Zapytanie: III KONFERENCJA NAUKOWA RAK TARCZYCY SZCZYRK 23-25 MARCA 2006
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/21

Autorzy: D[ariusz] Lange, S[tanisław] Sporny, J[acek] Sygut, A[ndrzej] Kulig, M[ichał] Jarząb, D[orota] Kula, B[arbara] Jarząb.
Tytuł: Badanie wieloośrodkowe rozpoznań histopatologicznych raka tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 33
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/21
Autorzy: A. Lewiński, K. Wojciechowska, E[wa] Brzeziańska.
Tytuł: Biologia molekularna raka tarczycy : znaczenie mutacji BRAF w rakach zróżnicowanych.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 139
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/21
Autorzy: L[ech] Pomorski, M[aria] Matejkowska, S[ebastian] Niedźwiecki, K. Kuzdak.
Tytuł: Brodawkowaty rak tarczycy (RBT) do 1 cm. Występowanie czynników ryzyka a wielkość guza.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 193
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/21
Autorzy: A[ndrzej] Prokurat, M[ałgorzata] Chrupek, P[rzemysław] Gałązka, M[ałgorzata] Pacholska, J[erzy] Harasymczuk, M[ichał] Rólski, P[rzemysław] Mańkowski, I[wona] Kozłowicz, M[ałgorzata] Czetwertyńska, P[iotr] Kaliciński, D[ariusz] Polnik, J[erzy] Stażyk, A[licja] Kalicka-Kasperczyk, J[erzy] Czernik, K[rystyna] Rawicz-Birkowska, M[aciej] Bagłaj, L[ech] Pomorski, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, E[lżbieta] Petriczko, J[an] Godziński, J[oanna] Ptaszyńska, B[arbara] Ziemniak, W[ojciech] Woźniak, K[atarzyna] Bilska, M[aria] Górska, A[nna] Zonenberg.
Tytuł: Diagnostyka i leczenie raka tarczycy u dzieci w analizie wieloośrodkowej PPGGL.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/21
Autorzy: M[aciej] Naze, M[arek] Dedecjus, G[rzegorz] Stróżyk, U[rszula] Pawlak, J[an] Brzeziński.
Tytuł: Ekspresja cyklin A, B1, D, E - białek regulatorowych cyklu komórkowego w raku brodawkowatym gruczołu tarczowego.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 179
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/21
Autorzy: B[ożena] Popowicz, D[orota] Słowińska-Klencka, S[tanisław] Sporny, M[ariusz] Klencki, A. Lewiński.
Tytuł: Małe zmiany ogniskowe tarczycy - rola badania ultrasonograficznego i cytologicznego.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/21
Autorzy: S[ebastian] Niedźwiecki, K. Kuzdak, K[rzysztof] Kaczka, L[ech] Pomorski.
Tytuł: Normokalcemiczna pierwotna nadczynność przytarczyc u chorych z wolem guzowatym i rakiem brodawkowatym tarczycy - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 225
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/21
Autorzy: E[wa] Brzeziańska, D. Pastuszak-Lewandoska, A[nna] Cyniak-Magierska, A. Lewiński.
Tytuł: Ocena ekspresji cykliny D1 w nowotworach tarczycy jako marker inwazyjności nowotworu.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 177
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/21
Autorzy: K. Kołomecki, P[iotr] Maciaszczyk, H[enryk] Stępień, J[acek] Cywiński, J[ustyna] Cielecka, T. Stępień, K. Kuzdak.
Tytuł: Ocena stężenia białka p53 i sFasL jako wskaźników procesu apoptozy we krwi u chorych z nowotworami pęcherzykowymi tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/21
Autorzy: J[acek] Makarewicz, Z. Adamczewski, A[ntoni] Rutkowski, S[ławomir] Mikosiński, M[ałgorzata] Knapska-Kucharska, A[nna] Gonerska-Szadkowska, L[idia] Oszukowska, A[nzelmina] Karwowska, A. Lewiński.
Tytuł: Ocena wartości pierwszego oznaczenia tyreoglobuliny w diagnostyce przerzutów wcześnie po operacji zróżnicowanego raka tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 169, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/21
Autorzy: M[ałgorzata] Knapska-Kucharska, J[acek] Makarewicz, L[idia] Oszukowska, Z. Adamczewski, A. Lewiński.
Tytuł: Ocena wpływu wzrostu stężenia endogennego TSH u chorych po operacji z powodu zróżnicowanego raka tarczycy na efektywny okres półtrwania jodu 131 (EHL) w kikutach tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 219, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/21
Autorzy: S[ławomir] A[ndrzej] Mucha, J[olanta] Kunert-Radek, L[ech] Pomorski.
Tytuł: Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) w poszukiwaniu przerzutów raka rdzeniastego tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 103
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/21
Autorzy: K[rzysztof] Kaczka, K. Kuzdak, L[ech] Pomorski.
Tytuł: Przerzuty raka brodawkowatego tarczycy do regionalnych węzłów chłonnych w badaniu immunohistochemicznym i molekularnym. - podsumowanie.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 68
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/21
Autorzy: D[orota] Słowińska-Klencka, S[tanisław] Sporny, M[ariusz] Klencki, B[ożena] Popowicz, A. Lewiński.
Tytuł: Przewlekłe zapalenie tarczycy - aktualny problem w diagnostyce cytologicznej tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 29
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/21
Autorzy: M. Kusiński, J[oanna] Wdzięczak-Bakala, H[enryk] Stępień, J[an] Komorowski, K. Kuzdak.
Tytuł: Przydatność oceny stężenia czteropeptydu acetylo-seryno-asparagino-lizyno-proliny (AcSDKP) w różnicowaniu raka brodawkowatego i wola guzowatego tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 55
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/21
Autorzy: Z. Adamczewski, J[acek] Makarewicz, A[ntoni] Rutkowski, S[ławomir] Mikosiński, M[ałgorzata] Knapska-Kucharska, A[nna] Gonerska-Szadkowska, L[idia] Oszukowska, A[nzelmina] Karwowska, A. Lewiński.
Tytuł: Przypadek przerzutów do obu nerek u pacjenta ze zróżnicowanym rakiem tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 235
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/21
Autorzy: J[acek] Makarewicz, S[ławomir] Mikosiński, A[ntoni] Rutkowski, Z. Adamczewski, M[ałgorzata] Knapska-Kucharska, M[agdalena] Śliwińska, L[idia] Oszukowska, A[nna] Gonerska-Szadkowska, A[nzelmina] Karwowska, A. Lewiński.
Tytuł: Rzadki przypadek tyreotoksykozy u pacjenta ze zróżnicowanym rakiem tarczycy i przewlekłą białaczką limfocytarną.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 133
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/21
Autorzy: M. Kusiński, K. Kuzdak, J[oanna] Wdzięczak-Bakala, H[enryk] Stępień, J[an] Komorowski.
Tytuł: Stężenia acetylo-seryno-asparagino-lizyno-proliny (AcSDKP) oraz naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzostu (VEGF) we krwi chorych z nowotworami tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 57
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/21
Autorzy: D[aria] Handkiewicz-Junak, J[ózef] Roskosz, M[ałgorzata] Kukulska, J[oanna] Krajewska, Z[bigniew] Puch, L[ech] Pomorski, A[ndrzej] Prokurat, A[leksandra] Kropińska, B[arbara] Jarząb.
Tytuł: Uzupełniające leczenie jodem promieniotwórczym zwiększa szansę uzyskania długoletniej remisji u dzieci chorych na zróżnicowanego raka tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 167
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/21
Autorzy: S[ławomir] Mikosiński, L[ech] Pomorski, L[idia] Oszukowska, J[acek] Makarewicz, Z. Adamczewski, S[tanisław] Sporny.
Tytuł: Wartość oznaczania stężenia tyreoglobuliny w aspiratach z węzłów chłonnych szyi u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 157
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/21
Autorzy: Z. Adamczewski, J[acek] Makarewicz, A[ntoni] Rutkowski, S[ławomir] Mikosiński, M[ałgorzata] Knapska-Kucharska, A[nna] Gonerska-Szadkowska, L[idia] Oszukowska, A[nzelmina] Karwowska, A. Lewiński.
Tytuł: Zastosowanie kwasu 13-cis retinowego u pacjentów z niejodochwytnymi przerzutami zróżnicowanego raka tarczycy.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy" Szczyrk, 23-25 marca 2006.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2006
Strony: s. 213
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi