Bielawska-Batorowicz.
  Tytuł: Cukrzyca ciążowa i jej wpływ na psychiczne funkcjonowanie kobiety.
  Tytuł angielski: Gestational diabetes mellitus and its impact on psychological well-being of a pregnant woman.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 1999 : V. 6, nr 3, s. 227-232, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  130/130
  Autorzy: Agnieszka Pawełczyk, Katarzyna Cypryk, Eleonora Bielawska-Batorowicz.
  Tytuł: Poziom lęku i więź emocjonalna z dzieckiem w okresie ciąży u kobiet zdrowych i z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Anxiety and maternal-fetal attchment in gestational diabetic women.
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 1999 : V. 6, nr 3, s. 189-192, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi