Zapytanie: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ANALITYKÓW I TRANSFUZJOLOGÓW WOJSKA POLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/10

Autorzy: M[arek] Paradowski.
Tytuł: Alkohol a wynik badania laboratoryjnego.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków i Transfuzjologów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Rola diagnostyki laboratoryjnej w realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia Pogorzelica, 15-17.05.2003 : materiały konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 15
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/10
Autorzy: M[arek] Przygoda, M[arek] Paradowski, A[ndrzej] Olszewski.
Tytuł: Niektóre aspekty kliniczne niedoborów albuminy.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków i Transfuzjologów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Rola diagnostyki laboratoryjnej w realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia Pogorzelica, 15-17.05.2003 : materiały konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 27
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/10
Autorzy: A[ndrzej] Marszałek, S[tanisław] Sosnowski, A[ndrzej] Wiśniewski, B[ożena] Marszałek, M[arek] T[omasz] Paradowski.
Tytuł: Ocena przydatności wybranych parametrów czerwonokrwinkowych i retikulocytarnych uzyskiwanych przy użyciu analizatora ADVIA 120 w monitorowaniu cyklu treningowego młodych pływaków.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków i Transfuzjologów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Rola diagnostyki laboratoryjnej w realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia Pogorzelica, 15-17.05.2003 : materiały konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 18
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/10
Autorzy: M[arek] Przygoda, M[arek] Paradowski, A[ndrzej] Olszewski.
Tytuł: Podstawy patogenetyczne dożylnej terapii immunoglobulinami.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków i Transfuzjologów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Rola diagnostyki laboratoryjnej w realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia Pogorzelica, 15-17.05.2003 : materiały konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 24
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/10
Autorzy: K. Rośniak-Bąk, M[arek] Paradowski, J[an] H[enryk] Goch, L[eszek] Markuszewski, S[ławomir] Piątas, B[eata] Mamełka.
Tytuł: Porównawcza analiza mocy diagnostycznej markerów sercowych w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu zawałów mięśnia sercowego leczonych metoda bezinwazyjną (trombolityczną).
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków i Transfuzjologów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Rola diagnostyki laboratoryjnej w realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia Pogorzelica, 15-17.05.2003 : materiały konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 19
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/10
Autorzy: M[ariusz] Szablewski, M[arek] T[omasz] Paradowski, J[acek] Majda, S[ławomir] Piątas, A[nna] Urbaniak, M[onika] Terlecka.
Tytuł: Porównawcza ocena mocy diagnostycznej oznaczeń stężeń prokalcytoniny (PCT) i białka C-reaktywnego (CRP) w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu zespołu układowej odpowiedzi zapalnej (SIRS).
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków i Transfuzjologów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Rola diagnostyki laboratoryjnej w realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia Pogorzelica, 15-17.05.2003 : materiały konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/10
Autorzy: M[arek] Paradowski.
Tytuł: Posocznica patomechanizm choroby, biochemiczne markery diagnozowania i monitorowanie.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków i Transfuzjologów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Rola diagnostyki laboratoryjnej w realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia Pogorzelica, 15-17.05.2003 : materiały konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 21
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/10
Autorzy: A[dam] Olszewski, S[tanisław] Sosnowski, A[ndrzej] Olszewski, M[arek] Przygoda.
Tytuł: Terapia transfuzyjna w hemofilii typu A - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków i Transfuzjologów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Rola diagnostyki laboratoryjnej w realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia Pogorzelica, 15-17.05.2003 : materiały konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 28
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/10
Autorzy: E[wa] Majewska.
Tytuł: Udział cząstek adhezyjnych w procesie zapalnym.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków i Transfuzjologów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Rola diagnostyki laboratoryjnej w realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia Pogorzelica, 15-17.05.2003 : materiały konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 16
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/10
Autorzy: M[arek] Przygoda, A[dam] Olszewski.
Tytuł: Wybrane implikacje kliniczne i biochemiczne wykorzystania roztworów wzbogacających w transfuzjologii.
Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków i Transfuzjologów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Rola diagnostyki laboratoryjnej w realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia Pogorzelica, 15-17.05.2003 : materiały konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi