Zapytanie: OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE I PROFILAKTYKA CHO
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/15

Autorzy: B[ożena] Banasiak, E. Smolewska, H[enryka] Brózik, J. Lipińska, A[gnieszka] Zygmunt, M[ałgorzata] Biernacka-Zielińska, J[erzy] Stańczyk.
Tytuł: Aktywność procesu reumatoidalnego a umiejscowienie kontroli zdrowia u pacjentów z wczesnym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 71
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Activity of rheumatological process and the health control localization in patients with early juvenile idiopathic arthritis. Tamże s. 71
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

2/15
Autorzy: E[lżbieta] Czkwianianc, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, A[lina] Durko, J[adwiga] Krawczyk, I[zabela] Płaneta-Małecka, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Badania epidemiologiczne w aspekcie uwarunkowań środowiskowych zakażenia H. pylori w Łodzi i województwie łódzkim.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 132
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Epidemiological survey in aspect of environmental conditions infection of Helicobacter pylori in the city of Lodz and its vicinity. Tamże s. 132
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

3/15
Autorzy: A[lina] Durko, E[lżbieta] Czkwianianc, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Ciała obce w przewodzie pokarmowym w materiale własnym.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 182
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Alimentary tract foreign bodies - own experience. Tamże s. 182
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

4/15
Autorzy: R[yszard] Makosiej, E[lżbieta] Czkwianianc, M[ałgorzata] Niedworok, A[nna] Podczaska-Słowińska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Dieta i nawyki żywieniowe jako przyczyna przewlekłych zaparć i zespołu rzekomej nadreaktywności wypieracza.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 200
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Diet and eating habits as the cause of chronic constipations and detrusor pseudohyperactivity syndrome in children. Tamże s. 200
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

5/15
Autorzy: R[yszard] Makosiej, K[rystyna] Grzybowska, E[lżbieta] Czkwianianc, B[eata] Sordyl, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Kamica układu moczowego i zagrożenie kamicą u dzieci z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Nephrolitchiasis and risk of calculosis in children with chronic alimentary tract diseases
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego. Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 201
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

6/15
Autorzy: E[leonora] Dyńska, I[zabela] Płaneta-Małecka, E[lżbieta] Śpiewak, J[adwiga] Trojanowska-Lipczyk, M[arzena] Kolasa, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Objawy kliniczne w zarażeniach Ascaris lumbricoides u dzieci.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 134
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Clinical symptoms and signs of Ascaris lumbricoides infections in children. Tamże s. 134
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

7/15
Autorzy: E. Rapacka, H[anna] Domagalska-Nalewajek, P[aweł] Fijałkowski, A. Lewiński, E[dward] Kowalczyk, J[an] Błaszczyk.
Tytuł: Ocena parametrów bariery antyoksydacyjnej u osób z nadmierną masą ciała w wieku rozwojowym.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 206
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Estimation of antioxidative barrier parameters in subjects with excessive body weight in developmental age. Tamże s. 206
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

8/15
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Ocena spożycia podstawowych składników żywieniowych w grupie dzieci łódzkich.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 25
Uwagi: Assessment of diet intake of basic nutritional compounds in school age children from Lodz. Tamże s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

9/15
Autorzy: B[eata] Kozieł, K[rystyna] Grzybowska, E[wa] Majecka, J[adwiga] Trojanowska-Lipczyk, B[eata] Fortak, A[gnieszka] Podczaska-Słowińska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Ocena układu kostnego u dzieci z zaburzeniami rozwoju somatycznego.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 40
Uwagi: Toż w jęz.ang.: The skeletal system evaluation in children with growth disorders. Tamże s. 40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

10/15
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K. Haładaj, J[arosław] Wlazłowski, Z[ofia] Merc-Gołębiowska, E[wa] Rychłowska.
Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na wydolność wysiłkową dzieci przewlekle chorych.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 75
Uwagi: Assessment of physical endurance in children with chronic diseases under the influence of physical rehabilitation. Tamże s. 75
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

11/15
Autorzy: A[gnieszka] Rusińska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz.
Tytuł: Ocena wpływu stanu odżywienia i składu ciała na mineralizację szkieletu u dzieci z niedoborem i nadmiarem masy ciała.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 53
Uwagi: Evaluation of influence of state of nutrition and bone composition on skeletal mineralisation in children body mass deficiency and obesity. Tamże s. 53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

12/15
Autorzy: H[anna] Bułhak-Guz, M[aria] Klimanek-Sygnet, Andrzej Chilarski, Krzysztof Szaflik, J[an] Wilczyński, E[wa] Gulczyńska, I[wona] Maroszyńska.
Tytuł: Wpływ czynników środowiskowych podczas ciąży na przyszły rozwój dzieci urodzonych z wytrzewieniem wrodzonym.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 129
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/15
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, K[rzysztof] Zięba, M[ałgorzata] Wilczyńska, A[ndrzej] Piotrowski, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuc (CCAM) w grupie 9 pacjentów bez diagnozy prenatalnej leczonych w ICZMP w latach 1991-2006.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 236
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Congenital cystic adenomatoid malformation of the lungs (CCAM) in 9 neonates without prenatal diagnosis treated in Polish Mother's Health Centre Research Institute (PMHCRI) in 1991-2006. Tamże s. 236
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

14/15
Autorzy: I[zabela] Kubińska, E[lżbieta] Czkwianianc, A[ndrzej] Pławski, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Zastosowanie badań molekularnych u dzieci rodzinnie obciążonych zespołami polipowatości w materiale własnym.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 195
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Using of molecular screening in children with familial polyposis background. Tamże s. 195
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

15/15
Autorzy: H[anna] Bułhak-Guz, A[ndrzej] Chilarski, K[rzysztof] Szaflik, J[an] Wilczyński, B[arbara] Sałacińska, M. Banasik, E[wa] Czichos, R. Cybulska.
Tytuł: Zmiany w środowisku płodu - ingerencja czy leczenie zachowawcze?
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 128
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi