Zapytanie: PCD
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/27

Autorzy: Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Diagnostyka Prenatalna w Specjalistycznym Szpitalu Pediatrycznym
Źródło: V Konferencja Kardio-Prenatal. Materiały konferencyjne.
Data aktualizacji: 2013.05.09
Data dostępu: 2013.05.17
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/27
Autorzy: Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Kurs Kardiologii Prenatalnej dla Zaawansowanych
Źródło: Materiały konferencyjne.
Data aktualizacji: 2013.10.17
Data dostępu: 2013.10.25
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/27
Autorzy: Marcin P[rzemysław] Mycko, Maria Cichalewska, Agnieszka Machlańska, Magdalena Mariasiewicz, Hanna Ćwiklińska, Krzysztof W. Selmaj.
Tytuł: Analiza globalnego profilu transkrypcji RNA wykazuje istotną rolę mikroRNA w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji. Global RNA transcriptional profiling reveals a significant role of microRNA in the autoimmune demyelination
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

4/27
Autorzy: Łukasz Jasek, Małgorzata Siger, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Charakterystyka epidemiologiczna pacjentów z późną postacią stwardnienia rozsianego. Epidemiological characteristics of patients with late onset multiple sclerosis.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/27
Autorzy: Jolanta Pentela-Nowicka, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Encephalopatia Wernickiego u pacjentów bez wywiadu alkoholowego - analiza 5 przypadków choroby. Non-alkoholic Wernicke Encephalopathy- retrospective study of 5 patients.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

6/27
Autorzy: Mariola Świderek-Matysiak, Maria Fortak-Michalska, Anna Jurewicz, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Immunoregulacyjna rola komórek macierzystych w EAE zależy od stopnia ich zróżnicowania i produkcji PGE2. Immunoregulatory function of bone marrow mesenchymal stem cells in EYE depends on their differentiation state and secretion of PGE2.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 wrśnia 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

7/27
Autorzy: Antoni Prusiński.
Tytuł: Klasterowy ból głowy: nowe fakty i pogłądy
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

8/27
Autorzy: Anna Jurewicz, Krzysztof Zaleski, Bożena Szymańska, Hanna Ćwiklińska, Małgorzata Domowicz, Karolina Wódz-Naskiewicz, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Markery aktywacji limfocytów a integralność bariery krew-mózg u chorych na stwardnienie rozsiane. Lymphocytes activation markers and blood brain barrier integrity in multiple sclerosis patients.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7 - 10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

9/27
Autorzy: Mariola Matysiak-Świderek, Anna Jurewicz, Igor Selmaj, Ł. Bartyzel, P. Kadrowicz, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Nogo, nowy marker diagnostyczny stwardnienia rozsianego. Nogo, new multiple sclerosis diagnostic marker.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

10/27
Autorzy: Anna Jurewicz, Karolina Wódz-Naskiewicz, Grażyna Gałązka, Anna Niepsuj-Rozbicka, Małgorzata Domowicz, Iwona Karlińska, Małgorzata Zielińska, Krzysztof Zaleski, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Nowa mutacja genu dla CSB(ERCC6) c.316 G>T u pacjentów z późno rozpoznanym zespołem Cockayne o łagodnym przebiegu. A new mutation of CSB(ERCC6) gene c.316 G>T in Cockayne Syndrome patients with late diagnosis and mild neurological symptoms.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

11/27
Autorzy: Małgorzata Zielińska.
Tytuł: Porównanie skuteczności długoterminowej terapii dożylnymi wlewami immunoglobulin (IVIG) u chorych z CIDP leczonych po raz pierwszy oraz ponawianych terapi IVIG przy nawrocie choroby. IVIG in CIDP - initial long-term therapy vs. recurrent long-term therapy - comparison of effectiveness
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

12/27
Autorzy: Jakub Andrzejewski, Jacek Rożniecki.
Tytuł: Prospektywna ocena ultrasonograficzna zmian stanu CCA/ICA u pacjentów z objawowym i bezobjawowym zwężeniem tętnic szyjnych.Prospektive ultrasound evaluation of the condition of CCA/ICA in patients with symptomatic and asymptomatic carotid stenosis.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 17-10 września 2011
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

13/27
Autorzy: Anna Jurewicz, Jolanta Pentela-Nowicka, Alina Mochecka-Thoelke, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Przebieg choroby Devic`a w ciąży. The course of Devic disease at pregnancy.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

14/27
Autorzy: Anna Jurewicz, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Przeciwciała przeciwko akwaporynie-4 jako test diagnostyczny w chorobie Devic`a - analiza 6 przypadków. Anti-aquaporin-4 antibody as a diagnostic test for Devic disease - analysis of 6 - patients.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

15/27
Autorzy: Agata Walczak, Alina Mochecka, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Przypadek PML u pacjenta leczonego natalizumabem. PML as a complication of natalizumab treatment in patient witch MS.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

16/27
Autorzy: Maciej Juryńczyk, Agata Walczak, Anna Jurewicz, D. Jesionek-Kupnicka, M. Szczepanik, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Regulacja odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianym za pomocą transdermalnej immunizacji peptydami mielinowymi. Transdermal immunization with myelin peptides regulates immune reponses in multiple sclerosis patients.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

17/27
Autorzy: Krzysztof Selmaj, A. Członkowska, W. Drozdowski, W. Fryze, J. Kochanowicz, H. Kwieciński, Z. Maciejek, A. Stelmasiak, A. Szczudlik, A. Wajgt, F. Forrestal, R. Buffels.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo ponownego podania oraz leczenia natalizumabem pacjentów z Polski
Tytuł angielski: Efficacy and Salety of Natalizumab Re-dosing and Treatment in Patients from Poland
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

18/27
Autorzy: Tomasz Berkowicz, Krzysztof Zaleski.
Tytuł: Spontaniczna ewolucja dyskopatii lędżwiowej-obraz MRI i korelacja z objawami klinicznymi. Spontaneous evolution of lumbar discopathy-MRI picture and correlation with clinical signs.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

19/27
Autorzy: Grażyna Gałązka, Anna Jurewicz, Małgorzata Domowicz, Karolina Wódz-Naskiewicz, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Tolerogenne właściwości komórek NK indukowane przez kompleks Hsp70. Tolerogenic properties of NK cells induced by Hsp70 complexes.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

20/27
Autorzy: Artur Odyniec, Anna Jurewicz, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Trudności w diagnostyce różnicowej zespołów móżdżkowych-przypadek kliniczny SCA1. Difficulties in differential diagnosis of ataxia-case report of SCA1.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

21/27
Autorzy: Łukasz Jasek, L. Stefańczyk, Anna Jurewicz.
Tytuł: Udar niedokrwienny mózgu w przebiegu dysplazji włóknisto mięśniowej u 44 letniej kobiety. Ischemic stroke in 44 year old woman with fibromuscular dysplasia.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

22/27
Autorzy: A. Siger, M. Niewodniczy, P. Mroczyński, Jacek Rożniecki.
Tytuł: Wpływ stymulacji zimnym bodźcem termicznym (0oC) jako terapii dodanej do rehabilitacji ruchowej w ostrej fazie udaru mózgu. Cold stimulation (0oC) as "add on" therapy additionally to motor rehabilitation in acute phase.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

23/27
Autorzy: Iwona Karlińska, Agata Walczak, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Zaburzenia poznawcze w przebiegu przewlekłej wieloogniskowej leukoencefalopatii u chorego ze stwardnieniem rozsianym leczonego natalizumabem. Cognitive impairment manifestation of progressive multifocal leukoencephalopathy in multiple sclerosis patient treated with natalizumab.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań,7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

24/27
Autorzy: Artur Odyniec, Anna Rozbicka, Alina Mochecka, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Zakrzepica żylna mózgu u pacjentki z homocystynurią. Cerebral sinus thrombosis in patient with homocystinuria.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

25/27
Autorzy: Małgorzata Zielińska.
Tytuł: Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu drżenia głowy w stwardnieniu rozsianym. Botulinum toxin in the treatment of the tremor of the head in patients with multiple sclerosis.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

26/27
Autorzy: Marzena Barzyk, Tomasz Berkowicz, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Zespół POEMS w przebiegu szpiczaka mnogiego - przypadek kliniczny. POEMS syndrome in multiple myeloma - case report.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

27/27
Autorzy: Andrzej Kaszuba.
Tytuł: Powikłania po miejscowo stosowanych glikokortykosteroidach (mGKS). Wyniki leczenia preparatem ElidelŽ atopowego zapalenia skóry.
Adres wydawniczy: Warszawa : Agencja Promocji Wiedzy, 2004
Strony: 31 s. , fot. ; 30 cm
Uwagi: Katalog zdjęć + płyta CD
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi