Zapytanie: XII KONFERENCJA STOWARZYSZENIA NEUROPATOLOGÓW POLSKICH POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/15

Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, J[ohan] Hainfellner, H[erbert] Budka.
Tytuł: Akumulacja PrP w ukˆadzie trójdzielnym i w tectum w doświadczalnej chorobie Creutzfeldta-Jakoba po inokulacji do gałki ocznej.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 40-41
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/15
Autorzy: Piotr Rieske, Wojciech Biernat, Magdalena Zakrzewska, Maria Dębiec-Rychter, Jacek Bartkowiak, Paweł P. Liberski.
Tytuł: Analiza molekularna nowotworów powstałych u chorego z zespołem LI-Fraumeni: mięsaka włóknisto-histiocytarnego, oponiaka anaplastycznego i glejaka wielopostaciowego
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego: streszczenia.
Strony: s. 59-60
Konferencja: , Warszawa, 2002.05.20
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/15
Autorzy: E[wa] Golańska, K[rystyna] Bigoszewska, M[aria] Barcikowska, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Analiza polimorfizmu genu PRND.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 19-20
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/15
Autorzy: K[rzysztof] Zakrzewski, M[aria] Respondek-Liberska, M[agdalena] Zakrzewska, L[ech] Polis, P[aweł] P[iotr] Liberski.
Tytuł: Charakterystyka kliniczna i histologiczna nowotworów mózgu u nowowrodków i niemowląt.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 80-81
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/15
Autorzy: Piotr Rieske, Piotr Gębski, Szymon Janczar, A. Tretiakova, Sylwester Piaskowski, Jacek Bartkowiak, Paweł P. Liberski.
Tytuł: Ekspresja IDO w glejakach wielopostaciowych
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego : streszczenia
Strony: s. 60-61
Konferencja: , Warszawa, 2002.05.20
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/15
Autorzy: I[wona] Lewy-Trenda, A[leksandra] Omulecka, J[anusz] Janczukowicz, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Immunoekspresja molekuły adhezyjnej CD44 w wybranych postaciach histologicznych oponiaków.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 39
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/15
Autorzy: I[wona] Lewy-Trenda, A[leksandra] Omulecka, J[anusz] Janczukowicz, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Morfometryczna ocena gęstości naczyń krwionośnych i potencjału naczyniotwórczego w wybranych postaciach histologicznych oponiaków.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/15
Autorzy: J[anusz] Janczukowicz, I[wona] Lewy-Trenda, P[aweł] Komuński, K[rzysztof] Tybor, K[rzysztof] Zakrzewski, L[ech] Polis, Paweł P[iotr] Liberski, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Neurocytoma centrale. Klinika, histopatologia i ultrastruktura.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 27
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/15
Autorzy: M. Szybka, Jacek Bartkowiak, Paweł P. Liberski, Radzisław Kordek.
Tytuł: Niestabilność mikrosatelitarna DNA i ekspresja białek naprawy DNA w guzach astrocytarnych mózgu u dzieci
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego: streszczenia
Strony: s. 69-70
Konferencja: , Warszawa, 2002.05.20
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/15
Autorzy: B[ożena] Jarosz, E. Korobowicz, W[ielisław] Papierz, M[arek] Jarosz, T. Trojanowski.
Tytuł: Ocena przydatności przeciwciała MIB-1 w różnicowaniu nowotworów glejowych OUN o II i III lub III i IV stopniu złośliwości histologicznej w obrębie poszczególnych linii rozwojowych.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 30-31
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/15
Autorzy: K[rzysztof] Zakrzewski, J[acek] Kreisel, P[aweł] P[iotr] Liberski, E[milia] Nowosławska, L[ech] Polis, T. Biegański.
Tytuł: Ocena zależności pomiędzy parametrami widm spektroskopowych nowotworów mózgu u dzieci a ich stopniem złośliwości wg skali WHO.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 79-80
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/15
Autorzy: J[olanta] Bratosiewicz, G[erard] H. Jansen, T[omasz] J. Wąsik, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Polimorfizm regionu promotorowego genu PRNP w chorobie Creutzfeldta-Jakoba.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 9-10
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/15
Autorzy: M[agdalena] Zakrzewska, P[iotr] Rieske, K[rzysztof] Zakrzewski, L[ech] Polis, K[rystyna] Bigoszewska, P[aweł] P[iotr] Liberski.
Tytuł: Progresja zaburzeń molekularnych u chorego z pierwotnie rozsianą postacią rdzeniaka.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 77-78
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/15
Autorzy: A[leksandra] Omulecka, I[wona] Lewy-Trenda, J[anusz] Janczukowicz, M[arek] Zawirski, T[omasz] Papierz, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Torbiele ośrodkowego układu nerwowego. Klinika i morfologia.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 53-54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/15
Autorzy: M[agdalena] Zakrzewska, P[iotr] Rieske, K[rzysztof] Zakrzewski, L[ech] Polis, P[aweł] P[iotr] Liberski.
Tytuł: Utrata heterozygotyczności 22q11 w nowotworach zarodkowych mózgu u dzieci.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 78-79
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi