Zapytanie: ZAWIRSKI MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/36

Autorzy: Katarzyna Mirosława Olczak, Marek Zawirski, Sebastian Warchoł, Małgorzata Lewandowska, Jolanta Glińska.
Tytuł: Odzyskiwanie samodzielności przez pacjentów z chorobą dyskową kręgosłupa lędźwiowego leczonych operacyjnie
Tytuł angielski: Recovering independence for patients with lumbar disc treated surgicall
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2018 : vol. 26, nr 2, s. 140-145
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

2/36
Autorzy: Katarzyna Mirosława Olczak, Marek Zawirski, Mariusz Heleniak, Maciej Niewodniczy, Patrycja Kowalczyk, Sebastan Warchoł.
Tytuł: Poprawa stanu zdrowia pacjentów rehabilitowanych z powodu dolegliwości kręgosłupa lędźwiowego.
Tytuł angielski: Alleviation of health of the patients rehabilitated because of lower back pain.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2016 : Vol. 24, nr 23/24, s. 261-264, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/36
Autorzy: Piotr Kasprzak, Grzegorz Tomaszewski, Grażyna Wróbel-Wiśniewska, Marek Zawirski.
Tytuł: Polypropylene-polyester cranial prostheses prepared with CAD/CAM technology. Report of first 15 cases.
Czasopismo: Clin Neurol Neurosurg
Szczegóły: 2011 : Vol. 113, nr 4, s. 311-315, ryc., bibliogr.
ISSN: 0303-8467
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.198
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

4/36
Autorzy: Agata Majos, Bartosz Bryszewski, R Pfajfer, Aneta Antosik-Biernacka, Krzysztof Tybor, Marek Zawirski, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Functional rearrangement of motor cortex in patients with primary tumors located in the region of the central sulcus, depending on the histopathological type and size of tumor; Examination by means of fMRI.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2013 : 78, suppl. 1, 180-181
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/36
Autorzy: Piotr Kasprzak, Stanisław Andrzejak, Bartosz Bryszewski, Jan Fortuniak, Mariusz Heleniak, Jacek Jakubowski, Krzysztof Tybor, Grażyna Wróbel-Wiśniewska, Marek Zawirski, Rafał Wójcik, Dariusz J Jaskólski, Piotr Komuński, Tomasz Papierz, Zbigniew Kotwica, Michał Tarnowski, Borys Kwint, Marek Moskała, Filip Stoma, Tomasz Trojanowski, Jerzy Zwoliński.
Tytuł: Zabiegi naprawcze ubytków kości sklepienia czaszki z użyciem dzianych protez poliprylenowo poliestrowych, formowanych indywidualnie na podstawie badania tomograficznego głowy - ocena pierwszych 105 pacjentów
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh
Strony: s. 65
Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, Bydgoszcz, 2013.06.06
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/36
Autorzy: Elżbieta Ormezowska, Marek Zawirski, Dariusz Jaskólski.
Tytuł: Koncepcja dynamicznej lokalizacji funkcji w rehabilitacji afatycznych zaburzeń mowy
Tytuł angielski: Concept of dynamic localization of function in rehabilitation of aphatic speech disorders
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2012 : T. 12, nr 4, s. 215-221
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/36
Autorzy: J. Fortuniak, D. Jaskólski, Ludomir Stefańczyk, Marek Zawirski, Witold Gajewicz.
Tytuł: Magnetic Resonance Imaging of Rare Intracranial Neoplasms - Role of the In Vivo 1 H Spectroscopy in the Radiological Differential Diagnostics.
Czasopismo: Cent Eur Neurosurg
Szczegóły: 2010 : Vol. 71, nr 4, s. 181-188
ISSN: 1868-4904
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.472
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/36
Autorzy: Joanna Góra-Tybor, Krzysztof Tybor, Marek Zawirski, Tadeusz Robak.
Tytuł: Lymphoid malignancies of the central nervous system
Tytuł angielski: Chłoniaki złośliwe ośrodkowego układu nerwowego
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 39, nr 1, s. 37-52, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

9/36
Autorzy: Elżbieta Agata Ormezowska, Marek Zawirski, Dariusz Jaskólski.
Tytuł: Ocena neuropsychologiczna wczesnych i odległych wyników leczenia operacyjnego chorych z krwawieniem z tętniaków tętnicy łączącej przedniej i tętnicy łączącej tylnej
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 7, nr 4, s. 270-276, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN

10/36
Autorzy: Marek Zawirski.
Tytuł: Prof. dr hab. med. Antoni Prusiński doktor honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi.
Czasopismo: Kronikarz
Szczegóły: 2006/2007 : R. 5, nr 2, s. 282-285
ISSN: 1732-9329
Typ publikacji: PN
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

11/36
Autorzy: Witold Gajewicz, Piotr Grzelak, Magdalena Górska-Chrząstek, Marek Zawirski, Jacek Kuśmierek, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Przydatność obrazów fuzyjnych rezonansu magnetycznego i tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu do pozycjonowania obszaru zainteresowania w protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego i planowania biopsji nowotworów mózgu pochodzenia glejowego - prezentacja metody.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 284-290, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst12/36
Autorzy: Stanisław Andrzejak, Jan Fortuniak, Grażyna Wróbel-Wiśniewska, Marek Zawirski.
Tytuł: Clinical evaluation of the polypropylene-polyester knit used as a cranioplasty material.
Czasopismo: Acta Neurochir (Wien)
Szczegóły: 2005 : Vol. 147, nr 9, s. 973-976, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0001-6268
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.080
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst13/36
Autorzy: Jan Fortuniak, Dariusz Jaskólski, Krzysztof Tybor, Piotr Komuński, Marek Zawirski.
Tytuł: Rola glikozaminoglikanów i proteoglikanów w procesie degeneracji krążków międzykręgowych.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4, s. 324-327, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst14/36
Autorzy: Elżbieta Agata Ciechomska, Piotr Komuński, Krzysztof Tybor, Marek Zawirski.
Tytuł: Śródoperacyjne badanie wybranych funkcji poznawczych i wykonawczych u pacjentów z guzem mózgu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 3, s. 196-201, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst15/36
Autorzy: Krzysztof Tybor, Jan Fortuniak, Piotr Komuński, Tomasz Papierz, Stanisław Andrzejak, Dariusz Jaskólski, Marek Zawirski.
Tytuł: Uzupełnianie ubytków kości pokrywy czaszki autologicznym płatem kostnym przechowywanym w powłokach brzucha.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 3, s. 220-224, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/36
Autorzy: Dariusz Szabela, Marek Zawirski, Jarosław Fabiś.
Tytuł: Zespół ucisku nerwu nadłopatkowego. Opis przypadku.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 6, s. 509-513, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst17/36
Autorzy: Wielisław Papierz, Dariusz Jaskólski, Beata Sikorska, Joanna Duda-Szymańska, Marek Zawirski, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Guz móżdżku. Nowotwór czy hamartoma ?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 224-229, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

18/36
Autorzy: Wielisław Papierz, Dariusz Jaskólski, Beata Sikorska, Joanna Duda-Szymańska, Marek Zawirski, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Guz móżdżku. Nowotwór czy hamartoma?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 224-228, ryc., bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

19/36
Autorzy: Wielisław Papierz, Dariusz Jaskólski, Beata Sikorska, Joanna Duda-Szymańska, Marek Zawirski, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Guz móżdżku. Nowotwór czy hamartoma?
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 224-229, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

20/36
Autorzy: Marek Zawirski, Krzysztof Tybor.
Tytuł: Guzy ośrodkowego układu nerwowego.
Tytuł całości: W: Neurogeriatria : praktyczne problemy neurologii w wieku podeszłym / pod red. Antoniego Prusińskiego.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 169-185
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

21/36
Autorzy: P[iotr] Arkuszewski, S[tanisław] Andrzejak, A. Przygoński, M[arcin] Kozakiewicz, M[arek] Zawirski.
Tytuł: Przeztwarzowe dojście do guzów podstawy przedniego dołu czaszki.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi Lublin 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 454
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/36
Autorzy: Krzysztof Tybor, Marek Zawirski.
Tytuł: Urazy głowy u osób starszych.
Tytuł całości: W: Neurogeriatria : praktyczne problemy neurologii w wieku podeszłym / pod red. Antoniego Prusińskiego.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 187-194
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

23/36
Autorzy: Dariusz J Jaskólski, Grażyna Wróbel-Wiśniewska, Wielisław Papierz, Bożena Góraj, Marek Zawirski.
Tytuł: Colloid-like cyst located in the prepontine region.
Czasopismo: Surg Neurol
Szczegóły: 2003 : Vol. 60, nr 2, s. 260-264, ryc., bibliogr.
ISSN: 0090-3019
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.017
Punktacja Min. Nauki: 9.000

Pełny tekst24/36
Autorzy: Grażyna Wróbel-Wiśniewska, Dariusz Jaskólski, Marek Zawirski.
Tytuł: Neuralgia nerwu trójdzielnego po embolizacji wewnątrzczaszkowego oponowego zniekształcenia tętniczo-żylnego. Opis przypadku.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 1, s. 259-263, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst25/36
Autorzy: Grażyna Wróbel-Wiśniewska, Piotr Kasprzak, Marek Zawirski.
Tytuł: Połowiczy skurcz twarzy jako początkowy objaw oponiaka tylnej jamy czaszki.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 2, s. 459-462, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst26/36
Autorzy: Krzysztof Tybor, Piotr Komuński, Agata Ciechomska, Agata Majos, Bożena Góraj, Marek Zawirski.
Tytuł: Śródoperacyjne wybudzanie i mapowanie elokwentnych okolic mózgu u pacjentów z guzami nadnamiotowymi - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 1, s. 89-98, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst27/36
Autorzy: Krzysztof Tybor, Jan Fortuniak, Piotr Komuński, Tomasz Papierz, Stanisław Andrzejak, Dariusz Jaskólski, Marek Zawirski.
Tytuł: The reconstruction of the cranial defects by an autologous bone stored in the abdominal subcutaneous "pocket".
Tytuł całości: W: 12th European Congress of Neurosurgery 7-12 September 2003, Lisboa, Portugal.
Adres wydawniczy: Lisboa, 2003
Strony: s. 267
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

28/36
Autorzy: T[omasz] Papierz, D[ariusz] Jaskólski, M[arek] Zawirski.
Tytuł: Wyniki operacyjnego leczenia gruczolaków przysadki.
Tytuł angielski: Results of surgical management of pituitary adenomas.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 54, nr 6, s. 828
Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii; Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne; Polskie Towarzystwo Neurochirurgów; Instytut Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, 2004.01.08
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  29/36
  Autorzy: W[itold] Gajewicz, W[ielisław] Papierz, M[arek] Zawirski, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: Mapy metaboliczne mózgowia w ocenie zmian nowotworowych.
  Czasopismo: Valetudinaria Post Med Klin Wojsk
  Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 1/2, s. 125
  Uwagi: IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz, 6-8 czerwca 2002
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  30/36
  Autorzy: A. Antosik, M[arek] Zawirski, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: MRI characteristics of a colloid cyst of the third ventricle.
  Czasopismo: J Neuroradiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, -, s. IS171
  ISSN: 0150-9861
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  31/36
  Autorzy: Piotr Komuński, Marek Zawirski.
  Tytuł: Omdlenia. Różnicowanie przyczyn neurologicznych.
  Czasopismo: Forum Kardiol
  Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 3, s. 109-111, Sum.
  ISSN: 1425-3674
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  32/36
  Autorzy: B[abak] Shariati, D[ariusz] Jaskólski, M[arek] Zawirski, W[ielisław] Papierz.
  Tytuł: Przypadek mnogich atypowych oponiaków przylegających do zęba obrotnika.
  Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5-7 września 2002.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
  Strony: s. 95
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: A case of multiple atypical meningiomas adjacent to odontoid peg. Tamże s. 95-96
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  33/36
  Autorzy: Grażyna Wróbel-Wiśniewska, Piotr Kasprzak, Marek Zawirski.
  Tytuł: Szesnaście lat doświadczeń w leczeniu nerwobólu nerwu trójdzielnego metodą termokoagulacji zwoju Gassera.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 3, s. 471-479, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  34/36
  Autorzy: W[itold] Gajewicz, W[ielisław] Papierz, M[arek] Zawirski, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: The use of proton magnetic resonance spectroscopic imaging (CSI) in creating the metabolite maps of the brain and evaluation of brain neoplasma.
  Czasopismo: Eur Radiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 12 suppl. 1, poz. C-0665
  Uwagi: ECR 2002 European Congress of Radiology March 1-5, 2002, Vienna Austria : final programme
  ISSN: 0938-7994
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.321
  Punktacja Min. Nauki: 9.000

  35/36
  Autorzy: A[leksandra] Omulecka, I[wona] Lewy-Trenda, J[anusz] Janczukowicz, M[arek] Zawirski, T[omasz] Papierz, W[ielisław] Papierz.
  Tytuł: Torbiele ośrodkowego układu nerwowego. Klinika i morfologia.
  Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: s. 53-54
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  36/36
  Autorzy: K[rzysztof] Tybor, J[an] Fortuniak, P[iotr] Komuński, T[omasz] Papierz, S[tanisław] Andrzejak, D[ariusz] Jaskólski, M[arek] Zawirski.
  Tytuł: Uzupełnianie ubytków kości pokrywy czaszki autologicznym płatem kostnym przechowywanym w powłokach brzucha.
  Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5-7 września 2002.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
  Strony: s. 58
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: The supplementation of the cranial defects by an autologous bone stored in the abdominal integmentum. Tamże s. 58
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi