Zapytanie: ACTA PNEUMONOL ALLERGOL PEDIATR
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/26

Autorzy: Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zapalenie płuc powikłane zapaleniem opłucnej u 5. letniego chłopca, wywołane przez Chlamydia pneumoniae - opis przypadku.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2012 : Vol. 15, nr 1-2, s. 21-23, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

2/26
Autorzy: Krzysztof Buczyłko.
Tytuł: Wieczny problem wietrznego kataru.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2011 : T. 14, nr 1-2, s. 28-33
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

3/26
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska.
Tytuł: Prenatal diagnosis of fetal chest anomalies .
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 12, nr 1/2, s. 18-19, bibliogr.
Uwagi: Streszczenia z XXII Słowacko-Polskich Dni Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V. Vojteka i J. Rudnika, Zakopane 24-26.09.2009 r.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

4/26
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Skojarzone leczenie astmy długo działającymi beta2-agonistami i wziewnymi glikokortykosteroidami.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, nr 3/4, s. 18-28, bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

5/26
Autorzy: J[arosław] Wlazłowski, K. Haładaj, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zachorowania na krztusiec jako przyczyna hospitalizacji dzieci w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 1, s. 71, tab.
Uwagi: XVII Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/26
Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Zachorowania na krztusiec jako przyczyna hospitalizacji dzieci w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 3/4, s. 3-7, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

7/26
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji. Skuteczność i bezpieczeństwo w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 2, s. 24-29, tab., bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

8/26
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Loba-Jakubowska, Małgorzata Olszowiec-Chlebna.
Tytuł: Rozwój somatyczny oraz gęstość mineralna kości u dzieci leczonych glikokortykosteroidami wziewnymi z powodu astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 1, s. 16-20, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

9/26
Autorzy: Anna Stańczyk-Przyłuska, Jarosław Wlazłowski, Anna Daniela Gjurowa.
Tytuł: Różnice w przebiegu astmy u dzieci urodzonych przedwcześnie i urodzonych o czasie.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 2, s. 4-9, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

10/26
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Agnieszka Błaszczyk, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wybrane markery obrotu kostnego u dzieci chorych na astmę atopową - doświadczenia własne.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 1, s. 21-24, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

11/26
Autorzy: Anna Stańczyk-Przyłuska.
Tytuł: Rola wcześniactwa i związanych z nim powikłań w rozwoju chorób atopowych - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2004 : Vol. 8, nr 3, s. 40-44, bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

12/26
Autorzy: Piotr Kuna.
Tytuł: Alergiczny nieżyt nosa a astma alergiczna.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 2 supl., s. 37-40, bibliogr.
Uwagi: Materiały
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

13/26
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Leki przeciwhistaminowe - nowe miejsce w leczeniu chorób alergicznych.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 2 supl., s. 17-20
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

14/26
Autorzy: M[arek] Zięba, S[ylwia] Kwiatkowska, I[wona] Grzelewska-Rzymowska, U[rszula] Szkudlarek, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Nadtlenek wodoru w powietrzu wydechowym chorych na raka płuca.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 1 supl., s. 23
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/26
Autorzy: Piotr Kuna.
Tytuł: Nowa koncepcja terapii astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6 supl., nr 2, s. 48-50, bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

16/26
Autorzy: Piotr Kuna.
Tytuł: Nowe podejście do optymalnej kontroli w astmie.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 2 supl., s. 23-28, bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

17/26
Autorzy: Krzysztof Zeman.
Tytuł: Pimecrolimus (Elidel) - bezpieczny, niesteroidowy inhibitor cytokin prozapalnych w leczeniu atopowego zapalenia skóry u dzieci.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6 supl. 2, s. 71-79, bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

18/26
Autorzy: Anna Stańczyk, Anna Wolska.
Tytuł: Powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci - aktualne poglądy na temat etiologii, diagnostyki i leczenia.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 3, s. 34-38, bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

19/26
Autorzy: Włodzimierz Stelmach, Aleksandra Korzeniewska, Marek Bryła, Iwona Stelmach.
Tytuł: Program prewencji chorób alergicznych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 2, s. 34-38, tab., bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

20/26
Autorzy: Anna Stańczyk-Przyłuska, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół, Zofia Merc-Gołębiowska, Ewa Rychłowska.
Tytuł: Wpływ rehabilitacji ruchowej na poziom wydolności wysiłkowej dzieci chorych na astmę.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 4, s. 24-27, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

21/26
Autorzy: Krzysztof Buczyłko.
Tytuł: Blokada nosa - objaw przewlekłego procesu alergicznego - patogeneza i leczenie.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 3, s. 73-75, bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

22/26
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Lewocetyryzyna - farmakokinetyka, farmakodynamika i skuteczność kliniczna.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 3, s. 33-35, bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

23/26
Autorzy: Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek.
Tytuł: Nadreaktywność oskrzeli w praktyce alergologa.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 3, s. 18-22, bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

24/26
Autorzy: Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Waldemar Tomalak, Józef Gaweł, Krzysztof Pisiewicz, Ryszard Kurzawa.
Tytuł: Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 4, s. 21-25, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

25/26
Autorzy: Piotr Kuna.
Tytuł: Symbicort - terapia uszyta na miarę.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 3, s. 59-61, bibliogr.
Uwagi: Materiały .
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

26/26
Autorzy: Kamilla Tymińska, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Użyteczność pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) w rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 4, s. 26-29, bibliogr.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi