Zapytanie: IV KONFERENCJA NAUKOWA RAK TARCZYCY II ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA TYREOLOGICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/12

Autorzy: A. Mordalska, J[oanna] Latek, T. Ferenc, L[ech] Pomorski, A. Zygmunt, E. Gałecka, A. Lewiński.
Tytuł: Analiza ekspresji mRNA genu NDRG2 w pierwotnym raku brodawkowatym tarczycy oraz w przerzutach tego raka do regionalnych węzłów chłonnych.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane, Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 73
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/12
Autorzy: B[ożena] Popowicz, J[oanna] Jankiewicz-Wika, S[tanisław] Sporny, M[ariusz] Klencki, E[lżbieta] Woźniak, E[wa] Sewerynek, J[an] Komorowski, D[orota] Słowińska-Klencka.
Tytuł: Analiza przydatności oznaczania stężenia PTH w materiale uzyskanym podczas biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian ogniskowych szyi w lokalizowaniu prztarczyc.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 84
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

3/12
Autorzy: K. Krawczyk-Rusiecka, K. Wojciechowska-Durczyńska, A[nna] Cyniak-Magierska, Z. Adamczewski, A. Lewiński.
Tytuł: Ocena ekspresji genu COX-2 u pacjentów z rakiem brodawkowatym gruczołu tarczowego w materiale pobranym w badaniu BAC tarczycy.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 120
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

4/12
Autorzy: K. Wojciechowska-Durczyńska, K. Krawczyk-Rusiecka, A[nna] Cyniak-Magierska, A. Zygmunt, A. Lewiński.
Tytuł: Ocena poziomu ekspresji genu PIK3CA w raku brodawkowatym tarczycy.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 121
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

5/12
Autorzy: M[arek] Dedecjus, Z. Adamczewski, J[an] Brzeziński, A. Lewiński.
Tytuł: Ocena wartości ultrasonografii wysokiej rozdzielczości do oceny fałdów głosowych u pacjentów przed i po tyroidektomii. Prospektywne badanie pilotażowe.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 34
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/12
Autorzy: A[nna] Cyniak-Magierska, K. Wojciechowska-Durczyńska, K. Krawczyk-Rusiecka, A. Zygmunt, A. Lewiński.
Tytuł: Ocena występowania rearanżacji RET/PTC1 i RET/PTC3 w bioptatach tarczycy pobranych od pacjentów z przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem tego gruczołu.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 123
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/12
Autorzy: M[arek] Dedecjus, A[nna] Kędzierska, J[ózef] Kozak, G[rzegorz] Stróżyk, R[adzisław] Kordek, J[an] Brzeziński.
Tytuł: Opis przypadku chłoniaka Hodgkina wywodzącego się z grasicy imitującego wole zamostkowe.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 43
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/12
Autorzy: E[lżbieta] Skowrońska-Jóźwiak, Z. Adamczewski, K. Krawczyk-Rusiecka, A[nna] Gumińska, S[tanisław] Sporny, A[ndrzej] Kulig, M[arek] Dedecjus, J[an] Brzeziński, A. Lewiński.
Tytuł: Przerzut raka piersi do tarczycy - prezentacja dwóch przypadków.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 49
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/12
Autorzy: S[ławomir] Mikosiński, P[iotr] Jarek, J[acek] Makarewicz, S[tanisław] Sporny, L[ech] Pomorski.
Tytuł: Wartość diagnostyczna oznaczania PTH w popułczynach z igły po biopsji cienkoigłowej zmian ogniskowych nieznanego pochodzenia zlokalizowanych w obrębie gruczołu tarczowego.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 156
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/12
Autorzy: E[lżbieta] Woźniak, M[ariusz] Klencki, B[ożena] Popowicz, S[tanisław] Sporny, D[orota] Słowińska-Klencka.
Tytuł: Wole nawrotowe poza typową lokazlizacją płatów bocznych - analiza ponad 60 przypadków.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 89
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

11/12
Autorzy: Z. Adamczewski, K. Krawczyk-Rusiecka, M[arek] Dedecjus, J[an] Brzeziński, A. Lewiński.
Tytuł: Wykorzystanie elastografii opartej na metodzie obrazowania harmonicznego na podstawie Dopplera tkankowego w diagnostyce zmian ogniskowych w tarczycy - badanie pilotażowe.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 85
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/12
Autorzy: Z. Adamczewski, M[arek] Dedecjus, J[an] Brzeziński, A. Lewiński.
Tytuł: Zastosowanie oznaczenia stężenia parathormonu z materiału uzyskanego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian ogniskowych na szyi w diagnostyce pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc i negatywnym wynikiem scyntygrafii SPECT.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 157
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi