Zapytanie: ACTA UNIV LODZ FOLIA SOCIOL
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Rok: 2016 : Vol. 58
Uwagi: Współredakcja numeru tematycznego pt. "Dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną i atrakcyjny wygląd - społeczne uwarunkowania i praktyki"
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/19
Autorzy: Jakub Ryszard Stempień.
Tytuł: Aktywność stowarzyszeń biegaczy - amatorów w Polsce. Kilka uwag o generowaniu zasobów kapitału społecznego.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2017 : Vol. 61, -, s. 113-127
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/19
Autorzy: Magdalena Wieczorkowska.
Tytuł: Role społeczne współczesnych polskich seniorów w świetle wyników badań.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2017 : Vol. 61, -, s. 77-97
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/19
Autorzy: Jakub Ryszard Stempień, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Besieged fortress syndrome? Occupational group of physicians and medicine students and the problem of social reception of health care system in Poland.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2016 : Vol. 56, s. 123-146, bibliogr., tab., Sum.
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/19
Autorzy: Magdalena Wieczorkowska.
Tytuł: Czy świat jest kliniką? O procesach medykalizacji we współczesnych społeczeństwach kapitalistycznych. Recenzja książki Michała Nowakowskiego, "Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego", Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015 (155 stron).
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2016, 56, s. 147-154, bibliogr.
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PO
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

6/19
Autorzy: Mieczysław Gałuszka.
Tytuł: Komercjalizacja ciała ludzkiego w społeczeństwie ryzyka biomedycznego.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2015 : Vol. 55, s. 37-56, Streszcz., Sum.
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

7/19
Autorzy: Jakub Ryszard Stempień.
Tytuł: Ku źródłom polskiej mody na bieganie - perspektywa nietzscheańska.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2016 : Vol. 58, -, s. 47-69
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/19
Autorzy: Jakub Ryszard Stempień.
Tytuł: Ladies and gentlemen... On your marks, get set, go! About leisure time sport and the popularity of running among men and women
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2015 : Vol. 55, 183-209, bibliogr., tab., Sum.
Uwagi: Praca finansowana z zadania badawczego 502-03/6-074- 02/502-64-080
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

9/19
Autorzy: Magdalena Wieczorkowska.
Tytuł: Medykalizacja męskiego ciała.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2016 : Vol. 58, -, s. 71-87
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/19
Autorzy: Magdalena Wieczorkowska.
Tytuł: Medykalizacja wyglądu - nowy wymiar zdrowego ciała.
Tytuł angielski: The medicalization of image - new dimension of the healthy body
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2015 : Vol. 55, -, s. 93-109, bibliogr., tab., Streszcz.
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

11/19
Autorzy: Agnieszka Pawlak.
Tytuł: Ojciec emigrujący - nieobecny ojciec? Transnarodowe rodzicielstwo w postnowoczesnym świecie.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2014, nr 52, s. 79-95, tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/19
Autorzy: Magdalena Wieczorkowska.
Tytuł: Choroba jako podstawa konstruowania nowych tożsamości w zmedykalizowanym świecie.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2013 : -, nr 45, s. 83-99, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Tyt. Vol. Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie. Pod red. Alicji Łaskiej-
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/19
Autorzy: Mieczysław Gałuszka.
Tytuł: Medycyna i zdrowie w społeczeństwie konsumpcyjnym: makdonaldyzacja opieki zdrowotnej versus ryzyko zdrowotne
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2013 : Vol. 45, s. 45, s. 35-50, tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Tyt. Vol. Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie. Pod red. Alicji Łaskiej-Formejster i
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/19
Autorzy: Dorota Jołkiewicz.
Tytuł: Epidemiologia AIDS/HIV w Łodzi i województwie łódzkim.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2010, nr 35, s. 183- 197, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

15/19
Autorzy: Waldemar Kwiatkowski.
Tytuł: Aporie współczesnej medycyny. O kontradyktoryjnym charakterze lekarskich powinności.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2003 : T. 30, s.119-133, bibliogr., Sum.
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

16/19
Autorzy: Maria Pędziwiatr.
Tytuł: Holizm i redukcjonizm jako paradygmaty medycyny.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2003 : T. 30, s. 27-39, bibliogr., Sum.
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

17/19
Autorzy: Mieczysław Gałuszka.
Tytuł: Instytucjonalna i społeczna alokacja ograniczonych środków medycznych.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2003 : T. 30, s. 11-26, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

18/19
Autorzy: Maria Wałęska-Siempińska.
Tytuł: O przywrócenie rangi założeń etycznych w medycynie współczesnej. Etyczno-antropologiczne argumenty przeciw przedmiotowemu traktowaniu pacjenta.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2003 : T. 30, s. 135-142, bibliogr., Sum.
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

19/19
Autorzy: Jacek J[erzy] Rożniecki.
Tytuł: Wybrane problemy bioetyki w opinii studentów medycyny.
Czasopismo: Acta Univ Lodz Folia Sociol
Szczegóły: 2003, nr 30, s. 229-230, Sum.
Uwagi: Moralne problemy współczesnej medycyny / pod red. Danuty Walczak-Duraj
ISSN: 0208-600X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi