Zapytanie: IV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII JAMY USTNEJ I CHIRURGII SZCZĘKOWO-T
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/11

Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, E. Gaszyńska.
Tytuł: Analiza morfometryczna odległych wyników leczenia z zastosowaniem materiałów kościozastępczych.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 423
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Long-term result morphometric analysis of treatment involving bone substitute materials. Tamże s. 424
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

2/11
Autorzy: Bogna Zielińska-Kaźmierska, J. Grodecka, R[afał] Kubala.
Tytuł: Centralny ziarniniak olbrzymiokomórkowy - opis przypadku.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 333
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/11
Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, A[nna] Materka.
Tytuł: Czy po zastosowaniu materiałów kościozastępczych możliwa jest pełna regeneracja kości?
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 235
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Is total bone regeneration possible to reach after application of bone substitute materials? Tamże s. 236
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

4/11
Autorzy: P[iotr] Arkuszewski, M[arcin] Kozakiewicz, A. Przygoński.
Tytuł: Głos w dyskusji na temat możliwości leczenia dysplazji włóknistej kości.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 283
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Comments on the possibilities of management of the fibrous dysplasia of bones. Tamże s. 284
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

5/11
Autorzy: G[rażyna] Grzesiak-Janas, M[onika] Ratajek-Gruda, J[erzy] Foczpański, J[olanta] Białkowska-Głowacka, A[ndrzej] Siciarz, N[orbert] Stępień.
Tytuł: Leczenie przewlekłego, nawrotowego zapalenia ślinianek przyusznych wspomagane biostymulacją laserową.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 411
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/11
Autorzy: B. Zielińska-Kaźmierska, J. Grodecka, B. Manowska.
Tytuł: Obraz kliniczny nowotworów głowy i szyi w materiale Kliniki Chirurgii Szczekowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 319
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/11
Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, D[aniel] Dudek, Ł. Antoszczyk, P[iotr] Arkuszewski.
Tytuł: Ocena in vivo odczynu tkankowego na wybrane nici chirurgiczne.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 293
Uwagi: Toż w jęz. ang.: In vivo evaluation of tissue reaction to selected suture materials. Tamże s. 294
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

8/11
Autorzy: P[iotr] Arkuszewski, A. Przygoński, M[arcin] Kozakiewicz.
Tytuł: Odległe wyniki chirurgicznego leczenia zaburzeń funkcji jamy ustnej w przebiegu miopatii.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 273
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Distant results of surgical management of functional disorders in oral cavity in course of myopathy. Tamże s. 274
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

9/11
Autorzy: T[omasz] Hilt, P[iotr] Arkuszewski.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia złamań wyrostka kłykciowego i dziobiastego żuchwy - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 363
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Distant results of management of fractures of the mandibular condyle and coronoid process-our own experience. Tamże s. 364
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

10/11
Autorzy: B. Zielińska-Kaźmierska, J[ózef] Kobos.
Tytuł: Próba oceny ekspresji lamininy i tenascyny w komórkach guza i podścielisku w raku płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej - badania pilotażowe.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 111
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/11
Autorzy: P[iotr] Arkuszewski, A. Przygoński, M[arcin] Kozakiewicz.
Tytuł: Zastosowanie biomateriałów w leczeniu złamań twarzowej części czaszki.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok 22-24 maja 2003 : program konferencji : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 377
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Biomaterials in management of facial bone fractures. Tamże s. 378
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi