Zapytanie: ALERGOL POL
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/32

Autorzy: Maciej Kupczyk.
Tytuł: Donosowa prowokacja aspiryną lizynową
Tytuł angielski: Nasal lysine aspirin challenge
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 4, s. 203-206, summ.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/32
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Maciej Kupczyk.
Tytuł: Europejskie i polskie regulacje prawne dotyczące stosowania immunoterapii alergenowej (AIT) u dzieci i dorosłych
Tytuł angielski: European and Polish regulations on allergen immunotherapy (AIT) in children and adults
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 2, s. 73-79, summ.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/32
Autorzy: Marita Nitter-Marszalska, Grażyna Bochenek, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Joanna Gluck, Marek L. Kowalski, Grzegorz Porębski, Barbara Rymarczyk, Grażyna Sławeta, Joanna Makowska.
Tytuł: Nadwrażliwość na jodowe środki kontrastowe. Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Tytuł angielski: Hypersensitivity to iodine contrast media. Guidelines of the Section of Drug Hypersensitivity of the Polish Society of Allergology
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 1, s. 51-57
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/32
Autorzy: Anna Bodzenta-Łukaszyk, Grażyna Bochenek, Grażyna Sławeta, Marita Nitter-Marszalska, Joanna Gluck, Marek L. Kowalski, Joanna Makowska, Barbara Rymarczyk, Grzegorz Porębski.
Tytuł: Nadwrażliwość na leki biologiczne. Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Tytuł angielski: Hypersensitivity to biological drugs. Guidelines of the Section of Drug Hypersensitivity of the Polish Society of Allergology
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 1, s. 45-50
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/32
Autorzy: Joanna Gluck, Grażyna Bochenek, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Marek L. Kowalski, Joanna Makowska, Marita Nitter-Marszalska, Grzegorz Porębski, Grażyna Sławeta, Barbara Rymarczyk.
Tytuł: Nadwrażliwość na leki i substancje stosowane w trakcie znieczulenia. Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Tytuł angielski: Hypersensitivity to drugs and substances used during anaesthesia. Guidelines of the Section of Drug Hypersensitivity of the Polish Society of Allergology
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 1, s. 38-44
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/32
Autorzy: Joanna Makowska, Grażyna Bochenek, Joanna Gluck, Marita Nitter-Marszalska, Grzegorz Porębski, Barbara Rymarczyk, Grażyna Sławeta, Marek L. Kowalski.
Tytuł: Nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne. Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Tytuł angielski: Hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Guidelines of the Section of Drug Hypersensitivity of the Polish Society of Allergology
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 1, s. 10-22
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/32
Autorzy: Marek L. Kowalski, Grażyna Bochenek, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Joanna Gluck, Michał Kurek, Marita Nitter-Marszalska, Grzegorz Porębski, Iwona Poziomkowska-Gęsicka, Barbara Rymarczyk, Grażyna Sławeta, Małgozrata Wiśniewska, Joanna Makowska.
Tytuł: Postępowanie w przypadku podejrzenia reakcji nadwrażliwości na leki. Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Tytuł angielski: Management of suspected drug hypersensitivity reactions. Guidelines of the Section of Drug Hypersensitivity of the Polish Society of Allergology
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr. 1, s. 58-61
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/32
Autorzy: Maciej Kupczyk.
Tytuł: Przyszłe możliwości zastosowania immunoterapii alergenowej oraz kierunki rozwoju
Tytuł angielski: Future directions of application and development of allergen immunotherapy
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 2, s. 80-84
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

9/32
Autorzy: Maciej Kupczyk, Zbigniew Bartuzi, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Marek Kulus, Piotr Kuna, Izabela Kupryś-Lipińska, Henryk Mazurek.
Tytuł: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące diagnostyki i terapii ciężkich postaci astmy oskrzelowej
Tytuł angielski: Polish Society of Allergology statement on the diagnosis and treatment of severe, difficult-to-control bronchial asthma
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 4, s. 207-219, summ.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/32
Autorzy: Marek Jutel, Ewa Cichocka-Jarosz, Maciej Kupczyk.
Tytuł: Stanowisko Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące immunoterapii alergenowej. Część 3
Tytuł angielski: Position paper on the specific allergen immunotherapy. Part 3
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 4, s. 175-206
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
DOI:

11/32
Autorzy: Monika Jędrzejczak-Czechowicz, Marek L. Kowalski.
Tytuł: Test prowokacji dospojówkowej alergenem
Tytuł angielski: Conjunctival allergen provocation test
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 4, s. 197-202
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

12/32
Autorzy: Marek L. Kowalski, Grażyna Bochenek, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Joanna Gluck, Michał Kurek, Marita Nitter-Marszalska, Grzegorz Porębski, Iwona Poziomkowska-Gęsicka, Barbara Rymarczyk, Grażyna Sławeta, Małgorzata Wiśniewska, Joanna Makowska.
Tytuł: Wprowadzenie do postępowania w nadwrażliwości na leki. Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Tytuł angielski: Management of drug hypersensitivity. Guidelines of the Section of Drug Hypersensitivity of the Polish Society of Allergology
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 1, s. 3-9
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

13/32
Autorzy: Marek L. Kowalski.
Tytuł: Wskazania do immunoterapii alergenowej - algorytm kwalifikacji
Tytuł angielski: Qualifications for allergen specific immunotherapy - an algorithm
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 3, s. 129-132
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

14/32
Autorzy: Izabela Szymczak-Pajor, Rafał Pawliczak.
Tytuł: Adipose tissue as a potential source of hormones and cytokines involved in asthma pathogenesis
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2017 : T. 4, nr 4, s. 132-138
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

15/32
Autorzy: Rafał Pawliczak.
Czasopismo: Alergol Pol
Rok: 2017 : T. 4 (nr 1-4)
Uwagi: DOI: 10.1016/j.alergo
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PE
Język publikacji: EN, PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

16/32
Autorzy: Maciej Kupczyk, Kamila Malewska, Aleksandra Pyziak, Aleksandra Szostakowska, Piotr Kuna.
Tytuł: Nasal allergen challenge in clinical practice - a real life study.
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2017 : Vol. 4, nr 3, s. 84-88
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

17/32
Autorzy: Monika Marko, Rafał Pawliczak.
Tytuł: The role of microbiota in allergy development
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2017 : T. 4, nr 2, s. 58-62
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

18/32
Autorzy: Piotr Fuss, Katarzyna Bal-Gierańczyk, Joanna Jerzyńska, Iwona Stelmach.
Tytuł: Wpływ środowiska wiejskiego na rozwój astmy i alergii u dzieci
Tytuł angielski: The effect of farming environment on asthma and allergy development in children
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2017 : T. 4, nr 3, s. 103-108, summ.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

19/32
Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna.
Tytuł: Astma problematyczna, trudna do leczenia - opis przypadku.
Tytuł angielski: Difficult, treatment-resistant asthma - a case report
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2016 : T. 3, nr 1, s. 42-44
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

20/32
Autorzy: Maciej Kupczyk, Piotr Kuna.
Tytuł: Maski astmy oskrzelowej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Asthma mimicking diseases - a case report.
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2016 : Vol. 3, nr 2, s. 84-87, summ.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

21/32
Autorzy: Rafał Pawliczak.
Tytuł: Alergiczny nieżyt nosa - nowoczesne leczenie w świetle wytycznych.
Tytuł angielski: Allergic rhinitis - treatment according to current guidelines
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2015 : Vol. 2, nr 3, s. 106-110, ryc., bibliogr., Sum.
Uwagi: tyt. ang.: Polish Journal of Allergology
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

22/32
Autorzy: Rafał Pawliczak.
Czasopismo: Alergol Pol
Rok: 2015 : Vol. 2 (nr 1-4)
Uwagi: tyt. ang.: Polish Journal of Allergology
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

23/32
Autorzy: Jakub Gierczyński, Jerzy Gryglewicz, Małgorzata Sobotka-Gałązka, Jerzy Kruszewski, Bolesław Samoliński, Rafał Pawliczak, Piotr Kuna.
Tytuł: Analiza finansowania publicznego świadczeń zdrowotnych w chorobach alergicznych w Polsce. Część pierwsza - ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Tytuł angielski: Analysis of public financing of health care services for allergic diseases in Poland. Part One - outpatient specialist care.
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2015 : Vol. 2, nr 2, s. 73-81, ryc., tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: tyt. ang.: Polish Journal of Allergology
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

24/32
Autorzy: Rafał Pawliczak.
Tytuł: Jakość życia w alergicznym nieżycie nosa Quality of life in allergic rhinitis
Tytuł angielski: Quality of life in allergic rhinitis.
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2015 : Vol. 2, nr 4, s. 139-144, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: tyt. ang.: Polish Journal of Allergology
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

25/32
Autorzy: Maciej (obcy) Pawłowski, Iwona Stelmach.
Tytuł: Pokrzywka spontaniczna o nieznanej przyczynie- opis przypadku
Tytuł angielski: Spontaneous urticaria of unknown cause - case report
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2015 : Vol. 2, nr 2, s. 89-91, ryc., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: tyt. ang.: Polish Journal of Allergology
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

26/32
Autorzy: Łukasz Błażowski, Barbara Rogala, Ewa Cichosz-Jarosz, Jerzy Kruszewski, Piotr Kuna, Bolesław Samoliński.
Tytuł: Anafilaksja. Sytuacje szczególne.
Tytuł angielski: Anaphylaxis. Special situations.
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 3, s. 127-133, bibliogr., tab., ryc., Sum.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

27/32
Autorzy: Rafał Pawliczak.
Tytuł: Atopowe zapalenie skóry - leczenie przeciwzapalne jest bardzo ważne.
Tytuł angielski: Atopic dermatitis - an antiinflammatory approach is crucial
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 3, s. 119-126, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

28/32
Autorzy: Piotr Kuna, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Maciej Kupczyk, Jerzy Kruszewski, Bolesław Samoliński, Izabela Kupryś-Lipińska, Iwona Stelmach, Roman Skiepko, Wojciech Budny, Marcin Stobiecki, Małgorzata Rzymkowska, Joanna Jerzyńska, Anna Doboszyńska, Piotr Czerkies.
Tytuł: IV Kliniczne Forum Ekspertów/II Spotkanie Ekspertów- Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej Omalizumabem.
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2014 : -, nr 1, s. 43-49
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL, 0

29/32
Autorzy: Rafał Pawliczak.
Tytuł: Leczenie pokrzywki przewlekłej: zwiększanie dawek leków przeciwhistaminowych - kryteria wyboru terapii.
Tytuł angielski: Chronic urticaria treatment. An antihistamine up-dosing - therapy selection criteria
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 3, s. 102-107, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

30/32
Autorzy: Rafał Pawliczak.
Tytuł: Leczenie przeciwzapalne w astmie.
Tytuł angielski: Anti-inflammatory therapy for asthma
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 1, s. 38-42, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

31/32
Autorzy: Gabriela Turek, Rafał Pawliczak.
Tytuł: Leukotrienes deficiency
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 1, s. 19-26, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

32/32
Autorzy: Bolesław Samoliński, Tomasz Gotlib, Wioletta Pietruszewska, Rafał Pawliczak, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Kuna, Paweł Stręk, Agnieszka Mastalerz-Migas, Sławomir Chlabicz.
Tytuł: Postępowanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych w praktyce lekarza rodzinnego. Stanowisko 4 Towarzystw (StanForT) (na podstawie EPOS 2012).
Tytuł angielski: Management of acute rhinosinusitis in family doctor's practice. Position 4 Societies (StanForT) (according to guidelines EPOS 2012)
Czasopismo: Alergol Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 3, s. 87-93, ryc., Sum.
ISSN: 2353-3854
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi