Zapytanie: XL ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI BIAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: T[omasz] Durko, M[arcin] Durko, A[nna] Pajor.
Tytuł: Algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego w nagłym niedosłuchu odbiorczym.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002- Materiały zjazdowe, 2002
Strony: s. 24-25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/18
Autorzy: J[acek] Latusiński, J[urek] Olszewski, F[ranciszek] Buhl, A[ndrzej] Kita.
Tytuł: Analiza wybranych proporcji pierwiastków śladowych w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u chorych z brodawczakiem krtani oraz przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 112-113
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/18
Autorzy: A[lina] Morawiec-Bajda, M[ałgorzata] Zielińska.
Tytuł: Krótkolatencyjne reakcje woreczkowo-szyjne i trójdzielno-szyjne - testy oceny sprawności odruchowej w stwardnieniu rozsianym.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 137-138
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/18
Autorzy: J[urek] Olszewski, P[iotr] Zalewski, K[rzysztof] Zieliński, R[obert] Koktysz, J[acek] Schmidt, A[gnieszka] Olszewska-Ziąber, J[anusz] Kopczyński.
Tytuł: Obraz patomorfologiczny w nieinfekcyjnych nieżytach nosa na podstawie badań histopatologicznych i immunohistoenzymatycznych.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 159-160
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/18
Autorzy: M[arek] Łukomski, K[atarzyna] Starska, E[lżbieta] A[gata] Ciechomska.
Tytuł: Ocena jakości życia u chorych z rakiem krtani po radykalnym usunięciu węzłów chłonnych.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 120-121
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/18
Autorzy: T[omasz] Durko, A[ndrzej] Jankowski, A[nna] Pajor.
Tytuł: Ocena kliniczno-audiologiczna chorych z szumami usznymi.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/18
Autorzy: A[nna] Pajor, E[lżbieta] A[gata] Ciechomska.
Tytuł: Ocena neuropsychologiczna chorych z szumami usznymi.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 165
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/18
Autorzy: W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: Ocena przydatności emisji otoakustycznej wywołanej (TEOAE) dla technik biometrycznych.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 77
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/18
Autorzy: M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, M[arek] Łukomski.
Tytuł: Ocena stanu przedsionkowego na podstawie testów okoruchowych u osób zdrowych w różnym wieku.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/18
Autorzy: A[ntoni] Grzanka, P[rzemysław] Chełstowski, W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: Ocena związku między klinicznymi zapisami emisji otoakustycznej spontanicznej (SOAE) a emisją otoakustyczną wywołaną (TEOAE) i produktu zniekształceń nieliniowych (DPOAE).
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 55-56
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/18
Autorzy: W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski.
Tytuł: Otoemisyjny objaw wyrównania głośności (doniesienie wstępne).
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 78
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/18
Autorzy: K[azimierz] Wiśniewski, J[urek] Olszewski.
Tytuł: Porównawcza ocena antyoksydacyjnej aktywności enzymatycznej we krwi obwodowej u chorych przed i po leczeniu operacyjnym przewlekłego zapalenia zatok szczękowych.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 246
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/18
Autorzy: A[nna] Pajor, A[ndrzej] Jankowski, M[arcin] Durko.
Tytuł: Przydatność badań immunologicznych w diagnostyce postępującego niedosłuchu odbiorczego i nagłej głuchoty.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 166
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/18
Autorzy: S[zczepan] Barnaś, J[urek] Olszewski.
Tytuł: Wartość oznaczania stężeń białka C-reaktywnego, A1-antytrypsyny i haptoglobiny w surowicy krwi przy kwalifikacji chorych z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych do leczenia operacyjnego.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 4
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/18
Autorzy: K[azimierz] Wiśniewski, J[urek] Olszewski.
Tytuł: Wartość oznaczania stężeń składowych dopełniacza C3C i C4 w surowicy krwi przy kwalifikacji chorych z przewlekłym zapaleniem zatok szczękowych do leczenia operacyjnego.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 247
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/18
Autorzy: K[atarzyna] Starska, A[ndrzej] Kulig, M[arek] Łukomski.
Tytuł: Wartość prognostyczna zmodyfikowanej klasyfikacji Annerotha, Batsakisa i Luny u pacjentów z rakiem krtani.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 202-203
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/18
Autorzy: A[lina] Morawiec-Bajda, A[ndrzej] Jankowski, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Wpływ preparatu Euphorbium compositum aerozol na stan i czynność rzęsek błony śluzowej nosa.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 136-137
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/18
Autorzy: K[atarzyna] Starska, M[arek] Łukomski, A[ndrzej] Kulig.
Tytuł: Zmiany odczynowe w węzłach chłonnych jako czynnik rokowniczy u chorych na raka krtani.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 203-204
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi