Zapytanie: CURR MED LIT GERIATRIA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/15

Autorzy: E. Borowiak, T[omasz] Kostka.
Tytuł: Analiza przydatności wersji wstępnej i pełnej kwestionariusza oceny stanu odżywienia (Mini Nutritional Assessment - MNA) u starszych mieszkańców Łodzi. Ocena stanu odżywienia.
Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 115
Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
ISSN: 1509-8680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  2/15
  Autorzy: K. Bogus, E. Borowiak, W. Drygas, T[omasz] Kostka.
  Tytuł: Całościowa ocena geriatryczna losowo wybranej próby starszych mieszkańców Łodzi - badanie pilotażowe.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 116
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  3/15
  Autorzy: M[arzenna] Zielińska, A[nna] Ledakowicz, K[rzysztof] Kaczmarek, A[ndrzej] Walczak, W[łodzimierz] Koniarek.
  Tytuł: Czy stwardnienie zastawki aortalnej u osób w wieku podeszłym pozwala przewidzieć zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych?
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 116-117
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  4/15
  Autorzy: S. Ostrowski, J[anusz] Zasłonka, A[licja] Iwaszkiewicz, A[nna] Kośmider, M[ichał] Wojciechowski, A[ndrzej] Walczak.
  Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia - chirurgiczne leczenie u chorych po 65 roku życia.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 117-118
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  5/15
  Autorzy: M[arzenna] Zielińska, K[rzysztof] Kaczmarek, J[an] Krekora, W[łodzimierz] Koniarek.
  Tytuł: Leczenie inwazyjne świeżego zawału serca u chorych w wieku podeszłym - jego wpływ na przebieg kliniczny hospitalizacji.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 119
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  6/15
  Autorzy: M[arzenna] Zielińska, K[rzysztof] Kaczmarek, A[ndrzej] Walczak, W[łodzimierz] Koniarek.
  Tytuł: Obraz angiograficzny naczyń wieńcowych u chorych w wieku podeszłym ze świeżym zawałem serca.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 126-127
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  7/15
  Autorzy: R. Zwoliński, J[anusz] Zasłonka, A[ndrzej] Banyś, R[yszard] Jaszewski, W[itold] Pawłowski, B. Jegier, A[ndrzej] Walczak, L[eszek] Markuszewski, A[licja] Iwaszkiewicz-Zasłonka.
  Tytuł: Operacje bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych po 75 roku życia - doświadczenia ostatnich 15 lat.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 127
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  8/15
  Autorzy: K[rzysztof] Chiżyński.
  Tytuł: Polimorfizm 455-G/A fibrynogenu nie jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca u starszych chorych.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 130 -131
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  9/15
  Autorzy: K[rzysztof] Chiżyński.
  Tytuł: Polimorfizm 4G/5G PAI-1 nie jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca u starszych chorych.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 129-130
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  10/15
  Autorzy: K[rzysztof] Chiżyński, J. Kuśmierek, R[yszard] Jaszewski, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Scyntygrafia mięśnia sercowego u starszych chorych po pomostowaniu wieńcowym z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 134-135
  Uwagi: X Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Gdańsk, 26-27.09.2003
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  11/15
  Autorzy: A[ndrzej] Walczak, J[anusz] Zasłonka, A[licja] Iwaszkiewicz, R[yszard] Jaszewski, M[arzenna] Zielińska, S[ławomir] Jander, S. Ostrowski.
  Tytuł: Wady zastawkowe serca a współistnienie choroby niedokrwiennej u chorych po 65 roku życia.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 138
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  12/15
  Autorzy: K[rzysztof] Kujawski, M[aria] Koter, P[aweł] Duchowicz, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, T[omasz] Kornatowski, L[eszek] Szadujkis-Szadurski, J[ózef] Kędziora, R[obert] Błaszczak.
  Tytuł: Wpływ koenzymu Q10 na wybrane parametry strukturalne i czynnościowe krwinek czerwonych u chorych w wieku podeszłym z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 140-141
  Konferencja: Sekcja Geriatryczn Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  13/15
  Autorzy: K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, H[anna] Pawluk, T[omasz] Kornatowski, L[eszek] Szajdujkis-Szadurski, R[obert] Pawluk, J[olanta] Czuczejko, J[adwiga] Motyl, J[ózef] Kędziora.
  Tytuł: Wpływ peryndoprolu na stężenie grup karbonylowych i tlenku azotu w osoczu chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 142-143
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  14/15
  Autorzy: T[omasz] Kornatowski, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, H[anna] Pawluk, J[ózef] Kędziora, L[eszek] Szajdujkis-Szadurski, R[obert] Pawluk, J[olanta] Czuczejko, J[adwiga] Motyl.
  Tytuł: Wpływ peryndoprylu na peroksydację lipidów i aktywność oksydazową ceruloplazminy we krwi chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 141-142
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  15/15
  Autorzy: A[ndrzej] Walczak, J[anusz] Zasłonka, A[licja] Iwaszkiewicz, R[yszard] Jaszewski, M[arzenna] Zielińska, R. Zwoliński, S. Ostrowski.
  Tytuł: Wpływ powierzchni ciała na ryzyko wystąpienia zgonu we wczesnym okresie pooperacyjnym w grupie chorych po 65 roku życia poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 143
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi