Zapytanie: PRO
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/29

Autorzy: Jolanta Kujawa, Piotr Tederko, Tomasz Tasiemski, Katarzyna Hojan, Bartłomiej Szrajber, Gabriela Figas, Ewa Kochańska-Lechniak, Ireneusz Pieszyński, Agnieszka Zawadzka, Krzysztof Lechniak, Robert Jagodziński.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI)
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2018
Uwagi: Termin realizacji projektu: 1.09.2016-30.04.2018 Realizatorzy projektu: LIDER - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, PARTNER - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji \"FAR\"
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

2/29
Autorzy: Izabela Sacewicz-Hofman.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Molecular mechanisms of tissue fibrosis (MOMENTO)
Szczegóły: Together for Innovation in Health. Polish-Norwegian Research Programme
Uwagi: Projekt finansowany z Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: EN, 0
Adres url:

3/29
Autorzy: Melania Mikołajczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Łódzkie - nauka kluczem do rozwoju biznesu: Ocena zaburzeń snu i częstości występowania wybranych wariantów polimorficznych genu kodującego receptor melatoninowy MTNR1B u chorych na cukrzycę typu 2 i u osób bez cukrzycy.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015
Szczegóły: Publikacja do bezpłatnej dystrybucji, ISBN 978-83-60901-82-3
Uwagi: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. s.. 63-65
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL, PL

4/29
Autorzy: Tomasz Janecki, Marek Różalski, Urszula Krajewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Aktywowane winylofosfoniany - nowe zastosowania w syntezie ważnych biologicznie układów heterocyklicznych i kwasów a-aminofosfonowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009-2012 ; N N204 005736
Szczegóły: termin realizacji grantu 07.05.2009 - 06.05.2012
Uwagi: Temat realizowany w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/29
Autorzy: K[rystyna] Wyka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Autoantibodies against cell nuclei.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 Institut fur Qualitattssicherung
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/29
Autorzy: Krystyna Wyka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Certyfikat Antibodies against tissue transglutaminase (tTG, endomysium) and gliadin.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 Institut fur Qualitattssicherung
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

7/29
Autorzy: K[rystyna] Wyka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Certyfikat Diabetes Autoantibody Standarization Program (DASP)
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 Diabetes Autoantibody Standarization Program (DASP)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/29
Autorzy: Wojciech Młynarski, Maciej Borowiec.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Certyfikat EMQN The European Molecular Genetics Quality Network
Rok rozliczenia, ogłoszenia: EMQN The European Molecular Genetics Quality Network ; 0637
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

9/29
Autorzy: Krzysztof Gniotek, Janusz Zięba, Michał Frydrysiak, Magdalena Tokarska, Jacek Leśnikowski, Edward Rybicki, Marek Kozicki, Henryk Kapusta, Jan Błaszczyk, Tadeusz Nawarycz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Katedry Odzieżownictwa i Tekstroniki Politechniki Łódzkiej za projekt pod nazwą :Fantom odwzorowujący właściwości elektroprzewodzące kończyn człowieka.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: Warszawa, 7 marca 2011 rok
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL, PL

10/29
Autorzy: Maciej Borowiec.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Przetrwałej cukrzycy noworodkowej, cukrzycy MODY2 i MODY3, wrodzonej neutropenii oraz zespołów: Alstroma, Wolframa, WHIM i IPEX.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: Certyfikat - 2009. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka.
Szczegóły: Pracownia Immunopatologii i Genetyki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

11/29
Autorzy: Cezary W. Watała, Marek Różalski, Urszula Krajewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpłytkowych i kardioprotekcyjnych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009-2012 ; UDA-POIG. 01.03.01-10-129/08-04
Szczegóły: termin realizacji projektu 01.10.2009-30.09.2012
Uwagi: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Innowacyjna Gospodarka
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: 0, 0

12/29
Autorzy: Jacek Golański, Marek Różalski, Urszula Krajewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Zastosowanie wybranych flawonoidów do wspomagania przeciwpłytkowego działania kwasu acetylosalicylowego i pochodnych tienopirydynowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008-2011 ; N N405 065034
Szczegóły: termin realizacji grantu 23.04.2008-22.04.2011
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

13/29
Autorzy: Małgorzata Czyż.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt "Operacja Sukces" - unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010
Uwagi: Uczestnictwo w projektach Programów Ramowych lub innych konkursach Unii Europejskiej - koordynacja
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

14/29
Autorzy: Tomasz Ochędalski, Kamila Domińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt badawczy N N403 3555 33: Wpływ peptydów z rodziny angiotensyn na aktywność kinaz tyrozynowych i proliferację komórek hormonozależnego i hormononiezależnego raka prostaty
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009
Uwagi: 28 XI 2007 -2009
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL

15/29
Autorzy: Andrzej Lewiński, Kinga Krawczyk-Rusiecka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt badawczy: Analiza ekspresji genu COX-2 w bioptatach pobranych od pacjentów z chorobami tarczycy
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr N N 401 129637
Szczegóły: Decyzja nr 1296/B/P01/2009/37
Uwagi: Projekt badawczy promotorski
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL

16/29
Autorzy: Marek Mirowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt badawczy: Ocena ekspresji genów MDR1 i BCRP oraz białkowych produktów jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr projektu N N405 064834
Szczegóły: Projekt badawczy promotorski Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uwagi: 2008-2009
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL

17/29
Autorzy: Zbigniew Adamczewski, Bolesław Tomasz Karwowski, Andrzej Lewiński, Daria Orszulak-Michalak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt badawczy: Ocena wpływu promieniowania jonizującego na hodowle komórek pęcherzykowych tarczycy
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr N N401 082436
Szczegóły: Decyzja nr 0824/B/P01/2009/36
Uwagi: Projekt badawczy własny
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL

18/29
Autorzy: Andrzej Lewiński, Zbigniew Adamczewski, Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Krzysztof Lewandowski, Jan Dąbrowski, Andrzej Milewicz, Lidia Oszukowska, Małgorzata Knapska-Kucharska, Diana Jędrzejuk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt badawczy: Ocena zmian stężeń metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej oraz ich inhibitorów w nadczynnosci tarczycy w zależności od typu terapii pod kątem ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr N N402 476637
Szczegóły: Decyzja nr 4766/B/P01/2009/37
Uwagi: projekt badawczy własny
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL

19/29
Autorzy: Marek Mirowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt badawczy: Otrzymanie i wstępna charakterystyka przeciwciał poliklonalnych specyficznie rozpoznających nowotworowe białko P65 w wybranych nowotworach u ludzi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr projektu N N405 3416 33
Szczegóły: Projekt badawczy własny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uwagi: 2007-2010
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL

20/29
Autorzy: Czesław Cierniewski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt badawczy: Rola Inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) we wczesnych etapach angiogenezy zachodzącej w środowisku fibryny.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr rejestr. N301 012 31/0230
Szczegóły: decyzja nr 0230/P01/2006/31
Uwagi: Projekt badawczy własny
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL

21/29
Autorzy: Marek Mirowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt badawczy: Wybrane polimorfizmy genu MDR1(ABCB1) kodujacego białko oporności wielolekowej w szpiczaku mnogim.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr projektu N 405 3405 33
Szczegóły: Projekt badawczy promotorski Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uwagi: 2007-2010
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL

22/29
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt: Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr UDA-POKL.04.01.01-00-287/08-00
Szczegóły: 1 III 2009 - 28 II 2012
Typ publikacji: PRO

23/29
Autorzy: Marek Mirowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: Projekt badawczy własny: 2P05A 09827 ; 01.11.2004-01.11.2006
Typ publikacji: PRO
Punktacja Min. Nauki: 10.000

24/29
Autorzy: Czesław Cierniewski, Henryk Stępień, Jan Komorowski, Hanna Ławnicka, Agnieszka Siejka, Jolanta Fryczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2003-2006 ; projekt międzynarodowy
Typ publikacji: PRO
Punktacja Min. Nauki: 20.000

25/29
Autorzy: Lidia Ostrowska-Nawarycz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Wczesna profilaktyka nadciśnienia tętniczego oraz nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej w Łodzi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2005-2006 projekt docelowy
Typ publikacji: PRO

26/29
Autorzy: Ilona Kurnatowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Ocena gęstości mineralnej kości pacjentów w okresie schyłkowej niewydolności nerek.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: projekt rozpoczęty w 2003 r.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL

27/29
Autorzy: Anna Charubczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002-2005
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

28/29
Autorzy: Sławomir Chrul.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Projekt
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002-2005
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

29/29
Autorzy: Ewa Drzewińska, Wojciech Czajkowski, Jolanta [obca] Sokołowska, Paweł Wandelt, Jacek Czechowski, Władysław Mróz, Konrad Olejnik, Anna Stanisławska, Anna Szkudlarek, Agnieszka Wysocka-Robak, Urszula Stępień, Wojciech Świekatowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Optymalizacja optycznych właściwości ekologicznych wytworów papierowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2004
Uwagi: projekt badawczy nr 7 TO9B 046 21
Typ publikacji: PRO
Punktacja Min. Nauki: 30.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi