Zapytanie: ANN ACAD MED BIALOSTOC
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/32

Autorzy: M[agdalena] Wiśniewska, A[lina] Kowalska, A[ndrzej] Szpak.
Tytuł: Factors influencing the maintenance of nicotine abstinence among the habitants of the region of Łódź and Kalisz in the years 1996-2003.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2005 : Vol. 50 supl. 1, s. 238-240
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

2/32
Autorzy: E[dward] Kącki, J[oanna] Stempczyńska.
Tytuł: Multimedia and virtual reality assistance in medical systems.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2005 : Vol. 50 suppl. 2, s. 18-19, bibliogr.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

3/32
Autorzy: A. Buczyński, K[rzysztof] Pacholski, M[aria] Dziedziczak-Buczyńska, Gabriela Henrykowska, Anna Jerominko.
Tytuł: The assessment of oxygen metabolism selected parameters of blood platelets exposed to low frequency magnetic radiation in cars - in vitro studies.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2005 : Vol. 50 suppl. 1, s. 23-25, wykr., bibliogr.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

4/32
Autorzy: A[gnieszka] Bogdańska, I[rena] Maniecka-Bryła, A[ndrzej] Szpak.
Tytuł: The evaluation of secondary school students' knowledge about risk factors of cardiovascular disease.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2005 : Vol. 50 suppl. 1, s. 213-215, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

5/32
Autorzy: M. Nowicki, R[afał] Zwiech, M[agdalena] Szklarek.
Tytuł: Acute renal failure : the new perespectives.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49, s. 145-150, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

6/32
Autorzy: P[iotr] M[aciej] Brzeziński, A[ndrzej] Godlewski.
Tytuł: Assessment of potassium and sodium ion concentrations in the vitreous humour of swine isolated eyeballs after organism death.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 1, s. 161-163, tab., bibliogr.
Uwagi: Proceedings of 40th Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society 16-18 September 2004, Białystok, Poland
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

7/32
Autorzy: H[anna] Gendek-Kubiak, B[ogumił] L[eon] Kmieć.
Tytuł: Badania histologiczne i ocena immunohistochemiczna PCNA w mięśniach szkieletowych oraz w skórze świnek morskich po miejscowym podaniu neuropeptydu Y.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 53
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

8/32
Autorzy: H[anna] Gendek-Kubiak, B[ogumił] L[eon] Kmieć.
Tytuł: Badania histologiczne i ocena immunohistochemiczna PCNA w mięśniach szkieletowych oraz w skórze świnek morskich po miejscowym podaniu substancji P.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 54
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

9/32
Autorzy: H[anna] Gendek-Kubiak, B[ogumił] L[eon] Kmieć.
Tytuł: Badania histologiczne i ocena immunohistochemiczna PCNA w mięśniach szkieletowych oraz w skórze świnek morskich po miejscowym podaniu wazoaktywnego peptydu jelitowego.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 56
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

10/32
Autorzy: D[ariusz] Kaczmarczyk, A[lina] Morawiec-Bajda, M[arcin] Mazerant, M[aciej] Kowman.
Tytuł: Badania immunohistochemiczne w przewlekłym przerostowym zapaleniu krtani.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 79
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

11/32
Autorzy: P[iotr] Surmacki, B[eata] Seremak, M[ałgorzata] Sulik, B[ogumił] L[eon] Kmieć.
Tytuł: Badania morfometryczne gruczołu śródmiąższowego jądra u szynszyli w okresie sezonowego obniżenia płodności .
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 163
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

12/32
Autorzy: K[rzysztof] Tyburczy, A[ndrzej] [Edward] Zieliński.
Tytuł: Cytomorfochemiczny aspekt gojenia ran skórnych u świnek morskich z doświadczalnym alergicznym nieżytem nosa.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 173
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

13/32
Autorzy: P[iotr] Surmacki, B[eata] Seremak, M[ałgorzata] Sulik, B[ogumił] L[eon] Kmieć.
Tytuł: Czy zachodzi zmiana kształtu i lokalizacji jąder w komórkach Leydiga szynszyli w okresie sezonowego obniżenia płodności.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 164
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

14/32
Autorzy: B[ogdan] Janas, D[ariusz] Tosik, H[ieronim] Bartel.
Tytuł: Czym są kokoidalne formy H. pylori?
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 72
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików Białystok, 16-18 września 2004 r. : abstracts
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

15/32
Autorzy: A[neta] Charążka, D[ominika] Danowska-Klonowska.
Tytuł: Doświadczalna osteoporoza - różne metody owariektomii u samic szczura białego.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 29, tab.
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

16/32
Autorzy: M[arcin] Durko, D[ariusz] Kaczmarczyk.
Tytuł: Ekspresja metallotioneiny i langeryny w przewlekłym perlakowym zapaleniu ucha środkowego.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 43
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

17/32
Autorzy: H[anna] Gendek-Kubiak, E[wa] Gendek.
Tytuł: Ekspresja tkankowej transglutaminazy w endothelium naczyń krwionośnych i chłonnych oraz w mesothelium.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 55
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików Białystok, 16-18 września 2004 r. : abstracts
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

18/32
Autorzy: Aneta Lasota, Dominika Danowska-Klonowska.
Tytuł: Experimental osteoporosis- different methods of ovariectomy in female white rats.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 1, s. 129-131, ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Proceedings of 40th Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society 16-18 September 2004, Białystok, Poland
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

19/32
Autorzy: H[anna] Gendek-Kubiak, E[wa] G[rażyna] Gendek.
Tytuł: Expression of tissue transglutaminase in blood and lymphatic vessel endothelia and mesothelium.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 1, s. 195-197, ryc., bibliogr.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

20/32
Autorzy: H[anna] M[ałgorzata] Alwas-Danowska.
Tytuł: Intercellular junctions between odontoblasts as the transmitters of low charge electric current.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 1, s. 31-33, ryc., bibliogr.
Uwagi: Proceedings of 40th Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society 16-18 September 2004, Białystok, Poland
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

21/32
Autorzy: A[ndrzej] Godlewski, J[oanna] Gruszczyńska, P[iotr] M[aciej] Brzeziński.
Tytuł: Komórki tuczne błony śluzowej macicy w endometriozie.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s, 57
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

22/32
Autorzy: J[acek] Danowski, B[ogumił] L[eon] Kmieć.
Tytuł: Morfochemiczne badania wybranych enzymów w tarczycach i przytarczycach świnek morskich we wstrząsie histaminowym.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 37
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

23/32
Autorzy: P[iotr] M[aciej] Brzeziński, A[ndrzej] Godlewski.
Tytuł: Ocena stężenia jonów K i Na w szklistce izolowanej gałki ocznej świni domowej po śmierci organizmu.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 2, s. 23
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Białystok, 16-18 wrzesień 2004 r.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

24/32
Autorzy: H[anna] Alwas-Danowska, D[ominika] Danowska-Klonowska.
Tytuł: Połączenia międzykomórkowe w miazdze zębów jako miejsce oddziaływań międzykomórkowych.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49, suppl. 2, s. 29
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst25/32
Autorzy: Dariusz Kaczmarczyk, A[lina] Durko, E[lżbieta] Czkwianianc.
Tytuł: Proliferacja i apoptoza w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49, suppl. 2, s. 80
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst26/32
Autorzy: D[ariusz] Kaczmarczyk, P. K. Andrysiak, B[ogumił] L[eon] Kmieć.
Tytuł: Proliferacja i apoptoza w rozwoju postnatalnym saliwonu ślinianki przyusznej świnki morskiej.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49, suppl. 2, s. 81
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst27/32
Autorzy: H[anna] Gendek-Kubiak, E[wa] Gendek.
Tytuł: Przydatność wybranych przeciwciał w badaniach immunohistochemicznych na tkankach świnki morskiej.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49, suppl. 2, s. 52
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst28/32
Autorzy: D[ariusz] Kaczmarczyk, B[ogumił] L[eon] Kmieć.
Tytuł: Skład komórkowy rdzenia nadnerczy świnki morskiej w 1 dniu po urodzeniu.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49, suppl. 2, s. 78
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst29/32
Autorzy: D[ariusz] Tosik, B[ogdan] Janas, H[ieronim] Bartel.
Tytuł: Ultrastruktura wątroby i nerki w przebiegu gorączki krwotocznej u królika.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49, suppl. 2, s. 171
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst30/32
Autorzy: H[anna] Gendek-Kubiak, E[wa] Gendek.
Tytuł: Usefulness of some primary anti-human antibodies in immunohistochemistry in guinea pig.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 1, s. 192-194, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

31/32
Autorzy: A[ndrzej] Godlewski, P[iotr] M[aciej] Brzeziński.
Tytuł: Wykorzystanie reakcji p.a.S w połączeniu z ceną cech budowy granulocytów obojętnochłonnych dla szacowania upływu czasu od śmierci dla zwłok przechowywanych w 4 st. C.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2004 : Vol. 49, suppl. 2, s. 58
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst32/32
Autorzy: J[erzy] Niedzielski, K. Pisarska, P. Przewratil.
Tytuł: The usefulness of testicular atrophy index in the assessment of undescended testicle - preliminary report.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2003 : Vol. 48, s. 112-114, tab., bibliogr.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi