Zapytanie: XLI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI LUBLIN
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: T[omasz] Gęsicki, D[anuta] Gryczyńska.
Tytuł: Badania nad wpływem refluksu żołądkowo-przełykowego na stan górnych dróg oddechowych u dzieci.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 343
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/20
Autorzy: M[aciej] Gryczyński, J[ózef] Kobos, A[nna] Murlewska, W[ioletta] Pietruszewska.
Tytuł: Białko beta-katenina w ocenie dynamiki rozrostu raka krtani.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 272
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/20
Autorzy: K[atarzyna] Starska, M[arek] Łukomski, W[ielisław] Papierz, I[wona] Lewy-Trenda.
Tytuł: Ekspresja antygenów cytokeratynowych w węzłach chłonnych z histopatologicznie niepotwierdzonymi przerzutami u pacjentów z rakiem krtani.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 482
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/20
Autorzy: K[atarzyna] Starska, A[ndrzej] Kulig, M[arek] Łukomski.
Tytuł: Ekspresja wybranych antygenów cytokeratynowych we froncie nacieku nowotworowego w raku krtani.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 484
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/20
Autorzy: A[nna] Pajor, R[enata] Obrębska, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Gruźlica węzłów chłonnych szyi.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 178
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/20
Autorzy: M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, M[arek] Łukomski, E[lżbieta] Ciechomska, A[nna] Pajor.
Tytuł: Neurootologiczna i neuropsychologiczna ocena chorych z szumami usznymi.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 211
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/20
Autorzy: A[nna] Pajor, M[arian] Danilewicz, A[ndrzej] Jankowski, T[omasz] Durko.
Tytuł: Ocena aktywności proliferacyjnej i apoptozy w tkance ziarninowej ucha środkowego - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 435
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/20
Autorzy: A[nna] Pajor, R[amzes] Stańczyk, T[omasz] Durko, M[arcin] Durko.
Tytuł: Ocena bakteriologiczna w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/20
Autorzy: Z[bigniew] Kozłowski, J[oanna] Sułkowska, A[ndrzej] Jankowski, A[lina] Morawiec-Bajda, M[arcin] Mazerant.
Tytuł: Ocena efektywności selektywnej kriomukotomii dolnej na podstawie wyników aktywnej rynomanometrii przedniej, testu sacharynowego oraz badań cytologicznych.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 376
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/20
Autorzy: W[ojciech] Kałużny, T[omasz] Durko, A[nna] Pajor.
Tytuł: Ocena wpływu szumów usznych na stan emocjonalny u chorych na podstawie kwestionariusza ogólnego stanu zdrowia Goldberga.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 212
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/20
Autorzy: M[arek] Łukomski, B[eata] Miaśkiewicz, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Ocena wyników leczenia powikłań oczodołowych w przebiegu zapaleń zatok przynosowych.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 391
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/20
Autorzy: M[arek] Łukomski, G[rzegorz] Mazur, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Odległe wyniki badania klinicznego u osób po tonsillektomii.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 390
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/20
Autorzy: M[agdalena] Łabieniec, D[anuta] Gryczyńska.
Tytuł: Problemy diagnostyczne w obturacyjnych zaburzeniach oddychania podczas snu u dzieci.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 388
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/20
Autorzy: K[atarzyna] Maciaszczyk, A[nna] Pajor.
Tytuł: Przerzuty do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 171
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/20
Autorzy: R[amzes] Stańczyk, A[nna] Pajor, A[leksandra] Omulecka.
Tytuł: Przypadek przerzutu raka jasnokomórkowego nerki do ustnej części gardła.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 482
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/20
Autorzy: A. Zakrzewska.
Tytuł: Rola migdałka gardłowego w rozwoju chorób alergicznych przebiegających z objawami dróg oddechowych u dzieci.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 521
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/20
Autorzy: M[arcin] Mazerant, M[aciej] Gryczyński, A[lina] Morawiec-Bajda, J[oanna] Sułkowska.
Tytuł: Struktura, leczenie i przebieg pooperacyjny guzów szyi u pacjentów Kliniki Otolaryngologii w Łodzi.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 398
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/20
Autorzy: M[agdalena] Łabieniec, K[rzysztof] Powajbo, D[anuta] Gryczyńska.
Tytuł: Terapia sekwencyjna cefuroxymem u dzieci w materiale Kliniki w latach 2000-2003.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 387
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/20
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, J[ózef] Kobos, A[nna] Murlewska, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Wartość prognostyczna białek P16 i P21 u chorych na raka krtani.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 276
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/20
Autorzy: P[iotr] Kurnatowski, L[eszek] Putyński, M[agdalena] Łabieniec, B[eata] Kowalska.
Tytuł: Wpływ przerostu migdałka gardłowego na przebieg funkcji poznawczych dziecka.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 384
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi