Zapytanie: ACTA ANGIOL
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/25

Autorzy: Piotr Andrzej Kaźmierski.
Tytuł: Evaluation of the deep vein recanalisation and function after low molecular weight heparin (calcium nadroparine) therapy of deep vein thrombosis. Preliminary report
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2015 : 21, 3, 75-82
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
DOI:

2/25
Autorzy: Jacek Mikosiński, Tomasz Lesiak, Marian Brocki, Zbigniew Maziarz, Mariusz Gadzicki, Wiesław Tryniszewski.
Tytuł: Multidirectional assessment of the influence of medical treatment on interior lower limb perfusion in patients suffering from arterial obliterative atheromatosis.
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 4, s. 1-12, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst3/25
Autorzy: Marek Łysakowski, Krzysztof Kołomecki, Józef Tazbir, Mirosław Stelągowski, Piotr Kaźmierski, Dariusz Timler, Krzysztof Kuzdak.
Tytuł: Ocena stężeń cytokin angiogennych we krwi chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych leczonych operacyjnie.
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2007 : Vol. 13, Suppl. A, s. A35-A38
Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Zakopane, 2007.04.20
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  4/25
  Autorzy: Marek Kunecki, Marian Danilewicz, Agnieszka Nawrocka-Kunecka.
  Tytuł: Badania wartości oznaczania stężenia VEGF w surowicy w ocenie ryzyka pęknięcia tętniaka aorty brzusznej.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 12, nr 1, s. 7
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  5/25
  Autorzy: Piotr Kaźmierski, P Szelągowski, Dariusz Timler, P Tazbir.
  Tytuł: Ocena zmian miażdżycowych w odcinku zewnątrzczaszkowym tętnic szyjnych u pacjentów z przewlekłymi chorobami aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 12, Suppl. A, s. A48-A49
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Sekcja Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wisła, 20 kwietnia 2006
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  6/25
  Autorzy: Marek Kunecki, Marian Danilewicz, Agnieszka Nawrocka-Kunecka.
  Tytuł: Usefulnes of serum VEGF concentration measurement of estimate aortic aneurysm risk of rupture.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 12, nr 1, s. 7-15, ryc., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  7/25
  Autorzy: Jerzy Okraszewski, Aleksander Górski.
  Tytuł: Abdominal aortic aneurysm with horsehoe kidney.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 11, nr 4, s. 222-225, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  8/25
  Autorzy: Jerzy Okraszewski, Wojciech Błaszczyk, Marek Synder, Aleksander Górski.
  Tytuł: Exostosis causing acute ischaemia of the lower limb.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 11, nr 3, s. 182-185, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  9/25
  Autorzy: P[iotr] Blimel, P[iotr] Korżyk, [Jarosław] Cywiński.
  Tytuł: Ocena odległych następstw niedokrwienia jelita grubego po operacjach rekonstrukcyjnych aorty brzusznej.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2004 : Vol.10 suppl. A, s. A146
  Uwagi: Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych 23-25 kwietnia 2004 Międzyzdroje
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  10/25
  Autorzy: P[iotr] Korżyk, P[iotr] Blimel, A[rkadiusz] Michalak, M[arek] Kotala, A[ndrzej] Joss.
  Tytuł: Operacje rekonstrukcyjne aorty u chorych "wysokiego ryzyka".
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2004 : Vol.10 suppl. A, s. A94
  Uwagi: Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych 23 - 25 kwietnia 2004 Międzyzdroje
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  11/25
  Autorzy: Piotr Korżyk, Piotr Blimel, Arkadiusz Michalak, Marek Kotala, Andrzej Joss.
  Tytuł: Reconstructive aortic surgery in high-risk patients.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 10, nr 3, s. 127-133, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  12/25
  Autorzy: A[leksander] Górski, P[iotr] Korżyk, R[obert] Hasiura, D[ariusz] Pakuła, P[iotr] Blimel.
  Tytuł: Rola ultrasonografii dopplerowskiej kodowanej kolorem w ocenie naczyń tętniczych - czy angiografia jest złotym standardem?
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2004 : Vol.10, suppl. A, s. A161
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  13/25
  Autorzy: M[arek] Kaszyński, M[arek] Kotala, P[iotr] Blimel, J[arosław] Cywiński, A[ndrzej] Joss.
  Tytuł: Niedokrwienie jelita grubego po operacjach rekonstrukcyjnych podnerkowego odcinka aorty brzusznej.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 9, suppl. A, s. A26
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  14/25
  Autorzy: A[leksander] Górski, L. Stefańczyk, M[arek] Kaszyński, P[iotr] Korżyk.
  Tytuł: Odległe wyniki wszczepiania nieuszczelnionych protez naczyniowych.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 9, suppl. A, s. A118
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  15/25
  Autorzy: Marek Kunecki, Miłosz Andrzejewski, Agnieszka Nawrocka.
  Tytuł: Inflammatory reaction and angiogenesis intensity in aortic wall according to clinical manifestation of abdominal aortic aneurysms
  Tytuł angielski: Ocena nasilenia procesu zapalnego i angiogenezy w ścianie aorty w zależności od obrazu klinicznego tętniaka aorty brzusznej
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : vol. 8, nr 3, s. 89-97, tab., bibliogr., Streszcz.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  16/25
  Autorzy: Marek Kunecki, Miłosz Andrzejewski, Agnieszka Nawrocka.
  Tytuł: Ocena nasilenia procesu zapalnego i angiogenezy w ścianie aorty w zależności od dynamiki przebiegu klinicznego tętniaka aorty brzusznej
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. A, s. 64
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Kołobrzeg, 2002.04.26
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  17/25
  Autorzy: Adam Sołtysiak, Halina Bolińska, Maciej Kuczborski, Sławomir Oszczygieł, Marek Kaszyński.
  Tytuł: Ocena ryzyka kardiologicznego chorych kwalifikowanych do operacji tętniaka aorty brzusznej
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : vol. 8, s. 48
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Kraków, 2002.05.23
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  18/25
  Autorzy: Marek Kotala.
  Tytuł: Ostra niezapalna niewydolność nerek po operacjach z powodu tętniaka aorty brzusznej i/lub niedrożności aortalno-biodrowej - możliwości przewidywania
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : vol. 8, s. 6
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Kraków, 2002.05.23
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  19/25
  Autorzy: Marek Kaszyński, Aleksander Górski, L. Stefańczyk, Agnieszka Nawrocka, Marek Kunecki.
  Tytuł: Owrzodzenia i pęcherze ściany aorty oraz tętniaka aorty brzusznej
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. A, s. 66
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Kołobrzeg, 2002.04.26
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  20/25
  Autorzy: Bożenna Korżyk, Piotr Korżyk.
  Tytuł: Poczucie sensu życia osób z dysfunkcją narządu ruchu (po amputacji kończyn dolnych)
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, s. 37-38, tab
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Kraków, 2002.05.23
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  21/25
  Autorzy: Andrzej Ciesielski, Marek Kaszyński, Jerzy Okraszewski, Andrzej Joss.
  Tytuł: Przypadek tętniaka tętnicy skroniowej
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : vol. 8, s. 44
  Konferencja: Polskie Towarzystw Angiologiczne, Kraków, 2002.05.23
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  22/25
  Autorzy: Magdalena Nawrot, Jolanta Niewiarowska, Izabela Papiewska, Czesław S. Cierniewski.
  Tytuł: Rola beta1 receptorów integrynowych w angiogenezie.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, s. 15
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  23/25
  Autorzy: Marek Kaszyński, Roman Bocian, Jarosław Cywiński, Andrzej Ciesielski.
  Tytuł: Tętniak aorty brzusznej współistniejący z rakiem odbytnicy
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl., s. 46
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Kraków, 2002.05.23
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  24/25
  Autorzy: Hanna Jerczyńska, Zofia Pawłowska, Janusz Szemraj, Patrycja Barańska, Maria Świątkowska, Czesław S. Cierniewski.
  Tytuł: Wpływ peptydów natriuretycznych na ekspresję inhibitora aktywatora plazminogenu typu I (PAI-I) w komórkach śródbłonka ludzkiego
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8 abstracts, s. 53
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Kraków, 2002.05.23
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  25/25
  Autorzy: J[ustyna] Pluta, M. Różalski, M. Boncler, J. Golański, B[ogusława] Więcławska, C. Watała.
  Tytuł: Znaczenie wybranych polimorfizmów glikoprotein pytkowych w kształtowaniu reaktywności pytek krwi.
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8 supl., s. 69
  Uwagi: V Kongres Angiologiczny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Kraków, 23-25 maja 2002 r.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi