Zapytanie: ZYNER ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/37

Autorzy: Małgorzata Fabijańska, Kazimierz Studzian, Leszek Szmigiero, Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Arno Pfitzner, Barbara Cebula-Obrzut, Piotr Smolewski, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki.
Tytuł: Trans-Platinum(II) complex of 3-aminoflavone - synthesis, X-ray crystal structure and biological activites in vitro
Czasopismo: Dalton Trans
Szczegóły: 2015 : Vol. 44, nr 3, s. 938-947
ISSN: 1477-9226
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.197
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/37
Autorzy: Maria Kasprzak, Małgorzata Fabijańska, Leszek Szmigiero, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki.
Tytuł: Właściwości cytostatyczne in vitroflawonowych kompleksów rutenu(II) wobec linii ludzkich komórek nowotworowych w zależności od użytych rozpuszczalników
Tytuł całości: W: XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja - Nauka - Społeczeństwo. Białystok, 18-21 września 2013 r.
Strony: s.108, bibliogr.
Konferencja: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UM w Białymstoku, Białystok, 18-21 września 2013 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

3/37
Autorzy: Justyn Ochocki, Maria Kasprzak, Leszek Szmigiero, Elżbieta Zyner.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Ministra Zdrowia - naukowa zespołowa I-go stopnia za publikację pt."Proapoptotic activit in vitro of two nevel ruthenium(II) complexes with flavanone based ligands that overcome cisplatin resistance in human bladder carcinoma cells"
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012
Uwagi: Nagroda za rok 2011
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/37
Autorzy: Justyn Ochocki, Maria Kasprzak, Lilianna Chęcińska, Andrea Erxleben, Elżbieta Zyner, Leszek Szmigiero, Ariadna Garza-Ortiz, Jan Reedijk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda naukowa rektora II stopnia za pracę orginalną pt." Synthesis, single-crystal and solution structure analysis and In vitro cytotoxic activity of two novel complexes of ruthenium(II) with in situ formed flavanone-based ligands" dla zespołu sosób
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/37
Autorzy: Małgorzata Fabijańska, Elżbieta Zyner, Barbara Cebula-Obrzut, Piotr Smolewski, Justyn Ochocki.
Tytuł: Platinum(II) complex of flavone derivative ligand: apoptotic effects on leukemia cells in vitro.
Tytuł całości: W: VII Joint Meeting on Medicinal Chemistry
Adres wydawniczy: Catania, Italy, 2011
Strony: s. 143
Konferencja: , Catania, Italy, 30.06-02.07.2011
Uwagi: VII Joint Meeting on Medicinal Chemistry
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/37
Autorzy: Maria Kasprzak, Leszek Szmigiero, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki.
Tytuł: Proapoptotic activity in vitro of two novel ruthenium(II) complexes with flavanone-based ligands that overcome cisplatin resistance in human bladder carcinoma cells.
Czasopismo: J Inorg Biochem
Szczegóły: 2011 : Vol. 105, s. 518-524
Uwagi: Epub 2010 Dec 30
ISSN: 0162-0134
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.354
Punktacja Min. Nauki: 35.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/37
Autorzy: Justyn Ochocki, Łukasz Glinka, Małgorzata Fabijańska, Elżbieta Zyner, Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Magdalena Małecka, Bogumiła Żurowska, Anna Brzuszkiewicz, Katarzyna Ślepokura, Tadeusz Lis, Andrea Erxleben.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora I stopnia zespołowa
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010
Szczegóły: naukowa za cykl publikacji "Koordynacyjne właściwości ligandów fosfonowych i flawonoiowych z bometalami"
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/37
Autorzy: Małgorzata Fabijańska, Elżbieta Zyner, Kazimierz Studzian, Leszek Szmigiero, Barbara Cebula-Obrzut, Piotr Smolewski, Justyn Ochocki.
Tytuł: Ocena aktywności cytotoksycznej in vitro aminoflawonowego kompleksu platyny(II).
Tytuł całości: W: XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 12-15 września 2010, Gdańsk
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2010
Strony: s. 315, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/37
Autorzy: Beata Kośmider, Sunny A. Anuels, Dolf Evenberg, Elżbieta Zyner, Karim Bahmed, Regina Osiecka, Justyn Ochocki.
Tytuł: Structure-activity relationship and apoptosis induction in A549 cells by the potential anticancer compound cis-bis(3-aminoflavone)dichloroplatinum(II).
Czasopismo: Arzneimittelforschung
Szczegóły: 2010 : Vol. 60, nr 3, s. 149-156
ISSN: 0004-4172
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.632
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

10/37
Autorzy: Justyn Ochocki, Maria Kasprzak, Liliana Chęcińska, Andrea Erxleben, Elżbieta Zyner, Leszek Szmigiero, Ariadna Garza-Ortiz, Jan Reedijk.
Tytuł: Synthesis, single-crystal and solution structure analysis and in vitro cytotoxic activity of two novel complexes of ruthenium(II) with in situ formed flavanone-based ligands.
Czasopismo: Dalton Trans
Szczegóły: 2010 : Vol. 39, nr 40, s. 9711-9718
ISSN: 1477-9226
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.647
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

11/37
Autorzy: Bogumiła Żurowska, Andrea Erxleben, Łukasz Glinka, Małgorzata Łęczycka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki.
Tytuł: Synthesis, spectroscopy and magnetism of novel metal complexes of 3-aminoflavone (3-af). X-ray crystal structure of 3-af and [Cu(3-af)2(NO3)2].
Czasopismo: Inorganica Chim Acta
Szczegóły: 2009 : Vol. 362, nr 3, s. 739-744
ISSN: 0020-1693
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.940
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/37
Autorzy: Elżbieta Zyner.
Tytuł: Ćwiczenie 2.
Tytuł całości: W: Ćwiczenia z chemii ogólnej z elementami chemii nieorganicznej i bionieorganicznej : skrypt dla studentów I-go roku Wydziału Farmaceutycznego / praca zbior. pod red. Justyna Ochockiego. Wyd. 4.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2008
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

13/37
Autorzy: Elżbieta Zyner.
Tytuł: Ćwiczenie 2.
Tytuł całości: W: Ćwiczenia z chemii ogólnej z elementami chemii nieorganicznej i bionieorganicznej : skrypt dla studentów I-go roku Wydziału Farmaceutycznego ; wersja dla Oddziału Medycyny Laboratoryjnej / praca zbior. pod red. Justyna Ochockiego. Wyd. 4.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2008
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

14/37
Autorzy: Elżbieta Zyner.
Tytuł: Ćwiczenie nr 2. Szybkość reakcji chemicznych a stan równowagi.
Tytuł całości: W: Ćwiczenia z chemii ogólnej z elementami chemii nieorganicznej i bionieorganicznej : skrypt dla studentów I-go roku Wydziału Farmaceutycznego / praca zbior. pod red. Justyna Ochockiego.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. UM, 2007
Strony: s. 20-47, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

15/37
Autorzy: Beata Kośmider, Izabela Zawlik, Paweł P[iotr] Liberski, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Jacek Bartkowiak.
Tytuł: Evaluation of P53 and BAX gene expression and induction of apoptosis and necrosis by the cis-Pt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-diamminedichloroplatinum(II) (cis-DDP) in human lymphocytes.
Czasopismo: Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen
Szczegóły: 2006 : Vol. 604, nr 1, s. 28-35
ISSN: 1383-5718
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.188
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

16/37
Autorzy: B[eata] Kośmider, R[egina] Osiecka, E[lżbieta] Zyner, J. Ochocki.
Tytuł: Comparison between the genotoxicity of cis-Pt(II) complex of 3-aminoflavone and cis-DDP in lymphocytes evaluated by the comet assay.
Czasopismo: Drug Chem Toxicol
Szczegóły: 2005 : Vol. 28, nr 2, s. 231-244, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 0148-0545
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.695
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst17/37
Autorzy: Arzum Erdem, Beata Kośmider, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Mehmet Ozsoz.
Tytuł: Electrochemical genosensing of the interaction between the potential chemotherapeutic agent, cis-bis(3-aminoflavone)dichloroplatinum(II) and DNA in comparison with cis-DDP.
Czasopismo: J Pharm Biomed Anal
Szczegóły: 2005 : Vol. 38, nr 4, s. 645-652
Uwagi: Epub 2005 Mar 17
ISSN: 0731-7085
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.509
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst18/37
Autorzy: Beata Kośmider, Izabela Wójcik, Regina Osiecka, Jacek Bartkowiak, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki.
Tytuł: Enhanced P53 and BAX gene expression and apoptosis in A549 cells by cis-Pt(II) complexes of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP.
Czasopismo: Invest New Drugs
Szczegóły: 2005 : Vol. 23, nr 4, s. 287-297
ISSN: 0167-6997
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.854
Punktacja Min. Nauki: 15.000
DOI:

Pełny tekst19/37
Autorzy: Jolanta Nawrot-Modranka, Elżbieta Zyner, Andrzej Kotyński, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: Za cykl 12 publikacji dotyczących aktywności przeciwnowotworowej związków w grupie kompleksów platyny(II) i heterocyklicznych ligandów fosfonowych. Udział: mniej niż 10%.
Typ publikacji: NAG
Punktacja Min. Nauki: 50.000

20/37
Autorzy: Ewa Ciesielska, Kazimierz Studzian, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Leszek Szmigiero.
Tytuł: Cisplatin with aminoflavone wings as a potent apoptosis inducer of cancer cells.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa poświęcona pamięci profesora Bronisława Filipowicza Modyfikowane kwasy nukleinowe Łódź, 5-6 listopada 2004 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 20044
Strony: s. 39-40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

21/37
Autorzy: Elżbieta Zyner, Beata Kośmider, Sunny A. Anuels, Dolf Evenberg, Justyn Ochocki.
Tytuł: Design, synthesis and investigation of cis-Pt(II) complex of 3-aminoflavone with anticancer activity.
Tytuł całości: W: International Symposium Metals, environment, health Szklarska Poręba, Poland June 24-27, 2004 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Strony: s. 78
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

22/37
Autorzy: Beata Kośmider, Kalina Wyszyńska, Ewa Janik-Spiechowicz, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska, Wojciech Wąsowicz.
Tytuł: Evaluation of the genotoxicity of cis-bis(3-aminoflavone)dichloroplatinum(II) in comparison with cis-DDP.
Czasopismo: Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen
Szczegóły: 2004 : Vol. 558, nr 1/2, s. 93-109
ISSN: 1383-5718
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.748
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst23/37
Autorzy: Beata Kośmider, Elżbieta Zyner, Regina Osiecka, Justyn Ochocki.
Tytuł: Genotoxicity of cis-Pt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP in A549 cells evaluated by comet assay.
Czasopismo: Can J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2004 : Vol. 82, nr 5, s. 169-179, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 0008-4212
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.357
Punktacja Min. Nauki: 9.000

Pełny tekst24/37
Autorzy: Beata Kośmider, Elżbieta Zyner, Regina Osiecka, Justyn Ochocki.
Tytuł: Induction of apoptosis and necrosis in A549 cells by the cis-Pt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP.
Czasopismo: Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen
Szczegóły: 2004 : Vol. 563, nr 1, s. 61-70
ISSN: 1383-5718
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.748
Punktacja Min. Nauki: 10.000
DOI:

25/37
Autorzy: Beata Kośmider, Regina Osiecka, Ewa Ciesielska, Leszek Szmigiero, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki.
Tytuł: Induction of apoptosis and necrosis in lymphocytes by the cis-Pt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP.
Czasopismo: Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen
Szczegóły: 2004 : Vol. 558, nr 1/2, s. 169-179
ISSN: 1383-5718
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.748
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst26/37
Autorzy: Ewa Ciesielska, Kazimierz Studzian, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Leszek Szmigiero.
Tytuł: Cisplatin with aminoflavone wings as an improved apoptosis inducer of cancer cells.
Tytuł całości: W: Gliwice Scientific Meetings 2003, 21-22 XI 2003.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2003
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

27/37
Autorzy: Beata Kośmider, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, L[eszek] Szmigiero.
Tytuł: Evaluation of the genotoxic properties of cisPt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP in A549 cells.
Tytuł całości: W: Gliwice Scientific Meetings 2003 Gliwice, 21-22 XI 2003.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2003
Strony: s. 56
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

28/37
Autorzy: Justyn Ochocki, Elżbieta Zyner.
Rok rozliczenia: IntCl7 Co7F 15/00 2003 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł wynalazku: Patent Polska nr 185585 Nowe związki platyny(II) z 3-aminoflawonem oraz sposoby otrzymywania nowych związków platyny(II) z 3-aminoflawonem.
Uwagi: Opubl. 30 VI 2003
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 12.000

29/37
Autorzy: B[eata] Kośmider, S. Anuels, D[olf] Evenberg, E[lżbieta] Zyner, R[egina] Osiecka, J. Ochocki.
Tytuł: Structural studies of cis-Pt(II) complex of 3-aminoflavone.
Tytuł całości: W: IX International Symposium on Inorganic Biochemistry Where to go? Szklarska Poręba, Poland September 4-7, 2003 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2003
Strony: s. 89a, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

30/37
Autorzy: Beata Kośmider, Sunny A. Anuels, Dolf Evenberg, Elżbieta Zyner, Regina Osiecka, Justyn Ochocki.
Tytuł: Structural studies of cis-Pt(II) complexes of 3-aminoflavone.
Tytuł całości: W: Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIII Granada, Spain 7-12 September 2003 / (eds.): Jose Manuel Costa Fernandez, Jose Miguel Vadillo Perez.
Adres wydawniczy: Granada, 2003
Strony: s. 507-508
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

31/37
Autorzy: Beata Kośmider, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, L[eszek] Szmigiero.
Tytuł: Studies on apoptosis and necrosis in A549 cells caused by cis-Pt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP.
Tytuł całości: W: Gliwice Scientific Meetings 2003 Gliwice, 21-22 XI 2003.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2003
Strony: s. 55
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

32/37
Autorzy: Ł[ukasz] Glinka, E[wa] Nawrot, E. Szewczyk, E[lżbieta] Zyner, J. Ochocki.
Tytuł: Synthesis and bacteriological activity of substituted flavonoid system - containing ligands.
Tytuł całości: W: Joint Meeting on Medicinal Chemistry Kraków, Poland October 15-18, 2003 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Kraków, 2003
Strony: s. 197, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

33/37
Autorzy: Beata Kośmider, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska.
Tytuł: Assessing genotoxic properties of cis-Pt(II) 3-aminoflavone complex in comparison with cis-DDP.
Tytuł całości: W: Gliwickie Spotkania Naukowe 2002 22-23 November, Gliwice, Poland : scientific meetings.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2002
Strony: s. 43
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

34/37
Autorzy: Izabela Wójcik, Beata Kośmider, Jacek Bartkowiak, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska.
Tytuł: Changes of P53 and BAX Genes expression in A549 cells induced ny Pt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP
Tytuł całości: W: 32nd Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society DNA damage and repair fundamental aspects and contribution to human disorders
Strony: s. 227, bibliogr.
Konferencja: , Warsaw, 2002.09.03
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  35/37
  Autorzy: Beata Kośmider, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska.
  Tytuł: Studies on apoptosis and necrosis in lymphocytes caused by Pt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP.
  Tytuł całości: W: 32nd Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society DNA damage and repair fundamental aspects and contribution to human disorders September 3-7, 2002 Warsaw, Poland : book of abstracts.
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2002
  Strony: s. 134
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  36/37
  Autorzy: Elżbieta Zyner.
  Tytuł: Szybkość reakcji chemicznych a stan równowagi.
  Tytuł całości: W: Ćwiczenia z chemii ogólnej z elementami chemii nieorganicznej i bionieorganicznej : skrypt dla studentów I-go roku Wydziału Farmaceutycznego : praca zbiorowa / pod red. Justyna Ochockiego. Wyd. 2 uzup.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2002
  Strony: s. 22-49
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  37/37
  Autorzy: Beata Kośmider, Izabela Wójcik, Regina Osiecka, Jacek Bartkowiak, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska.
  Tytuł: Zmiany aktywności transkrypcyjnej genów P53 i BAX w prawidłowych limfocytach krwi obwodowej człowieka indukowanej przez kompleks PT(ii) 3-aminoflawonu w porównaniu z cis-DDP
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego : streszczenia
  Strony: s. 166
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Wrocław, 2002.09.18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi