Zapytanie: AKTUALN NEUROL
Liczba odnalezionych rekordów: 215Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/215

Autorzy: Karol Jastrzębski, Magdalena Obrembska, Łukasz Kępczyński, Katarzyna Turoboś, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Elżbieta Dorota Miller, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: CADASIL spowodowany stereotypową mutacją p.Arg207Cys w genie NOTCH3
Tytuł angielski: CADASIL caused by stereotyped p.Arg207Cys mutation of NOTCH3 gene
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 1, s. 47-51, summ.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/215
Autorzy: Maciej Bryl, Bogdan Czapiga, Marta Koźba-Gosztyła, Agnieszka Hałoń.
Tytuł: Fourth ventricle epidermoid cyst - a case report
Tytuł angielski: Torbiel naskórkowa czwartej komory mózgu - opis przypadku
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2018 : Vol. 18, nr 4, s. 177-182
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/215
Autorzy: Magdalena Obrembska, Karol Jastrzębski, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne pacjentki z rodzinnie uwarunkowaną postacią zespołu jedzenia nocnego - opis przypadku.
Tytuł angielski: The cognitive and emotional functioning of a female patient with a heritable form of the night eating syndrome - case description.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2017 : Vol. 17, nr 3, s. 167-171
Uwagi: Pierwszy i drugi autor zgłaszają równoważny wkład pracy w przygotowanie artykułu.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

4/215
Autorzy: Jarosław Oborzyński, Agata Gajos, Agata Majos, Jolanta Kujawa, Ludomir Stefańczyk, Andrzej Bogucki.
Tytuł: Motor re-training and immobillisation in the treatment of writer's cramp: a clinical and fMRI study
Tytuł angielski: Re-trening motoryczny i unieruchomienie w terapii kurczu pisarskiego: ocena kliniczna i fMRI
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2018 : Vol. 18, nr 2, s. 68-73
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/215
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Neuronews: Skuteczność trombektomii u wybranych pacjentów; Modyfikacja kryteriów McDonalda 2017; Odkrycie nowego mechanizmu związanego z brakiem regeneracji w MS; Czy wynik zwykłej CT może wskazywać na mózgową angiopatię amyloidową?; Odstawiać czy nie odstawiać? Oto jest pytanie!
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2017 : Vol. 17, nr 4, s. 245-246
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000

6/215
Autorzy: Anna Łucka, Radosław Magierski.
Tytuł: Nieprawidłowy stan odżywienia u pacjentów z chorobą Alzheimera.
Tytuł angielski: Inadequate nutritional status in patients with Alzheimer's disease
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2017 : V.17, Nr 4, p. 190-197
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: 0, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/215
Autorzy: Agnieszka Damiza-Detmer, Marta Milewska-Jędrzejczak, Małgorzata Pawełczyk, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Powikłania neurologiczne w toczniu rumieniowatym układowym oraz reumatoidalnym zapaleniu stawów
Tytuł angielski: Neurological complications in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 4, s. 165-170
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/215
Autorzy: Agata Gajos, Janusz Dąbrowski, Małgorzata Bieńkiewicz, Jacek Kuśmierek, Andrzej Bogucki, Anna Płachcińska.
Tytuł: Rola SPECT-DaTSCAN w diagnostyce izolowanego drżenia
Tytuł angielski: The role of SPECT-DaTSCAN in the diagnosis of isolated tremor syndromes
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 2, s. 74-78
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

9/215
Autorzy: Ernest J. Bobeff, Karol Wiśniewski, Michał Piotrowski, Małgorzata Bukowiecka-Matusiak, Lucyna A. Woźniak, Dariusz J. Jaskólski.
Tytuł: Systematic review of the literature on metabolic changes after aneurysmal subarachnoid haemorrhage
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2018 : Vol. 18, nr 4, s. 171-176
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/215
Autorzy: Magdalena Adamczyk-Hudzik, Justyna Kaczmarek-Bąk, Agnieszka Plucińska, Małgorzata Pawełczyk, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Trombektomia - nowa nadzieja w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu
Tytuł angielski: Thrombectomy - a new hope in the treatment of ischaemic stroke
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 3, s. 138-143
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

11/215
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Zastosowanie diety ketogennej w leczeniu padaczki.
Tytuł angielski: Ketogenic diet for epilepsy.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2017 : Vol. 17, nr 4, s. 214-219
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

12/215
Autorzy: Małgorzata Turniak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Mechanizm działania fingolimodu w terapii stwardnienia rozsianego
Tytuł angielski: The mechanism of action of fingolimod in multiple sclerosis therapy
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2017 : T. 17, nr 2, s. 96-103
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

13/215
Autorzy: Marta Niwald, Justyna Redlicka, Elżbieta Dorota Miller.
Tytuł: The effects of aerobic training on the functional status, quality of life, the level of fatigue and disability in patients with multiple sclerosis - a preliminary report
Tytuł angielski: Wpływ treningu tlenowego na stan funkcjonalny, jakość życia i zespół zmęczenia u chorych ze stwardnieniem rozsianym - doniesienie wstępne
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2017 : T. 17, nr 1, s. 15-22
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

14/215
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Tryptany w migrenowych bólach głowy - bilans korzyści i ryzyka.
Tytuł angielski: Triptans in migraine headaches - the balance of benefits and risk.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2017 : Vol. 17, nr 2, s. 104-114
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

15/215
Autorzy: Anna Grygielska, Elżbieta Dorota Miller.
Tytuł: Wczesna rehabilitacja po udarze krwotocznym mózgu u pacjenta z przebytym przeszczepem serca. Opis przypadku
Tytuł angielski: Early rehabilitation after haemorrhagic stroke in a patient with a history of heart transplantation. A case study
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : T. 16, nr 4, s. 208-211, summ.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

16/215
Autorzy: Kaja Śmietanka, Bartosz Bielecki.
Tytuł: Wpływ żeńskich hormonów płciowych na rozwój i przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego i jego modeli doświadczalnych
Tytuł angielski: The role of female sex hormones in multiple sclerosis and its animal models
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2017 : T. 17, nr 1, s. 23-33
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

17/215
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Dieta ketogenna w leczeniu padaczki. Poradnik. Monika Jaromin. Wydawnictwo Czelej, Wrocław, 2017
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : T. 16, nr 4, s. 222
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000

18/215
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Metyloprednizolon podawany doustnie lub dożylnie w leczeniu rzutu stwardnienia rozsianego - komentarz redakcyjny do artykułu Emmanuelle Le Page i wsp. pt.: Oral versus intravenous high-dose methylprednisolone for treatment of relapses in patients with multiple sclerosis (COPOUSEP): a randomised, controlled, double-blind, non-inferiority trial (Lancet 2015; 386: 974-981).
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : 16, 2, 109-111
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

19/215
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Neuronews: Czy wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami natalizumabu coś zmienia? Długość życia człowieka, czyli dobre informacje… dla ZUS? Wirus zika vs zespół Guillaina-Barrégo - ciąg dalszy Rituksymab w leczeniu stwardnienia rozsianego?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : T. 16, nr 4, s. 218-220
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000

20/215
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Neuronews: Daklizumab - nowy lek II linii leczenia MS o zadowalającym profilu bezpieczeństwa? Adukanumab zmniejsza liczbę blaszek beta-amyloidowych u pacjentów z chorobą Alzheimera Definicja wtórnie postępującej postaci MS potrzebna od zaraz! Odkrycie nowego opioidu ze zredukowanymi działaniami niepożądanymi Choroba Chagasa, leiszmanioza, śpiączka afrykańska, malaria - nowa nadzieja dla podróżujących
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : T. 16, nr 3, s. 163-165
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000

21/215
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Neuronews: Prawdziwa struktura alfa-synukleiny Transtyretyna i receptor dla lipoprotein o małej gęstości, czyli transport mózgowo-wątrobowy Immunoterapia w przypadku mózgowej angiopatii amyloidowej (cerebral amyloid angiopathy, CAA) - coraz bliżej "Nowa", potencjalnie odwracalna przyczyna nagłego pogorszenia pacjenta z otępieniem
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : T. 16, nr 1, s. 53-54
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000

22/215
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Neuronews: Rola obiegu mieliny w procesie starzenia; Norwegia, renifery, łosie i priony; Rozmieszczenie białka tau jest markerem spadku funkcji poznawczych związanym z chorobą Alzheimera; Wirus zika może powodować zespół Guillaina-Barrégo; Nowy gen FOXF2 zaangażowany w patogenezę udaru związaną z chorobą małych naczyń;
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : 16, 2, 112-113
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, 0

23/215
Autorzy: Błażej Kmieciak.
Tytuł: Problem agresji pacjentów - próba diagnozy, poszukiwanie rozwiązań.
Tytuł angielski: The problem of aggressive patients - an attempt at a diagnosis and a search for solutions.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : Vol. 16, nr 3, s. 158- 162, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

24/215
Autorzy: Justyna Redlicka, Lidia Włodarczyk, Elżbieta Dorota Miller.
Tytuł: Rehabilitacja po usunięciu guza mózgu w obserwacji dwuletniej - opis przypadku
Tytuł angielski: Rehabilitation after brain tumour removal in a two-year follow-up - a case report
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : 16, 1, 50-52
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

25/215
Autorzy: Krzysztof Pękala, Anna Bogaczewicz, Radosław Magierski, Joanna Magierska, Tomasz Sobów.
Tytuł: The need of neuropsychological assessment in daily care of patients without dementia.
Tytuł angielski: Potrzeba oceny neuropsychologicznej w codziennej opiece nad pacjentami bez zdiagnozowanej demencji.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : 16, 2, 79-84, streszcz., summ.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

26/215
Autorzy: Magdalena Sabiniewicz, Bogusława Obrembska, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne w wyniku uszkodzenia płatów czołowych mózgu.
Tytuł angielski: Emotional and behavioural disorders resulting from frontal lobe damage.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : Vol. 16, nr 2, s. 99-103, bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

27/215
Autorzy: Ewa Szczepocka, Radosław Magierski, Tomasz Sobów, Adam Wysokiński.
Tytuł: Zastosowanie tetrabenazyny w leczeniu późnych dyskinez polekowych - opis czterech przypadków.
Tytuł angielski: The use of tetrabenazine for the treatment of drug-induced tardive dyskinesia - report of four cases.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2016 : T. 16, nr 4, s.194-200, summ.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

28/215
Autorzy: Krystyna Rymarczyk, Iwona Makowska, Katarzyna Pałka-Szafraniec.
Tytuł: Plastyczność dorosłej kory mózgowej.
Tytuł angielski: The plasticity of the adult human brain cortex.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2015 : Vol. 15, nr 2, s. 80-87, bibliogr., Streszcz., Sum., Streszcz.
Uwagi: tyt. ang. Current Neurology
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

29/215
Autorzy: Michał Starosta, Marta Niwald, Marcin Machnia, Elżbieta Dorota Miller.
Tytuł: Przebieg wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu i ostrym zespole wieńcowym u chorego z przebytą obustronną amputacją podudzi. Opis przypadku.
Tytuł angielski: The course of early rehabilitation after brain stroke with acute coronary syndromes in the case of a patient with bilateral crural amputation. Case report.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2015 : Vol. 15, nr 2, s. 99-102, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

30/215
Autorzy: Małgorzata Turniak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Rola androgenów w patogenezie i przebiegu klinicznym stwardnienia rozsianego. Nowe możliwości terapii.
Tytuł angielski: Role of androgens in the pathogenesis and clinical course of multiple sclerosis. New therapeutic possibilities.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2015 : Vol. 15, nr 1, s. 28-34, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

31/215
Autorzy: Krzysztof Pękala, Monika Ponichtera-Kasprzykowska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych.
Tytuł angielski: Depression diagnosis in patients with Parkinson's disease using various diagnostic tools.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2015 : Vol. 15, nr 4, s. 210-216, Streszcz., Sum., tab., bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

32/215
Autorzy: Maria Konarska-Król, Magdalena Justyna Kacperska, Jakub Walenczak, Bartłomiej Tomasik, Piotr Szpakowski.
Tytuł: The role of selected chemokines and their receptors in the pathogenesis and destabilisation of atheromatous plaques in the carotid arteries.
Tytuł angielski: Rola wybranych chemokin i ich receptorów w patogenezie rozwoju i destabilizacji blszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2015 : Vol. 15, nr 1, s. 41-46, ryc., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

33/215
Autorzy: Magdalena Sabiniewicz, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka.
Tytuł angielski: Selected aspects of the impact of functional asymmetry of the cerebral hemispheres on the cognitive and emotional functioning of the human being.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2015 : Vol. 15, nr 4, s. 205-209, bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

34/215
Autorzy: Magdalena Sabiniewicz, Marta Niwald, Marcin Machnia, Lidia Włodarczyk, Elżbieta Dorota Miller.
Tytuł: Wybrane zaburzenia funkcji poznawczych po udarze mózgu - charakterystyka kliniczna i diagnostyka.
Tytuł angielski: Selected cognitive dysfunctions after brain stroke - clinical characteristics and diagnosis.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2015 : Vol. 15, nr 1, s. 35-40, ryc., tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

35/215
Autorzy: Magdalena Justyna Kacperska, Karol Jastrzębski, Bartłomiej Tomasik, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α) jako potencjalny osoczowy marker przebiegu stwardnienia rozsianego - badania wstępne.
Tytuł angielski: Plasma tumour necrosis factor alpha (TNF-?) as apotential marker of multiple sclerosis - preliminary study
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : T. 14, nr 2, s. 124-133, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

36/215
Autorzy: Radosław Magierski, Katarzyna Antczak-Domagała, Tomasz Sobów.
Tytuł: Dieta jako czynnik protekcyjny otępienia.
Tytuł angielski: Diet as a protective factor in dementia.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 3, s. 167-174, bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

37/215
Autorzy: Marcin Wojtera, Tomasz Sobów.
Tytuł: Farmakoterapia choroby Alzheimera i innych otępień w praktyce: który lek, kiedy i dla kogo?
Tytuł angielski: Pharmacotherapy in Alzheimer's disease and other dementials in practical settings: which drug, when and for whom?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 4, s. 218-227, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

38/215
Autorzy: Krzysztof Pękala, Tomasz Sobów.
Tytuł: Interwencje psychologiczne jako profilaktyka depresji poudarowej.
Tytuł angielski: Psychological interventions for preventing post-stroke depression
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 3, s. 156-160, tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

39/215
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Memantyna w łagodnych zaburzeniach poznawczych i otępieniu alzheimerowskim o nasileniu lekkim: przesłanki teoretyczne, badania kliniczne i rekomendacje stosowania.
Tytuł angielski: Memantine in mild congitive impairment and mild dementia of Alzheimer's disease: theoretical background, clinical trials and recommendations
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : T. 14, nr 1, s.54-60, bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

40/215
Autorzy: Małgorzata Figlus, Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Magdalena Justyna Kacperska, Sylwia Janiak, Karol Jastrzębski.
Tytuł: Nawracające obwodowe porażenie nerwu twarzowego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Recurrent facial nerve paralysis - case report.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 2, s. 134-139, ryc., bibliogr., Sum.
Uwagi: ang. tyt. czasopisma: Current Neurology
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

41/215
Autorzy: Dariusz J Jaskólski.
Tytuł: Rola odbarczenia kostnego czaszki w udarze niedokrwiennym.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 4, s. 235-244, ryc., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

42/215
Autorzy: Dariusz J Jaskólski.
Tytuł: Ropień mózgu.
Tytuł angielski: Cerebral abscess
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 2, s. 96-106, ryc., tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

43/215
Autorzy: Dariusz J Jaskólski.
Tytuł: Ropniak nadtwardówkowy kanału kręgowego
Tytuł angielski: Spinal epidural empyema
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 2, s. 107-111, il., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

44/215
Autorzy: Dariusz J. Jaskólski.
Tytuł: Ropniaki wewnątrzczaszkowe.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 2, s. 112-116, il., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

45/215
Autorzy: Karol Jastrzębski, Magdalena Justyna Kacperska, Małgorzata Figlus.
Tytuł: Rzadkie - monogenetyczne - przyczyny udaru mózgu związanego z małymi naczyniami
Tytuł angielski: Uncommon - monogenetic - causes of small-vessel stroke
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : T. 14, nr 1, s. 34-42, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

46/215
Autorzy: Piotr Kaźmierski, Magdalena Justyna Kacperska, Małgorzata Figlus, Bartłomiej Tomasik.
Tytuł: The formation of atherosclerotic plaque, its destabilisation and diagnostics.
Tytuł angielski: Tworzenie blaszki miazdzycowej, jej destabilizacja i diagnostyka.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 1, s. 43-53, ryc., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

47/215
Autorzy: Maria Konarska-Król, Magdalena Justyna Kacperska, Karol Jastrzębski, Maciej Radek, Bartłomiej Tomasik.
Tytuł: Zaburzenia słuchu w praktyce neurologa.
Tytuł angielski: Hearing disturbances in neurologist clinical practice
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2014 : Vol. 14, nr 1, s. 61-69, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

48/215
Autorzy: Tomasz Sobów, Radosław Magierski.
Tytuł: Diagnostyka i postępowanie w otępieniu z ciałami Lewy`ego: aktualne zalecenia i nierozwiązane problemy.
Tytuł angielski: Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: current recommendations and unsolved issues
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : Vol. 13, nr 4, s. 308-313, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

49/215
Autorzy: Alicja Kozera-Kępniak, Karol Jastrzębski, Andrzej Klimek.
Tytuł: Farmakogenetyczne uwarunkowania lekooporności w padaczce.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : Vol. 13, nr 2, s. 96-102, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

50/215
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w chorobie Alzheimera: obecne strategie i terapie eksperymentalne.
Tytuł angielski: Pharmacotherapy of cognitive dysfunctions in Alzheimer's disease: current strategies and experimental therapies
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : T. 13, nr 4, s. 287-294, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

51/215
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych towarzyszących otępieniu.
Tytuł angielski: Pharmacotherapy of behavioural disorders associated with dementia
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : T. 13, nr 4, s. 295-301, tab., bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

52/215
Autorzy: Karol Jastrzębski, Magdalena Justyna Kacperska, Tadeusz Pietras, Maciej Radek.
Tytuł: Genetyczne przyczyny upośledzenia umysłowego, z którymi neurolog może spotkać się w codziennej praktyce.
Tytuł angielski: The genetic causes of mental retardation, which the neurologist may encounter in everyday practice.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : Vol. 13, nr 2, s. 119-129, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
Uwagi: Praca finansowana z grantów UM w Łodzi nr 502-03/5-062-01/502-54-102 oraz 502-03/5-062-01/502-54-111
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

53/215
Autorzy: Monika Ponichtera-Kasprzykowska, Krzysztof Pękala, Tomasz Sobów.
Tytuł: Niefarmakologiczne strategie postępowania w zaburzeniach zachowania towarzyszących otępieniu.
Tytuł angielski: Non-pharmacological strategies of behavioural symptoms associated with dementia management
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : T. 13, nr 4, s. 302-307, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

54/215
Autorzy: Beata Chrześcijanek, Agnieszka Plucińska, Monika Przybyła.
Tytuł: Padaczka u osób w przedziale wiekowym 20-45 lat.
Tytuł angielski: The causes of epilepsy in young people between 20 and 45
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : T. 13, nr 1, s. 35-39, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

55/215
Autorzy: Magdalena Justyna Kacperska, Karol Jastrzębski, Alicja Kozera-Kępniak, Andrzej Klimek.
Tytuł: Wybrane farmakokinetyczne interakcje leków w trakcie leczenia padaczki. Cześć I .
Tytuł angielski: Selected pharmacokinetic drug interactions during treatment of epilepsy. Part I.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : Vol. 13, nr 1, s. 40-49, bibliogr., ryc., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

56/215
Autorzy: Karol Jastrzębski, Magdalena Justyna Kacperska, Alicja Kozera-Kępniak, Andrzej Klimek.
Tytuł: Wybrane farmakokinetyczne interakcje leków w trakcie leczenia padaczki. Część II.
Tytuł angielski: Selected pharmacokinetic drug interactions during treatment of epilepsy. Part II.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : Vol. 13, nr 1, s. 50-55
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

57/215
Autorzy: Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów, Jarosław Bogaczewicz, Jakub Ząbek, Przemysław Bieńkowski, Jan Kowalski, Ewa Robak, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka.
Tytuł: Zaburzenia psychiczne w toczniu rumieniowatym układowym.
Tytuł angielski: Mental disorder in systemic lupus erythematosus
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : 13, 3, s. 168-178, il., tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

58/215
Autorzy: Agata Krupa, Ewa Zwierzyńska, Bogusława Pietrzak.
Tytuł: Zonisamid - lek nie tylko przeciwpadaczkowy.
Tytuł angielski: Zonisamide - not only antiepileptic drug.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2013 : 13, 2, 183-188, summ.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

59/215
Autorzy: Andrzej Klimek.
Tytuł: Alternatywne sposoby leczenia padaczki
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : Vol. 12, nr 1, s. 13-17, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

60/215
Autorzy: Beata Kaczorowska, Małgorzata Pawełczyk, Monika Przybyła.
Tytuł: Chirurgiczne metody leczenia padaczki.
Tytuł angielski: Surgical treatment of epilepsy
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 12, Nr 3, s. 159-163, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

61/215
Autorzy: Dariusz Timler, Łukasz Szarpak, Marcin Madziała.
Tytuł: Czy występuje sezonowość i fluktuacje w padaczce?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : Vol. 12, nr 3, s. 152-156, tab., wykr., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

62/215
Autorzy: Mateusz Józefowicz, Wielisław Papierz.
Tytuł: Histologiczne kryteria diagnostyczne oponiaków atypowych ( GII WHO) i ich związek z potencjałem proliferacyjnym.
Tytuł angielski: Histologic features and MIB-1/Ki67 indices in atypical meningiomas (GII WHO)
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : vol. 12, nr 2, s. 104-128, tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

63/215
Autorzy: Elżbieta Ormezowska, Marek Zawirski, Dariusz Jaskólski.
Tytuł: Koncepcja dynamicznej lokalizacji funkcji w rehabilitacji afatycznych zaburzeń mowy
Tytuł angielski: Concept of dynamic localization of function in rehabilitation of aphatic speech disorders
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 12, nr 4, s. 215-221
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

64/215
Autorzy: Hanna Zielińska-Bliźniewska, Marzena Bielińska, Piotr Pietkiewicz, Jarosław Miłoński, Jurek Olszewski.
Tytuł: Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 12, nr 3, s. 169-175, ryc., wykr., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

65/215
Autorzy: Magdalena Jóźwicka, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Rola niekodującego RNA w patologii układu nerwowego
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : Vol. 12, nr 1, s. 57-64, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

66/215
Autorzy: Małgorzata Pawełczyk, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła.
Tytuł: Tiagabina w zaburzeniach lękowych
Tytuł angielski: Tiagabine in anxiety disorders
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 12, Nr 3, s. 164-168, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

67/215
Autorzy: Hanna Zielińska-Bliźniewska, Anna Jałocha-Kaczka, Joanna Michalska, Jurek Olszewski.
Tytuł: Zaburzenia lipidowe u pacjentów z zawrotami głowy
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 12, nr 3, s. 143-148, wykr., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

68/215
Autorzy: Paweł P. Liberski, Andrzej Klimek.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Rok: 2011 : Vol. 11 (2)
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED

69/215
Autorzy: Ewa Golańska, Paweł P. Liberski.
Tytuł: Białko 14-3-3 w diagnostyce sporadycznej choroby Creutzfelda-Jakoba
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 1, s. 38-43
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

70/215
Autorzy: Paweł Woliński, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Chemokiny i ich receptory na neuronach a proces neurodegeneracji i neuroprotekcji
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : Vol.11, nr 4, s. 210-215, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

71/215
Autorzy: Justyna Rokicka, Magdalena Zychowicz-Sielska, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Hemikraniektomia i hipotermia w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 2, s. 111-114, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

72/215
Autorzy: Marta Pyzik-Janiak.
Tytuł: Hiperleptynemia u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : Vol. 11, nr 2, 115-122, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

73/215
Autorzy: Andrzej Klimek, Karol Jastrzębski, Sylwia Janiak, Monika Kołodziejska, Marek Grochal, Rusłan Jekimow, Krzysztof Zieliński, Dorota Snopkowska-Wiaderna.
Tytuł: Idiopatyczny przerost opony twardej - opis przypadku
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 2, s. 79-84, ryc., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

74/215
Autorzy: Paweł Gierach, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Korelacja obrazu MRI z neuropatologią i kliniką w stwardnieniu rozsianym
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : Vol. 11, nr 4, s. 244-250, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

75/215
Autorzy: Dagmara Wójkowska, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Limfocyty Th17 w patogenezie doświadczalnego modelu stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 2, s. 100-105, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

76/215
Autorzy: Magdalena Zakrzewska, Paweł P. Liberski.
Tytuł: Molekularna charakterystyka nowotworowych komórek macierzystych i progenitorowych rdzeniaka
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 2, s. 91-95
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

77/215
Autorzy: Sylwia Gresner, Paweł P. Liberski.
Tytuł: Oksydacyjne uszkodzenie DNA w chorobie Alzheimera i Creutzfelda-Jakoba
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 1, s. 64-67
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

78/215
Autorzy: Magdalena Jóźwicka, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Patogeneza rozwoju blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : Vol. 11, nr 4, s. 265-273, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

79/215
Autorzy: Magdalena Zakrzewska, Paweł P. Liberski.
Tytuł: Podłoże molekularne rdzeniaka wieku dziecięcego
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 2, s. 85-90
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

80/215
Autorzy: Magdalena Jóźwicka, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Poszukiwanie biomarkerów zapalnych udaru niedokrwiennego mózgu.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 2, s. 106-110, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

81/215
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Karol Jastrzębski, Agnieszka Pawełczyk, Andrzej Klimek, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Udar cieplny zilustrowany przypadkiem 39-letniego mężczyzny - uczestnika biegu maratońskiego
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : Vol. 11, nr 4, s. 274-279, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

82/215
Autorzy: Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jarosław Miłoński, Agnieszka Mazurek, Joanna Michalska, Marzena Bielińska, Jurek Olszewski.
Tytuł: Zaburzenia układu równowagi i narządu słuchu jako objaw chorób systemowych
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2011 : T. 11, nr 1, s. 13-17, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

83/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Rok: 2010
Uwagi: Redaktor Działu Prac Poglądowych
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

84/215
Autorzy: Renata Pepaś, Piotr Pietkiewicz, Jurek Olszewski.
Tytuł: Analiza porównawcza wyników badania oczopląsu w teście kalorycznym uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 1, s. 51-54, wyrk., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

85/215
Autorzy: Anna Cisowska-Maciejewska, Maria Konarska, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Chemokiny w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 2, s. 79-84, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

86/215
Autorzy: Karol Jastrzębski, Agnieszka Pawełczyk, Andrzej Klimek.
Tytuł: Choreoakantocytoza - przypadek kliniczny.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 2, s. 118-122, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

87/215
Autorzy: Karol Jastrzębski, Agnieszka Pawełczyk, Andrzej Klimek.
Tytuł: Choreoakantocytoza-przypadek kliniczny.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 1, s. 118-122, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

88/215
Autorzy: Marek Juszczak, Paweł Gierach, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Fingolimod w leczeniu stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 3, s. 145-151, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

89/215
Autorzy: Marta Pyzik-Janiak, Bożena Adamkiewicz.
Tytuł: Hipoadiponektynemia u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 1, s. 167-171, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

90/215
Autorzy: Andrzej Klimek.
Tytuł: Obraz kliniczny mielopatii szyjnej.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 1, s. 12-18, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

91/215
Autorzy: Marcin Repetowski, Krzysztof Kuśmierczyk, Agnieszka Mazurek, Joanna Michalska, Jurek Olszewski.
Tytuł: Podstawy anatomii i fizjologii drogi węchowej oraz możliwości topodiagnostyki jej uszkodzeń z użyciem węchowych potencjałów wywołanych.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 2, s. 85-88, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

92/215
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Samoistne podciśnienie śródczaszkowe- opis przypadku.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 1, s. 100-104, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

93/215
Autorzy: Karina Kierkus-Dłużyńska, Andrzej Klimek.
Tytuł: Znaczenie stężenia homocysteiny u chorych na padaczkę.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 1, s. 31-36, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

94/215
Autorzy: Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Agenezja ciała modzelowatego - znaczenie diagnozy prenatalnej.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 3, s. 194-202., ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

95/215
Autorzy: Karina Kierkus-Dłużyńska, M. Rokitka, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Diagnostyka różnicowa stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 4, s. 247-252, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

96/215
Autorzy: Małgorzata Kot, Małgorzata [obca] Lewandowska, Julia Kruk-Jeromin.
Tytuł: Dystrofia mięśniowa oczno-gardzielowa - opis przypadku z pozytywnym wywiadem rodzinnym.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 3, s. 214-218, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

97/215
Autorzy: Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Modele doświadczalne stwardnienia rozsianego
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 4, s. 231-239, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

98/215
Autorzy: Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u płodu.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 3, s. 164-182, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

99/215
Autorzy: Alicja Żarkowska, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Poszerzenie układu komorowego mózgowia u płodu - diagnostyka różnicowa.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 3, s. 203-208, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

100/215
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Prenatalna diagnostyka obrazowa torbieli pajęczynówki. Sympozjum- wady OUN u płodów.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 3, s.183-193., ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

101/215
Autorzy: Paweł Gierach, Marek Juszczak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Rozwój nowych terapii stwardnienia rozsianego
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 2, s. 132-139, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

102/215
Autorzy: Antoni Florkowski, Henryk Chmielewski, Piotr Gałecki.
Tytuł: Zaburzenia psychiczne w stwardnieniu rozsianym.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 4, s. 264-266, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

103/215
Autorzy: Bartosz Bielecki, Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Chemokiny i ich receptory w doświadczalnym autoimmunizacyjnym zapaleniu OUN
Tytuł angielski: Chemokines and their receptors in experimental autoimmune inflammation in the CNS
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 1, s. 16-24, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

104/215
Autorzy: Karol Jastrzębski, Andrzej Klimek.
Tytuł: Leukodystrofia globaidalna Krabbego - choroba o wielu twarzach?.
Tytuł angielski: Globoid cell leucodystrophy - disease with many faces?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 1, s. 62-65, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Adres url:

105/215
Autorzy: Paweł Woliński, Marcin Jałosiński, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Mechanizmy neurodegeneracji i jej markery w stwardnieniu rozsianym.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 1, s. 25-32, ryc., bibligr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

106/215
Autorzy: Kinga Matusiak-Smura, Weronika Kiedrzyńska, Jarosław Oborzyński, Andrzej Klimek.
Tytuł: Napadowa ataksja typu 2 - opis przypadku.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 2, s. 106-108, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

107/215
Autorzy: Andrzej Klimek.
Tytuł: Narkolepsja - nowe możliwości rozpoznawania i leczenia.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 1, s. 10-15, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

108/215
Autorzy: Beata Kaczorowska, Jolanta Baranowska, Monika Przybyła, Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Paweł P[iotr] Liberski, Andrzej Klimek.
Tytuł: Nietypowy przebieg sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 1, s. 49-55, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

109/215
Autorzy: Joanna Wieremiejczyk, Bożena Adamkiewicz, Elżbieta Sztamska, Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski, Andrzej Klimek.
Tytuł: Przypadek cytopatii mitochondrialnej.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 2, s. 109-114, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

110/215
Autorzy: Władysław Godlewski, Jarosław Zagórski, Bogdan Błaszczyk.
Tytuł: Przypadek kostniejącego zapalenia mięśni
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 1, s. 56-61, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

111/215
Autorzy: Magdalena Karolak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Rola limfocytów regulatorowych (Treg) w doświadczalnym autoimmunizacyjnym zapaleniu OUN.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 1, s. 33-38, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

112/215
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Strategie aktywnej i pasywnej immunizacji jako terapii choroby Alzheimera.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : T. 8, nr 2, s. 77-83, tab., biblogr., Sum.
Uwagi: artykuł redakcyjny
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

113/215
Autorzy: Tomasz Sobów, Jarosław Sławek.
Tytuł: Farmakoterapia zaburzeń ruchowych i objawów neuropsychiatrycznych w chorobie Huntingtona : systematyczny przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 1, s. 10-18, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

114/215
Autorzy: Karol Jastrzębski, Jarosław Zagórski, Małgorzata Salamon, Wielisław Papierz, Andrzej Klimek.
Tytuł: Gwiaździak olbrzymiokomórkowy podwyściółkowy w przebiegu stwardnienia guzowatego - opis przypadku.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 1, s. 49-54, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

115/215
Autorzy: Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Zbigniew Baj, Andrzej Klimek, Beata Kaczorowska.
Tytuł: Hiperlipidemia a markery aktywacji płytek krwi u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 4, s. 263-269, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

116/215
Autorzy: Marcin Jałosiński, Kamil Karolczak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Mechanizmy działania cytostatyków stosowanych w neurologii.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 4, s. 246-253, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

117/215
Autorzy: Karol Jastrzębski, Jarosław Zagórski, Wiesław Chudzik, Andrzej Klimek.
Tytuł: Molekularne podłoże stwardnienia guzowatego - cz. I.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 2, s. 78-84, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

118/215
Autorzy: Marcin Jałosiński, Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Natalizumab : nowa droga w terapii stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 3, s. 195-201, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

119/215
Autorzy: Elżbieta Agata Ormezowska, Marek Zawirski, Dariusz Jaskólski.
Tytuł: Ocena neuropsychologiczna wczesnych i odległych wyników leczenia operacyjnego chorych z krwawieniem z tętniaków tętnicy łączącej przedniej i tętnicy łączącej tylnej
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 7, nr 4, s. 270-276, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN

120/215
Autorzy: Andrzej Klimek.
Tytuł: Padaczka jako problem wieku podeszłego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 3, s. 141-147, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

121/215
Autorzy: J[arosław] Oborzyński, E[lżbieta] Sztamska, K[arina] Kierkus-Dłużyńska, J. Chrząstek, A[ndrzej] Klimek.
Tytuł: Pojedyncza zmiana demielinizacyjna w rdzeniu kręgowym jako przyczyna ruchów dystoniczno-atetotycznych rąk.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 1, s. 55-58, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

122/215
Autorzy: Henryk Chmielewski.
Tytuł: Pułkownik w stanie spoczynku.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 3, s. 210-211, portr., ryc.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PN
Język publikacji: PL

123/215
Autorzy: Monika Witusik, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Rola białka PrPc w procesie różnicowania neutralnego in vitro i neurogenezy.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 3, s. 188-194, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

124/215
Autorzy: Bartosz Bielecki, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Udział chemokin i ich receptorów w patogenezie stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 4, s. 223-231, streszcz., sum., bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

125/215
Autorzy: Agnieszka Karp-Majewska, Bożena Adamkiewicz, Marta Pyzik.
Tytuł: Występowanie osteoporozy w chorobach neurologicznych.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 4, s. 242-245, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

126/215
Autorzy: Danuta Palińska, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zabiegi elektrowstrząsowe.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 1, s. 19-24, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

127/215
Autorzy: Piotr Rieske.
Tytuł: Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 4, s. 232 -241, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

128/215
Autorzy: Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w psychiatrii.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 1, s. 32-39, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

129/215
Autorzy: Piotr Rieske.
Tytuł: Czy potrzebny jest nowy model neuropoezy?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 164-168, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

130/215
Autorzy: Michał Fila, Andrzej Bogucki.
Tytuł: Farmakologiczna diagnostyka zaburzeń autonomicznego unerwienia źrenicy.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 1, s. 13-23, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

131/215
Autorzy: Marcin Wojtera, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Immunologiczne aspekty choroby Alzheimera.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 2, s. 108-115, Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

132/215
Autorzy: Marcin Flirski, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Leczenie choroby Alzheimera : czy istnieją możliwości przewidywania klinicznej odpowiedzi na inhibitory cholinesterazy?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 2, s. 95-107, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

133/215
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Modyfikowalne czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych : co możemy zrobić, aby uniknąć otępienia?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 2, s. 88-94, bibliogr., Sum.
Uwagi: Sympozjum - Choroby otępienne
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

134/215
Autorzy: Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Otępienie z ciałami Lewy`ego - nowe kryteria diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 2, s. 116-123, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

135/215
Autorzy: Monika Przybyła, Andrzej Klimek, Henryk Chmielewski, Bogdan Błaszczyk, Beata Kaczorowska.
Tytuł: Potencjal P300 jako czynnik diagnostyczny zmian OUN osób uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 2, s. 78-87, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

136/215
Autorzy: Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Andrzej Klimek.
Tytuł: Pourazowe obustronne uszkodzenie nerwów odwodzących - opis przypadku.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 181-184, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

137/215
Autorzy: B. Adamkiewicz, B[arbara] Fornalska, P[iotr] Skłodowski, P[aweł] P[iotr] Liberski, A[ndrzej] Klimek.
Tytuł: Przypadek choroby Creutzfeldta-Jakoba zdiagnozowany przyżyciowo.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 1, s. 54-57, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

138/215
Autorzy: Agnieszka Karp-Majewska, Bożena Adamkiewicz, Andrzej Klimek.
Tytuł: Przypadek skąpoobjawowego rozwarstwiania ścian tętnic.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 2, s. 131-135, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

139/215
Autorzy: Piotr Rieske.
Tytuł: Rewolucja w biologii rozwojowej.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 159-163, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

140/215
Autorzy: Piotr Rieske.
Tytuł: Rola komórek macierzystych w etiopatogenezie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 169-174, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

141/215
Autorzy: Małgorzata Gałka.
Tytuł: Rola markerów aktywacji płytek krwi u pacjentów po udarze mózgu.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 153-158, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

142/215
Autorzy: Henryk Chmielewski, Krzysztof Nykiel.
Tytuł: XXI Międzynarodowa Konferencja pt. : "Duszpasterskie aspekty leczenia chorób zakaźnych" 23-25 listopada 2006 r., Watykan.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 204-205
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL

143/215
Autorzy: Janusz Wendorff.
Tytuł: Zaburzenia poznawcze i neurologiczne u potomstwa matek chorych na padaczkę - czynniki ryzyka.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 185-190, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

144/215
Autorzy: Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Wiesław Chudzik.
Tytuł: Zastosowanie topiramatu w leczeniu stanu padaczkowego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 191-194, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

145/215
Autorzy: Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Akatyzja.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 5, s. 30-34, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

146/215
Autorzy: Andrzej Klimek, Bożena Adamkiewicz.
Tytuł: Chlamydia pneumoniae jako przyczyna neuroinfekcji.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 3, nr 4, s. 141-147, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

147/215
Autorzy: Andrzej Klimek, Bożena Adamkiewicz.
Tytuł: Homocysteina jako czynnik ryzyka uszkodzenia naczyń.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 3, nr 5, s. 194-199, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

148/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Kongofilne angiopatie.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 3, s. 183-188, bibliogr., Sum.
Uwagi: Sympozjum - Choroby naczyniowe
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

149/215
Autorzy: Andrzej Bogucki.
Tytuł: Leczenie dopaminergiczne i inne formy terapii zespołu niespokojnych nóg.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 1, s. 51-56, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

150/215
Autorzy: Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Porównanie obrazu neuropsychologicznego w chorobie Alzheimera, otępieniu z ciałami Lewy`ego i otępieniu w chorobie Parkinsona.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 5, s. 62-70, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

151/215
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Katarzyna Królewska-Pakuła, Ewa Kwiecińska, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Potencjał hepatotoksyczny leków przeciwpsychotycznych : retrospektywna analiza 506 kuracji.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, nr 5, s. 234-241, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

152/215
Autorzy: Wojciech Biernat, Krzysztof Zakrzewski, Lech Polis, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Przypadek podnamiotowego żółtakogwiaździaka pleomorficznego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 2, s. 148-151, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

153/215
Autorzy: Andrzej Klimek.
Tytuł: Rec. : Otępienie / pod red. A. Szczudlika, P .P. Liberskiego, M. Barcikowskiego. Kraków 2004
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 3, s. 220-221
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL

154/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Rodzinne postacie chorob wywolanych przez priony.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 2, s. 123-140, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

155/215
Autorzy: Magdalena Zakrzewska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Utrata heterozygotyczności w nowotworach mózgu pochodzenia zarodkowego u dzieci.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 3, s. 171-182, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

156/215
Autorzy: Mariusz Cybertowicz, Andrzej Bogucki.
Tytuł: Wtórny zespoł niespokojnych nóg w przebiegu ciąży, niewydolności nerek i anemii.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 1, s. 44-49, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

157/215
Autorzy: Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Janusz Wendorff, Joanna Jędrzejczak, Jacek Ruszkowski.
Tytuł: Wytyczne Amerykańskiej Akademii Neurologii (AAN) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Padaczkowego (AES) stosowania siedmiu nowych leków w terapii padaczki nowo zdiagnozowanej i padaczki lekoopornej - komentarz.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 2, s. 86-91, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

158/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: "Biologia molekularna starego buta", czyli podłoże molekularne otępień.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 1, s. 23-32, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

159/215
Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Pakszys, Ewa Skrobowska, Eugeniusz Dziuk, Norbert Szaluś, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Analogi kokainy znakowane 123I i 99mTc w obrazowaniu nośnika dopaminy w chorobie Parkinsona i zespołach parkinsonowskich.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4 wyd. spec., s. 63-71, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

160/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Zbigniew Wszołek, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Beata Sikorska, Andrzej Klimek.
Tytuł: Aspekty genetyczno-molekularne choroby Parkinsona.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4 wyd. spec., s. 25-36, ryc., bibliogr. Sum.
Uwagi: Choroba Parkinsona postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

161/215
Tytuł: Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4 wyd. spec., 332 s., ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 28 cm
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

162/215
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Farmakologiczne metody prewencji pierwotnej i wtórnej otępień.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 195-200, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

163/215
Autorzy: Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Farmakoterapia otępienia w chorobie Alzheimera i otępienia mieszanego w chorobie Alzheimera.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 171-179, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

164/215
Autorzy: Beata Sikorska, Wielisław Papierz, Krzysztof Zakrzewski, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Guz kanału kręgowego u 11-letniej dziewczynki
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 2, s. 147-151, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

165/215
Autorzy: Wielisław Papierz, Dariusz Jaskólski, Beata Sikorska, Joanna Duda-Szymańska, Marek Zawirski, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Guz móżdżku. Nowotwór czy hamartoma ?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 224-229, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

166/215
Autorzy: Wielisław Papierz, Dariusz Jaskólski, Beata Sikorska, Joanna Duda-Szymańska, Marek Zawirski, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Guz móżdżku. Nowotwór czy hamartoma?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 224-228, ryc., bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

167/215
Autorzy: Wielisław Papierz, Dariusz Jaskólski, Beata Sikorska, Joanna Duda-Szymańska, Marek Zawirski, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Guz móżdżku. Nowotwór czy hamartoma?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 224-229, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

168/215
Autorzy: Beata Sikorska, Wielisław Papierz, Krzysztof Zakrzewski, Paweł P[iotr] Liberski, Herbert Budka.
Tytuł: Guz rdzenia kręgowego u dwuletniego dziecka.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 230-232, ryc., bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

169/215
Autorzy: J[anusz] Janczukowicz, A[leksandra] Omulecka, I[wona] Lewy-Trenda, P[aweł] Komuński, K[rzysztof] Tybor, K[rzysztof] Zakrzewski, L[ech] Polis, P[aweł] P[iotr] Liberski, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Kliniczna, morfologiczna, immunohistochemiczna i ultrastrukturalna analiza trzech przypadków guzów ośrodkowego układu nerwowego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 1, s. 65-68, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

170/215
Autorzy: Marcin Gorczowski, Tomasz Sobów.
Tytuł: Leczenie zespołów otępiennych przebiegających z parkinsonizmem.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 180-185, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

171/215
Autorzy: Andrzej Klimek.
Tytuł: Łagodne zaburzenia poznawcze.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 1, s. 19-22, 43, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

172/215
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Waldemar Pakszys, Anna Obrzydowska, Rafał Koczorowski.
Tytuł: Monitorowane klinimetrycznie postępowanie fizykalne w leczeniu choroby Parkinsona.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4 wyd. spec., s. 285-287, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

173/215
Autorzy: Wojciech Biernat, Paweł P[iotr] Liberski, Beata Sikorska.
Tytuł: Nawrót dysembrioplastycznego nowotworu neuroepitialnego z komponentem gwiaździaka włosowatokomórkowego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 4, s. 314-318
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

174/215
Autorzy: Wojciech Kozłowski, Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Neuropatologiczny obraz choroby Parkinsona i patomorfologiczna diagnostyka Zespołów Parkinsonowskich.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4 wyd. spec., s. 73-82, ryc., tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Choroba Parkinsona postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

175/215
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Nowe kierunki w leczeniu choroby Alzheimera : stan na rok 2004.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 4, s. 247-258, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

176/215
Autorzy: Marcin Wojtera, Tomasz Sobów.
Tytuł: Postępowanie w otępieniu wywołanym neuroinfekcją HIV.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 207-211, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

177/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Beata Sikorska, J[erzy] Vetulani.
Tytuł: Próby farmakologicznego leczenia chorób wywołanych przez priony.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 1, s. 37-43, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

178/215
Autorzy: Beata Sikorska, Wielisław Papierz, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Przypadek 32-letniego mężczyzny z szybko postępującym otępieniem.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 1, s. 69-73, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

179/215
Autorzy: Beata Sikorska, Tomasz Sobów, Wielisław Papierz, Józef Rojek, Iwona Kłoszewska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Przypadek 50-letniej chorej z zaburzeniami zachowania i otępieniem.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 1, s. 74-77, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

180/215
Autorzy: Beata Sikorska, Tomasz Sobów, Wielisław Papierz, Marcin Wojtera, Iwona Kłoszewska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Przypadek 68-letniego chorego z gwałtownie postępującym otępieniem, objawami psychotycznymi i neurologicznymi.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 2, s. 139-144, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

181/215
Autorzy: A[ndrzej] Klimek, P[aweł] Skłodowski, A[leksandra] Omulecka.
Tytuł: Przypadek dystrofii mięśniowej oczno-gardzielowej.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 2, s. 132-135, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

182/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba : wiadomości - zła i jeszcze gorsza.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 164, bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

183/215
Autorzy: Emilia Łojek, Marta Rzadkiewicz, Włodzisław Kuliński, Grzegorz Predel, Andrea Krob-Esterhazy, Olgierd Ortyński, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Zaburzenia emocjonalne u osób z chorobą Parkinsona.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4 wyd. spec., s. 141-146, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

184/215
Autorzy: Karolina Wartołowska, Wielisław Papierz.
Tytuł: Zaburzenia neurologiczne i zmiany patomorfologiczne w ukadzie nerwowym w przewlekłym alkoholizmie.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 4, s. 298-308, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

185/215
Autorzy: E[lżbieta] Sztamska, A[ndrzej] Klimek.
Tytuł: Zespół Elsberga w przebiegu infekcji Chlamydia pneumoniae.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s, 220-223, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

186/215
Autorzy: Henryk Chmielewski, Jarosław Dębiec, Beata Kasprzak.
Tytuł: Aspekty prawno-medyczne zgody pacjenta.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 3, s. 232-235, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

187/215
Autorzy: Piotr Rieske, Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Badania białek w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 3, s. 162- 165, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

188/215
Autorzy: Beata Sikorska, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Borelioza (choroba z Lyme)
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 268-271, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

189/215
Autorzy: Tomasz Sobów, Ken Nagata, Beata Sikorska, Radosław Magierski, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Mariusz Jaskólski, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Choroba Alzheimera.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 2, s. 89-120, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

190/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Beata Sikorska.
Tytuł: Choroba Whipple'a.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 258-259, ryc., bibliogr., Sum.
Uwagi: Sympozjum - Wybrane choroby bakteryjne i pasożytnicze układu nerwowego
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

191/215
Autorzy: Alicja Kurnatowska, Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Choroby pasożytnicze wywołane przez helminty.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 297-308, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

192/215
Autorzy: Alicja Kurnatowska, Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Choroby pasożytnicze wywołane przez pierwotniaki (protozoologia medyczna).
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 284-296, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

193/215
Autorzy: Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski, Wielisław Papierz.
Tytuł: Choroby wywołane przez prątki.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 272-278, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

194/215
Autorzy: S[ylwester] Piaskowski, P[aweł] P[iotr] Liberski.
Tytuł: DYT1- nowe możliwości diagnostyczne rodzinnej dystonii (klasyczna dystonia Oppenheima).
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 315-316, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

195/215
Autorzy: Michał Karasek, Marek Pawlikowski, Christian Bartsch.
Tytuł: Melatonina a choroba nowotworowa.
Tytuł angielski: Melatonin and neoplastic disease
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 3, s. 159, 205-210, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

196/215
Autorzy: Michał Karasek.
Tytuł: Melatonina w procesie starzenia się.
Tytuł angielski: Melatonin in ageing
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 3, s. 156, 167-172, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

197/215
Autorzy: Małgorzata Karbownik, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Ochronna rola melatoniny przed uszkodzeniem oksydacyjnym wywołanym przez potencjalne czynniki kancerogenne.
Tytuł angielski: Protective effects of melatonin against oxidative damage caused by potential carcinogens
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 3, s. 159, 211-214, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

198/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Waleria Hryniewicz, Beata Sikorska, Wielisław Papierz.
Tytuł: Ogniskowe zapalenia mózgu (ropień, ropniak podtwardówkowy i ropień nadtwardówkowy).
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 279-283, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

199/215
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Organiczne zaburzenia lękowe. Zespoły lękowe. Zespoły lękowe w najczęstszych zaburzeniach neurologicznych.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 1, s. 26-30, tab., bibiogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

200/215
Autorzy: Ewa Sewerynek.
Tytuł: Udział melatoniny w kontroli czynności układu sercowo-naczyniowego.
Tytuł angielski: The role of melatonin in the control of cardiovascular system
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 3, s. 160, 221-227, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

201/215
Autorzy: Krystyna Skwarło-Sońta, Michał Karasek.
Tytuł: Układ odpornościowy, starzenie się a melatonina.
Tytuł angielski: Immune system, aging, and melatonin
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 3, s. 159, 215-220, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

202/215
Autorzy: Marcin Flirski, Tomasz Sobów.
Tytuł: W poszukiwaniu wiarygodnych biochemicznych markierów sporadycznej choroby Alzheimera.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 2, s. 121-126, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

203/215
Autorzy: Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów.
Tytuł: Zaburzenia lękowe u chorych z otępieniem.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 1, s. 23-25, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

204/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Beata Sikorska, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska.
Tytuł: Zakażenia wywolane przez riketsje oraz bartonelle.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 260-296, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

205/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Choroba Schildera.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 2, s. 125, bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

206/215
Autorzy: Jolanta Bratosiewicz, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Choroby peroksysomalne.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 1, s. 70-82, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

207/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Dziedziczne choroby móżdżku (heredoataksje) i rdzenia oraz rzadkie, genetycznie uwarunkowane choroby neurozwyrodnieniowe OUN.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 4, s. 357-372, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

208/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Genetyka migreny.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 4, s. 354-356, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

209/215
Autorzy: Jacek J[erzy] Rożniecki.
Tytuł: Hormony płciowe i preparaty hormonalne a migrena.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 1, s. 85-89, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

210/215
Autorzy: Dariusz J Jaskólski, Wielisław Papierz, Piotr Rieske, Wojciech Biernat, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego w świetle klasyfikacji WHO 2000 (część II).
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 4, s. 287-336, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

211/215
Autorzy: Dariusz J Jaskólski, Wielisław Papierz, Piotr Rieske, Wojciech Biernat, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego w świetle klasyfikacji WHO 2000.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 3, s. 200-235, ryc., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

212/215
Autorzy: Anna Salagierska-Barwińska, Bożena Góraj.
Tytuł: Obrazowanie mózgu metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego (cRM).
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 2, s. 165-167, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

213/215
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Rafał Grams, Jolanta Bratosiewicz.
Tytuł: Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba i nowy podział sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 2, s. 112-124, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

214/215
Autorzy: Dariusz J Jaskólski.
Tytuł: Wodogłowie normotensyjne. Patofizjologia, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 2, s. 168-179, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

215/215
Autorzy: H[enryk] Chmielewski, J[erzy] Stodolny, W[iesław] Chudzik, J[ózef] Karbownik, A[dam] Rożej.
Tytuł: Zespoły bólowe odcinka szyjnego po urazach typu whiplash injury a terapia manualna.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 3, nr 3, s. 247-249, ryc., bibliogr., SUm.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi