Zapytanie: XVIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PEDIATRÓW RZESZÓW 16-18 CZERWCA 2005 R
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/21

Autorzy: Marek Kurnatowski, Alicja Kurnatowska, Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Aktywność ketokonazolu i itrakonazolu in vitro wobec szczepów Candida Albicans wyodrębnionych z ontocenoz przewodu pokarmowego dzieci.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/21
Autorzy: Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Marek Kurnatowski.
Tytuł: Analiza przebiegu klinicznego przwlekłych zaparć stolca u dzieci.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/21
Autorzy: M[onika] Tomaszewska, M. Funkowicz, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Analiza zakażeń rotawirusowych u małych dzieci.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/21
Autorzy: J[arosław] Dynowski, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Atopowe zapalenie skóry - porównanie skuteczności preparatów Elidel i Cutivate krem.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 14, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/21
Autorzy: Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Czynniki modulujące nadreaktywność oskrzeli u dzieci chorych na astmę.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 124
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/21
Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska, Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z noworozpoznaną cukrzycą typu 1 - korelacja z wykładnikami wyrównania metabolicznego.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/21
Autorzy: E[wa] Biernacka, J[arosław] Dynowski, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Flora bakteryjna przewodu pokarmowego u dzieci z mukowiscydozą.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/21
Autorzy: M. Badura, S. Ksionski, A[nna] Materna-Kiryluk, K. Wiśniewska, J[an] Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, K. Chrzanowska, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, E[lżbieta] Gajewska, U[rszula] Godula-Studlik, O[lga] Haus, L[ucjusz] Jakubowski, B[ogdan] Kałużewski, J[erzy] R. Kowalczyk, M. Krawczyński, M. Lassota, J[anusz] Limon, J[an] Lubiński, J. Rusin, J. Pilch, A. Pyrkosz, H. Sawulicka-Oleszczuk, M. Sąsiadek, J[erzy] Stańczyk, G. Sucharska, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J[anusz] Świetliński, M[ieczysław] Walczak, J. Wierzba, J[acek] Wojcierowski, S[tanisław] Zajączek, A[nna] Latos-Bieleńska.
Tytuł: Małogłowie jako wada izolowana lub część zespołu mnogich wad rozwojowych u dzieci żywo urodzonych w latach 1998-2002 na terenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/21
Autorzy: Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Jarosław Dynowski, Bożena Trzeźwińska.
Tytuł: Nadreaktywność oskrzeli u dzieci z astmą poddanych prowokacji alergenami pokarmowymi.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 124
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/21
Autorzy: Agnieszka Zygmunt, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Henryka Brózik, Elżbieta Smolewska, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Najczęstrze błędy diagnostyki lekarzy kierujących dzieci do poradni reumatologicznej.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 130
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/21
Autorzy: M[agdalena] Kostrzewska, M. Funkowicz, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Ocena przyczyn niedoboru masy ciała u małych dzieci.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 163
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/21
Autorzy: Piotr Kędziora, Beata Kierzkowska, Agnieszka Zygmunt, Magdalena Pierzchała, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Parametry turbulencji rytmu zatokowego u dzieci.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 91
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/21
Autorzy: Alicja Krzyżańska-Oberbek, Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Przebieg kliniczny zakażeń rota- i adenowirusowych u dzieci starszych.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 56, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/21
Autorzy: Joanna Lipińska, Elżbieta Smolewska, Henryka Brózik, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Przydatność diagnostyczna przeciwciał anty-CCP w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 132
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/21
Autorzy: A[nna] Latos-Bieleńska, A[nna] Materna-Kiryluk, J[an] Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M. Borszewska-Koernacka, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, A[nna] Dobrzańska, J[anusz] Gadzinowski, E[lżbieta] Gajewska, U[rszula] Godula-Studlik, E[wa] Helwich, M. Krawczyński, J[anusz] Limon, H. Sawulicka-Oleszczuk, J[erzy] Szczapa, J. Rusin, J[erzy] Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J[anusz] Świetliński, M[ieczysław] Walczak, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Rejestry wrodzonych wad rozwojowych w poszukiwaniu czynników ryzyka i profilaktyce wad wrodzonych. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) w EUROCAT.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/21
Autorzy: Małgorzata Biernacka-Zielińska, Henryka Brózik, Elżbieta Smolewska, Marek Mikinka, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Wartość diagnostyczna termowizji i oznaczania stężeń endoteliny we krwi w diagnostyce zespołu Raynaud u dzieci.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 131
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/21
Autorzy: Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Marek Kurnatowski, Beata Gębora-Kowalska.
Tytuł: Wartość kliniczna testów nieinwazyjnych (antygen w kale - SA, mocznikowy test oddechowy - UBT) w ocenie zakażenia Helicobacter pylori u dzieci.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/21
Autorzy: Bożena Banasiak, Piotr Kędziora, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Wymiary osobowości u młodzieży z czynnościowymi zaburzeniami układu krążenia.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 86
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/21
Autorzy: Aneta Górska-Kot, Marta Siedlec, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Występowanie wad wrodzonych u dzieci urodzonych w roku 2002 w powiecie przeworskim.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 62
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/21
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Elżbieta Lipecka-Kidawska, Urszula Kowalska-Koprek, Piotr Kędziora, Jacek Suzin, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Zastosowanie wskaźnika TEI do oceny funkcji mięśnia sercowego u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 91
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/21
Autorzy: Agnieszka Zygmunt, Piotr Kędziora, Magdalena Pierzchała, Beata Kierzkowska, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Znaczenie prognostyczne wyniku testu pionizacyjnego u dzieci z omdleniami.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 86
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi