Zapytanie: III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII HEPATOLOGII I ŻYWIENIA DZI
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/14

Autorzy: K[rystyna] Grzybowska, A[ndrzej] Grzybowski, M[aria] Dziuda-Gorzkowska, B[eata] Kozieł, A[nna] Kisiel, E[wa] Majecka, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Analiza żywienia, stanu odżywienia i gęstości mineralnej kości dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 31-32
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/14
Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, E[wa] Kowalska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Ciężkie powikłania ze strony przewodu pokarmowego związane z stosowaniem NLPZ u dzieci.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 70
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/14
Autorzy: J[adwiga] Trojanowska-Lipczyk, B[eata] Fortak, B[eata] Kozieł, K[rystyna] Grzybowska, E[leonora] Dyńska, A[gnieszka] Podczaska-Słowińska, A[ndrzej] Kudra, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Częstość występowania grzybów w ontocenozach przewodu pokarmowego u dzieci z celiakią.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 10
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/14
Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, E[lżbieta] Czerniawska, J[erzy] Bodalski, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Hypolaktazja u dzieci z cukrzycą typu 1 - istotna przyczyna zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 42
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/14
Autorzy: S[ławomir] Suski, B[eata] Sordyl, R[yszard] Makosiej, L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Ocena czynności elektrycznej żołądka u dzieci z dyfunkcją pęcherza moczowego.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/14
Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, A[gnieszka] Szadkowska, J[erzy] Bodalski, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Ocena ryzyka zakażenia Helicobacter pylori u dzieci i młodocianych z cukrzycą typu 1.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 5
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/14
Autorzy: K[atarzyna] Karolewska-Bochenek, I[zabella] Łazowska-Przeorek, K[atarzyna] Szamotulska, K[rystyna] Grzybowska, I[wona] Ignyś, F[ranciszek] Iwańczak, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, M[aciej] Kaczmarski, P[iotr] Albrecht, P[iotr] Dziechciarz.
Tytuł: Prospektywna ocena epidemiologii nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w Polsce w latach 2002-2004 - wyniki wstępne.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 28
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/14
Autorzy: K[rystyna] Grzybowska, A[nna] Kisiel, B[eata] Kozieł, M[ałgorzata] Banasik, I[zabela] Płaneta-Małecka.
Tytuł: Przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwneutrofilowe u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/14
Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, B. Gębora-Kowalska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy u dzieci z objawami GER.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 4
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/14
Autorzy: M[onika] Tomaszewska, M. Funkowicz, Ewa Toporowska-Kowalska, E[wa] Kowalska, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Refluks żołądkowo-przełykowy pierwotny i wtórny w materiale własnym.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/14
Autorzy: R[yszard] Makosiej, I[zabela] Płaneta-Małecka, S[ławomir] Suski, B[eata] Sordyl, K[rystyna] Grzybowska.
Tytuł: Wczesna diagnostyka zagrożeń kamicą układu moczowego u dzieci z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 73-74
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/14
Autorzy: L[eokadia] Bąk-Romaniszyn, M[agdalena] Chmiela, M[ałgorzata] Wiśniewska, I[zabela] Płaneta-Małecka, W[iesława] Rudnicka.
Tytuł: Wykrywanie zakażeń Helicobacter pylori CagA pozytywnych z zastosowaniem testów ELISA i Western Blot.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/14
Autorzy: E. Toporowska-Kowalska, A[gnieszka] Szadkowska, J[erzy] Bodalski, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Wyrównania metaboliczne a czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/14
Autorzy: R[yszard] Makosiej, Izabela Płaneta-Małecka, K[rystyna] Grzybowska, S[ławomir] Suski, D[anuta] Leśniak, A[ndrzej] Kałużyński, B[eata] Sordyl.
Tytuł: Zaparcia a dysfunkcja pęcherza moczowego z nawracającymi zakażeniami układu moczowego u dzieci.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 16-18 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi