Zapytanie: 6TH EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRINOLOGY LYON FRANCE 26-30 APRIL 2003 ABSTRACT B
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/26

Autorzy: S[ławomir] Mucha, J[olanta] Kunert-Radek.
Tytuł: Active acromegaly after pituitary surgery without any residual tumor on MRI.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P1096
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

2/26
Autorzy: Wojciech Zieleniewski, Sylwia F[arida] Kaźmierczak.
Tytuł: Adrenocortical regeneration may be regulated by angiogenetic factors.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0661
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

3/26
Autorzy: M[arek] Pawlikowski, H[anna] Ławnicka, A[nna] Potocka, M[arie] Fournie-Zaluski.
Tytuł: Angiotensin II and its fragments (angiotensins III and IV) supress the growth of DU-145 prostate cancer cells in vitro.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0322
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

4/26
Autorzy: W[ojciech] Zieleniewski.
Tytuł: Bromocriptine for the treatment of pituitary resistance to thyroid hormone.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0221
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

5/26
Autorzy: J[olanta] Kunert-Radek, A[nna] Gruszka, M[arek] Pawlikowski, A[nna] Borkiewicz.
Tytuł: Effects of angiotensin II and IV on GH3 cell line proliferation.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0093
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

6/26
Autorzy: D[ominika] Świerczyńska-Machura, E[wa] Sewerynek, A. Lewiński.
Tytuł: Effects of prophylothiouracil on the level of Schiff's bases in tissues of rats on diet with different doses of iodine.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0976
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

7/26
Autorzy: J[oanna] Wiktorska, E[wa] Sewerynek, A. Lewiński.
Tytuł: Effects of propylothiouracil on lipid peroxidation induced by thyrotoxicosis in rats.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0975
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/26
Autorzy: G[abriela] Mełeń-Mucha, S[ławomir] Mucha, E. Balcerczak, S[ławomir] Lipa, M. Mirowski.
Tytuł: Expression of p65 gene in experimental colon cancer under the influence of 5-fluorouracil given alone and in combination with hormonal modulation.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0620
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

9/26
Autorzy: M[ariusz] Klencki, D[orota] Słowińska-Klencka, A. Lewiński.
Tytuł: Factors critical for successful FNAB of small lesions in the thyroid gland.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0971
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/26
Autorzy: H[arry] S. Randeva, K. C. Lewandowski, J[an] Komorowski, C[hristopher] O'Callaghan, A[nna] B[arbara] Lewandowska, H[enryk] Stępień, S[ingh] M. Shalet.
Tytuł: Growth hormone (GH) treatment decreases plasma levels of matrix metalloprpteinases 2, 9, (MMP-2, MMP-9) and vascular endothelial growth factor in GH-deficient adults : effects of age of onset of GH-deficiency.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. O-10
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/26
Autorzy: M[arek] Pawlikowski, H[anna] Pisarek, J[olanta] Kunert-Radek, A[ndrzej] Radek.
Tytuł: Immunohistochemical detection of somatostatin receptor subtypes in "non-functioning" pituitary adenomas.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0091
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

12/26
Autorzy: A. Siejka, J[an] Komorowski, H[enryk] Stępień.
Tytuł: Influence of growth hormone - releasing hormone (GHRH) and GHRH antagonist (MZ-4-71) on IFNG secretion from human peripherial blood mononuclear cells in vitro.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0394
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/26
Autorzy: H[enryk] Stępień, A. Siejka, H[anna] Ławnicka, R[oman] Krupiński, T. Stępień, J[an] Komorowski.
Tytuł: Inhibitory effect of GH-RH antagonist (MZ-4-71) on VEGF secretion and proliferation of murine endothelial cells (HECA10) in vitro.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0403
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

14/26
Autorzy: J[an] Komorowski, D[ominika] Stańczyk-Tomecka, H[anna] Ławnicka.
Tytuł: Leptin affects human monocytes function to release proinflamatory cytokines.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0545
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/26
Autorzy: P. Jurowski, R[yszard] Goś, J[olanta] Kunert-Radek.
Tytuł: Long acting somatostatin analoque for the treatment of neuroretinitis in the course of sarcoidosis..
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0401
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

16/26
Autorzy: M[ałgorzata] Karbownik, K[rzysztof] Zasada, A. Zygmunt, E[wa] Brzeziańska, A. Lewiński.
Tytuł: Melatonin reduces iron-induced lipid peroxidation in porcine thyroid.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0180
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/26
Autorzy: D[orota] Słowińska-Klencka, B[ożena] Popowicz, M[ariusz] Klencki, A. Lewiński.
Tytuł: Morphometric analysis of AgNOR dots in autoimmunological lesions of the thyroid.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0974
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/26
Autorzy: A[nna] Gruszka, M[arek] Pawlikowski, J[olanta] Kunert-Radek.
Tytuł: Separate and joint effects of octreotide and bromocriptine on GH3 cell line growth.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0092
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

19/26
Autorzy: H[anna] Ławnicka, J[olanta] Kunert-Radek.
Tytuł: The effect of somatostatin and its analogue octreotide on IL-6 secretion from cultured endothelial cells.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. PO828
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/26
Autorzy: E[lżbieta] Rębas, A[gnieszka] Lachowicz.
Tytuł: The effects of AngII and AngIV-induced changes in tyrosine protein kinase activity in rat pituitary tumor and normal pituitary gland.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. PO105
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

21/26
Autorzy: S[ławomir] Mucha, G[abriela] Mełeń-Mucha, A[ndrzej] Godlewski, H[enryk] Stępień.
Tytuł: The effects of Captopril alone or together with Batimastat on the growth and angiogenesis of estrogen-induced rat prolactinoma.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: s. 641
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

22/26
Autorzy: S[ławomir] Mucha, J[olanta] Kunert-Radek.
Tytuł: The need for growth hormone replacement therapy in a cohort of hypopituitary patients treated for macroadenomas
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0152
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

23/26
Autorzy: K[atarzyna] Winczyk, H[anna] Ławnicka, M[arek] Pawlikowski.
Tytuł: The oncostatic action of the combined treatment with somatostatin and thiazolidinedione derivate CGP 52608 on murine colonic cancer cells in vitro
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0638
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

24/26
Autorzy: P. Jurowski, R[oman] Goś, J[olanta] Kunert-Radek.
Tytuł: Treatment of diabetic retinopathy with long acting somatostatin analogue. An angiographic study.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. PO 269
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

25/26
Autorzy: M[ichał] Karasek, K[atarzyna] Winczyk, A[nna] Zielińska, K[rystyna] Marek, J[acek] Świętosławski.
Tytuł: Ultrastructure of pinealocytes in mice implanted with colon 38 adenocarcinoma.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. P0408
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

26/26
Autorzy: A[gnieszka] Lachowicz, T[omasz] Ochędalski, E[lżbieta] Rębas.
Tytuł: Various steroid hormones modulate differently angiotensin II-induced IP3 concentration in male and female hypothalamus.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology Lyon, France 26-30 April 2003 : abstract book.
Adres wydawniczy: Lyon, 2003
Strony: poz. PO436
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi