Zapytanie: XLIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI IV
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: J[urek] Olszewski, M[arcin] Kowalski, P[aweł] Rusin, A[lina] Morawiec-Sztandera, A Fartak, A[nna] Bielecka-Kowalska, J[arosław] Miłoński, I. Majsterek.
Tytuł: Analiza efektywności naprawy uszkodzeń oksydacyjnych DNA po działaniu czynników genotoksycznie aktywnych na komórki pacjentów z nowotworami głowy i szyi.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 12
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/18
Autorzy: K[atarzyna] Starska, E[wa] Forma, M[agda] Bryś, E[wa] Głowacka, O[lga] Stasikowska, I[wona] Lewy-Trenda, W[anda] M[ałgorzata] Krajewska.
Tytuł: Ekspresja cząsteczek szlaku receptorów toll-podobnych (TLRS) w jednojądrzastych komórkach krwi i ich znaczenie jako biomarkery inwazyjności w raku krtani.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 185-186
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

3/18
Autorzy: E[wa] Olszewska, M[arlena] Żukowska, J[ustyna] Rutkowska, T[omasz] Bielawski, Katarzyna Dąbrowska, M[arek] Rogowski.
Tytuł: Ekspresja genów heksozoaminidazy w perlaku ucha środkowego u dorosłych.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 150-151
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

4/18
Autorzy: I[zabela] Olejniczak, Z[bigniew] Kozłowski, Katarzyna Dąbrowska.
Tytuł: Guzy przestrzeni przygardłowej - opis dwóch przypadków.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 175-176
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

5/18
Autorzy: M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, M[arcin] Durko, A[nna] Pajor.
Tytuł: Ilościowa analiza testów wzrokowo-okoruchowych u pacjentów z SM.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/18
Autorzy: J Kwiecień, P[iotr] Kurnatowski, D[ariusz] Kaczmarczyk, J Kopczyński, M Michalski.
Tytuł: Muszyca małżowiny usznej wywołanej przez Lucilia sericata.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polsiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwcza 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 160
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/18
Autorzy: Katarzyna Dąbrowska, Z[bigniew] Kozłowski, I[zabela] Olejniczak.
Tytuł: Nieinwazyjna grzybica zatok przynosowych (fungal ball) u pacjentów leczonych w Klinice Otolaryngologii w latach 2008-2009 - prezentacja dwóch przypadków.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 97
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/18
Autorzy: M[arcin] Szczepanik, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Ocena skuteczności rehabilitacji u chorych po uszkodzeniu błędnika - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 45-48
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/18
Autorzy: Zbigniew Kozłowski, Katarzyna Dąbrowska.
Tytuł: Powikłania oczodołowe śluzowiaka zatok czołowych leczone endoskopowo - analiza 3 przypadków.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 106 -107
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/18
Autorzy: P[iotr] Kurnatowski, M[agdalena] Nowak.
Tytuł: Protezy głosowe - biofilm grzybiczy: prewalencja, właściwości biochemiczne grzybów i ich wrażliwość na antybiotyki.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polsiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwcza 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 129-130
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

11/18
Autorzy: J[arosław] Walak, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Przydatność zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu i poprawie jakości życia pacjentów z zaburzeniami ośrodkowej części układu przedsionkowego - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 148
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/18
Autorzy: J[urek] Olszewski, P[iotr] Pietkiewicz, H. Zielińska-Bliźniewska, J[erzy] Foczpański, J[oanna] Urbaniak.
Tytuł: Przypadek rany szarpanej szyi z wielomiejscowym uszkodzeniem ściany gardła, błony tarczowo-gnykowej, porażeniem fałdu głosowego i tachykardią.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 120-121
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

13/18
Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, H. Zielińska-Bliźniewska, P[iotr] Pietkiewicz.
Tytuł: Rzadki przypadek jednoczasowego zaostrzonego ziarninowo-ropnego zapalenia obustronnego ucha środkowego z występującymi powikłaniami usznopochodnymi.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 147
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

14/18
Autorzy: A[ndrzej] Jankowski, T[omasz] Durko, M[arcin] Durko, A[nna] Pajor.
Tytuł: Subiektywna śródoperacyjna poprawa słuchu u chorych po stapedotomiach a wynik kontrolnego badania słuchu w audiometrii tonalnej progowej.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

15/18
Autorzy: J[urek] Olszewski, J[arosław] Miłoński, P[iotr] Pietkiewicz.
Tytuł: Własne doświadczenie w operacjach endoskopowych nosa i zatok przynosowych.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

16/18
Autorzy: K[atarzyna] Starska, M[arek] Łukomski.
Tytuł: Wyniki badań screeningowej oceny narządu słuchu u uczestników olimpiad specjalinych w Polsce w latach 2006-2009 - realizacja międzynarodowego programu Healthy Hearing.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa
Strony: s. 162-163
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

17/18
Autorzy: J[urek] Olszewski, P[iotr] Pietkiewicz, J[arosław] Miłoński, M[arzena] Bielińska.
Tytuł: Zastosowanie testu VHIT (Videonystagmography Head Impulse Test) w diagnostyce uszkodzeń kanałów półkolistych.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 41
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

18/18
Autorzy: J[oanna] Urbaniak, J[urek] Olszewski, J[erzy] Foczpański.
Tytuł: Zawroty głowy jako prawdopodobny skutek stosowania antykoncepcji doustnej - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 43-44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi