Zapytanie: ZASŁONKA JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 206Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/206

Autorzy: Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski.
Tytuł: Kardiochirurgia w szpitalu im. S. Sterlinga.
Tytuł całości: W: 1950-2010 60-lecie kardiologii w szpitalu im. dr Swewryna Sterlinga oraz 1890-2010 120-lecie szpitala / pod red. Jarosława Drożdża i Ryszarda Jaszewskiego
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,, 2010
Strony: s. 163-177, ryc.,
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 978-83-61058-87-8
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/206
Autorzy: Maciej Banach, Marcin Barylski, Aleksander Goch, Jan Henryk Goch, Ryszard Jaszewski, Małgorzata Misztal, Jacek Rysz, Janusz Zasłonka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia .
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009
Uwagi: za cykl publikacji dotyczących okołooperacyjnego migotania przedsionków u pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznych
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL

3/206
Autorzy: P[iotr] K[rzysztof] Okoński, M[aciej] Banach, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski.
Tytuł: Comparison of the efficacy of Polish Risk Score (PSR) with the common used scores in the group of Polish patients of highest risk underwent surgical revascularization.
Czasopismo: Interact Cardiovasc Thorac Surg
Szczegóły: 2008 : Vol. 7, suppl. 1, s. S76
Uwagi: Abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery 57th International Congress, Barcelona, Spain, 24-27 April, 2008
ISSN: 1569-9293
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/206
Autorzy: P[iotr] Okoński, M[aciej] Banach, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski.
Tytuł: Porównanie skuteczności Polskiej Skali Ryzyka (PSR) z powszechnie stosowanymi skalami w grupie pacjentów podwyższonego ryzyka leczonych operacyjnie z powodu choroby wieńcowej w populacji polskiej.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2008 : T. 5 supl. 1, s. S85
Uwagi: Program oraz streszczenia prac przyjętych na IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Warszawa 12-14 czerwca 2008 roku
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/206
Autorzy: P[iotr] Okoński, M[aciej] Banach, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski.
Tytuł: Porównywanie skuteczności Polskiej Skali Ryzyka (PSR) z powszechnie stosowanymi skalami w grupie pacjentów podwyższonego ryzyka leczonych operacyjnie z powodu choroby wieńcowej w populacji polskiej.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2008 : T. 5 supl. 1, s. S85
Uwagi: Program oraz streszczenia prac przyjętych na IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Warszawa 12-14 czerwca 2008 roku
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/206
Autorzy: Maciej Banach, Aleksander Goch, Małgorzata Misztal, Jacek Rysz, Janusz Zasłonka, Jan Henryk Goch, Ryszard Jaszewski.
Tytuł: Relation between postoperative mortality and atrial fibrillation before surgical revascularization - 3-year follow-up.
Czasopismo: Thorac Cardiovasc Surg
Szczegóły: 2008 : Vol. 56, nr 1, s. 20-23, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0171-6425
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.741
Punktacja Min. Nauki: 15.000

7/206
Autorzy: R. Zwoliński, W[itold] Pawłowski, J[anusz] Zasłonka, A[nna] Adamek-Kośmider, R[yszard] Jaszewski.
Tytuł: Zespolenie tętnicy promieniowej z aortą w planowaniu tętniczej rewaskularyzacji serca - 12 lat doświadczeń.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2008 : T. 5 supl. 1, s. S68
Uwagi: Program oraz streszczenia prac przyjętych na IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Warszawa 12-14 czerwca 2008 roku
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/206
Autorzy: Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Tomasz Pawełczyk, Piotr Okoński, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Przedoperacyjne czynniki ryzyka majaczenia po zabiegach kardiochirurgicznych.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 249
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/206
Autorzy: Marcin Różalski, Ryszard Golański, Joanna Rywaniak, Piotr Kaźmierczak, Jacek Golański, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka, Cezary Watała.
Tytuł: Brak związku wybranych polimorfizmów receptorów płytkowych z występowaniem pooperacyjnych incydentów niedokrwiennych serca u pacjentów po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S514
Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdynia - Sopot - Gdańsk 21-23 września 2006
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst10/206
Autorzy: M[aciej] Banach, R[obert] Irzmański, M[arcin] Barylski, M[ałgorzata] Misztal, J[acek] Rysz, J. Drożdż, P[iotr] Okoński, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Can we prevent atrial fibrillation following surgical revascularization?
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5 suppl. 1, s. 51
Uwagi: Heart Failure Congress 2006, Helsinki, Finland 17-20 June, 2006
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/206
Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, M[aciej] Banach, M[aciej] Kośmider.
Tytuł: Effect of myocardial revascularization on left ventricular systolic function in patients with heart failure.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, suppl. 1, s. 13
Uwagi: Heart Failure Congress 2006, Helsinki, Finland 17-20 June, 2006
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst12/206
Autorzy: Anna Adamek-Kośmider, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Stanisław Ostrowski, Ryszard Golański, Andrzej Walczak.
Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia - rola badania echokardiograficznego w rozpoznawaniu i kwalifikacji do zabiegu operacyjnego.
Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek, 17-18 czerwca 2005 roku.
Adres wydawniczy: Włocławek, 2006
Strony: s. 146-153, ryc.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

13/206
Autorzy: Stanisław Ostrowski, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Anna Adamek-Kośmider, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka.
Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia w aspekcie leczenia chirurgicznego.
Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek, 17-18 czerwca 2005 roku.
Adres wydawniczy: Włocławek, 2006
Strony: s. 126-143, tab., wykr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

14/206
Autorzy: Radosław Zwoliński, Andrzej Walczak, Janusz Zasłonka, Sławomir Jander.
Tytuł: Influence of selected risk factors of ischemic heart disease on long-term results of surgical myocardial revascularization in women operated at the age bellow 45 years.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 1, s. 57-59, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst15/206
Autorzy: Janusz Zasłonka, Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Piotr Okoński, Małgorzata Misztal, Maciej Banach, Elżbieta Janowska.
Tytuł: Konstrukcja polskiej skali ryzyka operacyjnego.
Tytuł całości: W: Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięsnia sercowego : praca zbiorowa / pod red. Janusza Zasłonki, Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz, Ryszarda Jaszewskiego, Piotra Okońskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 127-139, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.598

16/206
Autorzy: Piotr Okoński, Maciej Banach, Jacek Rysz, Marcin Barylski, Robert Irzmański, Mariusz Piechota, Janusz Zasłonka.
Tytuł: L-arginine improves hemodynamic function and coronary flow in an experimental model of ischemia-reperfusion injury.
Czasopismo: Ann Transplant
Szczegóły: 2006 : Vol. 11, nr 1, s. 26-32, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1425-9524
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst17/206
Autorzy: Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Radosław Zwoliński, Piotr Okoński.
Tytuł: Leczenie operacyjne choroby wieńcowej serca.
Tytuł całości: W: Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego / praca zbior. pod red. Janusza Zasłonki, Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz, Ryszarda Jaszewskiego, Piotra Okońskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 27-46, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.920

18/206
Autorzy: Stanisław Ostrowski, Jerzy Knopik, Janusz Zasłonka, Mirosław Bitner, Monika Piechowiak, Piotr Okoński, Maciej Banach.
Tytuł: Niepełna rewaskularyzacja mięśnia sercowego u pacjentów z nasilonymi zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 1, s. 67-70, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst19/206
Autorzy: Jarosław Drożdż, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka, Maciej Banach.
Tytuł: Nowoczesna diagnostyka ostrych zespołów wieńcowych.
Tytuł całości: W: Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego / praca zbior. pod red. Janusza Zasłonki, Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz, Ryszarda Jaszewskiego, Piotra Okońskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 13-26, tab., ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.644

20/206
Autorzy: Jerzy Knopik, Maciej Banach, Marcin Barylski, Jacek Rysz, Piotr Okoński, Ewa Serwa-Stępień, Janusz Zasłonka, Stanisław Ostrowski.
Tytuł: Ocena wyników leczenia operacyjnego wady zastawki mitralnej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 120, s. 639-641, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst21/206
Autorzy: Maciej Banach, Piotr Okoński, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Omówienie wybranych skal ryzyka operacyjnego.
Tytuł całości: W: Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego / praca zbior. pod red. Janusza Zasłonki, Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz, Ryszarda Jaszewskiego, Piotra Okońskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 71-86, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.736

22/206
Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski.
Tytuł: Operacyjne leczenie choroby wieńcowej u chorych z cukrzycą.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., s. 73-74
Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/206
Autorzy: Janusz Zasłonka, Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Piotr Okoński.
Tytuł: Podsumowanie.
Tytuł całości: W: Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego / praca zbior. pod red. Janusza Zasłonki, Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz, Ryszarda Jaszewskiego, Piotra Okońskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 141-142, tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.092

24/206
Tytuł: Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: praca zbior. pod red. Janusza Zasłonki, Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz, Ryszarda Jaszewskiego, Piotra Okońskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Medycyna Plus, 2006
Strony: 176 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 20 cm
ISBN: 83-923874-2-2
Typ publikacji: PE
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

25/206
Autorzy: M[aciej] Banach, J. Drożdż, R[obert] Irzmański, M[arcin] Barylski, J[acek] Rysz, P[iotr] Okoński, J. Kowalski, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Postoperative mortality and preoperative atrial fibrillation, is there a significant link?
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, suppl. 1, s. 51-52
Uwagi: Heart Failure Congress 2006, Helsinki, Finland 17-20 June, 2006
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst26/206
Autorzy: Jakub Kaźmierski, Maciej Kowman, Maciej Banach, Tomasz Pawełczyk, Piotr Okoński, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka, Tomasz Sobów, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Preoperative predictors of delirium after cardiac surgery : a preliminary study.
Czasopismo: Gen Hosp Psychiatry
Szczegóły: 2006 : Vol. 28, nr 6, s. 536-538
ISSN: 0163-8343
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.248
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst27/206
Autorzy: Maciej Banach, Jacek Rysz, Jarosław Drożdż, Piotr Okoński, Małgorzata Misztal, Marcin Barylski, Robert Irzmański, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Risk factors of atrial fibrillation following coronary artery bypass grafting - a preliminary report.
Czasopismo: Circ J
Szczegóły: 2006 : Vol. 70, nr 4, s. 438-441
ISSN: 1346-9843
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.998
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:
Adres url:

Pełny tekst28/206
Autorzy: M[onika] Piechowiak, M[aciej] Banach, J[an] Ruta, M[arcin] Barylski, J[acek] Rysz, K[arol] Bartczak, L[eszek] Markuszewski, J[anusz] Zasłonka, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: Risk factors of atrial fibrillation in adult patients in long-term observation following surgical closure of atrial septal defect type II.
Czasopismo: Thorac Cardiovasc Surg
Szczegóły: 2006 : Vol. 54, nr 4, s. 259-263, tab., bibliogr.
ISSN: 0171-6425
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.935
Punktacja Min. Nauki: 15.000

29/206
Autorzy: Marzenna Zielińska, Izabela Piesiewicz, Andrzej Walczak, Włodzimierz Koniarek, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Rola pomostowania aortalno-wieńcowego w późnym okresie pozawałowym w dobie leczenia zawału pierwotną angioplastyką wieńcową.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 4, s. 235-240, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

30/206
Autorzy: Maciej Banach, Piotr Okoński, Jacek Rysz, Jarosław Drożdż, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Rola trimetazydyny w leczeniu chorób serca.
Tytuł całości: W: Rola trimetazydyny w leczeniu chorób serca / pod red. Macieja Banacha.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 35-64, tab., wykr. kolor.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.330

31/206
Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, A[ndrzej] Walczak, R. Zwoliński, M[aciej] Banach, M[aciej] Kośmider.
Tytuł: Tricuspid valve annuloplasty: early and long-term results.
Czasopismo: Chirurgia
Szczegóły: 2006 : Vol. 19, nr 1, s. 1-6
ISSN: 0394-9508
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

32/206
Autorzy: Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Krzysztof Kaczmarek, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Jan H[enryk] Goch, Halina Bolińska.
Tytuł: Value of the P-wave signal averaging electrocardiogram for predicting atrial fibrillation in early and long period after coronary artery bypass surgery.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 2, s. 105-108, bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst33/206
Autorzy: Janusz Zasłonka, Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Piotr Okoński.
Tytuł: Wprowadzenie.
Tytuł całości: W: Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego / praca zbior. pod red. Janusza Zasłonki, Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz, Ryszarda Jaszewskiego, Piotra Okońskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 9-12
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.184

34/206
Autorzy: Maciej Banach, Piotr Okoński, Anna Kośmider, Robert Irzmański, Jacek Rysz, Robert Olszewski, Radosław Zwoliński, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Wymiana zastawki aortalnej u chorych z niewydolnością mięśnia serca.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 120, s. 642-645, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst35/206
Autorzy: Piotr Okoński, Maciej Banach, Marcin Barylski, Robert Irzmański, Stanisław Ostrowski, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Wyniki bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia serca u pacjentów powyżej 75 roku życia.
Czasopismo: Geriatr Pol
Szczegóły: 2006, nr 2, s. 274-280, Sum.
ISSN: 1734-4743
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

36/206
Autorzy: Maciej Banach, Marcin Barylski, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Zakończenie.
Tytuł całości: W: Rola trimetazydyny w leczeniu chorób serca / pod red. Macieja Banacha.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 65
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.111

37/206
Autorzy: Ryszard Golański, Cezary Watała, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Wiktor Kuliczkowski, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Jacek Golański.
Tytuł: Związek oporności na aspirynę z występowaniem incydentów niedokrwiennych u pacjentów po chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 3, s. 299-303, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst38/206
Autorzy: Maciej Banach, Stanisław Ostrowski, Piotr Okoński, Jacek Rysz, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Aktualne (2005) wytyczne diagnostyki i postępowania u chorych z infekcyjnym zapalenie wsierdzia.
Czasopismo: Przew Lek
Szczegóły: 2005 : 8, nr 7, s. 64-73, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-8409
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst39/206
Autorzy: Maciej Banach, Piotr Okoński, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Aktualne wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków po operacjach kardiochirurgicznych.
Czasopismo: Pol Przegl Chir
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 4, s. 398-412
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst40/206
Autorzy: Radosław Zwoliński, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Bogdan Jegier.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie chorych ze skrajną postacią niewydolności krążenia.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 2, s. 109-115, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

41/206
Autorzy: M[aciej] Banach, A[nna] Kośmider, R. Zwoliński, P[iotr] Kula, S. Ostrowski, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, P[iotr] Okoński.
Tytuł: Early and long-term results of mechanical aortic valve replacement in patients with stenosis or aortic valve regurgitation. the influence on improvement of haemodynamic parameters of heart.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4 suppl. 1, s. 168
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure 2005 Lisbon, Portugal, 11-16 June, 2005
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

42/206
Autorzy: K[arol] Bartczak, R[yszard] Jaszewski, J[anusz] Zasłonka, M[aciej] Banach, A[nna] Kośmider.
Tytuł: Intraoperative ablation in patients with atrial fibrillation subjected to mitral valve replacement. Two years follow-up.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2005 : Vol. 7, suppl. 1, s. 40
Uwagi: Abstracts of the Meeting of the European Heart Rhythm Association 26-29 June 2005 Prague, Czech Republic
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst43/206
Autorzy: Maciej Banach, Stanisław Ostrowski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz, Marcin Barylski, Robert Irzmański, Piotr Okoński.
Tytuł: Is there a relation between preoperative atrial fibrillation and increased mortality after cardiac surgery?
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. 102-104
Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 2005, Gdańsk
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: EN

44/206
Autorzy: M[aciej] Banach, J[anusz] Zasłonka, A[licja] Iwaszkiewicz, M[arcin] Barylski, P[iotr] Okoński.
Tytuł: Is there a relation between preoperative atrial fibrillation and increased mortality after cardiac surgery?
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 38
Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

45/206
Autorzy: Maciej Banach, Jacek Rysz, Janusz Zasłonka, Stanisław Ostrowski, Piotr Okoński.
Tytuł: Kardioprotekcyjny wpływ podawania trimetazydyny u pacjentów poddanych rewaskularyzacji chirurgicznej serca.
Czasopismo: Przew Lek
Szczegóły: 2005 : 8, nr 4, s. 48-53, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-8409
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst46/206
Autorzy: M[aciej] Banach, J[acek] Rysz, J[anusz] Zasłonka, S. Ostrowski, P[iotr] Okoński.
Tytuł: Kardioprotektivnoe vlijane vvedenija trimetazidina u bolnoj posle chirurgiceskoj ravaskuljarizacii serdca.
Czasopismo: Russkij Med Zh
Szczegóły: 2005 : T. 13, nr 19, s. 1269-1271, tab., bibliogr.
ISSN: 1382-4368
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: RU
Punktacja Min. Nauki: 3.000

47/206
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Tomasz Grycewicz, Michał Chudzik, Andrzej Bissinger, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Lokalizacja elektrody komorowej układu stymulującego w drodze odpływu prawej komory pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. 279
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst48/206
Autorzy: Andrzej Walczak, Ryszard Jaszewski, Radosław Zwoliński, Sławomir Jander, Monika Piechowiak, Mirosław Bitner, Karol Bartczak, Stanisław Ostrowski, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Operative treatment of grow-up congenital heart disease - the own experience.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2005 : Vol. 46, nr 4, s. 39-43, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst49/206
Autorzy: Janusz Zasłonka, Piotr Okoński, Ryszard Jaszewski, Radosław Zwoliński, Maciej Banach, Elżbieta Janowska, Leszek Markuszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka.
Tytuł: Polska Skala Ryzyka Operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego. Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych i statystycznej analizy decyzyjnej w prognozowaniu ryzyka.
Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologi : autoryzowany zapis XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 4-5 czerwca 2004 r.
Adres wydawniczy: Włocławek, 2005
Strony: s. 113-122, tab., wykr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

50/206
Autorzy: Maciej Banach, Piotr Okoński, Jacek Rysz, Monika Piechowiak, Marcin Barylski, Robert Irzmański, Jarosław Drożdż, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Postoperative mortality and atrial fibrillation before surgical revascularization. Is there a significant link?
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2005 : Vol. 46, nr 3, s. 19-22, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst51/206
Autorzy: Radosław Zwoliński, Piotr Kula, Marek Maciejewski, Anna Adamek-Kośmider, Bogdan Klotz, Andrzej Sysa, Marian Zwoliński, Jerzy Bobiarski, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Późne rozpoznanie wrodzonej wady sercowo-naczyniowej z obrazem przerwania ciągłości łuku aorty.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 6, s. 549-553, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

52/206
Autorzy: M[aciej] Banach, S. Ostrowski, J[erzy] Knopik, R[yszard] Jaszewski, J[anusz] Zasłonka, P[iotr] Okoński.
Tytuł: Predictors of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 110
Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

53/206
Autorzy: Maciej Banach, Stanisław Ostrowski, Jerzy Knopik, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Piotr Okoński.
Tytuł: Predictors of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. 578-560
Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

54/206
Autorzy: Piotr Okoński, Maciej Banach, Marcin Barylski, Ryszard Jaszewski, Jacek Rysz, Robert Stolarek, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Przegląd stosowanych na świecie skal ryzyka operacyjnego choroby wieńcowej serca.
Czasopismo: Chir Pol
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 3, s. 192-205, Sum.
ISSN: 1507-5524
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst55/206
Autorzy: M[aciej] Banach, S. Ostrowski, R[yszard] Jaszewski, J[erzy] Knopik, J[anusz] Zasłonka, P[iotr] Okoński.
Tytuł: Risk factors of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2005 : Vol. 4, suppl. 1, s. 18
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure 2005 Lisbon, Portugal, 11-16 June, 2005
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst56/206
Autorzy: M[onika] Piechowiak, J[an] Ruta, M[arek] Maciejewski, M[aciej] Banach, A[ndrzej] Walczak, J[anusz] Zasłonka, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: Risk factors of supraventricular arrhythmias before and after surgical closure of atrial septal defect (ASD t.2) in adults.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2005 : Vol. 7, suppl. 1, s. 219
Uwagi: Abstracts of the Meeting of the European Heart Rhythm Association 26-29 June 2005 Prague, Czech Republic
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst57/206
Autorzy: Radosław Zwoliński, Maciej Banach, Piotr Okoński, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Sotalol in prevention of postoperative atrial fibrillation.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. D, s. 114-116
Uwagi: Electrocardiology 2005: proceedings from The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology 2-4 June 200, Gdańsk
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: EN

58/206
Autorzy: R. Zwoliński, M[aciej] Banach, P[iotr] Okoński, A[licja] Iwaszkiewicz, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Sotalol in prevention of postoperative atrial fibrillation.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, suppl. C, s. 40
Uwagi: 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology Gdańsk 2-4.06.2005 : abstracts
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

59/206
Autorzy: Andrzej Oszczygieł, Michał Chudzik, Radosław Zwoliński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Henryk Goch, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Stymulacja resynchronizacyjna jako metoda leczenia osób z niewydolnością krążenia.
Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologi : autoryzowany zapis XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 4-5 czerwca 2004 r.
Adres wydawniczy: Włocławek, 2005
Strony: s. 107-111, ryc.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

60/206
Autorzy: Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Andrzej Walczak, Leszek Markuszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Maciej Kośmider.
Tytuł: Śródoperacyjna echokardiografia przezprzełykowa we współczesnej kardiochirurgii.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 20, s. 101-106, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

61/206
Autorzy: Anna Kośmider, Maciej Banach, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Andrzej Walczak, Radosław Zwoliński, Maciej Kośmider.
Tytuł: The role of intraoperative transesophageal echocardiography in tricuspid valve annuloplasty - 15 years follow-up (1988-2003).
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 1, s. 48-54, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst62/206
Autorzy: Radosław Zwoliński, Bogdan Jegier, Jarosław Drożdż, Leszek Markuszewski, Andrzej Walczak, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Współczesne poglądy i leczenie chorych ze skrajną postacią niewydolności krążenia. Aspekt farmakologiczny i chirurgiczny.
Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologi : autoryzowany zapis XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 4-5 czerwca 2004 r.
Adres wydawniczy: Włocławek, 2005
Strony: s. 93-105, ryc., tab., wykr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

63/206
Autorzy: Monika Piechowiak, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Andrzej Walczak, Marek Maciejewski, Maciej Banach, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Wydolność serca przed oraz po chirurgicznym zamknięciu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II (ASD t. II) u dorosłych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 108;, s. 671-675, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst64/206
Autorzy: Maciej Banach, Piotr Okoński, Jacek Rysz, Robert Irzmański, Monika Piechowiak, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Zapobieganie i leczenie migotania przedsionków po operacjach serca.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 114, s. 794-799, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst65/206
Autorzy: Karol Bartczak, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Stanisław Ostrowski, Jan Ruta.
Tytuł: Ablacja śródoperacyjna u chorych z migotaniem przedsionków leczonych z powodu wady mitralnej serca.
Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : XXIII Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 13-14 czerwca 2003 r.
Adres wydawniczy: Włocławek, 2004
Strony: s. 113-117, ryc.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

66/206
Autorzy: Stanisław Ostrowski, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Michał Wojciechowski, Marcin Barylski, Piotr Okoński, Maciej Banach.
Tytuł: Analiza przebiegu okresu pooperacyjnego oraz wczesnych wyników operacyjnego leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
Czasopismo: Chir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 4, s. 231-238, Sum.
ISSN: 1507-5524
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst67/206
Autorzy: Radosław Zwoliński, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Witold Pawłowski, Anna Kośmider, Bogdan Jegier, Andrzej Walczak, Alicja Iwaszkiewicz.
Tytuł: Analiza wskaźników jakości życia i aktywności zawodowej u kobiet poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przed 45 rokiem życia.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 1, s. 63-67, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

68/206
Autorzy: Bogdan Jegier, Janina Grzegorczyk, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Charakterystyka wybranych wskaźników zapalnych u chorych kwalifikowanych do bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 154
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

69/206
Autorzy: A[ndrzej] Walczak, R[yszard] Jaszewski, A[licja] Iwaszkiewicz, M[arzenna] Zielińska, K[arol] Bartczak, S[ławomir] Jander, M[irosław] Bitner, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego u chorych poddanych pierwotnej angioplastyce w przebiegu zawału mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 127-128
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

70/206
Autorzy: Jerzy Bobiarski, Marek Maciejewski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie rozwarstwienia części wstępującej aorty piersiowej. Wyniki wczesne i odległe.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 61, nr 4, s. 360-362
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst71/206
Autorzy: Iwona Cygankiewicz, J[erzy] Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Circadian changes in heart rate turbulence parameters.
Czasopismo: J Electrocardiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 37, nr 4, s. 297-303
ISSN: 0022-0736
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.542
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst72/206
Autorzy: R[yszard] Golański, C. Watała, K[rzysztof] Chiżyński, A[licja] Iwaszkiewicz, J. Golański, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Dawkowanie kwasu acetylosalicylowego u chorych po bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 10
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

73/206
Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, A[ndrzej] Walczak, S[ławomir] Jander, J[acek] Gruda, W[itold] Pawłowski, M[aciej] Kośmider.
Tytuł: Effect of myocardial revascularization on left ventricular systolic function in patients with ischemic cardiomyopathy.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2004 : Vol 3 suppl. 1, s. 21-22
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure Update Wroclaw, Poland, 12-15 June, 2004
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

74/206
Autorzy: Andrzej Walczak, Janusz Zasłonka, Stanisław Ostrowski, Witold Pawłowski, Alicja Iwaszkiewicz, Radosław Zwoliński, Ryszard Jaszewski.
Tytuł: Implantacje sztucznych zastawek z równoczesną rewaskularyzacją mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 60, suppl. 1, s. I-40 - I-43
Uwagi: V Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne Postępy w chirurgicznym leczeniu chorób serca
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst75/206
Autorzy: Iwona Cygankiewicz, J[erzy] Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Influence of coronary artery bypass grafting on heart rate turbulence parameters.
Czasopismo: Am J Cardiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 94, nr 2, s. 186-189, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0002-9149
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.059
Punktacja Min. Nauki: 13.000

Pełny tekst76/206
Autorzy: Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Witold Pawłowski, Ryszard Jaszewski, Sławomir Jander, Andrzej Walczak, Jacek Gruda, Maciej Kośmider.
Tytuł: Kardiomiopatia niedokrwienna - wpływ rewaskularyzacji mięśnia sercowego na poprawę funkcji skurczowej lewej komory.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 116
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

77/206
Autorzy: Janusz Zasłonka.
Tytuł: Komentarz do art.: Trzeciak P., Zembala M.: Analiza czynników wpływających na nawrót dolegliwości po zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych u chorych poniżej 40 roku życia. Pol Prz Chir 2004; 76(1) : 30-39
Czasopismo: Pol Prz Chir
Szczegóły: 2004 : T. 76, nr 1, s. 39-41
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

78/206
Autorzy: Piotr Okoński, Maciej Banach, Stefan Szram, Mirosław Mussur, Janusz Zasłonka.
Tytuł: L-arginina w płynie reperfuzyjnym jako czynnik protekcyjny na mięsień serca.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 102, s. 550-554, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst79/206
Autorzy: Piotr Okoński, Elżbieta Szymańska, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Maciej Banach, Małgorzata Misztal, Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz.
Tytuł: Łódzka Skala Ryzyka Operacyjnego - praktyczne zastosowanie analizy statystycznej ryzyka leczenia operacyjnego choroby wieńcowej.
Czasopismo: Pol Przegl Chir
Szczegóły: 2004 : T. 76, nr 9, s. 899-913, Sum.
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst80/206
Autorzy: M[aciej] Banach, A[nna] Kośmider, R. Zwoliński, A[ndrzej] Walczak, P[iotr] Okoński, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Mechanical aortic valve replacement in patients with stenosis or aortic valve regurgitation. The influence on improvement of haemodynamic parameters of heart.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2004 : Vol 3 suppl. 1, s. 100
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure Update Wroclaw, Poland, 12-15 June, 2004
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

81/206
Autorzy: Bogdan Jegier, Janina Grzegorczyk, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Obciążenie bakteryjne chorych poddanych bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 151
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

82/206
Autorzy: Jacek Gruda, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Bogdan Jegier, Witold Pawłowski, Mirosław Mussur, Ryszard Golański, Anna Kośmider.
Tytuł: Ocena funkcji hemodynamicznej lewej komory serca - wczesne i odległe wyniki obserwacji chorych poddanych operacji rewaskularyzacji bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB).
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 120
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

83/206
Autorzy: S. Ostrowski, R[yszard] Jaszewski, A[licja] Iwaszkiewicz, M[aciej] Banach, A[ndrzej] Walczak, S[ławomir] Jander, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Golański.
Tytuł: Ocena najczęstszych przyczyn niepowodzenia operacyjnego leczenia pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 130
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

84/206
Autorzy: Ryszard Golański, Cezary Watała, Mirosław Bitner, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka, Jacek Golański.
Tytuł: Ocena skuteczności antyagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego u chorych po bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 2, s. 116-122, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst85/206
Autorzy: Jerzy Bobiarski, Marek Maciejewski, Piotr Kordek, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski.
Tytuł: Ocena wyników operacji wszczepienia protezy nadwieńcowej z zachowaniem własnej zastawki aortalnej, u pacjentów z ostrym i przewlekłym rozwarstwieniem aorty wstępującej - doświadczenia 15-letnie.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 3, s. 261-267, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

86/206
Autorzy: Sławomir Jander, Maciej Banach, Bogdan Jegier, Andrzej Walczak, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u mężczyzn do 45 roku życia.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 11, s. 825-829, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst87/206
Autorzy: Radosław Zwoliński, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Maciej Banach, Stanisław Ostrowski, Bogdan Jegier, Andrzej Walczak, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka.
Tytuł: Pierwotne i wtórne szycie mostka metodą Robicsek'a - doświadczenia własne.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 2, s. 165-171, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst88/206
Autorzy: Anna Kośmider, Ryszard Jaszewski, Jerzy Bobiarski, Radosław Zwoliński, Andrzej Walczak, Karol Bartczak, Justyna Grychowska, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Plastyka zastawki mitralnej pod kontrolą śródoperacyjnego echokardiograficznego badania przezprzełykowego - wyniki wczesne i odległe (1998-2003).
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1, supl. 1, s. 144
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst89/206
Autorzy: Stanisław Ostrowski, Janusz Zasłonka, Andrzej Walczak, Bogdan Stefaniak, Ryszard Jaszewski, Sławomir Jander, Alicja Iwaszkiewicz.
Tytuł: Plastyka zastawki trójdzielnej u chorych, u których wykonano implantację dwóch sztucznych zastawek.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 60, suppl. 1, s. I-31- I-33
Uwagi: V Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne Postępy w chirurgicznym leczeniu chorób serca
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst90/206
Autorzy: Piotr Okoński, Maciej Banach, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka.
Tytuł: Przegląd skal ryzyka operacyjnego stosowanych na świecie w odniesieniu do Polskiej Skali Ryzyka operacyjnego choroby wieńcowej.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 4, s. 181-186, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

91/206
Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Relationship between heart rate turbulence and heart rate, heart rate variability, and number of ventricular premature beats in coronary patients.
Czasopismo: J Cardiovasc Electrophysiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 15, nr 7, s. 731-737
ISSN: 1045-3873
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.688
Punktacja Min. Nauki: 12.000
DOI:

Pełny tekst92/206
Autorzy: Mirosław Mussur, Józef Kobos, Bogdan Jegier, Witold Pawłowski, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Rola komórek tucznych w uszkodzeniu serca - badania nad tryptazą u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1, nr 1, s. 106-112, tab., Sum.
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

Pełny tekst93/206
Autorzy: Maciej Banach, Leszek Markuszewski, Janusz Zasłonka, Janina Grzegorczyk, Piotr Okoński, Bogdan Jegier.
Tytuł: Rola zakażenia w patogenezie miażdżycy.
Czasopismo: Przegl Epidemiol
Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 4, s. 671-676, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2100
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst94/206
Autorzy: Maciej Banach, Leszek Markuszewski, Janusz Zasłonka, Janina Grzegorczyk, Piotr Okoński, Bogdan Jegier.
Tytuł: Rola zapalenia w patogenezie miażdżycy.
Czasopismo: Przegl Epidemiol
Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 4, s. 663-670, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2100
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst95/206
Autorzy: A[nna] Kośmider, R[yszard] Jaszewski, J[erzy] Bobiarski, R. Zwoliński, A[ndrzej] Walczak, K[arol] Bartczak, J[ustyna] Grychowska, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Śródoperacyjne echokardiograficzne badanie przezprzełykowe u pacjentów z plastyką zastawki mitralnej. Wyniki wczesne i odległe (1998-2003).
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 61, suppl. 3, s. 257
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst96/206
Autorzy: Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Andrzej Walczak, Radosław Zwoliński, Sławomir Jander, Karol Bartczak, Alicja Iwaszkiewicz, Maciej Kośmider.
Tytuł: Tricuspid valve annuloplasty : early and long-term results (13 years follow up; 1988-2001).
Czasopismo: Acta Cardiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 59, nr 2, s. 205-206
ISSN: 0001-5385
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

97/206
Autorzy: S[ławomir] Jander, S. Ostrowski, A[ndrzej] Walczak, R[yszard] Jaszewski, A[licja] Iwaszkiewicz, L[eszek] Markuszewski, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Wczesne wyniki wszczepienia protezy mechanicznej u chorych ze stenozą aortalną.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1, supl. 1, s. 145
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst98/206
Autorzy: Piotr Okoński, Stefan Szram, Maciej Banach, Mirosław Mussur, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Wpływ L-argininy na wydzielanie tlenku azotu i funkcję hemodynamiczną izolowanego mięśnia sercowego szczura poddanego zimnemu kardioplegicznemu niedokrwieniu i reperfuzji.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 7, s. 789-793, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst99/206
Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, J[an] Ruta, H[alina] Bolińska, R[yszard] Jaszewski, A[licja] Iwaszkiewicz-Zasłonka, J[an] H[enryk] Goch, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Wpływ terapii Amiodaronem na czas trwania uśrednionego załamka P elektrokardiogramu u pacjentów z migotaniem przedsionków we wczesnym okresie po operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 61, suppl. 3, s. 192
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst100/206
Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, W[ojciech] Zaręba.
Tytuł: Abnormal turbulence slope as a cardiac death predictor in patients undergoing coronary revascularization.
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2003 : Vol. 24, suppl., s. 386, tab.
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

101/206
Autorzy: R. Zwoliński, L[uc] Noyez, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, M. H. J. Brouwer.
Tytuł: Age related changes in the populations of patients undergoing CABG in two cardiothoracic centers.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-149
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst102/206
Autorzy: Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Małgorzata Misztal, Piotr Okoński, Agnieszka Rossa, Elżbieta Szymańska [Janowska], Janusz Zasłonka.
Tytuł: Analiza kart ryzyka.
Tytuł całości: W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie / pod red. Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz-Zasłonki, Ryszarda Jaszewskiego, Janusza Zasłonki.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 209-221, tab., wykr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

103/206
Autorzy: Witold Pawłowski, Ryszard Jaszewski, Elżbieta Szymańska [Janowska], Janusz Zasłonka.
Tytuł: Całkowicie tętnicza rewaskularyzacja serca u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową z zastosowaniem tętnic piersiowych i tętnicy promieniowej - wstępna analiza kliniczna 53 przypadków.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 58, suppl. 1, s. 64-68
Uwagi: Postępy w chirurgicznym leczeniu chorób serca
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst104/206
Autorzy: Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Charakterystyka choroby niedokrwiennej serca.
Tytuł całości: W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie / pod red. Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz-Zasłonki, Ryszarda Jaszewskiego, Janusza Zasłonki.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 9-14, ryc.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

105/206
Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Janusz Zasłonka, Halina Bolińska, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Clinical covariates of abnormal heart rate turbulence in coronary patients.
Czasopismo: Ann Noninvasive Electrocardiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 8, nr 4, s. 289-295, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1082-720X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst106/206
Autorzy: Radosław Zwoliński, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Witold Pawłowski, Bogdan Jegier, Andrzej Walczak, Leszek Markuszewski, Alicja Iwaszkiewicz, Stanisław Ostrowski.
Tytuł: Coronary bypass surgery in a group operated patients over 75 years of age - 15 year study.
Czasopismo: New Med
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 3, s. 34-36
ISSN: 1427-0994
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

107/206
Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Jacek Golański, Ryszard Golański, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Czy podwyższone stężenie fibrynogenu zwiększa ryzyko operacyjne podczas pomostowania aortalno - wieńcowego?
Tytuł całości: W: VI Warsztaty Naukowe INTER-HEMOSTAZA "Molekularne i kliniczne aspekty zaburzeń hemostazy" 26-27 listopada 2003 r. Łódź.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 31
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

108/206
Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Czy starszy wiek operowanych chorych jest nadal istotnym czynnikiem zagrożenia zgonem w czasie pomostowania aortalno-wieńcowego?
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-186
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst109/206
Autorzy: R[yszard] Golański, J. Golański, K[rzysztof] Chiżyński, C. Watała, A[licja] Iwaszkiewicz, J[anusz] Zasłonka.
Tytuł: Dobór dawki kwasu acetylosalicylowego u pacjentów po chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-152
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst110/206
Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, A[ndrzej] Walczak, R. Zwoliński, S[ławomir] Jander, A[licja] Iwaszkiewicz, M[aciej] Kośmider.
Tytuł: Early and long-term prognosis in patients after triple heart valvular surgery.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2003 : T. 60, suppl. 4, s. 68
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst111/206
Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Halina Bolińska, Michał Chudzik, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Effect of coronary artery bypass grafting on heart rate turbulence parameters.
Czasopismo: Pacing Clin Electrophysiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 26, nr 2 cz. 2, s. S172
ISSN: 0147-8389
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst112/206
Autorzy: Piotr Okoński, Stefan Szram, Maciej Banach, Michał Fila, Karol Bielasik, Mirosław Mussur, Janusz Zasłonka.
Tytuł: Effect of L-arginine on overhydration and ultrastructure preservation of rat's heart exposed to cold cardioplegic ischaemia.
Czasopismo: Ann Transplant
Szczegóły: 2003 : Vol. 8, nr 2, s. 57-62, ryc., bibliogr.
ISSN: 1425-9524
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst113/206
Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Wojciech Zaręba.
Tytuł: Heart rate turbulence predicts cardiac death in patients undergoing CABG surgery.
Czasopismo: Pacing Clin Electrophysiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 26, nr 4 cz. 2, s. 1027
ISSN: 0147-8389
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst114/206
Autorzy: R. Zwoliński, A[licja] Iwaszkiewicz, R[yszard] Jaszewski, J[anusz] Zasłonka, A[nna] Kośmider, B. Jegier, A[ndrzej] Banyś.
Tytuł: Incidence of contraindications for-beta-blockade and efficacy of low dose sotalol in prophilaxy of post operative atrial fibrillation after CABG.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-141
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst115/206
Autorzy: Stanisław Ostrowski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz, Anna Kośmider, Michał Wojciechowski, Sławomir Jander, Radosław Zwoliński, Leszek Markuszewski, Andrzej Walczak.
Tytuł: Infective endocarditis - surgical treatment in subject 65 years old and older.
Czasopismo: New Med
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 3, s. 53-56
ISSN: 1427-0994
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

116/206
Autorzy: S. Ostrowski, J[anusz] Zasłonka, A[licja] Iwaszkiewicz, A[nna] Kośmider, M[ichał] Wojciechowski, A[ndrzej] Walczak.
Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia - chirurgiczne leczenie u chorych po 65 roku życia.
Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 117-118
Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
ISSN: 1509-8680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  117/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Influence of coronary revascularization on heart rate turbulence parameters : 1 year follow-up.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2003 : Vol. 24, suppl., s. 387, tab.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  118/206
  Autorzy: R[yszard] Golański, A[licja] Iwaszkiewicz, K[rzysztof] Chiżyński, J[anusz] Zasłonka, C. Watała, J. Golański.
  Tytuł: Leczenie antyagregacyjne kwasem acetylosalicylowym u chorych po pomostowaniu aortalno-wieńcowym.
  Tytuł całości: W: VI Warsztaty Naukowe INTER-HEMOSTAZA "Molekularne i kliniczne aspekty zaburzeń hemostazy" 26-27 listopada 2003 r. Łódź.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2003
  Strony: s. 29-30
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  119/206
  Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Leczenie operacyjne choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Coronary surgery in diabetic patients
  Czasopismo: Diabetol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 137
  ISSN: 1233-4723
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  120/206
  Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Leczenie operacyjne choroby niedokrwiennej serca u chorych po 65 roku życia.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, nr 8, s. 495-498, tab., bibliogr.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  121/206
  Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Jacek Kuśmierek, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Myocardial perfusion scintigraphy with thallium-201 in elderly patients after internal mammary artery revascularisation.
  Czasopismo: New Med
  Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 3, s. 57-60
  ISSN: 1427-0994
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  122/206
  Autorzy: Mirosław Mussur, Janina Wyczółkowska, Katarzyna Piestrzeniewicz, Marzenna Zielińska, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Nasilenie procesu zapalnego a rozwój niewydolności serca w pierwotnej kardiomiopatii rozstrzeniowej i kardiomiopatii niedokrwiennej.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 1, s. 41-46, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  123/206
  Autorzy: Ryszard Golański, J. Golański, K[rzysztof] Chiżyński, C. Watała, A[licja] Iwaszkiewicz, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Ocena efektywności antyagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego u pacjentów po operacji chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-68
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  124/206
  Autorzy: R. Zwoliński, J[anusz] Zasłonka, A[ndrzej] Banyś, R[yszard] Jaszewski, W[itold] Pawłowski, B. Jegier, A[ndrzej] Walczak, L[eszek] Markuszewski, A[licja] Iwaszkiewicz-Zasłonka.
  Tytuł: Operacje bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych po 75 roku życia - doświadczenia ostatnich 15 lat.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 127
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  125/206
  Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Ryszard Golański, Jacek Golański, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Podwyższone stężenie fibrynogenu jest czynnikiem zagrożenia zgonem w czasie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 59, supl. 1, s. I-144
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  126/206
  Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Krzysztof Jerzy Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Wojciech Zaręba.
  Tytuł: Prognostic significance of heart rate turbulence in patients undergoing coronary artery bypass grafting.
  Czasopismo: Am J Cardiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 91, nr 12, s. 1471-1474, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 0002-9149
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.327
  Punktacja Min. Nauki: 11.000

  Pełny tekst  127/206
  Autorzy: Marek Maciejewski, Halina Bolińska, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Marzenna Zielińska, Katarzyna Piestrzeniewicz.
  Tytuł: Role of echocardiography in surgical strategy for aortic insufficiency in patients with aortic dissection type A. 10 years follow up.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, suppl. 4, s. 62, tab.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  128/206
  Autorzy: K[rzysztof] Chiżyński, J. Kuśmierek, R[yszard] Jaszewski, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Scyntygrafia mięśnia sercowego u starszych chorych po pomostowaniu wieńcowym z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 134-135
  Uwagi: X Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Gdańsk, 26-27.09.2003
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  129/206
  Autorzy: Andrzej Walczak, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Marzenna Zielińska, Radosław Zwoliński, Sławomir Jander, Leszek Markuszewski, Stanisław Ostrowski.
  Tytuł: The effect of body surface area on the risk of early postoperative death in patients over 65 years who underwent surgical myocardial revascularization.
  Czasopismo: New Med
  Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 3, s. 40-42
  ISSN: 1427-0994
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  130/206
  Autorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Małgorzata Bartosz, Mirosław Mussur, Janusz Zasłonka, Józef Kędziora, Grzegorz Bartosz.
  Tytuł: The total antioxidant capacity of blood plasma during cardiovasculary bypass surgery in patients with coronary heart disease.
  Czasopismo: Cell Mol Biol Lett
  Szczegóły: 2003 : Vol. 8, nr 4, s. 973-977
  ISSN: 1425-8153
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.651
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Adres url:

  Pełny tekst  131/206
  Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, A[ndrzej] Walczak, R. Zwoliński, S[ławomir] Jander, A[licja] Iwaszkiewicz, M[aciej] Kośmider.
  Tytuł: Tricuspid valve annuloplasty: early and long-term results (13 years follow-up 1988-2001).
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, suppl. 4, s. 43
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  132/206
  Autorzy: Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Małgorzata Misztal, Piotr Okoński, Agnieszka Rossa, Elżbieta Szymańska [Janowska], Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Uwagi końcowe.
  Tytuł całości: W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie / pod red. Czesława Domańskiego, Alicji Iwaszkiewicz-Zasłonki, Ryszarda Jaszewskiego, Janusza Zasłonki.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2003
  Strony: s. 221-224, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  133/206
  Autorzy: Andrzej Walczak, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Marzenna Zielińska, Sławomir Jander, Leszek Markuszewski, Stanisław Ostrowski.
  Tytuł: Valvular heart disease and comorbid ischemic heart disease in patients over 65 years old.
  Czasopismo: New Med
  Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 3, s. 45-48
  ISSN: 1427-0994
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  134/206
  Autorzy: Janusz Zasłonka, Andrzej Walczak.
  Tytuł: Wady zastawkowe serca - komentarz kardiochirurga.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2003 : T. 5, suppl. 2, s. 41-45
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  135/206
  Autorzy: A[ndrzej] Walczak, J[anusz] Zasłonka, A[licja] Iwaszkiewicz, R[yszard] Jaszewski, M[arzenna] Zielińska, S[ławomir] Jander, S. Ostrowski.
  Tytuł: Wady zastawkowe serca a współistnienie choroby niedokrwiennej u chorych po 65 roku życia.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 138
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  136/206
  Autorzy: A[ndrzej] Walczak, J[anusz] Zasłonka, A[licja] Iwaszkiewicz, R[yszard] Jaszewski, M[arzenna] Zielińska, R. Zwoliński, S. Ostrowski.
  Tytuł: Wpływ powierzchni ciała na ryzyko wystąpienia zgonu we wczesnym okresie pooperacyjnym w grupie chorych po 65 roku życia poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Curr Med Lit Geriatria
  Szczegóły: 2003 : T. 4, nr 3, s. 143
  Konferencja: Sekcja Geriatryczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Gdańsk, 2003.09.26
  ISSN: 1509-8680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  137/206
  Autorzy: A[nna] Adamek-Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, W[itold] Pawłowski, A[ndrzej] Walczak, S[ławomir] Jander, A[licja] Iwaszkiewicz, P[iotr] Kula, M[aciej] Kośmider.
  Tytuł: Wpływ rewaskularyzacji mięśnia sercowego na czynność skurczową lewej komory u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-149
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  138/206
  Autorzy: S[ławomir] Jander, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, B. Jegier, A[ndrzej] Walczak, A[licja] Iwaszkiewicz.
  Tytuł: Wyniki odległe pomostowania tętnic wieńcowych u mężczyzn do 45 roku życia.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-173
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  139/206
  Autorzy: Bogdan Stefaniak, Ryszard Jaszewski, Anna Kośmider, Radosław Zwoliński, Jerzy Knopik, Andrzej Walczak, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Wyniki wczesne i odległe operacji wad trójzastawkowych.
  Czasopismo: Wiad Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 56, nr 7/8, s. 348-352, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  140/206
  Tytuł: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Czesława Domańskiego. Alicji Iwaszkiewicz-Zasłonki, Ryszarda Jaszewskiego, Janusza Zasłonki. -
  Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. UŁ, 2003
  Strony: 303 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 24 cm
  Miejsce druku: Łódź : Druk. UŁ
  ISBN: 83-7171-691-5
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  141/206
  Autorzy: Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Maciej Kośmider, Ryszard Jaszewski, Radosław Zwoliński, Andrzej Walczak, Sławomir Jander, Jerzy Knopik, Mirosław Bitner, Leszek Markuszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka.
  Tytuł: Znaczenie śródoperacyjnego echokardiograficznego badania przezprzełykowego w plastyce zastawki mitralnej - wyniki wczesne i odległe (4-letnia obserwacja kliniczna 1998-2001).
  Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : XXII Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 14-15 czerwca 2002 roku.
  Adres wydawniczy: Włocławek, 2003
  Strony: s. 99-103, ryc., tab., wykr.
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL

  142/206
  Autorzy: Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Maciej Kośmider, Ryszard Jaszewski, Andrzej Walczak, Radosław Zwoliński, Jerzy Knopik, Karol Bartczak, Sławomir Jander, Marek Maciejewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka.
  Tytuł: Znaczenie śródoperacyjnego echokardiograficznego badania przezprzełykowego w plastyce zastawki trójdzielnej - wyniki wczesne i odległe (13-letnia obserwacja 1988-2001).
  Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : XXII Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 14-15 czerwca 2002 roku.
  Adres wydawniczy: Włocławek, 2003
  Strony: s. 91-97, ryc., tab., wykr.
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL

  143/206
  Autorzy: Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Maciej Kośmider, Andrzej Walczak, Radosław Zwoliński, Karol Bartczak, Alicja Iwaszkiewicz.
  Tytuł: 12-letnia obserwacja kliniczna wyników anuloplastyki zastawki trójdzielnej (1988-2000).
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 92
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  144/206
  Autorzy: Andrzej Walczak, Bogdan Stefaniak, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz, Bogdan Jegier, Mirosław Bitner, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: 17-letnie wyniki implantacji zastawek biologicznych.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 96
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  145/206
  Autorzy: R. Zwoliński, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, W[itold] Pawłowski, A[nna] Kośmider, B. Jegier, A[ndrzej] Walczak, A[licja] Iwaszkiewicz.
  Tytuł: Analiza stanu klinicznego i jakości życia kobiet poddanych CABG przed 45 rokiem życia.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 40
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  146/206
  Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, M[aciej] Kośmider, A[ndrzej] Walczak, R. Zwoliński, K[arol] Bartczak, A[licja] Iwaszkiewicz.
  Tytuł: Anuloplastyka zastawki trójdzielnej; wyniki wczesne i odległe (13-letnia obserwacja kliniczna 1988-2001).
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. 245
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  147/206
  Autorzy: W[itold] Pawłowski, R[yszard] Jaszewski, E[lżbieta] Szymańska [Janowska], J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Całkowicie tętnicza rewaskularyzacja serca - konieczność lub świadomy wybór.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. 50
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  148/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Dobowa zmienność parametrów turbulencji rytmu zatokowego.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-89
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  149/206
  Autorzy: R[yszard] Golański, J. Golański, K[rzysztof] Chiżyński, C. Watała, A[licja] Iwaszkiewicz-Zasłonka, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Dobór indywidualnej terapii przeciwpłytkowej u chorych po chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego "opornych" na kwas acetylosalicylowy.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. 101
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  150/206
  Autorzy: Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Marcin Rosiak, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz, Halina Bolińska.
  Tytuł: Dyspersja załamka P elektrokardiogramu a ryzyko migotania przedsionków we wczesnym okresie po operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 35
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  151/206
  Autorzy: Janusz Zasłonka, Andrzej Walczak, Anna Kośmider, Leszek Markuszewski, Radosław Zwoliński, Stanisław Ostrowski, Alicja Iwaszkiewicz, Maciej Kośmider.
  Tytuł: Echokardiografia przezprzełykowa w kardiochirurgii.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 9, s. 47-48, Sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  152/206
  Autorzy: Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Maciej Kośmider, Radosław Zwoliński, Jerzy Bobiarski, Stanisław Ostrowski, Alicja Iwaszkiewicz.
  Tytuł: Echokardiograficzna diagnostyka powikłań infekcyjnego zapalenia wsierdzia, jej wpływ na rokowanie i dalsze leczenie pacjentów.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 95
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  153/206
  Autorzy: Piotr Okoński, Stefan Szram, Mirosław Mussur, Maciej Banach, Michał Fila, Karol Bielasik, Józef Kędziora, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Effect of L-arginine on oxygen consumption and haemodynamic function of rat's heart exposed to cold cardioplegic ischaemia and reperfusion.
  Czasopismo: Ann Transplant
  Szczegóły: 2002 : Vol. 7, nr 2, s. 28-31, wykr., bibliogr.
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  154/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Heart rate turbulence and heart rate variability in high risk patients.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. A, s. A42
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  155/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, M. Chudzik, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Heart rate turbulence and heart rate variability in patients with coronary artery disease.
  Czasopismo: Mediterr J Pacing Electrophysiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 4, nr 3, s. 26
  ISSN: 1128-4293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  156/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Heart rate turbulence in patients with coronary artery disease.
  Czasopismo: Int J Bioelectromagn
  Szczegóły: 2002 : Vol. 4, nr 2, s. 287-288
  ISSN: 1456-7857
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN

  157/206
  Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Jerzy K[rzysztof] Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Wojciech Zaręba.
  Tytuł: Heart rate turbulence: relationship to heart rate and heart rate variability.
  Czasopismo: J Am Coll Cardiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 9 suppl. B, s. 19B
  ISSN: 0735-1097
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  158/206
  Autorzy: Maciej Kośmider, Anna Adamek-Kośmider, Janusz Zasłonka, Leszek Markuszewski.
  Tytuł: ICUS - nowa jakość w diagnostyce choroby wieńcowej, versus koronografia.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 9, s. 44-46, Sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  159/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, A[licja] Iwaszkiewicz-Zasłonka, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Influence of CABG on heart rate turbulence.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. A, s. A154
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  160/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, M. Chudzik, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Influence of coronary revascularization on heart rate turbulence parameters: 3 month follow-up.
  Czasopismo: Mediterr J Pacing Electrophysiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 4, nr 3, s. 31
  ISSN: 1128-4293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  161/206
  Autorzy: Tomasz Rudziński, Michał Mussur, Marcin Wawrzycki, Zbigniew Gwiazda, Janusz Zasłonka, Mirosław Mussur.
  Tytuł: Ischemic preconditioning diminishes oxygen demand and increases coronary flow in the early phase of reperfusion in rat heart.
  Czasopismo: Med Sci Monit
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, nr 9, s. BR362-BR368
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  162/206
  Autorzy: Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Adam Sołtysiak.
  Tytuł: Jednoczasowe rewaskularyzacje serca z operacją tętniaka aorty brzusznej lub niedrożności aortalno-biodrowej
  Tytuł całości: W: Chirurgia naczyń wieńcowych / pod red. Mariana Zembali ; przy współpr. Andrzeja Bochenka i Stanisława Wosia.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: s. 353-358, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  163/206
  Autorzy: Mirosław Mussur, Józef Kobos, Przedzisław Polakowski, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Komórka tuczna - aktywny uczestnik czy przypadkowy obserwator w procesie tworzenia tkanki ziarninowej. Badania doświadczalne z użyciem mediatorów receptorów H1 i H2. Experimental model with histamine receptor mediators - H1 i H2.
  Czasopismo: Pol Przegl Chir
  Szczegóły: 2002 : T. 74, nr 12, s. 1215-1228
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  164/206
  Autorzy: M[aciej] Kośmider, B[ogdan] Klotz, J[erzy] Kowalewski, L[eszek] Orliński, K[amil] Wróbel, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Koronarografia i koronaroplastyka drogą transradialną u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-196
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  165/206
  Autorzy: K[rzysztof] Chiżyński, R[yszard] Jaszewski, J[anusz] Zasłonka, A[licja] Iwaszkiewicz-Zasłonka.
  Tytuł: Leczenie operacyjne choroby wieńcowej u chorych po 65 roku życia.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 4/5, s. 400
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  166/206
  Autorzy: Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Piotr Okoński, Elżbieta Szymańska [Janowska], Małgorzata Misztal, Czesław Domański, Alicja Iwaszkiewicz.
  Tytuł: Łódzka skala ryzyka operacyjnego - praktyczne zastosowanie analizy statystycznej ryzyka leczenia operacyjnego choroby wieńcowej.
  Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek, 15-16 czerwca 2001 r. / pod red. Stanisława Sterkowicza.
  Adres wydawniczy: Włocławek, 2002
  Strony: s. 173-186, tab., wykr.
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL

  167/206
  Autorzy: Mirosław Mussur, Przedzisław Polakowski, Józef Kobos, Janusz Zasłonka, Stefan Szram.
  Tytuł: Mediatory receptorów H1 i H2 a waskularyzacja doświadczalnie wytworzonej tkanki ziarninowej. Badania z użyciem karbowanej tkaniny poliestrowej u szczura.
  Czasopismo: Kwart Ortop
  Szczegóły: 2002 : -, nr 3, s. 204-210, Rez., Sum., Zsfg
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  168/206
  Autorzy: Radosław Zwoliński, Sławomir Jander, Bogdan Jegier, Marian Zwoliński, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Obraz kliniczny i powikłania okołooperacyjne u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego do 45 roku życia.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 4, s. 349-354, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  169/206
  Autorzy: Ryszard Golański, Krzysztof Chiżyński, Mirosław Bitner, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Cezary Watała, Jacek Golański.
  Tytuł: Ocena leczenia przeciwpłytkowego po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej. Czy kwas acetylosalicylowy w dawce 150 mg na dobę zapobiega zwiększeniu agregacji płytek krwi po operacji pomostowania tętnic wieńcowych?
  Czasopismo: Anest Intens Ter
  Szczegóły: 2002 : T. 34, nr 1, s. 31C-34C, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  170/206
  Autorzy: J[erzy] Bobiarski, R[yszard] Jaszewski, M[irosław] Bitner, A[nna] Kośmider, M[arek] Maciejewski, J[anusz] Zasłonka, A[licja] Iwaszkiewicz.
  Tytuł: Ocena odległych wyników chirurgicznego leczenia tętniaków rozwarstwiających części wstępującej aorty piersiowej.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 51
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  171/206
  Autorzy: Karol Bartczak, Cezary Zwoliński, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Andrzej Walczak, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Ocena odległych wyników korekcji całkowitej Zespołu Fallota.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 59
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  172/206
  Autorzy: Karol Bartczak, Ryszard Jaszewski, Marian Zwoliński, Alicja Iwaszkiewicz, Anna Kośmider, Andrzej Walczak, Sławomir Jander, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Ocena skuteczności plastyki przedniego płatka zastawki mitralnej u dorosłych pacjentów z leczonym operacyjnie ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu pierwszego.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 3, s. 239-242, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  173/206
  Autorzy: Stanisław Ostrowski, Andrzej Walczak, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Ocena wczesnych wyników implantacji sztucznych zastawek aortalnych u chorych powyżej 65 roku życia.
  Tytuł angielski: Early results of aortic valve replacement in patients 65 years and older
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 4/5, s. 245-246, bibliogr.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  174/206
  Autorzy: Andrzej Walczak, Stanisław Ostrowski, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Andrzej Banyś, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Ocena wczesnych wyników implantacji sztucznych zastawek mitralnych u chorych powyżej 65 roku życia.
  Tytuł angielski: Early results of mitral valve replacement in patients 65 years and older
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 4/5, s. 247-248, bibliogr.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  175/206
  Autorzy: Krzysztof Chiżyński, Jacek Kuśmierek, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Ocena wysiłkowej perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 3, s. 233-237, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  176/206
  Autorzy: S[ławomir] Jander, B. Jegier, R. Zwoliński, M[irosław] Mussur, M[irosław] Bitner, R[yszard] Jaszewski, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u mężczyzn do 45 roku życia.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  177/206
  Autorzy: Bogdan Jegier, Ryszard Jaszewski, Sławomir Jander, Andrzej Walczak, Radosław Zwoliński, Elżbieta Szymańska [Janowska], Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 83, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  178/206
  Autorzy: M[irosław] Bitner, R[yszard] Jaszewski, S. Ostrowski, A[ndrzej] Walczak, A[licja] Iwaszkiewicz, A[nna] Kośmider, J[erzy] Bobiarski, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Operacje rozwarstwienia łuku aorty.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 48
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  179/206
  Autorzy: Paweł A Ptaszyński, Jan Ruta, Halina Bolińska, Ryszard Jaszewski, Marcin Rosiak, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: P-wave dispersion and the risk of atrial fibrillation after coronary artery surgery.
  Czasopismo: J Am Coll Cardiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 39, suppl., s. 18
  ISSN: 0735-1097
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  180/206
  Autorzy: W[itold] Pawłowski, R[yszard] Jaszewski, E[lżbieta] Szymańska [Janowska], J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Planowanie całkowitej tętniczej rewaskularyzacji serca z użyciem tętnic piersiowych i tętnicy promieniowej. Wczesne wyniki i angiograficzna ocena pomostów.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 43
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  181/206
  Autorzy: Bogdan Jegier, Ryszard Jaszewski, Witold Pawłowski, Mirosław Bitner, Sławomir Jander, Andrzej Walczak, Alicja Iwaszkiewicz, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Ponowne operacje tętnic wieńcowych - porównanie roku 2001 z poprzednim dziesięcioleciem.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 87
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  182/206
  Autorzy: R. Zwoliński, A[licja] Iwaszkiewicz, R[yszard] Jaszewski, B. Jegier, A[ndrzej] Walczak, R[yszard] Golański, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Powierzchnia ciała a ryzyko powikłań okołooperacyjnych wśród chorych poddanych CABG przed 45 rokiem życia.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. 106
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  183/206
  Autorzy: Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Tętnica piersiowa wewnętrzna lewa - złoty standard w rewaskularyzacji chirurgicznej serca.
  Tytuł całości: W: Chirurgia naczyń wieńcowych / pod red. Mariana Zembali ; przy współpr. Andrzeja Bochenka i Stanisława Wosia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2002
  Strony: s. 172-177, ryc., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  184/206
  Autorzy: Jan Ruta, Halina Bolińska, Paweł Ptaszyński, Marcin Rosiak, Jerzy Krzysztof Wranicz, Maciej Kośmider, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: The impact of very late revascularisation of oceluded infarct-related artery on cardiac mortality and the incidence of sudden death in survivors of acute myocardial infarction - long-term observation.
  Czasopismo: Med Sci Monit
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, nr 5, s. 364-370
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  185/206
  Autorzy: Mirosław Mussur, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz, Józef Kędziora, Janina Wyczółkowska.
  Tytuł: Tryptaza a uszkodzenie mięśnia sercowego - badania z użyciem aprotininy.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 2, s. 127-134, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  186/206
  Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Wojciech Zaręba.
  Tytuł: Turbulencja rytmu serca u osób z chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 5, s. 405-415, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  187/206
  Autorzy: Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Wojciech Zaręba.
  Tytuł: Turbulencja rytmu serca zatokowego a parametry zmienności rytmu serca u osób z chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 5, s. 417-423, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  188/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Turbulencja rytmu zatokowego a parametry dobowej zmienności rytmu serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : Vol. 9 streszcz., s. 23
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  189/206
  Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, M[aciej] Kośmider, R. Zwoliński, S[ławomir] Jander, A[ndrzej] Walczak, L[eszek] Markuszewski, M[irosław] Bitner, E[lżbieta] Szymańska [Janowska].
  Tytuł: Value of intraoperative transesophagel echokardiography (TEE) in mitral valve repair early and long-term results. A 4-yers follow-up : 1998-2001.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002 : -, nr 8, s. 148
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  190/206
  Autorzy: Anna Adamek-Kośmider, Janusz Zasłonka, Maciej Kośmider, Andrzej Walczak, Radosław Zwoliński, Leszek Markuszewski, Alicja Iwaszkiewicz, Marek Maciejewski.
  Tytuł: Wczesne i odległe wyniki anuloplastyki zastawki trójdzielnej. 12-letnia obserwacja kliniczna (1988-2000).
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002 : -, nr 9, s. 7-10, Sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  191/206
  Autorzy: Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Maciej Kośmider, Radosław Zwoliński, Andrzej Walczak, Mirosław Bitner, Elżbieta Szymańska [Janowska].
  Tytuł: Wczesne i odległe wyniki plastyki zastawki mitralnej. 4-letnia obserwacja kliniczna 1998-2001.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 97
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  192/206
  Autorzy: Andrzej Walczak, Ryszard Jaszewski, Bogdan Jegier, Alicja Iwaszkiewicz, Stanisław Ostrowski, Radosław Zwoliński, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Wczesne wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych powyżej 65 roku życia.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 4/5, s. 239-240, bibliogr.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  193/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, A[licja] Iwaszkiewicz, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Wpływ bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia serca na parametry turbulencji rytmu zatokowego - obserwacja wczesna.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. 133
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 19-21 września 2002, Poznań
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  194/206
  Autorzy: P[iotr] Okoński, S[tefan] Szram, M[aciej] Banach, M[ichał] Fila, K[arol] Bielasik, M[irosław] Mussur, J[ózef] Kędziora, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Wpływ L-argininy na zmiany zużycia tlenu i funkcję hemodynamiczną mięśnia sercowego szczura poddanego zimnemu kardioplegicznemu niedokrwieniu i reperfuzji.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 56, suppl. 1, s. I-75
  Uwagi: Nadciśnienie tętnicze V Sympozjum Naukowe Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Konstancin k/Warszawy (1-2 grudnia 2002)
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  195/206
  Autorzy: Mirosław Mussur, Józef Kobos, Janusz Zasłonka, Stefan Szram.
  Tytuł: Wpływ mediatorów receptorów histaminowych H1 i H2 na tworzenie tkanki ziarninowej na eksperymentalnym modelu ran skórno-mięśniowych u szczura.
  Czasopismo: Kwart Ortop
  Szczegóły: 2002 : -, nr 2, s. 134-140, bibliogr., Rez., Sum., Zsfg
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  196/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Wpływ parametrów dobowej zmienności rytmu serca na turbulencję rytmu zatokowego.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-132
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 19-21 września 2002, Poznań
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  197/206
  Autorzy: I[wona] Cygankiewicz, J[erzy] K[rzysztof] Wranicz, H[alina] Bolińska, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, A[licja] Iwaszkiewicz-Zasłonka, W[ojciech] Zaręba.
  Tytuł: Wpływ rewaskularyzacji mięśnia serca na parametry turbulencji rytmu zatokowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2002 : T. 9 streszcz., s. 23
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  198/206
  Autorzy: Radosław Zwoliński, Alicja Iwaszkiewicz, Ryszard Jaszewski, Bogdan Jegier, Mirosław Mussur, Leszek Wojtasik, Sławomir Jander, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Wpływ wybranych czynników ryzyka choroby wieńcowej na pogorszenie odległych wyników rewaskularyzacji mięśnia sercowego u kobiet poddanych CABG przed 45 rokiem życia.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 86
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  199/206
  Autorzy: M[irosław] Bitner, R[yszard] Jaszewski, B. Jegier, R[yszard] Golański, S[ławomir] Jander, J[erzy] Bobiarski, J[erzy] Knopik, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Wsteczna zimna perfuzja mózgu w operacjach rozwarstwienia lub tętniaka łuku aorty.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 50
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  200/206
  Autorzy: Mirosław Bitner, Ryszard Jaszewski, Ryszard Golański, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Wsteczna zimna perfuzja mózgu w operacjach rozwarstwienia lub tętniaka łuku aorty.
  Czasopismo: Wiad Lek
  Szczegóły: 2002 : T. 55, nr 1/2, s. 5-9, bibliogr.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  201/206
  Autorzy: Stanisław Ostrowski, Alicja Iwaszkiewicz, Bożena Dudkiewicz, Bogdan Stefaniak, Ryszard Jaszewski, Mirosław Bitner, Anna Kośmider, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Wyniki leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia w Klinice Kardiochirurgii IK AM w Łodzi.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 94
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  202/206
  Autorzy: Leszek Wojtasik, Ryszard Jaszewski, Andrzej Walczak, Piotr Kula, Jerzy Bobiarski, Andrzej Banyś, Janusz Zasłonka.
  Tytuł: Wyniki operacji zastawkowych z jednoczasową rewaskularyzacją mięśnia sercowego.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Szczecin 26-28.04.2002 r.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
  Strony: s. 88
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  203/206
  Autorzy: M[aciej] Kośmider, B[ogdan] Klotz, J[erzy] Kowalewski, L[eszek] Orliński, K[amil] Wróbel, J[anusz] Zasłonka.
  Tytuł: Zabieg bezpośredniego stentowania w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-197
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 19-21 września 2002, Poznań
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  204/206
  Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, M[aciej] Kośmider, R. Zwoliński, A[ndrzej] Walczak, M[irosław] Bitner, E[lżbieta] Szymańska [Janowska].
  Tytuł: Znaczenie śródoperacyjnego echokardiograficznego badania przezprzełykowego w plastyce zastawki mitralnej - wyniki wczesne i odległe - 4-letnia obserwacja kliniczna 1998-2001.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 56, suppl. 2, s. 37
  Uwagi: 65 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Choroba wieńcowa 2002: postępy diagnostyki obrazowej i farmakoterapii Łódź, 31 maja - 2 czerwca 2002
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  205/206
  Autorzy: Mirosław Mussur, Józef Kobos, Krystyna Bielnik, Janusz Zasłonka, Stefan Szram.
  Tytuł: Wpływ cymetydyny, antagonisty receptora H2 na proces fibrylogenezy rany skórno-mięśniowej u szczura.
  Czasopismo: Kwart Ortop
  Szczegóły: 2001 : -, nr 4, s. 240-251, Rez., Sum., Zsfg
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  206/206
  Autorzy: Mirosław Mussur, Józef Kobos, Krystyna Bielnik, Janusz Zasłonka, Stefan Szram.
  Tytuł: Wpływ mepyraminy, antagonisty receptora H1 na fibrylogenezę eksperymentalnych ran skórno-mięśniowych u szczura.
  Czasopismo: Kwart Ortop
  Szczegóły: 2001 : -, nr 4, s. 246-251, Rez., Sum., Zsfg
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi