Zapytanie: KOMPLEKSOWA OCENA JAKOŚCI SUBSTANCJI LECZNICZYCH I POSTACI LEKÓW POZNAŃ 18-19
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/15

Autorzy: Lucyna Korzycka.
Tytuł: Azotany 7-alkilo-teofiliny, potencjalne donory tlenku azotu.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 121-122, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/15
Autorzy: M[ichał] H[enryk] Umbreit, P[iotr] Nowicki, J. Kłos, A[gnieszka] Jędrasiewicz, E. Brzezińska.
Tytuł: Database mining jako użyteczne narzędzie analizy porównawczej pochodnych 1-(X-fenylo)-6,7-dihydroksy-1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 80-81
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/15
Autorzy: Ewa Zawadzka.
Tytuł: Dostępność farmaceutyczna niesteroidowych leków przeciwzapalnych z kropli ocznych solubilizowanych polietero-n-olami.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 229-234, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

4/15
Autorzy: Wojciech Linka.
Tytuł: Dostępność farmaceutyczna substancji leczniczej z tabletek wieloskładnikowych zawierających ranitydynę i suche wyciagi roślinne.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 242-246, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

5/15
Autorzy: Zbigniew Marczyński, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Dostępność farmaceutyczna substancji leczniczych z modelowej stałej postaci leku zawierającej suchy ekstrakt z jeżówki wąskolistej.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 205-209, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

6/15
Autorzy: Marcin Woskowicz, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Niejonowe surfaktanty typu Rofam jako substancje pomocnicze modelowej postaci leku z modyfikowana dostępnością farmaceutyczną albendazolu.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 192-196, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

7/15
Autorzy: Michał Jakub Nachajski, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Ocena zdolności solubilizacyjnych M-PEG jako składowych formulacyjnych modelowej doustnej postaci leku z diklofenakiem.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 196-201, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

8/15
Autorzy: Marian Mikołaj Zgoda, Michał Jakub Nachajski, Marcin Woskowicz.
Tytuł: Równowagowa solubilizacja kwasu acetylosalicylowego (ASA) przez wodne roztwory polietero-n-oli.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 235-239, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

9/15
Autorzy: Michał Krzysztof Kołodziejczyk, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Równowagowa solubilizacja micelarna pochodnych kwasu fibrowego przez wodne roztwory niejonowych surfaktantów typu Rofam.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 249-252, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

10/15
Autorzy: G[rażyna] Samczewska, M[arian] M[ikołaj] Zgoda, A[leksandra] Ciałkowska-Rysz.
Tytuł: Wpływ parametrów reologicznych podłoży absorpcyjnych na szybkość dyfuzji chlorowodorku morfiny do kompartmentu zewnętrznego w warunkach in vitro.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 225-229, wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

11/15
Autorzy: Magdalena Piechota-Urbańska.
Tytuł: Wpływ solubilizacji micelarnej i hydrotropowej na proces dyfuzji kwasu salicylowego z wyjałowionych podłoży maściowych przez membranę dializacyjną do kompartmentu zewnętrznego.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 201-204, wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

12/15
Autorzy: Zbigniew Marczyński, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Wpływ substancji pomocniczych na dostępność farmaceutyczną substancji leczniczych z wierzbownicy drobnokwiatowej.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 215-220, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

13/15
Autorzy: Justyna Kołodziejska.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów reologicznych hydrożelowych preparatów zawierających niesteroidowe leki przeciwzapalne na proces szybkości wymiany masy na granicy faz.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 82-87, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

14/15
Autorzy: Michał Krzysztof Kołodziejczyk, Marian Mikołaj Zgoda.
Tytuł: Wykorzystanie pomiarów konduktometrycznych i spektrofotometrycznych do oceny szybkości dyfuzji micelarnie zsolubilizowanych pochodnych kwasu fibrowego z tabletki matrycowej.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 76-80, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

15/15
Autorzy: Małgorzata Godlewska.
Tytuł: Zastosowanie parametrów reologicznych do oceny właściwości aplikacyjnych hydrożeli farmaceutycznych i kosmetycznych.
Tytuł całości: W: Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków Poznań 18-19 września, 2003 : materiały Konferencji Naukowej.
Adres wydawniczy: Poznań, 2003
Strony: s. 221-225, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi