Zapytanie: XLII KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/24

Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, J[ózef] Kobos, A[nna] Murlewska, K[atarzyna] Bojanowska-Poźniak, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Analiza immunohistochemiczna ekspresji fibronektyny i jej znaczenie prognostyczne u chorych na raka krtani.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 28
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/24
Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, W[iesław] Kluch, J[arosław] Miłoński, P[iotr] Pietkiewicz.
Tytuł: Analiza przypadków chorobowych zaopatrywanych w ramach ostrego dyżuru laryngologicznego w materiale własnym.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 133
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/24
Autorzy: M[arta] Michalska, W[iesław] Konopka, R[afał] Pietruch, A[ntoni] Grzanka.
Tytuł: Badanie ekspresji mowy u osób po usunięciu krtani.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 104
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/24
Autorzy: M[arek] Łukomski, B[eata] Miaśkiewicz, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Diagnostyka i leczenie powikłań zapalnych chorób nosa i zatok przynosowych.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 118
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/24
Autorzy: J[urek] Olszewski, J[arosław] Miłoński, P[iotr] Pietkiewicz.
Tytuł: Historia Kliniki Otolaryngologicznej WAM w Łodzi.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 148-149
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/24
Autorzy: P[iotr] Pietkiewicz, J[urek] Olszewski, A[gnieszka] Kamińska-Staruch.
Tytuł: Nagła głuchota i zawroty głowy jako wczesny objaw guza tylnego dołu czaszki.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 111
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/24
Autorzy: K[rzysztof] Kuśmierczyk, J[urek] Olszewski.
Tytuł: Najnowsze założenia i zasady postępowania w niedrożności dróg oddechowych spowodowanych ciałem obcym.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 126
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/24
Autorzy: K[atarzyna] Starska, M[arek] Łukomski, B[eata] Smolarz.
Tytuł: Ocena apoptozy limfocytów T krwi obwodowej metodą DNA ladder w raku płaskonabłonkowym krtani.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 102
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/24
Autorzy: A[nna] Pajor, A[ndrzej] Jankowski, M[arian] Danilewicz, Tomasz Durko.
Tytuł: Ocena ekspresji angiogenezy i apoptozy w tkance ziarninowej w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 71
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/24
Autorzy: M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, M[arek] Łukomski.
Tytuł: Ocena funkcji narządu przedsionkowego u chorych na stwardnienie rozsiane.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 87-88
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/24
Autorzy: W. W. Jędrzejczak, W[iesław] Konopka, K[atarzyna] J. Blinowska, J[urek] Olszewski.
Tytuł: Ocena porównawcza SSOAE i TEOAE u małych dzieci i dorosłych.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 107
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/24
Autorzy: R[amzes] Stańczyk, A[nna] Pajor, D[ariusz] Nowak, T[omasz] Durko.
Tytuł: Ocena wybranych procesów wolnorodnikowych w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 148
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/24
Autorzy: K[atarzyna] Starska, M[arek] Łukomski, E[wa] Głowacka.
Tytuł: Ocena wydzielania cytokin prozapalnych i regulatorowych przez limfocyty T w raku płaskonabłonkowym krtani.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/24
Autorzy: R[amzes] Stańczyk, T[omasz] Durko, A[nna] Pajor.
Tytuł: Poprawa słuchu w nagłych głuchotach a typ audiogramu.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 114
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/24
Autorzy: J[urek] Olszewski, J[arosław] Miłoński, K[rzysztof] Kuśmierczyk.
Tytuł: Rzadki przypadek olbrzymiego tłuszczaka w okolicy podżuchwowej.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 138
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/24
Autorzy: W. Machała, P[iotr] Pietkiewicz, W[ojciech] Gaszyński, J[urek] Olszewski, J[arosław] Miłoński.
Tytuł: Tracheotomia przezskórna. Zastosowanie techniki Griggs'a u pacjentów hospitalizowanych w OIT.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 133-134
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/24
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, I[zabela] Olejniczak, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Udział interleukin 2,4 i 13 w etiopatogenezie polipów nosa.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/24
Autorzy: M[arcin] Repetowski, J[urek] Olszewski, J[oanna] Majak.
Tytuł: Wpływ kinezyterapii na nasilenie zawrotów głowy pochodzenia szyjnego.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/24
Autorzy: P[iotr] Kurnatowski, M[agdalena] Łabieniec, L[eszek] Putyński.
Tytuł: Wpływ powiększonych migdałków podniebiennych i gardłowego na przebieg procesów emocjonalnych u dzieci.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: poz. P145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/24
Autorzy: M[arzena] Mielczarek, W[iesław] Konopka, J[urek] Olszewski.
Tytuł: Wrażenia słuchowe u osób z szumami usznymi podczas elektrostymulacji.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 117
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/24
Autorzy: P[aweł] Dobosz, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, E[lżbieta] Nazim-Zygadło, A[ndrzej] Kozok.
Tytuł: Zależność między poziomami cynku w surowicy krwi a progami elektrogustometrycznymi u osób przed i po tonsillektomii.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 151
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/24
Autorzy: P[iotr] Kurnatowski, J[olanta] Filipiak.
Tytuł: Zapalenie ucha zewnętrznego : czynniki etiologiczne, analiza objawów podmiotowych i przedmiotowych.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: poz. P156
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/24
Autorzy: P[aweł] Dobosz, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Cenda, Z. Maciął, A[ndrzej] Kozok.
Tytuł: Zastosowanie prądowo-impulsowego elektrogustometru z dwubiegunową elektrodą w pomiarach progów odczucia smaku.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 150, streszcz.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/24
Autorzy: K[atarzyna] Starska, M[arek] Łukomski, I[wona] Lewy-Trenda.
Tytuł: Znaczenie prognostyczne ekspresji metaloproteinazy 1 (MPT-1) w matrix komórek raka płaskonabłonkowego krtani w przewidywaniu mikroprzerzutów węzłowych.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 102-103
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi