Zapytanie: DIABET MED
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: A Chobot, J Polanska, A Brandt, Grazna Deja, B Gowi ska+Olsyewska, O Polecki, Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Myśliwiec, Przemysława Jarosz-Chobot.
Tytuł: Updated 24-year trend of Type 1 diabetes incidence in children in Poland reveals a sinusoidal pattern and sustained increase.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2017 : Vol. 34, nr 9, s. 1252-1258
Uwagi: Epub 2017 Mar 19
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.132
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/16
Autorzy: Wojciech Fendler, Beata Małachowska, Anna Baranowska-Jaźwiecka, Maciej Borowiec, Krystyna Wyka, Maciej Małecki, Przemysława Jarosz-Chobot, Małgorzata Myśliwiec, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Population-based estimates for double diabetes amongst people with glucokinase monogenic diabetes, GCK-MODY.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 31, 7, s. 881-883, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: The project was funded by the Innovative Economy Operational Program-Activity 1.2 (TEAM Program coordinated by the Foundation for Polish Science); National Centre of Science (grant no. 2011/01/M/NZ5/02815) and Ministry of Science and Higher Education (grant no. IP2012 011172).
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZAL
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.115
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/16
Autorzy: Maciej Rutkowski, P Bandosz, Leszek Czupryniak, Z Gaciong, Bogdan Solnica, Hanna Jasiel-Wojculewicz, B Wyrzykowski, T Zdrojewski.
Tytuł: Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in Poland - the NATPOL 2011 Study.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 31, nr 12, s. 1568-1571
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.115
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/16
Autorzy: M. Borowiec, W[ojciech] Fendler, P. Dusatkowa, K. Antosik, S. Pruhova, O. Cinek, M[ałgorzata] Myśliwiec, P[rzemysława] Jarosz-Chobot, M. T. Malecki, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: HbA1c-based diabetes diagnosis among patients with glucokinase mutation (GCK-MODY) is affected by a genetic variant of glucose-6-phosphatase (G6PC2).
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2012 : Vol. 29, nr 11, s. 1465-1469
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.241
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/16
Autorzy: P[iotr] Grzelak, L[eszek] Czupryniak, M. Olszycki, A. Majos, L. Stefańczyk.
Tytuł: Age effect on vascular reactivity in type 1 diabetes.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2011 : Vol. 28, nr 7, s. 833-837, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1464-5491
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.902
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/16
Autorzy: T[omasz] Klupa, J[an] Skupień, B[arbara] Mirkiewicz-Sieradzka, A[gnieszka] Gach, A[nna] Noczyńska, M[ieczysław] Szalecki, E[lżbieta] Kozek, J[acek] Sieradzki, W[ojciech] Młynarski, M[aciej] T. Małecki.
Tytuł: Diabetic retinopathy in permanent neonatal diabetes due to Kir6.2 gene mutations: the results of the minimum 2-year follow-up after the transfer from insulin to sulphonylurea.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 6, s. 663-664
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZL
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.036
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/16
Autorzy: P[iotr] Białasiewicz, M[aciej] Pawłowski, D[ariusz] Nowak, J[erzy] Loba, L[eszek] Czupryniak.
Tytuł: Decreasing concentration of interstitial glucose in REM sleep in subjects with normal glucose tolerance.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 4, s. 339-344
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.172
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

8/16
Autorzy: Michał Andel, Władysław Grzeszczak, Jan Michalek, Marko Medvescek, A. Norkus, I. Rasa, M. Niewiada, B[ogdan] Kamiński, P. Kraml, M. Madacsy, Indra Stelmane, Iveta Dzivite, Leszek Czupryniak, Marju Past, Wojciech Małecki.
Tytuł: A multinational, multi-centre, observational, cross-sectional survey assessing diabetes care in Central and Eastern Europe (DEPAC Survey).
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2008 : Vol. 25, nr 10, s. 1195-1203, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.970
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst9/16
Autorzy: K[rystyna] Kos, W. K. Syn, K. C. Lewandowski, J. Bennett, C. U. Nwokolo, J. P[aul] O'Hare, H[arpal] Randeva.
Tytuł: Comparison of maternal ghrelin and leptin in healthy mothers and mothers with type 1 diabetes.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2008 : Vol. 25, nr 12, s. 1400-1405
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.970
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

10/16
Autorzy: B[ee] K. Tan, S. Pua, F[arhatullah] Syed, K. C. Lewandowski, J. P[aul] O'Hare, H[arpal] S. Randeva.
Tytuł: Decreased plasma omentin-1 levels in type 1 diabetes mellitus.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2008 : Vol. 25, nr 10, s. 1254-1255
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZL
Język publikacji: EN
DOI:

11/16
Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, I[wona] Pietrzak, B[eata] Mianowska, J[oanna] Bodalska-Lipińska, H. A. Keenan, E. Toporowska-Kowalska, W[ojciech] Młynarski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Insulin sensitivity in Type 1 diabetic children and adolescents.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2008 : Vol. 25, nr 3, s. 282-288, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZAE
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.970
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst12/16
Autorzy: Dariusz K. Moczulski, H[anna] Fojcik, A. Wielgorecki, W. Trautsolt, W. Gawlik, S[ylwia] Górczyńska-Kosiorz, M. Oczko-Wojciechowska, M[ałgorzata] Wiench, K[rzysztof] Strojek, E[wa] Żukowska-Szczechowska, W[ładysław] Grzeszczak.
Tytuł: Expression pattern of genes in peripheral blood mononuclear cells in diabetic nephropathy.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 24, nr 3, s. 129-136, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.484
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst13/16
Autorzy: K. Cypryk, M[agdalena] Pertyńska-Marczewska, E[wa] Wender-Ożegowska, A. Lewiński.
Tytuł: The sex ratios of offspring of diabetic parents.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 24, nr 8, s. 925-926, tab., bibliogr.
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZL
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.484

Pełny tekst14/16
Autorzy: K. Cypryk, M[ałgorzata] Sobczak, A. Zawiejska, E[wa] Wender-Ożegowska, J[acek] Brązert, A. Lewiński, K[rzysztof] Marcinkowski.
Tytuł: Perinatal outcome in women with type 1 diabetes mellitus.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2006 : Vol. 23 suppl. 4, s. 501
Uwagi: 19th World Diabetes Congress 3-7 December 2006, Cape Town, S. Africa
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.725

15/16
Autorzy: I[rene] M. Stratton, L[eszek] Czupryniak, R[ury] R. Dolman.
Tytuł: Determinants of change in beta cell function and insulin sensitivity one year after randomised allocation to diet, sulphonylurea or metformin monotherapy in UKPDS patients with newly diagnosed Type 2 diabetes.
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 22 suppl. 2, s. 48
Uwagi: Abstracts of Diabetes UK Annual Professional Conference Scottish Exhibition and Conference Centre Glasgow UK 20-22 April 2005
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.621

16/16
Autorzy: L[eszek] Czupryniak, J[an] Ruxer, M. Saryusz-Wolska, J[erzy] Loba.
Tytuł: Discontinuing insulin therapy after diabetic ketoacidosis - is its cause worth considering?
Czasopismo: Diabet Med
Szczegóły: 2003 : Vol. 20, nr 4, s. 333, bibliogr.
ISSN: 0742-3071
Typ publikacji: ZO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.172
Punktacja Min. Nauki: 11.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi