Zapytanie: ZIELIŃSKA ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 77Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/77

Autorzy: Andrzej Bednarek, Elżbieta Płuciennik, Katarzyna Kośla, Magdalena Nowakowska, Karolina Pośpiech, Agnieszka Piastowska-Ciesielska, Urszula Lewandowska, Anna Sitkiewicz, Wioletta Wujcicka, Bernarda Kazanowska, Elżbieta Zielińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Rola genu WWOX w regulacji procesów komórkowych w nowotworach.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015
Uwagi: Nagroda Rektorska I stopnia dla nauczycieli akademickich za 2014 rok za osiągnięcia naukowe
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

2/77
Autorzy: Elżbieta Płuciennik, Katarzyna Kośla, Magdalena Nowakowska, Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Andrzej Bieńkiewicz, Piotr Potemski, Radzisław Kordek, Anna Sitkiewicz, Anna Sitkiewicz, Maciej Żelazowski, Grażyna Pasz-Walczak, Wioletta Wujcicka, Bernarda Kazanowska, Elżbieta Zielińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Rola genu supresorowego WWOX w procesie nowotworzenia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
Uwagi: Nagroda I stopnia
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, PL

3/77
Autorzy: Magdalena Nowakowska, Elżbieta Płuciennik, Wioletta Wujcicka, Anna Sitkiewicz, Bernarda Kazanowska, Elżbieta Zielińska, Andrzej Bednarek.
Tytuł: The correlation analysis of WWOX expression and cancer related genes in neuroblastoma- a real time RT-PCR study
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 61, nr 1, s. 91-97, bibliogr., ryc., tab.,Sum.
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.153
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/77
Autorzy: Elżbieta Płuciennik, Magdalena Nowakowska, Wioletta Izabela Wujcicka, Anna Sitkiewicz, Bernarda Kazanowska, Elżbieta Zielińska, Andrzej K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: Genetic alterations of WWOX in Wilms' tumor are involved in its carcinogenesis
Czasopismo: Oncol Rep
Szczegóły: 2012 : Vol. 28, no 4, s. 1417-1422
ISSN: 1021-335X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.297
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

5/77
Autorzy: A[nna] Sikora, M[ałgorzata] Pleban, M[ichał] Kubus, J[anusz] P[iotr] Sikora, E[wa] Andrzejewska, E[lżbieta] Zielińska.
Tytuł: Diagnostyka przyczyn limfadenopatii dziecięcej w badaniach własnych.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, 3-4 grudnia 2010, Łódź
Adres wydawniczy: Łódź, 2010
Strony: s. 40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/77
Autorzy: Elżbieta Zielińska.
Tytuł: Farmakogenomika jako potencjalne narzędzie w profilaktyce i leczeniu dziecięcych chorób.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, 3-4 grudnia 2010, Łódź
Adres wydawniczy: Łódź, 2010
Strony: s. 32
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/77
Autorzy: Elżbieta Zielińska, Małgorzata Zubowska, Tadeusz Biegański, Krystyna Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Kacheksja jako pierwszy objaw zespołu międzymózgowia w łagodnych glejakach podwzgórza i skrzyżowania nerwów wzrokowych u dzieci poniżej 3 roku życia.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 85, nr 1, s. 76-81, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/77
Autorzy: A[nna] Sikora, L[udmiła] Bacewicz, E[lżbieta] Zielińska, P[iotr] Kaliciński.
Tytuł: Leczenie propranololem ciężkiej, wieloogniskowej postaci naczyniakowatości wątroby w doświadczeniach własnych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 149
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/77
Autorzy: Elżbieta Zielińska.
Tytuł: Wrodzone wady rozwojowe i guzy zarodkowe u dzieci do 5 roku życia w doświadczeniach jednego ośrodka.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 84, suppl., s. 15
Uwagi: I Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, 2-4 października 2009, Łódź
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/77
Autorzy: W[ioletta] I[zabela] Wujcicka, Elżbieta Płuciennik, E[lżbieta] Zielińska, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: WWOX tumour suppressor gene is involved in Wilms tumour cancerogenesis in a haploinsufficiency way.
Czasopismo: Eur J Cancer
Szczegóły: 2010, nr 5 Suppl. 8, s. 188
Uwagi: 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, , 26-29 June 2010, Oslo, Norway
ISSN: 0959-8049
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

11/77
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, W[ioletta] I[zabela] Wujcicka, A[nna] Sitkiewicz, A[ndrzej] K[azimierz] Bednarek.
Tytuł: Zwiększona ekspresja genów CCND1 i CCNE1 w nerwiaku zarodkowym dziecięcym jako jeden z markerów złej prognozy.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 104
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/77
Autorzy: Elżbieta Zielińska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Tadeusz Biegański.
Tytuł: Kacheksja jako pierwszy objaw guza mózgu w tzw. zespole międzymózgowia.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 84, suppl., s. 13
Uwagi: I Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Łódź, 2-4 października 2009 roku
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

13/77
Autorzy: Wioletta Wujcicka, Elżbieta Płuciennik, Elżbieta Zielińska, Andrzej Bednarek.
Tytuł: Tumour suppressor function of WWOX gene in Wilms tumour patients.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 56, suppl. 3, s. 6
Uwagi: XLIV Annual Meeting of the polish Biochemical Society Łódź, September 16-19, 2009 : abstracts
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst14/77
Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, M[ałgorzata] Stolarska, J[oanna] Trelińska, E[lżbieta] Zielińska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Częstość występowania drugich nowotworów u dzieci leczonych w Klinice Chorób Dzieci UM w Łodzi w latach 1995-2005.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 129
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst15/77
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, A. Bednarek, M[ałgorzata] Zubowska.
Tytuł: Molekularna taksonomia guzów zarodkowych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 116
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst16/77
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, A[nna] Charubczyk.
Tytuł: Wady rozwojowe towarzyszące dziecięcym guzom zarodkowym.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 116
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst17/77
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, A. Wieczorek, T[omasz] Klekawka, K. Garus, K. Bolek-Marzec, A[nna] Balcerska, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[ałgorzata] Stolarska, E[lżbieta] Zielińska, M[ariusz] Wysocki, A[ndrzej] Kołtan, G[rażyna] Sobol, D[anuta] Perek, B. Bagińska-Dembińska, J[acek] Wachowiak, D[orota] Januszkiewicz-Lewandowska, J[erzy] Kowalczyk, J[oanna] Nurzyńska-Flak, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, H. Bubała, M[aria] Wieczorek.
Tytuł: Current problems with neuroblastoma treatment in Poland.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 18
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst18/77
Autorzy: D[anuta] Perek, B[ożena] Dembowska, M[onika] Drogosiewicz, M[arta] Perek-Polnik, M[arcin] Roszkowski, J[erzy] Kowalczyk, H[anna] Wiśniewska-Ślusarz, G[rażyna] Sobol, M[arek] Mandera, E[lżbieta] Zielińska, B[eata] Zalewska-Szewczyk, L[ech] Polis, T[omasz] Urasiński, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, J[acek] Wachowiak, M[ariusz] Wysocki.
Tytuł: First Polish Central Nervous System (CNS) Tumor Group (PCNST G) integrated care for children with CNS neoplasms in Poland.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 23
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst19/77
Autorzy: K. Bronowicki, J[an] Godziński, M[ałgorzata] Rąpała, H. Heij, D. C. Aronson, E[wa] Kościelniak, B[ernadetta] Kazanowska, T. Dantonello, W. Sulka, A[ndrzej] Prokurat, D[anuta] Perek, E[wa] Bień, W[ojciech] Woźniak, W[ojciech] Madziara, G[rażyna] Sobol, E[lżbieta] Zielińska, A[nna] Balcerska, J[anusz] Bohosiewicz, A[ndrzej] Kurylak, M[arta] Perek-Polnik, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[arian] Rybak, M[agdalena] Rychłowska-Pruszyńska, M[ariusz] Wysocki.
Tytuł: Independent risk factors in children with aggressive fibromatosis.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 28
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst20/77
Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, A[nna] Charubczyk, M[ałgorzata] Zubowska.
Tytuł: Monitoring of probable invasive fungal infection in children with neoplasms.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 36
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst21/77
Autorzy: Elżbieta Zielińska.
Tytuł: Monitorowanie możliwych powikłań grzybiczych u dzieci z chorobą nowotworową.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2007 : T. 7, nr 6, s. 67- 68, 70,ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-4957
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

22/77
Autorzy: Elżbieta Zielińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nominacja na profesora
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Typ publikacji: NOM
Punktacja Min. Nauki: 30.000

23/77
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, J. J. Pietrzyk, G. Wątor, S. Skoczeń, K. Stożek, P. Sucharski, M[ichał] Matysiak, I. Malinowska, A[nna] Balcerska, L[ucyna] Maciejka-Kapuścińska, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, R[omana] Tomaszewska, A[licja] Chybicka, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[ałgorzata] Stolarska, E[lżbieta] Zielińska, T[omasz] Urasiński, A[nna] Kamińska, G[rażyna] Sobol, M[aria] Wieczorek, G[rażyna] Karolczyk.
Tytuł: Preliminary results of genotyping and minimal residual disease study in children with acute myeloid leukemia.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 11
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst24/77
Autorzy: W[alentyna] Balwierz, J. J. Pietrzyk, G. Wątor, S. Skoczeń, P. Sucharski, M[ichał] Matysiak, I. Malinowska, A[nna] Balcerska, L[ucyna] Maciejka-Kapuścińska, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, R[omana] Tomaszewska, A[licja] Chybicka, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, M[ałgorzata] Stolarska, E[lżbieta] Zielińska, T[omasz] Urasiński, A[nna] Kamińska, G[rażyna] Sobol, M[aria] Wieczorek, G[rażyna] Karolczyk.
Tytuł: Wstępne wyniki genotypowania i oznaczania choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką mieloblastyczną.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 38 supl. 2, s. 86-87
Uwagi: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Warszawa, 6-8 września 2007 r.
Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 20707.09.06
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  25/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska.
  Tytuł: Hematologia i onkologia dziecięca w Klinice Chorób Dzieci Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Med Wieku Rozw
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 3 cz. 1 suppl. 1, s. 51-52
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  26/77
  Autorzy: Małgorzata Stolarska, Elżbieta Zielińska, Anna Sitkiewicz, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Analiza stadiów zaawansowania, stopnia złośliwości, predyspozycji genetycznych oraz powikłań terapii guzów Wilmsa - doświadczenia jednego ośrodka.
  Czasopismo: Med Wieku Rozw
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 2 suppl. 1, s. 96
  Uwagi: III Zjazd PolskiegoTowarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - wyzwania" 8-11czerwca 2005 r. Warszawa
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  27/77
  Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Elżbieta Zielińska, Monika Bulas, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Analiza wstępnych objawów złośliwych guzów ośrodkowego układu nerwowego w materiale jednego ośrodka.
  Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
  Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
  Strony: s. 67
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  28/77
  Autorzy: Małgorzata Zubowska, Witalij Andrzejewski, Elżbieta Zielińska.
  Tytuł: Długość przeżycia w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci z różnymi czynnikami ryzyka z uwzględnieniem wpływu polimorfizmu genów kodujących transferazy S-glutationu klas MI, PI i THETA - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Med Wieku Rozw
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 2 suppl. 1, s. 161
  Uwagi: III Zjazd PolskiegoTowarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - wyzwania" 8-11 czerwca 2005 r. Warszawa
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  29/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Małgorzata Zubowska, Anna Charubczyk.
  Tytuł: Hiperkalcemia jako paraneoplastyczny objaw w przebiegu neuroblastoma.
  Czasopismo: Med Wieku Rozw
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 2 supl. 1, s. 83
  Uwagi: III Zjazd PolskiegoTowarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - wyzwania" 8-11 czerwca 2005 r. Warszawa
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  30/77
  Autorzy: Anna Charubczyk, Elżbieta Zielińska, Piotr Kuna.
  Tytuł: Porównanie stężeń wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu i lokalizacji pozamózgowej.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 83-89, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  31/77
  Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Elżbieta Zielińska, Krzysztof Zakrzewski, Monika Bulas, Witalij Andrzejewski, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Prognozowanie przebiegu klinicznego pierwotnych guzów mózgu u dzieci w odniesieniu do długości trwania i charakteru wstępnych objawów klinicznych.
  Czasopismo: Med Wieku Rozw
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 3 cz. 2, s. 565-576, Sum.
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  32/77
  Autorzy: Anna Charubczyk, Elżbieta Zielińska, Piotr Kuna.
  Tytuł: Przeżywalność dzieci z chorobą nowotworową w zależności od stężenia interleukiny-8 i interleukiny 12 w surowicy krwi.
  Czasopismo: Med Wieku Rozw
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 2 supl. 1, s. 301
  Uwagi: III Zjazd PolskiegoTowarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - wyzwania" 8-11 czerwca 2005 r. Warszawa
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  33/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Małgorzata Zubowska, Beata Zalewska-Szewczyk.
  Tytuł: Rola polimorfizmu genu GSTP1 w występowaniu wznów neuroblastoma u dzieci - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
  Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
  Strony: s. 68
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  34/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Małgorzata Zubowska, Konrad Misiura.
  Tytuł: Role of GSTM1, GSTP1, and GSTT1 gene polymorphism in ifosfamide metabolism affecting neurotoxicity and nephrotoxicity in children.
  Czasopismo: J Pediatr Hematol Oncol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 27, nr 11, s. 582-589
  ISSN: 1077-4114
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.161
  Punktacja Min. Nauki: 20.000

  Pełny tekst  35/77
  Autorzy: Małgorzata Zubowska, Elżbieta Zielińska.
  Tytuł: Rzadka manifestacja guza mózgu pod postacią zespołu międzymózgowia.
  Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
  Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
  Strony: s. 69
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  36/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Witalij Andrzejewski, Małgorzata Zubowska.
  Tytuł: Wpływ różnych czynników ryzyka na częstość wznów i długość przeżycia w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci z uwzględnieniem wpływu polimorfizmu genów kodujących transferazy S-glutationu klas MI, PI i THETA - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Acta Haematol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 36 supl. 2, s. 329-330
  Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Wisła, 8-10 września 2005
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  37/77
  Autorzy: Agnieszka Zmysłowska, Elżbieta Zielińska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Zastosowanie analogów nukleozydowych w leczeniu wrodzonej rozsianej postaci histiocytozy z komórek Langerhansa - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Acta Haematol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 36, nr 2, s. 233-240, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  38/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska.
  Tytuł: Znaczenie dziedziczonych polimorfizmów w chemioterapii noworodków wieku dziecięcego.
  Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
  Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
  Strony: s. 67
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  39/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Małgorzata Zubowska, Konrad Misiura.
  Tytuł: Zwiększone dobowe wydalanie neurotoksycznych metabolitów ifosfamidu u dzieci z dziedziczonym polimorfizmem genów kodujących transferazy S-glutationu.
  Czasopismo: Med Wieku Rozw
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 3 cz. 2, s. 577-590, Sum.
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  40/77
  Autorzy: Anna Charubczyk, Piotr Kuna, Elżbieta Zielińska, Krystyna Wyka, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Allergic reaction mediators in blood serum of children with neoplastic diseases.
  Czasopismo: Pediatr Blood Cancer
  Szczegóły: 2004 : Vol. 43, nr 4, s. 450
  Uwagi: International Society of Paediatric Oncology SIOP XXXVI Congress Meeting Oslo, Norway September 16-19, 2004 kontunuacja Medical & Pediatric Oncology
  ISSN: 1545-5009
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  41/77
  Autorzy: D[anuta] Perek, B[ożena] Dembowska-Bagińska, A[nna] Balcerska, W[alentyna] Balwierz, A[licja] Chybicka, J[erzy] Kowalczyk, M[aryna] Krawczuk-Rybak, W[ojciech] Madziara, J[arosław] Peregud-Pogorzelski, J[acek] Wachowiak, M[ariusz] Wysocki, E[lżbieta] Zielińska.
  Tytuł: First Polish Central Nervous System (CNS) Tumor Group (PCNST G) integrated care for children with CNS neoplasms in Poland.
  Czasopismo: Pediatr Blood Cancer
  Szczegóły: 2004 : Vol. 43, nr 4, s. 443
  Uwagi: International Society of Paediatric Oncology SIOP XXXVI Congress Meeting Oslo, Norway September 16-19, 2004
  ISSN: 1545-5009
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  42/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, A[nna] Charubczyk, M[ałgorzata] Zubowska.
  Tytuł: Frequency of the GSTP1 Val/Val genotype is reduced in atopic children with neoplasms.
  Tytuł całości: W: Advances in pediatric bone marrow transplantation and oncology / (Eds): Alicja Chybicka, Bernarda Kazanowska, Jacek Toporski.
  Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
  Strony: s. 371-372
  Uwagi: International Symposium 27-29.05.2004 Wrocław-Piechowice
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  43/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Anna Charubczyk, Małgorzata Zubowska.
  Tytuł: Frequency of the GSTP1 Val/Val genotype is reduced in atopic children with neoplasms.
  Czasopismo: Pediatr Blood Cancer
  Szczegóły: 2004 : Vol. 43, nr 4, s. 450
  Uwagi: International Society of Paediatric Oncology SIOP XXXVI Congress Meeting Oslo, Norway September 16-19, 2004 kontunuacja Medical & Pediatric Oncology
  ISSN: 1545-5009
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  44/77
  Autorzy: A[nna] Charubczyk, P[iotr] Kuna, E[lżbieta] Zielińska, K[rystyna] Wyka, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Humoral and cellular response in allergy and neoplasms in children.
  Tytuł całości: W: Advances in pediatric bone marrow transplantation and oncology / (Eds): Alicja Chybicka, Bernarda Kazanowska, Jacek Toporski.
  Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
  Strony: s. 368-369
  Uwagi: International Symposium 27-29.05.2004 Wrocław-Piechowice
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  45/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Beata Zalewska-Szewczyk, Anna Szczepaniak-Kubat, Katarzyna Mycko, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Kacheksja i otyłość jako pierwsza manifestacja kliniczna guzów mózgu.
  Tytuł całości: W: IV Sympozjum Neuroonkologii Dziecięcej Warszawa - Miedzeszyn, 4-5 listopada 2004.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: s. 18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  46/77
  Autorzy: Anna Charubczyk, Elżbieta Zielińska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Obniżone stężenie interleukiny 8 w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu.
  Tytuł całości: W: IV Sympozjum Neuroonkologii Dziecięcej Warszawa - Miedzeszyn, 4-5 listopada 2004.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: s. 23, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  47/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, A[nna] Szczepaniak-Kubat.
  Tytuł: Paraneoplastic syndromes in childhood malignancy.
  Tytuł całości: W: Advances in pediatric bone marrow transplantation and oncology / (Eds): Alicja Chybicka, Bernarda Kazanowska, Jacek Toporski.
  Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
  Strony: s. 344-349, ryc., bibliogr.
  Uwagi: International Symposium 27-29.05.2004 Wrocław-Piechowice
  Typ publikacji: PFZ
  Język publikacji: EN

  48/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Małgorzata Zubowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Polymorphism within the glutathione S-transferase P1 gene is associated with increased susceptibility to childhood malignant diseases.
  Czasopismo: Pediatr Blood Cancer
  Szczegóły: 2004 : Vol. 43, nr 5, s. 552-559
  ISSN: 1545-5009
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.737
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  49/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Grzegorz Misiak, Olga Wegner, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne i terapeutyczne zaawansowanych stadiów hepatoblastoma - doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 254-257, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  50/77
  Autorzy: Małgorzata Zubowska, Elżbieta Zielińska, Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Zwiększona częstość tranzycji A-G eksonu 5 genu GSTP1 jako genetyczny czynnik ryzyka podatności na ostre białaczki wieku dziecięcego. Doniesienie I.
  Czasopismo: Med Wieku Rozw
  Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 2 cz. 1, s. 245-257, Sum.
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  51/77
  Autorzy: Konrad Misiura, Małgorzata Zubowska, Elżbieta Zielińska.
  Tytuł: Analysis of the urinary excretion of ifosfamide and its N-dechloroethylated metabolites in children using 31P-NMR spectroscopy.
  Czasopismo: Arzneimittelforschung
  Szczegóły: 2003 : Vol. 53, nr 5, s. 372-377
  ISSN: 0004-4172
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.748
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  DOI:

  52/77
  Autorzy: A[nna] Charubczyk, E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Częstość koincydencji alergii atopowej z chorobą nowotworową u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, supl. 5, s. 123
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  53/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, J[oanna] Trelińska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Duration of intravenous empirical treatment in neutropenic cancer children with fever of unknown origin.
  Czasopismo: Med Pediatr Oncol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 4, s. 349
  ISSN: 0098-1532
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  54/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska.
  Tytuł: Kontrowersje dotyczące optymalnej profilaktyki i leczenia zakażeń grzybami w stanach obniżonej odporności.
  Czasopismo: Przegl Epidemiol
  Szczegóły: 2003 : T. 57, nr 2, s. 299-307, tab., bibliogr.
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  55/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska.
  Tytuł: Korzyści i zagrożenia profilaktyki i terapii empirycznej w zwalczaniu zakażeń grzybami u dzieci leczonych z powodu nowotworów.
  Czasopismo: Zakażenia
  Szczegóły: 2003 : T. 4, s. 45-51, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1644-4957
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  56/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, A[nna] Charubczyk, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Lack of response to Mylotarg therapy in a child with relapse of acute myeloid leukaemia after bone morrow transplantation.
  Czasopismo: Leukemia
  Szczegóły: 2003 : Vol. 17, nr 4, s. 683
  ISSN: 0887-6924
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  57/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, A[nna] Charubczyk, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Mylotarg, lek nowej generacji - nowe nadzieje i porażki w terapii wznów ostrej białaczki szpikowej.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, suppl. 5, s. 97
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  58/77
  Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, M[ałgorzata] Misztal, E[lżbieta] Zielińska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Odpływy pęcherzowo-moczowodowe u dzieci do 2 rż, leczonych w Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii w Łodzi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 24
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  59/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska.
  Tytuł: Osobnicze reakcje na karcynogenne działanie ksenobiotyków jako jeden z genetycznych czynników ryzyka rozwoju nowotworów.
  Tytuł całości: W: Ekologia medyczna - wybrane zagadnienia / pod red. Alicji Kurnatowskiej i Piotra Kurnatowskiego.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2003
  Strony: s. 65-91, ryc., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  60/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Małgorzata Zubowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Polimorfizm genu kodującego transferazę S-glutationową klasy P1 jako czynnika ryzyka nefrotoksycznego dziłania ifosfamidu u dzieci.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 82, s. 295-298, wykr., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  61/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Polymorphism within the glutathione S-transferase PI gene is associated with increased susceptibility to childhood malignant diseases.
  Czasopismo: Med Pediatr Oncol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 4, s. 327
  ISSN: 0098-1532
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  62/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, I[wona] Matusiak, M[ałgorzata] Zubowska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Serum butyrylcholinesterase is an early and sensitive marker the clinical course of neoplasms diseases in children.
  Czasopismo: Med Pediatr Oncol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 41, nr 4, s. 349
  ISSN: 0098-1532
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  63/77
  Autorzy: Agnieszka Zmysłowska, Janusz Kozłowski, Elżbieta Zielińska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Zakażenia układu moczowego u dzieci do 3 roku życia.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 82, s. 319-321, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  64/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, I[wona] Matusiak, M[ałgorzata] Zubowska, M[ałgorzata] Stolarska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Znaczenie aktywności butrylocholinoesterazy jako biochemicznego markera skuteczności chemioterapii nowotworów wieku dziecięcego.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, suppl. 5, s. 123
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  65/77
  Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, E[lżbieta] Zielińska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Związek metabolizmu z nefrotoksycznością ifosfamidu u dzieci.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, suppl. 5, s. 107
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  66/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Małgorzata Zubowska, Karolina Przybyłowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Frequency of glutathione-S-transferase gene deletions in children with neoplasms.
  Czasopismo: Eur J Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 162, nr 1, s. 63-64
  ISSN: 0340-6199
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.220
  Punktacja Min. Nauki: 9.000

  Pełny tekst  67/77
  Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, M[ałgorzata] Stolarska, E[lżbieta] Zielińska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Mutacje genu GSTP1 jako czynnik rokowniczy w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci.
  Czasopismo: Acta Haematol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 33, supl. 1, s. 184
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  68/77
  Autorzy: A[gata] Spadło, E[lżbieta] Zielińska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Niedobory czynników krzepnięcia jako efekt nietolerancji mleka.
  Czasopismo: Acta Haematol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 33, supl. 1, s. 172
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  69/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Polimorfizm genu kodującego transferazę s-glutationową gstp1 jako czynnik ryzyka nefrotoksycznego działania ifosfamidu u dzieci.
  Tytuł całości: W: V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Białowieża 24-25 maja 2002 r. : streszczenia prac.
  Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2002
  Strony: s. 144
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  70/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Beata Zalewska-Szewczyk, Małgorzata Zubowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Polimorfizm genu kodującego transferazę S-glutationową klasy GSTP1 jako jeden z genetycznych czynników podatności na nowotwory mózgu u dzieci.
  Tytuł całości: W: III Sympozjum Neuroonkologii Dziecięcej Warszawa - Miedzeszyn, 23-25 października 2002.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: s. 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  71/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, M[ałgorzata] Stolarska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Polymorphism at the GSTP1 locus as a prognostic factor for initial response to steroids therapy in childhood acute lymphoblastic leukaemia.
  Czasopismo: Med Pediatr Oncol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, s. 321
  ISSN: 0098-1532
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  72/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, A[nna] Charubczyk, B[eata] Zalewska-Szewczyk, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Przewlekła rodzinna hipoplazja linii megakariocytarnej skojarzona z eozynofilią.
  Czasopismo: Acta Haematol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 33, supl. 1, s. 183
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  73/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, K[onrad] Misiura.
  Tytuł: Przydatność metod PCR i 31P NMR do przewidywania toksyczności ifosfamidu u dzieci.
  Czasopismo: Acta Haematol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 33, supl. 1, s. 185
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  74/77
  Autorzy: E[lżbieta] Zielińska, M[ałgorzata] Zubowska, K[onrad] Misiura.
  Tytuł: Risk factors of ifosfamide induced encephalopathy and nephrotoxicity in children - role of urinary excretion of ifosfamide and its side chain metabolites and polymorphism at the GSTS loci of three classes of glutathione s-transferases.
  Czasopismo: Med Pediatr Oncol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, s. 331
  ISSN: 0098-1532
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  75/77
  Autorzy: Elżbieta Zielińska, Anna Charubczyk, Beata Zalewska-Szewczyk, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski.
  Tytuł: Rodzinna małopłytkowość amegakariocytowa skojarzona z eozynofilią i alergią.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 63-66, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  76/77
  Autorzy: A[gnieszka] Zmysłowska, E[lżbieta] Zielińska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Wrodzona rozsiana postać histiocytozy z komórek Langerhansa - choroba rzadka i o niezwykle ciężkim przebiegu.
  Czasopismo: Acta Haematol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 33 supl. 1, s. 182
  Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r. : referaty - streszczenia
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  77/77
  Autorzy: A[gnieszka] Zmysłowska, J[anusz] Kozłowski, E[lżbieta] Zielińska, J[erzy] Bodalski.
  Tytuł: Zakażenia układu moczowego u dzieci do 3 roku życia.
  Tytuł całości: W: V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Białowieża 24-25 maja 2002 r. : streszczenia prac.
  Adres wydawniczy: [Warszawa], 2002
  Strony: s. 58
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi