Zapytanie: PH
Liczba odnalezionych rekordów: 166Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/166

Autorzy: Piotr Bartnicki.
Tytuł: Mechanizmy nefroprotekcyjnego i kardioprotekcyjnego działania glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie przed dializacyjnym
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Piotr Bartnicki
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwesyet Medyczny, 2018
Uwagi: Stopień doktora habilitowanego nadany decyzją Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w dniu 20.02.2018
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

2/166
Tytuł: Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: red. Małgorzata Serwach
Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2018
Strony: 404 s.
ISBN: 978-83-7430-551-8
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, EN

3/166
Autorzy: Izabela Rydlewska-Liszkowska.
Tytuł: Parametryzacja kosztów ochrony zdrowia w miejscu pracy
Adres wydawniczy: Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, 2018
Strony: 270
ISBN: 978-83-63253-14-1
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

4/166
Autorzy: Beata Franczyk.
Tytuł: Powikłania sercowo-naczyniowe u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Beata Franczyk
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersyte Medyczny w Łodzi, 2018
Uwagi: Stopień doktora habilitowanego nadany decyzją Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w dniu 02.10.2018
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/166
Autorzy: Elżbieta Płuciennik.
Tytuł: Rola genu supresorowego WWOX w regulacji procesów biologicznych nowotworów pęcherza moczowego i błony śluzowej trzonu macicy (endometrium).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2017
Uwagi: cykl publikacji
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/166
Autorzy: Dariusz Timler.
Tytuł: Autorska karta resuscytacji krążeniowo-oddechowej jako narzędzie badawcze w medycynie ratunkowej. Determinanty przeżycia pacjentów z zatrzymanienim krążenia leczonych na szpitalnym oddziale ratunkowym wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi w latach 2007-2012 i 2014-2015.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2016
Strony: 211 s.
ISBN: 978-83-944147-3-3
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0

7/166
Autorzy: Urszula Kalinowska-Lis.
Tytuł: Poszukiwanie związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej w grupie nowych kompleksów srebra(I) i miedzi(II) z pochodnymi (benz)imidazolu i pirydyny
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Medycznej. Zakład Chemii Bionieorganicznej, 2016
Strony: 44 s.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/166
Autorzy: Katarzyna Taran.
Tytuł: Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim : rozprawa habilitacyjna.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Kierownik Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Patomorfologii Prof. dr hab. n. med. Marian Danilewicz
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2015
Strony: 195 s. , il., , bibliogr.
Uwagi: afil., rec.
ISBN: 978-83-939877-3-3
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

9/166
Autorzy: Iwona Elżbieta Głowacka.
Tytuł: Nowe acykliczne fosfonianowe analogi nukleozydów.
Adres wydawniczy: Łódź : Zakład Chemii Bioorganicznej, 2015
Strony: s. 47 , ryc., wykr.
Uwagi: Rozprawa Habilitacyjna została przedstawiona Radzie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

10/166
Autorzy: Magdalena Jasińska-Stroschein.
Tytuł: Ocena wybranych interakcji lekowych związanych ze szlakami sygnałowymi PDGF i ROCK w badaniach hemodynamicznych na zwierzęcym modelu nadciśnienia płucnego.
Tytuł angielski: The estimation of selected drug-drug interactions related to PDGF and ROCK signaling pathways - hemodynamic studies on animal model of pulmonary hypertension.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Magdalena Jasińska-Stroschein
Adres wydawniczy: Łódź, 2015
Strony: 50 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

11/166
Autorzy: Joanna Sikora.
Tytuł: Plejotropowe właściwości ekstraktu z Aronii czarnoowocowej w badaniach in vitro i in vivo.
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2015
Strony: s.
Uwagi: Zatwierdzona przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dnia 19.05.2015. Recenzenci: Dr hab. Anna Stojakowska,Zakład Fitochemii, Instytut Farmakologii PAN, Kraków, Prof.dr hab. Anna Wiela-Hojeńska - Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Prof.dr hab. Janusz Szemraj - Zakład Biochemii Medycznej, Katedra Biochemii Medycznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

12/166
Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz.
Tytuł: Poszukiwanie nowych strategii terapii przeciwnowotworowej w aspekcie znoszenia lekooporności.
Adres wydawniczy: Łódź, 2015
Uwagi: Zatwierdzona przez Radę Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniu 30.06.2015. Recenzenci: prof.dr hab. Krzysztof Bielawski - Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Prof.dr hab.Andrzej Stańczak -Zakład Farmacji Szpitalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prof. dr hab. Stanisław Boryczka - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

13/166
Autorzy: Urszula Lewandowska.
Tytuł: Wpływ ekstraktów polifenolowych z owoców pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica Lindl.) i z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa Hudziok) na poziom ekspresji genów zaangażowanych w apoptozę, angiogenezę metastazę w raku piersi i prostaty. Cykl 7 publikacji.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersyte Medyczny w Łodzi, 2015
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna w opraciu o cykl 7 publikacji. Praca afiliowana przez UMED
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

14/166
Autorzy: Renata Talar-Wojnarowska.
Tytuł: Badania nad podłozem molekularnym,etiopatogenezą i wczesnym rozpoznaniem raka trzustki.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski, 2014
Strony: 000
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

15/166
Autorzy: Ewa Borowiak.
Tytuł: Charakterystyka porównawcza oczekiwań osób starszych ze środowiska miejskiego, wiejskiego i instytucjonalnego na świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne
Adres wydawniczy: Łódź : UMED Łódź, 2013
Strony: 135 s.
ISBN: 978-83-62807-98-7
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

16/166
Autorzy: Jacek Drobnik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie nauk medycznych
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 21.10.2014
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

17/166
Autorzy: Małgorzata Sidorkiewicz.
Tytuł: Nowe czynniki związane z przetrwaniem wirusa zapalenia wątroby typu C w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej. Cykl 5 publikacji.
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2014
Strony: -
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna w oparciu o cykl 5 publikacji.
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

18/166
Autorzy: Agnieszka Siejka.
Tytuł: Rola somatoliberyny (ghrh) i jej antagonistów w regulacji wzrostu komórek nowotworowych w warunkach in vitro - analiza wybranych mechanizmów działania
Adres wydawniczy: Łódź : : UM,, 2014.
Uwagi: cykl tematyczny
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

19/166
Autorzy: Aleksandra Król.
Tytuł: Wykrycie spinofiliny w płytkach krwi oraz wyjaśnienie jej roli w regulacji wczesnych etapów ich aktywacji.
Adres wydawniczy: Łódź, 2013
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna w oparciu o cykl publikacji.
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

20/166
Autorzy: Paweł Ptaszyński.
Tytuł: Zaburzenia funkcji układu autonomicznego oraz potencjalne opcje farmakoterapii iwabradyną u chorych z nieadekwatną tachykardią zatokową
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2014
Strony: s.
Uwagi: 11.02.2014r.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

21/166
Autorzy: Michał Polguj.
Tytuł: Morfologia wcięcia łopatki (incisura scapulae) w badaniach anatomicznych i nowoczesnych technikach obrazowania
Adres wydawniczy: Łódź : : Biuro Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,, 2011
Strony: 204 s.
Uwagi: Rozprawa na stopień doktora habilitowanego
ISBN: 978-83-62807-42-0
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

22/166
Autorzy: Paweł Szymański.
Tytuł: Nowe pochodne cykloalkilochinoliny jako potencjalne substancje terapeutyczne lub diagnostyczne do wczesnego wykrywania choroby Alzheimera.
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2013
Strony: -
Uwagi: uchwala Rady Wydziału nr 15/2013 z dnia 02.07.2013 Rezenzenci: Prof.dr hab. Andrzej Stańczak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi Prof.dr hab. Franciszek Sączewski - Gdański Uniwersytet Medyczny Prof.dr hab. Stanisław Ryng - Wrocławski Uniwersytet Medyczny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

23/166
Autorzy: Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: Ocena wybranych właściwości systemów wiążących modyfikowanych substancjami o działaniu odkażającym
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2012
Strony: 151 s.
ISBN: 978-83-62807-75-8
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0

24/166
Autorzy: Ewa Golańska.
Tytuł: Polimorfizmy genetyczne jako czynniki ryzyka w chorobie Alzheimera. Badania genów APOE, PRNP, PRND, CYP46 APBB2, BACE1 i NEP
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2013
Strony: 111 s.
ISBN: 978-83-62807-86-4
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

25/166
Autorzy: Stanisław Ostrowski.
Tytuł: Intensywność stresu oksydacynego i reakcji zapalnej u chorych operowanych z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: 149 s. , il., tab., , bibliogr., Sum.
ISBN: 978-83-62807-74-1
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

26/166
Autorzy: Jakub Fichna.
Tytuł: Nowe syntetyczne analogi endogennych ligandów receptora (μ)-opioidowego i ich działanie w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.
Adres wydawniczy: , 2012
Uwagi: Zakład Chemii Biomolekularnej, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej. Promotor: Prof. dr hab. Anna Janecka - 28.02.2012
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

27/166
Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik.
Tytuł: Ocena funkcji lewej komory serca w echokardiograficznym badaniu obciążeniowym z dobutaminą przy użyciu techniki śledzenia markerów akustycznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: 281 , ryc, tab.
ISBN: 978-83-62807-77-2
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

28/166
Autorzy: Bogdan Jegier.
Tytuł: Ocena wybranych wskaźników procesów zapalnych u chorych poddawanychh bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: 101 s. , 26 tab. , 25 cm , 188 bibliogr.
Miejsce druku: Łódź : Biuro Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ISBN: 978-83-62807-47-5
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

29/166
Autorzy: Tadeusz Pietras.
Tytuł: Polimorfizm wybranych genów jako czynniki ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 20.000

30/166
Autorzy: Krzysztof Jamroziak.
Tytuł: Rola polimorfizmu genu CD38 i wybranych genów mikroRNA w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej i zespołu Richtera
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: 165 s. , ryc., tab., bibliogr.
Informacje o wydaniu: Wyd.1
ISBN: 978-83-62807-73-4
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

31/166
Autorzy: Hanna Ławnicka.
Tytuł: Wpływ inhibitorów kinazy białkowej CK2 na wzrost i czynność wydzielniczą komórek ludzkiego raka kory nadnercza (H295R) w warunkach in vitro
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2012
Strony: 182 s. , wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Recenzenci pracy habilitacyjnej: prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki prof. dr hab. n. med. Ludwik K. Malendowicz prof. dr hab. n. med. Andrzej Pilc
ISBN: 978-83-62807-69-7
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

32/166
Autorzy: Wojciech Jerzy Piotrowski.
Tytuł: Wybrane aspekty zapalenia w sarkoidozie. Udział stresu oksydacyjnego i metaloproteinaz w patogenezie choroby.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: -
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 20.000

33/166
Autorzy: Adam Gesing.
Tytuł: Zmiany poziomu czynników apoptotycznych i podstawowych regulatorów biogenezy mitochondriów u długo żyjących myszy z wyłączonym genem dla receptora hormonu wzrostu (GHRKO).
Adres wydawniczy: , 2012
Strony: , Sum.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0

34/166
Autorzy: Rafał Dąbrowski.
Tytuł: "Ocena antyarytmicznego potencjału spironolaktonu jako elementu "upstream therapy" w prewencjo wtórnej epizodów migotania przedsionków , identyfikacja czynników ryzyka wpływających na przebieg arytmii oraz analiza jakości życia chorych"
Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
Strony: 300 s.
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

35/166
Autorzy: Ewa Balcerczak, Maria Rybczyńska, Jan Pachecka, Jan Kanty Kulpa, Stanisław Szala.
Tytuł: Charakterystyka genu FJ 194940.1 jako potencjalnego markera nowotworowego w rakach jelita grubego: ustalenie chromosomowej lokalizacji oraz budowy eksonowo-intronowej
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2011
Strony: 11 s.
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna w oparciu o cykl publikacji
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

36/166
Autorzy: Dorota G. Piotrowska.
Tytuł: N-Podstawione C-(dietoksyfosforylo)nitrony -synteza i zastosowania
Adres wydawniczy: Łódź : Zakład Chemii Bioorganicznej, 2011
Strony: 120 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Rozprawa Habilitacyjna została przedstawiona Radzie Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

37/166
Autorzy: Jacek Treliński.
Tytuł: Ocena markerów angiogenezy w nadpłytkowości samoistnej i czerwienicy prawdziwej; korelacja z mutacją V617F genu JAK2, aktywacją krzepnięcia krwi oraz leczeniem cytoredukcyjnym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: s. 120 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Informacje o wydaniu: Wyd.1
ISBN: 978-83-62807-34-5
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

38/166
Autorzy: Michał Wilczyński.
Tytuł: Ocena różnych rodzajów mikrocięcia we współczesnej chirurgii zaćmy.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2010
Strony: 182 s. , ryc., tab., bibliogr., Streszcz.
ISBN: 978-83-61058-59-5
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

39/166
Autorzy: Przemysław Przewratil.
Tytuł: Ocena stężeń naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) i jego rozpuszczalnych receptorów (sVEGFR1 i sVEGFR2) we krwi oraz ekspresji receptorów tkankowych (VEGFR1 I VEGFR2) u dzieci z naczyniakami.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej. Katedra Pediatrii Zabiegowej., 2010
Strony: 135 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
ISBN: 978-83-61058-39-7
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

40/166
Autorzy: Aneta Krogulska.
Tytuł: Ocena znaczenia alergenów pokarmowych u dzieci chorych na astmę na podstawie doustnych prób prowokacyjnych, testów nadreaktywności oskrzeli oraz analizy wybranych markerów immunologicznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstytet Medyczny w Łodzi. III Katedra Pediatrii Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, 2011
Strony: 166 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

41/166
Autorzy: Anita Gąsiorowska.
Tytuł: Poszukiwanie czynników przyczynowych i nowych sposobów diagnostyki różnych postaci choroby refluksowej przełyku.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: s. 220 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
ISBN: 978-83-62807-33-8
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

42/166
Autorzy: Maciej Borowiec.
Tytuł: Poszukiwanie nosicielstwa mutacji genu glukokinazy (GCK)jako przyczyny cukrzycy: analiza molekularna i kliniczna.
Adres wydawniczy: Łódź : Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2011
Strony: s. 68 , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

43/166
Autorzy: Sebastian Kłosek.
Tytuł: Wpływ tiazolidinedionów na biologię komórki raka gruczołowato-torbielowatego ślinianki.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2010
Strony: 131 s.
Uwagi: Rozprawa na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

44/166
Autorzy: Joanna Góra-Tybor.
Tytuł: Wybrane aspekty angiogenezy w przewlekłej białaczce limfocytowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: s. 1-196 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Informacje o wydaniu: Wyd.1
ISBN: 978-83-62807-43-7
Typ publikacji: PH
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

45/166
Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Analiza wybranych czynników warunkujących skuteczność i toksyczność L-asparaginazy w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstret Medyczny w Łodzi. I Katedra Pediatrii. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii., 11.05.2011
Strony: 139 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Recenzenci: prof. Anna Balcerska, prof. Jerzy Kowalczyk, prof. Alicja Chybicka, prof. Michał Matysik. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

46/166
Autorzy: Joanna Błaszkowska.
Tytuł: Interakcja żywiciel-pasożyt: ocena toksyczności prenatalnej oraz działania mutagennego i genotoksycznego inhibitorów proteolizy wyizolowanych z Ascarcis suum.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kateda Biologii i Genetyki Medycznej. Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej., 15.06.2010
Strony: s. 23
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

47/166
Autorzy: Michał Plewka.
Tytuł: Ocena efektów dowieńcowej transplantacji komórek macierzystych szpiku kostnego u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uwzględnieniem echokardiograficznej metody śledzenia markerów akustycznych.
Adres wydawniczy: Łodź : Uniwerstytet Medyczny w Łodzi. II Katedra i Klinika Kardiologii., 19.10.2010
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

48/166
Autorzy: Izabela Zawlik.
Tytuł: Polimorfizm genów MDM2 i TP53 oraz zmiany w szlaku TP53/MDM2/p14ARF w glejaku wielopostaciowym.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, Suppl. 3, s. S1-S26, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna dr n. med. Izabeli Zawlik
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst49/166
Autorzy: Elżbieta Pawłowska.
Tytuł: Rola folistatyny w transformacji systemu korzeniowego zęba
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2010
Strony: 122 s.
Uwagi: rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

50/166
Autorzy: Jarosław Paśnik.
Tytuł: Wczesna i odległa odpowiedź układu odporności wrodzonej i nabytej na zabieg kardiochirurgiczny u dzieci z wrodzoną wadą serca
Adres wydawniczy: Łódź : PPH exall, 2010
Strony: 136 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISBN: 978-83-924591-9-4
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

51/166
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Badania nad określeniem minimalnej skutecznej mocy promieniowania lasera CO2 w chirurgii stomatologicznej.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Jan Zapała, prof. dr hab. Julia Kruk-Jeromin, prof. dr hab. Jan Wnukiewicz, prof. dr hab. Ludwik Pokora
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

52/166
Autorzy: Janusz Piotr Sikora.
Tytuł: Badania nad udziałem odpowiedzi zapalnej i przeciwzapalnej w rozwoju zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej i przeciwzapalnej w rozwoju zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) w przebiegu posocznicy i ciężkich urazów u dzieci.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny, 2009
Strony: 171 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. , 24 cm
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

53/166
Autorzy: Hanna Pisarek.
Tytuł: Badanie ekspresji podtypów receptora somatostatynowego w ludzkich guzach endokrynnych.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2009 : T. 36, nr 1, s. 5-71, Sum
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

54/166
Autorzy: Renata Jacewicz.
Tytuł: Badanie polimorfizmu DNA u osób po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych hematopoezy w aspekcie jego konsekwencji dla analiz z zakresu genetyki sądowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Strony: 176 s. , ryc., tab., wyk., bibliogr.
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

55/166
Autorzy: Anna Niwald.
Tytuł: Kliniczne i sonograficzne wykładniki progresji retinopatii wcześniaków : : rozprawa habiltacyjna.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi., 2009
Strony: 113 s. , tab., ryc., wykr., bibliogr. ; , 25 cm
Uwagi: Wydział Lekarski.Katedra Pediatrii Zabiegowej. Klinika Okulistyki Dziecięcej
ISBN: 978-83-61058-61-8
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

56/166
Autorzy: Marcin Mycko.
Tytuł: Nieklasyczna prezentacja antygenów w rozwoju autoimmunologicznej demielinizacji.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2009
Strony: 75 s. , ryc., tab., wykr. ; 29.5cm
Uwagi: Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

57/166
Autorzy: Michał Kidawa.
Tytuł: Nowe echokardiograficzne metody obrazowania funkcji prawej komory - echokardiografia trójwymiarowa i tkankowa echokardiografia doplerowska w ocenie rokowania u pacjentów z zawałem prawej komory : : rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Łódź : : Wydawnictwo Media Press,, 2009
Strony: 148 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. , 30 cm
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 978-83-61215-14-1
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

58/166
Autorzy: H[anna] M[ałgorzata] Alwas-Danowska.
Tytuł: Nowe możliwości zastosowania pomiarów impedancji spektroskopowej w diagnostyce stomatologicznej
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2009
Strony: 225
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
ISBN: 978-83-61058-74-8
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

59/166
Autorzy: Agnieszka Wierzbowska.
Tytuł: Ocena angiogenezy i jej znaczenie prognostyczne w ostrej białaczce szpikowej : : rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2009
Strony: 126 s. , ryc., bibliogr. , 25 cm
Uwagi: Uniwerwsytet Medyczny w Łodzi Katedra i Klinika Hematologii
ISBN: 978-83-61058-92-2
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

60/166
Autorzy: Ewa Majda-Stanisławska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów komórkowej odpowiedzi immunologicznej u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C w aspekcie eliminacji HCV z surowicy krwi oraz z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny,, 2009
Strony: 138 s. , tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
ISBN: 978-83-928101-0-0
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

61/166
Autorzy: Beata Dejak.
Tytuł: Ocena wytężenia i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Strony: 146 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łódzi Katedra Protetyki i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Zakład Protetyki Stomatologicznej : 18 V 2009 ; rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

62/166
Autorzy: Jadwiga Zalewska-Kaszubska.
Tytuł: Rola enogennej beta-endorfiny w terapii zespołu zależności alkoholowej.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Buczko, prof. dr hab. Stanisław Pużyński, prof. dr hab.Jerzy Samochowiec, prof. dr hab.Henryk Jreneusz Trzeciak - 9 I 2009
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

63/166
Autorzy: Elżbieta Smolewska.
Tytuł: Rola zaburzeń apoptozy limfocytów i dystrybucji komórek dendrytycznych w patogenezie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2008
Strony: 35 s. , ryc., tab., wykr ; 30 cm
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

64/166
Autorzy: Piotr Lipiec.
Tytuł: Zastosowanie wybranych nowoczesnych technik obrazowania dla oceny żywotności mięśnia sercowego po ostrym zawale serca leczonym metodą pierwotnej angioplastyki : : rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny,, 2009
Strony: 154 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. , 23 cm
ISBN: 798-83-61058-14-4
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

65/166
Autorzy: Ewa Brzeziańska.
Tytuł: Badanie wybranych czynników genetycznych uczestniczących w patogenezie raka brodawkowatego tarczycy.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2008 : Vol. 4, nr 1 suppl. 1, 64 s., ryc., wykr., tab., bibliogr., Sum. ; 29 cm
Uwagi: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny. Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Jarząb, Prof. dr hab. Maciej Gembicki, Dr hab. Lucjusz Jakubowski
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

Pełny tekst66/166
Autorzy: Dariusz Nejc.
Tytuł: Biopsja węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry i u chorych na raka piersi : pomiary dawek promieniowania pochłoniętych przez ręce personelu medycznego zaangażowanego w wykonywanie biopsji : rozprawa na stopień naukowy doktora habilitowanego.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 160 s. , ryc., tab., bibliogr. ; 21 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Onkologii, Klinika Chirurgii Onkologicznej. Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Murawa, prof. dr hab. Wojciech Noszczyk, prof. dr hab. Marek Nowacki, prof. dr hab. Wojciech Polkowski
ISBN: 83-922398-2-2
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

67/166
Autorzy: Beata Sikorska.
Tytuł: Blaszka amyloidowa w wariancie choroby Creutzfeldta-Jakoba. Badania ultrastrukturalne, immunohistochemiczne i konfokalne.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2008 : Vol. 4, nr 1 suppl. 2, 118 s., ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 28 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łódź. Katedra Onkologii. Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

Pełny tekst68/166
Autorzy: Anna Jurewicz.
Tytuł: Drogi przekaźnictwa sygnału apoptozy w oligodendrocytach po stymulacji ligandami rodziny TNF.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Neurologii, 6 V 2008
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Stelmasiak, prof. dr hab. Jacek Losy, prof. dr hab. Henryk Tchórzewski, prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

69/166
Autorzy: Magdalena Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Elektronystagmografia oraz badanie postrzegania pionu w diagnostyce ośrodkowej części układu przedsionkowego w stwardnieniu rozsianym.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 104 s. , tab., wykr., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

70/166
Autorzy: Bogusława Pietrzak.
Tytuł: Interakcja alkoholu etylowego z lekami w doświadczalnych badaniach farmako-EEG.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biofarmacji. Zakład Farmakodynamiki, 10 X 2008
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Jagiełło-Wójtowicz, prof. dr hab. Wojciech Kostowski, prof. dr hab. Józef Kocur, prof. dr hab. Jerzy Vetulani. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

71/166
Autorzy: Piotr Potemski.
Tytuł: Molekularna i immunohistochemiczna analiza ekspresji niektórych czynników rokowniczych i predykcyjnych w operacyjnym raku piersi
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 93 s. , ryc., tabl., bibliogr., Sum.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Klinika Chemioterapii Nowotworów. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny - 1 IV 2008
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

72/166
Autorzy: Jolanta Nawrot-Modranka.
Tytuł: Nowe pochodne chromonu i kumaryny o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej i przeciwbakteryjnej
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Medycznej. Zakład Chemii Bionieorganicznej, 11 IV 2008
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Bojarski, prof. dr hab. Jan Pachecka, prof. dr hab. Franciszek Sączewski, prof. dr hab. Stanisław Wysocki. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

73/166
Autorzy: Grażyna Klupińska.
Tytuł: Ocena Wykładników metabolizmu tlenowego oraz uszkodzeń DNA w błonie śluzowej żołądka u osób z objawowym i bezobjawowym zakażeniem Helicobacter Pylori.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 126 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Praca habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

74/166
Autorzy: Maciej Banach.
Tytuł: Okołooperacyjne migotanie przedsionków - czynniki ryzyka i prognozowanie.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 75 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Uniwersytet Medyczy w Łodzi. I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Klinika Kardiologii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

75/166
Autorzy: Tomasz Sobów.
Tytuł: Osoczowe stężenia peptydów A-beta jako potencjalne biomarkery diagnostyczne i prognostyczne w chorobie Alzheimera i łagodnych zaburzeniach poznawczych. ZR&hash;- Arch. Med. Sci. 2008 Vol. 4 nr 1 suppl. 3
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2008 : Vol. 4, nr 1 suppl. 3, 194 s., ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 30 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Katedra Psychiatrii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

Pełny tekst76/166
Autorzy: Ewa Lech-Marańda.
Tytuł: Patogenetyczne i rokownicze znaczenie polimorfizmów genetycznych promotora genu dla interleukiny-10 w nieziarniczych chłoniakach B-komórkowych : : rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2008
Strony: 112 s. , ryc., tab. , 25 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra i Klinika Hematologii
ISBN: 978-83-61058-88-5
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

77/166
Autorzy: Marek Dedecjus.
Tytuł: Rozkład subpopulacji i fenotypów komórek dendrytycznych we krwi obwodowej pacjentów z przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy i pacjentów monitorowanych z powodu zróżnicowanego raka tarczycy - wpływ stanu tyreometabolicznego
Adres wydawniczy: Łódź : Łódź ; UM, 2008
Strony: 116 s. , ryc., tab., bibliogr., ; 25 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Chirurgii Ogólnej i Gruczołów Dokrewnych. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny. Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Gembicki, Prof. dr hab. Andrzej Milewicz, Prof. dr hab. Zbigniew Puchalski, Prof. dr hab. Krzysztof Zeman
ISBN: 978-83-61058-48-9
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

78/166
Autorzy: Elżbieta Rębas.
Tytuł: Wielokierunkowe działanie peptydów z rodziny angiotensyn na procesy fosforylacji zachodzące w przysadce oraz w guzie przysadki szczura.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 122 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biochemii Medycznej, Zakład Neurochemii Molekularnej. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

79/166
Autorzy: Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Wybrane molekularne i kliniczne aspekty omdleń w grupie chorych bez choroby organicznej serca poddawanych pionizacji w teście pochyleniowym.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 127 s. , ryc., tab., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Lodzi. Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Praca na stopien doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

80/166
Autorzy: Marzenna Zielińska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji śródbłonka u chorych ze świeżym zawałem serca i prawidłowym angiogramem naczyń wieńcowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Klinika Kardiologii, 2008
Uwagi: Praca na stopień doktora habilitowanegonauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

81/166
Autorzy: Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.
Tytuł: Badania epidemiologiczne, doświadczalne i kliniczne nad skutecznością leczenia endodontycznego.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2007
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

82/166
Autorzy: Edward Kowalczyk.
Tytuł: Badania nad wpływem antocyjanin aroniowych na właściwości oksydacyjno-redukcyjne i angiogenezę w badaniach doświadczalnych i klinicznych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2007
Strony: 118 s. , ryc., tab., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Habilitacja
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

83/166
Autorzy: Waldemar Machała.
Tytuł: Badania nad wpływem znieczulenia ogólnego na żylny przeciek śródpłucny i wybrane parametry hemodynamiczne u pacjentów operowanych w obrębie klatki piersiowej w czasie wentylacji jednym płucem.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2007 : Vol. 3, nr 3 suppl. 3, s. 209-416, ryc., tab., wykr., biblogr,
Uwagi: Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

Pełny tekst84/166
Autorzy: Anna Piekarska.
Tytuł: Immunohistochemiczna ocena ekspresji wybranych markerów apoptozy i proliferacji w hepatocytach w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu C.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2007
Strony: 128 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 20 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Chorob Zakaźnych i Hepatologii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie chorob zakaźnych
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

85/166
Autorzy: Agnieszka Szadkowska.
Tytuł: Insulinooporność w cukrzycy typu 1.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2007
Strony: 128 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
ISBN: 83-918969-9-4
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

86/166
Autorzy: Jacek Rysz.
Tytuł: Intensywność ogólnoustrojowej reakcji zapalnej i stresu oksydacyjnego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2007
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Wewnętrznej II Zakład Medycyny Rodzinnej. Rozprawa habilitacyjna w zakresie medycyny - nefrologia
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

87/166
Autorzy: Piotr Jurowski.
Tytuł: Ocena czynników stabilizyjucych struktury wewnątrzgałkowe przed urazem termicznym w czasie pracy fakoemulsyfikatora w badaniach doświadczalnych u królikow.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2007
Strony: 158 s. , ryc., tab., bibliogr. ; 30 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Wojskowo-Lekarski ; rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

88/166
Autorzy: Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Porównanie wpływu znieczulenia ogólnego z zastosowaniem sewofluranu lub propofolu na czynność hemodynamiczną mierzoną przezprzełykową metodą dopplerowską u pacjentów otyłych w trakcie zabiegów laparoskopowych metodą opasania żołądka opaską regulowaną.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2007 : Vol. 3, nr 3 suppl. 3, s. 189-308, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Wojskowo-Lekarski. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

Pełny tekst89/166
Autorzy: Marlena Broncel.
Tytuł: Próba wyjaśnienia wpływu statyn, fibratu i flawonoidów na wybrane wskaźniki morfotyczne, biochemiczne krwi u pacjentów w zespole metabolicznym.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2007
Strony: 166 s. , ryc., tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Wewnętrznej. Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Farmakologii Klinicznej i Terapii Monitorowanej. Praca na stopień doktora habilitacyjnego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

90/166
Autorzy: Przemysław Kardas.
Tytuł: Przyczyny, uwarunkowania i następstwa nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2007 : Vol. 48 supl. B, 48 s., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

91/166
Autorzy: Robert Irzmański.
Tytuł: Stężenie peptydów natriuretycznych ANP, N-ANP i BNP, N-BNP w wybranych chorobach układu krążenia. Ocena ich zależności z echokardiograficznymi wskaźnikami funkcji serca.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2007 : Vol. 3, nr 1 suppl. 1, 44 s., ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Rehabilitacji. Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PH
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

Pełny tekst92/166
Autorzy: Wojciech Bielecki.
Tytuł: Syndrom choroby funkcjonalnej - socjologiczny mit czy rzeczywistość?
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2007
Strony: 251 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 24 cm
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Miejsce druku: Łódź : DzWiP UM
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

93/166
Autorzy: Anna Płachcińska.
Tytuł: Wartość centygrafii receptorowej z użyciem znakowanego analogu somatostatyny 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC w diagnostyce różnicowej pojedynczych cieni okrągłych w płucach.
Adres wydawniczy: : Uniwersytet Medyczny, 2007
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

94/166
Autorzy: Bożena Dziankowska-Bartkowiak.
Tytuł: Znaczenie wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych w procesie włóknieniai przebiegu twardziny układowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Dermatologii i Wenerologii. Zakład Immunodermatologii, 15 III 2007
Strony: s.187 , ryc.26,tab.37,bibliogr.353,
Uwagi: Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

95/166
Autorzy: Waldemar Machała.
Tytuł: Badania nad wpływem znieczulenia ogólnego na żylny przeciek śródpłucny i wybrane parametry hemodynamiczne u pacjentów operowanych w obrębie klatki piersiowej w czasie wentylacji jednym płucem.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2006 : Vol. 2, nr 3 supl. 3, s. 207-419, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

Pełny tekst96/166
Autorzy: Maciej Jabłkowski.
Tytuł: Kliniczna i immunologiczna ocena wyników leczenia interferonem alfa 2b poprzedzonego wstępnym leczeniem immunokorekcyjnym u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B HBeAg(+).
Adres wydawniczy: Łódź : Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polski" w Łodzi. Klinika Chorób Zakaźnych UM, 2006
Strony: 124 s. , ryc., tab., bibliogr. ; 29 cm
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

97/166
Autorzy: Janusz Szemraj.
Tytuł: Konstrukcja rekombinowanych białek, pochodnych stafylokinazy- potencjalnych leków o właściwościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: s. 132 , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Biochemii Medycznej. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie nauk medycznych zatwierdzona 21 grudnia 2006
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

98/166
Autorzy: Jacek Golański.
Tytuł: Laboratoryjna procedura oceny wpływu kwasu acetylosalicylowego na zahamowanie reaktywności płytek krwi.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 119 s. , bibliogr.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjne ;. Praca habilitacyjna na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, w zakresie biologii medycznej, specjalizacja: diagnostyka laboratoryjna. Obrona pracy 22 maja 2007
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

99/166
Autorzy: Anna Zalewska-Janowska.
Tytuł: Łuszczyca zwyczajna w aspekcie badań immunologicznych i psychologicznych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 191 s. , ryc., tab., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

100/166
Autorzy: Maria Świątkowska.
Tytuł: Mechanizm regulacji ekspresji inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zaklad Biofizyki Molekularnej i Medycznej, 6 VI 2006
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Koj, prof. dr hab. Stefan Angielski, prof. dr hab. Michał Misliwiec. Roprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

101/166
Autorzy: Piotr Rieske.
Tytuł: Neuropoeza w perspektywie badań własnych : rozprawa na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 70 s. , ryc., tab., bibliogr. ; 25cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Onkologii Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii
Miejsce druku: Łódź : DzWiP
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

102/166
Autorzy: Elżbieta Pastwa.
Tytuł: Nowa metoda detekcji naprawy uszkodzen DNA in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 96 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii. Zakład Genetyki Molekularnej. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

103/166
Autorzy: Krzysztof Cezary Lewandowski.
Tytuł: Nowoczesne markery ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w stanach związanych z insulinoopornością i w okresie menopauzalnym.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47 supl. A, s. 5-40, tab., ryc., bibliogr., Sum.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

104/166
Autorzy: Maciej Hilczer.
Tytuł: Ocena czynników prognostycznych skuteczności leczenia hormonem wzrostu u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47 supl. B, s. 7-44, tab., ryc., bibliogr., Sum.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

105/166
Autorzy: Jarosław Kalinka.
Tytuł: Ocena roli wybranych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2006 : T. 33, suppl. 1, s. 1-151
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Ginekologii i Położnictwa. Klinika Perinatologii. Recenzenci: prof.dr hab. Jan Wilczyński, prof. dr hab Danuta Zwolińska, prof. dr hab Marian Szamatowicz, prof. dr hab. Longin Marianowski. Rozprawa habilitacyjna
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

106/166
Autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn.
Tytuł: Patogeneza przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy a heterogenność szczepów Helicobacter pylori.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 160 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. IV Katedra Pediatrii - Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
ISBN: 83-923450-0-2
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

107/166
Autorzy: Anna Broniarczyk-Loba.
Tytuł: Postępowanie diagnostyczno-operacyjne w zezie rozbieżnym następczym zapobiegające utrwalonemu dwojeniu.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

108/166
Autorzy: Anna Zakrzewska.
Tytuł: Rola migałka gardłowego w patomechanizmie alergicznego nieżytu nosa u dzieci : rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 114 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Pediatrii Zabiegowej. Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
Miejsce druku: Łódź : DzWiP
ISBN: 83-88940-63-5
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

109/166
Autorzy: Marek Lipiński.
Tytuł: Wartość diagnostyki i terapii fotodynamicznej w rozpoznawaniu i leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego : rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 122 s. , tab., ryc., fot., wykr., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Klinika Urologii z Pracownią Litotrypsji Instytut Chirurgii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Miejsce druku: Łódź : DzWiP
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

110/166
Autorzy: Joanna Narbutt.
Tytuł: Wpływ promieniowania ultrafioletowego na wybrane parametry układu immunologicznego skóry.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 196 s. , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Praca habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

111/166
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska.
Tytuł: Występowanie pierwotnej neuropatii trzewnej oraz czynników wywołujących wtórną gastropatię u dzieci i młodocianych chorych na cukrzycę typu 1.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 111 s. , ryc., wykr., tab., bibliogr ; 124 cm
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

112/166
Autorzy: Irena Maniecka-Bryła.
Tytuł: Zmiany w stanie zdrowia mieszkańców Łodzi w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej (na przykładzie ludności w wieku 65-74 lata) : rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 283 s. , ryc., tab., bibliogr., Streszcz., Sum. ; 24 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie zdrowia publicznego
Miejsce druku: Łódź : DzWiP
ISBN: 83-88940-29-5
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

113/166
Autorzy: Janusz Piekarski.
Tytuł: Znaczenie kliniczne ekspresji CK 5/6 i białka PTEN w obustronnym raku piersi u kobiet.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2006
Strony: 178 s. , ryc., tab., bibliogr. ; 20 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Klinika Chirurgii Onkologicznej. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

114/166
Autorzy: Andrzej Grzegorzewski.
Tytuł: Badania wybranych parametrów klinicznych i radiologicznych w ocenie stawu biodrowego w tokuleczenia choroby Perthesa i w prognozowaniu wyniku po ukończeniu wzrostu
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2005
Strony: 212 s. , ryc., tab., biblogr. ; 21 cm
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

115/166
Autorzy: Anna Korycka.
Tytuł: Badanie antyproliferacyjnego wpływu analogów nukleozydów purynowych skojarzonych z wybranymi lekami przeciwbiałaczkowymi na prawidłową i białaczkową hematopoezę in vitro.
Adres wydawniczy: Łódż : UM, 2005
Strony: 40 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 29cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Hematologii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

116/166
Autorzy: Janina Grzegorczyk.
Tytuł: Badanie wybranych czynników aktywacji oraz przeżywalności komórek uczestniczących w zapaleniu alergicznym IgE-zależnym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, 2005
Uwagi: Recenzenci: prof.dr hab.Henryk Tchórzewski, prof.dr hab. Jacek Roliński, prof.dr hab. Dariusz Nowak Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

117/166
Autorzy: Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Dynamika zmian turbulencji rytmu zatokowego w obserwacji 12-miesięcznej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2005
Strony: 81 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 25cm
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

118/166
Autorzy: Adam Antczak.
Tytuł: Markery zapalenia dróg oddechowych w kondensacie powietrza wydechowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Pneumonologii i Alergologii, 2005
Uwagi: Rozprawa na stopień doktora habilitowanego
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

119/166
Autorzy: Tomasz Ochędalski.
Tytuł: Modulacja matczynej i płodowej osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) w ciąży donoszonej, w trakcie porodu, oraz we wczesnym okresie połogu.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2005 : T. 32, suppl. 3, s. 1-113
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Ginekologii i Położnictwa. Klinika Perinatologii. Recenzenci: prof.dr hab.Kazimierz Kochman, prof. dr hab Jolanta Kunert-Radek, prof. dr hab. Longin Marianowski. Rozprawa habilitacyjna
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

120/166
Autorzy: Jolanta Dorota Torzecka.
Tytuł: Pęcherzyca w świetle badań immunologicznych i genetycznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Dermatologii i Wenerologii. Zakład Immunodermatologii, 15 III 2005
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Maria Błaszczyk-Kostanecka, prof. dr hab. Zofia Szczerkowska, prof. dr hab. Waldemar Placek
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

121/166
Autorzy: Hanna Gendek-Kubiak.
Tytuł: Poszu kiwania czynników etiopatogenetycznych w idiopatycznych miopatiach zapalnych - badania kliniczne i doświadczalne.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2005 : T. 32, suppl. 4, s. 1-167
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

122/166
Autorzy: Elżbieta Budzisz.
Tytuł: Poszukiwanie związków o właściwościach przeciwnowotworowych w grupie pochodnych chromonu, produktów ich przemian z odczynnikami nukleofilowymi oraz ich kompleksów z kationami platyny(II) i palladu(II).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej. Zakład Chemii Bioorganicznej, 21 III 2005
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk, prof. dr hab. Andrzej Okruszek, dr hab. Andrzej Jóźwiak. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

123/166
Autorzy: Monika Orłowska-Majdak.
Tytuł: Rola wazopresyny i oksytocyny w wybranych strukturach mózgowia związanych z procesami pamięci.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej. Zakład Fizjologii Doświadczalnej, 28 XI 2005
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy W. Łazarewicz, prof.dr hab. Andrzej Lewiński, prof. dr hab. Jan Konopacki. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

124/166
Autorzy: Wojciech Młynarski.
Tytuł: Uwarunkowanie genetyczne przebiegu klinicznego cukrzycy typu 1.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2005
Strony: 127 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 24 cm
Uwagi: Klinika Chorób Dzieci Instytut Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Rozprawa habilitacyjna
ISBN: 83-918969-2-7
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

125/166
Autorzy: Małgorzata Wasiela.
Tytuł: Zakażenia bakteryjne w drogach rodnych jako czynniki ryzyka nieprawidłowego przebiegu ciąży i porodu.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2005
Strony: 114 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 25cm
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

126/166
Autorzy: Jolanta Kujawa.
Tytuł: Molekularne i błonowe mechanizmy biostymulacyjnych efektów promieniowania laserowego o długości fali = 810nm
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2004
Strony: 186 s. , ryc., tab. wykr. bibliogr. ; 18 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Wojskowo-Lekarski. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

127/166
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów biochemicznych w hipotrofii wewnątrzmacicznej płodu.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2004
Strony: 139 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Bodalski, prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, prof. dr hab. Marek Spaczyński - 2 III 2004 Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Ginekologii i Położnictwa. Klinika Patologii Ciąży. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

128/166
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Ocena wyników leczenia ubytków kości z zastosowaniem materiałów kościozastępczych w chirurgii stomatologicznej.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2004
Strony: 199 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum. ; 25 cm
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Julia kruk-Jeromin, prof. dr hab. Andrzej Materka, prof. dr hab. Marek Ziętek - Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Chirurgii. Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

129/166
Autorzy: Piotr Sieroszewski.
Tytuł: Schemat wykrywania wad płodu w I połowie ciąży ze szczególnym uwzględnieniem aberracji chromosomowych.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2004 : T. 31, nr 1, s. 1-152
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Ginekologii i Położnictwa.I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej - rozprawa habilitacyjna
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

130/166
Autorzy: Wiesława Kudelska.
Tytuł: Siarkowe i selenowe analogi 1-O-fosforanów cukrów w syntezie C-glikozydów
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Fizyki i Chemii, 23 II 2004
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Jarosz, prof. dr hab. Wiesław Szeja, prof. dr hab. Bogusław Kryczka. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

131/166
Autorzy: Anna Woźniacka.
Tytuł: Toczeń rumieniowaty układowy w aspekcie wybranych parametrów klinicznych i badań eksperymentalnych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Dermatologii i Wenerologii. Klinika Dermatologii i Wenerologii, 2004
Uwagi: Recenzenci:
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

132/166
Autorzy: Kryspin Niedzielski.
Tytuł: Właściwości biologiczne i przydatność bioceramiki nowej generacji Sz2 w zabiegach rekonstrukcyjnych kości, Badania Doświadczalne
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2004
Strony: 280 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 30 cm
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

133/166
Autorzy: Krzysztof Chojnowski.
Tytuł: Zaburzenia krzepnięcia krwi i fibrynolizy u chorych na ostre białaczki i zespoły mielodysplastyczne.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2004
Strony: 101 s. , ryc., tab, wykr., bibliogr. ; 25cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Hematologii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

134/166
Autorzy: Anna Głowacka.
Tytuł: Zastosowanie genetycznych i biochemicznych metod do ustalenia podobieństwa między szczepami grzybów wyodrębnionych z siedlisk środowiskowych oraz ze skóry osób przebywających w Wyższych Seminariach Zakonnym i Duchownym Archidiecezji Łódzkiej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Genetyki Medycznej. Zaklad Biologii i Parazytologii Lekarskiej, 28 IV 2004
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Baran, prof. dr hab. Andrzej Denys, prof. dr hab. Maria Dynowska. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

135/166
Autorzy: Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Znaczenie kliniczne wybranych hemostatycznie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca ze szczególnym uwzględnieniem ich genetycznego uwarunkowania.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Klinika Kardiologii, 2004
Uwagi: rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

136/166
Autorzy: Ewa Bojanowska.
Tytuł: Amid peptydu glukagonopodobnego-1 (7-36) jako modulator procesu uwalniania hormonów części nerwowej przysadki.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Patofizjologii. Zakład Patofizjologii, 3 VI 2003
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab.Kazimierz Kochman, prof. dr hab. Michał Karasek, prof.dr hab. Ewa Szczepańska-Sadowska. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

137/166
Autorzy: Dorota Słowińska-Klencka.
Tytuł: Badania nad optymalizacją wartości diagnostycznej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy z uwzględnieniem wybranych metod cytometrycznych.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2003 : T. 30, suppl. 2, s. 1-155
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Tyreologii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

138/166
Autorzy: Jarosław Berent.
Tytuł: Biostatystyczna interpretacja badań genetycznych w dochodzeniu ojcostwa dla przypadków bliskiego pokrewieństwa pozwanego mężczyzny i ojca biologicznego.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2003
Strony: 148 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. : streszcz. ; 25 cm
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Przybylski, prof. dr hab. Ryszard Słomski, prof. dr hab. Zofia Szczerkowska, prof. dr hab. Stanisław Goldstein. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

139/166
Autorzy: Kazimiera Henryka Bodek.
Tytuł: Ocena przydatności mikrokrystalicznego chitozanu jako polimerowego nośnika leków.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej. Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej, 16 V 2003
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Boryniec, prof. dr hab. Aleksander A. Kubis, prof. dr hab. Stanisław Słomkowski. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

140/166
Autorzy: Janusz Strzelczyk.
Tytuł: Ocena wczesnych wyników chirurgicznego leczenia otyłości metodą ominięcia żołądka według Masona oraz propozycja własnego sposobu zamknięcia rany z zastosowaniem siatki polipropylenowej.
Czasopismo: Diabetol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 10 supl. 1, 46 s., tab., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny.
ISSN: 1233-4723
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

141/166
Autorzy: Tadeusz Pietrucha.
Tytuł: Oddziaływanie aktywatorów plazminogenu z innymi czynnikami układu hemostazy - rola krwinek płytkowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Biochemii Lekarskiej, 6 V 2003
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Wierzbicki, prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, prof. dr hab. Michał Myśliwiec Rozprawa habilitacyjna na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

142/166
Autorzy: Jolanta Słowikowska-Hilczer.
Tytuł: Patologia płodowych komórek płciowych u dzieci i mężczyzn z grup wysokiego ryzyka raka jądra oraz w świetle badań doświadczalnych.
Adres wydawniczy: : Uniwersytet Medyczny. Instytut Endokrynologii. Zakład Andrologii i Endokrynologi Płodności, 2 XII 2003
Uwagi: Recenzenci: prof dr hab. Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska, prof. dr. hab. Andrzej Kulig, prof. dr hab. Barbara Jarząb - Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

143/166
Autorzy: Mirosław Mussur.
Tytuł: Rola komórek tucznych w niedokrwienno-reperfuzyjnym uszkodzeniu mięśnia sercowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Klinika Kardiochirurgii, 2003
Uwagi: Promotor:
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

144/166
Autorzy: Elżbieta Hrabec.
Tytuł: Udział kolagenaz typu IV w procesach patologicznych. Regulacja sekrecji kolagenaz przez tachykininy.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Biochemii Lekarskiej, 216 XII 2003
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. G. Bartosz, prof. dr hab. J. Komorowski, prof. dr hab. E. Bańkowski Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

145/166
Autorzy: Katarzyna Winczyk.
Tytuł: Udział receptorów błonowych i jądrowych w onkostatycznym działaniu melatoniny na raka jelita grubego u myszy.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2003 : T. 30, suppl. 1, s. 29-55, Sum
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Hormonalnej. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie endokrynologii.
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

146/166
Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz.
Tytuł: Uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2003
Strony: 67 s. , tab., wykr., bibliogr. ; 30 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatri Młodzieżowej Katedry Psychiatrii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

147/166
Autorzy: Andrzej K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: WWOX gen supresorowy nowotworów z łamliwego miejsca chromosomowego FRA 16D. Odkrycie i charakterystyka.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Biochemii Lekarskiej, 18 XI 2003
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. T. Motyl, prof. dr hab. J. Siedlecki, prof. dr hab. Paweł Liberski Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

148/166
Autorzy: Ewa Robak.
Tytuł: Wybrane markery immunologiczne jako wykładniki aktywności układowego tocznia rumieniowatego. Zbiór 8 publikacji.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, 18 III 2003
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab Barbara Lecewicz, prof.dr hab.Bożena Chodynicka, prof. dr hab.Jacek Roliński
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

149/166
Autorzy: Rafał Pawliczak.
Tytuł: Znaczenie ekspresji białka p11 i cytozolowej fosfolipazy A2 w mechanizmach wewnątrzkomórkowej regulacji odpowiedzi zapalnej w drogach oddechowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, 2003
Uwagi: Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

150/166
Autorzy: Piotr Arkuszewski.
Tytuł: Badania nad zastosowaniem dzianiny polipropylenowej z jednostronną powłoką poliuretanową w leczeniu złamań twarzowej części czaszki
Adres wydawniczy: Łódź : AM, 2002
Strony: 106 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Chirurgii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

151/166
Autorzy: Piotr Smolewski.
Tytuł: Badanie apoptozy nowotworowych komórek krwiotwórczych za pomocą fluorogennych inhibitorów kaspaz.
Adres wydawniczy: Łodź : UM, 2002
Strony: 114 s. , ryc., tab., bibliogr.; 24 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Hematologii - 2002 . Recenzenci: Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
ISBN: 83-88940-50-3
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

152/166
Autorzy: Urszula Kralisz.
Tytuł: Funkcja glikoproteiny IV oraz białkowych kinaz tyrozynowych w płytkach krwi.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej. Pracownia Biologii Komórki Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, 22 X 2002
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Zawilska, prof. dr hab. Stanisław Łopaciuk, prof. dr hab. Włodzimierz Buczko. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

153/166
Autorzy: Sylwia Kwiatkowska.
Tytuł: Gruźlica płuc nie potwierdzona bakterioogicznie - peryfikacja etiologii i czynności procesu w oparciu o nowe metody bakteriologiczne.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc, 8 I 2002
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. med. Barbara Jankowska, prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa, prof. dr hab. med. Henryk Tchórzewski Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

154/166
Autorzy: Jacek Radosław Wilczyński.
Tytuł: Nadciśnienie indukowane ciążą. Wybrane elementy patogenezy i ich znaczenie w monitorowaniu tego zespołu.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2002
Strony: 290 s. , tab., ryc., wykr., bibliogr.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Ginekologii, Rehabilitacji Ginekologicznej i Położnictwa. Praca na stopień dr habilitowanego n. medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

155/166
Autorzy: Grażyna Grzesiak-Janas.
Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania lasera biostymulacyjnego w chirurgii stomatologicznej.
Adres wydawniczy: Łódź : AM, 2002
Uwagi: Akademia Medyczna w Łodzi. Zakład Chirurgii Stomatologicznej. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

156/166
Autorzy: Jerzy Sokołowski.
Tytuł: Ocena przydatności ochronnych powłok azotku tytanu wytwarzanych na metalowych elementach uzupełnień protetycznych.
Adres wydawniczy: Łódź : AM, 2002
Strony: 180 s. , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz, prof. dr hab. Zdzisław Krysiński, prof. dr hab. Wielisław Papierz
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

157/166
Autorzy: Jolanta Niewiarowska.
Tytuł: Płytkowy kompleks glikoprotein IIb/IIIa jako modelowy receptor integrynowy.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej, 21 V 2002
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Musiał, prof. dr hab. Stanisław Łopaciuk, prof. dr hab. Ryszard Wierzbicki. Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

158/166
Autorzy: Anna Walczewska.
Tytuł: Udział leptyny i innych substancji w regulacji czynności gonadotropowej układu podwzgórzowo-przysadkowego i w uwalnianiu prolaktyny u szczura.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2002
Strony: 139 s. , ryc., wykr., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej - 2003 Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
ISBN: 83-88940-45-7
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

159/166
Autorzy: Jarosław Drożdż.
Tytuł: Wartość prognostyczna echokardiograficznej próby dobutaminowej u chorych z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2002
Strony: 134 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 24 cm
Uwagi: Uniwerystet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Kardiologii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

160/166
Autorzy: Iwona Stelmach.
Tytuł: Wybrane markery zapalenia w krwi obwodowej u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Adres wydawniczy: Łódź : AM, 2002
Strony: 160 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz. ; 22 cm
Uwagi: Akademia Medyczna w Łodzi. Instytutu Pediatrii. Samodzielny Kliniczny Oddział Interny Dziecięcej i Alergologii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

161/166
Autorzy: Ewa Majewska.
Tytuł: Zastosowanie mikrometody do oceny apoptozy neutrofilów krwi pełnej u pacjentów poddanych hemodializie.
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 2002
Strony: 118 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 23 cm
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Janina Wyczółkowska, prof. dr hab. Marian Klinger, prof. dr hab. Zbigniew Hruby. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie diagnostyki Laboratoryjnej
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

162/166
Autorzy: Mariusz Klencki.
Tytuł: Zastosowanie systemu komputerowej analizy obrazu mikroskopowego i własnego oprogramowania do pomiaru wybranych wskaźników charakteryzujących procesy wzrostowe tkanek.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 53, z. 4 supl. 4, 65 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Tyreologii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny 2002
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst163/166
Autorzy: G[abriela] Mełeń-Mucha.
Tytuł: Zmiany wskaźników proliferacji i apoptozy w procesie karcynogenezy oraz pod wpływem modulacji hormonalnej w doświadczalnych rakach jelita grubego.
Adres wydawniczy: : Instytut Endokrynologii. Zakład Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Hormonalnej, 26 III 2002
Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Jarząb, prof. dr hab. Zbigniew Puchalski, prof. dr hab. Ludwik Malendowicz
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

164/166
Autorzy: Wojciech Zieleniewski.
Tytuł: Ocena wpływu wybranych czynników humoralnych na proliferację komórek i wydzielanie kortykosteronu w toku regeneracji kory nadnerczy.
Adres wydawniczy: Łódź : AM, 2001
Strony: 81 s , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Endokrynologii. Klinika Endokrynologii. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

165/166
Autorzy: Małgorzata Czyż.
Tytuł: Regulacja ekspresji wybranych genów eukariotycznych na poziomie transkrypcji.
Adres wydawniczy: Łódź : AM, 2001
Strony: 88 s. , ryc., tab., bibliogr., Sum. ; 24 cm. -
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Chemii Medyczne
ISBN: 83-88940-25-2
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 18.000

166/166
Autorzy: Franciszek Szatko.
Tytuł: Społeczne uwarunkowania stanu zdrowotnego jamy ustnej.
Adres wydawniczy: Łódź : AM, 2001
Strony: 225 s. , ryc., tab., zał., bibliogr. ; 25 cm
Uwagi: Akademia Medyczna w Łodzi. Katedra Higieny i Epidemiologii. Zakład Higieny i Promocji Zdrowia. Praca na stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi