Zapytanie: ANN UNIV MED LODZ
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/35

Autorzy: B[artosz] Leśniowski, B[eata] Woźniak, M[arek] Kunecki, A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Celiaklia oporna na leczenie dietą i gliokortykosteroidami u 52 letniego mężczyzny - opis przypadku.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2005 : supl. 37, s. 44
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Gluten-free diet and steroids resisrant coeliac disease in 53-years old male - case report. Tamże s. 44 - III Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii "Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie" Łódź, 22-23 kwietnia 2005
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

2/35
Autorzy: Piotr Hogendorf.
Tytuł: Cyklooksygenaza-2 (COX-2) i jej inhibitory. Nowe możliwości w diagnostyce i leczeniu rak trzustki ?
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2005 : supl 37, s. 27
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Cyclooxygenase-2 (COX-2) and its inhibitors. New perspectives in diagnosis and treatment of pancreatic cancer ? Tamże s. 27 - III Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii "Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie" Łódź, 22-23 kwietnia 2005
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

3/35
Autorzy: Paweł Lewek.
Tytuł: Ocena zmienności wydychania nadtlenku wodoru po inhalacji karnozyną u młodych niepalących ochotników.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2005 : Vol. 46, nr 1, s. 60
Uwagi: XLIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy 15-16 kwietnia 2005 ; Toż w jęz. ang.: Estimation of changes in hydrogen peroxide exhalation after carnosine inhalation in young non-smoking subjects. Tamże s. 60
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

4/35
Autorzy: Michał Możdżan, Jan Ruxer, Jerzy Loba.
Tytuł: Porównanie obszarów niedocukrzeń u chorych na cukrzycę typu 2 i na cukrzycę trzustkogenną.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2005 : supl. 37, s. 34
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Comparison of hypoglycaemic events in type 2 diabetes-patients and pancreatogenic diabetes-patients. Tamże s. 34 - III Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii "Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie" Łódź, 22-23 kwietnia 2005
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

5/35
Autorzy: Aleksandra Kaczka, Jacek Owczarek, Daria Orszulak-Michalak, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Stężenie gastryny w surowicy krwi u osób leczonych inhibitorami pompy protonowej.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2005 : supl. 37, s. 40
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Serum gastrin concentration in patients traeted with proton pump inhibitors. Tamże s. 40 - III Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii "Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie" Łódź, 22-23 kwietnia 2005
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

6/35
Autorzy: Łukasz Durko, Vijay Thamilsselvan, Matthew A. Sanders, Marc D. Basson, Ewa Małecka-Panas, Adhip P. Majumdar.
Tytuł: Wpływ blokowania receptora dla EGF przez białko ERRP na stopień zróżnicowania i intensywności migracji komórek nowotworowych jelita grubego.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2005 : supl. 37, s. 9
Uwagi: Toż w jęz. ang.: The role of EGF receptor inhibition by ERRP protein in colon epithelial motility and differentiation. Tamże s. 9 - III Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii "Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie" Łódź, 22-23 kwietnia 2005
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

7/35
Autorzy: Dariusz Kosatka, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Wpływ chirurgicznego leczenia otyłości sposobem RYGB na ryzyko powstania chorób pęcherzyka żółciowego u osób patologicznie otyłych.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2005 : supl 37, s. 33
Uwagi: Toż w jęz. ang.: The impact of surgical treatment of morbid obesity with RYGB procedure on the risk of gallbladder disorders. Tamże s. 33 - III Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii "Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie" Łódź, 22-23 kwietnia 2005
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

8/35
Autorzy: Karolina Kujawska, Grażyna Broniarczyk-Dyła.
Tytuł: Wpływ układu nerwowego oraz rola neuropeptydów w etiopatogenezie łysienia plackowatego.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2005 : Vol. 46, nr 1, s. 86
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Influence of the nervous system and the role of neuropeptides in etiopathogenesis of alopecia areata. Tamże s. 86 - XLIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy 15-16 kwietnia 2005
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

9/35
Autorzy: Dariusz Kosatka, Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Zapisy temperatury ciała pacjentów w okresie okołooperacyjnym.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2005 : supl 37, s. 36
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Body temperature records in perioperative period. Tamże s. 36 - III Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii "Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie" Łódź, 22-23 kwietnia 2005
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

10/35
Autorzy: Antoni Florkowski, Jan Chojnacki.
Tytuł: Dyspepsja w przebiegu depresji i dystymii.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 1, s. 53-56, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

11/35
Autorzy: Anna Gumińska.
Tytuł: Działanie androgenów w tkankach docelowych.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 2, s. 18-19
Uwagi: XLII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy Łódź, 16-17 kwietnia 2004 roku
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

12/35
Autorzy: Anna Gumińska, Katarzyna Marchlewska.
Tytuł: Gonada męska jako narząd docelowy dla hormonu tarczycy.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 2, s. 19
Uwagi: XLII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy Łódź, 16-17 kwietnia 2004 roku
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

13/35
Autorzy: Grażyna Klupińska, Cezary Chojnacki, Aleksander Szadkowski.
Tytuł: Hormonalna terapia zastępcza u kobiet z dyspepsją.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 1, s. 13-16, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

14/35
Autorzy: Maciej Gryczyński, Edyta Cygankiewicz.
Tytuł: Jakość życia chorych na raka krtani leczonych chirurgicznie.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 1, s. 61-67, bibliogr.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

15/35
Autorzy: Joanna Sułkowska, Edyta Cygankiewicz, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Początki lecznictwa otolaryngologicznego w Łodzi.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 3, s. 56-59, bibliogr.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

16/35
Autorzy: Jan Chojnacki, Zbigniew Maziarz, Grażyna Klupińska.
Tytuł: Rola melatoniny w patogenezie dysepsji.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 1, s. 57-60, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

17/35
Autorzy: Marta Sochaj, Jan Ruxer.
Tytuł: Skuteczność ciągłego dożylnego wlewu insuliny prowadzonego wg protokołu "Makropompy" w ustalaniu dawkowania insuliny w następowej terapii metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 2, s. 26
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/35
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Paweł Wichan, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Terapia fotodynamiczna i koagulacja argonowa w leczeniu przełyku Barretta.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 1, s. 49-52, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

19/35
Autorzy: Grażyna Klupińska, Cezary Chojnacki, Marek Romanowski, Aleksander Szadkowski.
Tytuł: Wpływ żeńskich hormonów płciowych na refluks żołądkowo-przełykowy.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2004 : Vol. 45, nr 1, s .9-12, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

20/35
Autorzy: Bogusław Antoszewski, Julia Kruk-Jeromin.
Tytuł: Analiza antropometryczna twarzy i nosa u dzieci z izolowanym rozszczepem podniebienia.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 1, s. 5-9, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

21/35
Autorzy: Marta Wiktorowicz, Beata Rzepkowska, Maciej Pokojowy, Janusz Piekarski, Dariusz Nejc.
Tytuł: Biopsja węzła wartowniczego - metoda, która zrewolucjonizowała leczenie chorych na czerniaka skóry.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 97-100, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

22/35
Autorzy: Michał Spychalski, Adam Durczyński, Arkadiusz Jeziorski.
Tytuł: Diagnostyka raka trzustki.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 37-42, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

23/35
Autorzy: Rafał Więcek, Andrzej Berner.
Tytuł: Leczenie chirurgiczne przerzutów do wątroby.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 61-66, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

24/35
Autorzy: Katarzyna Marciniak, Maciej Berkan.
Tytuł: Mechanizm powstawania przerzutów do wątroby raka jelita grubego - współczesny stan wiedzy.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 51-59, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

25/35
Autorzy: Adam Durczyński, Michał Spychalski, Arkadiusz Jeziorski.
Tytuł: Nowoczesne metody leczenia w raku trzustki.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 43-49, bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

26/35
Autorzy: Katarzyna Marciniak, Maciej Berkan.
Tytuł: Nowotwory w przebiegu AIDS.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 89-96, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

27/35
Autorzy: Wojciech Bielecki.
Tytuł: O potrzebie nauczania zastosowań metodologii badań typu survey'owego, w ramach pielęgniarskich studiów wyższych i podyplomowych.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 1, s. 49-52
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

28/35
Autorzy: Monika Olszewska.
Tytuł: Phytochemical investigations of flowers and leaves of Prunus spinosa L. (Rosaceae).
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 1, s. 27-30, tab., bibliogr.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 1.000

29/35
Autorzy: Wojciech Bielecki.
Tytuł: Pierwszy rok studiów w opiniach studentów pielęgniarskich studiów zawodowych (licencjat).
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 1, s. 11-26, tab., wykr.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

30/35
Autorzy: Adam Bilski, Janusz Piekarski.
Tytuł: Podstawy biofizyczne procesu termoablacji prądami wysokich częstotliwości.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 67-74, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

31/35
Autorzy: Adam Bilski, Janusz Piekarski.
Tytuł: Przydatność termoablacji prądami wysokich częstotliwości guzów wątroby w praktyce klinicznej - wyniki leczenia i powikłania.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 83-87, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

32/35
Autorzy: Piotr Sęk, Janusz Piekarski.
Tytuł: Rak in situ piersi oraz rak T1A/B występują wśród operowanych chorych dramatycznie rzadko - obserwacje kliniczne.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 31-35, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

33/35
Autorzy: Adam Bilski, Janusz Piekarski.
Tytuł: Wskazania do termoablacji guzów wątroby prądami wysokich częstotliwości, technika zabiegu.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 4, s. 78-81, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

34/35
Autorzy: Anna Piekarska, Joanna Zboińska, Wiesław Szymczak.
Tytuł: Wyniki leczenia limfocytowych zapaleń opon mózgowych i mózgu u dorosłych.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 1, s. 35-40, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

35/35
Autorzy: Barbara Krawczyk.
Tytuł: Zastosowanie łańcuchowej reakcji polimeryzacji (PCR) do badania metylacji wybranych fragmentów DNA.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, supl. 36, s. 131
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi