Zapytanie: GR
Liczba odnalezionych rekordów: 249Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/249

Autorzy: Paweł Bartosz Szymański.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nowe hybrydy pochodnych tetrahydroakrydyny jako inhibitory acetylocholinoesterazy o wielokierunkowym działaniu.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2016 ; Decyzja NCN nr DEC-2015/19/B/NZ7/02847
Szczegóły: Realizacja grantu w terminie od 15.06.2016 do 14.06.2019
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

2/249
Autorzy: Magdalena Justyna Markowicz-Piasecka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: W poszukiwaniu nowych proleków metforminy. Badania in vitro - biozgodność i farmakokinetyka.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2016 ; Decyzja NCN nr DEC-2016/21/D/NZ7/01548
Szczegóły: Realizacja grantu w terminie od 2017 do 2019
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

3/249
Autorzy: Monika Wolak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Wpływ eksendyny-4 na czynność fibroblastów skóry oraz ekspresję białek i mikroRNA regulujących proces gojenia w warunkach cukrzycy: Badania ex vivo i in vitro
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2016-2019 ; UMO-2015/19/N/NZ4/03674
Uwagi: PRELUDIUM 10
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, EN

4/249
Autorzy: Izabela Szymczak, Rafał Pawliczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant NCN - PRELUDIUM 8 "Znaczenie 1,25(OH)2D3 w regulacji ekspresji genów fosfolipaz A2 zaangażowanych w molekularne podłoże astmy oskrzelowej"
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/249
Autorzy: Justyn Ochocki, Urszula Kalinowska-Lis.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Kompleksy srebra(I) z pochodnymi imidazolu i pirydyny - synteza, charakterystyka strukturalna, aktywność mikrobiologiczna i cytotoksyczna
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015 ; UMO-2014/15B/NZ7/00944
Uwagi: Nr. uczelniany: 507-30-010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

6/249
Autorzy: Dagmara Weronika Wójkowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Analiza migracji limfocytów Th17 przez barierę krew-mózg podczas rozwoju autoimmunizacyjnego zapalenia w ośrodkowym układzie nerwowym
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; 2011/01/N/NZ4/04912
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

7/249
Autorzy: Anna Baranowska-Jaźwiecka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Analiza związku stężenia glikowanej hemoglobiny (HbA1c)z genetycznie uwarunkowaną zmiennością stężenia hemoglobiny płodowej w cukrzycy u dzieci.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; DI 2011 022641
Szczegóły: MInisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego grant realizowany w latach 2012-2014
Uwagi: Anna Baranowska-Jażwiecka (doktorantka)
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

8/249
Autorzy: Dorota Kilańska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: EAHC/2013/Health/07 Study concerning the review and mapping of continuous professional development and lifelong learning for health professionals in the EU
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

9/249
Autorzy: Maciej Banach.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant OPUS 5 pt.: "Ocena subfrakcji lipoprotein wysokiej gęstości jako czynnika ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego"
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; 507/5-139-02/507-50-010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

10/249
Autorzy: Wojciech Młynarski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: grant Rola mutacji genu IKAROS (IKZF1) w patogenezie i przebiegu klinicznym ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci: badania wieloośrodkowe
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Szczegóły: Numer rejestracyjny projektu badawczego. N N407 254440 realizacja 2011-2014
Uwagi: Narodowe Centrum Nauki
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

11/249
Autorzy: Krystyna Wyka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Humoralna reakcja przeciwwyspowa w cukrzycach monogenowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; 2011/01/B/NZ5/02817
Szczegóły: Narodowe Centrum Nauki grant realizowany w latach 2011-2014
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

12/249
Autorzy: Maciej Borowiec.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Ogólnopolski Rejestr Cukrzyc Monogenowych: zastosowanie innowacyjnych podejść w poszukiwaniu wad genetycznych zaangażowanych w rozwój cukrzyc monogenowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; 2011/01/M/NZ5/02815
Szczegóły: Narodowe Centrum Nauki grant realizowany w latach 2011-2014
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

13/249
Autorzy: Wojciech Młynarski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; POIG 01.03.01-08-128/08
Szczegóły: POIG realizowany w latach 2009-2014
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

14/249
Autorzy: Wojciech Młynarski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Polish Registry for Pediatric and Adolescent Diabetes- nationwide genetic screeninng for monogenic diabetes
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; TEAM /2009-3/7
Szczegóły: Fundacja na Rrzecz Nauki Polskiej 2009-2013
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

15/249
Autorzy: Wojciech Fendler.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Poszukiwanie biologicznych markerów zespołów chorobowych obejmujących cukrzycę i wady nerek spowodowanych mutacjami genu HNF1-beta w oparciu o analizy bioinformatyczne.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; UMO-2011/01/D/NZ5/02811
Szczegóły: grant realizowany w latach 2011-2014
Uwagi: Naukowe Centrum Nauki w Krakowie
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

16/249
Autorzy: Karolina Antosik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Poszukiwanie nowych genów kandydatów zaangażowanych w rozwój cukrzyc monogenowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; 2011/01/N/NZ5/02758
Szczegóły: Narodowe Centrum Nauki grant realizowany w latach 2011-2014
Uwagi: Karolina Antosik (doktorantka)
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

17/249
Autorzy: Andrzej Bednarek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Rola genu supresorowego nowotworów WWOX na kancerogenezę raka jelita grubego. Wpływ zróżnicowania ekspresji WWOX na transkrypcję genów apoptozy, proliferacji, regulacji szlaków sygnałowych w liniach komórkowych jelita.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Uwagi: Narodowe Centrum Nauki
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

18/249
Autorzy: Wojciech Młynarski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Rola mutacji genu IKAROS (IKZF1) w patogenezie i przebiegu klinicznym ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci: badania wieloośrodkowe
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; N N407 25 44 40
Szczegóły: grant realizowany w latach 2011-2014
Uwagi: Narodowe Centrum Nauki
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

19/249
Autorzy: Iwona Pietrzak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Wpływ tkanki tłuszczowej na funkcję naczyń krwionośnych u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; N407 2851 39
Szczegóły: Narodowe Centrum Nauki grant realizowany w latach 2010-2014
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

20/249
Autorzy: Agnieszka Zmysłowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Zdefiniowanie podłoża molekularnego zespołu Wolframa - postępowanie diagnostyczne oraz próba działania interwencyjnego
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; N 407 100040
Szczegóły: Narodowe Centru Nauki
Uwagi: Numer umowy: Nr 1000/B/P01/2011/40 Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 04.05.2011 Termin zakończenia realizacji projektu: 03.05.2014 Kierownik projektu Agnieszka Zmysłowska
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

21/249
Autorzy: Henryk W[łodzimierz] Witas.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Znaczenie alleli delta F508 CFTR i warunkujących tolerancję laktozy dla oceny pochodzenia rodzimych populacji neolitycznych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014 ; N N109 186736
Szczegóły: 2009-2013
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

22/249
Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Analiza mechanizmów oporności na L-asparaginazę i ich znaczenie dla wyników leczenia dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013 ; N407 2725 39
Szczegóły: 2010-2013
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

23/249
Autorzy: Andrzej K. Bednarek, Radzisław Kordek, Maciej Żelazowski, Elżbieta Płuciennik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Badanie profili ekspresji genów kontroli cyklu komórkowego, szlaku sygnałowych i funkcjonalnych w raku jelita grubego NN401233934
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL

24/249
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grand finansowany z NCN projekt OPUS 4
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013 ; UMO-2012/07/B/NZ5/02684
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

25/249
Autorzy: Ewa Bojanowska, Elżbieta Radziszewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant pt. Mechanizm wspoidzialania endokannabinoidow i peptydu glukagonopodobnego-1 w ilosciowej i jakosciowej regulacji pobierania pokarmu
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013 ; nr umowy 0056/B/PO1/2011/40
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

26/249
Autorzy: Wojciech Fendler.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Kierownik grantu badawczego Iuventus Plus: "Rola genetycznej zmienności genu glukokinazy w regulacji gospodarki lipidowej w przeciwstawnych fenotypach cukrzycy monogenowej i hiperinsulinizmu" nr IP2012 011172
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

27/249
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Modyfikacje pochodnych tetrahydroakrydyny jako potencjalnych markerów do oznaczania poziomu acetlocholinoesterazy w chorbach neurodegeneracyjnych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011-2014 ; nr projektu N N 405 669940
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

28/249
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Połączenia gadolinowych kompleksów pochodnych mebrofeniny jako nowych substancji kontrastujących.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010-2014 ; nr projektu N N405 133139
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

29/249
Autorzy: Wojciech Fendler.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Rozpowszechnienie występowania cukrzycy monogenowej u dzieci w Polsce i charakterystyka genetyczna pacjentów o unikalnym przebiegu choroby
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013 ; IP2011 011771
Uwagi: Juventus Plus, 2011-2013,
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL

30/249
Autorzy: Piotr Kurnatowski, Joanna Błaszkowska, Anna Wójcik, Katarzyna Góralska, Katarzyna Szwabe.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Zanieczyszczenia piaskownic i miejsc rekreacji dzieci i młodzieży przez geohelminty i grzyby potencjalnie chorobotwórcze.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013 ; N N304 006539
Uwagi: Piotr Kurnatowski - kierownik projektu
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

31/249
Autorzy: Agnieszka Szadkowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Zastosowanie metforminy w leczeniu dzieci i młodzieży z cukrzycą "podwójną"(double diabetes).
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013 ; 1878/B/P01/2009/36
Uwagi: Nr 507/1-090-01/507-11-357
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

32/249
Autorzy: Dariusz Piotrowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Badanie prospektywne dotyczące obrażeń ciała u dorosłych w województwie łódzkim z uwzględnieniem oceny kosztów leczenia i kosztów społecznych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012 ; 3PO5D 060 25
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

33/249
Autorzy: Przemysław Kardas, Maciej Mazurkiewicz, Krzysztof Lewandowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Commodity12 - COntinuous Multi-parametric and Multi-layered analysis Of DIabetes TYpe 1 & 2
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

34/249
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant Aktywowane winylofosfoniany - nowe zastosowania w syntezie ważnych biologicznie układów heterocyklicznych i kwasów alpha-aminofosfonowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009-2012 ; N N204 005736
Szczegóły: termin realizacji grantu 07.05.2009-06.05.2012
Uwagi: Temat realizowany w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej.
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

35/249
Autorzy: Agata Bielecka-Dąbrowa.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: "Poszukiwanie wczesnych predyktorów dysfunkcji mięśnia sercowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym".
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012
Uwagi: Kierownik projektu: Agata Bielecka-Dąbrowa Nadzór merytoryczny: prof. Maciej Banach
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Adres url:

36/249
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Karalus, Joanna Golec.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant MNiSW Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D populacji dzieci polskich w wieku od 9 do 15 lat
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012 ; N407273739
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

37/249
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant Ocena wybranych polimorfizmów i poziomu ekspresji genu ABCB1 (MDR1) w bioptatach błony śluzowej żołądka osób zakażonych Helicobacter pylori - prognozowanie odpowiedzi na terapię eradykującą.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010-2013 ; N N405 161339
Szczegóły: termin realizacji grantu 03.09.2010-02.09.2013
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

38/249
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpłytkowych i kardioprotekcyjnych
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009-2012 ; UDA-POIG. 01.03.01-10-129/08-04
Szczegóły: termin realizacji grantu 1.10.2009-30.12.2012
Uwagi: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Innowacyjna Gospodarka.
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

39/249
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant Wpływ laktonów seskwiterpenowych i pochodnych flawinowych pochodzenia roślinnego na płytki krwi i śródbłonek naczyniowy
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010-2013 ; N N405 611238
Szczegóły: termin realizacji grantu 01.03.2010-01.03.2013
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

40/249
Autorzy: Piotr Witczak, Ewa Brzezińska-Błaszczyk, Anna Pietrzak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7)
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012
Uwagi: Grant finansowany przez NCN
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

41/249
Autorzy: Przemysław Kardas, Jacek Grabowski, Mikołaj Gurdała, Kinga Zel.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: HEALTHEQUITY 2020: Redukcja nierówności zdrowotnych: przygotowanie planów działania i projektów ze środków strukturalnych
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012
Szczegóły: grant
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

42/249
Autorzy: Agata Bielecka-Dąbrowa.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Iuventus Plus: "Wpływ atorwastatyny na wskaźniki stanu zapalnego i wydolności lewej komory serca chorych z kardiomiopatią rostrzeniową i z niewydolnością serca o innej etiologii - ocena nowych biomarkerów niewydolności serca".
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; IP2011003271
Uwagi: Kierownik projektu: Agata Bielecka-Dąbrowa Nadzór merytoryczny: prof. Maciej Banach
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

43/249
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Modyfikacje pochodnych tetrahydroakrydyny jako potencjalnych markerów do oznaczania poziomu acetlocholinoesterazy w chorobach neurodegeneracyjnych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013 ; nr projektu N N405 669940
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

44/249
Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nowe skondensowane układy heterocykliczne jako potencjalne chemioterapeutyki.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012 ; nr projektu: N N405 423139
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

45/249
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Ocena roli receptorów chemokinowych w interakcji limfocytów Th17 z neutrofilami w patogenezie doświadczalnego modelu stwardnienia rozsianego.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012-2009 ; N N401-456937
Uwagi: Kierownik projektu - Andrzej Roman Głąbiński
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

46/249
Autorzy: Ewa Brzeziańska, Dorota Pastuszak-Lewandoska, Wojciech J. Piotrowski, Karolina Czarnecka, Monika Migdalska-Sek, Ewa Nawrot.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Ocena zmian ekspresji wybranych klas miRNA w regulacji szlaku sygnałowego TGF/SMAD oraz aktywacji VEGF w sarkoidozie płucnej. Evaluation of the expression changes of the selected miRNA in TGF/SMAD signalling pathway regulation and on VEGF activation in lung sarcoidosis.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; 2011/01/B/NZ5/04239
Szczegóły: Grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 1
Uwagi: Konkurs ogłoszony w 2011 roku, umowa grantu podpisana 12.2011
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

47/249
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012 ; nr projektu: UDA-POKL.04.01.01-00.287/08-00
Szczegóły: W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Uwagi: Współpraca unijna
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

48/249
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Połączenia gadolinowych kompleksów pochodnych mebrofeniny jako nowych substancji kontrastujących.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013 ; nr projektu N N405 133139
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

49/249
Autorzy: Karolina Czarnecka, Ewa Brzeziańska, Ewa Nawrot, Michał Kusiński.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Przydatność analizy współwystępowania zmian molekularnych wybranych genów supresorowych w diagnostyce różnicowej zmian nowotworowych tarczycy o charakterze pęcherzykowym (FA, FTC i FVPTC)
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; Nr 0082/IP1/2011/71
Szczegóły: Grant przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu MNiSW Iuventus Plus 2011
Uwagi: Konkurs ogłoszony w 2011 roku, umowa grantu podpisana 04.2012
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

50/249
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Przygotowanie zespołu pracowni do badań w układach in vitro i in vivo związków o aktywności biologicznej.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010-2012 ; zgodnie z decyzją Ministra (umowa) nr 506/FNiTP/3380/2010 z dnia 30 sierpnia 2010
Szczegóły: aneks przedłużający czas trwania grantu do 2012 roku
Uwagi: Współpraca unijna
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0

51/249
Autorzy: Tadeusz Pietrucha.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Rozwój humanizowanego przeciwciała monoklonalnego wiążącego się z receptorem CD20 stosowanego w terapii chłoniaków
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012 ; KB/132/13784/IT1-B/U/08
Uwagi: Projekt realziowany we współpracy z firmą MABION SA
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

52/249
Autorzy: Tadeusz Pietrucha.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Rozwój humanizowanego przeciwciała monoklonalnego wiążącego się z receptorem HER2 stosowanego w terapii raka piersi
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012 ; KB/133/13724/TT1-B/U/08
Uwagi: Projekt realizowany we współpracy z firmą MABION SA
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

53/249
Autorzy: Adam Antczak, Ewa Brzeziańska, Dorota Pastuszak-Lewandoska, Monika Migdalska-Sęk, Karolina Czarnecka, Ewa Nawrot, Jacek Kordiak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Udział wybranych mechanizmów epigenetycznych i genetycznych w powstawaniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC). Chosen epigenetic and genetic mechanisms in non-small cell lung carcinoma (NSCLC) development.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; 2011/01/B/NZ4/04966
Szczegóły: Grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 1
Uwagi: Konkurs ogłoszony w 2011 roku, umowa grantu podpisana 12.2011
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

54/249
Autorzy: Wiesława Agnieszka Fogel, Anna Stasiak, Mirosław Mussur, Holger Stark.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Wpływ supresji sygnalizacji histaminowej na przebieg i późniejsze skutki zapalenia mięśnia sercowego. Badania na szczurach z eksperymentalnym autoimmunologicznym myocarditis
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012 ; Nr 2012/04/M/NZ4/00212
Szczegóły: UM 507/5-087-02/507-50-008
Uwagi: Współpraca unijna w ramach Akcji COSTBM0806 i BM1007 grant Harmony; partner niemiecki: prof.dr H.Stark, Institute of Pharmaceutical/Medicinal Chemistry, Goethe University Frankfurt/Main
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

55/249
Autorzy: Andrzej Bednarek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Zmiany profili ekspresji genów w komórkach raka piersi MDA-MB-231 związane ze zwiększeniem transkrypcji genu supresorowego nowotworów WWOX
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012
Uwagi: Narodowe Centrum Nauki
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

56/249
Autorzy: Wojciech Młynarski, Agata Pastorczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Związek zaburzeń funkcji genu NBN z patogenezą i przebiegiem klinicznym chorób limfoproliferacyjnych u dzieci.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012 ; N407137738
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

57/249
Autorzy: Joanna Sikora.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Analiza aktywności biologicznej ekstraktu z Aronii czarnoowocowej w oparciu o testy hemostazy i stężenia substancji aktywnych
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; N N405 062934
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

58/249
Autorzy: Magdalena Boncler.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Badanie podłoża molekularnego oddziaływań izoform białka C-reaktywnego z płytkami krwi i białkami osocza.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; umowa nr: 2139/P01/2008/34
Szczegóły: Projekt badawczy własny.
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

59/249
Autorzy: Jakub Fichna.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Badanie właściwości farmakologicznych salwinoryny A i jej syntetycznych pochodnych pod kątem ich potencjalnego wykorzystania w leczeniu stanów zapalnych i zaburzeń czynności układu pokarmowego.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010-2011 ; Decyzja nr 0089/P01/2010/70
Uwagi: Program MNiSW "Juwentus Plus"
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

60/249
Autorzy: Katarzyna Gach.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Badanie wpływu opioidów na procesy zachodzące w komórkach nowotworowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010-2011 ; Dezyzja nr 0094/P01/2010/70
Uwagi: Program "Iuwentus Plus"
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

61/249
Autorzy: Paweł P. Liberski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Białko p62 i jego rola w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem pasażowalnych encefalopatii gąbczastych
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; NN 401 1153 33
Uwagi: Kierownik Paweł Piotr Liberski umowa 1153/P01/2007/33
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

62/249
Autorzy: Małgorzata Urban, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Ból u chorych na schizofrenię i ich krewnych I stopnia. Percepcja i próg bólu oraz wskaźniki biochemiczne.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; N N402 269536
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

63/249
Autorzy: Agata Bielecka-Dąbrowa.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Iuventus Plus
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011
Uwagi: Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców Iuventus Plus
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

64/249
Autorzy: Ewa Brzezińska-Błaszczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Ocena korelacji poziomu interleukiny (IL)-1beta, IL-8 oraz metaloproteinazy (MMP)-8 w płynie dziąsłowym u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: Łódź 2011 ; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Szczegóły: data rozpoczęcia 2009.10.19; data zakończenia 2011.04.09
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

65/249
Autorzy: Marek Mirowski, Ewa Balcerczak, Aleksandra Sałagacka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Ocena wybranych polimorfizmów i poziomu ekspresji genu ABCB1 (MDR1) w bioptatach błony śluzowej żołądka osób zakażonych Helicobacter pylori - prognozowanie odpowiedzi na terapię eradykującą.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010-2013 ; N N405 161339
Szczegóły: termin realizacji grantu 03.09.2010 - 02.09.2013
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

66/249
Autorzy: Marzenna Zielińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Osoczowe stężenie witaminy D3 a obraz kliniczny ostrego zespołu wieńcowego z uniesiem odcinka ST u chorych leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; N N402504640
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

67/249
Autorzy: Andrzej Piotrowski, Wojciech Fendler.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: Łódź 2012 ; PL0355
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

68/249
Autorzy: Sylwester Piaskowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Poszukiwanie alternatywnych szlaków nowotworzenia w oponiakach
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; GRANT NCN NN401 1558 33
Uwagi: Kierownik Grantu Sylwester Piaskowski Umowa 1558/P01/2007/33
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

69/249
Autorzy: Justyn Ochocki.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Poszukiwanie związków o aktywności przeciwnowotworowej w grupie flawonoidowych koordynacyjnych związków wybranych metali
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; Nr. projektu: N N405-674040
Szczegóły: Nr. uczelniany: 507-30-003
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

70/249
Autorzy: Elżbieta Budzisz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Poszukiwanie związków o aktywności przeciwnowotworowej w grupie kompleksów wybranych metali z ligandami dwufunkcyjnymi
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; nr rej. N N405 428434
Szczegóły: umowa nr 4284/P01/2008/34
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

71/249
Autorzy: Mirosława Pietruczuk, Makandjou Eusebio.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Potencjał terapeutyczny regulatorowych limfocytów T, CD8+ u chorych z ciężką astmą oskrzelową
Rok rozliczenia, ogłoszenia: Łódź 2010 -2011 ; N N402 517339
Szczegóły: nr umowy 5173/B/P01/2010/39
Uwagi: Mirosława Pietruczuk - Kierownik projektu Makandjou Ola - Eusebio - główny wykonawca
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

72/249
Autorzy: Wojciech Młynarski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; FSS/2009/II/D5/W/0048/U/0011
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

73/249
Autorzy: Jakub Fichna.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011-2013 ; Decyzja nr 40/E-569/STYP/6/2011
Szczegóły: Program MNiSW "Juwentus Plus"
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

74/249
Autorzy: Andrzej Stańczak, Wiesława Lewgowd, Marek L. Główka, Andrzej Bojarski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Synteza i poszukiwanie strukturalnych czynników warunkujących selektywność oddziaływania długołańcuchowych arylopiperazynowych pochodnych pirymido[5,4-c]chinoliny z wybranymi typami receptora serotoninowego
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; N N405 1656 33
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, 0

75/249
Autorzy: Marcin Różalski, Marek Różalski, Urszula Krajewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Wpływ laktonów seskwiterpenowych i pochodnych flawinowych pochodzenia roślinnego na płytki krwi i śródbłonek naczyniowy.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010-2013 ; N N405 611238
Szczegóły: termin realizacji grantu 01.03.2010 - 01.03.2013
Typ publikacji: GR
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

76/249
Autorzy: Tomasz Ochędalski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Wpływ peptydów z rodziny angiotensyn na aktywność kinaz tyrozynowych i proliferację komórek hormonozależnego i hormononiezależnego raka prostaty.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; N N403 3555 33
Szczegóły: nr umowy 3555/P01/2007/33
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

77/249
Autorzy: Michał Kacprzak, Marzenna Zielińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Znaczenie prognostyczne mielopreoksydazy u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną angioplstyką wieńcową.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; N N402497340
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

78/249
Autorzy: Henryk W[łodzimierz] Witas.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Allele predysponujące do wrodzonej oporności/wrażliwości na choroby infekcyjne: częstość występowania w średniowieczu.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N303 003 31/0186
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

79/249
Autorzy: Ewa Małecka-Panas.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Analiza stężenia gastryny w surowicy chorych z polipami gruczolakowatymi jelita grubego.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N N402 258234
Szczegóły: Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

80/249
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Badania dotyczące czynników ryzyka oraz wskaźników biochemicznych i densytometrycznych metabolizmu kostnego u dzieci ze złamaniami kości.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N 407 063 32/2713 (507-11-307)
Uwagi: grant własny
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

81/249
Autorzy: Piotr Gębski, Beata Sikorska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Białko p62 i jego rola w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem pasażowalnych encefalopatii gąbczastych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N N401 1153 33
Szczegóły: Lata realizacji 2007-2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

82/249
Autorzy: Mirosława Pietruczuk, Łukasz Kraszula, Maciej Kupczyk, Anna Kumor, Anna Jasińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Charakterystyka naturalnych i przystosowanych regulatorowych limfocytów T u chorych z ciężką astmą oskrzelową.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N N402 188235
Szczegóły: nr umowy 1882/P01/2008/35
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

83/249
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Commodity12 - COntinuous Multi-parametric and Multi-layered analysis Of DIabetes TYpe 1 and 2
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN, 0
Adres url:

84/249
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Izabela Jatczak, Paweł Woliński, Dominika Książek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Innovative Chemokine-based Therapeutic Strategies for Autoimmunity and Chronic Inflammation - INNOCHEM
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; LSHB-CT-2005-518167
Uwagi: grant unijny
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN

85/249
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Paweł Woliński, Izabela Jatczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Innowacyjne strategie terapeutyczne skierowane na chemokiny w autoimmunizacji i przewlekłym zapaleniu.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; 263/6PRUE/2006/7
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

86/249
Autorzy: Ida Franiak-Pietryga.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Ocena mechanizmów apoptozy komórek białaczkowych u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową leczonych kladrybiną w skojarzeniu z rituksimabem i innymi lekami przeciwbiałaczkowymi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007-2010 ; POL-POSTDOC III Nr PBZ/MNiSW/07/2006/28
Szczegóły: termin realizacji grantu 17.09.2007-31.12.2010
Uwagi: Projekt badawczy własny
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

87/249
Autorzy: Agnieszka Zmysłowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Ogólnopolski rejestr rzadko występujących zespołów cukrzycy monogenowej wieku rozwojowego.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N 407 277734
Szczegóły: Grant realizowany w latach 2008-2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

88/249
Autorzy: Magdalena Zakrzewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Określenie zależności pomiędzy profilem ekspresji genów a patogenezą i przebiegiem choroby nowotworowej w rdzeniakach z uwzględnieniem udziału nowotworowych komórek macierzystych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N401 180 32/3580
Szczegóły: Lata realizacji 2007-2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

89/249
Autorzy: Marek Mirowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Otrzymanie i wstępna charakterystyka przeciwciał poliklonalnych specyficznie rozpoznających nowotworowe białko P65 w wybranych nowotworach u ludzi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007-2010 ; N N405 341633
Szczegóły: termin realizacji grantu 07.09.2007-06.09.2010
Uwagi: Projekt badawczy własny
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

90/249
Autorzy: Sylwester Piaskowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Poszukiwanie alternatywnych szlaków nowotworzenia w oponiakach.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N N401 1558 331558
Szczegóły: Lata realizacji 2007-2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

91/249
Autorzy: Elżbieta Budzisz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Poszukiwanie związków o aktywności przeciwnowotworowej w grupie kompleksów wybranych metali z ligandami dwufunkcyjnymi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N N405 428434
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

92/249
Autorzy: Elżbieta Budzisz, Marek Różalski, Urszula Krajewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Poszukiwanie związków o aktywności przeciwnowotworowej w grupie wybranych kompleksów metali z ligandami dwufunkcyjnymi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008-2010 ; N N405 428434
Szczegóły: termin realizacji grantu 15.05.2008-14.11.2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

93/249
Autorzy: Agnieszka Lachowicz-Ochędalska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Rola angiotensyn w regulacji kinaz tyrozynowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; 2 P05A 048 27
Szczegóły: nr umowy 0594/P05/2004/27
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

94/249
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Stężenie homocysteiny i leptyny we krwi u dzieci łódzkich z nadwagą i otyłością.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N407 096 32/3583 (507-11-306)
Uwagi: grant promotorski
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

95/249
Autorzy: Rafał Pawliczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Wpływ fosfolipaz z grupy A2 na rozwój zapalenia w patogenezie przewlekłych chorób obturacyjnych: ciężkiej postaci astmy oskrzelowej oraz przewleklej obturacyjnej choroby płuc.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

96/249
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Zaprojektowanie, synteza i analiza nowych inhibitorów esteraz cholinowych mogących znależć zastosowanie w terapii i/lub diagnostyce choroby Alzheimera.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010, 2008 ; N N405 302636
Szczegóły: grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

97/249
Autorzy: Ewa Małecka-Panas.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne ekspansji białek genów naprawczych hMLH1 i hMSH2 oraz białka CD34 w polipach i sporadycznym raku jelita grubego.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N N402 258134
Szczegóły: Zleceniodawca: MInisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

98/249
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Znaczenie i miejsce impedancji śródprzełykowej (pH/MII SIEUTH) w diagnostyce choroby refluksowej u dzieci.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N N407 0714 33
Szczegóły: Grant realizowany w latach 2007-2010, nr uczelniany 507-11-322
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

99/249
Autorzy: Elżbieta Pastwa.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Znaczenie naprawy uszkodzeń DNA powodowanych przez cytostatyki za pomocą niehomologicznego łączenia końców (NHEJ) w komórkach glejaka mózgu.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N401 117 32/2380
Szczegóły: umowa nr 2380/P01/2007/32
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

100/249
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Znaczenie zmienności genu kodującego receptor dla witaminy D w etiologii niskiej masy kostnej u dzieci i młodzieży.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; N406 050 31/1860 (507-11-301)
Uwagi: grant habilitacyjny
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

101/249
Autorzy: Andrzej Sapota, Adam Daragó, Józef Matych, Anna Kilanowicz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant pt.: IGF-1 i IGFBP-3 w etiologii nowotworu prostaty: rola cynku i miedzi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N405 015 31
Uwagi: W nomenklaturze UM w Łodzi grant nr 507-013-036.
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

102/249
Autorzy: Mariola Śliwińska-Kowalska, Wiesław Konopka, Ferdinando Grandori.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: AHEAD III: \
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; Grant agreement No 200835
Szczegóły: 2008-2011
Uwagi: Temat w VII Programie Ramowym
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN

103/249
Autorzy: Tomasz Janecki, Marek Różalski, Urszula Krajewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Aktywowane winylofosfoniany - nowe zastosowania w syntezie ważnych biologicznie układów heterocyklicznych i kwasów l-aminofosfonowych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; Projekt nr N N204 005736
Szczegóły: Projekt Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego
Uwagi: rozpoczęcie 07.05.2009, zakończenie 06.05.2012 ; Temat realizowany w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

104/249
Autorzy: Joanna Sikora.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Analiza aktywności biologicznej ekstraktu z Aronii czarnoowocowej w oparciu o testy hemostazy i stężenia substancji aktywnych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr N N405 062934
Uwagi: 2008-2011
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

105/249
Autorzy: Przemysław Kardas, Paweł Lewek, Michał Matyjaszczyk, Anna Piaszczyńska, Aneta Andrzejczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Ascertaining Barriers for Compliance: policies for safe, effective and cost-effective use of medicines in Europe.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; 223477
Uwagi: 2009-2012 ; grant w ramach 7 Programu Ramowego kierownik projektu: Przemysław Kardas
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN
Adres url:

106/249
Autorzy: Ewa Brzezińska-Błaszczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Badania nad udziałem komórek tucznych w mechanizmach wrodzonej odporności przeciwbakteryjnej.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N N401 010236
Szczegóły: projekt własny na lata 2009-2012
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

107/249
Autorzy: Elżbieta Pawłowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Badania poznawcze fizjologii i patologii przyzębia,ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju korzenia zęba, w oparciu o model myszy transgenicznych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N406 023 31/0737
Uwagi: 9.11.2006-8.11.2009
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

108/249
Autorzy: Dariusz Piotrowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Badanie prospektywne dotyczące obrażeń ciała u osób dorosłych w województwie łódzkim z uwzględnieniem oceny kosztów leczenia i kosztów społecznych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007 ; nr 3PO5D 060 25
Szczegóły: 2004-2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

109/249
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Changing behaviour of health care professionals and the general public towards a more prudent use of anti-microbial agents: CHAMP.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; 505-02-017, 515-02-017 nr kontraktu SP5A-CT-2007-044317
Uwagi: współpraca unijna - 6 Program Ramowy
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

110/249
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Paweł Woliński.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Ekspresja chemokin i ich receptorów a rozwój neurodegeneracji w wybranych modelach ośrodkowego układu nerwowego.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N N401 1275 33
Szczegóły: grant promotorski
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

111/249
Autorzy: Krzysztof Kula, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Renata Walczak-Jędrzejowska, Katarzyna Marchlewska, Elżbieta Oszukowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: European male aging study: prevalence, incidence and geographical distribution of symptoms of ageing in men, and their endocrine, genetic and psychosocial correlates.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009
Szczegóły: nr 505-02-002 Akronim EMAS
Uwagi: Współpraca unijna w ramach 5 Programu Ramowego symbol Komisji Europejskiej: QLK6-2001-00258, QOL-2001-3
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN
Adres url:

112/249
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Europejski trening profesjonalistów zdrowotnych w szybkim odpowiadaniu na zagrożenia zdrowia-ETHREAT PL
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; 505-06-004, umowa nr FSS/2008/X/D5/W/0042/U/0010
Uwagi: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

113/249
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe: GRACE.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; 505-02-015, 515-02-015, nr kontraktu LSHM-CT-2005-518226
Uwagi: współpraca unijna - 6 Program Ramowy
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

114/249
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Impact of Specific Antibiotic Therapies on the prevalence of hUman host ResistaNt bacteria SATURN.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; FP7- 241796
Uwagi: współpraca unijna - 7 Program Ramowy
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

115/249
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Izabela Jatczak, Paweł Woliński, Dominika Książek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Innovative Chemokine-based Therapeutic Strategies for Autoimmunity and Chronic Inflammation - INNOCHEM
Rok rozliczenia, ogłoszenia: ; LSHB-CT-2005-518167
Uwagi: 2010 (rok rozliczenia) grant europejski trwający
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN

116/249
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Paweł Woliński, Izabela Jatczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Innowacyjne strategie terapeutyczne skierowane na chemokiny w autoimmunizacji i przewlekłym zapaleniu
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; 263/6PRUE/2006/7
Uwagi: 2010 (rok rozliczenia) grant trwający
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

117/249
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Learning from International Networks about Errors and Understanding Safety in Primary Care LINNEAUS-EURO PC.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; 505-02-024 nr kontraktu FP7- 223424
Uwagi: wspołpraca unijna - 7 Program Ramowy
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

118/249
Autorzy: Alina Morawiec-Bajda, Jurek Olszewski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Możliwości biologii molekularnej z wykorzystaniem procesów naprawy DNA i polimorfizmów genów: OGG1, MUTYH, RAD51, XPD, XRCC1 i XRCC3 w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów głowy i szyi.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N403 2955 33
Uwagi: 2007-2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

119/249
Autorzy: Przemysław Kardas, Paweł Lewek, Michał Matyjaszczyk, Anna Piaszczyńska, Aneta Andrzejczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Ocena barier na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych: zalecenia w celu osiągnięcia bezpiecznego, skutecznego i efektywnego kosztowo użycia leków w Europie.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009
Uwagi: 2009-2012 ; grant typu SPUB kierownik projektu: Przemysław Kardas
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Adres url:

120/249
Autorzy: Ewa Brzezińska-Błaszczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Ocena korelacji poziomu interleukiny (IL)-1beta, IL-8 oraz metaloproteinazy (MMP)-8 w płynie dziąsłowym u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N N403 446237
Szczegóły: projekt promotorski na lata 2009-2011
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

121/249
Autorzy: Ida Franiak-Pietryga.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Ocena mechanizmów apoptozy komórek białaczkowych u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową leczonych kladrybiną w skojarzeniu z rituksimabem i innymi lekami przeciwbiałaczkowymi
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr projektu badawczego POL-POSTDOC III Nr PBZ/MNiSW/07/2006/28
Szczegóły: grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uwagi: 2007-2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

122/249
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Marek Juszczak, Paweł Woliński, Izabela Jatczak, Mirosława Pietruczuk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Ocena roli receptorów chemokinowych w interakcji limfocytów Th17 z neutrofilami w patogenezie doświadczalnego modelu stwardnienia rozsianego.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N N401 456937
Uwagi: 2012 (rok rozliczenia) grant trwający
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

123/249
Autorzy: Elżbieta Budzisz, Marek Różalski, Urszula Krajewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Poszukiwanie związków o aktywności przeciwnowotworowej w grupie wybranych kompleksów metali z ligandami dwufunkcyjnymi
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; Nr projektu N N405 428434
Szczegóły: projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uwagi: rozpoczęcie 15.05.2008, zakończenie 14.11.2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

124/249
Autorzy: Justyn Ochocki, Urszula Kalinowska-Lis, Andrzej Kotyński, Bogumiła Żurowska, Aleksander Kufelnicki, Wojciech Wolf, Leszek Szmigiero, Renata Kontek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Poszukiwanie związków o działaniu przeciwnowotworowym w grupie kompleksów jonów metali [Pt(II),Pd(II), Ru(II), Cu(II)] z fosforoorganicznymi pochodnymi wybranych heterocykli. Synteza, charakterystyka i ocena aktywności cytotoksycznej.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N N405 303236
Szczegóły: Grant naukowo-badawczy, nr uczelniany 507-13-046
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

125/249
Autorzy: Cezary Watała, Marek Różalski, Urszula Krajewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpłytkowych kardioprotekcyjnych.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009
Uwagi: rozpoczęcie 01.10.2009, zakończenie 30.09.2012 ; Temat finasowany z Programu, Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 1.3.1 (współfinansowany przez Unię Europejską)
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

126/249
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Społeczne odwzorowanie dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce i Norwegii z perspektywy podstawowej opieki zdrowotnej.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; 505-06-003, umowa nr 16/2008
Uwagi: Polish-Norwegian Research Found
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

127/249
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Marcin Jałosiński, Izabela Jatczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Wpływ wybranych metod leczenia na właściwości chemotaktyczne subpopulacji leukocytów chorych na stwardnienie rozsiane.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

128/249
Autorzy: Justyn Ochocki, Maria Kasprzak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Wybrane aspekty aktywności biologicznej in vitro flawinowego kompleksu rutenu.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N N405 182335
Szczegóły: Grant naukowo-badawczy (promotorski - doktorantka mgr Maria Kasprzak), nr. uczelniany 507-13-044
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

129/249
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Wypracowanie standardów zarządzania prawami własności intelektualnej.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; 501-81-111, umowa nr 4/IPR/CTT PW/2007
Uwagi: program Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

130/249
Autorzy: Elżbieta Wiesława Mikiciuk-Olasik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Zaprojektowanie, synteza i analiza nowych inhibitorów esteraz cholinowych mogących znaleźć zastosowanie w terapii i/lub diagnostyce choroby Alzheimera.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; nr N N405 302636
Szczegóły: 2009-2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

131/249
Autorzy: Zbigniew Pasieka, Bartłomiej Grobelski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Zastosowanie modyfikowanej celulozy bakteryjnej w rekonstrukcji tchawicy na modelu zwierzęcym.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N N302272137
Szczegóły: umowa nr 2721/B/p01/2009/37
Uwagi: Promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek badawczy
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

132/249
Autorzy: Jacek Golański, Marek Różalski, Urszula Krajewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Zastosowanie wybranych flawonoidów do wspomagania przeciwpłytkowego działania kwasu acetylosalicylowego i pochodnych tienopirydynowych
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; Nr projektu N 405 06 50-34
Szczegóły: Projekt Ministerstwa Nuki i Szkolnictwa Wyższego
Uwagi: rozpoczęcie 23.04.2008, zakończenie 22.04.2011
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

133/249
Autorzy: Liliana Stalińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 2008-2010 ; (UM nr 502-17-827)
Typ publikacji: GR

134/249
Autorzy: Christos Kargas, Ludmiła Żylińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 13 VII 2005 - 12 VII 2008, PBZ-MIN-012KBN/02
Typ publikacji: GR

135/249
Autorzy: Jerzy Bodalski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 2005-2008
Typ publikacji: GR

136/249
Autorzy: Iwona Stelmach.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 2006-2008 ; Projekt nr 2PO5E 07930 (PROMOTORSKI)
Typ publikacji: GR

137/249
Autorzy: Wojciech Młynarski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 2005-2008
Typ publikacji: GR

138/249
Autorzy: Andrzej Sapota.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: Zrealizowany grant zamawiany finansowany ze środków PAN
Typ publikacji: GR

139/249
Autorzy: Beata Mianowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 2005-2008
Typ publikacji: GR

140/249
Autorzy: Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 2005-2008 ; Grant MNiSW. Nr 2PO5B 178 28
Typ publikacji: GR

141/249
Autorzy: Janusz Szemraj, Jacek Bartkowiak, Katarzyna Oszajca, Ewa Chabielska, Maria Świątkowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 13 IX 2005 - 30 XI 2008, KBN 2PO5A 14129
Typ publikacji: GR

142/249
Autorzy: Krzysztof Buczyłko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 21 XII 2008 ; nr umowy:0860/2 PO5D 110 29
Typ publikacji: GR

143/249
Autorzy: Agnieszka Żebrowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: grant zakończony w 2008 r. zaliczony
Typ publikacji: GR

144/249
Autorzy: Ludmiła Żylińska, Anna Kozaczuk, Iwona Kowalska, Janusz Szemraj.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 17 X 2005 - 16 X 2008, 2 P05A 03529
Typ publikacji: GR

145/249
Autorzy: Beata Szewczyk-Zalewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2008
Uwagi: 2005-2008
Typ publikacji: GR

146/249
Autorzy: Elżbieta Pawłowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: IX 2006 - IX 2009
Typ publikacji: GR

147/249
Autorzy: Piotr Kuna.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2007-2010
Typ publikacji: GR

148/249
Autorzy: Dariusz Piotrowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2004-2007 nr projektu 3PO5D 060 25
Typ publikacji: GR

149/249
Autorzy: Marek Mirowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2005-2007 ; Numer rejestracyjny projektu 2PO5A 09827
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

150/249
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2007-2010
Typ publikacji: GR

151/249
Autorzy: Anna Janecka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 1 I 2006 - 31 XII 2007
Typ publikacji: GR

152/249
Autorzy: Tomasz Kostka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2007-2009
Typ publikacji: GR

153/249
Autorzy: Jarosław Paśnik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2004-2007
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

154/249
Autorzy: Paweł Górski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2007-2009
Typ publikacji: GR

155/249
Autorzy: Maria Świątkowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 10 X 2003 - 30 VI 2007
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

156/249
Autorzy: Aneta Krogulska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2003-2007 ; Grant KBN nr 507-11-250
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

157/249
Autorzy: Magdalena Zakrzewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2007-2010
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

158/249
Autorzy: Tomasz Gaszyński.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2007-2009
Typ publikacji: GR

159/249
Autorzy: Sylwester Piaskowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2007-2010
Typ publikacji: GR

160/249
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2007-2010
Typ publikacji: GR

161/249
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2006-2007
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

162/249
Autorzy: Anna Janecka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 1 I - 31 XII 2007
Typ publikacji: GR

163/249
Autorzy: Bogdan Modzelewski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2007-2009
Typ publikacji: GR

164/249
Autorzy: Piotr Kuna.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2005-2007
Typ publikacji: GR

165/249
Autorzy: Krzysztof Buczyłko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2004-2007
Typ publikacji: GR

166/249
Autorzy: Wojciech Omulecki, Iwona Laudańska-Olszewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2003-2007
Typ publikacji: GR

167/249
Autorzy: Henryk Witas.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2005-2006
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

168/249
Autorzy: Czesław Stanisław Cierniewski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 17 XI 2004 - 16 XI 2007
Typ publikacji: GR

169/249
Autorzy: Anna Mordalska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Analiza ekspresji genów supresorowych w mechanizmie powstawania przerzutów
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2007-2009 ; (UM nr 502-17-657)
Typ publikacji: GR

170/249
Autorzy: Cezary Watała.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Potencjał terapeutyczny pochodnych nikotynamidu w świetle zależnego od struktury chemicznej ich działania na śródbłonek naczyniowy: zadanie badawcze nr 9
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2004-2007 ; Zadanie badawcze w ramach Grantu Zamawianego MNiSW
Typ publikacji: GR

171/249
Autorzy: Andrzej Lewiński.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2004-2006 ; 2 P05B 114 27
Typ publikacji: GR

172/249
Autorzy: Marek K. Kowalski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2006-2007
Typ publikacji: GR

173/249
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2003-2006 ; Grant KBN nr 3PO5E 05624
Typ publikacji: GR

174/249
Autorzy: Anna Janecka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006-2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

175/249
Autorzy: Barbara Dziedzic.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2004-2006
Typ publikacji: GR

176/249
Autorzy: Maria Zubrzycka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2004-2006
Typ publikacji: GR

177/249
Autorzy: Tomasz Kostka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: Grant promotorski 2006-2007
Typ publikacji: GR

178/249
Autorzy: Marcin Tchórzewski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2004-2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

179/249
Autorzy: Wojciech Omulecki, Ewa Chrul.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2004-2006 ; nr projektu badaw. 2 P05B 056 26; nr umowy 0989/P05/2004/26
Typ publikacji: GR

180/249
Autorzy: Urszula Szkudlarek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2003-2005
Typ publikacji: GR

181/249
Autorzy: Adam Dziki.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2004-2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

182/249
Autorzy: Grażyna Józefowicz-Okonkwo.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2004-2006
Typ publikacji: GR

183/249
Autorzy: Lidia Michalec.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 15.04.2003 - 14.04.2006
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

184/249
Autorzy: Rafał Pawliczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2003-2006
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

185/249
Autorzy: Włodzimierz Koptas.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2004-2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

186/249
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2003-2006
Typ publikacji: GR

187/249
Autorzy: Anna Kilanowicz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: grant otrzymany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ; projekt badawczy własny
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

188/249
Autorzy: Marek K. Kowalski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2003-2006
Typ publikacji: GR

189/249
Autorzy: Wiesława Agnieszka Fogel.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Szczegóły: 2003-2006
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

190/249
Autorzy: Dariusz Nowak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 01.01.2004. do 31.12.2006.
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 30.000

191/249
Autorzy: Marcin Różalski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2004-2006
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

192/249
Autorzy: Waldemar Machała.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2005-2006
Typ publikacji: GR

193/249
Autorzy: Anna Walczewska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: od 22.11.2002. do 21.03.2005
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

194/249
Autorzy: Marek K. Kowalski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2003-2006
Typ publikacji: GR

195/249
Autorzy: Henryk Witas.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2003-2006 ; projekt badawczy. KBN nr 3 PO4C 055 25
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

196/249
Autorzy: Karolina Przybyłowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2005-2008
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

197/249
Autorzy: Jacek Drobnik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Wpływ melatoniny na poziom kolagenu w bliźnie pozawałowej
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2003-2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

198/249
Autorzy: Jadwiga Skrętkowicz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Fenotyp oraz genotyp oksydacji i acetylacji w chorobach tkanki łącznej.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: grant (2004-2006)
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

199/249
Autorzy: Janina Grzegorczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 21.12.2002 - 20.11.2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

200/249
Autorzy: Hanna Gendek-Kubiak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2003-2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

201/249
Autorzy: Maria Constantinou.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2001-2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

202/249
Autorzy: Maria Constantinou.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2004-2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

203/249
Autorzy: Michał Tenderenda.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002=2005 - Grant KBN nr 3 P05C 067 23p03. Nr umowy z KBN 0307/P05/2002/23
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

204/249
Autorzy: Andrzej Radek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002-2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

205/249
Autorzy: Andrzej Denys.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

206/249
Autorzy: Jarosław Buczyński.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

207/249
Autorzy: Bogdan Walkowiak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002-2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

208/249
Autorzy: Adam Rasmus.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2003-2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

209/249
Autorzy: Maria Respondek-Liberska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2006
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

210/249
Autorzy: Andrzej K[azimierz] Bednarek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002-2005
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

211/249
Autorzy: Ewa Fornalczyk-Wachowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2001-2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

212/249
Autorzy: Joanna Narbutt.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002-2005 - Grant Unii Europejskiej w ramach 5PR nr QLK4-CT-2001-00-212
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 20.000

213/249
Autorzy: Jerzy Stańczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002-2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

214/249
Autorzy: Cezary Watała.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002-2005 - Grant MEiN
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

215/249
Autorzy: Barbara Majkowska-Wojciechowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 1.07.2002 - 30.06.2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

216/249
Autorzy: Jarosław Paśnik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za projekt
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: Nagroda w konkursie na grant naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ufundowany przez SERVIER POLSKA
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

217/249
Autorzy: Agnieszka Pluta, Tadeusz Robak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

218/249
Autorzy: Tomasz Durko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2003-2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

219/249
Autorzy: Jolanta Słowikowska-Hilczer.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

220/249
Autorzy: Barbara Nawrot, Krystyna Stec-Michalska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2008
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

221/249
Autorzy: Andrzej Sygut.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2003-2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

222/249
Autorzy: Piotr Jurowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 15 XI 2002 - 15 XI 2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

223/249
Autorzy: Marcin Durko.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2003-2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

224/249
Autorzy: Jan Chojnacki.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2004-2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

225/249
Autorzy: Agnieszka Żebrowska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2007 - Grant KBN nr 2P05B22329
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

226/249
Autorzy: Joanna Narbutt.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2004-2007 - Grant KBN nr 2P05B07727
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

227/249
Autorzy: Przemysław Kardas.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2003-2005 - Decyzja Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Nr 3380/E-569/SPB/5.PR UE/DZ 128/2003-2005 z dnia 31 03 2003
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

228/249
Autorzy: Tomasz Kostka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: Grant edukacyjny na lata 2005-2006 z Merck Institute of Aging & Health (USA)
Typ publikacji: GR

229/249
Autorzy: Tadeusz Robak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

230/249
Autorzy: Paweł Piotr Liberski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2008
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

231/249
Autorzy: Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 25.11.2002 - 31.12.2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

232/249
Autorzy: Przemysław Kardas.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2006 - Grant Prezydenta Miasta Łodzi
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

233/249
Autorzy: Przemysław Kardas.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: Grant Komisji Europejskiej w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej na realizację projektu - 2003-2005 - czas realizacji grantu przedłużono do VI 2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000

234/249
Autorzy: Paweł Piotr Liberski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2008
Typ publikacji: GR

235/249
Autorzy: Elżbieta Miszczak-Zaborska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002-2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

236/249
Autorzy: Cezary Watała.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2008 - Grant MEiN
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

237/249
Autorzy: Natalia Lewkowicz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2004-2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

238/249
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant Urzędu m. Łodzi
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

239/249
Autorzy: Marcin Różalski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2004-2006 - Grant MEiN
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

240/249
Autorzy: Adam Dziki.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

241/249
Autorzy: Piotr Kurnatowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: KBN 2PO4G-04827 X 2004- III 2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

242/249
Autorzy: Sylwia Kałucka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2003-2005 - Grant praca własna Nr 502-16-177
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

243/249
Autorzy: Ireneusz Ciebiada.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2005-2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

244/249
Autorzy: Piotr Smolewski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2003-2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

245/249
Autorzy: Tomasz Ferenc.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Analiza ekspresji wybranych białek adhezyjnych: E-kadheryny, N-kadheryny, beta-kateniny,białka APC i cyklu komórkowego
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 21.05.2003 r. - 21.11.2005 r.
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

246/249
Autorzy: Krzysztof Kula.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: European male aging study
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002-2009
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

247/249
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Porównanie wartości diagnostycznej i prognostycznej nwych metod nieinwazyjnych
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 2002=2005 - Grant otrzymany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

248/249
Autorzy: Halina Wysokińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Poszukiwanie nowych źródeł produktów naturalnych o aktywności biologicznej
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: 10 XII 2003 - 20 IX 2006
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

249/249
Autorzy: Dariusz Piotrowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2003 - 2007
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi