Zapytanie: CZAS STOMATOL
Liczba odnalezionych rekordów: 271Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/271

Autorzy: Katarzyna Fabjańska, Joanna Nowak, Halina Pawlicka.
Tytuł: Irrigation protocols in endodontic treatment and mechanical properties of root canal dentine.
Tytuł angielski: Protokoły płukania stosowane w leczeniu endodontycznym a właściwości mechaniczne zębiny korzeniowej.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 71, nr 1, s. 30-41
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/271
Autorzy: Katarzyna Fabjańska, Joanna Nowak, Halina Pawlicka.
Tytuł: Protokoły płukania stosowane w leczeniu endodontycznym a właściwości mechaniczne zębiny korzeniowej.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2018 : Vol. 71, nr 1, s. 30-41
Uwagi: Praca finansowana z środków dla młodych naukowców, nr zadania badawczego 502-03/2-044/502-24-037.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/271
Autorzy: Katarzyna Banaszek, Ewa Domagała, Tadeusz Nawarycz, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Analiza porównawcza różnych metod diagnostycznych wykrywania ujść kanałowych przez studenta i doświadczonego lekarza - doniesienie wstępne
Tytuł angielski: Comperative analysis of different diagnostic methods for detecting root canal orifices by a student and an experienced endodontist - initial report
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 5, s. 549-568
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/271
Autorzy: Monika Łukomska-Szymańska, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska.
Tytuł: Chlorheksydyna - mechanizm działania i zastosowanie w stomatologii
Tytuł angielski: Chlorhexidine - mechanism of action and its application to dentistry
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2017 : Vol. 70, nr 4, s. 405-417
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/271
Autorzy: Monika Łukomska-Szymańska, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska.
Tytuł: Degradacja warstwy hybrydowej - przegląd piśmiennictwa
Tytuł angielski: Degradation of a hybrid layer - review of literature
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2017 : Vol. 70, nr 1, s. 88-94
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/271
Autorzy: Katarzyna Olczak.
Tytuł: Leczenie endodontyczne zębów z zakrzywionymi kanałami.
Tytuł angielski: Root canal treatment of teeth with curved root canals.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2017 : Vol. 70, nr 5, s. 613-626, Streszcz., Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

7/271
Autorzy: Katarzyna Olczak, Krystyna Kabacińska, Halina Pawlicka.
Tytuł: Obliteracje jamy zęba i sposoby postępowania.
Tytuł angielski: Management of pulp canal obliterations.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2017 : Vol. 70, nr 5, s. 597-612, Streszcz., Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

8/271
Autorzy: Mateusz Radwański, Michał Łęski, Halina Pawlicka.
Tytuł: Opracowanie sztucznych kanałów w kształcie litery L niklowo-tytanowymi narzędziami maszynowymi
Tytuł angielski: Preparation of artificial L-shaped canals with nickel-titanium rotary files.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2017 : Vol. 70, nr 3, s. 261-271
Uwagi: UMED 503/2-044-02/503-01
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

9/271
Autorzy: Monika Łukomska-Szymańska, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska.
Tytuł: Współczesne poglądy dotyczące systemów wiążących
Tytuł angielski: Current views on adhesive bonding systems
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2017 : Vol. 70, nr 4, s. 384-393, Streszcz., Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/271
Autorzy: Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Piotr Tkaczyński, Michał Łęski.
Tytuł: Atypical healing of periapical lesions - report of three clinical cases.
Tytuł angielski: Nietypowe gojenie zmian w tkankach okołowierzchołkowych - opis trzech przypadków.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 1, s. 128-139, Sum., Streszcz.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

11/271
Autorzy: Oskar Armata, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Diagnostic value of Cone-Beam Computed Tomography in diagnosing vertical root fractures in endodontically treated teeth - an in vitro study.
Tytuł angielski: Wartość diagnostyczna tomografii komputerowej wiązki stożkowej w rozpoznawaniu pionowych złamań korzeni zębów leczonych endodontycznie. Badania in vitro.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 1, s. 4-18, Streszcz., Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

12/271
Autorzy: Katarzyna Sopińska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Lęk stomatologiczny i jego wpływ na zachowania pozdrowotne dorosłych pacjentów regionu łódzkiego.
Tytuł angielski: Dental fear anf its effect on health behaviour of adult patients in Lodz region.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 3, s. 310-324, Streszcz., Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

13/271
Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Management of instruments separated intracanally during endodontic treatment.
Tytuł angielski: Postępowanie z narzędziami złamanymi w kanałąch podczas leczenia endodontycznego.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 1, s. 117-127, Sum., Streszcz.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED

14/271
Autorzy: Agata Koprowicz, Michał Łęski, Halina Pawlicka.
Tytuł: Opracowanie symulowanych kanałów o podwójnej krzywiźnie narzędziami WaveOne i Reciproc oraz systemem ProTaper Next.
Tytuł angielski: Preparation of simulated double curved canals with WaveOne, Reciproc and ProTaper Next system.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 1, s. 19-33, Sum., Streszcz.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

15/271
Autorzy: Agnieszka Kaja, Marcin Adamiecki, Anna Dudko.
Tytuł: Pacjenci z nefropatiami w gabinecie stomatologicznym.
Tytuł angielski: Patients with nephropathy in the dental office.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 4, s. 448-464, Streszcz., Sum
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

16/271
Autorzy: Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka.
Tytuł: Postępowanie w przypadku złamanych instrumentów w systemie kanałów korzeniowych.
Tytuł angielski: Management in cases of instruments fractured in the root canal system
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 3, s. 295-309
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

17/271
Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Piotr Wujec, Izabela Olczyk, Halina Pawlicka.
Tytuł: Procedury endodontyczne stosowane przez lekarzy dentystów w codziennej praktyce stomatologicznej - badanie ankietowe.
Tytuł angielski: Endodontic procedures used by dental pratice - questionnarie study
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 2, s. 183-200
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

18/271
Autorzy: Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka.
Tytuł: Usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych przy użyciu ultradźwięków
Tytuł angielski: Removal of posts from root canals using ultrasounds
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 5, s. 596-608
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

19/271
Autorzy: Tomasz Walter Kupka, Joanna Nowak, Agata Szczesio, Karolina Kopacz, Magdalena Fronczek-Wojciechowska, Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Wpływ dodatku przeciwdrobnoustrojowego triklosanu na wybrane właściwości cementu szklano-jonomerowego aktywowanego wodą.
Tytuł angielski: Effect of addition of antimicrobial triclosan on selected properties of water - activated glass ionomer cement.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 5, s.492-500, Streszcz., Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

20/271
Autorzy: Monika Domarecka, Krzysztof Sokołowski, Michał Krasowski, Agata Szczesio, Kinga Bociong, Jerzy Sokołowski, Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: Wpływ sorpcji wody na naprężenia skurczowe materiałów kompozytowych.
Tytuł angielski: Influence of water sorption on the shrinkage stresses of dental composites
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 4, s. 412-419
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

21/271
Autorzy: Anna Guzowska, Leszek Klimek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Wpływ środków płuczących z zastosowaniem 10% kwasu askorbinowego na chropowatość powierzchni zeębiny koronowej
Tytuł angielski: Influence of endodontic irrigating solutions incorporating 10% ascorbic acid on the roughness of coronal dentine.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2016 : Vol. 69, nr 2, s. 162 - 174
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

22/271
Autorzy: Piotr Ciesielski, Mia Sulwińska, Joanna Łaszkiewicz.
Tytuł: Całkowite zwichnięcie zęba - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Tooth avulsion - report of two cases.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 68, nr 1, s. 111-124, Sum., Streszcz.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

23/271
Autorzy: Katarzyna Sopińska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Czynniki ryzyka występowania zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych - przeglad piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Risk factors for apicalperiodontitis - review of literature
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 68, nr 1, s. 81-94, Sum., Streszcz.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

24/271
Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Leczenie resorpcji wewnętrznej zapalnej korzenia zęba - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Treatment of internal inflammatory root resorption - based on own observations.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 68, nr 3, s. 367-379, Sum., Streszcz.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

25/271
Autorzy: Tomasz Kowalik, Magdalena Kujawiak, Janina Łucja Grzegorczyk, Joanna Szczepańska.
Tytuł: Ocena poziomów wydzielniczej immunoglobuliny A i wartości pH w ślinie w aspekcie intensywności próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym, poddanych fluoryzacji kontaktowej.
Tytuł angielski: Evaluation of the level of secretory immunoglobulin A and salivary pH with regard to the intensity of dental caries in preschool children subjected to topical application of fluoride.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 68, nr 1, s. 19-34
Uwagi: Badanie finansowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach finansowania badań młodych pracowników nauki i studentów studiów doktoranckich, nr 502-03/2-043-02/502-24-036. Tekst równoległy ang., pol. ; pol. tyt. czas. Czasopismo Stomatologiczne
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

26/271
Autorzy: Lidia Pijankowska-Beksa, Anna Fabiańska, Barbara Pacholczyk-Sienicka, Stefan Jankowski, Joanna Szczepańska.
Tytuł: Ocena produktów metabolizmu bakteryjnego w ślinie po zabiegu ozonoterapii na podstawie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego(NMR) - badania własne.
Tytuł angielski: Evaluation of bacterial metabolic products in saliva after ozone treatment on the basis of nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) - own investigations.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 68, nr 4, s. 386-400, Sum., Streszcz.
Uwagi: tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

27/271
Autorzy: Mateusz Radwański, Michał Łęski, Halina Pawlicka.
Tytuł: Skuteczność opracowania sztucznych kanałów w kształcie litery L nowoczesnymi systemami maszynowymi.
Tytuł angielski: Shaping ability of three modern rotary instruments in simulated L-curved canals.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 68, nr 3, s. 240-254, Sum., Streszcz.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

28/271
Autorzy: Agata Koprowicz, Michał Łęski, Piotr Koprowicz, Halina Pawlicka.
Tytuł: Wpływ narzędzi maszynowych na tworzenie aberracji kanałów korzeniowych.
Tytuł angielski: Influence of mechanical instruments on creating root canal aberrations.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 68, nr 4, s. 401-411, Sum., Streszcz.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

29/271
Autorzy: Joanna Grącka-Mańkowska, Beata Zarzycka, Halina Pawlicka.
Tytuł: Wpływ promieniowania lasera diodowego na liczebność populacji Enterococcus faecalis w kanałach zębów bydlęcych.
Tytuł angielski: Impact of diode laser irradiation on the size Enterococcus faecalis population in the canals of bovine teeth - an in vitro study.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 68, nr 1, s. 48-58, Streszcz. Sum.
Uwagi: Badanie finansowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Nr programu 502-03/2-044-02/502-24-025.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

30/271
Autorzy: Anna Żęcin-Dereń, Jerzy Sokołowski, Barbara Łapińska.
Tytuł: Współczesne poglądy na temat wielokrotnej aplikacji samotrawiących systemów wiążących - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Contemporary views on multiple application of self-etch adhesives - review of literature.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2015 : Vol. 68, nr 6, s. 736-751, Sum., Streszcz.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

31/271
Autorzy: Adrian Strzecki, Sławomir Miechowicz, Elżbieta Pawłowska.
Tytuł: Analiza zmian wyrostkowych i szkieletowych podczas terapii szybkiej ekspansji szczęki dokonana na podstawie CBCT i modelu 3D szczęki pacjenta - opis przypadku.
Tytuł angielski: Analysis of dental and skeletal changes after rapid maxillary expansion - CBT and 3-D digital model - case report
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 99-113
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

32/271
Autorzy: Piotr Osica, Anna Janas.
Tytuł: Aspekt ekonomiczny leczenia chorych z zakresu chirurgii stomatologicznej w procedurach chirurgii jednego dnia i w znieczuleniu miejscowym
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 142
Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  33/271
  Autorzy: Aleksandra Fortuniak, Agnieszka Piastowska-Ciesielska, Elżbieta Pawłowska, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Badania doświadczalne nad przepuszczalnością zębiny zębów mlecznych po aplikacji dwóch systemów wiążących.
  Tytuł angielski: In vitro studies on primary teeth dentine permeability after application of two types of adhesive systems
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 2, s. 211-220, Sum., Streszcz.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  34/271
  Autorzy: Joanna Grącka-Mańkowska, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Badanie wpływu promieniowania laserowego na liczebność Enterococcus faecalis w kanałach zębów.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 55
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  35/271
  Autorzy: Joanna Jabłońska-Zrobek, Sandra Osiewacz, Adam Skiba, Adrian Strzecki, Joanna Szczepańska, Elżbieta Pawłowska.
  Tytuł: Biotensegracja jako mechanizm rozbudowy przedniej części szczęki w leczeniu aparatem strzałkowym.
  Tytuł angielski: Biotensegrity as the mechanism of the anterior part of maxilla expansion using orthodontic sagittal appliance
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 5, s. 692-712
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  36/271
  Autorzy: Piotr Ciesielski.
  Tytuł: Całkowite zwichnięcie zęba - opis sześciu przypadków.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 80-81
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  37/271
  Autorzy: Joanna Kleczewska, Michał Krasowski, Monika Domarecka, Joanna Nowak, Jerzy Sokołowski.
  Tytuł: Eksperymentalne kompozyty światłoutwardzalne z dodatkiem oligomerycznych silseskwioksanów z podstawnikami metakrylowymi (POSS-MA)
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 32
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  38/271
  Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Krzysztof Sztychny, Bartłomiej Konieczny, Jerzy Sokołowski.
  Tytuł: Indywidualna rekonstrukcja deformacji górnego brzegu oczodołu,
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 42
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  39/271
  Autorzy: Agata Koprowicz, Michał Łęski, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Kształtowanie symulowanych kanałów wybranymi narzędziami maszynowymi.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 54-55, -
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  40/271
  Autorzy: Joanna Grącka-Mańkowska, Beata Zarzycka.
  Tytuł: Laseroterapia w nowoczesnej endodoncji.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 55
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  41/271
  Autorzy: Aleksandra Nowak, Krzysztof Hes, Adam Skiba, Adrian Strzecki, Elżbieta Pawłowska.
  Tytuł: Leczenie ortodontyczne pacjenta z dysplazją obojczykowo-czaszkową - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Orthodontic treatment of patient with cleidoranial dysplasia - case report
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 4, s. 524-539
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  42/271
  Autorzy: Małgorzata Broniarek, Aleksandra Zwierzchowska, Joanna Kunert, Bogusława Manowska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
  Tytuł: Leczenie torbieli zawiązkowej-opis przypadku.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 162-163
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  43/271
  Autorzy: Kinga Bociong, Jerzy Sokołowski.
  Tytuł: Modyfikacja kompozytów stomatologicznych wybranymi dimetakrylanami o zróżnicowanej budowie chemicznej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 119-120
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  44/271
  Autorzy: Monika Domarecka, Krzysztof Sokołowski, Anna Sokołowska, Michał Krasowski, Monika Łukomska-Szymańska, Jerzy Sokołowski.
  Tytuł: Naprężenia skurczowe materiałów kompozytowych typu flow.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 29-30
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  45/271
  Autorzy: Małgorzata Krawczyk-Stuss, Małgorzata Brauncajs, Małgorzata Broniarek.
  Tytuł: Ocena porównawcza właściwości przeciwbakteryjnych wybranych uszczelniaczy kanałowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 371
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  46/271
  Autorzy: Joanna Kunert, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
  Tytuł: Ocena ryzyka próchnicy u pacjentek z cukrzycą.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 138-139
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  47/271
  Autorzy: Sandra Osiewacz-doktorant, Grzegorz Piątkowski-doktorant, Katarzyna Kozłowska-doktorant, Elżbieta Pawłowska.
  Tytuł: Ocena sprawności neuromotorycznej języka u pacjentów z dysfunkcją połykania, za pomocą badania stereognostycznego
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : T. 67, supl. 1
  Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, 9-12 kwietnia 2014, Kraków
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  48/271
  Autorzy: Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Ocena szczelności trzech metod wypełnień kanałów korzeniowych za pomocą testu penetracji glukozy.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s.169-170
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  49/271
  Autorzy: Katarzyna Fabjańska, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Ocena wpływu różnych protokołów płukania stosowanych w leczeniu endodontycznym, na mikrotwardość i chropowatość zębiny kanałowej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 57
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  50/271
  Autorzy: Aneta Ostrowska, Małgorzata Krawczyk-Stuss, Dominik Szczeciński, Bartosz Bielecki-Kowalski, Natalia Kowalczyk, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
  Tytuł: Ocena wybranych czynników etiologicznych w aspekcie narażenia na erozję zębów studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 179-180
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  51/271
  Autorzy: Jerzy Sokołowski, Leszek Klimek, Adam Rzepkowski, Grzegorz Sokołowski, Marcin Cajdler, Monika Łukomska-Szymańska.
  Tytuł: Ocena wybranych właściwości metalowych elemenów protez wykonanych ze stopu CoCr metodami mikrospiekania laserowego oraz frezowania i synteryzacji
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 28
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  52/271
  Autorzy: Monika Łukomska-Szymańska.
  Tytuł: Ocena wybranych właściwości systemów wiążących modyfikowanych substancjami o działaniu odkażającym.
  Tytuł angielski: Properties evaluation of bonding systems modified with disinfectants.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  53/271
  Autorzy: Patrycja Proc, Janusz Lasociński.
  Tytuł: Ocena żywotności miazgi w zębach siecznych szczęki po urazowym wtłoczeniu do zębodołu, leczonych chirurgiczną repozycją - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Evaluation of pulp vitality in maxillary incisors traumatically intrudedinto the alveolar bone and treated with surgical repositioning - report of cases
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 83-98, Sum., Streszcz.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  54/271
  Autorzy: Sandra Osiewacz-doktorant, Grzegorz Piątkowska-doktorant, Katarzyna Kozłowska-doktorant, Elżbieta Pawłowska.
  Tytuł: Optymalizacja pozycji języka za pomocą aparatu TPC
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : T. 67, supl. 1
  Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, 9-12 kwietnia 2014, Kraków
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  55/271
  Autorzy: Małgorzata Daszkowska, Joanna Szczepańska, Renata Zielińska.
  Tytuł: Pacjentka z zespołem Bloch-Sulzbergera (incontinentia pigmenti) - opis przypadku
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl.1, s. 153
  Uwagi: P-72
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  56/271
  Autorzy: Bartłomiej Konieczny, Monika Łukomska-Szymańska, Jerzy Sokołowski.
  Tytuł: Porównanie jakości odwzorowania dwóch systemów CAM.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 35-36
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  57/271
  Autorzy: Jadwiga Waśkowska, Anna Janas, Agnieszka Raczkowska-Siostrzonek, Iwona Niedzielska, Magdalena Katra, Rafał Koszowski.
  Tytuł: Porównanie wyników leczenia leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej z zastosowaniem metody kriochirurgicznej i laserowej
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 43
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  58/271
  Autorzy: Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas.
  Tytuł: Prezentacja techniki badania autofluorescencji tkankowej na przykładzie 3 zmian o nieokreślonym potencjale rozrostowym zlokalizowanych na błonie śluzowej jamy ustnej, z wykorzystaniem urządzenia VELscope VX
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 133
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  59/271
  Autorzy: Paweł Machała, Marcin Mikołajczyk.
  Tytuł: Przegląd i podział aparatów międzyszczękowych do korekcji wad klasy II nie wymagających współpracy pacjentów
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 2, s. 295
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN

  60/271
  Autorzy: Katarzyna Piątek-Jakubek, Mirosław Kwaśny, Maksymilian Włodarski, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
  Tytuł: Skuteczność wybranych preparatów w maskowaniu białych plam próchnicowych na powierzchniach gładkich zębów. Badania in vitro.
  Tytuł angielski: Effectiveness of selected products in masking white spot lesions on smooth surfaces of teeth. In vitro studies.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 3, s. 330-345
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  61/271
  Autorzy: Patrycja Proc, Adam Skiba, Małgorzata Zubowska, Wojciech Młynarski, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Stan zębów, zgryzu oraz higieny jamy ustnej u dzieci w kilka lat po wyleczeniu choroby onkologicznej.
  Tytuł angielski: The state of dentition, occlusion and oral hygiene in children a few years after recovery fom malignant diseases
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 151-152
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  62/271
  Autorzy: Sebastian Pryliński, Agnieszka Pacyk, Kinga Bociong, Joanna Kleczewska, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski.
  Tytuł: Wpływ metody prowadzenia polimeryzacji na efekty termiczne generowane przez płynne kompozyty
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 31
  Konferencja: Polskie Stowarzyszenie Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  63/271
  Autorzy: Krzysztof Sokołowski, Małgorzata Szynkowska, Joanna Kleczewska, Kinga Bociong, Monika Domarecka, Monika Łukomska-Szymańska, Aleksandra Pawlaczyk, Jerzy Sokołowski.
  Tytuł: Wpływ nanocząstek srebra lub złota na właściwości mechaniczne oraz przeciwbakteryjne materiałów kompozytowych dla stomatologii.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, nr 1, s. 120
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  64/271
  Autorzy: Aleksandra Hilt.
  Tytuł: Wpływ palenia środków odurzających na stan uzębienia - opis przypadku
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl.1, s. 168-169
  Uwagi: P-97
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  65/271
  Autorzy: Agnieszka Pacyk, Sebastian Pryliński, Kinga Bociong, Joanna Kleczewska, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski.
  Tytuł: Wpływ rodzaju lampy oraz metody prowadzenia sieciowania na efekty termiczne generowane podczas polimeryzacji płynnych kompozytów
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 31
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 214.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  66/271
  Autorzy: Barbara Łapińska, Leszek Klimek, Michał Krasowski, Jerzy Sokołowski, Monika Łukomska-Szymańska.
  Tytuł: Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki disilikatowej na strukturę jej powierzchni i wytrzymałość połączenia z materiałem kompozytowym
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 30-31
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  67/271
  Autorzy: Jerzy Sokołowski, Dorota Rylska, Iwona Małgorzata Szynkowska, Aleksandra Pawalczyk, Grzegorz Sokołowski, Monika Łukomska-Szymańska.
  Tytuł: Wpływ udziału metalu powtórnie topionego na odporność korozyjną stopu CoCr i stopu złota oraz na ilość uwalnianych jonów metali.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 28-29
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  68/271
  Autorzy: Agnieszka Bruzda-Zwiech, Joanna Szczepańska, Rafał Zwiech.
  Tytuł: Zależność między kserostomią, uczuciem pragnienia,gradientem sodu i międzydializacyjnym przybytkami masy ciała u pacjentów przewlekle hemodializowanych bez i ze współistniejącą cukrzycą.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl.1, s. 131-132, Sum.
  Uwagi: P-37
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  69/271
  Autorzy: Ewa Rybarczyk-Townsend, Aleksandra Hilt, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Złamanie poprzeczne korzeni z przemieszczeniem stałych zębów siecznych przyśrodkowych w szczęce-opis przypadku
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, 147-148, Sum., Streszcz.
  Uwagi: P-63 ;12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 9-12 kwietnia 2014
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  70/271
  Autorzy: Krzysztof Sztychny, Marta Tyndorf, Marcin Kozakiewicz.
  Tytuł: Złośliwy włókniak histiocytarny szczęki.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2014 : Vol. 67, suppl. 1, s. 144-145
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Kraków, 2014.04.09
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  71/271
  Autorzy: Jarosław Gibek, Elżbieta Pawłowska, Leszek Klimek, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Badania mikrotwardości tkanek twardych zębów w przebiegu amelogenesis imperfecta na wybranym modelu myszy transgenicznych.
  Tytuł angielski: Studies of microhardness of hard dental tissues in the course of amelogenesis imperfecta based on the chosen model of transgenic mice.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 66, nr 1, s. 10-23
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  72/271
  Autorzy: Aneta Ostrowska, Danuta Piątowska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
  Tytuł: Badania właściwości śliny u sportowców w aspekcie narażenia na erozję zebów.
  Tytuł angielski: Investigation of saliva in athletes with regard to exposure to dental erosion.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 66, nr 5, s. 663-671
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  73/271
  Autorzy: Magdalena Perkowska, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Intensywność próchnicy u dzieci 12-letnich w zależności od nawyków higienicznych i żywieniowych.
  Tytuł angielski: Caries intensity in 12-year-old children as related to hygienic and dietary habits.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 66, nr 4, s. 454-463
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  74/271
  Autorzy: Jarosław Gibek, Elżbieta Pawłowska, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Ocena ekspresji amelogeniny u myszy zmodyfikowanych genem folistatyny.
  Tytuł angielski: Assessment of amelogenin expression in follistatin overexpressing mice.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 66, nr 4, s. 464-475
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  75/271
  Autorzy: Małgorzata Krawczyk-Stuss, Sylwia Greśner, Danuta Piątowska.
  Tytuł: Porównanie in vitro, za pomocą testu przenikanoa glukozy, szczelności wybranych materiałów do wypełnień kanałowych.
  Tytuł angielski: In vitro comparative evaluation of sealing ability of root canal sealers using glucose penetration test
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 66, nr 2, s. 189-201
  Uwagi: Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi z pracy własnej nr: 502-12-708
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  76/271
  Autorzy: Agnieszka Skórska-Jasak, Leszek Klimek, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Porównanie skuteczności wersenianu sodu i kwasu cytrynowego w usuwaniu warstwy mazistej z powierzchni zębiny kanałowej.
  Tytuł angielski: Comparision of effectiveness of edetate disodium and citric acid in removal of smear layer from canal dentine surface
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 66, nr 2, s. 181-188, Sum., Streszcz.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  77/271
  Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Skuteczność leczenia zębów z zakażonymi kanałami korzeniowymi podczas jednej lub dwóch wizyt.
  Tytuł angielski: Effectiveness of one-visit and two-visit treatment of teeth with infected root canals.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 66, nr 3, s. 351-363, bibliogr.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  78/271
  Autorzy: Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Jakość wypełnień kanałowych w badaniach radiologicznych.
  Tytuł angielski: Quality of root canal fillings in radiographic examinations
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 2, s. 155-169, Streszcz., Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  79/271
  Autorzy: Agnieszka Bruzda-Zwiech, Renata Filipińska, Beata Szydłowska-Walendowska, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Elżbieta Żądzińska, Beata Borowska-Strugińska, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych u dzieci łódzkich w wieku 3-7 lat
  Tytuł angielski: State of dentition and treatment needs assessment in 3-7 year-old children living in Lodz
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 3, s. 384-394, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  80/271
  Autorzy: Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Ocena szczelności dwóch metod wypełniania kanałów korzeniowych za pomoca testu penetracji glukozy.
  Tytuł angielski: Evaluation of the sealing ability of two root canal obturation techniques by using a glucose leakage test
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 6, s. 863-877, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  81/271
  Autorzy: Adam Chiżyński, Halina Pawlicka, Krzysztof Chiżyński.
  Tytuł: Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia przed zabiegami stomatologicznymi
  Tytuł angielski: Infective endocarditis prevention prior to dental procedures
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 5, s. 729-738, Sum., Streszcz.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  82/271
  Autorzy: Adam Chiżyńska, Halina Pawlicka, Krzysztof Chiżyński.
  Tytuł: Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia przed zabiegami stomatologicznymi.
  Tytuł angielski: Infective endocarditis prevention prior to dental procedures
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 5, s. 729-738, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  83/271
  Autorzy: Paweł Machała, Marcin Mikołajczyk.
  Tytuł: Przegląd i podział aparatów międzyszczękowych do korekcji wad klasy II nie wymagających współpracy pacjentów.
  Tytuł angielski: The overview and classification of intermaxillary appliances for class II noncompliant patients.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 2, s. 295 present.-5
  Konferencja: Sekcja Ortopedii Szczękowej PTS, Kraków, 2012.05.24
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  84/271
  Autorzy: Patrycja Proc, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Beata Szydłowska-Walendowska, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Stan przyzębia i zgryzu u osób mieszkających na terenie z ponadoptymalnym poziomem fluoru w wodzie pitnej
  Tytuł angielski: Condition of periodontal tissues and occlusion in people living in an area with a higher than optimal level of fluoride in drinking water
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 6, s. 836-844, Sum., Streszcz.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  85/271
  Autorzy: Ewa Rybarczyk-Townsend, Aleksandra Hilt, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Stan uzębienia dzieci w wieku 6 lat w województwie łódzkim na podstawie badań z roku 2010
  Tytuł angielski: Dental state of 6-year-old children in the region of Łódź for the year 2010
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 6, s. 805-815
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  86/271
  Autorzy: Katarzyna Olszewska, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Obecność zęba środkowego u monozygotycznych bliźniąt - opis przypadku
  Tytuł angielski: Occurrence of mesiodens in monozygotic twins - case report
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2011 : Vol. 64, nr 8, s. 612-619, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  87/271
  Autorzy: Dorota Barankiewicz, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Opracowanie kanałów korzeniowych narzędziami rotacyjnymi RaCe - badania laboratoryjne.
  Tytuł angielski: Shaping ability of RaCe rotary instruments - laboratory study
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2011 : Vol. 64, nr 5/6, s. 314-327, Streszcz., Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  88/271
  Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Skuteczność leczenia zębów z zakażonymi kanałami korzeniowymi na jednej wizycie z oraz bez wykorzystania ozonu.
  Tytuł angielski: Effectiveness of one-visit treatment of teeth with infected root canals with and without ozonotherapy
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2011 : Vol. 64, nr 1/2, s. 37-49, Streszcz., Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  89/271
  Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Skuteczność leczenia zębów z zakażonymi kanałami korzeniowymi w zależności od postępowania klinicznego.
  Tytuł angielski: Efficacy of treatment of teeth with infected root canals as related to clinical procedure
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2011 : Vol. 64, nr 3/4, s. 174-186, Streszcz., Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  90/271
  Autorzy: Jarosław Gibek, Elżbieta Pawłowska, Bogumiła Polaszczyk, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Badania nad amelogenesis imperfecta w oparciu o model myszy transgenicznych z nadekspresją folistatyny.
  Tytuł angielski: Amelogenesis imperfecta studies based on a model of transgenic mice overexpressing follistatin
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 4, s. 217-230, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  91/271
  Autorzy: Halina Pawlicka, Dorota Barankiewicz.
  Tytuł: Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej.
  Tytuł angielski: Root canal treatment of mandibular premolars with atypical morphology
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 3, s 148-154, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  92/271
  Autorzy: Anna Foczpańska-Setta, Wojciech Split.
  Tytuł: Nerwoból językowo-gardłowy.
  Tytuł angielski: Glossopharyngeal neuralgia.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 4, s. 267-272, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  93/271
  Autorzy: Lesław Jacek Pypeć, Grażyna Śmiech-Słomkowska, Katarzyna Krawczyk.
  Tytuł: Ocena przepływu krwi w miazdze zęba za pomocą przepłwometrii laserowej u pacjentów leczonych z powodu nieprawidłowości zębowych.
  Tytuł angielski: Assessment of pulpal blood flow with Laser Doppler Flowmetry (LDF) technique in patients treated for malocclusions
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 9, s. 535-542, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  94/271
  Autorzy: Aleksandra Fortuniak, Elżbieta Pawłowska, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Ocena przepuszczalności systemów wiążących w zębach mlecznych.
  Tytuł angielski: Evaluation of the permeability of the adhesive resin systems in primary teeth
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 8, s. 467-477, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  95/271
  Autorzy: Paulina Łagodzińska, Joanna Łaszkiewicz.
  Tytuł: Ocena ryzyka próchnicy zębów wśród studentów III roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Łodzi - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the risk of caries among 3rd year students of Dentistry, Medical University of Lodz - preliminary report
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 3, s. 174-182, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  96/271
  Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Magdalena Wochna-Sobańska, Maria Mielnik-Błaszczak, Wanda Stokowska, Danuta Waszkiel, Karolina Gerreth.
  Tytuł: Ocena stomatologiczna zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z wybranych województw Polski - badanie socjomedyczne.
  Tytuł angielski: Evaluation of dental health promoting habits of disabled children and adolescents in selected Polish provinces - a sociomedical study
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 1, s. 18-26, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  97/271
  Autorzy: Małgorzata Broniarek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
  Tytuł: Pourazowe obrażenie zębow siecznych z niezakończonym rozwojem korzeni - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Post-traumatic injuries of incisors with incomplete root formation - case report
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 8, s. 484-489, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  98/271
  Autorzy: Anna Brandl, Małgorzata Daszkowska, Aleksandra Hilt, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Retrospektywna, porównawcza ocena kliniczna wyników leczenia miazgi zębów mlecznych metodą pulpotomii za pomocą formokrezolu, aldehydu glutarowego i siarczanu żelaza.
  Tytuł angielski: Retrospective and comparative clinical assessment of pulpotomy results in deciduous dentition following formocresol, glutaraldehyde and ferric sulphate application
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 1, s. 27-33, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  99/271
  Autorzy: Ewelina Stoczyńska, Elżbieta Pawłowska, Tomasz Popławski, Joanna Szczepańska, Janusz Błasiak.
  Tytuł: Rola białek PAX9 i MSX1 w rozwoju i agenezji zębów
  Tytuł angielski: Role of PAX9 and MSX1 proteins in dental development and agenesis
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 5, s. 310-319, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  100/271
  Autorzy: Agnieszka Bruzda-Zwiech, Magdalena Wochna-Sobańska, Feliks Kacprzyk, Rafał Zwiech.
  Tytuł: Stan zdrowia jamy ustnej u pacjentów po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Oral health status in renal transplant recipients.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 3, s. 155-165, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  101/271
  Autorzy: Anna Herud, Agnieszka Borzęcka, Adam Skiba.
  Tytuł: Symetria łuków zębowych u pacjentów z jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego.
  Tytuł angielski: Symmetry of dental arches in patients with complete unilateral primary and secondary cleft palate.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 66, nr 4, s. 494-503
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  102/271
  Autorzy: Andrzej Bromblik, Maria Wierzbicka, Franciszek Szatko.
  Tytuł: Wpływ uwarunkowań środowiskowych na zapadalność i przebieg próchnicy zębów u dzieci.
  Tytuł angielski: Impact of environmental conditions on the incidence and course of dental caries in children
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 5, s. 301-309, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  103/271
  Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Magdalena Wochna-Sobańska, Maria Mielnik-Błaszczak, Wanda Stokowska, Danuta Waszkiel, Karolina Gerreth.
  Tytuł: Wyniki ekspertyzy oceniającej stan jamy ustnej, potrzeby lecznicze, a także dostępność do stomatologa dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej i przewlerkle chorej.
  Tytuł angielski: Results of dental research project on oral health status, treatment needs and access barriers to dental care of disabled and chronically ill children and adolescents
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 2, s. 90-100, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  104/271
  Autorzy: Jerzy Supady.
  Tytuł: Wypełnienia stosowane do leczenia zębów w XIX wieku.
  Tytuł angielski: Types of tooth fillingsusedindentaltreatmentin19th century
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 4, s. 273-281, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  105/271
  Autorzy: Anna Dudko, Róża Peterson-Jęckowska.
  Tytuł: Agresywne zapalenie przyzębia rozpoznane u pacjentki w początkowym okresie ciąży.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s.384
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  106/271
  Autorzy: Elżbieta Pawłowska, Agnieszka Piastowska, Janusz Błasiak, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Amalogenesis imperfecta w nie syndromicznym zespole zaburzeń uzębienia.
  Tytuł angielski: Amelogenesis imperfecta associated with non-syndromic pathologies of dentition.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 10, s. 789-799, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  107/271
  Autorzy: Elżbieta Pawłowska, Agnieszka Piastowska, Janusz Błasiak, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Amelogenesis imperfecta w niesyndromicznym zespole zaburzeń uzębienia.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 10, s. 789-799, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  108/271
  Autorzy: Sebastian Kłosek, Stanisław Sporny, Olga Stasikowska, Anna Kurnatowska.
  Tytuł: Analiza ekspresji i aktywacji układu białka Stat3 w liszaju płaskim Wilsona.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 379
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  109/271
  Autorzy: Bogusława Manowska, Piotr Arkuszewski, Marta Tyndorf.
  Tytuł: Analiza obrażeń pourazowych pacjentów zaopatrywanych w ramach ostrego dyżuru ambulatoryjnie.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 2, s. 134-140, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  110/271
  Autorzy: Joanna Szczepańska, Beata Szydłowska-Walendowska, Elżbieta Pawłowska, Beata Lubowiedzka-Gontarek.
  Tytuł: Badania retrospektywne nad wpływem rodzaju porodu na stan uzębienia i liczebności drobnoustrojów próchnicotwórczych w ślinie dzieci.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 386
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  111/271
  Autorzy: Joanna Szczepańska, Beata Szydłowska-Walendowska, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Elżbieta Pawłowska.
  Tytuł: Cechy kliniczne części twarzowej czaszki oraz stan jamy ustnej dzieci narażonych na działanie alkoholu etylowego w okresie prenatalnym.
  Tytuł angielski: Clinical features of facial part of the cranium and oral cavity status in children exposed to alcohol in prenatal period
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 6, s. 467-477, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  112/271
  Autorzy: Małgorzata Kot, Małgorzata [obca] Lewandowska, Julia Kruk-Jeromin.
  Tytuł: Ciało obce w jamie nosowej po leczeniu protetycznym u horej z przetoką ustno-nosową - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Foreign body in the nasal cavity after prosthetic treatment in a patient with oronasal fistula - casereport
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 8, s. 657-660, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  113/271
  Autorzy: Dominika Książek, Elżbieta Pawłowska, Joanna Szczepańska, Janusz Błasiak.
  Tytuł: Cyto- i genotoksyczność wybranych składników materiałów złożonych i ich systemów wiążących.
  Tytuł angielski: Cyto- and genotoxicity of selected components of composite materials and their bonding systems
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 4, s. 241-253, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  114/271
  Autorzy: Joanna Szczepańska, Beata Szydłowska-Walendowska, Elżbieta Pawłowska, Beata Lubowiedzka-Gontarek.
  Tytuł: Liczebność bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus sp. w ślinie 3-letnich dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
  Tytuł angielski: Salivary levels of Streptococcus mutans and Lactobacillus sp. in 3-year-old children born by Caesarian section
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 9, s. 711-721, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  115/271
  Autorzy: Joanna Grodecka, Józef Kobos, Piotr Arkuszewski, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Bogusława Manowska.
  Tytuł: Ocena ekspresji lamininy w torbielach i nowotworach zębopochodnych
  Tytuł angielski: Evaluation of laminin expression in odontogenous cysts and neoplasms
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 3, s. 169-177, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  116/271
  Autorzy: Bogusława Manowska, Piotr Arkuszewski, Józef Kobos, Joanna Grodecka.
  Tytuł: Ocena ekspresji metaloproteinaz 1 i 2 (MMP-1 i MMP-2) oraz inhibitora metaloproteinaz (TIMP-3) w torbielach i nowotworach zębopochodnych części twarzowej czaszki.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 4, s. 271-280, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  117/271
  Autorzy: Patrycja Pietrzak, Grażyna Śmiech-Słomkowska.
  Tytuł: Ocena higieny jamy ustnej za pomocą wskaźnika OHI u pacjentów leczonych aparatem zdejmowanym.
  Tytuł angielski: Evaluation of oral hygiene using OHI in patients treated with removable appliances.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 9, s. 728-734, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  118/271
  Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda, Dominika Brudzyńska, Norbert Stępień, Łukasz Biesaga.
  Tytuł: Ocena ilości utraconego uzębienia u pacjentów obciążonych chorobami ogólnymi.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 408
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  119/271
  Autorzy: Sebastian Kłosek, Stanisław Sporny, Olga Stasikowska, Anna Kurnatowska.
  Tytuł: Ocena mikrokrążenia w liszaju płaskim Wilsona.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 359
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  120/271
  Autorzy: Małgorzata Krawczyk-Stuss, Małgorzata Brauncajs, Małgorzata Broniarek.
  Tytuł: Ocena porównawcza właściwości przeciwbakteryjnych wybranych uszczelniaczy kanałowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 371
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  121/271
  Autorzy: Michał Bednarski, Beata Zarzycka, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Ocena skuteczności mieszanin wodorotlenku wapnia z chlorheksydyną w eliminacji Enterococcus faecalis z zakażonych kanałów korzeniowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 370
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  122/271
  Autorzy: Magdalena Wochna-Sobańska, Anna Brandl, Aleksandra Hilt, Małgorzata Daszkowska.
  Tytuł: Retrospektywna ocena kliniczna wyników leczenia miazgi zębów mlecznych metodą pulpotomii za pomocą formokrezolu, aldehydu glutarowego i siarczanu żelaza.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 407
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  123/271
  Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Urszula Kaczmarek, Krystyna Lisiecka, Maria Mielnik-Błaszczak, Lidia Postek-Stefańska, Danuta Waszkiel, Magdalena Wochna-Sobańska, Anna Jurczak, Aleksander Remiszewski.
  Tytuł: Ryzyko erozji zębów u młodzieży - ogólnopolskie badania ankietowe studentów.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 364
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  124/271
  Autorzy: Piotr Wujec, Sławomir Ledzion, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Skuteczność usuwania pasty wodorotlenkowo-wapniowej z kanałów korzeni zębów leczonych endodontycznie przy użyciu czterech różnych metod płukania.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 371-372
  Konferencja: Polskie Towarztswo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  125/271
  Autorzy: Aleksandra Hilt, Małgorzata Daszkowska, Renata Filipińska-Skąpska, Patrycja Proc, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Stan uzębienia i potrzeby lecznicze dzieci z zaburzeniami rozwoju somatycznego i psychicznego z województwa łódzkiego.
  Tytuł angielski: Dental status and treatment needs of children with somatic disorders and mental handicap from Lodz.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 4, s. 262-270, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  126/271
  Autorzy: Katarzyna Krawczyk, Grażyna Śmiech-Słomkowska.
  Tytuł: Stłoczenia zębów - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Dental crowding - review of literature
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 11, s. 922-928, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  127/271
  Autorzy: Marta Krzywańska-Karolewska, Grażyna Śmiech-Słomkowska.
  Tytuł: Wpływ terminu porodu na wyrzynanie zębów stałych u bliźniąt.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 4, s. 293-297, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  128/271
  Autorzy: Magdalena Wochna-Sobańska, Beata Szydłowska-Walendowska, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Patrycja Proc.
  Tytuł: Występowanie fluorozy i próchnicy u 12-letnich dzieci zamieszkałych na terenach z ponadoptymalnym poziomem fluoru w wodzie pitnej.
  Tytuł angielski: Prevalence of dental fluorosis and caries in 12-year-old children living in areas with high levels of fluoride in drinking water.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 3, s. 178-183, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  129/271
  Autorzy: Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas, Daniel Olszewski, Jolanta Białkowska-Głowacka, Janusz Lasociński, Tomasz Nowak.
  Tytuł: Występowanie otalgii zębowej w badanej populacji.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 408
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  130/271
  Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Zastosowanie ozonu w jednoseansowym leczeniu zębów ze zmianami w tkankach okołowierzchołkowych - obserwacje własne.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 369-370
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  131/271
  Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Zastosowanie ozonu w jednoseansowym leczeniu zębów ze zmianami w tkankach okołowierzchołkowych - obserwacje własne.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 369-370
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  132/271
  Autorzy: Krystyna Pietrzycka, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Zastosowanie ozonu w jednoseansowym leczeniu zębów ze zmianami w tkankach okołowierzchołkowych - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Using ozone in canal treatment of teeth with lesions in periapical tissues - authors' own observations
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 369-370
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  133/271
  Autorzy: Angelika Wójcicka-Rubin, Anna Kurnatowska.
  Tytuł: Ziarniak ropotwórczy wargi-opis przypadku.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 62, nr 5, s. 384
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2009.06.25
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  134/271
  Autorzy: Bogusława Manowska, Dorota Diechtiarow, Piotr Arkuszewski.
  Tytuł: Analiza problemów występujących w opiece stomatologicznej dorosłych pacjentów niepełnosprawnych umysłowo.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 6, s. 420-427, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  135/271
  Autorzy: Joanna Szczepańska, Elżbieta Pawłowska.
  Tytuł: Cechy kliniczne i morfologia części twarzowej czaszki u dzieci z rzespołem Williamsa - opis dwóch przypadków.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 6, s. 401-408, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  136/271
  Autorzy: Elżbieta Pawłowska, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Cechy różnicowe górnych i dolnych drugich i trzecich zębów trzonowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 9, s. 608-614, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  137/271
  Autorzy: Elżbieta Pawłowska, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych - obserwacje własne.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 5, s. 340-347, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  138/271
  Autorzy: Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego - badanie ankietowe.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 12, s. 851-857, Sum
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  139/271
  Autorzy: Monika Colonna-Walewska.
  Tytuł: Ocena objawów akustycznych występujacych w stawach skroniowo-żuchwowych u młodzieży szkolnej ze współistniejącymi wadami zgryzu.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 4, s. 260-266, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  140/271
  Autorzy: Franciszek Szatko, Anna Rabęda, Andrzej Bromblik.
  Tytuł: Ocena skuteczności systemu opieki stomatologicznej na podstawie analizy porównawczej stanu uzębienia i potrzeb stomatologicznych dzieci w wieku przedszkolnym.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 1, s. 61-68, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  141/271
  Autorzy: Małgorzata Broniarek, Małgorzata Krawczyk-Stuss, Danuta Piątowska.
  Tytuł: Ocena stanu uzębienia i świadomości zdrowotnej dzieci w wieku 12 lat z miejscowości Trzcianna i Nowy Dwór w powiecie skierniewickim.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 11, s. 775-783, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  142/271
  Autorzy: Małgorzata Daszkowska, Ewa Rybarczyk-Townsend, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentek z zaburzeniami odżywiania.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 2, s. 88-96, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  143/271
  Autorzy: Patrycja Proc, Małgorzata Daszkowska, Aleksandra Hilt, Renata Filipińska-Skąpska, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Ocena stomatologicznych zachowań zdrowotnych dzieci niepełnosprawnych - badania ankietowe rodziców.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 11, s. 767-774, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  144/271
  Autorzy: Małgorzata Broniarek, Joanna Kunert.
  Tytuł: Odległe wyniki leczenia całkowitego zwichnięcia stałego górnego zęba siecznego - opis przypadku.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 12, s. 858-862, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  145/271
  Autorzy: Franciszek Szatko, Magdalena Wochna-Sobańska, Danuta Chlebna-Sokół, Andrzej Sapota.
  Tytuł: Uwarunkowania uzasadniające wdrożenie programu fluorkowania mleka w Polsce.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 2, s. 61-68, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  146/271
  Autorzy: Piotr Ciesielski, Joanna Łaszkiewicz.
  Tytuł: Wewnętrzna resorpcja zapalna - na podstawie piśmiennictwa i własnych obserwacji.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 1, s. 40-47, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  147/271
  Autorzy: Magdalena Wochna-Sobańska, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Beata Szydłowska-Walendowska, Patrycja Proc.
  Tytuł: Wpływ higieny jamy ustnej na intensywność próchnicy u osób dorosłych mieszkających od urodzenia na terenie z ponadoptymalną zawartością fluoru w wodzie pitnej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 5, s. 323-329, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  148/271
  Autorzy: Joanna Szczepańska, Beata Szydłowska, Beata Lubowiedzka, Elżbieta Pawłowska.
  Tytuł: Analiza czynników ryzyka występowania choroby próchnicowej u 3-letnich dzieci.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 3, s. 162-170, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  149/271
  Autorzy: Elżbieta Pawłowska, Joanna Szczepańska, Beata Szydłowska, Beata Lubowiedzka.
  Tytuł: Analiza klasterowa w diagnostyce oligodoncji.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 10, s. 641-649, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  150/271
  Autorzy: Magdalena Wochna-Sobańska, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Beata Szydłowska-Walendowska, Patrycja Proc.
  Tytuł: Ocena kliniczna stanu uzębienia oraz dolegliwości ogólnych występujących u osób dorosłych mieszkających od urodzenia na terenie z ponadoptymalną zawartością fluoru w wodzie pitnej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 11, s. 709-716, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  151/271
  Autorzy: Katarzyna Olczak, Agnieszka Żęcin.
  Tytuł: Ocena porównawcza termicznych metod wypełniania kanałów korzeniowych - przeglad piśmiennictwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 8, s. 536-541, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  152/271
  Autorzy: Halina Pawlicka, Marta Michalska, Marcin Kozakiewicz, Łukasz Michalski, Piotr Arkuszewski.
  Tytuł: Ocena wybranych parametrów krzepnięcia krwi u szczurów po ich ekspozycji na rtęć w aspekcie stosowania amalgamatów.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 3, s. 156-161, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  153/271
  Autorzy: Halina Pawlicka, Agnieszka Prociów.
  Tytuł: Przyczyny niepowodzeń leczenia endodontycznego - przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 2, s. 81-87, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  154/271
  Autorzy: Łukasz Suchodolski, Joanna Łaszkiewicz, Piotr Ciesielski.
  Tytuł: Sposoby eliminacji Enterococcus faecalis z zakażonych kanałów korzeniowych - przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 2, s. 112-118, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  155/271
  Autorzy: Katarzyna Goczał, Lesław Jacek Pypeć.
  Tytuł: Stan zdrowotny jamy ustnej uczniów z łódzkich ośrodków dla dzieci niesłyszących
  Tytuł angielski: Oral health condition of children from the centres for the hearing-impaired in Lódź
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 6, s. 384-390, Sum., Streszcz.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  156/271
  Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Stomatologiczne zachowania prozdrowotne ludności Polski w świetle badań epidemiologicznych wykonanych w roku 2003 w ramach programu "Miesiąc totalnie zdrowego uśmiechu".
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, z. 6, s. 377-383, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  157/271
  Autorzy: Bogusława Manowska, Piotr Arkuszewski, Józef Kobos.
  Tytuł: Włókniakozębiak szkliwiejący u 9-letniego chłopca - opis przypadku.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 1, s. 43-47, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  158/271
  Autorzy: Agnieszka Skórska-Jasak, Leszek Klimek, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Wpływ kwasu cytrynowego i EDTA na mikrotwardość zębiny korzeniowej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 10, s. 650-655, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  159/271
  Autorzy: Patrycja Proc, Małgorzata Daszkowska, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Wpływ spożywania bezcukrowych cukierków Orbit Professional Mints i Classic Mints na zmiany pH śliny.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 10, s. 663-668, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  160/271
  Autorzy: Joanna Szczepańska, Beata Lubowiedzka, Beata Szydłowska, Elżbieta Pawłowska.
  Tytuł: Wpływ zwyczajów żywieniowych na ryzyko występowania próchnicy wczesnego dzieciństwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 60, nr 4, s. 249-256, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  161/271
  Autorzy: A[ngelika] Wójcicka-Rubin, A[nna] J[adwiga] Kurnatowska, R[óża] Peterson-Jęckowska.
  Tytuł: Badanie immunofluorescencyjne w diagnostyce różnicowej autoimmunologicznych chorób pęcherzowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, suppl. 1, s. 58-59
  Konferencja: Sekcja Periodontologii PTS, Wrocław, 2006.01.18
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  162/271
  Autorzy: B[orys] Karolewski, A[nna] J[adwiga] Kurnatowska.
  Tytuł: Chlorek metylonikotynamidu w leczeniu nadżerkowej postaci liszaja płaskiego.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, suppl. 1, s. 63-64
  Konferencja: Sekcja Periodontologii PTS, Wrocław, 2006.01.18
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  163/271
  Autorzy: A[ngelika] Wójcicka-Rubin, A[nna] J[adwiga] Kurnatowska, R[óża] Peterson-Jęckowska.
  Tytuł: Mucous membrane pemphigoid - obraz kliniczny i leczenie na podstawie opisu przypadku.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, suppl. 1, s. 64-65
  Konferencja: Sekcja Periodontologii PTS, Wrocław, 2006.01.18
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  164/271
  Autorzy: A[nna] J[adwiga] Kurnatowska, A[nna] Stankiewicz.
  Tytuł: Ocena kliniczna przyzębia kobiet w przebiegu ciąży zagrożonej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, suppl. 1, s. 53-54
  Konferencja: Sekcja Periodontologii PTS, Wrocław, 2006.01.18
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  165/271
  Autorzy: Tomasz Gaszyński, Andrzej Tokarz, Andrzej Wieczorek, Waldemar Machała, Ewelina Gaszyńska, Piotr Arkuszewski, Wojciech Gaszyński.
  Tytuł: Ocena porównawcza czynności psychomotorycznych po znieczuleniu ogólnym całkowicie dożylnym lub wziewnym do zabiegów chirurgicznego usunięcia zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w systemie chirurgii jednego dnia.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 4, s. 272-278, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  166/271
  Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Marta Krzywańska-Karolewska.
  Tytuł: Postać zgryzu i dynamika wyrzynania zębów stałych u dzieci urodzonych z ciąż pojedynczych i bliźniaczych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 12, s. 876-881, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  167/271
  Autorzy: A[nna] Dudko, A[nna] J[adwiga] Kurnatowska.
  Tytuł: Postępowanie terapeutyczne u osób z chorobą przyzębia zarażonych Trichomonas tenax.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, suppl. 1, s. 54-55
  Konferencja: Sekcja Periodontologii PTS, Wrocław, 2006.01.18
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  168/271
  Autorzy: Piotr Arkuszewski, Marcin Kozakiewicz, Daniel Dudek.
  Tytuł: Radiologiczna ocena zastosowania materiału Dexon Mesh w leczeniu ubytków kości na drodze sterowanej regeneracji tkanek u szczurów.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 12, s. 849-858, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  169/271
  Autorzy: Ewa Bałczewska.
  Tytuł: Radiomorfometryczne wskaźniki żuchwy u kobiet z chorobami przyzębia i obniżoną gęstościa mineralną kośćca.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 1, s. 5-11, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  170/271
  Autorzy: Sławomir Ledzion, Radosław Markowski.
  Tytuł: Replantacja zęba zatrzymanego - opis przypadku.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 8, s. 563-567, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  171/271
  Autorzy: Łukasz Chrustowicz, Ewa Brzezińska-Błaszczyk.
  Tytuł: Rola IgA śliny w schorzeniach jamy ustnej - przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 7, s. 518-524, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  172/271
  Autorzy: Marta Michalska, Łukasz Michalski, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Rola niektórych czynników angiogennych w stomatologii.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 11, s. 777-782, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  173/271
  Autorzy: Jarosław Cynkier.
  Tytuł: Sposoby opracowania i wypełniania ubytków próchnicowych zmniejszające efekty skurczu polimeryzacyjnego materiałów złożonych - przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 6, s. 404-412, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  174/271
  Autorzy: Danuta Piątowska.
  Tytuł: Sprawozdanie z XII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego w Dublinie.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 2, s. 142-145
  Konferencja: Europejskie Towarzystwo Endodontyczne, Dublin
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: ZB
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  175/271
  Autorzy: M[agdalena] Wochna-Sobańska, M[aria] Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Stan uzębienia pacjentów uczestniczących w programie profilaktycznym Colgate-Palmoliwe.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59 suppl. 1, s. 13
  Konferencja: Sekcja Periodontologii PTS, Wrocław, 2006.01.18
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  176/271
  Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Marcin Hanclik.
  Tytuł: Tworzenie zintegrowanych obrazów fuzyjnych za pomocą narzędzia własnego projektu - moduł Fuzja aplikacji Dental Studio.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 11, s. 783-798, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  177/271
  Autorzy: Agnieszka Prociów, Angelika Wójcicka-Rubin, Agnieszka Żęcin.
  Tytuł: Urazy zębów u dzieci - stan świadomości nauczycieli szkół podstawowych w Łodzi.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 4, s. 257-265, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  178/271
  Autorzy: Grażyna Śmiech-Słomkowska, Anna M[aria] Dubojska, Agata Defińska-Kaniorska.
  Tytuł: Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 1, s. 42-46, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  179/271
  Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Kazimiera Henryka Bodek.
  Tytuł: Własna membrana chitozanowo-metylocelulozowa do sterowanej regeneracji kości. Ocena zastosowania in vivo u zwierząt laboratoryjnych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 10, s. 702-710, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  180/271
  Autorzy: Magdalena Wochna-Sobańska, Beata Lubowiedzka, Ewa Rybarczyk-Townsend.
  Tytuł: Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 1, s. 26-30, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  181/271
  Autorzy: Piotr Ciesielski, Krzysztof Bańkowski, Danuta Piątowska, Agnieszka Prociów.
  Tytuł: Złamanie poziome korzeni zębów stałych - opis dwóch przypadków.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 59, nr 3, s. 166-174, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  182/271
  Autorzy: Lesław Jacek Pypeć, Agnieszka Bruzda-Zwiech, Patrycja Proc.
  Tytuł: Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF).
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 8, s. 535-542, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  183/271
  Autorzy: Ewa Bałczewska.
  Tytuł: Analiza stanu przyzębia pacjentek z obniżoną gęstością mineralną kośćca.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 11, s. 798-808, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  184/271
  Autorzy: Elżbieta Pawłowska, Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Częściowe zwichnięcie zębów stałych u dzieci - pourazowa obliteracja kanału - opis przypadku.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 1, s. 11-36, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  185/271
  Autorzy: Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Agnieszka Żęcin.
  Tytuł: Leczenie dużych zmian w tkankach okołowierzchołkowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 57, nr 3, s. 158-166, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  186/271
  Autorzy: Agnieszka Żęcin, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
  Tytuł: Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 57, nr 5, s. 302-309, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  187/271
  Autorzy: Magdalena Stec, Jacek Pypeć.
  Tytuł: Ocena higieny jamy ustnej, stanu i potrzeb leczniczych przyzębia u dzieci i młodzieży, z jedno- lub obustronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i/lub podniebienia.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 11, s. 809-814, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  188/271
  Autorzy: Magdalena Stec, Jacek Pypeć.
  Tytuł: Ocena intensywności próchnicy oraz częstości występowania zaburzeń rozwojowych uzębienia u dzieci i młodzieży z jedno- lub obustronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i/lub podniebienia.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 12, s. 879-884, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  189/271
  Autorzy: Lesław J[acek] Pypeć, Patrycja Proc, Agnieszka Bruzda-Zwiech.
  Tytuł: Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych stałych zębów siecznych u dzieci.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 9, s. 613-619, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  190/271
  Autorzy: Sławomir Ledzion, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Ocena szczelności wypełnień kanałowych materiałem GuttaFlow.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 8, s. 551-554, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  191/271
  Autorzy: Maciej Kuźmiński, Danuta Piątowska.
  Tytuł: Ocena wpływu różnych czynników na elektroniczny pomiar długości kanałów zębowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 57, nr 11, s. 772-778, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  192/271
  Autorzy: Lesław Jacek Pypeć.
  Tytuł: Określenie norm przepływu krwi metodą LDF w naczyniach miazgi stałych siekaczy u dzieci w poszczególnych stadiach rozwoju korzeni.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 7, s. 463-472, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  193/271
  Autorzy: Roman Bąkowicz, Danuta Piątowska.
  Tytuł: Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie - opis dwóch przypadków.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 57, nr 2, s. 88-94, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  194/271
  Autorzy: Joanna Jabłońska-Zrobek, Grażyna Śmiech-Słomkowska.
  Tytuł: Ryzyko próchnicy podczas leczenia ortodontycznego aparatem stałym.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 7, s. 514-519, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  195/271
  Autorzy: Halina Pawlicka.
  Tytuł: Sprawozdanie z Sympozjum Niemieckiego Towarzystwa Endodontycznego (DGEndo).
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 5, s. 375-376
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL

  196/271
  Autorzy: Ewa Bałczewska.
  Tytuł: Stan uzębienia u kobiet z chorobami przyzębia i obniżoną gęstością mineralną kośćca.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 12, s. 863-870, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  197/271
  Autorzy: Łukasz Chrustowicz, Beata Szewczyk-Zalewska, Elżbieta Pawłowska, Ewa Brzezińska-Błaszczyk.
  Tytuł: Stężenie wydzielniczej IgA w ślinie u chorych leczonych chemioterapeutykami z powodu nowotworów.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 1, s. 32-36, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  198/271
  Autorzy: Halina Pawlicka, Johannes Ebert, Agnieszka Prociów.
  Tytuł: Systematyka rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 10, s. 709-713, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  199/271
  Autorzy: Renata Filipińska-Skąpska, Patrycja Proc, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Terminy i kolejność wyrzynania zębów mlecznych u dzieci łódzkich.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 3, s. 182-187, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  200/271
  Autorzy: Beata Szydłowska-Walendowska, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Terminy i kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci łódzkich.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 4, s. 234-239, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  201/271
  Autorzy: Halina Pawlicka, Johannes Ebert, Agnieszka Prociów.
  Tytuł: Właściwości i budowa rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 9, s. 628-634, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  202/271
  Autorzy: Halina Pawlicka, Johannes Ebert.
  Tytuł: Wpływ opatrunków z wodorotlenku wapnia na szczelność wypełnień kanałowych z uszczelniaczem AH26 i Apexit.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 4, s. 229-233, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  203/271
  Autorzy: Beata Szydłowska-Walendowska, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Małgorzata Daszkowska, Renata Filipińska-Skąpska, Aleksandra Hilt, Magdalena Wochna-Sobańska, Agnieszka Bruzda-Zwiech.
  Tytuł: Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 5, s. 323-327, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  204/271
  Autorzy: Joanna Szczepańska, Elżbieta Pawłowska.
  Tytuł: Złamanie korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym - procesy gojenia, powikałnia - opis przypadku.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 2, s. 81-87, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  205/271
  Autorzy: Jacek Pypeć, Magdalena Stec, Maciej Mikołajczyk.
  Tytuł: Żucie gumy bez cukru - nawyk czy element profilaktyki przeciwpróchnicowej?
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 10, s. 714-718, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  206/271
  Autorzy: B[eata] Dejak.
  Tytuł: Analiza naprężeń w zębach trzonowych żuchwy odbudowanych wkładami koronowymi o różnych wielkościach.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 11
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  207/271
  Autorzy: B[eata] Śmielak.
  Tytuł: Analiza numeryczna stanu naprężenia w tkankach twardych zębów w mostach opartych na wkładach i nakładach koronowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 23-24
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  208/271
  Autorzy: J[oanna] Kunert.
  Tytuł: Badanie ilości wydzielonej śliny u pacjentek w ciąży z cukrzycą.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 40
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  209/271
  Autorzy: A[nna] Kurnatowska, A[nna] Dudko.
  Tytuł: Badanie rodzinnego występowania Trichomonas tenax.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 126
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  210/271
  Autorzy: Łukasz Pawlak, Wojciech Split.
  Tytuł: Ból głowy typu napięciowego.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 6, s. 415-418, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  211/271
  Autorzy: G[rażyna] Śmiech-Słomkowska, A[gata] Defińska-Kaniorska, M[arta] Krzywańska-Karolewska.
  Tytuł: Dynamika wyrzynania się zębów stałych a wady zgryzu u dzieci siedmioletnich.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 66
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  212/271
  Autorzy: D[anuta] Piątowska, D[ariusz] Borczyk, E[wa] Szkudlarek.
  Tytuł: Jałowa zębina próchnicowa u pacjenta poddanego antybiotykoterapii - opis przypadku.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 136
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  213/271
  Autorzy: Małgorzata Sawrasewicz-Rybak, Stanisław Ulatowski.
  Tytuł: Krótkotrwałe jednostronne nerwobóle z nastrzyknięciem spojówek i łzawieniem (SUNCT syndrome) i zespół Raedera (zespół paratrygeminalny) - przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 7, s. 469-474, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  214/271
  Autorzy: A[leksandra] Palatyńska-Ulatowska, G[rażyna] Śmiech-Słomkowska.
  Tytuł: Leczenie stłoczeń zębów w dolnym łuku zębowym aparatem standardowym - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 66-67
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  215/271
  Autorzy: E[wa] Bałczewska, L[eszek] Klimek.
  Tytuł: Niedobór wapnia w organizmie a skład chemiczny szkliwa i cementu zębów.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 154
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  216/271
  Autorzy: Elżbieta Bołtacz, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Ocena jakości leczenia endodontycznego poszczególnych zębów za pomocą rentgenowskich zdjęć zębowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 2, s. 92-98, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  217/271
  Autorzy: Dorota Kaleta, Magdalena Kwaśniewska, Wojciech Drygas.
  Tytuł: Ocena nikotynizmu oraz zachowań zdrowotnych związanych z paleniem tytoniu wśrod studentów Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 6, s. 393-398, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  218/271
  Autorzy: A[gnieszka] Bruzda-Zwiech, M[ałgorzata] Daszkowska, M[agdalena] Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Ocena produktu Chupa-Chups cremosa i jego wpływu na wartość pH śliny.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 139
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  219/271
  Autorzy: Agnieszka Bruzda-Zwiech, Patrycja Proc, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Ocena wpływu żucia gumy Orbit Berries na zdolności buforowe śliny.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 1, s. 19-24, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  220/271
  Autorzy: A[nna] J[adwiga] Kurnatowska, R[óża] Peterson-Jęckowska, A[ngelika] Wójcicka.
  Tytuł: Poliestrowe mikrosfery z triclosanem - innowacja w terapii periodontologicznej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 96-97
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  221/271
  Autorzy: H[anna] Alwas-Danowska, D[ominika] Danowska.
  Tytuł: Połączenia międzykomórkowe w miazdze zębów jako przekaźniki prądu o niskim ładunku elektrycznym.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 156
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczna, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  222/271
  Autorzy: H[anna] Alwas-Danowska, S[tanisław] Suliborski.
  Tytuł: Porównanie czułości i specyficzności ECM i LFM w wykrywaniu niewielkich zmian próchnicy.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 supl., s. 82-83
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  223/271
  Autorzy: A[leksandra] Rogalska, K[atarzyna] Zieleniewicz, M[aciej] Mikołajczyk, L[esław] J[acek] Pypeć.
  Tytuł: Poziom wiedzy rodziców na temat jamy ustnej dzieci.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 32-33
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  224/271
  Autorzy: A[nna] Kurnatowska, K[atarzyna] Hendzel, B[orys] Karolewski.
  Tytuł: Przydatność diagnostyczna badania cytologicznego płynu dziąsłowego.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 133
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  225/271
  Autorzy: E[lżbieta] Bołtacz-Rzepkowska, J[oanna] Łaszkiewicz.
  Tytuł: Stan uzębienia dorosłych Polaków w aspekcie leczenia endodontycznego.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 49
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  226/271
  Autorzy: M[agdalena] Wochna-Sobańska, M[aria] Borysewicz-Lewicka.
  Tytuł: Stomatologiczne potrzeby lecznicze pacjentów objętych programem "Miesiąc Totalnie Zdrowego Uśmiechu".
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 165
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  227/271
  Autorzy: R[enata] Filipińska-Skąpska, P[atrycja] Proc, M[agdalena] Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Terminy i kolejność wyrzynania zębów mlecznych u dzieci łódzkich.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 supl., s. 102-103
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  228/271
  Autorzy: Piotr Arkuszewski, Aleksander Przygoński, Marcin Kozakiewicz.
  Tytuł: Urazy postrzałowe twarzowej części czaszki - obraz kliniczny i leczenie.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 8, s. 537-542, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  229/271
  Autorzy: B[ożena] Badełek-Mirek.
  Tytuł: Wady zgryzu i niektóre czynniki wpływające na ich częstość u dzieci 12-letnich.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 67
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  230/271
  Autorzy: Halina Pawlicka.
  Tytuł: Wpływ czynników klinicznych na odległe wyniki leczenia endodontycznego zębów wypełnionych gutaperką z uszczelniaczem RSA.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 3, s. 157-161, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  231/271
  Autorzy: A[nna] Kurnatowska, B[orys] Karolewski.
  Tytuł: Wpływ dysfunkcji śródbłonka naczyniowego na powstawanie i przebieg zapalenia przyzębia.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 128
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  232/271
  Autorzy: Marcin Mikołajczyk.
  Tytuł: Wpływ leczenia czynnościowego na nachylenie drogi stawowej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 46-47
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  233/271
  Autorzy: Joanna Szczepańska.
  Tytuł: Wpływ nawyków żywieniowych i higienicznych na liczebność drobnoustrojów próchnicotwórczych w ślinie dzieci.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 10, s. 650-659, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  234/271
  Autorzy: P[atrycja] Proc, R[enata] Filipińska-Skąpska, M[agdalena] Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Wpływ terminów wyrzynania zębów mlecznych na intensywność próchnicy u dzieci łódzkich.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 16-17
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  235/271
  Autorzy: Patrycja Proc, Renata Filipińska-Skąpska, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Wpływ terminów ząbkowania na intensywność próchnicy zębów mlecznych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 9, s. 568-573, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  236/271
  Autorzy: R[óża] Peterson-Jęckowska, A[nna] Kurnatowska, A[nna] Dudko.
  Tytuł: Wrzodziejąca postać liszaja Wilsona - rzadki przypadek zmian skórno-śluzówkowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 152
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  237/271
  Autorzy: Ewa Rybarczyk-Townsend, Aleksandra Hilt, Magdalena Wochna-Sobańska.
  Tytuł: Wskaźnik SiC u 12-letnich dzieci w województwie łódzkim.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 2, s. 106-109, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  238/271
  Autorzy: Łukasz Chrustowicz, Ewa Brzezińska-Błaszczyk.
  Tytuł: Wydzielnicza IgA śliny i jej rola w procesach obronnych jamy ustnej - na podstawie piśmiennictwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 12, s. 790-797, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  239/271
  Autorzy: Jacek Dobosz, Cezary Langot.
  Tytuł: Wykorzystanie wkładów z włókna szklanego FibreKor praktyce klinicznej
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 23
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  240/271
  Autorzy: N[atalia] Lewkowicz, M[ałgorzata] Banasik, A[nna] Kurnatowska, H[enryk] Tchórzewski, P[rzemysław] Lewkowicz.
  Tytuł: Zaburzenie równowagi produkcji cytokin typu Th1 i Th2 u chorych z aftami nawracającymi.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 149
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  241/271
  Autorzy: H[anna] Alwas-Danowska, R[afał] Chodnicki, W[ładysław] Wieczorek.
  Tytuł: Zastosowanie impedancji spektroskopowej jako nowej metody diagnozowania liczby kanałów.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 50
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  242/271
  Autorzy: Ilona Miller, Anna Kurnatowska, Adam Miller, Jolanta Rabe-Jabłońska.
  Tytuł: Zespół piekących ust - cechy kliniczne i współwystępowanie zaburzeń psychicznych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 11, s. 722-730, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  243/271
  Autorzy: S[ławomir] Pąsiek.
  Tytuł: Zmiany przepływu krwi w miazdze zębów w przebiegu znieczulenia przewodowego.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 156-157
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  244/271
  Autorzy: Michał Bartczak.
  Tytuł: Zmiany w morfologii dolnego łuku zębowego zachodzące w czasie wzrostu.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 57, nr 4 suppl., s. 65-66
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław, 2004.04.22
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  245/271
  Autorzy: Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Czynniki wpływajace na odległe wyniki leczenia endodontycznego.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 2, s. 75-82, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  246/271
  Autorzy: Ewa Bałczewska.
  Tytuł: Epidemia palenia papierosów i jej niektóre skutki zdrowotne - na podstawie piśmiennictwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 10, s. 661-667, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  247/271
  Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Henryka Kazimiera Bodek.
  Tytuł: Fizyko-chemiczne właściwości membran do sterowanej regeneracji tkanek opartych na bazie chitozanu.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 5, s. 332-337, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  248/271
  Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Michał Łęski, Leszek Klimek, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Ocena powierzchni zębiny i wypełnienia kanałowego po odcięciu wierzchołka korzenia zęba wiertłem i laserem Er-YAG.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 6, s. 386-392, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  249/271
  Autorzy: Agnieszka Żęcin, Halina Pawlicka, Danuta Piątowska.
  Tytuł: Ocena przepuszczalności zębiny i cementu korzeniowego dla różnych materiałów wodorotlenkowo-wapniowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 4, s. 215-220, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  250/271
  Autorzy: Sławomir Ledzion, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Ocena skuteczności działania preparatów chelatujacych na zębinę kanałów korzeniowych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 9, s. 580-584, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  251/271
  Autorzy: Honorata Limanowska-Shaw, Elżbieta Paszyńska, Patricia Deręgowska-Nosowicz, Maria Borysewicz-Lewicka, Justyna Opydo-Szymaczek, Ewa Gromadzińska-Zapłata, Stanisław Suliborski, Monika Łukomska, Magdalena Wochna-Sobańska, Agnieszka Bruzda-Zwiech.
  Tytuł: Ocena stanu dziąseł oraz nawyków higienicznych u sportowców Olimpiad Specjalnych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 6, s. 415-420, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  252/271
  Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Michał Łęski.
  Tytuł: Porównanie szczelności normalnego i wstecznego wypełnienia kanału okolicy szczytowej zęba po resekcji wierzchołka korzenia.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 12, s. 824-831, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  253/271
  Autorzy: Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Halina Pawlicka, Leszek Klimek.
  Tytuł: Przyleganie wypełnień do ścian kanału korzeniowego wykonanych różnymi technikami - badania w mikroskopie skaningowym.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 3, s. 163-168, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  254/271
  Autorzy: Marcin Mikołajczyk.
  Tytuł: Stały aparat retencyjny wykonany techniką odlewniczą - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 3, s. 194-198, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  255/271
  Autorzy: Ilona Miller, Anna Kurnatowska, Adam Miller, Jolanta Rabe-Jabłońska.
  Tytuł: Stomatodynia w świetle piśmiennictwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 1, s. 30-35, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  256/271
  Autorzy: Sławomir Ledzion, Halina Pawlicka.
  Tytuł: Wpływ preparatów EDTA w postaci żelu na stopień demineralizacji zębiny korzeniowej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 11, s. 715-719, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  257/271
  Autorzy: Elżbieta Pawłowska.
  Tytuł: Współczesne poglądy na cementogenezę oraz możliwości biologicznej regeneracji tkanek korzenia zęba po urazie.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 7, s. 446-452, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  258/271
  Autorzy: Patrycja Proc, Renata Filipińska-Skąpska.
  Tytuł: Zaburzenia rozwojowe uzębienia mlecznego u dzieci łódzkich do lat pięciu.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 56, nr 3, s. 169-173, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  259/271
  Autorzy: Joanna Szczepańska, Bożena Badełek-Mirek.
  Tytuł: Badania wpływu fluorku sodu i ksylitolu na środowisko jamy ustnej z zastosowaniem modelu wewnątrzustnego in situ. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 3, s. 153-160, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  260/271
  Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas.
  Tytuł: Leczenie szczękościsku objawowego światłem lasera biostymulacyjnego.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 5, s. 303-307, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  261/271
  Autorzy: Dariusz Borczyk, Stefania Brauman-Furmanek.
  Tytuł: Nadwrażliwość zębiny - etiopatogeneza i zasady terapii.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 2, s. 95-102, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  262/271
  Autorzy: Dariusz Borczyk, Leszek Klimek, Danuta Piątowska.
  Tytuł: Ocena mikrotwardości zębiny próchnicowej - badania laboratoryjne.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 7, s. 399-403, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  263/271
  Autorzy: Franciszek Szatko, Maria Wierzbicka, Elżbieta Dybiżbańska, Barbara Adamowicz-Klepalska, Janusz Piekarczyk, Izabela Strużycka, Marian Zawadziński.
  Tytuł: Opinie nauczycieli dotyczące szkolnego programu stomatologicznej edukacji prozdrowotnej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 11, s. 714-719, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  264/271
  Autorzy: Patrycja Proc, Agnieszka Bruzda-Zwiech.
  Tytuł: Poziom lęku przed zabiegami stomatologicznymi wśród studentów stomatologii - badanie ankietowe.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 12, s. 782-788, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  265/271
  Autorzy: Piotr Arkuszewski, Aleksander Przygoński, Marcin Kozakiewicz, Tomasz Gaszyński, Andrzej Tokarz, Małgorzata Zielińska.
  Tytuł: Problem leczenia chirurgicznego chorych z miopatią.
  Tytuł angielski: The difficulties in the surgical management of patients with myopathy
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 5, s. 290-295, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  266/271
  Autorzy: Tomasz Gaszyński, Andrzej Tokarz, Piotr Arkuszewski, Wojciech Gaszyński.
  Tytuł: Remifentanyl - ultrakrótko działający opioid - nowe możliwości znieczulenia ogólnego w chirurgii szczękowo-twarzowej
  Tytuł angielski: Remifentanil - an ultrashort-acting opioid - new possibilities in general anaesthesia for maxillofacial surgery
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : vol. 55, nr 1, s. 44-52, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  267/271
  Autorzy: Danuta Piątowska.
  Tytuł: Rola cytokin w patogenezie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zębów na podstawie piśmiennictwa.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 8, s. 491-495, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  268/271
  Autorzy: Sławomir Ledzion, Joanna Łaszkiewicz.
  Tytuł: Skład chemiczny niklowo-tytanowych narzędzi endodontycznych.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 1, s. 23-29, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  269/271
  Autorzy: Anna Jadwiga Kurnatowska.
  Tytuł: Składniki ontocenozy jamy ustnej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 7, s. 424-427, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  270/271
  Autorzy: Anna J[adwiga] Kurnatowska, Anna Dudko.
  Tytuł: Trichomonas tenax w ontocenozie jamy ustnej.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 9, s. 559-562, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  271/271
  Autorzy: Anita Wierzbicka-Ferszt, Wojciech Split.
  Tytuł: Wpływ parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych na narząd żucia.
  Czasopismo: Czas Stomatol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 55, nr 9, s. 594-600, Sum.
  ISSN: 0011-4553
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi