Zapytanie: 41 ZJAZD POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/9

Autorzy: Katarzyna Gębska-Kośla, Bartosz Bryszewski, Dariusz Jaskólski, Jan Fortuniak, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos.
Tytuł: Badanie reorganizacji ośrodków mowy u pacjentów z guzami mózgu w przed- i po- operacyjnym badaniu fMRI.
Tytuł angielski: Reorganization of Language Centers in Patients with Brain Tumors Located in Eloquent Speech Areas - a Pre- and Postoperative FMRI Study.
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego : SN001. Guzy wewnątrzczaszkowe, zaawansowane techniki MR
Adres wydawniczy: , 2016
Strony: s. 5-6
Konferencja: , Kraków, 2016.06.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

2/9
Autorzy: Katarzyna Gębska-Kośla, Bartosz Bryszewski, Dariusz Jaskólski, Lucjan Pfaifer, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos.
Tytuł: Długoterminowa obserwacja postępującej reorganizacji ośrodków mowy mózgu w badaniu fMRI u pacjenta z guzem o niższym stopniu złośliwości zlokalizowanym w płcie czołowym - opis przypadku.
Tytuł angielski: A long-term Functional MRI Follow-up Study of Reorganization of Language Areas in Patient with a Frontal Lobe Low Grade Glioma - Case Report.
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Strony: s. 259
Konferencja: , Kraków, 2016.06.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

3/9
Autorzy: Marcin Elgalal, Maciej Kolasa, Paweł Kolasa, Marcin Kozakiewicz, Wojciech Szubert, Piotr Komorowski, Bogdan Walkowiak, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos.
Tytuł: Jednoczesna kranioplastyka i złożona rekonstrukcja oczodołu z wykorzystaniem zindywidualizowanych implantów z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej projektowanych na podstawie obrazowania z wielorzędowej tomografii komputerowej.
Tytuł angielski: Simultaneous Cranioplasty and Complex Orbital Reconstruction Using Patient Specific Ultra High Molecular Weight Polyethylene Implants Designed on the Basis of Computed Tomography Imaging.
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Adres wydawniczy: , 2016
Strony: s. 324-325
Konferencja: , Kraków, 2016.06.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

4/9
Autorzy: Maciej Czernik, Katarzyna Gębska-Kośla, Ludomir Stefańczyk, Janusz Ścibór, Agata Majos.
Tytuł: Ocena dynamiki rozwoju tętniaków aorty brzusznej w obrazie tomografii komputerowej.
Tytuł angielski: Assess the Dynamic of the Development of Abdominal Aortic Aneurysms in the Computed Tomography Study.
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Adres wydawniczy: , 2016
Strony: s. 80-81
Konferencja: , Kraków, 2016.06.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/9
Autorzy: Marcin Elgalal, Bogna Zielińska-Kaźmierska, Michał Lewicki, Michalina Urbaniak, Dagmara Wilmańska, Piotr Komorowski, Bogdan Walkowiak, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos.
Tytuł: Projektowanie i wykonanie zinywidualizowanego implantu do rekonstrukcji żuchwy na podstawie obrazowania z wielorzędowej tomografii komputerowej u pacjenta z rozległą zmianą rozrostową o charakterze szkliwiaka.
Tytuł angielski: Design and Production of a Custom, Patient-specific Implant on the Basis of Multi-slice Computed Tomography Imaging in a Patient with a Large Ameloblastoma of the Mandible.
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Strony: s. 50-51
Konferencja: , Kraków, 2016.06.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

6/9
Autorzy: Dagmara Wilmańska, Marcin Elgalal, Jolanta Tomczyk, Agata Majos.
Tytuł: Rola badań metodami tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w ocenie charakterystyki obrazowj i różnicowania charakteru zmian patologicznych szyi.
Tytuł angielski: The Role of Computed Tomography and Magnetic Resonance in the Imaging Characteristics and Differential Diagnosis of Neck Pathologies.
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Adres wydawniczy: , 2016
Strony: s. 322-323
Konferencja: , Kraków, 2016.06.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

7/9
Autorzy: Agata Majos.
Tytuł: SWI - Co wnosi do rozpoznania?
Tytuł angielski: SWI - What Brings to Diagnosis?
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Adres wydawniczy: , 2016
Strony: s. 7-8
Konferencja: , Kraków, 2016.06.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

8/9
Autorzy: Dagmara Wilmańska, Marcin Elgalal, Mariusz Wachowski, Agata Majos.
Tytuł: Wartość badań metodami tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w ocenie miejscowego zaawansowania procesów nowotworowych okolicy szyi.
Tytuł angielski: The Value of Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging in the Local Staging of Neckcancers.
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Adres wydawniczy: , 2016
Strony: s. 323-324
Konferencja: , Kraków, 2016.06.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

9/9
Autorzy: Marcin Elgalal, Maciej Kolasa, Paweł Kolasa, Andrzej Marchel, Marek Prokopienko, Dagmara Wilmańska, Wojciech Szubert, Piotr Komorowski, Bogdan Walkowiak, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos, Michalina Urbaniak.
Tytuł: Zindywidualizowane implanty do rekonstrukcji kości czaszki projektowane na podstawie obrazowania z wielorzędowej tomografii komputerowej.
Tytuł angielski: Patient Specific Ultra High Molecular Weight Polyethylene Implants for the Reconstruction of Cranial Tissue Defects Custom Designed on the Basis Multi-slice Computed Tomography Data.
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Adres wydawniczy: , 2016
Strony: s. 48-49
Konferencja: , Kraków, 2016.06.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi