Zapytanie: XLIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI 4
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, M[arek] Łukomski, A[nna] Pajor.
Tytuł: Analiza ilościowa elektronystagmograficznego testu sakkadowego w identyfikacji porażenia ocznego międzyjądrowego w SM.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 15
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/18
Autorzy: K[atarzyna] Starska, E[wa] Głowacka, M[arek] Łukomski, I[wona] Lewy-Trenda, O[lga] Stasikowska, M[arcin] Durko, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, P[aweł] Lewkowicz.
Tytuł: Ekspresja wybranych antygenów aktywacji na monocytarnych komórkach krwi u chorych z rakiem krtani, a cechy kliniczno-morfologiczne guza.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 199
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/18
Autorzy: I[zabela] Olejniczak, Z[bigniew] Kozłowski, Katarzyna Dąbrowska, M[arek] Łukomski.
Tytuł: Guzy ślinianki przyusznej - obraz kliniczny, sposób postępowania i wyniki leczenia.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 47
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/18
Autorzy: W[ojciech] Skóra, Z[bigniew] Kozłowski, Katarzyna Dąbrowska, M[arcin] Mazerant.
Tytuł: Kliniczna ocena tomografii komputerowej nosa i zatok przynosowych.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 118
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/18
Autorzy: M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, M[aciej] Gryczyński, W[ioletta] Pietruszewska, M[arcin] Durko, M[arek] Łukomski.
Tytuł: Kliniczna ocena zaburzeń ruchowych gałek ocznych w stwardnieniu rozsianym.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 64
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/18
Autorzy: M[arcin] Durko, A[nna] Pajor, A[ndrzej] Jankowski, R[amzes] Stańczyk, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, W[ioletta] Pietruszewska, K[atarzyna] Starska, T[omasz] Durko.
Tytuł: Materiały autogeniczne i ksenogeniczne w chirurgii strzemiączka - analiza retrospektywna 350 przypadków.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 73
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/18
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, K[atarzyna] Bojanowska-Poźniak, M[aciej] Gryczyński, M[arcin] Durko, J[ózef] Kobos.
Tytuł: Metaloproteinazy MMP-1 i MMP-2 w ocenie inwazyjności procesu nowotworowego w krtani.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 200
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/18
Autorzy: A[nna] Pajor, M[arian] Danilewicz, T[omasz] Durko, A[ndrzej] Jankowski.
Tytuł: Ocena ekspresji apoptozy w ziarninie w przewlekym zapaleniu ucha środkowego.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 186
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/18
Autorzy: M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, R[enata] Obrębska, M[arek] Łukomski, A[nna] Pajor.
Tytuł: Ocena subiektywnego postrzegania pionu u pacjentów z SM.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 114
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/18
Autorzy: A[nna] Szymańska, M[aciej] Gryczyński, A[nna] Pajor.
Tytuł: Ocena zgodności progu słyszenia wyznaczonego za pomocą badania potencjałów słuchowych stanu ustalonego (ASSR) z wynikami audiometrii tonalnej i badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR) u młodych osób z prawidłowym słuchem.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 190
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/18
Autorzy: I[zabela] Olejniczak, M[arek] Łukomski, T[omasz] Durko, W[ioletta] Pietruszewska.
Tytuł: Przypadek przerzutu raka krtani do kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 171
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/18
Autorzy: M[arcin] Durko, T[omasz] Durko, A[nna] Pajor, R[amzes] Stańczyk, K[atarzyna] Starska, W[ioletta] Pietruszewska, A[ndrzej] Jankowski.
Tytuł: Retrospektywna analiza przypadkóW reoperacji w stapedotomiach i stapedektomiach - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 184
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/18
Autorzy: Z[bigniew] Kozłowski, M[arcin] Mazerant, W[ojciech] Skóra, Katarzyna Dąbrowska.
Tytuł: Sphenoidotomia w leczeniu izolowanych schorzeń zatoki klinowej.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 120
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/18
Autorzy: M[arcin] Mazerant, W[ojciech] Skóra, Katarzyna Dąbrowska, Z[bigniew] Kozłowski.
Tytuł: Torbiel zatoki szczękowej - metody leczenia chirurgicznego.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 176-177
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/18
Autorzy: K[atarzyna] Bojanowska-Poźniak, M[arek] Łukomski, T[omasz] Durko, W[ioletta] Pietruszewska.
Tytuł: Trudności diagnostyczne i lecznicze w guzach przestrzeni przygrdłowej - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 168
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/18
Autorzy: M[arcin] Durko, A[ndrzej] Jankowski, W[ioletta] Pietruszewska, K[atarzyna] Starska, T[omasz] Durko.
Tytuł: Tympanoplastyki otwarte w reoperacjach ucha środkowego - retrospektywna analiza wskazań do reoperacji na materiale własnym w latach 1992-2006.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 185
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/18
Autorzy: K[atarzyna] Starska, M[arek] Łukomski, I[wona] Lewy-Trenda, O[lga] Stasikowska, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, M[arcin] Durko, E[wa] Głowacka.
Tytuł: Wydzielanie wybranych cytokin przez monocytarne komórki krwi - korelacja z cechami kliniczno-morfologicznymi w raku krtani.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 202
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/18
Autorzy: M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, R[enata] Obrębska, K[atarzyna] Starska, W[ioletta] Pietruszewska, M[arcin] Durko, M[arek] Łukomski, A[nna] Pajor.
Tytuł: Wyniki leczenia brodawczaków jamy nosa i zatok.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi