Zapytanie: PD
Liczba odnalezionych rekordów: 606Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/606

Autorzy: Joanna Madzio.
Tytuł: GATA3 jako marker stratyfikacji ryzyka niepowodzenia terapii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL)
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: promotor: prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski promotor pomocniczy - dr n. med. Agata Pastorczak recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kałwak, prof. dr hab. med. Michał Wysocki
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2019
Strony: 104 s.
Informacje o wydaniu: data obrony - 29.05.2019 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/606
Autorzy: Joanna Orłowska.
Tytuł: Biofarmaceutyczna ocena jakości opatrunków zbudowanych z karboksymetylocelulozy, alginianu wapnia i dibutyrylochityny oraz ich wpływ na proces gojenia ran
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2018
Strony: 214
Uwagi: Rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

3/606
Autorzy: Małgorzata Domowicz.
Tytuł: Charakterystyka przeciwciał antylipidowych w przebiegu stwardnienia rozsianego
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: promotor: dr hab. Anna Jurewicz, recenzenci: prof. dr hab. Urszula Fiszer prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2018
Strony: 96 s.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/606
Autorzy: Magdalena Łysakowska.
Tytuł: Nowe analogi nukleotydów zawierające naturalne i modyfikowane nukleozasady
Adres wydawniczy: Łódź : Zakład Chemii Bioorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2018
Strony: 188 s.
Uwagi: Doktorat
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/606
Autorzy: Nina Chufarova.
Tytuł: Nowe hybrydy akrydyn jako inhibitory acetylocholinoesterazy o wielokierunkowym działaniu w terapii choroby Alzheimera.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: Prof. dr hab. n farm. Paweł Szymański. Recenzenci: 1. Prof. dr hab. Tomasz Gośliński - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny 2. Prof. dr hab. Łukasz Komsta - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Chemii Farmaceutycznej Zakład Chemii Farmaceutycznej , Analizy Leków i Radiofarmacji, 2018
Informacje o wydaniu: Praca pisana w Zakładzie Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji, Katedrze Chemii Farmaceutycznej UM w Łodzi. Obrona pracy doktorskiej miała miejsce w dniu 27.06.2017. Przyjęta przez Radę Wydziału Farmaceutycznego w dniu 20.11.2018.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/606
Autorzy: Kamila Czarnecka.
Tytuł: Nowe hybrydy pochodnych tetrahydroakrydyny oraz cyklopentachinoliny jako inhibitory acetylocholinoesterazy o wielokierunkowym działaniu.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: Dr hab. prof. nadzw. Paweł Szymański; Recenzenci: 1. Dr hab. Dorota Wrześniok, Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 2. Arkadiusz Surażyński, Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Białymstoku .
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Chemii Farmaceutycznej Zakład Chemii Farmaceutycznej , Analizy Leków i Radiofarmacji, 2018
Strony: 80 s.
Uwagi: Praca pisana w Zakładzie Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji, Katedrze Chemii Farmaceutycznej UM w Łodzi. Obrona pracy doktorskiej miała miejsce w dniu 12.04.2018. Przyjęta przez Radę Wydziału Farmaceutycznego w dniu 26.04.2018.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

7/606
Autorzy: Magdalena Bulska.
Tytuł: Ocena transportu przezłożyskowego erytromycyny stosowanej w terapii okołoporodowej GBS
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: Prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak; promotor pomocniczy: dr Piotr Szcześniak
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2018
Strony: 136 s.
Uwagi: Rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

8/606
Autorzy: Anna Hartwich.
Tytuł: Poszukiwanie biologicznie aktywnych azapurynowych analogów nukleozydów
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor pracy: dr hab. Iwona E. Głowacka, recenzenci: dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ, dr hab. Agata Paneth, prof. nadzw. UMLub
Adres wydawniczy: Łódź : Unwersytet Medyczny w Łodzi, 2018
Strony: 176 s.
Uwagi: Praca wykonana w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

9/606
Autorzy: Dorota Pomorska.
Tytuł: Badanie nowych syntetycznych heterocykli jako potencjalnych związków o działaniu przeciwnowotworowym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski, 2017
Uwagi: Zakład Chemii Biomolekularnej, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Prof. dr hab. Anna Janecka-29.11.2017r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

10/606
Autorzy: Joanna Gotkowska.
Tytuł: Nowe izoksazolidynowe analogi homonukleozydów
Adres wydawniczy: Łódź : Łódź : Zakład Chemii Bioorganicznej, 2017
Strony: 160 s.
Uwagi: promotor: dr hab. Dorota G. Piotrowska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

11/606
Autorzy: Justyna Kiszałkiewicz.
Tytuł: Ocena ekspresji wybranych klas miRNA oraz ich genów docelowych uczestniczących w szlaku sygnałowym TGF-beta/SMAD oraz osi HIF-1alfa /VEGF/ING-4 w przebiegu sarkoidozy - poszukiwanie nowych markerów diagnostycznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2017
Strony: 167 s. , summ.
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska-Lasota. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/606
Autorzy: Paulina Gorzelak-Pabiś.
Tytuł: Ocena funkcji immunologicznych i barierowych ludzkich komórek śródbłonka naczyniowego i mięśniówki gładkiej w patogenezie miażdżycy.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Recenzenci: Grzegorz Grześk Bogusław Okopień
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2017
Strony: 101
Uwagi: Termin obrony: 18.12.2017
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

13/606
Autorzy: Paulina Jackowska.
Tytuł: Porównanie wpływu leczenia statyną w monoterapii i terapii skojarzonej z ezetymibem na immunologiczne mechanizmy regulacyjne u pacjentów z chorobą wieńcową.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Recenzenci: prof. Bogusław Okopień dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2017
Strony: 113
Uwagi: Termin obrony: 27.02.2017
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

14/606
Autorzy: Anna Adamska-Bartłomiejczyk.
Tytuł: Projektowanie, synteza i badanie właściwości farmakologicznych nowych analogów peptydów opioidowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, 2017
Strony: 98 s.
Uwagi: Zakład Chemii Biomolekularnej, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej. Promotor: Prof. dr hab. Anna Janecka - 25.10.2017
Seria: Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

15/606
Autorzy: Daria Domańska-Senderowska.
Tytuł: Analiza zmian ekspresji/immunoekspresji wybranych genów kodujących sygnalizacyjne białka przekaźnikowe STAT oraz ich negatywnych regulatorów - poszukiwanie wczesnych markerów nowotworzenia w raku niedrobnokomórkowym płuca (ang. Non-small-cell lung carcinoma; NSCLC).
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Uniwersytet Medyczny w Łodzi; 2015
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski, 2015
Strony: 136 s.
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska-Lasota. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

16/606
Autorzy: Kamil Kokosza.
Tytuł: Izoksazolidynowe analogi nukleotydów z łącznikiem karbamoilowym
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Bioorganicznej, 2014, 2014
Strony: 161 s.
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, 0

17/606
Autorzy: Beata Talar.
Tytuł: Molekularne mechanizmy działania pentoksyfiliny w komórkach czerniaka.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski, 2016
Uwagi: Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów. Praca na stopień doktora nauk Medycznych. Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Czyż - 2.11.2016
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

18/606
Autorzy: Magdalena Grabkowska-Drużyc.
Tytuł: Nowe izoksazolidynowe analogi C-nukleotydów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Bioorganicznej, 2016
Strony: 159 s.
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

19/606
Autorzy: Maciej Sałaga.
Tytuł: Nowe potencjalne środki terapeutyczne pochodzenia naturalnego i syntetycznego o działaniu przeciwbiegunkowym, przeciwzapalnym i przeciwbólowym w układzie pokarmowym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski, 2016
Strony: -
Uwagi: Zakład Biochemii. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Prof. dr hab. Jakub Fichna - 23.11.2016
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

20/606
Autorzy: Piotr Tomasz Arkuszewski.
Tytuł: Ocena mechanizmów powstawania pęknięć wątroby w urazach deceleracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli wiązadeł wątroby
Adres wydawniczy: Łódź : Z Katedry i Zakłau Medcny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2015
Strony: 3
Informacje o wydaniu: streszczenie
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, PL

21/606
Autorzy: Paulina Olszewska.
Tytuł: Ocena molekularnego mechanizmu działania nowych pochodnych tetrahydroakrydyny i cyklopentachinoliny jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: Dr hab. prof.nadzw. Paweł Szymański Recenzenci: 1.Dr hab. Dorota Wrześniok, Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 2. Dr hab. Wojciech Miltyk, Samodzielna Pracownia Analizy Leków, Euroregionalnego Centrum Farmacji w Białymstoku.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katerda ChemiiFarmaceutycznej Zakład Chemii Farmaceutycznej , Analizy Leków i Radiofarmacji, 2016
Strony: 135 s.
Uwagi: Praca pisana w Zakładzie Chemii Farmaceutyczne, Analizy Leków i Radiofarmacji, Katedrze Chemii Farmaceutycznej UM w Łodzi. Obrona pracy doktorskiej miała miejsce w dniu 17.10.2016.Przyjęta przez Radę Wydziału 18.10.2016. Promotor: Dr hab. prof.nadzw. Paweł Szymański Recenzenci: 1.Dr hab. Dorota Wrześniok, Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 2. Dr hab. Wojciech Miltyk, Samodzielna Pracownia Analizy Leków, Euroregionalnego Centrum Farmacji w Białymstoku.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

22/606
Autorzy: Ewa Zwierzyńska.
Tytuł: Ocena ośrodkowej interakcji retigabiny z etanolem w wybranych modelach doświadczalnych.
Adres wydawniczy: Łódź, 2016
Strony: 164 s.
Informacje o wydaniu: Praca doktorska wykonana w Zakładzie Farmakodynamiki Katedry Biofarmacji. Obrona - 12.10.2016 r. Recenzenci: dr hab. n.farm. Magdalena Jasińska-Stroschein i dr hab. n. farm. Helena Makulska-Nowak
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

23/606
Autorzy: Karolina Skołucka-Szary.
Tytuł: Opracowanie oraz charakterystyka nowych biokompatybilnych diestrów chityny oraz ich zastosowanie w wyrobach medycznych
Adres wydawniczy: Łódź : Zakład Biologii Nowotworów, 2016
Strony: 42 s.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

24/606
Autorzy: Dariusz Zawadzki.
Tytuł: Sądowo-lekarska ocena diagnostyki i podjętych działań medycznych oraz analiza postępowań prokuratorsko-sądowych w sprawach pacjentów z tętniakiem rozwarstwiającym aorty piersiowej.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor:Prof. nadzw. UM Stanisław Ostrowski - Klinika Kardiochirurgii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi; Promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Smędra Zakład Medycyny Sądowej w Łodzi
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2016
Strony: s. 129
Uwagi: Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

25/606
Autorzy: Dariusz Zawadzki.
Tytuł: Sądowo-lekarska ocena diagnostyki im podjętych działań medycznych oraz analiza postepowan prokuratorsko-sądowych sprawach pacjentów z tętniakiem rozwarstwiającym aorty piersiowej
Adres wydawniczy: Łódź : Zakład Medycyny Sadowej UM w Łodzi, 2016
Strony: 7
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, PL

26/606
Autorzy: Jolanta Zięba.
Tytuł: Senescencja komórek glejaka wielopostaciowego in vitro - poszukiwanie przyczyn i próba analizy mechanizmu
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biologii Nowotworów, 2016
Strony: 105
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

27/606
Autorzy: Anna Marcinkiewicz.
Tytuł: " Markery martwicy miokardium u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji z uwzględnieniem wpływu śródoperacyjnej glikemii"
Adres wydawniczy: Łódź : Klinika Kardiochirurgii Uniwesytetu Medycznego w Łodz, 2016
Strony: 96
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, PL

28/606
Autorzy: Piotr Michel.
Tytuł: Analiza metabolomiczna i aktywności biologicznej liści Gaultheria procumbens L. (Ericaceae).
Adres wydawniczy: Łódź : Wydział Farmceutycny, 2015
Strony: 185 s.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

29/606
Autorzy: Beata Kunikowska.
Tytuł: Analiza wpływu opieki pielęgniarskiej i edukacji chorego na jakość życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu
Adres wydawniczy: Łódź : UM,, 2014
Strony: 255 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

30/606
Autorzy: Ewelina Ziółkowska.
Tytuł: Badania in vitro nad wpływem bendamustyny zastosowanej pojedynczo oraz łącznie z rytuksymabem na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej, z uwzględnieniem stanu mutacyjnego IGVH
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2015
Strony: 133 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

31/606
Autorzy: Karolina Maria Nowak.
Tytuł: Dwuwarstwowe systemy polimerowe do zastosowania w powikłaniu poekstrakcyjnym zęba.
Strony: 150 s. , ryc., tab., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

32/606
Autorzy: Agnieszka klonowska-Szymczak.
Tytuł: Ekspresja receptorów Toll- podobnych oraz modyfikacja ich aktywacji na komórkach jednojądrowych krwi obwodowej chorych na układowy toczeń rumieniowaty.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstet Medyczny w Łodzi Katedra Dermatologii i Wenerologii, 2015
Strony: 4 s.
Uwagi: Katedra Kliniki Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi. Promotor prof. Ewa Robak, recenzenci prof. I. Frydecka, prof. A. Woźniacka. Data obrony 10.06.2015r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

33/606
Autorzy: Bogusława Łopacińska.
Tytuł: Instytucje i formy doraźnej pomocy lekarskiej dla mieszkańców Łodzi w latach 1899-1939
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2015
Strony: 195 s. , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Supady
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

34/606
Autorzy: Marek Kot.
Tytuł: Ocena częstości występowania alergii kontaktowej na hapteny Europejskiej Serii Podstawowej i glikokortykosteroidy w grupie osób chorych na przewlekłe dermatozy zapalne.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski, 2015
Strony: 7 s.
Uwagi: Katedra Kliniki Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi , promotor prof Anna Woźniacka, recenzenci prof Zbigniew Samochocki, dr hab J.Dorota Torzecka. Data obrony 10.06.2015
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

35/606
Autorzy: Magdalena Witkowska.
Tytuł: Ocena ekspresji białek z rodziny SMAD u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w odniesieniu do innych czynników prognostycznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Hematolgii Doświadczalnej, 2015
Strony: 126 s. , ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

36/606
Autorzy: Katarzyna Dworniak.
Tytuł: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z twardziną układową lub toczniem rumieniowatym układowym
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: prof. Marlena Broncel
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2015
Strony: 203 , ryc., tab., bibliogr., Streszcz.
Uwagi: Praca dostępna w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

37/606
Autorzy: Alicja Ograczyk.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów psychologicznych u pacjentów z pokrzywką przewlekłą.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: promotor prof. Anna Zalewska-Janowska
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2015
Strony: 167 s.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

38/606
Autorzy: Aleksandra Gołos.
Tytuł: Ocena znaczenia białek z rodziny SLIT i ich receptorów ROBO w ostrej białaczce szpikowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2015
Strony: 134 s. , ryc., tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

39/606
Autorzy: Dorota Sobolewska-Sztychny.
Tytuł: Rola ścieżki transdukcji sygnału wewnątrzkomórkowego sonic hedgehog w rozwoju raków podstawnokomórkowych skóry.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersystet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, 2015
Strony: 4s.
Uwagi: promotor dr hab Aleksandra Lesiak, data obrony 18-11-2015r
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN

40/606
Autorzy: Justyna Piekielna.
Tytuł: Synteza cyklicznych analogów endomorfiny-2 o potencjalnym działaniu przeciwbólowym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2015
Uwagi: Zakład Chemii Biomolekularnej. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor : Prof. dr hab. Anna Janecka - 1.07.2015
Informacje o wydaniu: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

41/606
Autorzy: Krzysztof Pękala.
Tytuł: Trafność wybranych narzędzi samoopisu (kwestionariuszy) w rozpoznawaniu depresji.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: prof. nadzw. UM dr hab.n.med. Tomasz Sobów
Adres wydawniczy: Łódź, 2015
Strony: 136 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

42/606
Autorzy: Michał Rogowski-Tylman.
Tytuł: Udział promieniowania ultrafioletowego w zapoczątkowaniu procesu przyspieszonego starzenia się skóry.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersystet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, 2015
Strony: 3s.
Uwagi: praca doktorska promotor prof Joanna Narbutt data obrony 18-11-2015r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN

43/606
Autorzy: Magdalena Wierucka-Rybak.
Tytuł: Wpływ leptyny i farmaceutyków zmieniających aktywność układu endokannabinoidowego na pobieranie pokarmu w warunkach stosowania diety o różnej zawartości węglowodanów i tłuszczów u szczura
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2015
Strony: 127 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Obrona doktoratu - 27.10.2015, zatwierdzenie nadania stopnia doktora n. medycznych i wyróżnienia przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu - 17.11.2015
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

44/606
Autorzy: Jakub Wojcieszak.
Tytuł: Wpływ peptydów z rodziny sekretyna/glukagon/PACAP/VIP na komórki siatkówczaka linii Y79.
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2015
Strony: 124 s. , ryc., tab. , wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Rozprawa doktorska mgr farm. Jakuba Wojcieszaka; Promotor: prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska; Recenzenci: prof. Władysław Lasoń, prof. Wojciech Mielicki
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

45/606
Autorzy: Anna Kępska.
Tytuł: Związek stresu ze zmianami skórnymi u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: promotor prof. Anna Zalewska-Janowska
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2015
Strony: 167 s.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

46/606
Autorzy: Izabela Burzyńska-Pędziwiatr.
Tytuł: Analiza strukturalna i wykorzystanie jako inhibitorów stresu oksydacyjnego polifenoli z wiesiołka (Oenothera paradoxa)
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014
Strony: 108 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

47/606
Autorzy: Magdalena Szemraj.
Tytuł: Charakterystyka i podobieństwo plazmidów bakterii bytujących w tej samej niszy ekologicznej - na skórze człowieka
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor Eligia Maria Szewczyk
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2014
Strony: 1-169 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

48/606
Autorzy: Adam Karpiński.
Tytuł: Chemometryczna analiza z walidacją metod HPL nowych pochodnych tetrahydroakrydyny.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Chemii Farmaceutycznej i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji, 2014
Strony: s.
Uwagi: Zatwierdzona przez Radę Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi dn. 23.10.2014. Promotor: prof. dr hab.n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik z Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji UM w Łodzi. Recenzenci: dr hab.n.farm. Michał Marszałł z Katedry i Zakładu Chemii Leków Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, dr hab.n. farm. Robert Skibiński z Katedry i Zakładu Chemii Leków w Lublinie.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

49/606
Autorzy: Agnieszka Głowacka.
Tytuł: Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2013
Strony: 136 s.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

50/606
Autorzy: Andrzej Zieleniak.
Tytuł: Ekspresja receptorów adenozynowych (AR)w leukocytach pacjentek z cukrzycą ciążową
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014
Strony: 98 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

51/606
Autorzy: Elżbieta Radziszewska.
Tytuł: Mechanizm współdziałania endokannabinoidów i peptydu glukagonopodobnego-1 w ilościowej i jakościowej regulacji pobierania pokarmu
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014
Strony: 86 , ryc., wykr., bibliogr.
Uwagi: Obrona doktoratu - 4.03.2014, zatwierdzenie nadania stopnia doktora n. medycznych przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu - 18.03.2014
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

52/606
Autorzy: Łukasz Wieteska, Janusz Szemraj.
Tytuł: Ocena aktywności prokariotycznych modułów addykcyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2014
Strony: 116 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Janusz Szemraj. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Biochemii Medycznej - 17 luty 2014
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

53/606
Autorzy: Magdalena Justyna Kacperska.
Tytuł: Ocena ekspresji mikroRNA jako potencjalnych biomarkerów aktywacji układu immunologicznego w przebiegu stwardnienia rozsianego (SM)
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczy w Łodzi, Katedra Chorób Układu Nerwowego, 2014
Strony: 112 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Praca wykonana w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, promotor pracy prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Henryk Chmielewski, dr hab. n. med., prof. ICZMP Mariusz Stasiołek, data obrony pracy doktorskiej 16.12.2014
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

54/606
Autorzy: Katarzyna Wysoczyńska.
Tytuł: Ocena jakości życia pacjentów chorych na wybrane choroby pęcherzowe: pęcherzycę, pemfigoid i chorobę duhringa.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersystet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, 2014
Strony: .
Uwagi: Katedra Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, promotor prof. Elżbieta Waszczykowska, recenzenci prof. A. Kaszuba i prof. W. Placek. Obrona 28-05-2014
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

55/606
Autorzy: Marcin (dokt.) Jażdżyk, Ewa Balcerczak.
Tytuł: Ocena jakościowa oraz ilościowa ekspresji genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej żołądka pacjentów zakażonych Helicobacter pylori.
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2014
Strony: -
Uwagi: Rozprawa doktorska.Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii, Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki.Promotor: dr hab. n. farm.. prof. nadzw. Ewa Balcerczak. Recenzenci: 1. dr hab. Błażej Rubiś Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2. dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Jamroziak Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transplantologii w Warszawie. Data obrony: 6.06.2014.
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

56/606
Autorzy: Magdalena Świnoga.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów psychologicznych u pacjentów z wypryskiem kontaktowym.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: promotor prof. Anna Zalewska-Janowska
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014
Strony: 141 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

57/606
Autorzy: Zofia Gerlicz-Kowalczuk.
Tytuł: Ocena znaczenia wybranych parametrów angiogenezy oraz obrazu kapilaroskopowego u pacjentów z twardziną układową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersystet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, 2014
Strony: 3 s.
Uwagi: Katedra Kliniki Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, promotor dr hab. Bożena Dziankowska-Bartkowiak, recenzenci prof. Andrzej Kaszuba i dr hab. Mariola Pawlaczyk. Obrona 29-01-2014
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

58/606
Autorzy: Małgorzata Barańska.
Tytuł: Polimorfizm genetyczny CYP2D6 u chorych na toczeń rumieniowaty układowy i twardzinę układową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Farmakogenetyki Katedry Biofarmacji, 2014
Strony: 108 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. Jadwiga Skrętkowicz. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych. 07.04.2014 r. ; recenzenci : prof. dr hab. Marek Droździk, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dr hab. prof. nadzw. UM Helena Rotsztejn, Zakład Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

59/606
Autorzy: Roksana Dorantowicz.
Tytuł: Rola melatoniny w patogenezie miażdżycy - wpływ na śródbłonek, remodeling naczyniowy i lokalną odpowiedź immunologiczną.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: Dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Marlena Broncel
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014
Strony: 132 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Rozprawa doktorska złożona w bibliotece UM w Łodzi
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

60/606
Autorzy: Anna Cynkier.
Tytuł: Rola wybranych neuropeptydów i IL-31 w etiopatogenezie uszkodzenia błony podstawnej w podnaskórkowych chorobach pęcherzowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstet Medyczny w Łodzi Katedra Dermatologii i Wenerologii, 2013
Strony: 4 s.
Uwagi: Katedra Kliniki Dermatologii i Wenerologii, promotor prof. Elżbieta Waszczykowska, recenzenci prof. J. Błaszczyk i prof W. Placek. Data obrony 28-08-2014
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

61/606
Autorzy: Renata Michalak.
Tytuł: Stężenie aldosteronu i prolaktyny w ostrych zespołach wieńcowych u chorych w półrocznej obserwacji.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2013
Strony: 97 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Promotor: dr hab. med. Wojciech Zieleniewski. Recenzenci: Jolanta Kunert-Radek, Piotr Pruszczyk. Data obrony: 24.04.2013 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

62/606
Autorzy: Andrzej Łazarenkow.
Tytuł: Synteza, analiza spektroskopowa i aktywność biologiczna nowych pochodnych 3-formylochromonu i związków kompleksowych z jonami Cu(I)
Adres wydawniczy: Łódź : A. Łazarenkow, 2014
Strony: 160 , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

63/606
Autorzy: Dorota Kilańska.
Tytuł: Środowisko pracy a poczucie satysfakcji zawodowej pielęgniarek - ekspozycja oczekiwań i wyobrażeń
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2013
Strony: 236 s. , ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

64/606
Autorzy: Magdalena Roszczyk.
Tytuł: Udział melatoniny i jej błonowych receptorów w regulacji uwalniania wazopresyny i oksytocyny z układu podwzgórze - część nerwowa przysadki szczura in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczanej, 2014
Strony: s.161 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

65/606
Autorzy: Iwona Słowik-Kwiatkowska.
Tytuł: Udział zaburzeń immunologicznych oraz angiogenezy w rozwoju obumierania tłuszczowatego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstet Medyczny w Łodzi Katedra Dermatologii i Wenerologii, 2014
Strony: 5 s.
Uwagi: Rozprawa doktorska Klinika Dermatologii i Wenerologii - promotor prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt. recenzenci prof. Owczarek W., prof. Pawlaczyk M.obrona dnia 29-10-2014.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

66/606
Autorzy: Arkadiusz Jasek.
Tytuł: Zaburzenia psychiczne w stwardnieniu rozsianym
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: Agnieszka Gmitrowicz
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2013
Strony: 136 s. , wykr., bibliogr., Streszcz.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

67/606
Autorzy: Anna Rybarczyk-Szwajkowska.
Tytuł: Zarządzanie jakością szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: Romuald Holly, Promotor pomocniczy: Dominika Cichońska
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2014
Strony: s. 314
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

68/606
Autorzy: Barbara Domowicz.
Tytuł: Znaczenie urody w dobie kultu ciała u słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Łodzi.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: promotor prof. Anna Zalewska-Janowska
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014
Strony: 190 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

69/606
Autorzy: Patryk Górniak.
Tytuł: Związek zmienności genu IKZF1 z patogenezą i przebiegiem klinicznym ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014
Strony: s. 97
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

70/606
Autorzy: Katarzyna Hamara.
Tytuł: Analiza ekspresji genów biorących udział w regulacji poziomu jonów żelaza w nowotworach jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2013
Strony: 150 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Biochemii Medycznej - 1 października 2013 roku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

71/606
Autorzy: Małgorzata Pikala.
Tytuł: Analiza umieralności i utraconych standardowych oczekiwanych lat życia w województwie łódzkim w latach 1999-2008
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2013
Strony: 230
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

72/606
Autorzy: Michał Dudarewicz.
Tytuł: Genetycznie uwarunkowany polimorfizm metabolizmu ksenobiotyków u chorych na nieswoiste zapalenie jelit.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Farmakogenetyki Katedry Biofarmacji. 29.X.2013, 2013
Strony: 154 s.
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. Jadwiga Skrętkowicz. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

73/606
Autorzy: Michał Winiarski, Adam Dziki.
Tytuł: Ocena jakości życia u chorych operowanych z powodu przepukliny pachwinowej.
Adres wydawniczy: Łódź : [s.n], 2013
Strony: -
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

74/606
Autorzy: Agnieszka Sobocińska.
Tytuł: Ocena objawów klinicznych, stosowanego leczenia, jakości i nadreaktywności oskrzeli u dzieci chorych na astmę oskrzelową po immunoterapii alergenowej - trzyletnia obserwacja.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstytet Medyczny w Łodzi. III Katedra Pediatrii., 2013
Strony: 120
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

75/606
Autorzy: Marta Żebrowska.
Tytuł: Ocena polimorfizmów w pozycjach 1236, 2677, 3435 genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej żołądka pacjentów zakażonych Helicobacter pylori.
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2013
Strony: -
Uwagi: Rozprawa doktorska.Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii, Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki. Promotor: dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak. Recenzenci: 1. dr hab. Agnieszka Piwowar Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2. prof. dr hab. Piotr Rieske Zakład Biologii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Data obrony: 08.10.2013 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

76/606
Autorzy: Agnieszka Kozak, Marcin Kozakiewicz, Halina Pawlicka, Marcin Lipski.
Tytuł: Ocena skuteczności usuwania wodorotlenku wapnia z kanałów korzeni zębów. Badania doświadczalne.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2013
Strony: 100
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz., Recenzenci: prof. dr hab. Halina Pawlicka, prof. dr hab. Mariusz Lipski
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

77/606
Autorzy: Malwina Bartczak-Tomczyk.
Tytuł: Ocena transkryptów genu P65/FJ 194940.1 powstałych w procesie alternatywnego składania oraz poszukiwanie zależności pomiędzy ich poziomami a parametrami kliniczno-patologicznymi w rakach jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2013
Strony: -
Uwagi: Rozprawa doktorska. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii, Zakład Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Promotor: prof. dr hab. Marek Mirowski. Recenzenci: 1. prof. dr hab. Maria Rybczyńska Katedra Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Ponaniu, 2. prof. dr hab. Jacek Bartkowiak Zakład Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Data obrony: 09.04.2013
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

78/606
Autorzy: Maja Tylińska.
Tytuł: Ocena wpływu leczenia testosteronem na wybrane markery miażdżycy u mężczyzn z zespołem metabolicznym.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: Dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Marlena Broncel Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2013
Strony: 129
Uwagi: Rozprawa doktorska dostępna w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

79/606
Autorzy: Barbara Modrzewska.
Tytuł: Porównanie właściwości różnych gatunków z rodzaju Candida pochodzących od pacjentów leczonych ambulatoryjnie i hospitalizowanych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2013
Strony: 161s.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

80/606
Autorzy: Katarzyna Lubecka-Pietruszewska.
Tytuł: Rola roślinnych polifenoli i klofarabiny w epigenetycznej regulacji transkrypcji wybranych genów supresorowych w komórkach linii raka piersi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2013
Strony: 170 , tab., ryc., bibliogr. , Summ.
Uwagi: Zakład Chemii Biomedycznej. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Promotor : Prof. dr hab. Krystyna Fabianowska-Majewska -17.02.2014
Informacje o wydaniu: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

81/606
Autorzy: Monika Burzyńska.
Tytuł: Samoocena stanu zdrowia i jakości życia osób starszych korzystających z pomocy społecznej.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2013
Strony: 403
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

82/606
Autorzy: Magdalena Markowicz-Piasecka.
Tytuł: Use of dendrimers in the preparation technology of iminodiacetic acid derivatives as diagnostic agents fpr nuclear magnetic resonance tomography.
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2013
Strony: 280 s.
Uwagi: Zatwierdzona przez Radę Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dnia 26.11.2013 Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Matosiuk z Katedry i Zakładu Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. dr hab. Jerzy Pałka z Zakładu Chemii Leków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

83/606
Autorzy: Ewelina (dokt.) Hoffman, Wojciech Mielicki.
Tytuł: Wpływ kwasu retinowego (ATRA) oraz trójtlenku arsenu (ATO) na proliferację in vitro komórek nowotworów litych oraz ekspresję prokoagulanta nowotworowego (CP).
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2013
Uwagi: Rozprawa doktorska. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii, Zakład Biochemii Farmaceutycznej. Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Mielicki. Recenzenci: 1. dr hab. n. farm. Marzanna Cechowska-Pasko Zakład Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 2. dr hab. n. med. Jacek Treliński Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Data obrony: 28.03.2014.
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

84/606
Autorzy: Jan Stępniak, Małgorzata Karbownik-Lewińska, Krzysztof Lewandowski, Józef Kędziora.
Tytuł: Wpływ substratów reakcji Fentona na oksydacyjne uszkodzenie lipidów i DNA w gruczole tarczowym - badania doświadczalne
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2013
Strony: 103
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

85/606
Autorzy: Adam Rzeźnicki.
Tytuł: Zachowania dotyczące palenia tytoniu przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2007-2011
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2013
Strony: 380
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

86/606
Autorzy: Aneta Olek.
Tytuł: Analiza porównawcza morfologii i cech fizyko-chemicznych szkliwa i zębiny stałych zębów ludzkich, bydlęcych i świńskich. : Bdania in vitro
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2012
Strony: 143 s.
Uwagi: Praca na stopień doktora nauk medycznych. Katedra Stomatologii Zachowwawczej i Endodoncji. Zakład Stomatologii Zachowawczej. Promotor: dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

87/606
Autorzy: Anna Wyrębska.
Tytuł: Badanie aktywności przeciwnowotworowej i molekularnych mechanizmów działania nowych syntetycznych (α)-metylenolaktonów i laktamów.
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Uwagi: Zakład Chemii Biomolekularnej, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Promotor: Prof. dr hab. Anna Janecka - 27.07.2012
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

88/606
Autorzy: Anna Herud.
Tytuł: Budowa morfologiczna żuchwy u pacjentów z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego
Adres wydawniczy: , 2012
Uwagi: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim, Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego Prom.: Prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

89/606
Autorzy: Ewa Sęklewska, Maciej Banach, Jacek Rysz, Jolanta Małyszko.
Tytuł: Docelowe wartości ciśnienia tętniczego krwi w wybranych grupach chorych.
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Strony: 118 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Promotor pracy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Banach, Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz oraz prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko, data obrony: 18.12.2012
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

90/606
Autorzy: Magdalena Kołodziejczak-Przekwas.
Tytuł: Identyfikacja alleli predysponujących do wrodzonego braku oporności na choroby infekcyjne w populacjach historycznych
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biologii Molekularnej, 2012
Strony: 140 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: promotor: dr hab. Henryk,W. Witas recenzenci: prof. dr hab. Wanda Krajewska, dr hab. Tadeusz Pietrucha data obrony: 22 czerwca 2012
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

91/606
Autorzy: Kamila Koprowska.
Tytuł: Molekularne podstawy śmierci indukowanej w komórkach czerniaka przez partenolid, stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi
Adres wydawniczy: , 2012
Uwagi: Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów Katedra Chemii i Biochemii Medycznej. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Czyż - 02.03.2012
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

92/606
Autorzy: Monika Cyl.
Tytuł: Ocena częstości występowania alergii na lignokainę u pacjentów poddawanych zabiegom z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstet Medyczny w Łodzi. Zakład Chirurgii Stomatologicznej, 2012
Strony: 76 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Praca na stopień doktora nauk medycznych; Prom. Anna Janas
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

93/606
Autorzy: Beata Franczyk-Skóra, Jacek Rysz, Maciej Banach, Jolanta Małyszko.
Tytuł: Ocena funkcji rozkurczowej mięśnia lewej komory u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Strony: 77 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Informacje o wydaniu: Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko, prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Banach data obrony: 26.06.2012
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

94/606
Autorzy: Justyna Zamojska, Jerzy Stańczyk, Piotr Lipiec, Jadwiga Moll.
Tytuł: Ocena funkcji skurczowej lewej komory z wykorzystaniem metody doplera tkankowego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym.
Adres wydawniczy: Łódź : Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, 2012
Strony: 104 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

95/606
Autorzy: Anna Maria Szyperska.
Tytuł: Ocena lokalizacji oraz budowy strukturalnej i mikroskopowej zębów wrodzonych i noworodkowych
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstet Medyczny w Łodzi. Zakład Chirurgii Stomatologicznej, 2012
Strony: 103 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Praca na stopień doktora nauk medycznych; Prom. Anna Janas
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

96/606
Autorzy: Marta Michalska, Maciej Banach, Jacek Rysz, Jolanta Małyszko.
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa województwa łódzkiego na temat nadciśnienia tętniczego i jego powikłań.
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Strony: 140 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Banach, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz oraz prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko, data obrony: 26.06.2012
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0

97/606
Autorzy: Daniel Dudek, Marcin Kozakiewicz, Marian Danielewicz, Marek Zientek.
Tytuł: Ocena przebudowy kości obciążonej wszczepami zębowymi u ludzi z zastosowaniem cyfrowej analizy tekstur obrazu radiologicznego
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: 100 , il., tab. , 31 cm , dysk optyczny (CD-ROM).
Uwagi: promotor prof. nadzw. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz ; Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. III Katedra Chirurgii.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

98/606
Autorzy: Izabela Kałuzińska-Parzyszek.
Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa immunoterapii podjęzykowej w schemacie okołosezonowym i całorocznym, u dzieci uczulonych na pyłki traw, chorych na alergiczny nieżyt nosa
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstytet Medyczny w Łodzi. III Katedra Pediatrii., 2012
Strony: 115 s.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

99/606
Autorzy: Łukasz Dzioba.
Tytuł: Ocena stopnia wykorzystania informacji dostępnej w charakterystykach produktu leczniczego w codziennej opiece nad pacjentem ze schorzeniami układu krążenia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biofarmacji., 2012
Strony: 162 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Zakład Farmacji Szpitalnej Katedry Biofarmacji Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak,
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

100/606
Autorzy: Anna Bartczak.
Tytuł: Ocena występowania i klinicznego znaczenia zespołu wczesnej repolaryzacji u chorych z omdleniami wazowagalnymi
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Strony: 77 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Promotor: dr hab. med. prof. UM Małgorzata Lelonek
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, PL

101/606
Autorzy: Anna Bartczak.
Tytuł: Ocena występowania i klinicznego znaczenia zespołu wczesnej repolaryzacji u chorych z omdleniami wazowagalnymi
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Strony: 77 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Promotor: dr hab. med. prof. UM Małgorzata Lelonek
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

102/606
Autorzy: Paweł Lewek.
Tytuł: Opinie na temat leków generycznych wśród lekarzy, farmaceutów i pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej województwa łódzkiego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2012
Strony: 221 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab. n. med. prof. UM Przemysław Kardas
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

103/606
Autorzy: Katarzyna Śmiechowicz.
Tytuł: Porównanie klasycznego znieczulenia ogólnego złożonego i znieczulenia ogólnego indukowanego wziewnie na wybrane parametry hemodynamiczne
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Katery Chorób Oczu, 2012
Strony: 103 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

104/606
Autorzy: Łukasz Walenciak.
Tytuł: Przewidywanie struktury genu oraz miejsc przełamań haplobloków na podstawie energii swobodnej DNA.
Adres wydawniczy: Łódź : Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2012
Strony: s. 83 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

105/606
Autorzy: Tomasz Płoszaj.
Tytuł: Przydatność stosowania analizy alleli genów CFTR, MCM6 i HVR mtDNA w ocenie stopnia zróżnicowania historycznych i przedhistorycznych populacji człowieka
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biologii Molekularnej, 2012
Strony: 98 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: promotor: dr hab. Henryk, W. Witas recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kononowicz, dr hab. Tadeusz Pietrucha data obrony:11 stycznia 2012
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

106/606
Autorzy: Marzena Glinka.
Tytuł: Przykłady zachowań kosmetycznych i pielegnacyjnych w kręgu różnych cywilizacji od starożytności do połowy XX wieku
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: prof dr hab. Jerzy Supady ; Recenzent: prof.dr hab. Michał Umbreit, prof.dr hab. Andrzej Felcher
Adres wydawniczy: Łódź : Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: 270 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz., Sum.
Informacje o wydaniu: Praca na stopień doktora nauk medycznych (dyscyplina: nauki medyczne, specjalność: kosmetologia)
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL

107/606
Autorzy: Sebastian Majewski.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania iwabradyny u pacjentów z chorobami obturacyjnymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: -
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

108/606
Autorzy: Dorota Barankiewicz.
Tytuł: Skuteczność narzędzi rotacyjnych RaCe w opracowaniu kanałów korzeniowych. Badania laboratoryjne.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: 1-190 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Praca na stopień doktora
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

109/606
Autorzy: Marta Szumilak.
Tytuł: Synteza i właściwości biologiczne bis-pochodnych poliamin alifatycznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biofarmacji., 2012
Strony: 148 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Zakład Farmacji Szpitalnej Katedry Biofarmacji, Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak,
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

110/606
Autorzy: Marek Staszewski.
Tytuł: Synteza i wstępne badania farmakologiczne fenoksyalkilowych pochodnych piperazyny o spodziewanym działaniu antagonistycznym wobec receptora histaminowego H3.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: 192 s.
Uwagi: Promotor: prof. Krzysztof Walczyński Recenzent: prof. Katarzyna Kieć-Kononowicz Recenzent: prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

111/606
Autorzy: Magdalena Grażul.
Tytuł: Synteza, analiza,właściwość fizyko-chemiczna, cytotoksyczność pochodnych chromonu i pirazolu oraz ich kompleksów z wybranymi jonami metali
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Praca na stopień dokotra nauk farmaceutycznych: Promotor: prof.dr hab. Elżbieta Budzisz,
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2012
Strony: 210 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

112/606
Autorzy: Mariusz Kowalczyk.
Tytuł: Wpływ środków stymulujących erytropoezę na wczesne etapy przetwarzania sygnału w komórkach u chorych z przewlekłą chorobą nerek w stadium 4 i 5 (dializoterapia).
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Strony: s. 86 , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: recenzenci: Prof UM w Łodzi dr hab. n. med. Ewa Majewska oraz Prof. dr hab n. med. Jolanta Małyszko data obrony: 21.03.2012
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

113/606
Autorzy: Dorota Szyska-Skrobot.
Tytuł: Wpływ testosteronu, estradiolu, SHBG i hormonu tarczycy na ultrasonograficzne parametry analizy ultradźwiękowej kości piętowej u młodych mężczyzn
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2012
Uwagi: Promotor Prof. K. Kula recenzenci: prof. D. Chlebna-Sokół (UM Łódź), prof. P. Kamiński (WUM) obrona 21.03.2012
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

114/606
Autorzy: Maciej Kuśmierek.
Tytuł: Współwystępowanie chorób somatycznych w przebiegu zaburzeń depresyjnych w materiale SPZOZ im. J. babińskiego w Łodzi
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwesytet Medyczny, 2012
Strony: 158 s. , tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Prof. dr hab. medd. Antoni Florkowski
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

115/606
Autorzy: Dominika Berent.
Tytuł: Znaczenie genu czynnika wzrostu śródbłonka ( w zaburzeniach depresyjnych
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2012
Strony: 86 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
Uwagi: Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Prof. dr hab. medd. Antoni Florkowski
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

116/606
Autorzy: Marek Pazurek, Ewa Małecka-Panas, Jerzy Loba.
Tytuł: Amplifikacja genu cerb-B2(HER-2/NEU) i polimorfizm C/T w pozycji 509 genu TGF-beta u pacjentów z rakiem i polipami gruczolakowymi jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: - , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
Uwagi: Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

117/606
Autorzy: Dorota Pastuszak-Lewandoska, Ewa Brzeziańska.
Tytuł: Analiza efektu epimutacji sekwencji promotorowych wybranych genów supresorowych (RASSF1A, VHL, CDH1) jako przyczyny zmiany ich ekspresji w łagodnych i złośliwych nowotworach tarczycy oraz w wolu guzkowym
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: 148 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Promotor: dr hab. med. Ewa Brzeziańska . Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

118/606
Autorzy: Paweł Papierz.
Tytuł: Badania porównawcze nad przydatnością równoczesnego oznaczania stężenia alkoholu etylowego we krwi, moczu i ciele szklistym gałki ocznej dla pośmiertnej diagnostyki stanu nietrzeźwości.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2011
Strony: 74 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

119/606
Autorzy: Martyna Grek.
Tytuł: Badanie ekspresji wybranych sekwencji mikroRNA w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej osób zdrowych i zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: 118 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jacek Bartkowiak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
Informacje o wydaniu: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Biochemii Medycznej - 6 października 2011 roku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

120/606
Autorzy: Tomasz Boczek.
Tytuł: Charakterystyka wybranych białek komórek PC12 w warunkach zaburzonej homeostazy wapniowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: 123 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotor: dr hab. Ludmiła Żylińska, prof. UM. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Informacje o wydaniu: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Neurochemii Molekularnej - 7 czerwca 2011 roku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

121/606
Autorzy: Monika Brucka-Stempkowska.
Tytuł: Działalność Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w świetle dokumentów z Łódzkiego Archiwum PTA w latach 1982-2011
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor prof. J.Supady
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski, 2011
Strony: s.1- 473 , tab.
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

122/606
Autorzy: Karolina Czarnecka, Ewa Brzeziańska.
Tytuł: Efekt epigenetycznej zmiany ekspresji genów supresorowych p16INK4A, KCNQ1 i ARHI oraz jego związek z mutacjami BRAF w łagodnych i złośliwych nowotworach tarczycy oraz w tkance nienowotworowej gruczołu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: 141 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Promotor: dr hab. med. Ewa Brzeziańska . Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

123/606
Autorzy: Anna Wojtczak.
Tytuł: Genotyp i fenotyp CYP2D6 u chorych na chorobę niedokrwienną serca.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2010
Strony: 127 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Katedra Biofarmacji Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Promotor: Prof. Jadwiga Skrętkowicz Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Recenzent: Prof. Anna Wiela-Hojeńska Akademia Medyczna we Wrocławiu, Recenzent: Prof. Jan Goch Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Obrona pracy: 07.01.2010 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

124/606
Autorzy: Katarzyna Olczak.
Tytuł: Jakość wypełnień kanałowych wykonanych metodami termicznymi w porównaniu z metodami zimnej gutaperki.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: s. 230 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Promotor: Prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

125/606
Autorzy: Marzenna Broszkiewicz.
Tytuł: Medyczne i społeczne uwarunkowania skuteczności programu terapii grupowej dla osób palących tytoń - wyniki badań wieloletnich.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Drygas Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Hanke, dr hab. Piotr Jankowski
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2011
Strony: -
Uwagi: Rozprawa doktorska
Informacje o wydaniu: Katedra Med. Społ. i Zapob. 10.05 2011 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

126/606
Autorzy: Antoni Kowalski.
Tytuł: Metabolizm kwasu (γ)-aminomasłowego w warunkach stresu oksydacyjnego i zaburzonej homeostazy wapniowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2011
Strony: 97 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotor: dr hab. Elżbieta Rębas. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
Informacje o wydaniu: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Neurochemii Molekularnej - 6 października 2011 roku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

127/606
Autorzy: Monika Migdalska-Sęk.
Tytuł: Niestabilność mikrosatelitarna (MSI) i utrata heterozygotyczności (LOH) jako przyczyna indukcji niestabilności genetycznej w nowotworach tarczycy i tkance nienowotworowej gruczołu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: 148 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Promotor: dr hab. med. Ewa Brzeziańska . Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

128/606
Autorzy: Iwo Janusz.
Tytuł: Ocena częstości występowania wybranych czynników ryzyka rozwoju zaburzń układu krążenia u chorych na łuszczycę zwyczajną
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2010
Strony: 84 s. , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof. Anna Zalewska-Janowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

129/606
Autorzy: Damian Obrzut.
Tytuł: Ocena efektywności leków używanych w analgezji podpajęczynówkowej u pacjentów poddanych planowym zabiegom operacyjnym
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2011
Strony: 162 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

130/606
Autorzy: Łukasz Konopka.
Tytuł: Ocena korelacji poziomu interleukiny (IL)-1beta, IL-8 i metaloproteinazy (MMP)-8 w płynie dziąsłowym u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: 125 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
Uwagi: Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

131/606
Autorzy: Joanna Kudzin, Krystyna Wąsowska-Królkowska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena metabolizmu kostnego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi., 30 III 2011
Strony: 117 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: D
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

132/606
Autorzy: Patrycja Widłak.
Tytuł: Ocena prawidłowej postawy ciała i częstości występowania wad postawy oraz aktywności fizycznej u uczniów szkół podstawowych ze środowiska miejskiego i wiejskiego Kielc i okolic.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2010
Strony: s. 140 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Uwagi: Prom. prof. zw. dr hab.med. Krystian Żołyński Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresia biologii medycznej.Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej, 23 06 2010 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

133/606
Autorzy: Anna Plocek, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Halina Woś, Jan Chojnacki.
Tytuł: Ocena przydatności III Klasyfikacji Rzymskiej w diagnostyce przewlekłych bólów brzucha.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 25 II 2011
Strony: 106 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

134/606
Autorzy: Małgorzata Broniarek.
Tytuł: Ocena rozpuszczalności szkliwa w warunkach ekspozycji na wybrane napoje o niskim pH przed i po zastoswaniu wybranych preparatów fluorkowych, Badania in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: s. 130
Uwagi: Promotor: Prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Piątkowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

135/606
Autorzy: Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia wybranych objawów zaawansowanej choroby nowotworowej u pacjentów objętych opieką paliatywną.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: s. 65 , tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

136/606
Autorzy: Michał Jegier.
Tytuł: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u chorych zakwalifikowanych do planowych operacji kardiochirurgicznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: s. 116 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. n. med. Halina Pawilcka. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

137/606
Autorzy: Agata Brzeska.
Tytuł: Ocena stężenia leptyny i cytokin prozapalnych w surowicy krwi i płynie stawowym u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
Adres wydawniczy: Łódź : Klinika Kardiologii i Reumatologii II Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2011
Strony: 93 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

138/606
Autorzy: Bartosz Leśniowski, Ewa Małecka-Panas, Jerzy Loba.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych adipohormonów i cytoklin w ostrym zapaleniu trzustki.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: s. 184 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
Uwagi: Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

139/606
Autorzy: Joanna Magdziarz-Orlitz.
Tytuł: Ocena wpływu wybranych technik zabiegowych dermatologii estetycznej na jakość życia badanych.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: dr hab. med. Bożena Dziankowska -Bartkowiak . Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi., 2011
Strony: -
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

140/606
Autorzy: Beata Gębora-Kowalska.
Tytuł: Ocena wpływu żywienia przez przetoki odżywcze na zjawisko refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z przwlekłymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci III Katedra Pediatrii Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2011
Strony: 107 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

141/606
Autorzy: Makandjou-Ola Eusebio.
Tytuł: Potencjał terapeutyczny regulatorowych limfocytów T, CD8+ u chorych z ciężką astmą oskrzelową
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi., 2011
Strony: 150 s. , ryc., tab., bibliogr., Streszcz.
Uwagi: II Katedra Chorób Wewnętrznych. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Promotor: prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk. Recenzenci: dr hab. n.med. prof. nadzw. Janina Grzegorczyk dr hab. n. med. Marcin Moniuszko Data obrony: 25.05.2011
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

142/606
Autorzy: Agnieszka Kozuń.
Tytuł: Powtórne leczenie endodontyczne. Badania in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2010
Strony: s. 143 , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Promotor: Prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

143/606
Autorzy: Michał Spychalski.
Tytuł: Rola cyklooksygenazy-2 w patogenezie raka jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej., 2011
Strony: 88 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Adam Dziki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny Termin obrony: 04.10.2011
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

144/606
Autorzy: Aneta Otocka-Kmiecik.
Tytuł: Udział paraoksonazy w mechanizmach antyoksydacyjnych w warunkach wysiłku fizycznego
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2011
Strony: 175 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Dr hab. n. med. Monika Orłowska-Majdak.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

145/606
Autorzy: Bożena Urbanek.
Tytuł: Wartość wybranych parametrów zmienności rytmu serca w ocenie hemodynamicznej odpowiedzi na krótkotrwałą stymulację lewokomorową u chorych z wszczepionym układem resynchronizującym
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor prof. Jerzy Krzysztof Wranicz
Adres wydawniczy: , 2011
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

146/606
Autorzy: Mariusz Kochanowski.
Tytuł: Właściwości mocujace różnych cementów żywiczych użytych do osadzania Wkładów koronowo-korzeniowych z wlókna szklanego. Badania doswiadczalne.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: 110 s.
Uwagi: Prom: Praca na tytuł doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

147/606
Autorzy: Katarzyna Majda.
Tytuł: Wpływ klofarabiny, nowego analogu adenozyny, na aktywność transkrypcyjną genów: ZAP70, PTEN i p16 w erytroleukemicznych komórkach linii K562.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: 124 s.
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Fabianowska-Majewska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
Informacje o wydaniu: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Chemii Biomedycznej - 6.10.2011
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

148/606
Autorzy: Aneta Ostrowska.
Tytuł: Wpływ napojów izotonicznych na wystepowanie ubytków erozyjnych u sportowców. Badania in vivo i in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: s. 118 , ryc., tab., bibliogr., Sum., Streszcz.
Uwagi: Promotor: Prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Piątkowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Informacje o wydaniu: -
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

149/606
Autorzy: Karolina Beda-Maluga.
Tytuł: Występowanie i znaczenie kliniczne makroprolaktyny u osób z hiperprolaktynemią
Adres wydawniczy: Łódź : Uwersytet Medyczny w Łodz, 2011
Strony: 112 s.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

150/606
Autorzy: Agata Furmanek-Kostulska.
Tytuł: Zastosowanie żelu z koenzymem Q10 w leczeniu chorób przyzębia.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor: Prof. dr hab. n. med. Anna J. Kurnatowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: 109 s. , ryc., tab., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

151/606
Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska.
Tytuł: Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne białka PAPP-A w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2011
Strony: 104 , ryc., tab., wykr.
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Chiżyński . Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Seria: Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

152/606
Autorzy: Wojciech Fendler, Wojciech Młynarski, Leszek Czupryniak, Małgorzta Myśliwiec.
Tytuł: Związek zaburzeń struktury i funkcji genu proinsuliny z patogenezą i przebiegiem klinicznym cukrzycy.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2011
Strony: 101 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

153/606
Autorzy: Piotr Oset.
Tytuł: Analiza stężenia insuliny, IGF-1, IGFBP-3. TNF-alfa,IL-6, CRP i gastryny w surowicy chorych z polipami gruczolakowatymi jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Gastroenterologii. Klinka Chorób Przewodu Pokarmowego, 2010
Uwagi: Promotor prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

154/606
Autorzy: Anna Brandl.
Tytuł: Badania nad skutecznością leczenia chorób miazgi zębów mlecznych za pomocą siarczanu żelaza.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego., 2010
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

155/606
Autorzy: Agnieszka Kaufman-Szymczyk.
Tytuł: Białka szoku zimna wybranych mikroorganizmów antarktycznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej, 13.07.2010
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz. Praca na stopień doktora nauk technicznych w zakresie biotechnologia molekularna.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

156/606
Autorzy: Łukasz Kraszula.
Tytuł: Charakterystyka naturalnych i przystosowanych regulatorowych limfocytów T u chorych z ciężką astmą oskrzelową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Wewnętrznych. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 2010
Strony: 123 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

157/606
Autorzy: Joanna Golec.
Tytuł: Czynniki wpływające na występowanie niskiej masy kostnej u dzieci i młodzieży.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Kateda Pediatrii. Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości., 2010
Uwagi: Promotro: prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna - Sokół. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

158/606
Autorzy: Izabela Urysiak-Czubatka.
Tytuł: Diagnostyka różnych postaci łysienia niebliznowaciejącego w oparciu o badania kliniczne, laboratoryjne oraz analizę trichogramów i fototrichogramów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Klinicznych Podstaw Fizjoterapii. Klinka Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii., 2010
Strony: 136 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk-Dyła. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

159/606
Autorzy: Anna Smędra-Kaźmirska.
Tytuł: Doświadczalny efekt postrzału pociskami wystrzeliwanymi z urządzeń pneumatycznych o energii kinetycznej poniżej 17 J.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Sądowej. Zakład Medycyny Sądowej., 2010
Strony: s. 124 , ryc. ; 30cm
Uwagi: Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Stefan Szram. Rozprawa na stopień doktora nauk medyczych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

160/606
Autorzy: Kalina Sikorska.
Tytuł: Dynamika zanikania spinosadu w wybranych gatunkach warzyw.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Toksykologii i Bromatologii. Zakład Bromatologii., 2010
Strony: 220 s. , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. farm. Anna Wędzisz. Rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

161/606
Autorzy: Paweł Woliński.
Tytuł: Ekspresja chemokin i ich receptorów a rozwój neurodegeneracji w wybranych modelach patologii ośrodkowego układu nerwowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Układu Nerowego. Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym., 2010
Strony: 161 s.
Informacje o wydaniu: Promotr: prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

162/606
Autorzy: Łukasz Durko.
Tytuł: Ekspresja receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), czynnika martwicy nowotworów alpha (TNFalpha) oraz czynnika jądrowego kappaB (NF-kB) w nieswoistych chorobach zapalnych jelit.
Adres wydawniczy: Łódź : -, 2013
Strony: 114
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0

163/606
Autorzy: Piotr Gębski.
Tytuł: IImmunoekspresja białkowa p62 oraz innych białek związanych z systemami wewnątrzkomórkowej degradacji w sporadycznej postaci choroby Creutzfeldt'a-Jakob'a.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii., 2010
Strony: s. 86
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Beata Sikorska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

164/606
Autorzy: Marta Lichawska.
Tytuł: Kompleksowanie mikrokrystalicznego chitozanu z jonami Ca(II), Mg(II) i Mo(VI).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej. Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej., 2010
Strony: 101 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof dr hab. n. chem. Aleksander Kufelnicki. Praca na stopień doktora.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

165/606
Autorzy: Michał Ciołkowski.
Tytuł: Kompleksy jonów miedzi(II) i palladu(II) z bidentnymi ligandami pochodnymi pirazolu: ocena cytotoksyczności oraz zastosowanie metod chemii kwantowej w przewidywaniu ich struktury i właściwości.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Kosmetologii. Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych., 2 września 2010
Strony: 176 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz. Praca na topień doktora nauk farmaceutycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

166/606
Autorzy: Magdalena Nowak.
Tytuł: Kontaminacja protez głosowych grzybami potencjalnie chorobotwórczymi
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej. Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej., 2010
Strony: 150 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

167/606
Autorzy: Sylwia Marczewska.
Tytuł: Ocena efektywności standaryzacji szpitalnej opieki zdrowotnej w eliminacji zdarzeń niepożądanych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Polityki Ochrony Zdrowia. Zakład Jakości Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych., 2010
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. tech. Michał Marczak. Rozprawa na stopień doktora.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

168/606
Autorzy: Katarzyna Krawczyk.
Tytuł: Ocena insulinooporności oraz stężenia leptyny i adiponektyny u chorych na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Gastroenterologii. Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego., 2010
Strony: s. 117
Uwagi: Promotor prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

169/606
Autorzy: Ewa Szynczewska.
Tytuł: Ocena odpowiedzi immunologicznej, tolerancji i bezpieczeństwa szczepionki przeciwko Streptococcus pneumoniae u dzieci przedwcześnie urodzonych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Pediatrii. Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metablolicznych Kości., 2010
Strony: 144 s. , ryc., tab., wykr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

170/606
Autorzy: Katarzyna Wojciechowska-Durczyńska.
Tytuł: Ocena poziomu ekspresji genu kinazy fosfatydyloinozytolu w przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy, raku brodawkowatym oraz w wolu guzkowym nietoksycznym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych., 2010
Uwagi: Promotor: Prof. Andrzej Lewiński
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

171/606
Autorzy: Piotr Krawczyk.
Tytuł: Ocena procesu apoptozy neutrofilów u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C leczonych pegylowanym interferonem-α i rybawiryną.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny. Katedra Chorób Zakaźnych. Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby., 2010
Strony: 104 s. , ryc., bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Daniela Dworniak. Prca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

172/606
Autorzy: Łukasz Murlikiewicz.
Tytuł: Ocena stanu bariery antyoksydacyjnej u chorych z gruczolakorakiem dystalnego odcinka jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Chirurgii. Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej., 20 czerwca 2010
Strony: s. 94 , ryc., bibliogr. ; 30 cm
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.n. med. Adam Dziki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

173/606
Autorzy: Patryk Siwik.
Tytuł: Ocena zadowolenia leczenia pacjentów operowanych w systemie chirurgii jednego dnia na podstawie badań ankietowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii. Zakład Chirurgii Stomatologicznej., 2010
Strony: 84 s. , ryc., tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Anna Janas. Praca na stpień doktora.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

174/606
Autorzy: Barbara Grala-Kociak.
Tytuł: Ocena źródeł informacji elektronicznej w stomatologii i medycynie.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2010
Strony: 67 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas. Praca na stopień doktora.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

175/606
Autorzy: Jan Jaszczak.
Tytuł: Oddziaływanie jonów Cu(II), Co(II), Ni(II) i Zn(II) w układach z zasadami nukleinowymi oraz wybranymi antybiotykami z grupy aminopenicylin, cefalosporyn i fluorochinolonów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej. Zakład Chemii Fizycznej i Biokoordynacyjnej., 2010
Strony: 107 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. chem. Aleksander Kufelnicki. Praca na stopień doktora.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

176/606
Autorzy: Michał Janczak.
Tytuł: Opracowanie metody otrzymnywania radiofarmaceutyku [131I] IMBA i ocena możliwości jego wykorzytania w diagnostycze czerniaka.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Diagnostyki Obrazowej. Zakład Medycyny Nuklearnej, 2010
Strony: s. 103 , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Promotro: prof. dr hab. n. med. Jacek Kuśmierek. Praca na stopień doktorta nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

177/606
Autorzy: Marcin Gach.
Tytuł: Polimorfizm genów kodujących metaloproteinazę MMP-2 i jej modulatory:TIMP-1, TIMP-2, a rozwój i przebieg kliniczny dysplazji oskrzelowo płucnej u wcześniaków.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Pediatrii. Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii., 2010
Strony: 98 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotro: prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

178/606
Autorzy: Marzena Koziróg.
Tytuł: Porównanie wpływu antocyjanin aronii czarnoowocowej i melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego w erytrocytach, lipidy i czynniki zapalne u pacjentów z zespołem metabolicznym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2010
Strony: 140 s.
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Marlena Broncel. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

179/606
Tytuł: Prokalcytonina, białko c-reaktywne i białko c jako markery powikłań septycznych u chorych leczonych operacyjnie.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chirurgii. Klinka Chirurgii Gastoenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej., 25 maja 2010
Uwagi: Promotor: prof. dr hab n. med. Bogdan Modzelewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

180/606
Autorzy: Ewa Kowalska.
Tytuł: Resorpcja korzeni zębów - następstwo stosowania sił mechanicznych w leczeniu ortodontycznym. Badanie retrospektywne.
Adres wydawniczy: Łódż : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Ortodoncji., 2010
Strony: 97 s. , ryc.,tab.,bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

181/606
Autorzy: Patrycja Pietrzak.
Tytuł: Siodło tureckie - budowa, znaczenie dla diagnostyki ortodontycznej.
Adres wydawniczy: Łódż : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Wieku Rozwojowego. Zakład Ortodoncji, 2010
Strony: 79 s. , ryc.,tab.,bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

182/606
Autorzy: Magdalena Miernicka.
Tytuł: Synteza i aktywność cytotoksyczna związków kompleksowych wybranych kationów metali z N,N-donorowymi ligandami.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Kosmetologii. Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych., 25 luty 2010
Strony: 138 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz. Praca na topień doktora nauk farmaceutycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

183/606
Autorzy: Renata Perlikowska.
Tytuł: Synteza i badanie właściwości farmakologicznych nowych analogów endomorfin o zwiększonej odporności na działanie proteaz.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerystet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii i Biochemii Medycznej. Zakład Chemii Biomolekularnej., 30 czerwca 2010
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. Anna Janecka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

184/606
Autorzy: Katarzyna Gach.
Tytuł: Synteza nowych analogów morficeptyny oraz badanie ich właściwości przeciwbólowych oraz wpływu na system opioidowy w wybranych nowotworowych liniach komórkowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerystet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii i Biochemii Medycznej. Zakład Chemii Biomolekularnej., 19 maja 2010
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. Anna Janecka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

185/606
Autorzy: Anna Erkiert-Polguj.
Tytuł: Udział wybranych chemokin, cząsteczek adhezyjnych i zjawiska apoptozy w patogenezie pemfigoidu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Deramtologii i Wenerologii. Zakład Immunodermatologii., 2010
Strony: s. 147 , ryc.
Uwagi: Promotro: dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Waszczykowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

186/606
Autorzy: Małgorzata Ludwikowska-Pawłowska.
Tytuł: Wdrożenie procesu izolacji DNA z materiału kostnego w Pracowni Genetyki Sądowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Sądowej. Zakład Medycyny Sądowej., 2010
Strony: s. 102 , ryc ; 30cm
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

187/606
Autorzy: Bogusław Antoszewski.
Tytuł: Wizerunek transseksualisty typu kobieta-mężczyzna i suplement do etiopatogenezy zespołu dezaprobaty płci.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chirurgii. Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej., 2010
Strony: 208 s.
Informacje o wydaniu: Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

188/606
Autorzy: Karolina Lesiak-Mieczkowska.
Tytuł: Wpływ inhibitorów czynnika transkrypcyjnego NF-kB w skojarzeniu ze związkami przeciwnowotworowymi na komórki czerniaka in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii i Biochemii Medycznej. Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów., 8 grudnia 2010
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Czyż. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

189/606
Autorzy: Eliza Filipiak.
Tytuł: Wpływ ksenoestrogenów (dietylstilbestrolu, zearalenonu i ftalanu di(n-butylu)) na rozwój jądra u szczura.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności. Zakład Endokrynologii Płodności., 2010
Strony: 88 s. , ryc., tab., wykr, bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

190/606
Autorzy: Magdalena Mazerant.
Tytuł: Wpływ pokarmu kobiecego na przebieg i rozwój wcześniaków hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii.
Adres wydawniczy: Łodź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Pediatrii. Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii., 2010
Strony: 146 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Promotr: prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

191/606
Autorzy: Agnieszka Kurnatowska.
Tytuł: Wpływ wybranych leków azolowych na niektóre właściwości biologiczne szczepów Candida.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katerda Biologii i Parazytologii Lekarskiej. Zakład Diagnostyki i Leczenia Chorób Pasożytniczych i Grzybic., 2010
Strony: 168s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Jolanta Kwaśniewska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

192/606
Autorzy: Marek Dąbrowa.
Tytuł: Wpływ wybranych niejonowych substancji powierzchniowo czynnych na dostępność farmaceutyczną ibuprofenu z zawiesiny.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwesytet Medyczny w Łodzi, 2010
Strony: 216 s.
Uwagi: Zakład Farmacji Szpitalnej Katedry Biofarmacji, Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak, Recenzenci: Prof. nadzw. dr hab. n. farm. Kazimiera Henryka Bodek, Prof. dr hab. n. farm. Andrzej Jankowski
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0

193/606
Autorzy: Karolina Całka.
Tytuł: Wybrane polimorfizmy genu MDR1 (ABCB1) w szpiczaku mnogim.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Biochemii Farmaceutycznej., 2010
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowska. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

194/606
Autorzy: Aleksandra Sierocka.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie jednego ze szpitali klinicznych w Łodzi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Polityki Ochrony Zdrowia. Zakład Jakości Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych., 2010
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. tech. Michał Marczak. Rozprawa na stopień doktora.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

195/606
Autorzy: Agnieszka Młynek.
Tytuł: Zastosowanie metody oznaczenia krytycznego progu temperatury u pacjentów z nabytą pokrzywką z zimna.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii. Zakład Psychodermatologii., 2010
Strony: 92 s.
Uwagi: Promotor dr hab. n. med prof. nadzw. Anna Zalewska - Janowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

196/606
Autorzy: Łukasz Dziki.
Tytuł: Znaczenie prognostyczne polimorfizmów regionów promotorowych genów metaloproteaz macierzowych MMP-1, -7, i -9 w raku jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Chirurgii. Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej., 20 maja 2010
Strony: s. 91 , ryc., bibliogr. ; 30 cm
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuzdak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

197/606
Autorzy: Monika Sienkiewicz.
Tytuł: Aktywność przeciwbakteryjna olejków eterycznych w badaniach in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Strony: 111 , ryc., tab., wykr ; 30
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

198/606
Autorzy: Konrad Walczak.
Tytuł: Analiza cystatyny C jako wskaźnika wczesnego uszkodzenia funkcji nerek u chorych na cukrzycę.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Uwagi: Promotor: dr hab. Dariusz Moczulski - 2009
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

199/606
Autorzy: Justyna Fiertek-Durajczyk.
Tytuł: Analiza ekspresji metaloproteinaz, ich inhibitorów i induktorów w grupie chorych z zawałem mięśnia sercowego.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej Zakład Enzymologii Medycznej - 30 IX 2009 Promotor: dr hab. n.med. prof. Elżbieta Hrabec. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

200/606
Autorzy: Angelika Wójcicka-Rubin.
Tytuł: Analiza stanu przyzębia i postępowania periodontologicznego u pacjantów po zawale mięśnia sercowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwesytet Medyczny, 2009
Strony: 133 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodocji i Periodontologii Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej prom. prof. dr hab. n. med. Anna J. Kurnatowska ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

201/606
Autorzy: Izabela Papiewska-Pająk.
Tytuł: Autokrynna aktywacja komórek śródbłonka przez VEGF-D; wpływ na właściwości wybranych białek zaangażowanych we wczesne etapy zmian proangiogennych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 131 s. , rys., tab., literatura
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Czesław S[tanisław] Cierniewski
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

202/606
Autorzy: Agnieszka Kicel.
Tytuł: Badania składu chemicznego kwiatów i liści Trifolium repens L. (Fabaceae).
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Strony: 149 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra i Zakład Farmakognozji Wydział Farmaceutyczny. Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Maria Wolbiś. Stopień doktora n. farm. nadano dnia 27.11.2009 na Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

203/606
Autorzy: Krzysztof Kik.
Tytuł: Biochemiczne podstawy cytotoksycznego działania formamidynowych pochodnych antracykliny.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Leszek Szmigiero. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych - 27 XI 2009
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

204/606
Autorzy: Agnieszka Stetkiewicz.
Tytuł: Cechy temperamentu, objawy depresji oraz funkcje poznawcze w chorobie niedokrwiennej serca.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny,, 2009
Strony: 190 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Międzyuczelniana Katedra Nauk Humanistycznych. Zakład Psychologii Lekarskiej - 2009. Praca na stopien doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

205/606
Autorzy: Irena I[wona] Bąk-Sypień.
Tytuł: Epoksyhydroksypropylofosfoniany - synteza i przekształcenia.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

206/606
Autorzy: Michał Woźniak.
Tytuł: Klonowanie i charakterystyka permeazy tyrozynowej z Citrobacter freundii.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Uwagi: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - 28 IV 2009 Promotor: Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz. Praca na stopień doktora nauk technicznych w zakresie biotechnologii.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

207/606
Autorzy: Adrian Masłoń.
Tytuł: Kwestia bezpośredniego spływu chłonki z płuc do węzłów chłonnych śródpiersia.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Strony: s. 75 , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Angiologii Katedry Anatomii ; Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. UM w Łodzi Mirosław Topol. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

208/606
Autorzy: Radosław Kręcki.
Tytuł: Markery aterogenezy w stabilnej, wielonaczyniowej chorobie wieńcowej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Kardiologii. Klinika Kardiologii - 20 I 2009 ; promotor: prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

209/606
Autorzy: Joanna Kot.
Tytuł: Mechanizmy psychicznego przystosowania do choroby nowotworowej u kobiet z rakem piersi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczyny, 2009
Strony: 95 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab n. med. Józef Kocur - 09 VI 2009
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

210/606
Autorzy: Anna Gluba.
Tytuł: Molekularne zaburzenia układu homeostazy jako czynniki ryzyka chorób serca u młodych pacjentów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Uwagi: promotor: dr hab. prof. Tadeusz Pietrucha- Zakład Biotechnologii Medycznej. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Obrona w dniu 06 maja 2009 .
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

211/606
Autorzy: Tomasz Hawro.
Tytuł: Obraz tocznia rumieniowatego w świetle badań klinicznych, laboratoryjnych i neurologicznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2008
Strony: -
Uwagi: Rozprawa doktorska.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

212/606
Autorzy: Daniel Olszewski.
Tytuł: Ocena budowy strukturalnej i mikroskopowej zębów środkowych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Grzesiak-Janas
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

213/606
Autorzy: Karolina Jabłkowska.
Tytuł: Ocena deficytów poznawczych u pacjentów z nadczynnością tarczycy o róznej etiologii.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny,, 2009
Strony: 202 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Międzyuczelniana Katedra Nauk Humanistycznych. Zakład Psychologii Lekarskiej - 2009. Praca na stopien doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

214/606
Autorzy: Paweł Robak.
Tytuł: Ocena działania cytotoksycznego nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308, stosowanych pojedynczo oraz w połączeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w warunkach ex vivo.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Strony: 113 s. , ryc., tab., bibliogr..
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Piotr Smolewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

215/606
Autorzy: Aleksandra Sałagacka.
Tytuł: Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Uwagi: Pracownia Biologii Molekularnej i Farmakogenomiki Zakład Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi Rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

216/606
Autorzy: Piotr Sęk.
Tytuł: Ocena ekspresji wybranych czynników rokowniczych i profilu cytokeratyn komórek Pageta brodawki sutkowej oraz komórek towarzyszącego raka piersi.
Adres wydawniczy: Łódź : : UM, 2009
Strony: 117 s. , ryc., tab., ; 30 cm]
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Janusz Piekarski. Rozprawa doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

217/606
Autorzy: Michał Bednarski, Halina Pawlicka.
Tytuł: Ocena skuteczności mieszanin wodorotlenku wapnia z innymi antyseptykami w leczeniu kanałów zakażonych Enterococcus faecalis-badania laboratoryjne
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Promotor : Halina Pawlicka
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2009
Strony: s. 105 , ryc., tab., wykr., bibliogr.,
Uwagi: Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

218/606
Autorzy: Małgorzata Sacewicz.
Tytuł: Ocena wpływu GH-RH oraz antagonisty tego neurohormonu JV-1-36 na wzrost i czynność wydzielniczą komórek guza neuroendokrynnego oskrzeli (NCI-H727) w warunkach in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Strony: 79 s.
Uwagi: promotor: prof. dr hab. n. med. Henryk Stępień - Praca doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

219/606
Autorzy: Adam Łukasiak.
Tytuł: Ocena wpływu pól magnetycznych o różnej charakterystyce fizycznej na elektryczną pobudliwość nerwów i mięśni.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Strony: 127 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Katedra Rehabilitacji Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, 14 X 2009 Prom. prof. dr hab.med. Jan Czernicki ; Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresia biologii medycznej.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

220/606
Autorzy: Robert Gruda.
Tytuł: Ocena wybranych metod leczenia owrzodzeń podudzi w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej.
Adres wydawniczy: Łodź : UM, 2009
Strony: 86 s. , ryc., tab., bibliogr.
Informacje o wydaniu: doktorat
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

221/606
Autorzy: Magdalena Wojciechowska.
Tytuł: Ocena wybranych właściwości stopów kobaltowo-chromowych łączonych różnymi technikami
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwesytet Medyczny, 2009
Strony: 137 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Zakład Protetyki Stomatologicznej: 2 X 2009; prom. dr hab. n. med. Leszek Klimek : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

222/606
Autorzy: Magdalena Balcerak.
Tytuł: Porównanie dzilań plejotropowych i skuteczności hipolipemicznej atorwastatyny i fenofibratu u pacjentów z zespolem metabolicznym.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Strony: 128 s. , tab., wykr., ryc., bibliogr.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Farmakologii i Terapii Monitorowanej z Oddziałem Chorób Wewnętrznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

223/606
Autorzy: Paweł Rasmus.
Tytuł: Psychobiologiczne i psychospołeczne uwarunkowania tendencji do zachowań ryzykownych w grupie zawodowych strażaków w Łodzi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Strony: 96 s.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Józef Kocur - 09 VI 2009
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

224/606
Autorzy: Agata Sakowicz.
Tytuł: Rola wybranych genetycznych czynników ryzyka w chorobach naczyń wieńcowych u pacjentów przed 45 rokiem życia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Uwagi: Promotor: dr hab. prof. Tadeusz Pietrucha- Zakład Biotechnologii Medycznej. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Obrona w dniu 18 grudnia 2009 .
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

225/606
Autorzy: Ewa Skała.
Tytuł: Salvia przewalskii Maxim. w kulturze in vitro - mikrorozmnażanie, wytwarzanie tanszinonów i olejku eterycznego.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Halina Wysokińska. Uniwersytet Medyczny, Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - 29 V 2009
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

226/606
Autorzy: Katarzyna Poznańska-Kurowska.
Tytuł: Stan odporności u chorych na cukrzycę typu II powikłaną chorobami układu krążenia
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Strony: 83 , ryc., tab., wykr ; 30 cm
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

227/606
Autorzy: Jarosław Bogaczewicz.
Tytuł: Stężenie witaminy D w surowicy chorych na toczeń rumieniowaty układowy w aspekcie badan klinicznych i laboratoryjnych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Strony: 129 s.
Uwagi: Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

228/606
Autorzy: Julia Naduk-Kik.
Tytuł: Udział kolagenaz typu IV (MMP-2 i MMP-9) w patogenezie cukrzycy.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Zakład Enzymologii Medycznej - 18 XI 2009 Promotor: dr hab. n.med. prof. Elżbieta Hrabec. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

229/606
Autorzy: Anna Ledakowicz-Polak.
Tytuł: Upośledzona reaktywność tętnicy ramiennej jako czynnik prognostyczny restenozy naczyń wieńcowych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Uwagi: 6 X 2009 Praca doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

230/606
Autorzy: Małgorzata Wraga.
Tytuł: Wartość diagnostyczna i prognostyczna ilościowego oznaczania sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Kardiologii. Klinika Kardiologii - 26 VI 2009 ; promotor: prof. dr hab.Maria Krzemińska-Pakuła
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

231/606
Autorzy: Krzysztof Kaczmarek.
Tytuł: Wczesne i odległe wyniki leczenia interwencyjnego u chorych z ostrym zespołem wieńcowym spowodowanym izolowana okluzją lub krytyczną stenozą w małej tętnicy wieńcowej.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Zakład Kardiologii Inwazyjnej - 6 X 2009. Praca doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

232/606
Autorzy: Agata Bielecka-Dąbrowa.
Tytuł: Wpływ atorwastatyny na wskaźniki stanu zapalnego i wydolność lewej komory serca u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową.
Adres wydawniczy: , 2009
Strony: 145 s.
Uwagi: Promotor pracy: prof. dr hab. n. med. Jan Henryk Goch - Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

233/606
Autorzy: Anna Kierus-Gudaj.
Tytuł: Wpływ biostymulacji laserowej laserem helowo-neonowym na rokowanie u pacjentów z ciężką postacią wielonaczyniowej choroby wieńcowej.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny,, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Kardiologii. Klinika Kardiologii - 8 VII 2009 ; promotor: prof. dr hab. Jarosław Drożdż
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

234/606
Autorzy: Krzysztof Drobnik.
Tytuł: Wpływ czynników pozastomatologicznych na brak adaptacji i akceptacji protez całkowitych u pacjentów leczonych protetycznie.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Strony: 132 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Zakład Protetyki Stomatologicznej: 27 IV 2009; prom. dr hab. n. med. Franciszek Szatko: praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

235/606
Autorzy: Izabela Sacewicz-Hofman.
Tytuł: Wpływ DNA enzymów dla podjednostki beta1 receptorów integrynowych na zahamowanie procesu angiogenezy nowotworowej in vivo.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Strony: 111 s. , ryc., tab., literatura
Uwagi: Promotor: dr hab. prof. UM Jolanta Niewiarowska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

236/606
Autorzy: Anna Pietrzak.
Tytuł: Wpływ interleukiny (IL)-10 na aktywność tkankowych komórek tucznych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Strony: 117 s.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Immunologii Doświadczalnej Rozprawa doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

237/606
Autorzy: Monika Kujawa-Hadryś.
Tytuł: Wpływ kofeiny na rozwój rogówki i soczewki kurczęcia : badania ultramikroskopowe
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2009
Strony: 91 k. , ryc., wykr., tab. , 30 cm , bibliogr.
Uwagi: Roprawa na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

238/606
Autorzy: Kamila Domińska.
Tytuł: Wpływ peptydów z rodziny angiotensyn na aktywność kinaz tyrozynowych i proliferację hormonozależnego i hormononiezależnego raka prostaty.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Strony: 89 , ryc., tab., bibliografia
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski prof. UM Praca była realizoawan w ramach grantu pomotorskiego MNISW NN 403355533 - 30 IX 2009
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

239/606
Autorzy: Jolanta Karalus.
Tytuł: Wpływ podaży witaminy D na stężenie jej metabolitów w surowicy dzieci chorych na samoistną osteoporozę i osteopenię.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości. I Katedry Pediatrii - 28 X 2009 ; Promotor: prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

240/606
Autorzy: Anna Garus-Pakowska.
Tytuł: Wpływ świadomości i zachowań higienicznych personelu medycznego na częstość występowania zakażeń szpitalnych.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Strony: 172 s. , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Promotor - dr hab. n.med. Prof. UM Franciszek Szatko. Uniwersytet Medyczny. Katedrze Higieny i Epidemiologii Zakład Higieny i Promocji Zdrowia - 2009. Dysertacja na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

241/606
Autorzy: Julita Fuss-Chmielewska.
Tytuł: Wpływ tiazolidinedionów - agonistów PPARgamma na komórki izolowane z ludzkich guzów nadnerczy i komórki linii raka nadnerczy w warunkach in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Strony: 145 s. , ryc., tab. , 24 cm
Uwagi: Rozprawa doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

242/606
Autorzy: Kaja Wichrowska.
Tytuł: Wpływ warunków polimeryzacyjnych materiałów kompozytowych na stopień ich twardości.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Uwagi: Rozprawa doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

243/606
Autorzy: Marcin Możdżan.
Tytuł: Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1958-2001.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny,, 2009
Strony: 793 s. , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Historii Medycyny i Farmacji Zakład Historii Medycyny i Farmacji prom.: prof. dr hab. n. med. Jerzy Supady rozprawa na tytuł doktora nauk farmaceutycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

244/606
Autorzy: Maciej Żelazowski.
Tytuł: Wykorzystanie metody amplikacji DNA w czasie rzeczywistym do oznaczania poziomu ekspresji wybranych markerów diagnostyczno-prognostycznych w raku jelita.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2009
Strony: -
Uwagi: Promotor- dr hab. prof.UM -Andrzej K Bednarek- Zakład Kancerogenezy Molekularnej - Praca na tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny - 4 XI 2009
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

245/606
Autorzy: Katarzyna Nowakowska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych u osób uzależnionych od alkoholu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2009
Uwagi: Promotor Prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska - 2 II 2009
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

246/606
Autorzy: Tomasz Wcisło.
Tytuł: Zastosowanie statyn w leczeniu chorych z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową.
Adres wydawniczy: Łódź, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Kardiologii. Klinika Kardiologii - 8 VII 2009 ; promotor: prof. dr hab. Jarosław Drożdż
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

247/606
Autorzy: Agnieszka Gach.
Tytuł: Zmienność genu KCNJ11 kodującego podjednostkę Kir6.2 ATP-zależnego kanału potasowego w cukrzycy wieku rozwojowego.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny,, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii - 14 I 2009 Promotor: prof. dr hab. Wojciech Młynarski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

248/606
Autorzy: Monika Bulas.
Tytuł: Związek zmienności genu receptora glikokortykosteroidowego z przebiegiem klinicznym chorób limfoproliferacyjnych u dzieci.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii - 14 I 2009 r. Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Młynarski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

249/606
Autorzy: Wojciech Wilczyński.
Tytuł: Analiza czynników prognostycznych długotrwałego ubytku masy ciała u chorych patologicznie otyłych leczonych zabiegiem ominięcia żołądka
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chirurgii. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, 3 IV 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Janusz Strzelczyk. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

250/606
Autorzy: Magdalena Bieniasz.
Tytuł: Analiza ekspresji metaloproteaz, ich inhibitorów oraz białek morfogenetycznych kości w progresji choroby nowotworowej płuc.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biochemii Medycznej. Zakład Biochemii Medycznej, 2 VI 2008
Uwagi: Promotor: dr hab. Janusz Szemraj. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

251/606
Autorzy: Leszek Żydek.
Tytuł: Analiza przydatności wybranych metod oceny wieku kostnego w medycynie sądowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Sądowej. Zakład Medycyny Sądowej, 2008
Uwagi: Promotor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Berent. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

252/606
Autorzy: Monika Ewa Witczak.
Tytuł: Analiza wyników testów cytogenetycznych w hodowli li8mfocytów krwi pępowinowej noworodków urodzonych przez matki leczone w trakcie ciąży z powodu padaczki.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwesytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Genetyki Medycznej. Zakład Biologii i Genetyki, 04 VII 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Tomasz Ferenc. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność : genetyka
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

253/606
Autorzy: Monika Sieruta.
Tytuł: Badania polimorfizmów w genach APOE, APBB2, BACE1, PRNP u osób stuletnich i z chorobą Alzheimera
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, 29 X 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Paweł Piotr Liberski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

254/606
Autorzy: Michał Polguj.
Tytuł: Badania porównawcze unaczynienia krwionośnego gonad mężczyzny i buhaja
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anatomii. Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, 13 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jędrzejewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

255/606
Autorzy: Anna Kwaszewska.
Tytuł: Charakterystyka i znaczenie bakterii grupy Coryneform rezydujących na skórze człowieka.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, 21 XI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Eligia M. Szewczyk. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

256/606
Autorzy: Olga Grzybowska-Izydorczyk.
Tytuł: Ekspresja białek rodziny inhibitorów apoptozy (IAP) w komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczy w Łodzi. Katedra i Klinika Hematologii, 25 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Piotr Smolewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

257/606
Autorzy: Monika Łysakowska.
Tytuł: Fenotypowa i genotypowa charakterystyka bakterii z rodzaju Enterococcus izolowanych na oddziałach wybranych szpitali łódzkich."
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Mikrobiologii. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej, 9 XII 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej Denys. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie mikrobiologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

258/606
Autorzy: Monika Talarowska.
Tytuł: Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorujących na cukrzycę.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Układu Nerwowego. Klinika Psychiatrii Dorosłych, 13 XI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr. hab.Antoni Florkowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej specjalność zdrowie publiczne
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

259/606
Autorzy: Marcin Wawrzycki.
Tytuł: Gen p53 jako czynnik diagnostyczny i rokowniczy niedrobnokomórkowego raka płuc.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 122 s. , ryc., tab.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marian Brocki. Praca doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

260/606
Autorzy: Łukasz Polak.
Tytuł: Kliniczna i prognostyczna rola oznaczania polimorfizmu genu ace w przewidywaniu rozwoju niewydolności serca u chorych z zawałem serca leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Klinika Kardiologii, 2008
Uwagi: Promotor: prof. de hab. Krzysztof Chizynski. Praca na stopien doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

261/606
Autorzy: Monika Kierstan.
Tytuł: Komórki śródbłonka i przeciwciała skierowane przeciwko komórkom śródbłonka w patogenezie układowego tocznia rumieniowatego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersystet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, 25 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Robak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

262/606
Autorzy: Justyna Jakubowska [dokt.].
Tytuł: Mechanizmy działania STI571 (imatinib) w skojarzeniu z wybranymi związkami cytostatycznymi
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Biomedycznej. Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów, 22 X 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

263/606
Autorzy: Anna Gawron.
Tytuł: Ocena całkowitej zdolności antyoksydacyjnej surowicy krwi u zdrowych mężczyzn oraz u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w kontekście podejmowanej przez nich aktywności ruchowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczy w Łodzi. Katedra Nauk Klinicznych. Klinka Geriatrii., VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Tomasz Kostka. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

264/606
Autorzy: Sebastian Foryś.
Tytuł: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka u osób z dystrepsją czynnościową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Wewnętrznej. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, 20 XI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Chojnacki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

265/606
Autorzy: Maciej Mikołajczyk.
Tytuł: Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, 24 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska. Praca na stopień doktora n. med. w zakresie stomatologii wieku rozwojowego
Typ publikacji: PD

266/606
Autorzy: Magdalena Kłosińska.
Tytuł: Ocena funkcji śródbłonka i jej wartość prognostyczna u osób z niewydolnością serca.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra i Klinika Kardiologii, 17 IX 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jarosław Drożdż. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

267/606
Autorzy: Michał Mik.
Tytuł: Ocena jakości życia chorych operowanych z powodu raka odbytnicy.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Chirurgii. Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, 18 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Adam Dziki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

268/606
Autorzy: Lilianna Kulczycka.
Tytuł: Ocena jakości życia pacjentów chorujących na układowy toczen rumieniowaty.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersystet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, 19 III 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Robak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

269/606
Autorzy: Anna Stankiewicz-Szałapska.
Tytuł: Ocena kliniczna przyzębia i poczucia bezpieczeństwa kobiet w przebiegu ciąży.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii. Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, 10 III 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Anna Kurnatowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

270/606
Autorzy: Anna Wawrzycka-Kaflik.
Tytuł: Ocena przebiegu klinicznego atopowego zapalenia skóry w oparciu o wybrane parametry immunologiczne
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II KatedraDermatologii. Klinika Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii, 03 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Broniarczyk-Dyła. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

271/606
Autorzy: Szymon Wcisło.
Tytuł: Ocena przydatności oznaczania prokalcytoniny w zakażeniach pooperacyjnych i stanach ropnych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 133 s. , ryc., tab., wykr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marian Brocki. Praca doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

272/606
Autorzy: Marzena Mielczarek.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia elektrostymulacją i kinezyterapią chorych z uporczywymi szumami usznymi
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Otolaryngologii.j Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii, 16 VII 2008
Uwagi: Promotor: dr hab. Wiesław Konopka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie otorynolaryngologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

273/606
Autorzy: Piotr Hogendorf.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych czynników prozapalnych i angiogennych w krwi wrotnej u chorych z guzem głowy trzustki
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chirurgii. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, 30 X 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Janusz Strzelczyk. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

274/606
Autorzy: Aleksandra Kaczka.
Tytuł: Ocena stężeń insuliny, C-peptydu, insulinopodobnego czynnika wzrostu naczyń I (IGF-I), śródnabłonkowego czynnika wzrostu naczyń (VEGF) i gastryny u chorych z polipami i rakiem jelita grubego
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Gastroenterologii. Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, 27 II 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

275/606
Autorzy: Alicja Zeman-Miecznik.
Tytuł: Ocena stężeń metaloproteinaz i ich inhibitorów oraz cytiki pro- i przeciwzapalnych w cieczy wodnistej u chorych z jaskrą
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Oczu i Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, 8 IV 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Roman Gos. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

276/606
Autorzy: Izabela Jatczak.
Tytuł: Ocena udziału chemokin i receptorów chemokinowych w migracji komórek zapalnych w przebiegu modelu stwardnienia rozsianego - CHREAE.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Układu Nerwowego. Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym, 8 X 2008
Uwagi: Promotor: dr hab. Andrzej Głąbiński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

277/606
Autorzy: Tomasz Lesiak.
Tytuł: Ocena wpływu różnych metod leczenia chorych z miażdżycą zarostową tętnic (leczenie zachowawcze, leczenie operacyjne) na perfuzję mięśni kończyn dolnych.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2008
Strony: 97 s. , ryc., tab.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marian Brocki. Praca doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

278/606
Autorzy: Krzysztof Bortnik.
Tytuł: Ocena wpływu submaksymanego i maksymalnego wysiłku fizycznego na parametry krążeniowo-oddechowe w różnych stanach wytrenowania ludzi zdrowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej. Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, 9 VII 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Józef Kędziora. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność fizjologia.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

279/606
Autorzy: Jarosław Zagórski.
Tytuł: ocena wybranych wskaźników homeostazy ustroju w rytmie okołodobowym u ludzi z udarem niedokrwiennym mózgu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Układu Nerwowego. Klinika Neurologiii Epileptologii, 20 V 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Henryk Chmielewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

280/606
Autorzy: Jarosław Kałuża.
Tytuł: Ocena wybranych wskaźników metabolizmu tlenowego u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C leczonych pegylowanym interferonem alfa i wybawiryną.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chorob Zakaźnych. Klinika Chorob Zakaźnych, 16 IX 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Daniela Dworniak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie chorób zakaźnych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

281/606
Autorzy: Patrycja Boznańska.
Tytuł: Ocena wydalania metabolitów serotoniny i melatoniny z moczem u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Nauk Klinicznych. Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Diabetologii i Farmakologii Klinicznej, 20 XI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Chojnacki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

282/606
Autorzy: Monika Żurawska-Kliś.
Tytuł: Ocena związku pomiędzy markerami procesu zapalnego (interleukina-6, czynnikiem martwicy guza-alfa, białkiem C-reaktywnym) i adiponektyną a insulinoopornością i cukrzycą.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmakologii. Zakład Farmakologii Klinicznej, 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Józef Drzewoski. Praca na stopień doktora nauk madycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

283/606
Autorzy: Jacek Szymański.
Tytuł: Oddziaływanie białkowej izomerazy wiązań disiarczkowych z integrynami.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej, 16 IX 2008
Uwagi: Promotor: dr hab. Maria Świątkowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

284/606
Autorzy: Anna Cisińska.
Tytuł: Opieka medyczna w łódzkich przedszkolach i szkołach powszechnych w okresie II Rzeczypospolitej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Nauczania Pielęgniarstwa. Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, 6 XI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Supady. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

285/606
Autorzy: Łukasz Glinka.
Tytuł: Pochodne flawonoidowe - synteza, badanie właściwości kompleksotwórczych i ocena aktywności biologicznej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Medycznej. Zakład Chemii Bionieorganicznej, 6 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Justyn Ochocki. Praca doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

286/606
Autorzy: Karol Jastrzębski.
Tytuł: Polimorfizm 667 C>T i 1289 A>C reduktazy N5, N10-metylenoterahydrofolianowej (MTHFR) u pasjentów z udarem mózgu lub zawałem mięśnia sercowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Układu Nerwowego. Klinika Neurologiii Epileptologii, 09 IX 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej Klimek. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

287/606
Autorzy: Maciej Jędrzejczyk.
Tytuł: Polimorfizm markerów chromosomu X i jego zastosowanie w genetyce sądowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Sądowej. Zakład Medycyny Sądowej, 2008
Uwagi: Promotor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Berent. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

288/606
Autorzy: Maciej Naze.
Tytuł: Prognostyczne znaczenie oceny ekspresji cykli A i B1 w raku brodawkowatym gruczołu tarczowego
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gruczołów Dokrewnych, 22 X 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Brzeziński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

289/606
Autorzy: Krzysztof Noweta.
Tytuł: Przebieg zaostrzeń w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc ze szczególnym uzględnieniem bakteriologicznych badań plwociny.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczy w Łodzi. Katedra Pulmonologii i Alergologii. Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc, 28 II 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Iwona Grzelewska-Rzymowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

290/606
Autorzy: Urszula Czernek.
Tytuł: Rak jajnika - ocena skuteczności leczenia chorych z makroregionu łódzkiego w zależności od wybranych cech klinicznych i patomorfologicznych
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Klinika Chemioterapii Nowotworów, 22 X 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr. hab. Anna Płużańska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

291/606
Autorzy: Karolina Wosztak.
Tytuł: Rola izoform rekombinowabych epitopów brzozy w diagnostyce alergicznego nieżytu nosa, gardła i spojówek.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, 5 II 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Buczyłko. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

292/606
Autorzy: Małgorzata Salamon.
Tytuł: Rola wybranych czynników immunologicznych i infekcyjnych w etiopatogenezie trądziku różowatego. Profil psychologiczny pacjentów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersystet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, 7 I 2008
Uwagi: Promotor: dr hab. Anna Woźniacka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

293/606
Autorzy: Arleta Waszczykowska.
Tytuł: Udział metaloproteinaz i naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu w powstawaniu zmian naczyniowych w narządzie wzroku u chorych z twardziną układową
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Oczu. Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, 14 VII 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Roman Goś. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

294/606
Autorzy: Renata Sieradzan-Skrzetuska.
Tytuł: Ultrasonograficzna ocena wybranych zmian tkanki podskórnej (PEFS) w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami wizualno-palpacyjnymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Kosmetologii. Zakład Kosmetologii, 22 I 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ryszard Glinka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

295/606
Autorzy: Ewa Góra.
Tytuł: Wartość oceny telomerazy i wybranych markerów molekularnych w surowicy krwi pacjentek z rakiem jajnika
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Klinika Ginekologii Onkologicznej, 12 XI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Bieńkiewicz. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

296/606
Autorzy: Maciej Chałubiński.
Tytuł: Wpływ agonisty receptora beta2-adrenergicznego i glikortykosteroidu na syntezę IgE przez jednojądrowe komórki krwi obwodowej chorych z alergią atopową i osób zdrowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Immunologii. Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, 2008
Uwagi: Prompotro: prof. dr hab. Marek L. Kowalski. Rozprawa na stopien doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

297/606
Autorzy: Rafał Sebastian Rdzany.
Tytuł: Wpływ antygenów bakteryjnych na aktywność komórek tucznych
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Immunologii. Zakład Immunologii Doświadczalnej, 10 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Brzezińska-Błaszczyk. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

298/606
Autorzy: Anna Misiak-Tłoczek.
Tytuł: Wpływ cytokin TNF-alfa, IL-6 i IL-4 na migrację mastocytów tkankowych
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Immunologii. Zakład Immunologii Doświadczalnej, 10 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Brzezińska-Błaszczyk. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

299/606
Autorzy: Agnieszka Śliwińska.
Tytuł: Wpływ glikazydu na uszkodzenia i naprawę DNA limfocytów prawidłowych, chorych na cukrzycę typu 2 i komórkach nowotworowych Ibeta-TC-6 i PANC-1).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmakologii. Zakład Farmakologii Klinicznej, 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Józef Drzewoski. Praca na stopień doktora nauk madycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

300/606
Autorzy: Elżbieta Gałecka.
Tytuł: Wpływ inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny i niesterydowego leku przeciwzapalnego na procesy oksydacyjno-redukcyjne w erytrocytach u chorych z zaburzeniami depresyjnymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej. Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, 18 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Józef Kędziora. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność biochemia.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

301/606
Autorzy: Anna Masajtis-Zagajewska.
Tytuł: Wpływ losartanu na uczucie pragnienia u chorych hemodializowanych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Nefrologii. Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, 21 V 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Michał Nowicki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

302/606
Autorzy: Justyna Zabielska.
Tytuł: Wpływ skojażonego leczenia zastoinowej niewydolności krążenia na obraz wątroby ocenianiej metodą duplex-Doppler.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Wewnętrznej. Klinika Chorób Wewnetrznych z Oddziałem Farmakologii Klinicznej i Terapii Monitorowanej, 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Julita Chojnowska Jezierska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

303/606
Autorzy: Katarzyna Smejda.
Tytuł: Wpływ środowiska i infekcji układu oddechowego na rozwój atopii u dzieci.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. III Katedra Pediatrii, 4 VII 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Iwona Stelmach. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

304/606
Autorzy: Łukasz Dyl.
Tytuł: Wpływ videotorakoskopowej sympatektomii piersiowej i sympatektomii lędźwiowej na przepływ krwi w skórze kończyn w niektórych jednostach chorobowych (np. choroba Raynauda, miażdżyca zarostowa tętnic).
Adres wydawniczy: : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anatomii. Zakład Angiologii, 29 X 2009
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Mirosław Topol. Praca na stopien doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

305/606
Autorzy: Patrycja Kossakowska.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na podjęcie leczenia ortodontycznego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Xieku Rozwojowego. Zakład Ortodoncji - VI, 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Praca na stopień doktora n. med. w zakresie ortodoncji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

306/606
Autorzy: Ewa Zmysłowska-Polakowska.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na zanik części zębodołowej żuchwy pacjentów leczonych protetycznie
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anatomii. Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, 20 III 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jędrzejewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

307/606
Autorzy: Natalia Adrianowska.
Tytuł: Wpływ zmienności eliminacji metotreksatu na przebieg kliniczny chorób limfoproliferacyjnych u dzieci.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Pediatrii. Klinika Chorób Dzieci, 18 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bodalski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

308/606
Autorzy: Sylwia Gradowska-Burczyk.
Tytuł: Wybrane metody analizy strategicznej w zakładach opieki zdrowotnej.
Adres wydawniczy: : Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, 27 III 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Anna Ksykiewicz-Dorota. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

309/606
Autorzy: Agnieszka Kokoszko.
Tytuł: Zmiany poziomu stresu oksydacyjnego w stanach niedoboru hormonu wzrostu u osób dorosłych oraz ocena właściwości oksydacyjnych hormonu wzrostu w modelach zwierzęcych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, 19 III 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karbownik-Lewińska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

310/606
Autorzy: Anna Kaczmarek.
Tytuł: Znaczenie relacji rodzinnych i rówieśniczych dla postaw wobec choroby u młodzieży choej na cukrzycę typu 1.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Pediatrii. Klinika Chorób Dzieci, 18 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bodalski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

311/606
Autorzy: Irmina Korzeniewska-Dyl.
Tytuł: Aktywność wybranych kaspaz w neutrofilach krwi obwodowej w schyłkowym okresie przewlekłej niewydolności nerek.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Wewnętrznej. Klinika Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii, 9 X 2007
Uwagi: Promotor: dr hab. Dariusz Moczulski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

312/606
Autorzy: Liliana Stalińska.
Tytuł: Analiza ekspresji wybranych białek cyklu komórkowego za pomocą metody immunohistochemicznej we włókniakowatości naciekowej (desmoid).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Genetyki Medycznej. Zakład Biologii i Genetyki, 12 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Tomasz Ferenc. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność: genetyka
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

313/606
Autorzy: Małgorzata Mrowicka.
Tytuł: Analiza procesów pro- i antyoksydacyjnych w ekstremalnych stanach fizjologicznych oraz w wybranych stanach patologii.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej. Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, 23 X 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Józef Kędziora. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w specjalności biochemia
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

314/606
Autorzy: Dominika Danowska-Klonowska.
Tytuł: Badania mikroskopowe kości i komórek C tarczycy szczura w doświadczalnej osteoporozie.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Histologii i Embriologii. Zakład Cytofizjologii, Histologii i Embriologii, 2007
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

315/606
Autorzy: Aneta Lasota.
Tytuł: Badania mikroskopowe kości i przytarczyc w doświadzczalnej osteoporozie szczura.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Histologii i Embriologii. Zakład Histologii i Ultrastruktury Tkanek, 5 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Hieronim Bartel. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

316/606
Autorzy: Michał Duszewski.
Tytuł: Badania nad ustaleniem wybranych czynników prognostycznych określających odległe wyniki chirurgicznego leczenia otyłości laparoskopowym opasaniem żołądka przewiązką regulowaną (laparoscopic adjustable gastric banding-LAGB).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chirurgii. Klinika Chirurugii Gastroenterologicznej Onkologicznej i Ogólnej, 14 II 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ryszard Markert. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

317/606
Autorzy: Tomasz Rudziński.
Tytuł: Badanie czynników prognostycznych w kardiomiopatii przerostowej z uwzględnieniem wybranych polimorfizmów genetycznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Kardiologii. Klinika Kardiologii, 04 VII 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

318/606
Autorzy: Renata Gawrońska.
Tytuł: Badanie ekspresji CD31, VEGF i endotheliny-1 w resekowanych odcinkach jelit we wrodzonej niedrożności przewodu pokarmowego u dzieci.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Pediatrii Zabiegowej. Samodzielny Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej, 13 II 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Andrzejewska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

319/606
Autorzy: Barbara Krawczyk.
Tytuł: Badanie roli analogów adenozyny i naturalnych związków wspomagających w mechanizmie regulacji metylacji i ekspresji genów supresorowych w komórkach raka piersi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Biomedycznej. Zakład Chemii Biomedycznej, 18 XII 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Krystyna Fabianowska-Majewska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

320/606
Autorzy: Monika Witusik.
Tytuł: Ekspresja genu PRNP w procesie różnicowania neutralnego in witro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, 15 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Paweł P. Liberski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

321/606
Autorzy: Joanna Stępień.
Tytuł: Elektrofizjologiczna ocena zaburzeń krążenia siatkówkowego u pacjentów z zakrzepem żyły środkowej siatkówki
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra CHoró Oczu. Klinika Choró Oczu, 29 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Omulecki. Praca na stopień doktrora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

322/606
Autorzy: Agata Gajos.
Tytuł: Fenotyp mutacji (DYT1) genu toksyny A w populacji polskich pacjentów z dystonią.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Układu Nerwowego. Oddział Kliniczny Chorób Układu Pozapiramidowego, 5 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr. hab. Andrzej Bogucki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

323/606
Autorzy: Monika Broda.
Tytuł: Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów gronkowców izolowanych z różnych materiałów szpitalnych na oddziałach zabiegowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Mikrobiologii. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej, 26 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej Denys. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie mikrobiologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

324/606
Autorzy: Agnieszka Harasiuk.
Tytuł: Kliniczna wartość oznaczania stężenia serotoniny i melatoniny i ich metabolitów w moczu u osób z dyspepsją czynnościową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Wewnętrznej. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, 21 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Chojnacki. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

325/606
Autorzy: Anna Moskwa.
Tytuł: Kliniczna wartość oznaczania stężenia serotoniny i melatoniny w surowicy i ich metabolitów w moczu u osób z zespołem jelita nadwrażliwego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Wewnętrznej. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, 13 XI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Chojnacki. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

326/606
Autorzy: Iwona Szadkowska.
Tytuł: Kliniczne i prognostyczne znaczenie NT-proBNP w przewidywaniu rozwoju niewydolności serca u chorych z ostrym zespołem wieńcowym z przetrwałym uniesieniem odcinka ST leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Zakład Kardiologii Inwazyjnej, 21 XI 2007
Uwagi: Promotor: dr hab. Krzysztof Chiżyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

327/606
Autorzy: Magdalena Woźniczka.
Tytuł: Kompleksy mieszane kobalt(II) - aminokwas - imidazol : równowagi w warunkach beztlenowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Fizycznej i Biokordynacyjnej. Zakład Chemii Fizycznej i Biokordynacyjnej, 11 V 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Aleksander Kufelnicki. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

328/606
Autorzy: Mateusz Maciejewski.
Tytuł: Koncepcja zabezpieczenia medycznego wojsk aeromobilnych na przykładzie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Zakład Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, 2007
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Andrzej Buczyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

329/606
Autorzy: Konrad Wroński.
Tytuł: Monitorowanie obecności komórek nowotworowych we krwi obwodowej pacjentek chorych na raka piersi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Klinika Chirurgii Onkologicznej, 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Jeziorski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

330/606
Autorzy: Dorota Szałowska.
Tytuł: Ocena ekspresji receptorów powierzchniowych i wybranych funkcji neutrofili krwi obwodowej noworodków i niemowląt ze zmianami zapalnymi lub opóźnionym odpadaniem pępowiny.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. IV Katedra Pediatrii. Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, 11 XI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zeman. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

331/606
Autorzy: Wojciech Piotrowski.
Tytuł: Ocena intensywności zakażenia Helicobacter pylori u osób z chorobą refluksową przełyku.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Wewnętrznej. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, 21 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Chojnacki. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

332/606
Autorzy: Magdalena Wrzesińska.
Tytuł: Ocena psychologicznych i psychospołecznych uwarunkowań niektórych czynnościowych zaburzeń układu pokarmowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Rehabilitacji. Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, 26 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr. hab. Józef Kocur. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

333/606
Autorzy: Agnieszka Kamińska-Staruch.
Tytuł: Ocena skuteczności krioterapii ogólnoustrojowej u chorych z szumami usznymi.
Adres wydawniczy: : Uniwersytet Medyczny II Katedra Otolaryngologii Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, 2 X 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jurek Olszewski. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

334/606
Autorzy: Maciej Kowman.
Tytuł: Ocena stanu psychicznego i parametrów jakości życia u pacjentów z niewydolnością krążenia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, 17 X 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Iwona Kłoszewska. Praca na stopeiń doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

335/606
Autorzy: Kamila Wójcik.
Tytuł: Ocena stanu układu krążenia u pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chorób Zakaźnych Klinika Chorob Zakaźnych i Hepatologii, 12 XII 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Kuydowicz. Praca na stopień doktoa nauk medycznych w zakresie chorob zakaźnych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

336/606
Autorzy: Aleksandra Gawłowska.
Tytuł: Ocena stężenia TGF-B~10 1, CCL5/Rantes i sFas/Apo-1 w moczu dzieci z uropatią zaporową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Pediatrii Zabiegowej. Samodzielny Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej, 13 II 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Niedzielski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

337/606
Autorzy: Edyta Santorek-Strumiłło.
Tytuł: Ocena wartości wideotorakoskopii, a także aktywności peroksydazy glutationowej i dysmutazy ponadtlenkowej w diagnostyce rozsianych zmian miąższowych płuc.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chirurgii. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, 2007
Uwagi: Praca na stopień doktora medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

338/606
Autorzy: Joanna Kunert.
Tytuł: Ocena wpływu cukrzycy na frekwencję i intensywność próchnicy zębów u kobiet na podstawie badań jakościowych i ilościowych śliny.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii. Zakład Stomatologii Zachowawczej - VI, 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Danuta Piątowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

339/606
Autorzy: Jadwiga Para.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów hemostazy w losowo dobranej grupie starszych mieszkańców miasta Łodzi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Biochemii Farmaceutycznej, 14 XII 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Barbara Kostka. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych, w zakresie biochemii/biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

340/606
Autorzy: Agnieszka Cywińska-Bernas.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów odporności komórkowej u dzieci z wrodzoną wadą serca poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. IV Katedra Pediatrii. Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, 11 XI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zeman. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

341/606
Autorzy: Krzysztof Truszkowski.
Tytuł: Ocena zaburzeń funkcji rozkurczowej lewej komory u dzieci z chorobami tkanki lącznej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Pediatrii. Klinika Kardiologii Dziecięcej, 13 XII 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Stańczyk. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

342/606
Autorzy: Marek Pająk.
Tytuł: Odwracalna reakcja wiązania ditlenu przez kompleksy mieszane Co(II) - L-(alfa) - aminokwas - imidazol.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Fizycznej i Biokordynacyjnej. Zakład Chemii Fizycznej i Biokordynacyjnej, 11 V 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Aleksander Kufelnicki. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

343/606
Autorzy: Maria Biegańska-Płonka.
Tytuł: Opieka pediatryczna lekarzy Szpitala Anny Marii nad dziećmi w Łodzi w okresie II Rzeczypospolitej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji, 4 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Supady. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie historii medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

344/606
Autorzy: Anna Szczepaniak-Kubat.
Tytuł: Peptydy natriuretyczne : NT-proANP i NT-pro BNP jako markery kardiotoksyczności późnej antybiotyków antracyklinowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Pediatrii. Klinika Chorób Dzieci, 5 XI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bodalski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

345/606
Autorzy: Mariusz Panczyk.
Tytuł: Polimorfizm genu MDR1 (ABCB1) kodującego białko oporności wielolekowej u osób chorych na raka jelita grubego w populacji łódzkiej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Biochemii Farmaceutycznej, 9 XI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marek Mirowski. Praca na stopień dpktora nauk farmaceutycznych, w zakresie biochemii/biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

346/606
Autorzy: Marcin Repetowski.
Tytuł: Porównawcza ocena wyników leczenia zawrotów głowy pochodzenia szyjnego za pomocą farmakoterapii lub fizykoterapii oraz metody skojarzonej.
Adres wydawniczy: : Uniwersytet Medyczny II Katedra Otolaryngologii Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, 5 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jurek Olszewski. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

347/606
Autorzy: Roman Bąkowicz.
Tytuł: Powtórna kolonizacja bakteryjna zebiny próchnicowej. Badania in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii. Zakład Stomatologii Zachowawczej - VI, 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Danuta Piątowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

348/606
Autorzy: Juliusz Kamerys.
Tytuł: Profilaktyka poekspozycyjna wścieklizny w regionie łódzkim w latach 1992-2004 na tle sytuacji epizootycznej
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chorób Zakaźnych. Klinika Chorób Zakaźnych, 1 VII 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Daniela Dworniak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie chorob zakaźnych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

349/606
Autorzy: Katarzyna Kaplińska.
Tytuł: Prokoagulant nowotworowy (CP) : charakterystyka składnika białkowego oraz wpływ na generację fibryny przez komórki nowotworowe"
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Biochemii Farmaceutycznej, 14 XII 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Mielicki. Praca na stopień dpktora nauk farmaceutycznych, w zakresie biochemii/biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

350/606
Autorzy: Marek Nocuń.
Tytuł: Próba opracowania modelu monitorowania leków przeciwpłytkowych w cukrzycy doświadczalnej u szczurów
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej. Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, 19 CI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Cezary Watała. Praca doktorska na stopień doktora nauk medycznych, w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

351/606
Autorzy: Sebastian Niedźwiecki.
Tytuł: Przedoperacyjna ocena stężeń angiopoetyny-1 (Ang-1), angiopoetyny-2 (Ang-2) oraz receptora kinazy tyrozynowej Tie-2 w surowicy krwi chorych z rakami tarczycy.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Endokrynologii. Klinika Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej, 19 XII 2007
Uwagi: Promotor : prof. dr hab. Krzysztof Kuzdak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

352/606
Autorzy: Marta Stasiak.
Tytuł: Receptory kolagenu w komórkach śródbłonka - ich porównanie z receptorami płytek krwi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej, 29 V 2007
Uwagi: Promotor: dr hab. Urszula Kralisz. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

353/606
Autorzy: Katarzyna Oszajca.
Tytuł: Regulacja ekspresji genów wybranych czynników układu fibrynolitycznego przez tlenek azotu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biochemii Medycznej. Zakład Biochemii Medycznej, 18 XII 2007
Uwagi: Promotor: dr hab. Janusz Szemraj. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

354/606
Autorzy: Bożena Popowicz.
Tytuł: Rola badania ultrasonograficznego i cytologicznego w diagnostyce małych zmian ogniskowych gruczołu tarczowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Zakład Morfometrii Gruczołów Dokrewnych, 22 VI 2007
Uwagi: Promotor: dr hab. Dorota Słowińska-Klencka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

355/606
Autorzy: Krystyna Woźniak.
Tytuł: Rola delecji chromosomalnych w patogenezie oponiaków ośrodkowego układu nerwowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii.Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, 15 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Paweł P. Liberski
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

356/606
Autorzy: Adrian Kostulski.
Tytuł: Różnice w zakresie rodzinnego występowania otyłości i cukrzycy, otyłości/nadwagi w dzieciństwie, masy ciała przed leczeniem, wysiłku fizycznego, wyników w skali CGI oraz stężeń wybranych regulatorów łaknienia pomiędzy osobami z istotnym przyrostem i bez zmian masy ciała po 8 tygodniach leczenia olanzapiną.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, 29 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

357/606
Autorzy: Aleksandra Karmańska.
Tytuł: Składniki odżywcze oraz aktywność celulolityczna, proteolityczna i przeciwutleniająca wybranych gatunków grzybów uprawowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Toksykologii i Bromatologii. Zakład Bromatologii, 13 IV 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Anna Wędzisz. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie bromatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

358/606
Autorzy: Elżbieta Żurek.
Tytuł: Synteza : badania in vitro nowych pochodnych donepezilu jako potencjalnych ligandów do diagnostyki choroby Alzheimera.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków, 23 XI 2007
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

359/606
Autorzy: Radosław Markowski.
Tytuł: Szczelność materiałów stosowanych do wypełnień ubytków resorpcyjnych i ich wpływ na wzmocnienie struktury zębów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Stomatologii. Zakład Endodoncji, 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Halina Pawlicka. Praca na stopień doktora nauk
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

360/606
Autorzy: Hanna Jerczyńska.
Tytuł: Udział peptydów natriuretycznych w regulacji ekspresji inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 w komórkach śródbłonka ludzkiego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej, 29 V 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Zofia Pawłowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

361/606
Autorzy: Anna Lorenc.
Tytuł: Układ melatoninergiczny w siatkówce i szyszynce indyka - regulacyjna rola światła, zegara biologicznego i dopaminy.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmakologii i Farmakologii Klinicznej. Zakład Farmakologii, 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta B.Zawilska. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

362/606
Autorzy: Łukasz Figiel.
Tytuł: Wartość diagnostyczna i prognostyczna wczesnego oznaczania sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odc. ST.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Kardiologii. Klinika Kardiologii, 10 VII 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

363/606
Autorzy: Ewelina Motylewska.
Tytuł: Wpływ estrogenów, selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych i progesteronu na wzrost mysiego raka jelita grubego in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Endokrynologii. Zakład Immunoendokrynologii, 21 XI 2007
Uwagi: Promotor: dr hab. Gabriela Mełeń-Mucha. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

364/606
Autorzy: Agnieszka Janus.
Tytuł: Wpływ inhibitora kinazty mTOR na komórki białaczkowe.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Katedra i Klinika Hematologii, 2007
Uwagi: Promotor: dr hab. Piotr Smolewski. Praca na stopien doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

365/606
Autorzy: Dariusz Andrzejczak.
Tytuł: Wpływ leków hipotensyjnych na stymulowane LPS stężenie cytokin prozapalnych TNF-alfa, IL-1beta, IL-6 u szczurów z genetycznie uwarunkowanym nadciśnieniem (SHR).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biofarmacji. Zakład Farmakodynamiki, 5 X 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Czarnecka. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

366/606
Autorzy: Dorota Zaniewicz.
Tytuł: Wydolność aerobowa i anaerobowa mężczyzn w wieku średnim i starszym - wieloletnia obserwacja wpływu aktywności fizycznej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Zakład Medycyny Zapobiegawczej, 2007
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

367/606
Autorzy: Elżbieta Płuciennik.
Tytuł: Wykorzystanie metody amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym do oznaczenia poziomu ekspresji wybranych markerów diagnostyczno-prognostycznych w raku piersi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwesytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii. Zakład Kancerogenezy Molekularnej, 17 X 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.Andrzej K. Bednarek. Praca na stopien doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej - praca wyróżniona
Typ publikacji: PD
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

368/606
Autorzy: Tomasz Pawełczyk.
Tytuł: Zaburzenia i objawy afektywne, nasilenie lęku, sprawność wybranych funkcji poznawczych oraz jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C, w trakcie i po zakończeniu leczenia peginterferonem alfa i rybawiryną.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, 3 I 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

369/606
Autorzy: Marcin Barylski.
Tytuł: Zespół metaboliczny u chorych z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Rehabilitacji. Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, 3 VII 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Kowalski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

370/606
Autorzy: Piotr Daniel.
Tytuł: Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne metaloproteinaz i transformującego czynnika wzrostowego beta1 w polipach i raku jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Gastroenterologii i Nefrologii. Klinika Chorób przewodu Pokarmowego, 27 VI 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

371/606
Autorzy: Marzena Funkowicz.
Tytuł: Alergia pokarmowa a refluks żołądkowo-przełykowy u niemowląt i małych dzieci - rola badania pH-metrycznego w diagnostyce różnicowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. III Katedra Pediatrii - Katedra Alergologii i Gastroenterologii Dziecięcej. Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, 15 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

372/606
Autorzy: Izabela Michałus.
Tytuł: Analiza epidemiologiczna oraz ocena wybranych wskaźników stanu zdrowia i dojrzałości noworodków z regionu łódzkiego urodzonych z ciąż wielopłodowych w latach 1993-2000.
Adres wydawniczy: , 2006
Uwagi: Praca na stopień doktora - 24 V 2006
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

373/606
Autorzy: Małgorzata Sudoł.
Tytuł: Analiza potrzeb i skuteczności leczenia próchnicy u pacjentówq w wieku rozwojowym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, 30 VI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii dziecięcej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

374/606
Autorzy: Dominika Kołodziejczyk-Wojtczak.
Tytuł: Analiza przyczyn wczesnych zgonów u pacjentów z obrażeniami ciała na terenie województwa łódzkiego
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 13 XII 2006
Uwagi: Promotor prof. dr hab. Wojciech Gaszyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

375/606
Autorzy: Ewa Lipiec.
Tytuł: Analiza zmian w narządzie wzroku w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u dzieci i młodzieży.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Pediatrii Zabiegowej. Klinika Okulistyki Dziecięcej, 21 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Mirosława Grałek. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

376/606
Autorzy: Emilia Wojewoda.
Tytuł: Badania biologiczne i fizykochemiczne nowych hepatotropowych połączeń gadolinu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków, 13 X 2006
Uwagi: Promotor: dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie farmacji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

377/606
Autorzy: Łukasz Pawlak.
Tytuł: Bóle głowy typu napięciowego u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Stomatologii Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, 27 X 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Split. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

378/606
Autorzy: Krystyna Bogus.
Tytuł: Całościowa ocena geriatryczna losowo wybranej próby starszych mieszkańców dzielnicy Łódź -Górna.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Nauczania Pielęgniarstwa. Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, 29 V 2006
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Tomasz Kostka. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

379/606
Autorzy: Agata Drozdowska.
Tytuł: Cechy morfologiczne i biochemiczne grzybów wyodrębnionych od pacjentów z niewydolnością nerek.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Genetyki Medycznej, 10 X 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Piotr Kurnatowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

380/606
Autorzy: Izabela Grabska-Kobyłecka.
Tytuł: Chemiluminescencja i aktywność H2O2 we krwi u chorych na obturacyjny bezdech senny-analiza zależnosci między markerami stresu oksydacyjnego a stanem klinicznym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej. Zakład Fizjologii Klinicznej, 27 VI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Dariusz Nowak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

381/606
Autorzy: Katarzyna Szydłowska-Pazera.
Tytuł: Chemioterapia neoadiuwantowa i paliatywna uwzgledniajaca docetaksel i antybiotyk antracyklinowy i kobiet z rakiem piersi. Ocena skuteczności leczenia w zależności od wybranych cech klinicznych, patomorfologicznych i molekularnych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Klinika Chemioterapii Nowotworów, 18 X 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Anna Płużańska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

382/606
Autorzy: Olga Stasikowska.
Tytuł: Chemokiny -CC i receptory chemokinowe CC-R w wybranych rozplemowych glomerulopatiach.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Patomorfologii. Zakład Nefropatologii, 28.06.2006
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

383/606
Autorzy: Krystyna Frydrysiak.
Tytuł: Efektywność nauczania pierwszej pomocy na przykładzie uczniów Liceów Ogólnokształcących w Łodzi
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Nauczania Pielęgniarstwa. Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, 8 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Wojciech Gaszyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

384/606
Autorzy: Michał Nachajski.
Tytuł: Hydrotropowa i micelarna solubilizacja lipofilowych środków leczniczych (II kl. BCS) jako sposób lub metoda uzyskania efektywnej terapeutycznie modelowej postaci leku.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmacji Stosowanej. Zakład Technologii Postaci Leku, 7 VII 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marian Mikołaj Zgoda. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych z zakresu technologii postaci leku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

385/606
Autorzy: Barbara Cebula.
Tytuł: Mechanizmy proapoptotycznego działania przeciwciał monoklonalnych anty-CD20 (rituximab) i anty-CD52 (alemtuzumab), stosowanych w monoterapii oraz w skojarzeniu z 2-chlorodeoksyadenozyną, w przewlekłej białaczce limfocytowej .
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Katedra i Klinika Hematologii, 2006
Uwagi: Promotor: dr hab. Piotr Smolewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

386/606
Autorzy: Izabela Grzegorczyk.
Tytuł: Metabolity wtórne o właściwościach przeciwutleniających w kulturach in vitro Salvia officinalis L.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, 15 XII 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Halina Wysokińska. Praca na stopień doktora nauk farmaceytycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

387/606
Autorzy: Anna Jerominko.
Tytuł: Metabolizm tlenowy krwinek płytkowych eksponowanych na promieniowanie elektromagnetyczne równoważne występującemu w pojazdach samochodowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Higieny i Epidemiologii. Zakład Higieny i Promocji Zdrowia, 14 II 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej Buczyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Pracę rozliczono w Zakładzie Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

388/606
Autorzy: Tomasz Nowak.
Tytuł: Metycylinooporność gronkowców koagulazoujemnych izolowanych ze środowiska szpitalnego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Eligia M. Szewczyk. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

389/606
Autorzy: Joanna Makowczyńska.
Tytuł: Mikrorozmnażanie Plantago asiatica L. Badania histologiczne i cytologiczne.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, 25 IX 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Emilia Andrzejewska-Golec.Praca na stopień doktora nauk farmaceytycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

390/606
Autorzy: Dorota Kierszniewska-Stępień.
Tytuł: Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) i jego rozpuszczalne receptory (sVEGFR-1, sVEGFR-2) u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Pulmonologii i Alergologii. Klinika Pulmonologii i Alergologii, 22 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Paweł Górski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

391/606
Autorzy: Marcin Woskowicz.
Tytuł: Niejonowe surfaktanty jako modelowe substancje pomocnicze zapewniające oczekiwaną trwałość i dostępność farmaceutyczną lipofilowego środka leczniczego (II i III kl. BCS) ze stałej postaci leku.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmacji Stosowanej. Zakład Technologii Postaci Leku, 7 VII 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marian Mikołaj Zgoda. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych z zakresu technologii postaci leku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

392/606
Autorzy: Borys Karolewski.
Tytuł: Ocena kliniczna przydatności chlorku 1-metylonikotynamidu (MNA) w leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii. Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, 30 VI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Anna Kurnatowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

393/606
Autorzy: Marta Krzywańska-Karolewska.
Tytuł: Ocena rozwoju narządu żucia u dzieci z ciąż bliźniaczych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Ortodoncji, 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Praca na stopien doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

394/606
Autorzy: Piotr Oczkowski.
Tytuł: Ocena skuteczności mitoksantronu z prednizonem w systemowym leczeniu hormonoopornego, przerzutowego raka gruczołu krokowego w obserwacji Kliniki Chemioterapii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Klinika Chemioterapii Nowotworów, 31 V 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Anna Płużańska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

395/606
Autorzy: Joanna Ruszkowska-Majzel.
Tytuł: Ocena skuteczności Ogólnopolskiej Kampanii Aktywności Fizycznej jako nowatorskiej formy propagowania aktywności fizycznej w skali populacji.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Zakład Medycyny Zapobiegawczej, 30 V 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Drygas. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

396/606
Autorzy: Anna Mokrowiecka.
Tytuł: Ocena użyteczności oznaczania przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów oraz przeciwciał przeciw Saccharomyces cerevisiae w diagnozowaniu i różnicowaniu podtypów nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Gastroenterologii i Nefrologii. Klinika Chorób przewodu Pokarmowego, 6 XII 2006
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

397/606
Autorzy: Maciej Pawłowski.
Tytuł: Ocena wpływu operacji zmniejszenia żołądka i zwiazanej z nią redukcji masy ciała na wybrane czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z otyłością olbrzymią poniżej 25 roku życia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa. Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego. Klinika Diabetologii i Chorób Metabolicznych, 28 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Loba. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

398/606
Autorzy: Agnieszka Pluta.
Tytuł: Ocena wybranych białek pro-i antyapoptotycznych u chorych na ostrą białaczkę szpikową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Katedra i Klinika Hematologii, 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Robak. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

399/606
Autorzy: Grażyna Zasadzińska.
Tytuł: Ocena wybranych zaburzeń metabolicznych u pacjentów z postacią wysiękową zwyrodnienia plamki zwiazanego z wiekiem.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Diabetologii, 29 VI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Loba. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

400/606
Autorzy: Grzegorz Kopeć.
Tytuł: Ocena zastosowania ropiwakainy do zewnątrzoponowej analgezji porodu
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 29 V 2006
Uwagi: Promotor prof. dr hab. Wojciech Gaszyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

401/606
Autorzy: Piotr Lipiec.
Tytuł: Porównanie wartości diagnostycznej obciążeniowej echokardiografii perfuzyjnej oraz bramkowej scyntygrafii perfuzyjnej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra i Klinika Kardiologii, 28 VI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jarosław Damian Kasprzak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

402/606
Autorzy: Maciej Banach.
Tytuł: Porównanie wybranych parametrów hemodynamicznych oraz rokowania u pacjentów operowanych z powodu aortalnej wady serca w zależności od rodzaju wady oraz stopnia niewydolności mięśnia sercowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Klinika Kardiochirurgii, 22 VI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Janusz Zasłonka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

403/606
Autorzy: Katarzyna Malinowska.
Tytuł: Poszukiwanie związków o aktywności biologicznej w grupie pochodnych azoli z jonami platyny(II) i palladu(II).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Medycznej. Zakład Chemii Bionieorganicznej, 25 IX 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Justyn Ochocki. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

404/606
Autorzy: Maciej Kupczyk.
Tytuł: Prowokacja donosowa aspiryną lizynową jako metoda diagnostyki nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i oceny mechanizmów przewlekłego zapalenia eozynofilowego w błonie śluzowej nosa.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Pulmonologii i Alergologii. Klinika Pulmonologii i Alergologii, 22 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Piotr Kuna. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

405/606
Autorzy: Marcin Kondras.
Tytuł: Przydatność termografii komputerowej w ocenie gojenia się ran u chorych po alloplastyce przepuklin pachwinowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chirurgii. Klinika Chirurugii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej, 5 IV 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.Bogdan Modzelewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

406/606
Autorzy: Małgorzata Berezińska.
Tytuł: Regulacja biosyntezy melatoniny w szyszynce kręgowców - rola siatkówkowego sygnału dopaminergicznego.
Adres wydawniczy: : Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, 9 III 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska. Praca na stopień dokotra nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

407/606
Autorzy: Michał Wilczyński.
Tytuł: Stężenie wybranych czynników w ciele szklistym i surowicy krwi obwodowej u chorych z proliferacyjną retinopatią cukrzycową, powstałą jako powikłanie cukrzycy 2.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chorób Oczu. Klinika Chorób Oczu, 15 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof. de hab. Wojciech Omulecki. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

408/606
Autorzy: Marta Figwer.
Tytuł: Swiadomość prozdrowotna a sposób żywienia i stan odżywienia jako elementy zagrożenia młodzieży akademickiej niektórymi chorobami.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Higieny i Epidemiologii. Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii, 27 IX 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzybowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

409/606
Autorzy: Agata Szuławska.
Tytuł: Swoistość wiązania amidynowych pochodnych antracyklin z DNA oraz ocena ich wpływu na proliferację i różnicowanie komórek linii K562.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Biomedycznej. Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów, 26 IV 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

410/606
Autorzy: Michał Juncewicz.
Tytuł: Techniki odbudowy strukturalnie osłabionych zębów leczonych endodontycznie. Analiza wytrzymałości.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii. Zakład Endodoncji, 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Halina Pawlicka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

411/606
Autorzy: Anna Lewandowska-Polak.
Tytuł: Uwalnianie i modulacja uwalniania mediatorów zapalnych z komórek polipów nosa.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Immunologii. Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, 11 IV 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.Marek L. Kowalski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

412/606
Autorzy: Iwona Makowska.
Tytuł: Używanie szkodliwe i uzależnienie od benzodiazepin u pacjentów geriatrycznych. Program profilaktyki uzależnień od BZD dla pacjentów oddziału Psychogeriatrii.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, 25 X 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Iwona Kłoszewska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

413/606
Autorzy: Jolanta Krawczyk.
Tytuł: Warunki socjoekonomiczne i środowiskowe dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy i chorobą wrzodową.
Adres wydawniczy: Łódź : ICZMP w Łodzi. Klinika Gastroenterologii, 24 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Izabela Płaneta-Małecka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

414/606
Autorzy: Katarzyna Prączko.
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej na występowanie infekcji górnych dróg oddechowych u osób starszych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Zakład Medycyny Zapobiegawczej, 8 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Tomasz Kostka. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

415/606
Autorzy: Magdalena Szklarek.
Tytuł: Wpływ krótkookresowej suplementacji żywieniowej w połączeniu ze śródidalizacyjnym podaniem emulsji omega-3 nienasyconych kwasów tłuszczowych na wybrane wykładniki stanu odżywienia i mediatory stanu zapalnego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Gastroenterologii i Nefrologii. Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, 13 XII 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Michał Nowicki. Praca na stopię doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

416/606
Autorzy: Magdalena Jasińska.
Tytuł: Wpływ simwastatyny i wybranych antagonistów kanałów wapniowych na mięsień sercowy królików.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biofarmacji. Zakład Biofarmacji, 27 X 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie farmakologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

417/606
Autorzy: Kamila Błędzka.
Tytuł: Współdziałanie miejsc wiążących kationy i ligand w domenie beta3A receptora fibrynogenu i witronektyny.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zaklad Biofizyki Molekularnej i Mecycznej - XI, 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Czesław Cierniewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

418/606
Autorzy: Anna Dudko.
Tytuł: Występowanie Trichomonas tenax i grzybów u pacjentów z chorobami przyzębia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii. Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, 30 VI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Anna Kurnatowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

419/606
Autorzy: Łukasz Kuźma.
Tytuł: Wytwarzanie diterpenów w kulturach organów niezmienionych i zmienionych genetycznie Salvia sclarea L.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, 24 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Halina Wysokińska. Praca na stopień doktora nauk farmaceytycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

420/606
Autorzy: Justyna Stolarska.
Tytuł: Zastosowanie parametrów fizykochemicznych i metod statystycznych w systematycznej analizie SAR związków biologicznie czynnych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Chemii Analitycznej Katedra Chemii Medycznej, 9 VI 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. farm. Elzbieta Brzezińska. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie chemii analitycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

421/606
Autorzy: Joanna Lipińska.
Tytuł: Znaczenie wybranych markerów immunologicznych w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Pediatrii. Klinika Kardiologii Dziecięcej, 26 X 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Stańczyk. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

422/606
Autorzy: Robert Pierzchała.
Tytuł: Analiza immunohistochemiczna ekspresji wybranych antygenów proliferacji komórkowej w raku zrazikowym piersi u kobiet.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Klinika Chirurgii Onkologicznej, 19 X 2005
Uwagi: Promotor: dr hab. Arkadiusz Jeziorski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

423/606
Autorzy: Ewa Langner.
Tytuł: Analiza mutacji i ekspresji genu hMSH2 u chorych na sporadycznego raka jelita grubego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chirurgii. Klinika Chirurgii Ogólnej iKolorektalnej, 14 VII 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Adam Dziki. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

424/606
Autorzy: Ewa Tyczkowska-Sieroń.
Tytuł: Analiza właściwości genotypowych grzybów z rodzaju Candida wyodrębnionych od pacjentów z grup ryzyka zarażenia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Genetyki Medycznej. Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej, 4 X 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Piotr Kurnatowski.Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

425/606
Autorzy: Rafał Bartkowiak.
Tytuł: Badania aktywności enzymów lizosomalnych granulocytów wielojądrzastych obojętnochłonnych oraz stężeń wybranych cytokin i prostaglandyn w różnych stadiach klinicznych przewlekłej niewydolności żylnej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, 8 III 2005
Uwagi: Promotor:prof. dr hab. Wojciech Gaszyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

426/606
Autorzy: Daniel Modnicki.
Tytuł: Badania fitochemiczne rośliny Nepeta cataria L.var.citriodora (Lamiaceae).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Farmakognozji, 21 I 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Barbara Klimek. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie farmakognozji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

427/606
Autorzy: Ewa Meissner.
Tytuł: Badania nad wybranymi parametrami stresu oksydacyjnego i układu antyoksydacyjnego oraz morfodynamiką uszkodzeń serca w przewlekłej doświadczalnej intoksykacji etanolem, metanolem i glikolem etylenowym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi.Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Stefan Szram. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

428/606
Autorzy: Michał Kusiński.
Tytuł: Badania udziału wybranych czynników angiogennych w patogenezie nowotworów gruczołów wewnętrznego wydzielania.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Endokrynologii. Klinika Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej, 30 XI 2005
Uwagi: Promotor : prof. dr hab. Krzysztof Kuzdak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

429/606
Autorzy: Piotr Pluta.
Tytuł: Biopsja węzła chłonnego wartowniczego u chorych na raka piersi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Klinika Chirurgii Onkologicznej, 29 VI 2005
Uwagi: Promotor: dr hab. Arkadiusz Jeziorski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

430/606
Autorzy: Marek Truszkowski.
Tytuł: Cefalometryczna ocena twarzowej części czaszki pacjentów z jednostronnym, całkowitym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Ortodoncji - IV, 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie ortodoncji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

431/606
Autorzy: Łukasz Chrustowicz.
Tytuł: Charakterystyka morfologiczna i czynnościowa mastocytów tkanek przyzębia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Immunologii. Zakład Immunologii Doświadczalnej, 24 VI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Brzezińska-Błaszczyk. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

432/606
Autorzy: Aneta Kwiecień.
Tytuł: Choroby skóry jako rewelatory nowotworów narządów wewnętrznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, 21 IX 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Anna Sysa-Jędrzejowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

433/606
Autorzy: Izabela Weremczuk-Jeżyna.
Tytuł: Metabolity wtórne w kulturach i zregenerowanych in vitro roślinach Arnica montana L.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Halina Wysokińska. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

434/606
Autorzy: Zbigniew Marczyński.
Tytuł: Modelowe stałe postacie leków zawierające wybrane ekstarkty roślinne.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmacji Stosowanej. Zakład Farmacji Aptecznej, 14 IX 2005
Uwagi: Promotor:dr hab. Kazimiera Henryka Bodek. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych z zakresu farmacji aptecznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

435/606
Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz.
Tytuł: Nowe pochodne chinazoliny o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków, 20 X 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik. Praca na stopień doktora nauk farmaceutyczny w zakresie farmacji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

436/606
Autorzy: Jarosław Miłoński.
Tytuł: Ocena czasowego przesunięcia progu słuchu występującego jako następstwo krótkotrwałego działania hałasu impilsowego
Adres wydawniczy: : Uniwersytet Medyczny. Katedra Chirurgii Głowy i Szyi. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, 05 VII 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jurek Olszewski. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

437/606
Autorzy: Izabela Frieske.
Tytuł: Ocena przydatności składowej wątrobowej osoczowego klirensu 99mTc-HEPIDA jako miernika stopnia uszkodzenia wątroby.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej. Zakład Medycyny Nuklearnej, 24 VI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jacek Kuśmierek. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

438/606
Autorzy: Tomasz Jeżewski.
Tytuł: Ocena skuteczności pierwotnej przezskórnej angioplastyki w ostrych zespołach wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST u pacjentów zewspółistniejącą cukrzycą.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra i Klinika Kardiologii, 9 XI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

439/606
Autorzy: Maciej Kuźmiński.
Tytuł: Ocena wpływu różnych czynników na elektroniczny pomiar długości zębów. Badania in vivo i in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Stomatologii. Zakład Stomatologii Zachowawczej, 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Danuta Piątowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

440/606
Autorzy: Agnieszka Siejka.
Tytuł: Ocena wpływu somatoliberyny (GHRH) na uwalnianie angiogennych cytokin przez jednojądrzaste komórki krwi obwodowej u człowieka w warunkach in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Endokrynologii. Klinika Endokrynologii, 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Henryk Stępień. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

441/606
Autorzy: Maciej Barzdo.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego i układu antyoksydacyjnego oraz ilościowa i jakościowa ocena morfodynamiki uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego szczurów w przebiegu przewlekłej doświadczalnej intoksykacji etanolem, metanolem i glikolem etylenowym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Stefan Szram. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

442/606
Autorzy: Elżbieta Rozpończyk.
Tytuł: Otrzymanie nowego czynnika o właściwościach trombolitycznych K2 STA w prokariotycznym systemie ekspresyjnym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Biochemii Lekarskiej, 13 XII 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Janusz Greger. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

443/606
Autorzy: Radosław Magierski.
Tytuł: Porównanie obrazu klinicznego oraz neuropsychologicznego w otępieniu z ciałami Lewy`ego i chorobie Alzheimera
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, 12 X 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Iwona Kłoszewska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

444/606
Autorzy: Jakub Foryś.
Tytuł: Porównanie wyników inwazyjnego leczenia ostrego zawału serca metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej z leczeniem trombolitycznym w okresie wewnątrzszpitalnym i w obserwacji odległej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra i Klinika Kardiologii, 9 XI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jarosław Damian Kasprzak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

445/606
Autorzy: Jakub Czerski.
Tytuł: Proliferacja komórek wątroby po wielokrotnym podaniu halogenopochodnych benzenu
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Toksykologii i Bromatologii. Zakład Toksykologii, 30 VI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jadwiga A. Szymańska. Praca na stopię doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

446/606
Autorzy: Krzysztof Kaczka.
Tytuł: Przerzuty zróżnicowanego raka tarczycy do regionalnych węzłów chłonnych w ocenie histopatologicznej, immunohistochemicznej i molekularnej
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Endokrynologii. Klinika Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej, 29 IX 2005
Uwagi: Promotor : prof. dr hab. Lech Pomorski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

447/606
Autorzy: Aleksandra Palatyńska-Ulatowska.
Tytuł: Przydatność standardowego korektora zgryzu we wczesnym leczwniu nieprawidłowości zgryzowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Ortodoncji - IV, 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie ortodoncji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

448/606
Autorzy: Magdalena Wiktorska.
Tytuł: Regulacja ekspresji podjednostki beta1 receptorów integrynowych za pomocą strategii antysensowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej, 30 III 2005
Uwagi: Promotor: dr hab. Jolanta Niewiarowska. Praca na stopień doktora nauk o zdrowiu
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

449/606
Autorzy: Monika Jędrzejczak.
Tytuł: Rola 15-hydroksypochodnych kwasu arachidonowego (15-HETE) w reakcjach nadwrażliwości.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, 27 IV 2005
Uwagi: -Promotor: prof. dr hab.Marek L.Kowalski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

450/606
Autorzy: Paweł Kropiwnicki.
Tytuł: Stan psychiczny, obraz własnego ciała i preferencje doboru partnerki mężczyzn uprawiających intensywny trening siłowy.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej, 16 VI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

451/606
Autorzy: Anna Barbara Lewandowska.
Tytuł: Stężenia wybranych metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej w cieczy wodnistej oka i w surowicy krwi obwodowej u chorych z retinopatią cukrzycową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chorób Oczu Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, 8 XI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Roman Goś. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

452/606
Autorzy: Jakub Fichna.
Tytuł: Synteza analogów morficeptyny i endomorfiny-2 oraz badanie ich właściwości przeciwbólowych i oddziaływania z receptorem (m~10)-opioidowym komórek nowotworowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Biomedycznej. Zakład Chemii Biomolekularnej, 6 IV 2005
Uwagi: Promotor: dr hab. Anna Janecka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

453/606
Autorzy: Urszula Kalinowska-Lis.
Tytuł: Synteza, spektroskopia i aktywność biologiczna fosforanowych związków heterocyklicznych i ich kompleksów Pt(II) i Pd(II).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Medycznej. Zakład Chemii Bionieorganicznej, 21 XI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Justyn Ochocki. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

454/606
Autorzy: Aneta Berner-Strzelczyk.
Tytuł: Tabletka dosmoczkowa jako alternatywna modelowa postać leku pediatrycznego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmacji Stosowanej. Zakład Technologii Postaci Leku, 6 IV 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marian Mikołaj Zgoda. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych z zakresu technologii postaci leku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

455/606
Autorzy: Rafał Zwiech.
Tytuł: Udział antagonisty receptora interleukiny-1, receptorów TNF typu I i II oraz chemokiny rantes w progresji pierwotnych glomerulopatii.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, 2005
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Feliks Kacprzyk. Praca na stopię doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

456/606
Autorzy: Patrycja Barańska.
Tytuł: Udział czynnika wzrostu VEGF we wczesnych etapach zmian proangiogennych w komórkach śródbłonka.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej, 4 V 2005
Uwagi: Promotor: dr hab. Zofia Pawłowska. Praca na stopień doktora
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

457/606
Autorzy: Iwona Laudańska-Olszewska.
Tytuł: Wartość prognostyczna badania dopplerowskiegoprzepływu krwi w tętnicach gałki ocznej dla wystąpienia nadciśnienia indukowanego przez ciąże
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Choró Oczu, 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Omulecki. Praca na stopień dr nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

458/606
Autorzy: Małgorzata Brauncajs.
Tytuł: Wczesna kolonizacja bakteryjna noworodków na oddziale szpitalnym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Mikrobiologii. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, 28 VI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Krzemiński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

459/606
Autorzy: Grażyna Samczewska.
Tytuł: Właściwości reologiczne a dostępność farmaceutyczna wybranych środków leczniczych z modelowych preparatów o działaniu przeciwbólowym stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran i opiece paliatywnej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmacji Stosowanej. Zakład Farmacji Aptecznej, 6 IV 2005
Uwagi: Promotor:dr hab. Kazimiera Henryka Bodek. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych z zakresu farmacji aptecznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

460/606
Autorzy: Dominik Strzelecki.
Tytuł: Wpływ glicyny na objawy pozytywne, negatywne i afektywne oraz funkcje poznawcze i ruchy gałek ocznych w schizofrenii.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej, 16 VI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

461/606
Autorzy: Małgorzata Płuciennik.
Tytuł: Wpływ materiałów do wypełnień uwalniajacych fluor na skład płytki nazębnej. Badania "in vivo".
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Stomatologii. Zakład Stomatologii Zachowawczej, 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Danuta Piątowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

462/606
Autorzy: Michał E. Nowicki.
Tytuł: Wpływ szczepień profilaktycznych przeciwko wzw typu "B" na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej u chorych przed planowanymi zabiegami operacyjnymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Chirurgii. Klinika Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej, 21 VI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Janusz Strzelczyk. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

463/606
Autorzy: Tadeusz Pietras.
Tytuł: Wybrane czynniki osobowościowe i wzoru zachowania u uzależnionych od nikotyny.
Adres wydawniczy: : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005
Uwagi: Rozprawa na stopień doktora psychologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

464/606
Autorzy: Joanna Makowska.
Tytuł: Występowanie hemopoetycznych komórek prekursorowych (CD34+) we krwi obwodowej chorych z astmą oskrzelową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, 27 IV 2005
Uwagi: -Promotor: prof. dr hab.med.Marek L. Kowalski.Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

465/606
Autorzy: Renata Kusińska.
Tytuł: Znaczenie prognostyczne profilowania molekularnego w raku piersi (rokowanie w rakach typu podstawnego).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Onkologii. Zakład Patologii, 29 VI 2005
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Radzisław Kordek. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

466/606
Autorzy: Grzegorz [stomat.] Mazur.
Tytuł: Analiza stylu pracy lekarzy stomatologów w warunkach ergonomicznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. IKatedra Stomatologii Ogólnej. Zakład Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej, 31V 2004
Uwagi: Promotor: dr hab. Jerzy Sokołowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

467/606
Autorzy: Remigiusz Zięba.
Tytuł: Badania doświadczalne wpływu karnozyny na toksyczne działanie doksorubicyny.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biofarmacji. Zakład Farmakodynamiki, 7 IX 2004
Uwagi: Promotor: dr hab. Julita Graczyk-Wojciechowska. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

468/606
Autorzy: Dariusz Borczyk.
Tytuł: Badania kliniczne i laboratoryjne zębiny próchnicowej wewnętrznej w aspekcie różnicowania i rozwoju próchnicy wtórnej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Zakład Stomatologii Zachowawczej, 17 III 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Danuta Piątowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

469/606
Autorzy: Justyna Kotynia.
Tytuł: Badania nad mechanizmami podwyższonej aktywności proliferacyjnej błony śluzowej żołądka w zakażeniu H.pylori.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, 16 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

470/606
Autorzy: Tomasz Gęsicki.
Tytuł: Badania nad wpływem refluksu żołądkowo-przełykowego na stan górnych dróg oddechowych u dzieci.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Pediatrii. Klinika Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Instytutu Pediatrii, 24 III 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Danuta Gryczyńska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

471/606
Autorzy: Adam Prośniak.
Tytuł: Badania nad wydajnością różnych metod izolacji DNA i ocena ich przydatności w genetyce sądowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, 11 V 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Stefan Szram. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

472/606
Autorzy: Izabela Bogus-Buczyńska.
Tytuł: Badanie epidemiologiczne nad częstością występowania alergii i nietolerancji na leki w populacji mieszkańców woj. łódzkiego
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Pneumonologii i Alergologii, 9 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Piotr Kuna. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

473/606
Autorzy: Monika Możdżan.
Tytuł: Badanie nad antyoksydacyjnymi właściwościami karnozyny, sperminy i spermidyny ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do redukcji jonów żelazowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, 21 XII 2004
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Dariusz Nowak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

474/606
Autorzy: Iwona Kawecka.
Tytuł: Badanie zależności między składem izoform plazmatycznej pompy wapniowej w komórkach PC12 a pozagenomową regulacją transportu wapnia przez neuroaktywne steroidy.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Biochemii Lekarskiej, 27 X 2004
Uwagi: Promotor: dr hab. Ludmiła Żylińska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

475/606
Autorzy: Piotr Wysocki.
Tytuł: Białka regulowane niedoborem żelaza : receptory dla heterogennych i endogennych sideroforów hydroksamowych u Staphylococcus aureus B47.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, 2004
Uwagi: Promotor: prof. de hab. Jerzy Mikucki. Praca na stopień doktora nauk farmacji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

476/606
Autorzy: Grażyna Gadomska.
Tytuł: Biosynteza kwasu L-asparaginowego z użyciem zrekombinowanych bakterii Escherichia coli.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Biosyntezy Środków Leczniczych, 27 IX 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chmiel. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

477/606
Autorzy: Edyta Waldon.
Tytuł: Cechy gronkowców Staphylococcus cohnii sprzyjające kolonizacji środowiska szpitalnego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Eligia M. Szewczyk. Praca na stopień doktora nauk farmacji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

478/606
Autorzy: Ewelina Piątczak.
Tytuł: Centaurium erythraea w kulturze in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologi Farmaceutycznej. Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, 22 X 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Halina Wysokińska. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie farmacji.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

479/606
Autorzy: Renata Zagdańska.
Tytuł: Charakterystyka klinczna, spirometryczna i ocena efektywności chemotaktycznejneutrofili do FMLP i Il-18 u chorych na ciężką przewlekłą astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc, 5 V 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Iwona Grzelewska-Rzymowska. Praca na stopień doktora w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

480/606
Autorzy: Agata Defińska-Kaniorska.
Tytuł: Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w wieku 9-12 lat na terenie miasta Łodzi - badania porównawcze.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Ortodoncji, 1 XII 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

481/606
Autorzy: Elżbieta Trafalska.
Tytuł: Czynniki ryzyka przewlekłych chorób metaboliczno-cywilizacyjnych u młodzieży studiującej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Higieny i Epidemiologii. Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii, 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzybowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

482/606
Autorzy: Edyta Borkowska.
Tytuł: Detekcja mutacji genu P53 przy użyciu metody MSSCP w przypadkach nowotworu pęcherza moczowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstret Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Genetyki. Zakład Genetyki Medycznej, 21 I 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Bogdan Kałużewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

483/606
Autorzy: Krzysztof Jamroziak.
Tytuł: Ekspresja i polimorfizm genu MDR1 kodującego białko oporności wielolekowej u chorych na ostre białaczki.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Hematologii, 30 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.Tadeusz Robak. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

484/606
Autorzy: Marcin Kurowski.
Tytuł: Farmakoprofilaktyka objawów sezonowego alergicznego nieżytu nosa z zastosowaniem leku antyleukotrienowego i wybranych leków przeciwhistaminowych
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Pneumonologii i Alergologii, 6 X 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Paweł Górski. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

485/606
Autorzy: Mariola Rychlik-Sych.
Tytuł: Genotyp i fenotyp acetylacji u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biofarmacji. Zakład Farmakodynamiki, 17 VI 2004
Uwagi: Promotor: dr. hab. Jadwiga Skrętkowicz. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

486/606
Autorzy: Ewa Kochan.
Tytuł: Hodowla in vitro i badania fitochemiczne Panax quinquefolium.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zakład Biosyntezy Środków Leczniczych, 27 IX 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chmiel. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

487/606
Autorzy: Piotr Szcześniak.
Tytuł: Interakcje etanolu i wybranych leków stosowanych w chorobach układu krążenia w zakresie farmakokinetyki i prametrów hemodynamicznych u królików.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biofarmacji. Zakład Biofarmacji, 23 IV 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Daria Orszulak -Michalak. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

488/606
Autorzy: Jan Dethloff.
Tytuł: Laserodiagnostyka wczesnych zmian próchnicowych i ich leczenie metodą minimalnie inwazyjną.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Ogólnej. Zakład Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej, 24 III 2004
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Stanisław Suliborski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

489/606
Autorzy: Anna Maria Dubojska.
Tytuł: Naturalne ustawienie głowy a wzrost twarzowej części czaszki.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Ortodoncji, 1 XII 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

490/606
Autorzy: Aleksandra Binka-Kowalska.
Tytuł: Nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego przy użyciu testów BTA stat i UroVysion. Próba określenia indywidualnej prognozy klinicznej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstret Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Genetyki. Zakład Genetyki Medycznej, 26 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Bogdan Kałużewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

491/606
Autorzy: Anetta Hałajewska-Wosik.
Tytuł: Nowe trójwęglowe chirony aminohydroksyfosfonianowe
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej. Zakład Chemii Bioorganicznej, 18 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej E. Wróblewski. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

492/606
Autorzy: Małgorzata Kamocka.
Tytuł: Nowotworowy prokoagulant (CP) : charakterystyka biochemiczna oraz rola w rozwoju choroby nowotworowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Biochemii Farmaceutycznej, 27 II 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Mielicki. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie biochemii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

493/606
Autorzy: Beata Jankowska.
Tytuł: Ocena morfodynamiki uszkodzeń i wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w nerce szczura w przewlekłej intoksykacji glikolem etylenowym, metanolem i etanolem.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, 8 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Stefan Szram. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

494/606
Autorzy: Anna Janas.
Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania lasera CO2 w plastyce wędzidełka wargi górnej, dolnej i języka.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Ogólnej. Zakład Chirurgii Stomatologicznej, 13 XII 2004
Uwagi: Promotor: dr hab. Joanna Szczepańska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

495/606
Autorzy: Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak.
Tytuł: Ocena składu jakościowego i lekowrażliwości flory bakteryjnej izolowanej z worka spojówkowego w przebiegu trądziku pospolitego i trądziku różowatego.
Adres wydawniczy: Łódź : Łódź, 2004
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chorób Oczu, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej. Promotor: prof. dr hab. Roman Goś. Praca na stopien doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

496/606
Autorzy: Marcin Sibiński.
Tytuł: Ocena stawu biodrowego po leczeniu rozwojowej dysplazji stawu biodrowego wyciągiem ponad głowę.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Ortopedii. Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej, 20 X 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.Marek Synder. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

497/606
Autorzy: Krzysztof Tosiak.
Tytuł: Ocena wpływu 1-metylonikotynamidu na stopień unaczynienia mięśnia sercowego u szczurów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, 17 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Gaszyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

498/606
Autorzy: Piotr Dekert.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów metod farmakoterapii w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 2004
Uwagi: Promotor: prof.dr hab.Wojciech Gaszyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

499/606
Autorzy: Katarzyna Kołodziej.
Tytuł: Ocena wybranych wskaźników biochemicznych, zapalno-immunologicznych, markera apoptozy oraz mózgowego peptydu natriuretycznego u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra i Klinika Kardiologii, 13 X 2004
Uwagi: Promotor: dr hab. Jarosław D. Kasprzak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

500/606
Autorzy: Andrzej Żytkowski.
Tytuł: Ocena wyników fizykoterapii u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z wykorzystaniem elektrodermalnej metody Ryodoraku.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Ortopedii i Traumatologii. Klinika Ortopedii z Oddziałem Rehabilitacji Pourazowej, 6 VII 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Henryk Chmielewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie neurorehabilitacji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

501/606
Autorzy: Ewa Szkudlarek.
Tytuł: Ocena wyników witrektomii w leczeniu zespołu pomarszczenia plamki siatkówki oka.
Adres wydawniczy: : Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 17 XII 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

502/606
Autorzy: Monika Łukomska-Szymańska.
Tytuł: Ocena zdolności diagnostycznej wybranych metod wykrywania kontaktów przedwczesnych w zwarciu centrycznym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Ogólnej. Zakład Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej, 4 V 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Stanisław Suliborski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

503/606
Autorzy: Magdalena Włodarczyk.
Tytuł: Organizacja walki z gruźlicą w Łodzi w latach 1945-1973.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Nauk o Zdrowiu. Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji, 8 XII 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Supady. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie historii medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

504/606
Autorzy: Renata Talar-Wojnarowska.
Tytuł: Porównanie częstości występowania mutacji wybranych onkogenów i genów przeciwnowotworowych w trzustce chorych na przewlekłe zapalenie i raka tego narządu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, 3 XI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas.Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

505/606
Autorzy: Katarzyna Aranowska.
Tytuł: Poszukiwanie aktywnych biologicznie związków w grupie kompleksów palladu i platyny z ligandami pirydylometylofosfonowymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Medycznej. Zakłąd Chemii Bionieorganicznej, 7 IX 2004
Uwagi: Promotor: dr hab. Ochocki Justyn. Praca doktorska na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

506/606
Autorzy: Patrycja Proc.
Tytuł: Próchnica uzębienia mlecznego u dzieci do lat 5 w świetle badań socjologicznych, epidemiologicznych i klinicznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, 21 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii dziecięcej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

507/606
Autorzy: Paweł Niewiadomski.
Tytuł: Receptory dla PACAP i VIP w mózgowiu kręgowców : charakterystyka farmakologiczna i regulacja sygnału receptorowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biofarmacji. Zakład Farmakodynamiki, 17 XII 2004
Uwagi: Promotor: Prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

508/606
Autorzy: Ewa Joss-Wichman.
Tytuł: Rola wybranych cytokin, procesu apoptozy oraz uwarunkowań genetycznych w etiopatogenezie różnych odmian łysienia plackowatego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Dermatologii i Wenerologii. Klinika Dermatologii i Wenerologii, 7 IV 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Broniarczyk-Dyła. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

509/606
Autorzy: Jolanta Katarzyna Jaciubek.
Tytuł: Wiązanie tlenku azotu (NO) przez chelaty kobaltu(II) z dipeptydami w roztworze wodnym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej. Zakład Chemii Fizycznej i Biokoorynacyjnej, 28 V 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Aleksander Kufelnicki. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

510/606
Autorzy: Beata Zarzycka.
Tytuł: Wpływ aktywności granulocytów obojętnochłonnych na florę bakteryjną jamy ustnej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Mikrobiologii. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, 29 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Krzemiński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

511/606
Autorzy: Anna Włodarczyk.
Tytuł: Wpływ furosemidu na funkcję granulocytów obojętnochłonnych
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, 21 XII 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Dariusz Nowak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

512/606
Autorzy: Beata Misztal-Dethloff.
Tytuł: Wpływ leptyny, diazepamu i chlorpromazyny na wydzielanie naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) oraz proliferację komórek śródbłonka naczyniowego HECa10 in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biologii i Genetyki Medycznej. Zaklad Biologii i Parazytologii Lekarskiej, 20 I 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Komorowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny doświadczalnej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

513/606
Autorzy: Jolanta Glińska.
Tytuł: Wpływ opieki pielęgniarskiej na jakość życia pacjentów ze stomią.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Nauczania Pielęgniarstwa. Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętniości w Pielęgniarstwie, 29 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Adam Dziki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, w specjalności chirurgia
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

514/606
Autorzy: Izabela Papierz.
Tytuł: Wpływ regularnego wysiłku fizycznego na wybrane parametry metaboliczne u kobiet w wieku okołomenopauzalnym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Zakład Medycyny Rodzinnej - III, 2004
Uwagi: Promotor: dr hab. Jerzy Loba
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

515/606
Autorzy: Michał Łęski.
Tytuł: Wpływ różnych technik resekcji wierzchołka korzenia zęba i wstecznego opracowania kanału na szczelność wypełnień systemu kanałowego. Badania laboratoryjne.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Zakład Endodoncji, 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Halina Pawlicka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zaresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

516/606
Autorzy: Monika Olejniczak.
Tytuł: Wpływ środków płuczących na własności żębiny korzeniowej i sczczelność jej połączenia z wybranym cementem łączącym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Ogólnej. Zakład Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej, 31 V 2004
Uwagi: Promotor: dr hab. Jerzy Sokołowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

517/606
Autorzy: Artur Redliński.
Tytuł: Wpływ wybranych polieteropolioli na proces micelarnej solubilizacji sulfonamidów i trimetroprimu w strukturze formulacyjnej stałej doustnej postaci leku.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmacji Stosowanej. Zakład Farmacji Aptecznej, 18 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. farm. Marian Mikołaj Zgoda. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych z zakresu technologii postaci leku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

518/606
Autorzy: Gabriela Henrykowska.
Tytuł: Wpływ zachowań prozdrowotnych na wydolność fizyczną kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Fizjologii i Biofizyki Człowieka, Zakład Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, 6 VII 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Błaszczyk. Praca na stopień doktora n nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

519/606
Autorzy: Anna Śmiech.
Tytuł: Zaburzenia metabolizmu kostnego i gęstości mineralnej kości u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej, 27 X 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

520/606
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Tytuł: Zachowanie się poziomów wybranych hormonów regulujących gospodarkę wodno-elektrolitową u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia we wczesnym okresie poresuscytacyjnym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, 8 XII 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Gaszyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

521/606
Autorzy: Grażyna Kośka.
Tytuł: Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej w badaniach związków o działaniu antyhistaminowym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Medycznej. Zakład Chemii Analitycznej, 17 XII 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Brzezińska. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie chemii analitycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

522/606
Autorzy: Joanna Jabłońska-Zrobek.
Tytuł: Znaczenie higieny jamy ustnej u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Ortodoncji, 26 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

523/606
Autorzy: Katarzyna Przybysz.
Tytuł: Znaczenie monitorowania aktywności L-asparaginazy w leczeniu dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Pediatrii. Klinika Chorób Dzieci, 7 I 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bodalski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

524/606
Autorzy: Aleksandra Kaszuba.
Tytuł: Aktywność enzymów lizosomalnych neutrofilów krwi obwodowej i stężenie ich inhibitorów w surowicy u chorych na trądzik pospolity.
Adres wydawniczy: : Uniwersytet Medyczny. II Katedra Dermatologii. Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej, 23 IX 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Trznadel-Budźko. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

525/606
Autorzy: Dorota Kaleta.
Tytuł: Aktywność ruchowa dorosłej populacji wielkomiejskiej w Polsce na przykładzie Łodzi.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Zakład Medycyny Sportowej, 2003
Uwagi: Promotor: prof.dr hab.Anna Jegier. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

526/606
Autorzy: Ewa Borowiak.
Tytuł: Aktywność ruchowa, sprawność funkcjonalna i jakość życia starszych mieszkańców Łodzi zamieszkujących w środowisku domowym i w Domu Pomocy Społecznej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Zakład Medycyny Zapobiegawczej, 17 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Tomasz Kostka. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

527/606
Autorzy: Magdalena Piechota-Urbańska.
Tytuł: Alfahydroksykwasy (AHA) jako solubilizatory i promotory przejścia przezskórnego dla wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wprowadzone do podłoży zawierających pochodne oksyetylenowanej lanoliny o działaniu endo- i diadermalnym.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmacji Stosowanej. Zakład Farmacji Aptecznej - 29 IV 2003
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marian Mikołaj Zgoda. Praca na stopien doktora nauk farmaceutycznych w zakresie technologii postaci leku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

528/606
Autorzy: Beata Śmielak.
Tytuł: Analiza numeryczna stanu naprężenia w tkankach twardych zębów i w mostach opartych na wkładach i nakładach koronowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. Zakład Protetyki Stomatologicznej, 11 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Maciej Romanowicz. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

529/606
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk.
Tytuł: Analiza porównawcza wybranych parametrów stresu oksydacyjnego i układu antyoksydacyjnego oraz ocena ilościowa i jakościowa morfodynamiki uszkodzeń wątroby u szczurów w przewlekłej intoksykacji glokolem etylenowym, metanolem i etanolem.
Adres wydawniczy: Łódź : UM, 2003
Strony: 160 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. : streszcz.; 30 cm
Uwagi: Promotor: prof. zw. dr hab. Stefan Szram. Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Przybylski, prof. dr hab. Dariusz Nowak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny - 14.01.2004 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

530/606
Autorzy: Dorota Wyczechowska.
Tytuł: Badanie roli metylacji DNA w mechanizmie cytotoksycznego działania analogów adenozyny.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Chemii Medycznej, 7 V 2003
Uwagi: Promotor: dr hab. Krystyna Fabianowska-Majewska. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

531/606
Autorzy: Urszula Lewandowska.
Tytuł: Badanie wpływu interleukiny-6 na zakażenie jednojądrzastych komórek krwi obwodowej in vitro wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Biochemii Lekarskiej, 11 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Janusz Greger. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii molekularnej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

532/606
Autorzy: Aneta Doliwa-Młynowska.
Tytuł: Badanie zależności pomiędzy wybranymi parametrami mierzalnymi ruchów żuchwy a morfologią powierzchni okluzyjnyjnej zębów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. Zakład Protetyki Stomatologicznej, 4 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Maciej Romanowicz. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

533/606
Autorzy: Magdalena Tokar.
Tytuł: Badanie związków polifenolowych w kwiatach i liściach forsycji - Forsythia Vahl (Oleaceae).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Farmakognozji, 14 III 2003
Uwagi: Promotor: dr hab. prof. nadzw. Barbara Klimek. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie farmakognozji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

534/606
Autorzy: Bożena Badełek-Mirek.
Tytuł: Częstość wad zgryzu u dzieci 12-letnich województwa łódzkiego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Ortodoncji, 26 XI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie ortodoncji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

535/606
Autorzy: Piotr Kula.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena skuteczności chirurgicznej rewaskularyzacji serca u chorych z upośledzoną czynnością lewej komory.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Klinika Kardiochirurgii, 23 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jaszewski. Praca doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

536/606
Autorzy: Ewa Balcerczak.
Tytuł: Ekspresja genu p65 w nowotworach piersi, gruczołu krokowego i białaczkach.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Biochemii Farmaceutycznej, 19 IX 2003
Uwagi: Promotor: dr hab.prof.nadzw. Marek Mirowski. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie biochemii - biologii molekularnej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

537/606
Autorzy: Iwona E. Głowacka.
Tytuł: Fosfonianowe pochodne 1,2,3-triazoli.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej. Zakład Chemii Bioorganicznej, 3 I 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej E. Wróblewski. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

538/606
Autorzy: Jarosław Jakubik.
Tytuł: Guzy piersi u dziewcząt i młodych kobiet - epidemiologia, rozpoznanie i leczenie.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Onkologii. Klinika Chirurgii Onkologicznej - VI, 2003
Uwagi: Promotor: dr hab. Arkadiusz Jeziorski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

539/606
Autorzy: Katarzyna Bożena Balcerzak.
Tytuł: Homochiralne estry aminohydroksypropanofosfonowe - synteza i steroechemia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej. Zakład Chemii Bioorganicznej, 14 II 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej E. Wróblewski. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

540/606
Autorzy: Paweł Kaźmierczak.
Tytuł: Korelacja obrazu klinicznego nieswoistych zapaleń jelita grubego z wynikami badań endoskopowych oraz ekpresja wybranych cząsteczek adhezyjnych w błonie śluzowej tego narządu oraz w surowicy krwi.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii, 29 V 2003
Uwagi: Promotor: prof dr hab. Józef Drzewoski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

541/606
Autorzy: Anna Kumor.
Tytuł: Leptyna a gospodarka lipidowa u chorych z patologiczną otyłością.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 3 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Józefa Lorenc. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

542/606
Autorzy: Jerzy Bobiarski.
Tytuł: Ocena odległych wyników chirurgicznego leczenia tętniaków rozwarstwiających części wstępującej aorty piersiowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii. Klinika Kardiochirurgii, 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jaszewski. Praca doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

543/606
Autorzy: Monika Ratajek-Gruda.
Tytuł: Ocena położenia dolnych trzecich zębów trzonowych na zdjęciach pantomograficznych w aspekcie przewidywania trudności w leczeniu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Ogólnej. Zakład Chirurgii Stomatologicznej, 6 V 2003
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

544/606
Autorzy: Maciej Dudkiewicz.
Tytuł: Ocena porównawcza znieczuleń z użyciem podtlenku azotu i sewofluranu do cholecystektomii laparoskopowej. Hemodynamika śródoperacyjna.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 4 X 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.Wojciech Gaszyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

545/606
Autorzy: Agnieszka Żebrowska.
Tytuł: Ocena stanu metabolicznego kośćca u pacjentów chorych na opryszczkowate zapalenie skóry.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, 6 VI 2003
Uwagi: Promotor: dr hab. Elżbieta Waszczykowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

546/606
Autorzy: Tomasz Stępień.
Tytuł: Ocena stężeń insulinopodobnych czynników wzrostowych (IGF-1 i IGF-2), białek wiążących te czynniki (IGFBP-2 i IGFBP-3) oraz cząsteczek adhezyjnych (sICAM i sVCAM) w surowicy krwi chorych z guzami nadnerczy.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Endokrynologii. Klinika Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej, 2003
Uwagi: Promotor : prof. dr hab. med. Krzysztof Kuzdak
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

547/606
Autorzy: Katarzyna Taran.
Tytuł: Ocena wartości diagnostycznej i rokowniczej produktu genu wt1 oraz znaczenia prognostycznego cząsteczki adhezyjnej CD44 w nerczaku płodowym i wybranej grupie nowotwrów wieku dziecięcego
Adres wydawniczy: : Uniwersytet Medyczny. Katedra Patomorfologii. Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, 2003
Uwagi: Promotor: dr hab.med. Józef Kobos
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

548/606
Autorzy: Jolanta Białkowska-Głowacka.
Tytuł: Ocena wpływu zaburzeń anatomicznych zębów stałych na wystąpienie miejscowych powikłań śród- i poekstrakcyjnych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Ogólnej. Zakład Chirurgii Stomatologicznej, 6 V 2003
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii 1 1
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

549/606
Autorzy: Sylwia Sobieszczańska.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej, 19 III 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

550/606
Autorzy: Jarosław Zieliński.
Tytuł: Ocena wyników chirurgicznego leczenia pooparzeniowych blizn przykurczających w okolicy stawu ramiennego i/lub łokciowego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, 13 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Julian Kruk-Jeromin. Praca na stopień nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

551/606
Autorzy: M[aria] Brzozowska.
Tytuł: Ocena zachowania produktów peroksydacji lipidów w surowicach kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Ginekologii i Położnictwa. Klinika Patologii Ciąży, 2003
Uwagi: Promotor: Praca doktorska
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

552/606
Autorzy: Paweł Szymański.
Tytuł: Poszukiwanie nowych inhibitorów acetylocholinoesterazy jako potencjalnych związków do diagnostyki choroby Alzheimera.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków, 13 X 2006
Uwagi: Promotor: dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie farmacji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

553/606
Autorzy: Karina Wierzbowska.
Tytuł: Przydatność diagnostyczna klasycznych i nowych metod dopplerowskich oceny funkcji rozkurczowej lewej komory serca.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Kardiologii, 25 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

554/606
Autorzy: Maciej Wilamski.
Tytuł: Radiologiczna ocena regeneracji tkanki kostnej w ubytkach kości szczęki i żuchwy wypełnionych hydroksyapatytem
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Stomatologii Ogólnej. Zakład Propedeutyki i Diagnostyki Styomatologicznej - VI, 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Stanisław Suliborski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie radiologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

555/606
Autorzy: Tomasz Kmiecik.
Tytuł: Rola receptorów imidalizynowych w regulacji ciśnienia krwi u szczurów.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Barbara Jakubowska-Naziembło. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

556/606
Autorzy: Karolina Furykiewicz-Nykiś.
Tytuł: Rola tachykinin i melatoniny w mechanizmach uwalniania hormonów części nerwowej przysadki.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Patofizjologii. Zakład Patofizjologii, 25 VI 2003
Uwagi: Promotor: dr hab.Marlena Juszczak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

557/606
Autorzy: Michał Krzysztof Kołodziejczyk.
Tytuł: Solubilizacja micelarna pochodnych kwasu fibrowego przez niejonowe tenzydy z klasy polioksyetylenomonooli i polioksyetylenopolioli w tabletce matrycowej o zmiennej geometrii uwalniania adduktu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Farmacji Stosowanej. Zakład Technologii Postaci Leku, 29 IV 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Marian Mikołaj Zgoda. Praca na stopien doktora nauk farmaceutycznych w zakresie technologii postaci leku
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

558/606
Autorzy: Katarzyna Kosmala.
Tytuł: Stan psychiczny osób sprawujących opiekę nad pacjentami z chorobą Alzheimera
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, 7 V 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Iwona Kłoszewska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

559/606
Autorzy: Wiesława Lewgowd.
Tytuł: Synteza nowych pochodnych pirymido[5,4-c]cynnoliny i pirymido[5,4-c]chinoliny i próba określenia zależności między ich strukturą a aktywnością biologiczną (SAR).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków, 14 II 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej Stańczak. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie chemii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

560/606
Autorzy: Anna Cisowska.
Tytuł: Udział galaniny w regulacji uwalniania wazopresyny i oksytocyny.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Patofizjologii. Zakład Patofizjologii, 25 VI 2003
Uwagi: Promotor: dr hab. Joanna Ciosek. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

561/606
Autorzy: Katarzyna Asłanowicz-Antkowiak.
Tytuł: Udział transmitterów i modulatorów podwzgórzowych w procesach związanych z rozrodem.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, 17 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Władysław Z. Traczyk. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

562/606
Autorzy: Dominika Stańczyk-Tomecka.
Tytuł: Wpływ leptyny na wydzielanie niektórych cytokin z monocytów i limfocytów człowieka in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Pediatrii. Klinika Kardiologii Dziecięcej, 28 V 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Komorowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

563/606
Autorzy: Joanna Jankiewicz-Wika.
Tytuł: Wpływ neuropeptydów podwzgórzowych : gonadoliberyny (Gn-RH), tyreoliberyny (TRH) oraz kortykoliberyny (CRF) na stężenie leptyny we krwi u kobiet z prawidłową masą ciała i u kobiet z otyłością.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Endokrynologii. Klinika Endokrynologii, 19 II 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Komorowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

564/606
Autorzy: Anna Gruszka.
Tytuł: Wpływ oddzielnego i łącznego stosowania analogu somatostatyny i bromokryptyny na wzrost i czynność wydzielniczą doświadczalnego guza przysadki u szczura.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Endokrynologii. Zakład Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Hormonalnej, 2003
Uwagi: Promotor: prf. dr hab. Marek Pawlikowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

565/606
Autorzy: Grażyna Józefowicz-Okonkwo.
Tytuł: Wpływ podwyższonej temperatury na czynność ludzkich granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej w warunkach in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, 17 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Dariusz Nowak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

566/606
Autorzy: Agnieszka Bała.
Tytuł: Wpływ terapii statynami na wybrane parametry lipidów w osoczu i błonie erytrocyternej u pacjentów z hiperlipidemią typu II.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Farmakologii i Terapii Monitorowanej z Oddziałem Chorób Wewnętrznych, 18 XI 2003
Uwagi: Promotor:prof. dr hab. Julita Chojnowska-Jezierska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakesie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

567/606
Autorzy: Renata Filipińska-Skąpska.
Tytuł: Wybrane zagadnienia pierwszego ząbkowania u dzieci łódzkich.
Adres wydawniczy: : Uniwersytet Medyczny. Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego. Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, 21 IV 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

568/606
Autorzy: Paweł Kolasiński.
Tytuł: Z historii anestezjologii łódzkiej 1945 - 2000.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 4 X 2003
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Wojciech Gaszyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

569/606
Autorzy: Magdalena Kolasińska.
Tytuł: Zaburzenia rozwoju mowy u dzie 8-letnich : rozpowszechnienie, rodzaje, przyczyny, współwystępwoanie zaburzęń psychicznych i somatycznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej, 19 III 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

570/606
Autorzy: Paweł Klink.
Tytuł: Zależności pomiędzy objawami depresyjnymi i somatycznymi w podstawowej opiece zdrowotnej. Ocena celowości badań przesiewowych w kierunku zaburzeń depresyjnych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. Zakład Medycyny Rodzinnej, 26 XI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Ewa Ratajczyk-Pakalska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

571/606
Autorzy: Rafał Wichman.
Tytuł: Zastosowanie polimerów żelowych do naprawy i regeneracji uszkodzonych nerwów krtaniowych wstecznych na modelu zwierzęcym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Endokrynologii. Klinika Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej, 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Krzysztof Kuzdak
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

572/606
Autorzy: Andrzej Kotyński.
Tytuł: Zastosowanie układów : bezwodnik kwasu trifluorooctowego - jodek sodu i jodo-azydkowego do detekcji chromatograficznej związków heteroorganicznych biologicznie aktywnych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Fizyki i Chemii, 24 VI 2003
Uwagi: Promotor: dr hab. Zbigniew H. Kudzin. Praca doktorska na stopień doktora nauk chemicznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

573/606
Autorzy: Joanna Sikora.
Tytuł: Zastosowanie wybranych testów hemostazy do opracowania modelu działania nowych leków.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Biochemii Farmaceutycznej, 12 XII 2003
Uwagi: Promotor: dr hab. prof nadzw. Barbara Kostka. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie biochemii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

574/606
Autorzy: Ireneusz Bilichowski.
Tytuł: Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej w analizie wybranych ligandów dla radiofarmaceutyków
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków, 14 II 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie chemii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

575/606
Autorzy: Izabela Rychlińska.
Tytuł: Badania składu chemicznego kwiatów Pyrus communis L.
Adres wydawniczy: : Katedra Farmakognozji. Zakład Farmakognozji, 15 III 2002
Uwagi: Promotor: dr hab. prof. Jan Gudej. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych w zakresie farmakognozji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

576/606
Autorzy: Michał Plewka.
Tytuł: Badanie kurczliwości mięśnia sercowego metodą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego i u pacjentów pacjentów kardiomiopatią rozstrzeniową.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Kardiologii, 12 II 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

577/606
Autorzy: Anna Kropiwnicka.
Tytuł: Chronobiologiczne aspekty C-reaktywne, interleukina 6 oraz stężenie glukozy we krwi w ostrym okresie udaru mózgu u osób z cukrzycą i bez cukrzycy.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Klinika Diabetologii, 22 V 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Józef Drzewoski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

578/606
Autorzy: Dorota G. Piotrowska.
Tytuł: Enancjomerycznie czyste fosfonianowe analogi N-benzoilo- i N-Boc-3-fenyloizoseryny, łąńcucha bocznego paklitakselu i docetakselu.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej. Zakład Chemii Bioorganicznej, 11 X 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej E. Wróblewski. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

579/606
Autorzy: Maciej Borowiec.
Tytuł: Identyfikacja oraz ocena częstości wystepowania polimorfizmów w sekwencjach genów dla cyklooksygenaz (COX-1 i COX-2) u osób tolerujących i nadwrażliwych na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Adres wydawniczy: : Akademia Medyczna. Katedra Immunologii, 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Marek Leszek Kowalski. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

580/606
Autorzy: Katarzyna Kowalczyk-Amico.
Tytuł: Kliniczna i hormonalna analiza przebiegu ciąży porodu i połogu u kobiet z hyperandrogenizmam.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Ginekologii i Położnictwa. I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologii Ginekologicznej - IV, 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

581/606
Autorzy: Cezary Chojnacki.
Tytuł: Kliniczna wartość testów diagnostycznych w objawowych i bezobjawowych zakażeniach Helicobacter pylori.
Adres wydawniczy: : Wojskowa Akademia Medyczna. Klinika Gastroenterologii, 16 VII 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Lucjan Pawlicki. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

582/606
Autorzy: Robert Lewański.
Tytuł: Ocena autonomicznego układu nerwowego na podstawie czasowej i spektralnej analizy zmienności rytmu serca, analizy spektralnej zmienności ciśnienia tętniczego oraz dyspersji QT u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Nefrologiczna, 19 VI 2002
Uwagi: Promotor: prof dr hab. Witold Chrzanowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

583/606
Autorzy: Joanna Stańczyk.
Tytuł: Ocena indukowanej apoptozy synowiocytów chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów w relacji do nasilenia ekspresji cyklooksygenazy-2 w tych komórkach.
Adres wydawniczy: : Akademia Medyczna. Katedra Immunologii, 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Marek Leszek Kowalski. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

584/606
Autorzy: Agnieszka Bruzda-Zwiech.
Tytuł: Ocena możliwości zastosowania atraumatycznych metod leczenia próchnicy u dzieci, z uwzględnieniem aspektów psychologicznych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, 13 VI 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

585/606
Autorzy: Iwona Cygankiewicz.
Tytuł: Ocena parametrów turbulencji rytmu zatokowego u pacjentów z chorobą wieńcową poddanych zabiegowi bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia serca.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii, 17 XII 2002
Uwagi: Promotor: dr hab. med Wojciech Zaręba. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

586/606
Autorzy: Ewa Walecka.
Tytuł: Ocena przepływu krwi w błonie śluzowej żołądka oraz stężenia tlenku azotu i anionorodnika ponadtlenkowego w surowicy krwi u osób zakażonych Helicobacter pylori.
Adres wydawniczy: : Wojskowa Akademia Medyczna. Klinika Gastroenterologii, 16 VII 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki. Praca na stopień doktora nauk medycznych zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

587/606
Autorzy: Maciej Radek.
Tytuł: Ocena przydatności własnego pomysłu wszczepu z materiału "Codubix" do stabilizacji kręgosłupa szyjnego w operacji sposobem Clowarda.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Wojskowo-Lekarski. Klinika Neuerochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych, 12 XI 2002
Uwagi: Promotor: prof. zw. dr h.c. dr hab. med. Jan Haftek
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

588/606
Autorzy: Magdalena Kwaśniewska.
Tytuł: Ocena subiektywnego stanu zdrowia oraz wybranych parametrów jakości życia u osób zdrowych oraz obciążonycgh czynnikami ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych.
Adres wydawniczy: : Akademia Medyczna. Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, 15 V 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.med. Wojciech Drygas. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

589/606
Autorzy: Agnieszka Rusińska.
Tytuł: Ocena udziału wybranych cytokin w etiopatogenezie samoistnej osteoporozy i osteopenii u dzieci i młodzieży.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Pediatrii. Klinika Propedeutyki Pediatrii, 24 IV 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

590/606
Autorzy: Elżbieta Baś-Budecka.
Tytuł: Ocena wartości predykcyjnej badania ultrasonograficznego oraz testu potrójnego dla wczesnego wykrywania wad płodu w ciąży"
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Ginekologii i Położnictwa. I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej, 10 IV 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jacek Suzin. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

591/606
Autorzy: Aleksandra Iljin.
Tytuł: Ocena wyników wybranych sposobów chirurgicznego leczenia wrodzonego opadnięcia powieki górnej z uwzględnieniem odmienności strukturalnych mięśnia dźwigacza powieki górnej
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Chirurgii. Klinika Chirurgii Plastycznej, 6 XI 2002
Uwagi: Promotor: dr hab. med. Andrzej Zieliński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

592/606
Autorzy: Przemysław Grodecki.
Tytuł: Ocena wzrostu temperatury podczas polimeryzacji materiałów kompozycyjnych przy użyciu światła.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Protetyki Stomatologicznej. Katedra Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, 23 X 2002
Uwagi: Promotor: dr hab.n.med. Maciej Romanowicz. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

593/606
Autorzy: Magdalena Pietrzkowicz.
Tytuł: Ocena zależności między wskaźnikami wentylacji, nadreaktywnością oskrzeli, stężeniem immunoglobulin klasy E oraz wybranymi wskaźnikami zapalenia u chorych na sezonowy alergiczny nieżyt nosa i sezonową astmę oskrzelową.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc, 23 X 2002
Uwagi: Promotor: Grzelewska-Rzymowska Iwona. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

594/606
Autorzy: Agnieszka Zygmunt.
Tytuł: Ocena zmienności rytmu zatokowego u dzieci z omdleniami neurogennymi.
Adres wydawniczy: : Instytut Pediatrii. Klinika Kardiologii Dziecięcej, 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy A. Stańczyk
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

595/606
Autorzy: Janusz Kawiński.
Tytuł: Okołooperacyjna ocena zaburzeń rytmu serca u chorych operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej (TAB) i/lub niedrożności aortalno-biodrowej (NAB).
Adres wydawniczy: : Akademia Medyczna. Instytut Kardiologii. Klinika Kardiologii, 2002
Strony: 71 s. , ryc., tab., bibliogr.
Uwagi: Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

596/606
Autorzy: Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Porównanie prowadzenia analgezji śródoperacyjnej przy pomocy remifentanylu, alfentanylu i fentanylu w zabiegach chirurgicznych u pacjentów z otyłością znacznego stopnia.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 23 VI 2002
Uwagi: Promotor:doc dr hab. med. Andrzej Piotrowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

597/606
Autorzy: Janusz Dąbrowski.
Tytuł: Przydatność scyntygrafii perfuzyjnej wykonanej przy użyciu 99mTc-MIBI do oceny wyników chirurgicznego leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Radiologii - Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej. Zakład Medycyny Nuklearnej, 2002
Uwagi: Promotor:dr hab. med. Jacek Kuśmierek. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

598/606
Autorzy: Iwona Paradowska-Stankiewicz.
Tytuł: Sposób żywienia, stan odżywienia i zawartość niektórych biopierwiastków we włosach jako wskaźniki stanu zdrowia w wybranej grupie młodzieży.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Katedra Higieny i Epidemiologii. Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii, 5 VI 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

599/606
Autorzy: Małgorzata Lelonek.
Tytuł: Wartość testu pochyleniowego i analizy zmienności rytmu zatokowego w diagnostyce omdleń o niewyjaśnionej etiologii.
Adres wydawniczy: : Akademia Medyczna. Instytut Kardiologii. Klinika Kardiologii, 12 VI 2002
Strony: 119 s. , tab., ryc., bibliogr.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Halina Bolińska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

600/606
Autorzy: Elżbieta Jabłonowska.
Tytuł: Wpływ leczenia interferonem-alfa2A i preparatem TFX (Thymus factor X) na wybrane subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u chorych na przewlekłę zapalenie wątroby typu C.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, 9 IV 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jan Kuydowicz. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

601/606
Autorzy: Olga Orłowska-Szuflet.
Tytuł: Wpływ protez osiadających na podłoże kostne pola protetycznego w przebiegu osteoporozy pomenopauzalnej.
Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Stomatologii Zakład Protetyki Stomatologicznej, 12 VI 2002
Uwagi: Promotor: dr hab.n.med. Maciej Romanowicz. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

602/606
Autorzy: Marek Dedecjus.
Tytuł: Wpływ stanu tyreometabolicznego na stężenie i aktywność białek przenoszących lipidy (CETP i PLTP).
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Endokrynologii. Klinika Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej, 25 X 2002
Uwagi: Promotor :prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

603/606
Autorzy: Michał Bartczak.
Tytuł: Zmiany szerokości przedniego fragmentu żuchwy w aspekcie planowania leczenia wad zgryzu.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Zakład Ortodoncji, obrona 23 X 2002
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

604/606
Autorzy: Przemysław Juszczyński.
Tytuł: Znaczenie genetycznych polimorfizmów promotora genu dla czynnika martwicy nowotworów w nieziarniczych chłoniakach złośliwych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Hematologii, 18 X 2002
Uwagi: Promotor: dr hab. Krzysztof Warzocha. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

605/606
Autorzy: Anna Szkudlarek.
Tytuł: Powstanie, rozwój i działalność Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Łodzi do roku 2001.
Adres wydawniczy: : Katedra Morfologii. Zakład Angiologii, 2001
Uwagi: Promotor: dr hab. med. K. Jędrzejewski. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

606/606
Autorzy: Anna Szmigielska-Kapłon.
Tytuł: Interakcje 2-chlorodeoksyadenozyny z antybiotykami antracyklinowymi w badaniach in vivo i in vitro.
Adres wydawniczy: Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Medycyny Wewnętrznej. Klinika Hematologii
Uwagi: Promotor prof dr hab n med Tadeusz Robak. Praca na stopień doktora nauk medycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi