Zapytanie: CZYN RYZ
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/26

Autorzy: Anetta Pawlak, Zenon Gawor.
Tytuł: Bierne palenie - wielkie ryzyko chorób układu krążenia. Dowody XXI wieku.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2007 : nr 1, s. 25-32, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

2/26
Autorzy: Anna Sierakowska-Fijałek, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Zbigniew Baj, Piotr Kaczmarek, Mariusz Stępień, Marzenna Wosik-Erenbek, Jacek Rysz, Ireneusz Smorąg.
Tytuł: Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2007 : nr 3, s. 86
Uwagi: XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad miażdżycą
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/26
Autorzy: Marek Strzelczyk, Maciej Rutkowski, Elżbieta Rapacka, Anna Strzelczyk, Ewa Jasińska, Tomasz Michalski.
Tytuł: Ocena zawartości pierwiastków o charakterze prooksydacyjnym (żelaza, miedzi, chromu i manganu) oraz pierwiastków o charakterze antyoksydacyjnym (cynku i selenu) we włosach osób aglomeracji łódzkiej.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2007 : nr 1, s. 39-48, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

4/26
Autorzy: Marek Strzelczyk, Maciej Rutkowski, Elżbieta Rapacka, Anna Strzelczyk, Ewa Jasińska, Tomasz Michalski.
Tytuł: Ocena zawartości pierwiastków toksycznych (glinu, ołowiu i kadmu) we włosach osób aglomeracji łódzkiej.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2007 : nr 1, s. 49-56, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

5/26
Autorzy: Marzenna Wosik-Erenbek, Anna Sierakowska-Fijałek, Zbigniew Krenc, Wojciech Mazurowski.
Tytuł: Praktyczna wartość niskiej urodzeniowej masy ciała jako czynnika zapowiadającego otyłość i nadwagę u młodzieży.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2007 : nr 3, s. 82
Uwagi: XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 18-21 października 2007, Krąg
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/26
Autorzy: Marlena Broncel, Maria Koter-Michalak, Julita Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Udział erytrocytów w zespole metabolicznym.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2007 : nr 3, s. 65
Uwagi: XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Krąg, 11-14 X 2007
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/26
Autorzy: A[nna] Sierakowska-Fijałek, P[iotr] Kaczmarek, L[ech] Pokoca, I[rena] Smorąg, M. Wosik-Erenbek, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: Homocysteina i wybrane parametry przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy tętnic.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2006 : nr 4, s. 82
Uwagi: Sympozjum naukowe pt. Perspektywy kardiologii zapobiegawczej w Polsce 16 grudnia 2006 r. Warszawa
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/26
Autorzy: A[nna] Sierakowska-Fijałek, P[iotr] Kaczmarek, L[ech] Pokoca, I[rena] Smorąg, M. Wosik-Erenbek, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: Ocena stężeń parametrów przemiany lipidowej, homocysteiny i molekuł adhezyjnych u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy tętnic.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2006 : nr 4, s. 81-82
Uwagi: Sympozjum naukowe pt. Perspektywy kardiologii zapobiegawczej w Polsce 16 grudnia 2006 r. Warszawa
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/26
Autorzy: E. Rapacka, J[an] Błaszczyk, J[an] Szpotan.
Tytuł: Problemy zdrowotne dzieci z otyłością prostą w okresie dojrzewania.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2005 : supl. 10, s.79
Uwagi: XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 7-10 października 2004 r., Krąg k. Koszalina
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/26
Autorzy: M. Wosik-Erenbek.
Tytuł: Aktywność fizyczna młodzieży - ścieżką do zdrowia. Program profilaktyczny dla szkół.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2004 : supl. 10, s. 79-80
Uwagi: XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 7-10 października 2004 r., Krąg k. Koszalina
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

11/26
Autorzy: A. Bała, T[adeusz] Bała, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska, M[aria] Koter-Michalak, D[orota] Cieślak-Stanik.
Tytuł: Ocena występowania korelacji pomiędzy lipidami osocza a lipidami błonowymi i stężeniem produktów peroksydacji (TBARS) u pacjentów z dyslipidemią typu II przed i po leczeniu statynami.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2004 : supl. 10, s. 68
Uwagi: XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 7-10 października 2004 r., Krąg k. Koszalina
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

12/26
Autorzy: T. Rechciński, M[ichał] Dziuba, Małgorzata Kurpesa, E[wa] Trzos, M[aria] Krzemińska-Pakuła, A[neta] Grębowska, M[agdalena] Chmiela, W[iesława] Rudnicka.
Tytuł: Podatność tętnic a nasilenie humoralnej odpowiedzi immunologicznej na antygeny lewis - rola mimikry antygenowej w rozwoju miażdżycy.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2004, supl. 10, s. 52-53
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/26
Autorzy: I[wona] Marczyk, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska, Marta Michalska, J[oanna] Sikora, B[arbara] Kostka.
Tytuł: Wpływ hipercholesterolemii i leczenia atorwastatyną na wybrane parametry hemostazy.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2004, supl. 10, s. 70-71
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/26
Autorzy: M. Broncel, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska, M[aria] Koter-Michalak, P[iotr] Duchnowicz, W[ioletta] Rożej.
Tytuł: Wpływ terapii fenofibratem na aktywność ATP-azy sodowo-potasowej w błonach erytrocytarnych u pacjentów z zespołem polimetabolicznym.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2004, supl. 10, s. 68-69
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/26
Autorzy: Dorota Kaleta-Stasiołek, Anna Jegier.
Tytuł: Udział w rehabilitacji kardiologicznej a wybrane zachowania zdrowotne mężczyzn po zawale mięśnia sercowego.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002 : /2003, nr 4/1, s. 85-91, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst16/26
Autorzy: Wojciech Drygas, Anna Jegier.
Tytuł: Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002 : /2003, nr 4/1, s. 76-84, tab., bibliogr.
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst17/26
Autorzy: W[aldemar] Wojsznis, K[atarzyna] Strychalska, M[aria] Koter, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Aktywność ATPazy w błonie erytrocytarnej u pacjentów z hiperlipidemią typu II.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002, nr 2/3, s. 39-40
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/26
Autorzy: A. Jegier.
Tytuł: Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób układu krążenia.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002, nr 1, s. 19-20, portr.
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

19/26
Autorzy: J[ulitta] Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Bezpieczna farmakoterapia kardiologiczna.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002, nr 2/3, s. 11-12
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/26
Autorzy: J[ulitta] Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Jak chronić pacjenta przed interakcjami leków stosowanych w chorobach układu krążenia.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002, nr 1, s. 9-10
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

21/26
Autorzy: A. Bała, I. Franiak, M[aria] Koter, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Płynność błony erytrocytarnej i zawartość cholesterolu w błonie erytrocytarnej u pacjentów z hiperlipidemią typu II.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002, nr 2/3, s. 40
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/26
Autorzy: M. Wosik-Erenbek.
Tytuł: Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego jako element zajęć wychowania fizycznego w szkole.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002, nr 2/3, s. 43
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/26
Autorzy: Elżbieta Rapacka, Jadwiga Szpotan, J. Kudzin.
Tytuł: Profil lipidowy i rodzinne występowanie otyłości u dzieci z otyłością w wieku 4-7 lat.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002, nr 2/3, s. 49
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/26
Autorzy: K[rystyna] Kaczmarczyk-Chałas, W. Drygas.
Tytuł: Trendy wysokości, ciężaru ciała i wskaźnika nadwagi wśród dorosłych mieszkańców Łodzi od 1972 do 1996 roku.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002 : nr 1, s. 38-45, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

25/26
Autorzy: I[wona] Marczyk, W[aldemar] Wojsznis, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska, M[aria] Koter.
Tytuł: Wpływ leczenia statynami na peroksydację lipidów w błonach erytrocytów i wybrane parametry hemostazy u pacjentów z hipercholesterolemią typu II, z normo- i hiperhomocysteinemią.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002 : nr 2/3, s. 40-41, tab.
Uwagi: X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 24-27 października 2002 r., Krąg k. Koszalina
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

26/26
Autorzy: J[ulitta] Chojnowska-Jezierska, M. Broncel, K. Chojnowski, J[acek] Treliński.
Tytuł: Wpływ terapii atorwastatyną na wybrane parametry hemostazy u pacjentów z hiperlipidemią typu II.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002 : nr 2/3, s. 41-42, tab.
Uwagi: X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 24-27 października 2002 r., Krąg k. Koszalina
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi