Zapytanie: ANN ACAD MED LODZ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/10

Autorzy: Bogusław Antoszewski, Julia Kruk-Jeromin.
Tytuł: Częstość występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia u dzieci łódzkich w latach 1991-2000.
Czasopismo: Ann Acad Med Lodz
Szczegóły: 2002 : Vol. 43, nr 1, s. 13-16, tab., bibilogr.
ISSN: 0458-1474
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

2/10
Autorzy: Alina Morawiec-Bajda, Marek Olszycki, Wioletta Pietruszewska, Bożena Góraj, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Diagnosis of vestibular schwannoma based on audiological tests, radiological investigations and vestibular evoked myogenic potentials.
Czasopismo: Ann Acad Med Lodz
Szczegóły: 2002 : Vol. 43, nr 4, s. 17-24, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0458-1474
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 1.000

3/10
Autorzy: Jolanta Glińska, Elżbieta Kubańska.
Tytuł: Ocena wiedzy i umiejetności oraz zapotrzebowania na edukację zdrowotną pacjentów z cukrzycą typu II.
Czasopismo: Ann Acad Med Lodz
Szczegóły: 2002 : Vol. 43, nr 4, s. 5-9, tab., bibliogr.
ISSN: 0458-1474
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

4/10
Autorzy: D[ariusz] Kaczmarczyk, B[ogumił] L[eon] Kmieć.
Tytuł: Organogeneza nadnerczy świnki morskiej w okresie postnatalnym.
Czasopismo: Ann Acad Med Lodz
Szczegóły: 2002 : Vol. 43, nr 3, s. 9-17, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0458-1474
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

5/10
Autorzy: Stanisława Lipińska.
Tytuł: Regulacja wydzielania wazopresyny i oksytocyny za pośrednictwem zwojów szyjnych górnych.
Czasopismo: Ann Acad Med Lodz
Szczegóły: 2002 : Vol. 43, nr 1, s. 35-49, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0458-1474
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

6/10
Autorzy: Dariusz Nejc.
Tytuł: Sentinel node dissection in skin melanoma patients with use of lymphoscyntigraphy, intraoperative dye mapping and hand - held gamma probe radiation detector.
Czasopismo: Ann Acad Med Lodz
Szczegóły: 2002 : Vol. 43, nr 3, s. 5-7, bibliogr.
ISSN: 0458-1474
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 1.000

7/10
Autorzy: Anna Gorąca.
Tytuł: Udział czynników nerwowych i humoralnych w mechanizmie uwalniania czynnika kardiodepresyjnego z tylnego płata przysadki.
Czasopismo: Ann Acad Med Lodz
Szczegóły: 2002 : Vol. 43, nr 1, s. 19-34, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 0458-1474
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

8/10
Autorzy: Anna Piekarska, Jan Kuydowicz, Małgorzata Sidorkiewicz, Aleksandra Omulecka, Witold Wrodycki.
Tytuł: Ocena korelacji pomiędzy wczesnym efektem wirusologicznym leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C a wynikiem kontrolnej oceny histologicznej i czynnościowej terapii.
Czasopismo: Ann Acad Med Lodz
Szczegóły: 2001 : Vol. 42, nr 4, s. 105-113, tab., bibligr.
ISSN: 0458-1474
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

9/10
Autorzy: Przemysław Przewratil, Jerzy Niedzielski.
Tytuł: Wnętrostwo a mechanizmy regulacji hormonalnej. Część I. Rola estrogenów oraz ich receptorów tkankowych w rozwoju męskiego układu płciowego.
Czasopismo: Ann Acad Med Lodz
Szczegóły: 2001 : Vol. 42, nr 4, s. 115-122, bibliogr.
ISSN: 0458-1474
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

10/10
Autorzy: Przemysław Przewratil, Jerzy Niedzielski.
Tytuł: Wnętrostwo a mechanizmy regulacji hormonalnej. Część II. Ekspresja receptorów estrogenowych i progesteronowych w tkankach struktur okołojądrowych u chłopców z wnętrostwem.
Czasopismo: Ann Acad Med Lodz
Szczegóły: 2001 : Vol. 42, nr 4, s. 123-131, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0458-1474
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi