Zapytanie: VI KONFERENCJA NEUROCHEMICZNA MOLEKULARNE PODSTAWY PATOLOGII I TERAPII SCHORZE
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/7

Autorzy: E[wa] Golańska, K[rystyna] Hułas-Bigoszewska, E. Rutkiewicz, M[aria] Styczyńska, B[eata] Pepłońska, M[aria] Barcikowska, P[aweł] P[iotr] Liberski.
Tytuł: Doppel i PrP - polimorfizmy genetyczne w chorobie Alzheimera.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Neurochemiczna "Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych" 22 listopada 2002, Warszawa.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/7
Autorzy: M[agdalena] Zakrzewska, P[iotr] Rieske, K[rzysztof] Zakrzewski, L[ech] Polis, M[aria] Dębiec-Rychter, K[rystyna] Hułas-Bigoszewska, P[aweł] Liberski.
Tytuł: Izochromosom 17q w rdzeniakach OUN.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Neurochemiczna "Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych" 22 listopada 2002, Warszawa.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 39
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/7
Autorzy: Marta Szybka, Jacek Bartkowiak, Paweł P. Liberski, Krzysztof Zakrzewski, Lech Polis, Radzisław Kordek.
Tytuł: Korelacja niestabilności mikrosatelitarnej DNA i ekspresji białek kodowanych przez geny mutatorowe w złośliwych glejakach człowieka
Tytuł całości: W: VI Konferencja Neurochemiczna "Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych"
Strony: s. 41
Konferencja: , Warszawa, 2002.11.2
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/7
Autorzy: M[agdalena] Zakrzewska, P[iotr] Rieske, K[rzysztof] Zakrzewski, L[ech] Polis, P[aweł] P[iotr] Liberski.
Tytuł: Ocena zaburzeń molekularnych na długim ramieniu chromosomu 22 u dzieci z nowotworami zarodkowymi mózgu.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Neurochemiczna "Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych" 22 listopada 2002, Warszawa.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 37
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/7
Autorzy: Elżbieta Poziomska-Piątkowska, Robert Hajduk, Michał Popiński, Paweł Fijałkowski, Józef Kędziora.
Tytuł: Wpływ inhibitorów esterazy acetylocholinowej na metabolizm tlenowy krwinek czerwonych ludzi zdrowych i pacjentów z chorobą Alzheimera (doświadczenia in vitro).
Tytuł całości: W: VI Konferencja Neurochemiczna "Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych" 22 listopada 2002, Warszawa.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/7
Autorzy: Piotr Rieske, Krystyna Bigoszewska, Ewa Golańska, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Sylwester Piaskowski, Jacek Bartkowiak, Paweł Liberski.
Tytuł: Wstępna ocena wpływu polimorfizmu promotora PRNP na ekspresję PrP
Tytuł całości: W: VI Konferencja Neurochemiczna "Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych"
Strony: s. 43
Konferencja: , Warszawa, 2002.11.22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/7
Autorzy: B[artosz] Bielecki, R. Sobczak, A[ndrzej] Głąbiński.
Tytuł: Wytwarzanie chemokin TARC, MDC i MIP-3alpha przez komórki jednojądrzaste krwi chorych na stwardnienie rozsiane.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Neurochemiczna "Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych" 22 listopada 2002, Warszawa.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi