Zapytanie: XXVIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PEDIATRÓW RZESZÓW 16-18 CZERWCA 2005 R
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/38

Autorzy: Ewa Fornalczyk-Wachowska, Małgorzata Banasik, Przemysław Lewkowicz, Jarosław Paśnik, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Analiza parametrów odporności naturalnej i nabytej u dzieci z nawracającymi ropnymi zmianami skóry, tkanki podskórnej lub narządów wewnętrznych.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 77
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/38
Autorzy: Joanna Trelińska, Małgorzata Stolarska, Beata Zalewska-Szewczyk, Magdalena Krajewska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Analiza przyczyn i częstości występowania stanów zagrożenia życia u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/38
Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Elżbieta Zielińska, Monika Bulas, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Analiza wstępnych objawów złośliwych guzów ośrodkowego układu nerwowego w materiale jednego ośrodka.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/38
Autorzy: Jarosław Paśnik, Jerzy Arendarczyk, Dorota Szałowska, Wojciech Mazurowski, Jadwiga Anna Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Badania kinetyki stężeń metaloproteinaz i ich inhibitorów u dzieci z wrodzoną wadą serca podczas zabiegu kardiochirurgicznego.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 86
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/38
Autorzy: Olga Wegner, Beata Mianowska, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Cukrzyca wieku niemowlęcego - cechy kliniczne i immunologiczne.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 30
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/38
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Błaszczyk, Elżbieta Loba-Jakubowska, Izabela Michałus, Andrzej Lewiński, Arkadiusz Zygmunt.
Tytuł: Dzieci z wielokrotnymi złamaniami kości.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 98
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/38
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Błaszczyk, Elżbieta Loba-Jakubowska, Izabela Michałus, Andrzej Lewiński, Arkadiusz Zygmunt.
Tytuł: Gęstość mineralna i wskaźniki gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z wielokrotnymi złamaniami kości.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 99
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/38
Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, A[ndrzej] Kurylak, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Glistnica jako przyczyna przewlekłych objawów ze strony przewodu pokarmowego u dzieci - "nowy, stary" problem kliniczny.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 48
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/38
Autorzy: Elżbieta M. Czkwianianc, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Margaryta Zajfert, Wojciech Krajewski, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Interwencje endoskopowe w intensywnej terapii u dzieci.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 45
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/38
Autorzy: S[ławomir] Chrul, E[wa] Polakowska, A[gnieszka] Zmysłowska-Starożytnik, B[eata] Mianowska, E[wa] Chrul, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Jednoczesny pomiar stężenia w surowicy sIL-2R oraz neopteryny do oceny aktywności procesu autoimmunologicznego w grupie prediabetes oraz u dzieci chorych na cukrzycę typu 1.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 30
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/38
Autorzy: Krystyna Grzybowska, Beata Kozieł, Anna Kisiel, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Kamica nerkowa w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 56
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/38
Autorzy: Krzysztof Zeman, Małgorzata Piotrowicz, Jarosław Paśnik, Agnieszka Cywińska-Bernas, Lucjusz Jakubowski.
Tytuł: Kliniczna i immunologiczna analiza dzieci z zespołem Di George'a
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 77
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/38
Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, K[rystyna] Grzybowska, S[ławomir] Suski, H[anna] Grochulska-Cerska, A[ndrzej] Chilarski, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci : przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 45
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/38
Autorzy: L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[aciej] Cedzyński, J[anusz] Szemraj, A[nna] St. Świerzko, K. Zeman.
Tytuł: Lektyna wiążąca mannozę u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/38
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Violetta Sysa, Elżbieta Chruślińska, Wojciech Mazurowski, Marzenna Wosik-Erenbek, Jarosław Paśnik, Zbigniew Krenc, Jadwiga Czerwińska, Jerzy Arendarczyk, Dorota Szałowska, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Narastający problem nadużywania alkoholu u dzieci i młodzieży w środowisku łódzkim.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/38
Autorzy: Anna Stańczyk-Przyłuska, Iwona Ligenza, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena częstości wytępowania chorób atopowych u dzieci urodzonych z porodów przedwczesnych.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 14
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/38
Autorzy: Witalij Andrzejewski, Beata Zalewska-Szewczyk, Krystyna Jędrychowska-Dańska, Małgorzata Stolarska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Ocena humoralnej reakcji na L-asparaginazę u dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 68
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/38
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Piotr Sikora, Wiktor Sabanty, Iwona Ligenza, Anna Sikora.
Tytuł: Ocena immunogenności szczepionki przeciw zakażeniu Haemophilus influenzae typu b stosowanej u dzieci przedwcześnie urodzonych.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 158
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/38
Autorzy: Agnieszka Sakson-Słomińska, Krzysztof Zeman, Ewa Głowacka, Małgorzata Banasik, Jarosław Paśnik.
Tytuł: Ocena odpowiedzi poszczepiennej u dzieci z przemijającą hypogammaglobulinemią niemowląt (PHN).
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 153
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/38
Autorzy: Agnieszka Błaszczyk, Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Frasunkiewicz.
Tytuł: Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w grupie dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 162
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/38
Autorzy: Katarzyna Haładaj, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena stylu życia i jego wpływ na niektóre wskaźniki czynnościowe dzieci z ciąż wielopłodowych.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/38
Autorzy: Krystyna Grzybowska, Anna Kisiel, Krzysztof Zeman, Lech Pokoca, Zbigniew Baj, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Ocena wybranych cytokin w śluzie dzieci z wrzodziejącycm zapaleniem jelita grubego.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 46
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/38
Autorzy: Jarosław Paśnik, Jerzy Arendarczyk, Agnieszka Cywińska-Bernas, Wojciech Mazurowski, Jadwiga A[nna] Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Ocena zmian stężeń cytokin zapalnych i przeciwzapalnych u dzieci z wrodzoną wadą serca w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 86
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/38
Autorzy: Agnieszka Rusińska, Elżbieta Loba-Jakubowska, Jolanta Frasunkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Osteoporoza i osteopenia u dzieci w przebiegu wrodzonej łamliwości kości.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 98
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/38
Autorzy: L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, S[ławomir] Suski, A[ndrzej] Kulig, T[omasz] Krawczyk.
Tytuł: Polipy hiperplastyczne wpustu a refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 47
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/38
Autorzy: Elżbieta Zielińska, Małgorzata Zubowska, Beata Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Rola polimorfizmu genu GSTP1 w występowaniu wznów neuroblastoma u dzieci - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 68
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/38
Autorzy: Małgorzata Zubowska, Elżbieta Zielińska.
Tytuł: Rzadka manifestacja guza mózgu pod postacią zespołu międzymózgowia.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 69
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/38
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Danuta Chlebna-Sokół, Wiktor Sabanty.
Tytuł: Stężenie metabolitu wątrobowego witaminy D u dzieci przedwcześnie urodzonych.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 99
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

29/38
Autorzy: Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Leszek Markuszewski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Udział insulinosekrecji i insulinooporności w obrazie klinicznym świeżo rozpoznanej cukrzycy u dzieci.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 29
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

30/38
Autorzy: Elżbieta Magdalena Plewińska, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Agnieszka Seraficka, Izabela Płaneta-Małecka.
Tytuł: Właściwości bifidogenne probiotyków w leczeniu zakażenia Helicobacter Pylori u dzieci.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/38
Autorzy: Agnieszka Cywińska-Bernas, Jarosław Paśnik, Dorota Szałowska, Jadwiga Anna Moll, Andrzej Sysa, Jacek Moll, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Wpływ tymektomii wykonywanej w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego na wybrane parametry odporności komórkowej u dzieci - badania wstępne.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 81
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/38
Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, Krystyna Grzybowska, S[tanisław] Suski, H[anna] Grochulska-Cerska, A[ndrzej] Chilarski, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Współistnienie dwóch źródeł krwawienia z przewodu pokarmowego u 2-letniego chłopca z nawracającymi epizodami krwawienia z przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 45
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

33/38
Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Joanna Trelińska, Małgorzata Zubowska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Wstępna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci - doświadczenia jednego ośrodka.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 70
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

34/38
Autorzy: L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, E[lżbieta] Czkwianianc, B[eata] Sordyl, J[adwiga] Trojanowska-Lipczyk, I[zabela] Mękarska-Paradowska, A[nna] Zochniak-Świderska.
Tytuł: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci regionu łódzkiego.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 46
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

35/38
Autorzy: Elżbieta Zielińska.
Tytuł: Znaczenie dziedziczonych polimorfizmów w chemioterapii noworodków wieku dziecięcego.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

36/38
Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Małgorzata Zubowska, Nina Błasiak, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Znaczenie ścisłego monitorowania stanu zdrowia dzieci z chorobą Recklinghausena - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 69
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

37/38
Autorzy: Wojciech Mazurowski, Anna Pankowska, Małgorzata Banasik, Violetta Sysa, Krzysztof Zeman.
Tytuł: Znaczenie wytwarzania IFN-g i IL-12 oraz ekspresji ich receptorów na komórkach układu odpornościowego w patogenezie powikłań po szczepieniu BCG.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 77
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

38/38
Autorzy: Agnieszka Zmysłowska-Starożytnik, Wojciech Młynarski, Krystyna Wyka, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Związek leptyny i IL-6 z resztkową insulinosekrecją w cukrzycy typu 1 u dzieci.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 30
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi