Zapytanie: PC
Liczba odnalezionych rekordów: 104Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/104

Autorzy: Roman Szafran, Agnieszka Pawłowska, Jakub Fichna, Urszula Lewandowska.
Rok rozliczenia: 2018, PCT/PL20 18/0000 10
Tytuł wynalazku: Method of manufacturing a multilayer microfluidic device for dynamic tissue culture, WO 2018/143831 Al
Nazwa właściciela: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: , 2018.08.09
Typ publikacji: PC
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2018
Tytuł wynalazku: Uniwersalna płytka do zespalania złamań wyrostka kłykciowego żuchwy, WUP 01/13
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: , 2018.01.31
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

3/104
Autorzy: Justyn Ochocki, Andrzej Kotyński, Małgorzata Fabijańska.
Rok rozliczenia: 2018 ; Polska, PL 229544
Tytuł wynalazku: Zastosowanie związku kompleksowego platyny(II) oraz sposób wytwarzania związku kompleksowego platyny(II), A61K 31/352 (2006.01) A61K 33/24 (2006.01) C07F 15/00 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01)
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 413120 14.07.2015, 31.07.2018, WUP 07/18
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

4/104
Autorzy: Piotr Rieske, Ewelina Stoczyńska-Fidelus, Karolina Skołucka, Sylwester Piaskowski.
Rok rozliczenia: 2017 ; Polska, PL 226837
Tytuł wynalazku: Aktywna warstwa polimerowa utworzona z pochodnych chityny zwłaszcza do opatrunku oraz jej zastosowanie., 8 : A61L 15/28 . 8 : A61L 15/42 , 8 : A61L 15/44 , 8 : A61P 17/02
Nazwa właściciela: Celther Polska Sp. z o.o., Polska
Nr i data zgłoszenia: 400509, 24.08.2012, 29.09.2017, WUP 09/17
Uwagi: Właścicielem patentu jest prywatna firma biotechnologiczna Celther Polska.
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Adres url:

5/104
Autorzy: Piotr Rieske, Ewelina Stoczyńska-Fidelus, Sylwester Piaskowski, Dawid Grzela.
Rok rozliczenia: 2017 ; Polska, PL 223189
Tytuł wynalazku: Komórka iNS oraz sposób reprogramowania komórek somatycznych za pomocą czynnika Sox2 oraz Sox2 i c-Myc do komórki iNS, 8 : C12N 5/00, 8 : C12N 5/07 , 8 : C12N 5/077, 8 : C12N 5/10, 8 : G01N 33/48
Nazwa właściciela: Celther Polska Sp. z o.o., Polska
Nr i data zgłoszenia: P.401633, 15.11.2012, 31.10.2016, 10/2016, P001
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Adres url:

6/104
Autorzy: Justyn Ochocki, Urszula Kalinowska-Lis.
Rok rozliczenia: 2017 ; Francja, EP 2848608 B1
Tytuł wynalazku: Silver complex compound, method for their production and their use, Patent Europejski
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 14174623.0 26.06.2014, 20.12.2017
Typ publikacji: PC
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED

7/104
Autorzy: Piotr Kopczacki, Mieczysław Wośko, Jarosław Walczak, Krzysztof Walczyński.
Rok rozliczenia: 2017 ; USA, 9,573,921, US20160237055A1
Tytuł wynalazku: Substituted N,N-dimethylaminoalkyl ethers of isoflavanone oximes as H1-receptor antagonists, C07D 311/68 (20130101); A61K 31/22 (20130101); C07D 405/04 (20130101); C07D 407/04 (20130101); A61K 31/22 (20060101); C07D 407/04 (20060101); C07D 311/68 (20060101); C07D 311/58 (20060101); C07D 405/04 (20060101)
Nazwa właściciela: Polfarmex S.A, USA
Nr i data zgłoszenia: US2016/0237055A1 18.08.2016, 2017.02.17, US9573921B2
Uwagi: Współpraca z przemysłem
Typ publikacji: PC
Typ publikacji: Z
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Adres url:

8/104
Autorzy: Tomasz Przygodzki, Cezary Watała, Magdalena Łabieniec-Watała, Maria Koziołkiewicz, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Małgorzata Redzynia.
Rok rozliczenia: 2017 ; Polska, 226895
Tytuł wynalazku: Zastosowanie odtłuszczonego ekstraktu z wychmielin do leczenia lub profilaktyki cukrzycy oraz środek farmaceutyczny do takiego zastosowania, Patent Polska PL226895
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Polska
Nr i data zgłoszenia: 18.02.2013 BUP 04/13, 2017.09.29
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

9/104
Autorzy: Bogusława Luzak, Magdalena Boncler, Cezary Watała, Magdalena Łabieniec-Watała, Maria Koziołkiewicz, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Małgorzata Redzynia.
Rok rozliczenia: 2017 ; Polska, 226894
Tytuł wynalazku: Zastosowanie odtłuszczonego ekstraktu z wychmielin do leczenia lub profilaktyki związanej z modulowaniem aktywności śródbłonka naczyniowego oraz środek farmaceutyczny do takiego zastosowania, Patent Polska PL226894
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Polska
Nr i data zgłoszenia: 18.02.2013 BUP 04/13, 2017.09.29
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

10/104
Autorzy: Marcin Różalski, Jacek Golański, Cezary Watała, Magdalena Łabieniec-Watała, Maria Koziołkiewicz, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Małgorzata Redzynia.
Rok rozliczenia: 2017 ; Polska, 226893
Tytuł wynalazku: Zastosowanie odtłuszczonego ekstraktu z wychmielin do przeciwpłytkowego leczenia lub profilaktyki oraz środek farmaceutyczny do takiego zastosowania, Patent Polska PL 226893
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Polska
Nr i data zgłoszenia: 18.02.2013 BUP 04/13, 2017.09.29
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

11/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2016 ; Polska, PL 220902
Tytuł wynalazku: Łyżka do wprowadzenia wszczepów ścian oczodołów i sposobu wprowadzania wszczepu do oczodołu, 8 : A61F 9/00, 8 : A61F 9/007, 8 : A61B 17/00, 8 : A61F 2/14
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Nr i data zgłoszenia: P.399387; 2012.05.31, 2016.03.29, 1/2016, P001
Typ publikacji: PC
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Adres url:

12/104
Autorzy: Jacek Kosno, Marek Lukosek, Renata Fiszer, Marian Mikołaj Zgoda, Michał Nachajski, Michał Kołodziejczyk.
Rok rozliczenia: 2016 ; Polska, PL 410768
Tytuł wynalazku: Sposób oksyetylenowania frakcji smalcu, Patent Polski PL 410768
Nazwa właściciela: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 410768 2014 12 23
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

13/104
Autorzy: Jacek Kosno, Marek Lukosek, Renata Fiszer, Marian Mikołaj Zgoda, Michał Nachajski, Michał Kołodziejczyk.
Rok rozliczenia: 2016 ; Polska, PL 410767
Tytuł wynalazku: Sposób oksyetylenowania tłuszczów., Patent Polski PL 410767
Nazwa właściciela: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 410767 2014 12 23
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

14/104
Autorzy: Grażyna Jankowska, Władysław, Mieczysław Rzymski, Aleksandra Smejda-Krzewicka, Kinga Bociong, Mateusz Błaszczak.
Rok rozliczenia: 2016 ; Polska, PL 221549
Tytuł wynalazku: Sposób sieciowania oraz zmniejszania palności kompozycji elastomerowych na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego, Patent Polska PL 221549
Nazwa właściciela: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL, Polska
Nr i data zgłoszenia: 395268 15.06.2011, 29.04.2016 WUP 04/16
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 15.000

15/104
Autorzy: Jacek Kosno, Marek Lukosek, Renata Fiszer, Marian Mikołaj Zgoda, Michał Nachajski, Michał Kołodziejczyk.
Rok rozliczenia: 2016 ; Polska, PL 410766
Tytuł wynalazku: Sposób solubilizacji cholesterolowych kamieni żółciowych, Patent Polski PL 410766
Nazwa właściciela: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Kędzierzyn-Koźle, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 410766 2014 12 23
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

16/104
Autorzy: Jacek Kosno, Marek Lukosek, Renata Fiszer, Marian Mikołaj Zgoda, Michał Nachajski, Michał Kołodziejczyk.
Rok rozliczenia: 2016 ; Polska, PL 410769
Tytuł wynalazku: Sposób solubilizacji cholesterolu., Patent Polski PL 410769
Nazwa właściciela: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 410769 2014 12 23
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

17/104
Autorzy: Beata Kolesińska, Wojciech Młynarski, Wojciech Fendler.
Rok rozliczenia: 2016 ; Polska, P.393213
Tytuł wynalazku: Sposób wytwarzania macierzy N-lipidowanych oligopeptydów immobilizowanych na podłożu o regularnej budowie z eksponowanymi grupami polarnymi, macierze N-lipidowanych oligopeptydów, ich zastosowanie do diagnozowania chorób w badaniu przesiewowym, jak rownież wykorzystujący je sposob diagnozowania choroby in vitro, P.393213
Nazwa właściciela: Politechnika Łódzka Uniwersytet Medyczny w Łodzi Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław Uniwersytet Opolski Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław, Polska
Nr i data zgłoszenia: 10-12-2010, 19.12.2016
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0

18/104
Autorzy: Wojciech Fendler.
Rok rozliczenia: 2016 ; Polska, P30608PL00
Tytuł wynalazku: Sposób wytwarzania macierzy N-lipidowanych oligopeptydów immobilizowanych na podłożu o regularnej budowie z eksponowanymi grupami polarnymi, macierze N-lipidowanych oligopeptydów, ich zastosowanie do diagnozowania chorób oraz selekcji markerów chorób w badaniu przesiewowym, jak również wykorzystujący je sposób diagnozowania choroby in vitro., P30608PL00
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Politechnika Łódzka, Łódź, Polska instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Polska Uniwersytet Opolski, Opole, Polska Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska, Polska
Nr i data zgłoszenia: P.393213; 2010-12-10, 2012.06.18
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0

19/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2016 ; PL, 220904
Tytuł wynalazku: Śródoperacyjna osłona rogówki gałki ocznej.
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Nr i data zgłoszenia: 2012.03.26, 29.03.2016
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

20/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2015 ; Polska, nr 219267
Tytuł wynalazku: Implant ściany oczodołu.
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

21/104
Autorzy: Urszula Kalinowska-Lis, Justyn Ochocki.
Rok rozliczenia: 2015 ; Polska, EP2848608 A1
Tytuł wynalazku: New silver complexes of 4-(hydroxymethyl)pyridine useful in inhibition of pathogenic cells growth in prevention or treatment of animal or human organism, where the cells are bacterial cells or fungal cells, PL 404583-A1
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 404583 08.07.2013, 18.03.2015
Typ publikacji: PC
Język publikacji: EN, EN
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

22/104
Autorzy: Agnieszka Rogaczewska, Aleksandra Pluta, Tomasz Gąsiorowski, Witold Sujka, Piotr Szymczyk.
Rok rozliczenia: 2015 ; Polska, PL-412786-A1
Tytuł wynalazku: Opatrunek w postaci aerozolu przyspieszający proces gojenia się ran., PL412786-A1
Nazwa właściciela: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu, Polska
Nr i data zgłoszenia: PL391310; 24.05.2010r., 31.08.2015r.
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

23/104
Autorzy: Marcin Różalski, Jacek Golański, Cezary Watała, Magdalena Łabieniec-Watała, Maria Koziołkiewicz, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Małgorzata Redzynia, Tomasz Przygodzki, Bogusława Luzak, Magdalena Boncler.
Rok rozliczenia: 2015 ; Germany, PCT/PL2012/000063
Tytuł wynalazku: Polyphenolic formulation, its preparation and use, PCT/PL2012/000063
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Polska
Nr i data zgłoszenia: 07.08.2012, 03.12.2015
Typ publikacji: PC
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

24/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2015 ; Polska, 220060
Tytuł wynalazku: Urzadzenie do umieszczania implantów w ciele czlowieka, szczególnie indywidualnego implantu ściany oczodołu.
Nazwa właściciela: Marcin Kozakiewicz, Polska
Nr i data zgłoszenia: 397402, 14.12.2011, 31.08.2015, WUP 08/15
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

25/104
Autorzy: Paweł Szymański, Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, PL 216085
Tytuł wynalazku: Nowa pochodna fluorobenzoilowa cyklopenta[b]chinoliny i spoób jej otrzymywania., Patent Polska PL 216085
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: , 2014.02.28
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

26/104
Autorzy: Agnieszka Kotarba.
Rok rozliczenia: 2018 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Elementy Psychologii w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego, program przeznaczony dla pielęgniarek, na okres 4 lat. Decyzja począwszy od 16.05.2014r, CKPPiP 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: CKPPiP 266/14, 16.05.2014r.
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

27/104
Autorzy: Anna Cisińska.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 469/11
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Etyka, deontologia i prawo w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek., CKPPiP
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 469/11
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0

28/104
Autorzy: Małgorzata Mistrzak.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek. decyzja od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: CKPPiP Nr 266/14
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

29/104
Autorzy: Marzena Grzanek, Beata Brosowska.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek. Decyzja od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0

30/104
Autorzy: Iwona Dominiak.
Rok rozliczenia: 2014 ; p, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek na okres 4 lat. Decyzja od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

31/104
Autorzy: Marzena Grzanek, Beata Brosowska, Agnieszka Głowacka.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 2
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego, program przeznaczony dla pielęgniarek na okres 4 lat. Decyzja począwszy od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

32/104
Autorzy: Marzena Grzanek.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Opieka nad dzieckiem zdrowym w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek na okres 4 lat. Decyzja począwszy od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

33/104
Autorzy: Iwona Szymańska.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek na okres 4 lat. decyzja od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

34/104
Autorzy: Marzena Grzanek.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego program przeznaczony dla pielęgniarek, na okres 4 lat., CKPPiP
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

35/104
Autorzy: Małgorzata Mistrzak.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Pediatria społeczna w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek. Decyzja od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: CKPPiP Nr 266/14 , 16.05.2014 r
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

36/104
Autorzy: Iwona Dominiak.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Pediatria społeczna w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek na okres 4 lat. Decyzja od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

37/104
Autorzy: Marzena Grzanek.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Pediatria społeczna w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek. Decyzja od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

38/104
Autorzy: Monika Brucka-Stempkowska.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek na okres 4 lat. Decyzja od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

39/104
Autorzy: Beata Brosowska, Marzena Grzanek.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek. Decyzja z 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

40/104
Autorzy: Monika Brucka-Stempkowska.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Polityka społeczna i Zdrowie publiczne, CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

41/104
Autorzy: Dorota Kilańska.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Rozwój zawodowy w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego, program przeznaczony dla pielęgniarek, na okres 4 lat. Decyzja począwszy od 16 maja 2014 r., CKPPiP 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: , 16.05.2014
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

42/104
Autorzy: Anna Cisińska.
Rok rozliczenia: 2014, 469/11
Tytuł wynalazku: Uszczegółowienie modułu Rozwój zawodowy w Programie specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 469/11 20.09.2011
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0

43/104
Autorzy: Marzena Grzanek, Agnieszka Głowacka, Beata Brosowska.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowieniu modułu Dziecko w stanach ostrych i zagrażających życiu w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek na okres 4 lat. Decyzja począwszy od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

44/104
Autorzy: Marzena Grzanek.
Rok rozliczenia: 2014 ; Polska, 266/14
Tytuł wynalazku: Uszczegółowiony moduł kształcenia praktycznego dla bloku specjalistycznego w Programie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego; program przeznaczony dla pielęgniarek na okres 4 lat. Decyzja począwszy od 16.05.2014 r., CKPPiP Nr 266/14
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

45/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2013 ; Polska, 002270462-0001
Tytuł wynalazku: Minipłytka ACP-S do zespoleń złamań wyrostków kłykciowych żuchwy nr 002270462-0001, Wzór Wspólnotowy w Unii Europejskiej 002270462-0001
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; Wzór Wspólnotowy w Unii Europejskiej 002270462-0001
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

46/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2013 ; Polska, 002270462-0002
Tytuł wynalazku: Minipłytka ACP-T do zespoleń złamań wyrostków kłykciowych żuchwy nr 002270462-0002, Wzór Wspólnotowy w Unii Europejskiej 002270462-0002
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; Wzór Wspólnotowy w Unii Europejskiej 002270462-0002
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

47/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2013 ; Polska, 002270462-0003
Tytuł wynalazku: Minipłytka ACP-VT do zespoleń złamań wyrostków kłykciowych żuchwy nr 002270462-0003, Zarejestrowanie Wzoru Wspólnotowego w Unii Europejskiej nr 002270462-0003
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; Zarejestrowanie Wzoru Wspólnotowego w Unii Europejskiej nr 002270462-0003
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

48/104
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Elżbieta Żurek.
Rok rozliczenia: 2013 ; Polska, PL 214150
Tytuł wynalazku: Nowe pochodne donepezilu i sposób ich otrzymywania., Patent Polska PL 214150
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: Polska, nr P.385319, data 30.05.2008, 2013.06.28
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

49/104
Autorzy: Piotr Rieske, Monika Witusik-Perkowska, Michał Bieńkowski, Ewelina Stoczyńska-Fidelus, Paweł P. Liberski, Krystyna Hułas-Bigoszewska, Sylwester Piaskowski, Krystyna Woźniak.
Rok rozliczenia: 2013 ; Polska, P.392350
Tytuł wynalazku: Sposób pozwalający na znaczne usprawnienie hodowli komórek glejaka wielopostaciowego z zachowaniem jego oryginalnego genotypu ze szczególnym uwzględnieniem amplifikacji genu EGFR, Patent Polska P.392350
Nazwa właściciela: Piotr Rieske,Monika Witusik-Perkowska, Michał Bieńkowski, Ewelina Stoczyńska-Fidelus, Paweł P. Liberski, Krystyna Hułas-Bigoszewska, Sylwester Piaskowski, Krystyna Woźniak, Polska
Nr i data zgłoszenia: P.392350 09-09-2010, 2010-09-09
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

50/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2013 ; Polska, P 402107
Tytuł wynalazku: Śruba szczególnie do mocowania płytek zespalających złamania wyrostków kłykciowych żuchwy nr P.402107
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Nr i data zgłoszenia: 2013
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

51/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2013 ; Polska, 002085472-0001
Tytuł wynalazku: Wszczep ściany oczodołu nr 002085472-0001, Wzór Wspólnotowy w Unii Europejskiej nr 002085472-0001
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; Wzór Wspólnotowy w Unii Europejskiej nr 002085472-0001
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

52/104
Autorzy: Andrzej Stańczak, Michał Ulrichs.
Rok rozliczenia: 2012 ; Polska, PL 213044 B1
Tytuł wynalazku: Nowe pochodne N, N'-[(amino)dietano-2,1-diyl]bis(4-aminocynnolino-3-karboksyamidu) i sposób otrzymywania nowych pochodnych N,N'-[(amino)dietano-2,1-diyl]bis(4-aminocynnolino-3-karboksyamidu)., Patent Polska PL 213044 B1
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 384587 03.03.2008, 2012.11.09
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

53/104
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański.
Rok rozliczenia: 2012 ; Polska, PL 213494
Tytuł wynalazku: Nowe pochodne takryny i sposób ich otrzymywania.
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zaklad Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków, Polska
Nr i data zgłoszenia: Polska, 2004.11.15, P. 371171
Typ publikacji: PC
Język publikacji: 0, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

54/104
Autorzy: Justyn Ochocki, Elżbieta Urszula Zyner, Maria Małgorzata Kasprzak.
Rok rozliczenia: 2012 ; Polska, PL 211845 B1
Tytuł wynalazku: Nowe związki rutenu(II) i sposób otrzymywania nowych związków rutenu(II), Patent Polska PL 211845 B1
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 386598, 25.11.2008, 31.07.2012
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

55/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2012 ; Polska, P.398608
Tytuł wynalazku: Śródoperacyjna osłona rogówki gałki ocznej., P.398608
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

56/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2012 ; Polska, 220389
Tytuł wynalazku: Śruba, szczególnie do mocowania płytek zespalających złamania wyrostków kłykciowych żuchwy.
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Nr i data zgłoszenia: , patent trwa od dnia 17.12.2012
Uwagi: zgłoszenie patentowe
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

57/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2012 ; Polska, P.397403
Tytuł wynalazku: Tworzywo do produkcji implantu, szczególnie implantu oczodołu, P.397403
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

58/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz.
Rok rozliczenia: 2012 ; Polska, P.397400
Tytuł wynalazku: Tworzywo do produkcji implantu, szczególnie implantu oczodołu.
Nazwa właściciela: Kozakiewicz Marcin, Polska
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

59/104
Autorzy: Paweł Szychta, Jan Rykała.
Rok rozliczenia: 2012 ; Polska, P.391743
Tytuł wynalazku: Układ do komputerowego obliczania objętości gruczołu piersiowego i sposób komputerowego obliczania objętości gruczołu piersiowego
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: P.391743, 2010 07 05, 2012
Uwagi: Biuletyn Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2012 styczeń;993(2)
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

60/104
Autorzy: Elżbieta Budzisz, Magdalena Miernicka.
Rok rozliczenia: 2011 ; Polska, 22 czerwca 2011
Tytuł wynalazku: Cis-dichloro-[3-metylo-1-(2-pirydynylo)-1H-chromeno[4,3-c] pirazolo-4-on]platyna(II) i sposob otrzymywania cis-dichloro-[3-metylo-1-(2-pirydynylo)-1H-chromeno [4,3-c] pirazolo-4-on] platyny(II)
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny, Polska
Nr i data zgłoszenia: P.381974 14-03-2007, 2007-03-14
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

61/104
Autorzy: Agnieszka Rogaczewska, Aleksandra Pluta, Tomasz Gąsiorowski, Witold Sujka, Piotr Szymczyk.
Rok rozliczenia: 2011 ; Polska, PL391310-A1
Tytuł wynalazku: Method for preparing aerosol dressing for accelerating and healing of wounds, involves obtaining active layer with specific weight percentage of chitosan and silver nano particle, and forming supporting layer of polyurethane foam., PL391310-A1
Nazwa właściciela: TRICOMED SA (TRIC-Non-standard), Polska
Nr i data zgłoszenia: PL391310-A1 ; 24 May 2010, 05 Dec 2011, Main IPC: A61L-015/18
Typ publikacji: PC
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 15.000

62/104
Autorzy: Agnieszka Kotarba, Małgorzata Mistrzak.
Rok rozliczenia: 2016, CKPPiP 649/11
Tytuł wynalazku: Program Kursu Dokształcającego Język migowy w praktyce medycznej-program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych., Decyzja Dyrektora CKPPiP Nr 649/11
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

63/104
Autorzy: Janusz Kapuściński, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Jacek Kuśmierek, Julian Liniecki.
Rok rozliczenia: 2011 ; Polska, 207965
Tytuł wynalazku: Sposób otrzymywania N-(2-dietyloaminoetylo)-3-jodo-4-metoksybenzamidu znakowanego promieniotwórczym jodem, Patent Polska PL 207965
Nazwa właściciela: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: Polska: data 12.12.2006, numer zgłoszenia: 381278, 2011.02.28
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

64/104
Autorzy: Zbigniew J. Kamiński, Justyna Frączyk, Justyna Majchrzak, Beata Kolesińska, Wojciech Fendler, Wojciech Młynarski, Joanna Wietrzyk, Beata Filip, Katarzyna Dziarkowska, Piotr Wieczorek, Waldemar Balcerzak.
Rok rozliczenia: 2011 ; Polska, P-30608PL00
Tytuł wynalazku: Sposób wytwarzania macierzy N-lipidowanych oligopeptydów immobilizowanych na podłożu o regularnej budowie z eksponowanymi grupami polarnymi, macierze N-lipidowanych oligopeptydów, ich zastosowanie do diagnozowania chorób oraz selekcji markerów chorób w badaniu przesiewowym, jak również wykorzystujący je sposób diagnozowania choroby in vitro
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

65/104
Autorzy: Bogusław Antoszewski, Paweł Szychta.
Rok rozliczenia: 2008-11-25, P- 386599
Tytuł wynalazku: Układ do komputerowego badania powierzchni ciała człowieka i sposób komputerowego badania powierzchni ciała człowieka.
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Uwagi: Biuletyn Urzędu Patentowego Warszawa 2010
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

66/104
Autorzy: Jerzy Głębicki, Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jan Adamus.
Rok rozliczenia: 2011 ; Polska, 205047
Tytuł wynalazku: Zastosowanie dinukleotydu nikotynamiodo-adeninowego (NAD) I/lub fosforanu dinukleotydu nikotynamido-adeninowego (NADP) do leczenia łuszczycy.
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

67/104
Autorzy: Tomasz Szewczyk, Frank Claessens.
Rok rozliczenia: 2010 ; Niemcy, 10196846.9-2310
Tytuł wynalazku: Medizinische Restriktionseinrichtung fur Hohlorgane eines Korpers.
Nazwa właściciela: Q Medical International AG, Niemcy
Nr i data zgłoszenia: 23.12.2010, 14.02.2011
Uwagi: współpraca zagraniczna
Typ publikacji: PC
Język publikacji: DE
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMED

68/104
Autorzy: Paweł Szymański, Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Rok rozliczenia: 2010 ; Polska, C07D 215/46, C07D 219/10, 386810
Tytuł wynalazku: Nowe n-alkilo-fluorobenzoilowe pochodne takryny i sposób ich otrzymywania.
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

69/104
Autorzy: Lucyna Woźniak, Wojciech J Stec, Małgorzata Bukowiecka, Teresa Kębłowska.
Rok rozliczenia: 2010 ; Polska, 206152
Tytuł wynalazku: Sposób wytwarzania modyfikowanych nukleotydów
Nazwa właściciela: Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź, Polska, Polska
Nr i data zgłoszenia: 361149, 8 lipca 2003, 30 lipca 2010
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

70/104
Autorzy: Jerzy Gębicki, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jan Adamus.
Rok rozliczenia: Patentovu Spis nr PCT/IB2000?000019 z dnia 28.08.2008
Tytuł wynalazku: Patent, Lecivo pro leceni koznich chorob nebo poruch.
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 25.000

71/104
Autorzy: Andrzej Stańczak, Michał Urlichi.
Rok rozliczenia: 2008
Tytuł wynalazku: Zgłoszenie patentowe. Polska nr 384587 Nowe pochodne N,N'-[(amino)dietano-2,1-diyl]bis(4-aminocynnolino-3-karboksamidu i sposób otrzymywania nowych pochodnych N,N'-[(amino)dietano-2,1-diyl]bis(4-aminocynnolino-3-karboksamidu.
Uwagi: 04.03.2008
Typ publikacji: PC

72/104
Autorzy: Marek Mokwiński.
Rok rozliczenia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2007
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 192973 Urządzenie do zbierania kondensatu pary wodnej wydychanego powietrza.
Uwagi: Opubl. 11.01.2007
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000

73/104
Autorzy: Marek L[eszek] Kowalski, Anetta Ptasińska, Rafał Pawliczak, Barbara Bieńkiewicz, Lawrence M. DuBuske.
Rok rozliczenia: INT.Cl. Go1N 33/00 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2007
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 194627 Sposób przeprowadzania testu diagnostycznego do wykrywania in vitro niealergicznej nadwrażliwości na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Uwagi: Opubl. 20.09.2007
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 25.000

74/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Kazimiera Henryka Bodek.
Rok rozliczenia: Urząd Patentowy RP, P350950. 2007 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr P350950 Trójwarstwowa membrana barierowa.
Uwagi: Opubl. 28.12.2007
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000

75/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Kazimiera Henryka Bodek.
Rok rozliczenia: Urząd Patentowy RP, P350951, 2007 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr P350951 Wielowarstwowa membrana barierowa.
Uwagi: Opubl 28.12.2007
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000

76/104
Autorzy: Jerzy Gębicki, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jan Adamus.
Rok rozliczenia: Int.Cl CO7D2213?00 2007
Tytuł wynalazku: Patent Słowenia 285869, Zluceniny na liecbu koznych ochoreni, ich pouzitie a farmaceuticke pripravky s ich obsahom.
Uwagi: Urad Priemyselneho Vlastnictva Slovenskiej Republiky 7.08.2007
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 35.000

77/104
Autorzy: Thomas Winters, Elżbieta Pastwa, Ronald Neumann.
Rok rozliczenia: 2007
Tytuł wynalazku: Patent USA nr E-319-00/0 A plasmid based assay for the in vitro repair of oxidatively induced DNA double-strand breaks.
Uwagi: National Institutes of Health,Rockville, Maryland 20852
Typ publikacji: PC

78/104
Autorzy: Andrzej Stańczak, Wiesława Lewgowd, Zbigniew Ochocki.
Rok rozliczenia: Int Cl8 C07D 484/o2. 2007 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent. Polska nr 193012 3-podstawiony 1,2,3,4,-tetrahydropirymido[5,4-c]cynnolin-2,4-dion i 3-podstawiony 1,2,3,4-tetrahydropirymido[5,4-c]chinolin-2,4-dion oraz sposób otrzymywania 3-podstawionego 1,2,3,4,-tetrahydropirymido[5,4-c]cynnolin-2,4-dionu i 3-podstawionego 1,2,3,4-tetrahydropirymido[5,4-c]chinolin-2,4-dionu.
Uwagi: Opubl. 16 I 2007
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 25.000

79/104
Autorzy: Andrzej Stańczak, Zbigniew Ochocki, Wiesława Lewgowd.
Rok rozliczenia: Int CL C07D 487/o4 2007 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent. Polska nr 194098 3-podstawiony 2-metylopirymido[5,4-c]cynnolin-4(3H)on oraz sposób otrzymywania 3-podstawionego 2-metylopirymido[5,4-c]cynnolin-4(3H)onu.
Uwagi: Opubl. 25 IV 2007
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 25.000

80/104
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański.
Tytuł: Nowe pochodne takryny i sposób ich otrzymywania.
Czasopismo: Biul Urz Patent
Szczegóły: 2006 : R. 31, nr 11, s. 16
ISSN: 0137-8015
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

81/104
Autorzy: Andrzej Jerzy Kowalski, Janusz Marian Rosiak, Jadwiga Ignaczak.
Tytuł: Patent Polska nr 192424 Sposób wytwarzania wkładki do hormonoterapii raka endometrium.
Czasopismo: Wiad Urzędu Patent
Szczegóły: 2006, nr 10, s. 1972
ISSN: 0043-5201
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000

82/104
Autorzy: Janusz Szemraj.
Rok rozliczenia: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2006
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr P. 347000 Białko rekombinantowe, cząsteczka DNA, środek farmauceutyczny do leczenia chorób o podłożu zakrzepowym oraz zastosowanie białka rekombinantowego.
Uwagi: Opubl. 22 XII 2006
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 25.000

83/104
Autorzy: C. Marcelo Aldaz, Andrzej Bednarek.
Rok rozliczenia: Int CO7H21/02(20060101) Board of Regents, The University of Texas System(Austin,TX) 2006
Tytuł wynalazku: Patent USA nr 7,060,811 WWW, a tumor suppressor gene mutated in multiple cancers.
Typ publikacji: PC

84/104
Autorzy: Jerzy Gębicki, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jan Adamus.
Rok rozliczenia: 2006
Tytuł wynalazku: Patent Węgry nr 225475, Nikotinamid- es nikotinsav-eszter-sok terapias es kozmetikai alkamazasra, ezeket tartalmazo gyogyszer- es kozmetikai keszitmenyek, valamint nikotinamid-, nikotinsav- es nikotinsav-eszter-sok alkamazasa borbetegsegek kezelesere szolgalo gyogyszer eloallitasa.
Uwagi: Opubl.: A megadas meghirdetesenek datuma a Szabadalmi Kozlony es Vedjegyertesitoben: 2006.12.28
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 35.000

85/104
Autorzy: Marek K. Kowalski, Anetta Ptasińska, Rafał Pawliczak, Barbara Bieńkiewicz, Lawrence DuBuske.
Rok rozliczenia: UM 2006
Tytuł wynalazku: Patent. Polska nr 349412. Sposób przeprowadzania testu diagnostycznego do wykrywania in vitro niealergicznej nadwrazliwości na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Uwagi: Decyzja z 14.11.2006
Typ publikacji: PC

86/104
Autorzy: Jerzy Gębicki, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jan Adamus.
Rok rozliczenia: Int C07D 213/80, C07D 213/82, A61K 31/4406, A61K 31/4425, A61K 31/455, A61P 17/02, A61P 17/14 2005
Tytuł wynalazku: Patent European Patent nr EP 1 147 086 B1 Compositions for the treatment of skin diseases.
Uwagi: Opubl. 30.03.2005 Bulletin 2005/13
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 100.000

87/104
Autorzy: Jan Adamus, Jerzy Gębicki, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka.
Rok rozliczenia: IntCl A61K 31/7084, A61P 17/00 2005
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 188643 Maść dermatologiczna.
Uwagi: Opubl. 312.03.2005 WUP 03/05
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 25.000

88/104
Autorzy: Andrzej Stańczak, Zbigniew Ochocki, Wiesława Lewgowd.
Rok rozliczenia: IntCl7 C07D 498/04. 2005 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 189346. 1,3-oksazyno[5,4-c]cynnoliny i ich pochodne i sposób otrzymywania 1,3-oksazyno[5,4-c]cynnolin i ich pochodnych.
Uwagi: Opubl. 29 VII 2005
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000

89/104
Autorzy: Andrzej Stańczak, Zbigniew Ochocki, Wiesława Lewgowd.
Rok rozliczenia: IntCl7 C07D 237/28. 2005 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 189894. Sposób wytwarzania 6,7,8-podstawionych kwasów 4-hydroksycynnolino-3-karboksylowych.
Uwagi: Opubl. 04 X 2005
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000

90/104
Autorzy: Andrzej Stańczak, Zbigniew Ochocki, Wiesława Lewgowd.
Rok rozliczenia: IntCl7 C07D 237/28. 2005 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 190406. Nowe pochodne kwasu 4-imino-1,4-dihydrocynnolino-3-karboksylowego i sposób otrzymywania nowych pochodnych kwasu 4-imino-1,4-dihydrocynnolino-3-karboksylowego.
Uwagi: Opubl. 18 XI 2005
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000

91/104
Autorzy: Andrzej Stańczak, Zbigniew Ochocki, Wiesława Lewgowd.
Rok rozliczenia: IntCl7 C07D 237/28. 2005 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 190695. Sposób wytwarzania 4-aminocynnoliny i jej pochodnych.
Uwagi: Opubl. 19 XII 2005
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 25.000

92/104
Autorzy: Jan Adamus, Jerzy Gębicki, Anna Sysa-Jędrzejowska.
Rok rozliczenia: Int Cl. A61K 31/455, A61P 17/00 2005
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 190755 Preparat do leczenia i profilaktyki chorób skóry.
Uwagi: Opubl. 21 grudzień 2005
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 25.000

93/104
Autorzy: Jerzy Gębicki, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jan Adamus.
Rok rozliczenia: Int A61K31/455, C07D213/80, A61PP17/00 2005
Tytuł wynalazku: Patent Ukraina nr 73491 Use of 1-alkylnicotin acid salts and its derivatives for the treatment of skin diseases and damages, method for the treatment and pharmaceutical or cosmetic composition.
Uwagi: Opubl. 15.08.2005 Official Gazette nr 8
Typ publikacji: PC
Punktacja Min. Nauki: 35.000

94/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Henryka Kazimiera Bodek.
Tytuł: Zgłoszenie wynalazku nr 370052 Sposób wykonania membran barierowych chitozanowo-alginianowych i membrana wykonana tym sposobem.
Czasopismo: Biul Urz Patent
Szczegóły: 2005 : R. 33, nr 5, s.10
Uwagi: Opubl.7.03.2005. Data zgłoszenia 2004.09.13
ISSN: 0137-8015
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

95/104
Autorzy: Andrzej Denys.
Rok rozliczenia: 221/RNP/2004 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr P-320904. Nowe związki, sole 3,6-diamino-10-metylo- 9,10-dihydroakrydyniowe.
Uwagi: Opubl. 18 VI 2004
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000

96/104
Autorzy: Andrzej Nawrocki, Andrzej Radek, Jadwiga Demus, Elżbieta Maklewska, Wiesława Danisiewicz, Krzysztof Zapałowicz.
Rok rozliczenia: IntCl A41D 13/00 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2004
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr PL 188056 Ubiór ochronny, zwłaszcza dla motocyklistów.
Uwagi: zatwierdzono 31 12.2003
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000

97/104
Autorzy: Justyn Ochocki, Elżbieta Zyner.
Rok rozliczenia: IntCl7 Co7F 15/00 2003 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 185585 Nowe związki platyny(II) z 3-aminoflawonem oraz sposoby otrzymywania nowych związków platyny(II) z 3-aminoflawonem.
Uwagi: Opubl. 30 VI 2003
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000

98/104
Autorzy: Piotr Arkuszewski, Krystyna Lesiakowska, Eugeniusz Przyborowski, Tomasz Gąsiorowski.
Tytuł: Proteza ubytku kości twarzo-czaszki zwłaszcza kości oczodołu.
Czasopismo: Biul Urz Patent
Szczegóły: 2003 : R. 31, nr 8, s. 6
ISSN: 0137-8015
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL

99/104
Autorzy: Jerzy Gębicki, Anna Sysa-Jędrzejowska, Jan Adamus.
Rok rozliczenia: Technical University of Lodz 2001 WO00/40559
Tytuł wynalazku: Patent. Composition for the treatment of skin diseases. Russia no PCT/IB00/00019
Uwagi: Opubl. 7.08.2001
Typ publikacji: PC
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 24.000

100/104
Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, Kazimiera Henryka Bodek.
Rok rozliczenia: Patent P 350948 - 29 XI 2001
Tytuł wynalazku: Sposób wykonywania membran barierowych i membrana wykonana tym sposobem.
Uwagi: Zgłoszenie patentowe
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL

101/104
Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, Kazimiera Henryka Bodek.
Rok rozliczenia: Patent P 350952 - 29 XI 2001
Tytuł wynalazku: Sposób wykonywania rozpuszczalnych membran barierowych modyfikowanych lekami.
Uwagi: Zgłoszenie patentowe
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL

102/104
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Kazimiera Henryka Bodek.
Rok rozliczenia: Patent P 350950 - 29 XI 2001
Tytuł wynalazku: Sposób wykonywania trójwarstwowych membran barierowych i trójwarstwowa membrana barierowa wykonana tym sposobem.
Uwagi: Zgłoszenie patentowe
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL

103/104
Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, Kazimiera Henryka Bodek.
Rok rozliczenia: Patent P 350951 - 29 XI 2001
Tytuł wynalazku: Sposób wykonywania wielowarstwowych złożonych membran barierowych i wielowarstwowa membrana barierowa wykonana tym sposobem.
Uwagi: Zgłoszenie patentowe
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL

104/104
Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, Kazimiera Henryka Bodek.
Rok rozliczenia: Patent P 350949 - 29 XI 2001
Tytuł wynalazku: Sposób wykonywania złożonych membran barierowych i membrana barierowa wykonana tym sposobem.
Uwagi: Zgłoszenie patentowe
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi