Zapytanie: ANN ONCOL
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: Wojciech Jurczak, Pier Luigi Zinzani, G. Gaidano, Andre Goy, M. Provencio, Z. Nagy, Tadeusz Robak, K. Maddocks, C. Buske, S. Ambarkhane, M. Winderlich, M. Dirnberger-Hertweck, R. Korolkiewicz, K.A. Blum.
Tytuł: Phase IIa study of the CD19 antibody MOR208 in patients with relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin's lymphoma
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2018 : V. 29, no. 5, p. 1266-1272
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 14.196
Punktacja Min. Nauki: 45.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/13
Autorzy: Barbara Eichhorst, Tadeusz Robak, Emili Montserrat, Paulo Ghia, Peter Hillmen, Michael Hallek, Christian Buske.
Tytuł: Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2015 : Vol. 26, Sup. 5, v78-v84, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.269
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/13
Autorzy: Tadeusz Robak, Estella Matutes, Daniel Catovsky, Pier Luigi Zinzani, Christian Buske.
Tytuł: Hairy cell leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2015 : Vol. 26, Supl. 5, v100-v107, ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: ind. w Web Sci.
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.269
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/13
Autorzy: B[abrbara] Eichhorst, M[aria] Dreyling, Tadeusz Robak, E[dward] Montserrat, M[aria] Hallek.
Tytuł: Chronic lymphocytic leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2011 : Vol. 22, supl. 6, s. 50-54, tab., bibliogr.
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.425
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/13
Autorzy: E-H Tan, R Ramlau, A[nna] Płużańska, H-P Kuo, M Reck, J Malinowski, J S-K Au, E Felip, P-C Yang, D Damyanov, S Orlov, M. Akimov, P Delmar, L Essioux, C Hillenbach, B Klughanner, P McLoughlin, J Baselga.
Tytuł: A multicentre phase II gene expression profiling study of putative relationships between tumour biomarkers and clinical response with erlotinib in non-small-cell lung cancer.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2010 : Vol. 21, nr 2, s. 217-222, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.452
Punktacja Min. Nauki: 32.000

Pełny tekst6/13
Autorzy: J[ohn] Kreitman, M[ary] Tallman, T. Robak, S[ebastian] Coutre, W[ilard] H Wilson, M[ary] Stetler-Stevenson, P[oul] Noel, D[avid] J P FitzGerald, J[ohn] McDevitt, I[rin] Pastan.
Tytuł: Phase I testing of anti-CD22 recombinat immunotoxin CAT-8015 (HA22) in relapsed or refractory hairy cell leukemia and chronic lymphocytic leukemia.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2010 : Vol. 21, Suppl. 2, s. ii42-ii43
Uwagi: 8th International Symposium on Targeted Anticancer Therapies, 4-6 March 2010, Bethesda
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/13
Autorzy: D. Cunnungham, B. Sirohi, A[nna] Płużańska, B[eata] Utracka-Hutka, J. Załuski, R. Glynne-Jones, P[iotr] Koralewski, J. Bridgewater, P. Mainwaring, H. Wasan, J.-Y. Wang, C[ezary] Szczylik, P. Clingan, R. T. T. Chan, I. Tabah-Fisch, J. Cassidy.
Tytuł: Two different first-line 5-fluorouracil regimens with or without oxaliplatin in patients with metastatic colorectal cancer.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2009 : Vol. 20, nr 2, s. 244-250, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.935
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/13
Autorzy: B[ohuslav] Melichar, P[iotr] Koralewski, A[lain] Ravaud, A[nna] Płużańska, S[ergio] Bracarda, C[ezary] Szczylik, C[hristine] Chevreau, M[arek] Filipek, R. Delva, E. Sevin, S. Negrier, J. McKendrick, A. Santoro, P. Pisa, B[ernard] Escudier.
Tytuł: First-line bevacizumab combined with reduced dose interferon-alpha2a is active in patients with metastatic renal cell carcinoma.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2008 : Vol. 19, nr 8, s. 1470-1476, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.875
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst9/13
Autorzy: E[wa] Kalinka-Warzocha, J[arosław] Wajs, E[wa] Lech-Marańda, K[azimierz] Sułek, M[aria] Błasińska-Morawiec, P[iotr] Centkowski, B[ernadetta] Ceglarek, B[eata] Stella-Hołowiecka, J[erzy] Holowiecki, G[rzegorz] Mazur, I[rena] Federowicz, J[an] Walewski, W. W. Jędrzejczak, M[arzena] Watek, E[lżbieta] Kisiel, J[arosław] Czyż, T. Robak, K[rzysztof] Warzocha.
Tytuł: Randomized comparison of cladribine single (CdA) or in combination with cyclophosphamide (CCdA), and COP in previously untreated low grade B-cell Non-Hodgkin lymphoma patients.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2008 : Vol. 19 suppl. 4, s. 82
Uwagi: 10th International Conference on Malignant Lymphoma 4-7 June, 2008: Lugano, Switzerland
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/13
Autorzy: Andrew Bottomley, Patrick Therasse, Fabio Efficace, Corneel Coens, Carolyn Gotay, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Tanja Cufer, Jarosław Dyczka, Michail Lichinitser, Martine Piccart.
Tytuł: Long term health related quality of life (HRQOL) in locally advanced breast cancer (LABC) survivors : results from an EORTC-NCIC-SAKK Randomized Controlled Trial
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2004 : Vol. 15 suppl. 3, s. 1
Uwagi: 29th European Society for Medical Oncology Congress 29 October - 2 November, 2004 Vienna, Austria
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.605
Punktacja Min. Nauki: 14.000

11/13
Autorzy: J[arosław] Czyż, R[afał] Dziadziuszko, W[anda] Knopińska-Posłuszny, A[ndrzej] Hellmann, Ł[ucja] Kachel, J[erzy] Hołowiecki, J[an] Goździk, J[anusz] Hansz, A. Avigdor, A[rnon] Nagler, M. Osowiecki, J[anusz] Walewski, P. Mensah, W[ojciech] Jurczak, A[leksander] Skotnicki, M[ariola] Sędzimirska, A. Lange, W[aldemar] Sawicki, K[azimierz] Sułek, M[ałgorzata] Wach, A[nna] Dmoszyńska, A[gata] Kuś, T. Robak, K[rzysztof] Warzocha.
Tytuł: Outcome and prognostic factors in advanced Hodgkin's disease treated with high-dose chemothrapy and autologous stem cell transplantation : a study of 341 patients.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2004 : Vol. 15, nr 8, s. 1244-1252, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.605
Punktacja Min. Nauki: 14.000

Pełny tekst12/13
Autorzy: S. Chan, N. Davidson, E. Juozaityte, F. Erdkamp, A[nna] Płużańska, N. Azarnia, W. Lee.
Tytuł: Phase III trial of liposomal doxorubicin and cyclophosphamide compared with epirubicin and cyclophosphamide as first-line therapy for metastatic breast cancer.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2004 : Vol. 15, nr 10, s. 1527-1534, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.605
Punktacja Min. Nauki: 14.000

Pełny tekst13/13
Autorzy: J. Plisiecka-Hałasa, G. Karpińska, T. Szymańska, I. Ziółkowska, R[adosław] Mądry, A[gnieszka] Timorek, J. Dębniak, M[ałgorzata] Ułańska, M. Jędryka, A. Chudecka-Głaz, M[arek] Klimek, A. Rembiszewska, E[wa] Kraszewska, G. Karpińska, B. Dybowski, J[anina] Markowska, J[acek] Emerich, A[nna] Płużańska, M. Goluda, I[zabella] Rzepecka-Górska, K. Urbański, J. Zieliński, M. Stelmachów, M. Chrabowska, J[olanta] Kupryjańczyk.
Tytuł: P21WAF1, P27 KIP1, TP53 and C- MYC analysis in 204 ovarian carcinomas treated with platinum - based regimens.
Czasopismo: Ann Oncol
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, nr 6, s. 1078-1085
ISSN: 0923-7534
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.114
Punktacja Min. Nauki: 13.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi