Zapytanie: VIII NAUKOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOKSYKOLOGICZNEGO 8-11 WRZEŚNIA 2002
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/10

Autorzy: Teresa Wrońska-Nofer, Bożena Piłacik, Dobrosława Gradecka, Jolanta Jajte, Wojciech Krajewski.
Tytuł: Ocena szkodliwych skutków narażenia na podtlenek azotu w środowisku pracy.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002 Łódź.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 212-213
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/10
Autorzy: B[arbara] Frydrych, M[onika] Sala, E[lżbieta] Bruchajzer.
Tytuł: Aktywność peroksydazy i transferazy glutationu po podaniu bromobenzenów.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 219
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/10
Autorzy: M[arzenna] Nasiadek, J[adwiga] Chmielnicka.
Tytuł: Modyfikacja metody bezpłomieniowej AAS dla oznaczenia stężenia glinu w surowicy.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: poz. 165
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/10
Autorzy: A[nna] Kilanowicz, A[dam] Daragó, A[ndrzej] Sapota.
Tytuł: Rola glutationu w metabolizmie wybranych dimetylonaftalenów w ustroju szczura.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. [1]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/10
Autorzy: J[adwiga] Chmielnicka, A[dam] Daragó.
Tytuł: Stężenie Cd, Zn, Cu, i Se w tkankach nowotworowych prostaty w zależności od wieku pacjenta.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/10
Autorzy: A[nna] Kilanowicz, J[olanta] Jajte, A[ndrzej] Sapota.
Tytuł: Toksykokinetyka 1,2,3,4,5-pentachloronaftalenu-[ring-u-3H] w ustroju szczura.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: poz. 164
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/10
Autorzy: A[ndrzej] Sapota, C[zesław] Orłowski, P[aweł] Jałmużna, J[erzy] Matych.
Tytuł: With diagnosed renal cancer.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 105
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/10
Autorzy: E[lżbieta] Bruchajzer, J[adwiga] A[nna] Szymańska.
Tytuł: Wpływ 1,2,4-tribromobenzenu na biosyntezę hemu w organizmie szczurów.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 217
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/10
Autorzy: M[ałgorzata] Skrzypińska-Gawrysiak.
Tytuł: Wpływ rytmu dobowego na dynamikę działania hepatotoksycznego tetrabromoetanu u myszy.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 223
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/10
Autorzy: B[arbara] Frydrych, J[adwiga] Szymańska, J[akub] Czerski.
Tytuł: Wpływ wielokrotnego podawania 1.4DBB i 1,4DCB na indukcję cytochromów w wątrobie szczura.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 218
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi